Máte
otázku?

Majetok pred a po svadbe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Majetok pred a po svadbe

Dobry den, prosim o radu. Som majitelkou nehnutelnosti, ktoru som nadobudla za slobodna. Po uzavreti manzelstva planujem byt prenajimat. Budu prijmy z prenajmu rozdelene aj buducemu manzelovi automaticky na polovicu? V pripade predaja, tiez sa rozdelí suma na polovicu? Druha oblast sa tyka domu. S partnerom sme spolu kupili vacsi byt, novostavbu (obaja este za slobodna), ktory bude skolaudovany zrejme az po svadbe. Tento byt je financovany hypotekou, kde ja budem splacat 30%, buduci manzel zvysok. Zmeni sa rozdelenie financovania po svadbe automaticky na polovicu? Definicia % podielu pocas celej doby splacania je urobena v kupnej zmluve. Je záväzná táto? Alebo po uzavreti manzelstva budem musiet platit polovicu splatky? V zmluve je tiez, ze som 50% majitelka noveho bytu, 50% buduci manzel. Co sa stane v pripade, ze buduci manzel prestane splacat hypoteku? Budem musiet ja platit aj jeho cast, ci len 30%? On je hlavny ziadatel. Dakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

Dobrý deň príjmy z prenájmu nehnuteľnosti patriacej len jednému z manželov sú príjmom BSM a preto sú spoločné. Pokiaľ by ste však predávali uvedenú nehnuteľnosť, príjem z predaja by bol iba Váš.

Pokiaľ ide o nadobudnutý byt, tak v tomto prípade okamihom, keď ste vstúpili do manželstva, platíte úver spoločne, teda zo spoločných príjmov. V BSM platí, že príjem jedného z manželov je aj príjmom druhého manžela. Ak ste v banke spoludlžníci, nie je rozhodujúce kto je hlavný a kto je vedľajší spoludlžník pretože zákon pozná iba spoludlžníkov (nie hlavného a vedľajšieho). Voči banke ste obaja zaviazaní určite spoločne a nerozdielne, preto ak by manžel prestal platiť úver, museli by ste ho splácať Vy.

Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať za slobodna som si našetrila peniaze a potom som sa vydala a kúpila som za tieto peniaze dom doplatok mi darovala mama. Dom je napísaný iba na mňa nakoľko manžel finančne neprispieval. Teraz sa rozvadzam a manžel si chce nárokovať na polovicu domu z dôvodu, že bol nadobudnutý v manželstve.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že nehnuteľnosť bola nadobudnutá počas trvania manželstva nepostačuje. Ak ste totiž preukázateľne nadobudli dom iba z Vašich výlučných prostriedkov, patrí dom iba Vám. Budete však musieť preukázať, že určitý obnos peňazí ste mali už pred manželstvom (výpisom z účtu spred manželstva) a zároveň darovacou zmluvou a prevodným príkazom, že na zvyšok Vám darovala mama peniaze.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať. Moji rodičia počas manželstva kúpili byt, ktorý bol financovaný z otcových peňazí + spoločný úver. A moja matka podpísala niečo ako, že sa zrieka toho bytu respektíve, že si ho nebude nárokovať. Už si presne nespomínam. A ja som sa Vás chcel opýtať, že teraz, keď sú súdom rozvedení. Majú 3 deti, jedno neplnoleté v striedavej starostlivosti. Otec ostal v byte bývať a matke nedal ani e. Keby to chce matka riešiť a chce sa dovolať nejakého finančného vyrovnania, aké ma šance uspieť? Prípadne o akú percentuálnu sumu z hodnoty bytu by asi išlo. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 20.06.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že byt bol rodičmi kupovaný za trvania manželstva a to z finančných prostriedkov otca a úveru, ktorý splácali počas trvania manželstva. Ak bol byt kupovaný počas trvania manželstva, potom patril do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov. Nevieme, čo je obsahom listiny, ktorú spomínate v otázke, ale v zmysle ust. Obč. zákonníka platí, že nie je možné sa vzdať práv, ktoré vzniknú v budúcnosti. Ak by vo vami uvedneom prípade došlo k zúženiu bezpodielového spoluvlastníctva manželov formou notárskej zápisnice v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka, vaša mama má minimálne nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok úveru s príslušenstvom počas trvania manželstva.

Nepíšete kedy došlo k rozvodu manželstva. Z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka vyplýva, že ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedošlo k vyporiadaniu dohodou, prípadne v lehote do 3 rokov nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí ohľaom predmetného bytu, že byt je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v podiele 1/2 k celku.

Ak teda uplynula lehota 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, odporúčam vo veci kontaktovať advokáta s dokladmi pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva manželov. Ak lehota 3 rokov ešte neuplynula, možnosťou je dohodnúť sa na vyporiadaní celého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda nielen bytu, alebo podať návrh na súd v lehote do 3 rokov od rozvodu.

 

Kontaktujte advokáta aj s dokladmi.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať vlastním byt, ktorý som nadobudol pred manželstvom na byt je brána hypotéka kde figuruje aj moja terajšia manželka teraz sa rozvádzame. Ešte pred manželstvom sme prerábali kuchyňu a po manželstve kúpeľnú aký nárok má na to moja manželka po rozvode? Tak isto aj na veci kúpených pred manželstvom?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste byt kúpili pred manželstvom, je iba Váš. Na tom nemenia nič ani investície počas manželstva. Pri investíciách je nutné zohľadniť to, z akých prostriedkov sa investovalo, v akej výške a následne tiež ako sa splácajú splátky. Bez podrobnej znalosti detailov predpokladám (ako je časté), že jej vznikne nárok na náhradu 1/2 prostriedkov investovaných do Vašej nehnuteľnosti. To, že ste niektoré veci kúpili pred manželstvom, teda pred vznikom BSM, neznamená, že ich nie je nutné vyporiadať. Znamená to iba to, že nie sú predmetom BSM, ale sú v podielovom spoluvlastníctve oboch partnerov.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
nadobudol som byt pred svadbou, 16 rokov sme spolu žili a pred rokom sme sa zobrali a vzťach medzi mami už nefunguje ,bola tam aj nevera, keď sa rozvediem, či ten byt ostane mne alebo manželka ma nárok naň. Ďakujem. Róbert

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 09.05.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že byt ste nadobudli pre uzatvirneím manželstva, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva a ani nebude predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva po rozvode, čo vplýva  z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Odpoveď je tá, že v prípade rozvodu manželka nemá nárok na podiel na byte. Otázkou je, či ste počas trvania manželstva robili nejakú rekonštrukciu bytu zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM, potom v prípade rozvodu by mala potom už bývalá manželka nárok na vrátenie jednej polovice investícií /§ 150 Obč. zákonníka/.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mal by som otázočku. Byt som si kúpil pred svadbou a až o 2 roky sme sa zobrali s manželkou. Ako je v prípade, ak by došlom k môjmu úmrtiu? Byt dedí manželka a moji rodičia (ktorí zatiaľ žijú)? Prípadne, ak by sa potom jeden rodič pominul jeho čiastka z bytu ide komu?
Ak by nežili rodičia, dedila by len manželka?
Je možné to nejak ošetriť, že byt by pripadol len manželke? (nejaký závet alebo neviem).
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň, máte pravdu, v prípade, ak by ste teraz zomreli, nakoľko nemáte žiadnych potomkov, dedičmi po vás by sa zo zákona stali vaša manželka a vaši rodičia. Jedná sa o dedenie v druhej dedičskej skupine, podľa ktorej dediči dedia každý rovnakým dielom, manželka však vždy najmenej polovicu dedičstva. Ak by rodičia nežili, zdedí to len manželka. 

Pokiaľ však chcete, aby byt zdedila po vás len vaša manželka za života rodičov, môžete spísať závet, v ktorom jej tento majetok odkážete. Najlepšie je spísať ho u notára, aby ste predišli jeho budúcemu napadnutiu zo strany ostatných dedičov. V prípade však, že by ste v budúcnosti mali s manželkou deti a v čase vašej smrti by existoval takýto závet, ktorým by ste byt zanechali výlučne vašej manželke, takýto závet by mohol byť napadnutý zo strany vašich detí ako neopomenuteľných dedičov, ak by sa im nedostalo z predmetu dedičstva toľko koľko ustanovuje § 479 OZ v zmysle ktorého platí: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chystáme s partnerkou svadbu za pár mesiacov, no som vlastníkom dvoch bytových domov bude sa sťahovať právo na byty aj na manželku po niekoľkých rokoch manželstva ? René

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 19.04.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ste výlučným vlastníkomrodinných domov, tieto v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manželka ani po x rokoch manželstva na tieto nehnuteľnosti nemá právny nárok. Uvedené vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :


"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Predpokladáme, že budete v jednom bývať spoločne po uzatvorení manželstva, potom ak by došlo napr. k rekonštrukcii alebo modernizácii uvedených domov počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, manželka v prípade rozvodu by mala právny nárok na vrátenie jednej polovice investovaných fin. prostriedkov, lebo by išlo v podstate o investície do cudzej nehnuteľnosti i keď by ste boli manželia.

Odporúčame preto pre vás z dôvodu právnej istoty dokumentovať stav nehnuteľností pri uzatvorení manželstva /napr. znalecké posudky/.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať s priateľom žijeme spolu 18 rokov. Priateľ postavil dom, ktorý sme spolu investovali. Ja mám byt. Chceme sa zosobášiť, ako bude s majetkom ak by niektorý z nás zomrel. Je dajaký čas po zosobášení, aby jednému z nás zostali nehnuteľnosti? Priateľ ma jedného syna a ja dvoch z predchádzajúceho manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ sa zosobášite a následne jeden z vás zomrie, pozostalý manžel bude dediť spolu s deťmi zomrelého manžela. Každý z nich rovnakým dielom. Zákon neustanovuje žiaden čas po zosobášení, ktorý by musel uplynúť na to, aby jeden manžel mohol dediť po druhom. Iná otázka by však bola, ak by jeden z vás zomrel skôr ako sa zosobášite. V takomto prípade by dedičmi boli iba deti zomrelého druha, ak by sa dedilo podľa zákona. Odporúčam to ošetriť zmluvou o prevode vlastníctva ešte pred smrťou. 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som 12 rokov rozvedená, podnikam /s.r.o./,  vlastním dve nehnuteľnosti, chcem sa opýtať, keby som sa opäť vydala a nechcem, aby budúci manžel po mne dedil, len moje dve deti z prvého manželstva, môžem zrušiť BSM manželov? Ďakujem. Eva

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 04.02.2022)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 148 Obč. zákonníka zrušenie BSM nie je možné, a to z dôvodu, že ste vlastníkom s.r.o., čo zákon nepovažuje za podnikateľskú činnosť.  Iné by to bolo v prípade, ak by ste mali len živnostenské oprávnenie, teda bez s.r.o.

Uvádzame, že Váš prípadný budúci manžel nie je neopomenuteľným dedičom v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti bez ohľadu na dosiahnutie plnoletosti /maloleté a aj plnoleté/.

Riešením Vami uvedenej situácie, keď je Vašim želaním, aby  dedičmi s.r.o. boli len Vaše deti z prvého manželstva, je spísanie závetu v prospech Vašich detí.  Budúci manžel nemôže z tohto dôvodu závet napadnúť,  že on nebude dedičom s.r.o., lebo nie je neopomenuteľným dedičom. Závet odporúčam spísať formou notárskej zápisnice.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, s mojim priateľom sa budeme brat. On je slobodný a ja matkou už 3 dospelých deti.
Chcela by som vedieť, ako to bude s nehnuteľnosťami, ktoré vlastníme, ktoré sme nadobudli pred manželstvom a ako to bude s majetkom po manželstve.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
právny stav majetku, ktorý ste vlastnili už pred uzavretím manželstva sa nemení. Obaja budete nehnuteľnosti vlastniť vo svojom výlučnom vlastníctve. Po ňom by v prípade jeho smrti dedili jeho prípadné deti a Vy ako pozostalá manželka. Ak deti nemá, bude sa dediť v druhej dedičskej skupine, kde Vy zdedíte aspoň 1/2 dedičstvo a zvyšok ostatní dedičia, ktorí budú v tom čase prichádzať do úvahy.

Vo Vašom prípade by pre prípad smrti dedili Vaše deti spolu s pozostalým manželom.

Ak by ste nadobudli aj spoločný majetok počas trvania manželstva, v prípade smrti ktoréhokoľvek z Vás sa bude musieť najprv BSM vyporiadať. 1/2 spoločného majetku pripadne pozostalému manželovi a druhá polovica bude predmetom dedenia po zosnulom manželovi. V dedičských konaniach by opäť platilo vyššie uvedené ohľadom toho, kto všetko by dedil.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
pred manželstvom som kúpil dom, ktorý naďalej splácam formou hypotéky už počas manželstva.
V prípade rozvodu je časť splácaná (len mnou) počas manželstva delená, alebo je výhradne mojim vlastníctvom?
Ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 03.12.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste kúpili nehnuteľnosť pred uzatvorením manželstva a teda nehnuteľnosť je vo Vašom výlučnom vlastníctve. Počas trvania manželstva ste splácali hypotéku, pričom uvádzate, že ste splátky uhradzovali len Vy. Manželka teda nie je ani spoluvlastníkom nehnuteľnosti.
V prípade rozvodu platí ust. § 150 Obč. zákonníka :

" Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že aj keby ste hypotéku splácali výlučne zo svojej mzdy a prevodom z bankového účtu, ktorého ste jediným majiteľom, pričom manželka nie je ani disponentom bankového účtu,  uvádzame, že toto nie je podstatné. Ak ste splátky hypotéky platili z vyplatenej mzdy, vyplatená mzda patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade rozvodu vzhľadom na to, že nehnuteľnosť je vo Vašom výlučnom vlastníctve, táto nebude predmetom vyporiadania po rozvode, keďže do BSM nepatrí. Keďže ste splátky hypotéky hradili zo mzdy, ktorá patrí do BSM, manželka potom už bývalá bude mať nárok na vyplatenie jednej polovice uhradených splátok, keďže v podstate z BSM - Vám vyplatenej mzdy - bol hradený výlučne Váš majetok.

 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať, ak rodičia prepíšu dom na svoju dcéru až po svadbe a v budúcnosti by som sa s manželom rozviedla, má na dom nárok aj on? Ďakujem za informáciu. Monika

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 24.11.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by ste dostali darom nehnuteľnosť - dom až po uzatvorení manželstva, pričom len Vy by ste boli obdarovaná, domu nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva.

Z otázky usudzujeme, že v darovanom dome budete spoločne bývať s budúcim manželom a aj on bude mať v dome trvalý pobyt. Ak by ste v dome žili, manželovi vzniká odvodené právo bývania v darovanom dome a to na základe ust. zákona o rodine o tom, že povinnosťou manželov je žiť spolu.

Ak by došlo následne napr. k rozvodu, dom nebude spadať do BSM a teda nebude ani predmetom vyporiadania BSM po rozvode. Otázkou však je, či v čase trvania manželstva by ste do domu investovali finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu alebo modernizáciu, potom manžel v prípade rozvodu by mal  nárok na vyplatenie jednej polovice vložených fin. prostriedkov na rekonštrukciu, keďže predpokladáme, že táto rekonštrukcia prípadne modernizácia by bola financovaná zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM. Je to tak z dôvodu, že z jeho strany by išlo v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti.

V prípade Vášho úmrtia, dom by bol predmetom dedenia.

Vo veci odporúčame nechať vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti pre potreby spísania darovacej zmluvy, aby ste tak v budúcnosti vedeli preukázať stav domu v čase darovania.

 

 

 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
S partnerom plánujeme sa zosobášiť. On ma dve maloleté deti, ktoré žijú s matkou, čiže s jeho exmanželkou. Ja mám jedného dospelého syna. On, môj partner vlastní jeden dom, ktorý treba úplne zrekonstrulovat, budeme musieť do toho veľa investovať. Moja otázka je, či ja ako manželka, budem mať na niečo nárok, keď len on sám je vlastníkom domu? Keď sa mu niečo stane, jeho deti ma jednoducho môžu vyhodiť na ulicu? A po mojom smrti môj syn nezdedi po mne nič?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 11.11.2021)

Dobrý deň,
ak sa zosobášite, tak v prípade jeho smrti budete po ňom dediť ako pozostalá manželka spolu s jeho deťmi. Ak však Vy zomriete skôr, Váš syn na tejto nehnuteľnosti nezdedí nič.

Čo sa týka nárokov pri rekonštrukcii, tak v tomto prípade bude platiť (keď už budete manželia), že sa budú investovať spoločné prostriedky na jeho výlučný majetok. Toto si budete môcť v prípade vyporiadania BSM uplatniť. Ak sa však jedná o veľkú čiastku, často postupujú klienti tak, že vlastník nehnuteľnosti daruje 1/2 vlastníckeho práva na nehnuteľnosti druhému manželovi. Nehnuteľnosť by ste vlastnili v podiele 1/2 a aj v prípade Vašej smrti by Váš syn zdedil podiel na nehnuteľnosti, do ktorej budete investovať aj svoje peniaze.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
manželka zdedila dom po otcovi, môžem ho užívať aj ja ? Ďakujem. Milan

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 18.09.2021)

Dobrý deň, v otázke  sa pýtate, či Vy ako manžel môžete užívať dom, ktorý zdedila manželka po svojom otcovi.
Odpoveď na Vami uvedenú otázku závisí od toho čo sa rozume pojmom užívanie. Ak by manželka chcela v tomto dome bývať aj s Vami, potom je odpoveď kladná. AK by ste v dome spoločne bývali, manželka Vás nemôže z domu ani vyhodiť. 

Ak dom nebudete spoločne obývať napr. na trvalé bývanie alebo rekreačné účely, potom Vy ako samostatná osoba i keď ako manžel, nemáte právny nárok na užívanie tohto domu bez súhlasu manželky, čo v konečnom dôsledku vyplýva z ust. § 144 Obč. zákonníka :

"Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním."

Otázku ste nám položili zo zahraničia.

Vyvstáva preto aj otázka, či predmetný zdedený dom by dala manželka napr. do nájmu, potom uvádzame, že príjem z nájmu patrí do vášho bezdpodielového spoluvlastníctva manželov.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
je prosím možné nadobudnúť po svadbe nehnuteľnosť výlučne do vlastníctva jedného z manželov? Podklady boli na stavebný úrad podané ešte pred svadbou ale kolaudácia je až skoro rok po svadbe. Ako prebieha potom zápis do katastra? Je vôbec možné nadobudnúť nehnuteľnosť (resp zapísať ju na katastri) po svadbe iba jedným z manželov?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,

pri posúdení či vec, konkrétne vo Vašom prípade stavba, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo výlučného vlastníctva jedného z manželov je dôležitý okamih vzniku tejto veci, teda či táto vec už existovala v právnom slova zmysle v čase manželstva. Za tento okamih sa podľa súdnej judikatúry pokladá stav, v ktorom je stavba dobudovaná minimálne do takého štádia, od ktorého ďalšie stavebné práce smerujú už len k jej dokončeniu, úprave stavby. Inak povedané, takýmto okamihom je stav, keď sú na stavbe vybudované prvky dlhodobej životnosti, najmä zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodisko, prípadne i väčšina ostatných prvkov. Nie je teda podstatné, na koho bolo vydané stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie. Dôležitý je okamih vzniku tejto stavby ako veci. Ak tento okamih nastal už v čase uzavretého manželstva, a bol získaný aspoň z časti zo spoločných prostriedkov, potom stavba bude patriť do BSM, bez ohľadu na to, ako bude zápis v katastri nehnuteľností vykonaný (teda aj v prípade ak by bola zapísaná len na meno jedného z manželov). Možnosťou, akou je vylúčiť počas manželstva nadobudnutie majetku do BSM, je dohoda manželov o zúžení rozsahu BSM, ktorá musí byť pod podmienkou platnosti vo forme notárskej zápisnice. Takáto modifikačná dohoda sa však môže týkať len budúce majetku, pretože spätne nie je možné dohodou manželov zmeniť už existujúci vlastnícky vzťah k veci. 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, vlastnim 1/1 viacero nehnuteľnosťi. Čoskoro sa budem vydavat. Po svadbe budem stale majiteľka daných nehnuteľnosťi alebo sa muž stane automaticky vlastnikom polovice každej nehnuteľnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
nie. Uzavretím manželstva sa žiadnym spôsobom nemení právny status (vlastníctvo) nehnuteľností, ktoré už vlastníte pred uzavretím manželstva. Naďalej zostanete vlastníkom nehnuteľnosti o podiele 1/1.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s partnerom sme kúpili spoločne byt 50 na 50. Teraz sme sa vzali. Ako je to s dedením. On má deti. Čo môžem spraviť, aby ostal byt mne. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň,
jedine, že by Vám byt počas svojho života daroval. Ak sa totiž bude dediť po ňom a aj keby  zriadil závet vo Váš prospech, tento by bol neplatný z dôvodu, že deti sú opomenuteľní dedičia a nie je možné ich závetom úplne vylúčiť z dedenia.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať? Mám dom, ktorý som práve dostaval na hypotéku a vlastne úspory. Plánujem dopísať priateľku na podielové vlastníctvo a spoločne prefinancovať hypotéku, kde budeme figurovať obaja. Neplánujeme sa v blízkej dobe brať. Ak by sa mne niečo stalo dom bude dediť spolu s hypotékou len ona? Nemáme žiadne deti. Môžu dediť rodičia dom, keď hypotéku musí splácať partner ďalej?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 05.07.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade (ak bude dom na ňu napísaný v 1/2) a Vám sa niečo stane (ak nemáte deti), budú dediť Vaši rodičia spolu s ňou, ako osobou, ktorá žila s Vami v spoločnej domácnosti. Dediť sa bude jednak podiel na nehnuteľnosti, ale zároveň aj Váš dlh voči banke (predstavujúci 1/2 podiel na tomto dlhu). Vašou smrťou totiž dedičia vstupujú do všetkých práv a povinností poručiteľa.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás o, radu, svoj majetok som napísala, na netrer, keďže sa rozhodla zosobášiť, má právo jej manžel na majetok, ktorý spolu nenadobli? ďakujem pekne.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
ak ste jej majetok prepísali (predali, darovali) pred manželstvom, tento majetok patrí do jej výlučného vlastníctva a jej budúci manžel nebude mať na neho žiadny právny nárok.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
ešte pred vstupom do manželstva muž preuveroval 50% z bytu na mňa, pretože som mohla poberať hypotéku pre mladých, zvyšné peniaze investoval v hotovosti. Môže byt predať bez môjho súhlasu v prípade hroziace ho rozvodu? Nemôže ma vyhodiť aj s 2 malými deťmi na ulicu?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade je otázka to, či išlo výlučne o refinancovanie úveru alebo zároveň pri tomto úkone prepísal (zrejme daroval) časť spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti. Ak ste totiž na byte aj vlastníčkou (spolu s ním), budete mať nárok na vyplatenie z bytu po rozvode (podľa dohody). Ak ste iba investovali peniaze do bytu, s tým, že byt je iba jeho, bude potrebné podrobnejšie skúmať, o aký právny titul investovania sa jedná a akým spôsobom žiadať peniaze späť z bytu.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sme obaja rozvedení a ideme teraz kupovať spolu dom na hypotéku a časť dáme v hotovosti priateľ väčšiu časť ako ja. Aké podklady potrebujem, aby sme mali každý nárok na polovicu alebo aké papiere potvrdenia budeme potrebovať, aby som časom neostala bez strechy nad hlavou? ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
dôležitá je dohoda kupujúcich, nie je potrebné žiadne potvrdenie. Ak sa s partnerom dohodnete, že dom kúpite spoločne, každý v podiele 1/2 a tak sa to napíše do zmluvy, nikto nebude skúmať, či ste obaja naozaj dali do kúpnej ceny 1/2. Aby to však bolo spravodlivé, často partneri vypočítajú podľa toho koľko do domu investujú presný podiel. Napríklad 2/5 a 3/5 alebo 1/3 a 2/3. Pri prípadnom zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je následne spravodlivo zohľadnené to, kto koľko investoval do kúpy nehnuteľnosti.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s partnerkou a s tromi deťmi bývame v rodinnom dome. Dve deti sú jej z predchádzajúceho vzťahu a jedno je naše spoločne. Vlastníkom domu som iba ja, aj hypotéku platím ja. Chceme sa zosobášiť, a preto sa chcem spýtať čo všetko nadobudne moja partnerka a jej deti po svadbe. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň, k vami uvedenej otázke uvádzame, že uzatvorením manželstva sa nič nemení na vašom vlastníctve rodinného domu, ktorý aj naďalej zostáva vo vašom vlastníctve.

Uvádzate, že hypotéku platíte teraz sám, tu sa mení stav v tom smere, že splátky hypotéky po uzatvorení manželstva budete platiť z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva a teda v prípade napr. rozvodu by mohla vaša manželka žiadať uhradiť jednu polovicu uhradených splátok počas trvania manželstva v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka.

 


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
potrebujem radu od Vás. Môj priateľ ma úver. Po sobáši so mnou sa vzťahuje úver aj na mňa? Ak by prišiel dajme tomu o prácu, nemal prostriedky, ochorel, alebo iné.
Ďakujem. 

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 16.03.2021)

Dobrý deň,

 

ak si Váš partner zobral úver v čase, keď ste ešte neboli manželia, tento úver na Vás po sobáši neprechádza. Nestanete sa teda automaticky spoludlžníkom. Naďalej pôjde o jeho výlučný záväzok.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
môj syn si kúpil byt ako slobodný za vlastné peniaze. Po čase sa oženil a teraz chce daný byt predať a kúpiť si za to rodinný dom. Preto sa chcem spýtať, či bude patriť len jemu, keďže byt bol len jeho, alebo už bude patriť aj jeho manželke.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
ak syn predá byt, ktorý nadobudol pred uzavretím manželstva a výlučne z týchto fin. prostriedkov kúpi RD, teda na kúpu RD nepoužije fin. prostriedky patriace do BSM, RD nebude patriť do BSM. Ak by na kúpu RD bola použitá len časť fin. prostriedkov patriacich do BSM, potom aj RD bude patriť do BSM.3RD

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s druhom plánujeme svadbu, bývame v byte, kt. kúpil druh na hypotéku, sám, tiež mame chatu, kt. je na jeho mene. On platí úver a byt a ja sa starám o ostatné výdavky, tzv.nehmatateľné - škôlka, strava, auto, drogéria. Bežne výdavky. Budem mať po vstupe do manželstva s ním nárok na byt ako aj chatu, kt. spolu užívame a sme aj spolu nadobudli, no figuruje všade len on? Ak nie, ako sa pred tým, resp. po svadbe dať tzv. na poriadok

Vopred pekne ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
uzavretím manželstva Vám nevzniká nárok na vlastnícke právo k veciam, ktoré vlastníte len on. Vznikne Vám právo ich užívať, nakoľko budete manželka. Ak by ste chceli mať podiel na nehnuteľnosti, mohol by Vám ho previesť, napr. darovacou zmluvou, a to teraz, alebo aj po vzniku manželstva. Takto by ste mali na nehnuteľnosti podiel. To je však na dohode medzi Vami.

 

Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
sused s priateľkou kúpili každý polovicu domu, po roku sa zobrali, on je bezdetný, ona ma z prvého manželstva dcéru, spolu deti nemajú. Môže sused po svojej smrti svoju polovicu domu odkázať v záveti neteriam, alebo vždy jeho polovicu zo zákona zdedí manželka.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 14.02.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve.

V otázke je chyba v tom, že sused po svojej smrti už nemôže nič. Zrejme ste chceli uviesť, že pre prípad svojej smrti či môže odkázať svoj majetok neteriam.

Áno, je to možné a to z dôvodu, že manželka nie je neopomenuteľným dedičom v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka.

Závet odporúčame spísať u notára, aby bol uložený a evidovaný v centr. registri závetov.

 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako môžeme vydediť manželovu dcéru z 1 manželstva? Viem, že sa to dá potom napadnúť. Ako si môžeme s manželom rozdeliť spoločné nehnuteľnosti, aby som nemusela potom jeho dcéru vyplácať? Všetko sme nadobudli v manželstve. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
dôvody vydedenia upravuje ustanovenie § 469a Občianskeho zákonníka takto:

Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
 
Ak sú reálne naplnené zákonné podmienky, aj v prípade napadnutia listiny o vydedení žalobca neuspeje. Súdne konanie však môže byť veľmi dlhé.
 
Riešením môže byť vo Vašom prípade zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Následne by ste BSM vyporiadali tak, že jeden z Vás sa stane vlastníkom jednej nehnuteľnosti, druhý vlastníkom druhej. Manžel Vám bude môcť následne svoju nehnuteľnosť darovať. Tým, že v čase jeho smrti nebude vlastniť žiadny majetok, nebude sa ani dediť. Počas svojho života každý rozhoduje sám o tom ako naloží so svojou nehnuteľnosťou.

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ako vyriešiť situáciu keď nám chce pred manželstvom prepísať pozemok priateľova mama. Existuje zmluva alebo nejaké riešenie, že ak sa pozemok prepise na priateľa pred svadbou tak po svadbe bude pozemok patriť obom? Dá sa nejako ošetriť zmluva aby v prípade rozvodu to nepatrilo k nadobudnutým veciam pred manželstvom? Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
BSM vzniká až sobášom. Môžete to urobiť tak, že pozemok sa prepíš na oboch. Druhá možnosť je, že sa prepíše na priateľa a zároveň Vy s priateľom uzavriete zmluvu o budúcej zmluve, kde Vám do určitého obdobia po sobáši prevedie podiel na pozemku. Transformovať to na BSM však už potom neviete. Mali by ste ale podiel.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s priateľom sme kúpili nehnuteľnosť, (rodinný dom) nie sme manželia. Nehnuteľnosť je písaná na neho. Bolo to najjednoduchšie riešenie pri bráni úveru, keďže ja som mala 2 deti z predchádzajúceho vzťahu a tretie spoločne s terajším partnerom. Všetko platíme spoločne. Prosím Vás čo je najlepšie urobiť, aby žiadne z deti nebolo u krátené po smrti jedného, alebo druhého, alebo v prípade rozvodu. Plánujeme svadbu, ale po mojej smrti by moje dve deti nič nededili, keďže nehnuteľnosť nadobudol pred svadbou. Mám ho požiadať aby ešte pred svadbou napísal polovicu domu na mňa, alebo to stačí po svadbe?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
to, či Vám polovicu nehnuteľnosti daruje pred alebo po uzavretí manželstva nemá z právneho hľadiska žiadnu relevanciu. Ďalšou možnosťou je priamo darovať nehnuteľnosť trom deťom. Tým najlepšie zabezpečíte to, aby všetky tri deti mohli mať rovnaký podiel na nehnuteľnosti. Pri dedení totiž budú mať deti rôzne podiely (nakoľko po ňom bude dediť iba spoločné dieťa).


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať. Byt som nadobudol pred manželstvom na byt je v súčasnej dobe hypotéka a ešte pred manželstvom som prepísal 50 % na priateľku, teraz už manželku. Budeme sa rozvádzať. Ako sa s týmto problémom naloží ? Počas manželstva som nadobudol garáž, je písaná na mňa. Ako sa naloží s týmto problémom. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 28.12.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o byt, predmetom vyporiadania BSM bude úhrada splátok hypotéky. Je to tak z dôvodu, že byt je v podielovom spoluvlastníctve, nie je v BSM - byt ste Vy ako manžel nadobudli pred manželstvom a pred uzavretím manželstva ste terajšej manželke darovali podiel na ; byte.

Garáž : Ak bola nadobudnutá počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, potom garáž patrí do BSM a bude predmetom vyporiadania.

Pre vyporiadanie BSM po rozvode je daná zákonná možnosť vyporiadania BSM buď dohodou, ktorá v prípade nehnuteľností musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností (§ 149a/ Obč. zákonníka), alebo ak sa nedohodnete, je daná možnosť vyporiadania cestou súdu s podaním návrhu na súd v lehote do 3 rokov od rozvodu (§ 149 Obč. zákonníka).


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Prajem chcem sa opýtať. Som rozvedená. Manžel mal byt na hypotéku ktorú platil jeho otec. Teraz byt predáva jeho otec s jeho slnomocnenim. Ja som podala na BSM. Deti z bytu nemajú žiaden nárok? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
nakoľko ste napísali, že manžel mal byt, vychádzame z toho, že ten patril do jeho výlučného vlastníctva a nie do BSM. V takom prípade, bez ohľadu na spôsob vyporiadania BSM môže s bytom Váš bývalý manžel ľubovoľne nakladať. Tzn. že ak sa rozhodne predať ho, môže tak spraviť.

Čo sa nároku Vašich detí týka, mali by nárok na jeho byt, ak by ho vlastnil v čase svojej smrti. Ak však bude byt predaný v čase jeho smrti, budú mať nárok na peniaze získané z predaja bytu, ak tieto dovtedy neminie alebo nepoužije iným spôsobom. Nárok detí na majetok rodičov sa vždy posudzuje k okamihu smrti rodiča. Ak v čase svojej smrti už nebude nič vlastniť, nebudú mať deti čo dediť.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, s partnerom sme žili 12 rokov a 9 mesiacov pred tým ako zomrel, sme sa vzali. Máme 9 ročného syna a manžel mal z prvého manželstva 2 deti. Notárka všetko rozdelila na 4 časti aj hotovosť, ktorú mal manžel na účte, ale peniaze boli spoločné, len on ich mal na účte. Notárka povedala, že za 9 mesiacov sme to nenadobudli.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade muselo v rámci dedičského konania ako prvé prebehnúť vyporiadania BSM po smrti Vášho manžela. V rámci tejto časti malo dôjsť k rozdeleniu spoločného majetku na majetok patriaci Vám a na majetok patriaci do dedičstva poručiteľa. Ak takto postupovala notárka, zrejme mala za to, že išlo o jeho úspory, nakoľko peniaze boli na jeho účte. Ak je tomu inak, predložte v konaní dôkazy o tom, že ide o spoločné úspory, hoci iba uložené na jeho bankovom účte. Časť tých peňazí totiž zrejme nepatrí ani do BSM, ani jemu, ale iba Vám. To však musíte notárke preukázať.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať moja manželka si vzala hypotéku na byt za slobodna, lebo mne nemohli dať hypotéku, keďže som nemal vtedy zamestnanie. Po niekoľkých rokoch sme ju prefinancovali, keďže už som bol zamestnaný a bol som vedený ako spoludlžník. Chcel by som vedieť prečo nie som vedený aj v katastri ako spolumajiteľ bytu, a či mám nárok na vrátenie peňazí z hypotéky, lebo ju platím ja a manželka je len majiteľ bytu, ale úver aj byt je písaný na ňu. Mám vôbec na niečo nárok nejaké peniaze, lebo sa ideme rozvádzať.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 20.10.2020)

Dobrý deň,
bolo vecou dohody medzi Vami ako manželmi, že Vám manželka daruje podiel na nehnuteľnosti - byte a byt by bol v podielovom spoluvlastníctve.

Za tohto stavu, keď výlučným vlastníkom nehnuteľnosti je manželka, v prípade rozvodu máte nárok na vrátenie splátok úveru s príslušenstvom, ktoré boli hradené za trvania manželstva a to v pomere 1/2 a to z dôvodu, že príjem za trvania manželstva patrí do BSM.

Ak sa na vyporiadaní BSM po rozvode s manželkou nedohodnete v lehote najneskoršie do 3 rokov, potom budete musieť podať návrh na súd v rovnakej lehote.

Z otázky predpokladáme, že v byte máte hlásený trvalé bydlisko a v tomto byte aj riadne bývate, máte v ňom svoje obydlie. V prípade rozvodu nie ste povinný sa z bytu vysťahovať a manželka Vás nemôže z bytu vypratať.

Citujeme z rozsudku NS SR, sp.zn. 3 Cdo 43/99 :
"Manžel, ktorý užíval byt v rodinnom dome patriacom druhému manželovi, má po rozvode ich manželstva právo na náhradný byt v zmysle § 713 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 853 Občianskeho zákonníka."

ďalej citujeme z rozsudku NS ČR, 26 Cdo 1544/2005 :

"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, svoje právo bývať v tomto byte odvodzuje od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu /uzatvorenie manželstva/, lebo obsah tohto vzťahu okrem iného tvorí povinnosť manželov žiť spolu a vzájomná vyživovacia povinnosť na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.


Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v OZ výslovne upravený. To však neznamená, že rozvedenému manželovi v takomto prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania treba posúdiť analogicky (§ 853 OZ) podľa tohto ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."

Uvádzame, že naša AK sa problematike vyporiadania BSM venuje veľmi často, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Nemáme predmanželsku zmluvu a chcem kúpiť dom peniaze dať svoje a zobrať si aj úver len na seba a nechcem, aby mu patril ten dom. Čo robiť? Ako to urobiť, aby nemohol s ním nič robiť a ani po rozvode ak by k tomu došlo, aby mu to nepatrilo. Poraďte čo mám robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 01.09.2020)

Dobrý deň,
v zmysle príslušnej judikatúry, ak je počas trvania manželstva nadobudnutá vec (aj nehnuteľnosť) iba za majetok (peniaze) jedného z manželov, patrí táto vec do výlučného vlastníctva tohto manžela.

Aby ste však predišli prípadným súdnym sporom v budúcnosti, odporúčame Vám k tomuto domu spísať notársku zápisnicu, ktorou zúžite Vaše BSM k domu aj k úveru tak, že tieto nebudú patriť do BSM. Ak by v budúcnosti aj podal žalobu, v ktorej by chcel zahrnúť aj tento dom, postačilo by Vám predložiť notársku zápisnicu na vyvrátenie jeho tvrdení.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako je možné, že jeden z manželov je majiteľom bytovej jednotky jediným vlastníkom na LV, ktorá bola odkúpená a prerobená od cudzej osoby kúpnopredajnou zmluvou počas trvania manželstva. Chcem vedieť ako by to bolo v prípade úmrtia jedného z manželov. Za objasnenie ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
je možné, že na kúpnej zmluve bol uvedený ako kupujúci iba jeden z manželov. Takýto zápis vlastníckeho práva na katastri nehnuteľností však automaticky nemusí znamenať, že vec nepatrí do BSM. Ak totiž tento manžel použil spoločné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti, tá bude patriť do BSM. To, či patrí alebo nepatrí do BSM bude predmetom dokazovania v rámci dedičské konania, prípadne skôr v konaní o vyporiadanie BSM počas života oboch manželov.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás vedeli by ste mi povedať, či by som mala nárok na byt, ktorý môj manžel nadobudol pred svadbou v prípade jeho smrti? Zobrali sme sa pred rokom a nemáme deti. Môžu byt zdediť jeho rodičia ak s nami nezdieľajú spoločnú domácnosť. Ďakujem!

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,

áno. V prípade jeho smrti, a ak v čase jeho smrti nebudete mať žiadne deti, bude sa dediť podľa druhej dedičskej skupiny. V tejto dedičskej skupine dedí pozostalý manžel (najmenej polovicu) a rodičia poručiteľa.

Ak však chcete zabrániť tomu, aby jeho rodičia dedili a nemáte a nebudete mať žiadne deti, postačuje ak zriadi závet, v ktorom odkáže celý majetok Vám. Nakoľko nemá neopomenuteľných dedičov (deti), závet bude platný a v budúcnosti zdedíte celý jeho majetok.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, priateľ po častiach skupuje podiely na jednej parcele, parcelu vlastní niekoľko vlastníkov, teraz sme sa zosobášili je možné, aby kúpil ďalšie podiely z parcely bez toho, aby som na LV figurovala ja ako manželka? Ak by som s tým aj súhlasila? Keď by sme to nechceli dať do BSM?

Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,

áno, je to možné. Je potrebné, aby ste s manželom navštívili notára, ktorý vyhotoví aj notársku zápisnicu, v rámci ktorej sa zúži rozsah BSM o nadobúdanie nehnuteľností (notári to robia aj jednotlivo pre konkrétne nehnuteľnosti). Príslušný katastrálny odbor potom podľa dohody zapíše nehnuteľnosť len na Vášho manžela. 


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa poradiť, mám nejaké našetrené peniaze zo zahraničia, a v prípade sobáša by tieto peniaze nadobudnuté pred sobášom nepatrili do spoločného majetku manželov? Ďalšia vec je, keby pred svadbou priateľ kúpi byt a zoberie na seba úver, a chce byť výlučný vlastník, nebola by som spoluvlastníčka bytu, a ak by som chcela ňou chcela byť, čo mám pre to urobiť o akú zmluvu / dodatok by som mala požiadať? Taktiež, keď má priateľ dlhy, nebudú sa na mňa vzťahovať po svadbe? Ako mám tomu predísť alebo ako sa mám chrániť? Je dobré mať spoločný byt v prípade, keď je priateľ dlžníkom, alebo je lepšie, aby vlastnil byt iba on? V prípade choroby alebo úmrtia aký je postup s bytom, ktorý vlastní len jeden z partnerov/manželov, ako sa vysporiadava tento majetok?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,


bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká dňom uzavretia manželstva. Úspory, ktoré nadobudol jeden z manželov pred uzavretím manželstva ostávajú v jeho výlučnom vlastníctve.

Čo sa týka bytu, ak by ho priateľ kúpil pre uzavretím manželstva, bol by v jeho vlastníctve. Ak sa s priateľom neskôr dohodnete, môže vám darovať spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2. Pri úvere môžete uzavrieť zmluvu o pristúpení k záväzku a oznámiť to banke alebo jednoduchšie je prísť do banky a banka to s vami vybaví. Toto by som ale navrhoval ošetriť v zmluve.

Ak ide o dlhy spred manželstva, tak exekútor môže vymáhať dlhy len od priateľa, teda nemôže siahnuť na majetok, ktorý je vo vašom vlastníctve. Avšak môže siahnuť na byt, ktorý je v priateľovom vlastníctve alebo na jeho podiel v spoluvlastníctve.

Hodnota bytu pravdepodobne vzrastie, tak by bolo dobre, ak by ste boli vlastníčkou aj vy.

V prípade úmrtia, ak byt vlastní jeden z manželov tak by ste ako jeho manželka mali právo dediť v 1. dedičskej skupine. Ak by ste mali však deti a majetok by v závete odkázal im, tak by ste nededila. 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako je to s dedením, konkrétne - rod. dom po rodičoch získala moja teta ešte za slobodna, vydala sa asi po 10 rokoch, manželstvo bolo bezdetné. Zomrela ako prvá. Bolo v poriadku, že pri dedičskom konaní nebol kontaktovaný nikto z jej žijúcich súrodencov? A všetko zdedil manžel. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
v prípade, ak nezanechala závet, dedí sa podľa zákona. Ak nemali deti, potom v druhej dedičskej skupine dedí manžel a rodičia. Vyplýva to z § 474 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého

(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

Ak neboli prizvaní súrodenci, je to podľa môjho právneho názoru v poriadku.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa, prosím, opýtať ohľadne vlastníctva nehnuteľnosti. Chceme predávať s manželom byt a potrebujem si ozrejmiť určite veci.

Kým bol manžel slobodný, tak začal proces s bankou a úverom, podpísal rezervačnú zmluvu a zaplatil zálohu za byt. Bola pripravená kúpna zmluva na byt i návrh na vklad do katastra, čisto len na jeho meno. Avšak vtedy došlo k uzavretiu nášho manželstva a muž podpísal kúpnu zmluvu 5 dni po svadbe. Tým pádom som aj ja ako manželka vlastník bytu? Keď ho ideme predávať, tak aj moje meno musí byt na kúpnej zmluve? Nevadí ak v katastri v liste vlastníctve nie som ja spomenutá? A manžel tam ma podiel, že 1/1. Netreba s tým nič urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 02.04.2020)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade ste sa aj Vy stali vlastníkom bytu, hoci na liste vlastníctva nie ste uvedená, podľa Občianskeho zákonníka ste vlastník pretože podľa § 143 V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Na zmluve nemusíte byť uvedená, avšak odporúčam dať manželovi písomný súhlas, že s predajom súhlasíte a kópiu dať aj kupujúcemu, nakoľko hoci formálne vlastník nie ste (na LV) tak podľa občianskeho práva ste a na prevod vlastníctva veci, ktorá je v BSM je potrebný súhlas druhého manžela, ak nejde o bežnú vec, čo v prípade predaja nehnuteľnosti nejde. 

Ak by ste boli na zmluve aj Vy, kataster by to s najväčšou pravdepodobnosťou odmietol zapísať.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, keď začneme stavať dom pred svadbou, je možné po svadbe dať tento dom do BSM?
Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň prajem,

do BSM patrí všetko, čo niektorý z manželov nadobudne počas trvania manželstva zo spoločných prostriedkov. V prípade stavby sa podľa judikatúry postupuje tak, že nie je podstatné na koho je vydané stavebné povolenie, či kolaudačné rozhodnutie. Podstatné je, kedy stavba existuje ako vec v právnom slova zmysle. Vecou sa stavba podľa judikatúry stáva keď su na nej hotové prvky dlhodobej životnosti (hlavne zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukciu strechu a schodište) a je zrejmá dispozícia aspoň prvého nadzemného podlažia. Ak sa tieto prvky dokončia až po sobáši, tak vec bude patriť do BSM. 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, keď na náš byt zobral úver brat a je aj na jeho meno, ale my mu ho splácame. Ideme ho predať, ale na náš rodinný dom, ktorý chceme kúpiť môžeme preniesť tento úver tak, aby náš dom nebol na jeho meno alebo ho radšej vyplatiť. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, vlastník nehnuteľnosti môže byť odlišný od dlžníka na hypotekárnom úvere (hoci ho reálne splácate Vy). Tzn. dá sa zariadiť i tak, že nehnuteľnosť bude písaná na Vašu osobu a Váš brat, zrejme refinancuje úver na túto novú nehnuteľnosť. Ak by totiž chcel iba pokračovať s týmto úverom a preniesť záložné právo na novú nehnuteľnosť, mohli by ste naraziť na problém s bankou. Tá totiž nemusí súhlasiť s prepisom záložného práva. Rovnako budete potom obmedzovaný aj pri predaji nehnuteľnosti, nakoľko nikto nebude chcieť kúpiť nehnuteľnosť tak, že odtiaľ nebude odstránené záložné právo banky.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
S manželkou uvažujeme o kúpe väčšieho bytu. Na financovanie kúpy použijeme peniaze z predaja bytu, ktorý som získal pred manželstvom + hypotekárny úver. Otázka: v prípade rozvodu by som ju vyplácal z polovice hodnoty nového bytu aj keď na jeho kúpu budú použité peniaze z predaja môjho bytu nadobudnutého pred manželstvom ?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 31.01.2020)

Dobrý deň, 
ak by ste za trvania manželstva kúpili byt, pričom na úhradu kúpnej ceny by boli použité aj finančné prostriedky z predaja bytu, ktorý ste nadobudli pred uzatvorením manželstva, v prípade rozvodu by ste mali nárok na uhradenie toho, čo ste do majetku v BSM vložili zo svojho výlučného majetku.

V prípade rozvodu je možnosť dohodnúť sa na vyporiadaní dohodou v lehote do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti  rozsudku o rozvode, prípade podať návrh na säúd v uvedenej lehote. Súd pri vyporiadaní  vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Pre prípad, že by ste sa nedohodli v uvedenej lehote 3 rokov a ani by nebol podaný návrh na súd v lehote do 3 rokov, potom v zmysle ust. § 149 ods. 4  Obč. zákonníka platí, že byt bude v podielovom spoluvlastníctve obidvoch manželov v podiele 1/2 k celku.

T.j. : Z uvedeného vyplýva aj ten záver, že pokiaľ kupujete byt za trvania manželstva a na úhradu kúpnej ceny budú použité aj fin. prostriedky z predaja Vášho bytu, treba si ponechať  doklady o platbách, aby ste uvedené vedeli v budúcnosti v prípade potreby preukázať.


 


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, nedávno som sa zosobášila s dlhoročným priateľom. Žijeme spolu v byte, ktorý som nadobudla do vlastníctva darovacou zmluvou pred 20 rokmi. Tento byt by po sobáši nemal byt predmetom BSM, je to správne? Ako je to v prípade dedenia v prípade smrti jedného z nás? Mame každý dieťa z prvého manželstva a jednu spoločnú dcéru. Dedila by manželova dcéra podiel z bytu v prípade jeho smrti? Ak by som zomrela ja, polovicu bytu dedia moje 2 deti a polovicu manžel? Ak následne zomrie on, jeho podiel bude dediť jeho dcéra z predošlého vzťahu a dcéra naša spoločná na polovicu? Ďakujem za Vašu odbornú radu.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 18.10.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ ste tento byt vlastnila pred sobášom, tak je vo Vašom výlučnom vlastníctve a nepatrí do BSM. Pokiaľ ide o dedenia daného bytu, manželovo dieťa na neho nemá zákonný nárok. Takisto ani Vaše dieťa nemá nárok dediť po manželovi. Po tom, ktorom rodičovi dedia len jeho deti, či už spoločné, alebo z prvého manželstva. Ak by ste zomreli Vy, tak sa byt dedí na 3 časti a každý by mal po 1/3. Ak by následne zomrel on, tak dedí Vaša spoločná dcéra a jeho dieťa (jeho podiel). Ak takýto postup chcete vylúčiť, môžete spísať závet a odkázať všetko len Vášmu dieťaťu z prvého manželstva a spoločnej dcére. Manžela môžete z dedenia závetom vylúčiť bez nejakých zákonných dôvodov, či podmienok (nie je to tak ako pri deťoch, ktoré by ste museli vydediť podľa zákona).


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať poprípade poradiť.
Môj manžel za slobodná kúpil jednoizbový byt, v ktorom som s ním žila niekoľko rokov, byt bol písaný iba na neho aj úver mal iba sám, narodila sa nám dcéra a potom sme sa aj zosobášili, následne sme byt predali a zo spoločných príjmoch sme dokúpili väčší byt v katastri aj v banke sme boli vedení obidvaja aj tento byt sme predali zobrali hypotéku a kúpili dom. Teraz sa rozvádzame a manžel žiada odo mňa vyplatenie z jednoizbového bytu, ktorý dal do manželstva môže žiadať vyplatenie z jednoizbového bytu ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, existuje možnosť, aby manžel nedostal náhradu za jeho jednoizbový byt. Odporúčame Vám v tomto prípade osobné konzultácie, na ktorých Vám vysvetlíme podrobnosti.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem., môj syn zdedil dom po svojich starých rodičoch, chce sa oženiť, chcem sa spýtať nedaj bože, keby sa niečo stalo, že by nastal rozvod, či by aj exmanželka mala podiel na dome, alebo je treba spísať predmanželskú zmluvu. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň,

predmanželská zmluva v našom právnom systéme nie je možná. Ak zdedil dom a následne by sa oženil a zomrel počas trvania manželstva, síce by dom nepatril do BSM, no manželka by mala právo dediť v 1. dedičskej skupine. Ak by mali napr. deti a všetko, resp. dom by odkázal len im, tak manželka by nededila. To isté platí, ak by závetom odkázal svoj majetok vrátane nehnuteľnosti inej osobe a manželku by vylúčil z dedenia.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať v lete sa s dlhoročným priateľom budeme brať. Každý máme nehnuteľnosti nadobudnuté pred manželstvom. Obaja máme deti z predchádzajúceho manželstva, preto by ma zaujímalo ako to je v prípade smrti jedného z nás, či nehnuteľnosť v prípade mojej smrti sa dedí len medzi moje deti alebo aj medzi partnera a jeho dcéru a naopak. Treba spýtať nejakú predmanželsku zmluvu, aby nebol potom nejaký problém.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, v prípade smrti ktoréhokoľvek manžela, ak nie je zriadený závet, budú dedičmi v dedičskom konaní deti a pozostalý manžel. Tzn. že Vašu nehnuteľnosť bude dediť pozostalý manžel a Vaše deti a opačne vo vzťahu k jeho nehnuteľnosti. Ak by následne zomrel aj on, tak jeho podiel budú dediť jeho deti, a tým pádom sa jeho deti dostanú k podielu na Vašej nehnuteľnosti. Na to, ak chcete obaja zabezpečiť to, aby sa Váš majetok dedil iba v rámci Vašej rodiny, postačuje zriadiť závet (oboma manželmi samostatne), pričom v tomto závete nehnuteľnosti odkážete iba Vaším deťom. Tým vylúčite pozostalého manžela z dedenia podielu na nehnuteľnosti a aj do budúcna budú nehnuteľnosť dediť iba Vaše deti. Nakoľko pozostalý manžel nie je tzv. neopomenuteľným dedičom, je možné ho z dedenia týmto spôsobom vylúčiť.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Môj brat je onkologický pacient a ani sami netušíme čo nás vôbec čaká. Spontánne sa rozhodol, že sa s jeho priateľkou zoberú. Bývame všetci spoločne aj s rodičmi v rodinnom dome. Zaujíma ma, že ak nedaj Bože by sa stalo to najhoršie, má jeho o chvíľu manželka nárok na dom, v ktorom žijeme s rodičmi? Na čo všetko si ona môže nárokovať?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 28.01.2019)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov všetko "čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.".

Z uvedeného vyplýva, že do BSM patrí to, čo bolo nadobudnuté až po uzavretí manželstva.

Majetok, ktorý vlastní niektorý z manželov pred manželstvom do BSM nespadá. Bratova manželka si teda môže nárokovať iba to, čo spoločne nadobudnú počas manželstva (okrem uvedených výnimiek napr. dedičstvo, dary). Ak je Váš brat podielovým spoluvlastníkom predmetného domu, nemusíte sa báť, že by ste o podiel v dome "prišli" na úkor jeho manželky, pretože tento nebude patriť do BSM.

Pokiaľ ide o smrť brata:

Dôležité je, čo bude vlastniť brat v čase smrti. Ak by vlastnil podiel na dome, tak jeho žena bude tiež dediť.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň prajem, chcela by som sa spýtať. Priateľovi zomrel otec. Pri dedení sa on a brat dohodli na žiadosť matky, že dom, ktorý spoločne otec a mama nadobudli napíšu na matku. Ako by to bolo v prípade smrti matky, čo sa týka dedenia domu. Môže ona ako momentálne jediný vlastník domu napísať väčšiu časť alebo aj celý dom na jedného zo synov alebo aj niekoho iného? A ako by to bolo v prípade manželiek. Mali by právo aj oni na dedicstvo? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 04.01.2019)

Dobrý deň,

ak je jediným vlastníkom matka, môže s majetkom disponovať podľa vlastného uváženia, a preto môže napr. celú nehnuteľnosť, prípadne jej časť previesť na inú osobu. V prípade dedenia manželky nemajú nárok na dedičský podiel. Ten majú len potomkovia, teda v tomto prípade synovia. Zdedený majetok by nepatril ani do BSM a stal by sa výlučným majetkom manžela.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Som vdova. On daroval dvojizbový byt svojim deťom z prvého manželstva, ale ten byt manžel zdedil po svojich rodičoch a akonáhle manžel zomrel jeho dcéra ma hneď z bytu vyhodila a zrušila mi aj trvalý pobyt. Spravila zo mňa bezdomovkyňu mala na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň,

ak manžel zdedil byt, potom tento byt nepatril do BSM, ale do jeho výlučného majetku. Tým pádom mohol o jeho právnom osude rozhodovať samostatne. Ak sa ho rozhodol darovať deťom, potom je to právne v poriadku. Ak v byte nemáte zriadené právo doživotného užívania, či platnú nájomnú zmluvu (nestačí bývanie tzv. na dobré slovo), potom nemáte nárok na to, tento byt užívať a dcéra manžela má právo žiadať, aby ste odišli.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred svadbou som vlastnila 2 byty, ktoré by som chcela predať a kúpiť jeden väčší byt. Tento nový byt bude iba mojim majetkom, nakoľko použijem iba peniaze z predaja mojich dvoch bytov? Vopred ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 22.10.2018)

Dobrý deň,

presne tak, ako uvádzate. V zmysle judikatúry totiž ide len o transformáciu majetku. Vy transformujete majetok (byty) na financie, ktoré patria do výlučného majetku a tie zase na iný byt. Tento byt by mal byť podľa judikatúry vo Vašom výlučnom vlastníctve. Ak by sa však na kúpu použila čo i len časť spoločných peňazí, už by byt patril do BSM.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Takže ak som správne čítal všetok majetok nadobudnutý pred svadbou patrí danej osobe. Čo ak prišiel zápis z katastra až po svadbe ale návrh na podanie bol ešte pred svadbou? Po mojej smrti dedí syn a manželka aký je podiel a čo ak zomrieme obaja a ona ma ešte ďalšie dieťa, ktoré ja nemám osvojené dedí niečo to dieťa, keď všetok majetok bol nadobudnutý pred sobášom? A pri rozvode sa majetok nadobudnutý v manželstve delí, aj keď príjem mal iba jeden, ktorý to logicky všetko platil?

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o nehnuteľnosť, treba vychádzať z Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda až povolením vkladu zo strany katastra. Ak teda kataster rozhodol až po uzavretí manželstva, bude nehnuteľnosť patriť do BSM. Dedenie sa spravuje osobitným režimom. Tam nezáleží na tom, kedy ste nadobudli majetok. Manželka by dedila so synom buď podľa závetu, alebo zákonných podielov všetok majetok, teda aj ten, ktorý ste nadobudli pred manželstvom. Najskôr by sa však vyporiadalo BSM a zvyšok majetku by dedila manželka a syn. Ak by ste zomreli Vy, jej dieťa, ktoré nie je Vaše by nededilo, pretože nie je Vašim potomkom. V režime BSM sa nerobí rozdiel medzi tým, kto má príjem. Príjem napr. zo zamestnania jednoducho patrí obom manželom. Pri vyporiadaní BSM sa však prihliada na to (a podľa toho sa určujú aj podiely) kto sa ako pričinil o nadobudnutie majetku. Tu by sa mohlo zohľadniť, že ste väčšinu majetku nadobudli Vy, a preto pri vyporiadaní máte nárok na väčší podiel.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Môj otec sa v lete zosobášil s jeho dlhoročnou partnerkou. Obaja sú vlastníkmi bytov, ktoré samozrejme boli nadobudnuté ešte pred svadbou. Ako to bude s dedičstvom týchto bytov? Z jej bytu len jej deti a z otcovho len ja s bratom, alebo sa to potom všetko domieša? Bola by potrebná nejaká písomná dohoda? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

ak nadobudli byty ešte pred manželstvom, potom patria len tomu ktorému manželovi. Manžel však dedí spoločne s deťmi poručiteľa. To znamená, že ak by napr. zomrel otec, dedili by jeho deti a manželka. Manželkine deti (ak nie sú ich spoločné) by po ňom nededili. To isté platí aj v prípade smrti jeho manželky.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na čo mám nárok, keď sme kúpili spoločne s partnerkou byt a neskôr sme sa zosobášili po prerabke bytu. Úver aj byt je písaný na ňu. Chceme sa rozviesť. Neviem, či figurujem ako spoludlžník v úverovej zmluve. Mám alebo nemám nárok aj na zakúpené veci. Všetko nové sme kupovali. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, najskôr si v banke zistite, či ste evidovaný ako dlžník. Pokiaľ sa byt nadobudol pred manželstvom a vy nie ste uvedený ako vlastník respektíve spoluvlastník bytu, potom nemáte nárok na tento byt. Toto sa netýka hnuteľných vecí, ktoré ste nadobudli spoločne. Hnuteľné veci nadobudnuté pred manželstvom sú v podielovom spoluvlastníctve. Veci nadobudnuté počas manželstva sú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Obe tieto spoluvlastníctva je možné vysporiadať. To znamená, že ak by si tieto veci nechala manželka, budete mať nárok na vyplatenie. Ešte jedna poznámka: Pokiaľ by ste neboli vedený ako dlžník na úver a manželka si ho zobrala ešte pred sobášom a zároveň ho splácali počas manželstva, budete mať nárok na vyplatenie polovice každej jednej splátky, ktorú manželka na svoj úver zaplatila počas manželstva.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Manželka bola v byte počas mojej neprítomnosti, pobrala všetku dokumentaciu aj moje papiere, bločky záručné listy od nakúpených spotrebičov. Mohol som v takomto prípade vymeniť zámok? Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, ak je to spoločný byt, tak aj ona ma mať právo prístupu k bytu. Ak by ste vymenili zámok, mohla by sa domáhať prístupu. Ak sa spoluvlastníci nevedia dohodnúť na užívaní bytu, na návrh jedného z nich rozhodne súd o dispozícii s bytom. Tie doklady, ktoré Vám zobrala môžete žiadať vrátiť späť. Ak to neurobí, podajte na ňu trestné oznámenie, nech existuje dôkaz, že ich zobrala.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som majiteľkou dvojizbového bytu v Komárne. Teraz sa chystám vydať na Slovensku, ale môj partner je Nemec. Keby som zomrela ten byt by zdedil len môj syn alebo aj on? On má dve deti, ktoré sú u matky (bývalej kamarátky - oni sa nevzali). Platí v Nemecku 700 euro na deti. Keby on zomrel, musela by som ja tiež platiť na jeho deti voľačo v Nemecku? Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 02.05.2018)

Dobrý deň. Podľa nášho právneho poriadku dedia v prvej dedičskej skupine poručiteľove deti a manžel. Vo Vašom prípade by teda po Vašej smrti dedil Váš syn a Váš manžel.

Čo sa týka detí Vášho bývalého partnera, ku ktorým si plní svoju vyživovaciu povinnosť, v tomto smere nevidím dôvod, pre ktorý by ste v prípade jeho smrti mali platiť výživné jeho deťom Vy. Z pohľadu práva Vás k deťom Vášho budúceho manžela neviaže biologická a ani iná väzba, z ktorej by bolo možné voči Vám vyvodzovať vyživovaciu povinnosť k týmto deťom.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím vlastním nehnuteľnosť v Bratislave a idem sa vydávať. Závetom pred svadbou by som chcela odkázať majetok jedinému synovi po mojej smrti. Môžem po uzavretí manželstva túto nehnuteľnosť ešte predať a kúpiť inú. Stále bude patriť synovi? Alebo musím potom závet ešte po kúpe inej nehnuteľnosti ešte meniť? Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 21.08.2017)

Dobrý deň, ak počas svojho života nehnuteľnosť označenú v závete predáte a zaobstaráte novú, budete musieť spraviť nový závet. Závetom totiž môžete disponovať iba takým majetkom, ktorý máte vo svojom vlastníctve. Tzn. že pre prípad Vašej smrti nie je možné disponovať majetkom, ktorý už nevlastníte, a ani majetkom, ktorý ešte nevlastníte. Z toho dôvodu, ak dôjde k zmene nehnuteľnosti, prípadne Vášho iného majetku (či už predajom, kúpou, darovaním...) vždy bude potrebné, aby sa to premietlo aj do Vášho závetu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku