Máte
otázku?

Majetok pred a po svadbe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Majetok pred a po svadbe

Dobrý deň, prosím o radu. Som majiteľkou nehnuteľnosti, ktorú som nadobudla ešte za slobodna. Po uzavretí manželstva plánujem byt prenajímať. Budú príjmy z prenajmu rozdelené aj budúcemu manželovi automaticky na polovicu? Keď príde na predaj, tiež sa suma rozdelí na polovicu? Ďalšia otázka sa týka domu. S partnerom sme spolu kúpili veľký byt, novostavbu, (obaja ešte za slobodna), ktorý bude skolaudovaný pravdepodobne až po svadbe. Tento byt je financovaný hypotékou, kde ja budem splácať 30%, budúci manžel zvyšok. Zmení sa rozdelenie financovania po svadbe automaticky na polovicu? Definícia percentuálneho podielu počas celej doby splácania je ustanovená v kúpnej zmluve. Je táto záväzná? Alebo po uzavretí manželstva budem musieť platiť polovicu splátky? Podľa zmluvy som 50% majiteľka nového bytu a 50% bude vlastniť budúci manžel. Čo sa stane v prípade, že budúci manžel prestane splácať hypotéku? Budem musieť platiť aj jeho časť, alebo len 30%? On je hlavný žiadateľ. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

Dobrý deň príjmy z prenájmu nehnuteľnosti patriacej len jednému z manželov sú príjmom BSM a preto sú spoločné. Pokiaľ by ste však predávali uvedenú nehnuteľnosť, príjem z predaja by bol iba Váš.

Pokiaľ ide o nadobudnutý byt, tak v tomto prípade okamihom, keď ste vstúpili do manželstva, platíte úver spoločne, teda zo spoločných príjmov. V BSM platí, že príjem jedného z manželov je aj príjmom druhého manžela. Ak ste v banke spoludlžníci, nie je rozhodujúce kto je hlavný a kto je vedľajší spoludlžník pretože zákon pozná iba spoludlžníkov (nie hlavného a vedľajšieho). Voči banke ste obaja zaviazaní určite spoločne a nerozdielne, preto ak by manžel prestal platiť úver, museli by ste ho splácať Vy.

Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po zosnulých rodičoch som zdedila dom a na vyplatenie súrodencov a rekonštrukciu som si vzala hypotéku. Hypotéka aj dom sú napísané na moje meno. O dva mesiace sa vydávam. V budúcnosti by som však chcela tento dom predať, nakoľko je veľmi veľký, a kúpiť niečo menšie. To už budeme manželia. Preto sa chcem spýtať, či existuje niečo, čo by sme mohli spísať, aby môj budúci manžel, ktorý tvrdí, že by s tým nemal problém, podpísal, že ak by sme sa náhodou v budúcnosti rozviedli, nebude si nárokovať na nový dom, keďže peniaze naň by išli vlastne z predaja môjho dedičstva. Ďalej by som sa chcela spýtať na situáciu, ktorá by nastala, keby sa môjmu partnerovi niečo stalo. Má dve deti z predchádzajúceho vzťahu, my máme spolu zatiaľ jedného syna. Bola by som v prípade partnerovej smrti nútená vyplatiť niečo z tohto domu jeho deťom? Dá sa aj táto situácia nejako ošetriť? Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 28.05.2024)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o zdedený majetok, ak by ste tento počas manželstva predali a za výlučne za nadobudnuté finančné prostriedky by ste kúpili nový dom alebo byt, potom tento by bol iba vašim majetkom, nakoľko by sa jednalo o tranformáciu majetku. V tomto prípade by ste nemuseli uazvierať žiadnu dohodu. Na LV by ste figurovali len vy. Ak by však na kúpu novej nehnuteľbnosti boli použité čo aj len v 1,- euro zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM, už by nehnuteľnosť spadala do vášho BSM. Čo je však dobré urobiť pre každý prípad (nakoľko neviete ako sa partner môže v budúcnosti zachovať) je, pred kúpou bytu uzavrieť dohodu s vašim už manželom o zúžení BSM, v ktorej vylúčite v budúcnosti nadobudnutú nehnuteľnosť z nadobudnutia do BSM. Toto viete urobiť aj v prípade, ak by na novú nehnuteľnosť boli použité finančné prostriedky z BSM. Takýmto spôsobom viete docieliť to, že v prípade rozvodu by sa táto nehnuteľnosť nevyporiadavala, ale malo by sa za to, že je vo vašom výlučnom vlastníctve, navyše by ste o tom mali ešte aj písomný doklad. 

AK by ste boli výlučnou vlastníčkou novej nehnuteľnosti, po smrti vášho budúceho manžela by ste nič nemusli vyplácať jeho deťom, nakoľko deti majú nárok len na majetok svojich rodičov, pričom takáto nehnuteľnosť by nebola majetkom ich otca. V tomto ohľasde nie je nutné spisovať žiadnu dohodu, nakoľko je to ošetrené samotným zákonom, ktorého ustanovenia sú v tomto ohľade kogentné. Jediné, čo môžete ošetriť je prípad, ak by ste týmto deťom časť vašej nehnuteľnosti chceli po smrti zanechať, potom by ste mohli spísať závet.  Opačne to neplatí


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, práve sme skolaudovali rodinný dom, ktorého vlastníkom som ja. Chcela by som zapísať svojho priateľa (čoskoro manžela) do listu vlastníctva. Je možné tento zápis vykonať iným spôsobom, než darovacou zmluvou? Pekne ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 29.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že podiel na dome môžete previesť na priateľa resp. budúceho manžela aj na základe kúpnej zmluvy, pričom sa musíte dohodnúť na výške predmetného podielu. Možnosťou je zriadiť v jeho prospech len vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania v predmetnej nehnuteľnosti spočívajúce v práve doživotného bývania.

Uvádzame, že priateľ resp. ani ako budúci manžel nemá právny nárok na to, aby ste mu podiel na nehnuteľnosti či už darovali alebo predali.

Odporúčam vo veci spísania zmluvy, či už darovacej alebo kúpnej zmluvy kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na jednu vec. Ešte pred svadbou som postavil dom, hypotéku som si zobral na seba a všetko je napísané na moje meno. Neskôr sme sa zobrali, ale nič som neprepisoval - všetko stále ostáva na mne. Chcel by som vedieť, či by si môjou manželka v prípade rozvodu mohla niečo nárokovať. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 01.11.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste výlučným vlastníkom domu, hypotéka je vedená na Vaše meno a predpokladáme, že ju splácate aj počas trvania manželstva.
Uvádzame, že ak by došlo k rozvodu manželstva, Vaša manželka by si mohla nárokovať na vyplatenie jednej polovice uhradených splátok úveru s príslušenstvom, ktoré boli uhradené počas trvania manželstva. Nie je pritom podstatní to, že prípadné splátky úveru sú hradené výlučne z Vašej mzdy a z Vášho bankového účtu, ktorého ste majiteľom. Ide o to, že vyplatená mzda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvedené vyplýva  ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Pre Vašu informáciu uvádzame, že na youtube máme videá, ktorých odberateľom sa môžete stať, v ktorých okrem iných rozoberáme otázky spojené s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Keď som bola slobodná, našetrila som si peniaze, ktoré som potom po svadbe využila na kúpu domu. Doplatek mi darovala mama. Dom je zapísaný iba na moje meno, nakoľko môj manžel neprispieval finančne. Teraz sa rozvádzam a manžel si chce uplatniť nárok na polovicu domu, pretože tvrdí, že bol nadobudnutý počas nášho manželstva.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
samotná skutočnosť, že nehnuteľnosť bola nadobudnutá počas trvania manželstva nepostačuje. Ak ste totiž preukázateľne nadobudli dom iba z Vašich výlučných prostriedkov, patrí dom iba Vám. Budete však musieť preukázať, že určitý obnos peňazí ste mali už pred manželstvom (výpisom z účtu spred manželstva) a zároveň darovacou zmluvou a prevodným príkazom, že na zvyšok Vám darovala mama peniaze.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som sa na niečo opýtal. Moji rodičia počas manželstva kúpili byt, ktorý bol financovaný z otcových peňazí, plus spoločný úver. Moja matka vtedy podpísala dokument, v ktorom sa zriekla tohto bytu, respektíve, že si ho nebude nárokovať. Už si presne nespomínam. Chcem sa preto opýtať: teraz, keď sú rodičia rozvedení súdnou cestou a majú tri deti, z toho jedno neplnoleté v striedavej starostlivosti, ostal otec v byte a matke nič nedal. Ak by matka chcela situáciu riešiť a snažila sa dosiahnuť finančné vyrovnanie, aké má šance uspieť? Prípadne, o aké percento z hodnoty bytu by asi išlo? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 20.06.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že byt bol rodičmi kupovaný za trvania manželstva a to z finančných prostriedkov otca a úveru, ktorý splácali počas trvania manželstva. Ak bol byt kupovaný počas trvania manželstva, potom patril do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov. Nevieme, čo je obsahom listiny, ktorú spomínate v otázke, ale v zmysle ust. Obč. zákonníka platí, že nie je možné sa vzdať práv, ktoré vzniknú v budúcnosti. Ak by vo vami uvedneom prípade došlo k zúženiu bezpodielového spoluvlastníctva manželov formou notárskej zápisnice v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka, vaša mama má minimálne nárok na vrátenie jednej polovice uhradených splátok úveru s príslušenstvom počas trvania manželstva.

Nepíšete kedy došlo k rozvodu manželstva. Z ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka vyplýva, že ak od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedošlo k vyporiadaniu dohodou, prípadne v lehote do 3 rokov nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí ohľaom predmetného bytu, že byt je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v podiele 1/2 k celku.

Ak teda uplynula lehota 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, odporúčam vo veci kontaktovať advokáta s dokladmi pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva manželov. Ak lehota 3 rokov ešte neuplynula, možnosťou je dohodnúť sa na vyporiadaní celého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda nielen bytu, alebo podať návrh na súd v lehote do 3 rokov od rozvodu.

 

Kontaktujte advokáta aj s dokladmi.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na situáciu s mojím bytom, ktorý som nadobudol pred manželstvom. Na tento byt je bránená hypotéka, v ktorej figuruje aj moja terajšia manželka. Teraz sa rozvádzame. Ešte pred manželstvom sme prerábali kuchyňu a po manželstve kúpeľňu. Chcel by som vedieť, aký nárok má moja manželka na tento byt po rozvode? Rovnako sa pýtam na veci, ktoré boli zakúpené pred manželstvom.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 28.05.2022)

Dobrý deň,
ak ste byt kúpili pred manželstvom, je iba Váš. Na tom nemenia nič ani investície počas manželstva. Pri investíciách je nutné zohľadniť to, z akých prostriedkov sa investovalo, v akej výške a následne tiež ako sa splácajú splátky. Bez podrobnej znalosti detailov predpokladám (ako je časté), že jej vznikne nárok na náhradu 1/2 prostriedkov investovaných do Vašej nehnuteľnosti. To, že ste niektoré veci kúpili pred manželstvom, teda pred vznikom BSM, neznamená, že ich nie je nutné vyporiadať. Znamená to iba to, že nie sú predmetom BSM, ale sú v podielovom spoluvlastníctve oboch partnerov.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, nadobudol som byt pred svadbou. Spolu sme žili 16 rokov a pred rokom sme sa vzali. Teraz ale vzťah s manželkou už nefunguje, došlo aj k nevere. Chcel by som sa opýtať, či po rozvode bude byt patriť mne, alebo má manželka naň nejaký nárok. Ďakujem. Róbert

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 09.05.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že byt ste nadobudli pre uzatvirneím manželstva, tento nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva a ani nebude predmetom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva po rozvode, čo vplýva  z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Odpoveď je tá, že v prípade rozvodu manželka nemá nárok na podiel na byte. Otázkou je, či ste počas trvania manželstva robili nejakú rekonštrukciu bytu zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM, potom v prípade rozvodu by mala potom už bývalá manželka nárok na vrátenie jednej polovice investícií /§ 150 Obč. zákonníka/.


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku. Byt som si kúpil pred svadbou a až o dva roky neskôr sme sa vzali s manželkou. Ako je to v prípade, keby došlo k môjmu úmrtiu? Dedia byt manželka a moji rodičia (ktorí stále ešte žijú)? V prípade, že by sa potom jeden z rodičov pominul, koho čiastka z bytu by to bolo? Ak by moji rodičia už nežili, dedia by len manželka? Je možné to nejak ošetriť aby byt pripadol len manželke? Napríklad nejaký závet alebo niečo podobné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň, máte pravdu, v prípade, ak by ste teraz zomreli, nakoľko nemáte žiadnych potomkov, dedičmi po vás by sa zo zákona stali vaša manželka a vaši rodičia. Jedná sa o dedenie v druhej dedičskej skupine, podľa ktorej dediči dedia každý rovnakým dielom, manželka však vždy najmenej polovicu dedičstva. Ak by rodičia nežili, zdedí to len manželka. 

Pokiaľ však chcete, aby byt zdedila po vás len vaša manželka za života rodičov, môžete spísať závet, v ktorom jej tento majetok odkážete. Najlepšie je spísať ho u notára, aby ste predišli jeho budúcemu napadnutiu zo strany ostatných dedičov. V prípade však, že by ste v budúcnosti mali s manželkou deti a v čase vašej smrti by existoval takýto závet, ktorým by ste byt zanechali výlučne vašej manželke, takýto závet by mohol byť napadnutý zo strany vašich detí ako neopomenuteľných dedičov, ak by sa im nedostalo z predmetu dedičstva toľko koľko ustanovuje § 479 OZ v zmysle ktorého platí: "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."


Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s partnerkou chystáme svadbu za pár mesiacov. Som vlastníkom dvoch bytových domov. Bude sa právo na byty presunúť aj na manželku po niekoľkých rokoch manželstva?
René

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 19.04.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ste výlučným vlastníkomrodinných domov, tieto v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manželka ani po x rokoch manželstva na tieto nehnuteľnosti nemá právny nárok. Uvedené vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :


"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Predpokladáme, že budete v jednom bývať spoločne po uzatvorení manželstva, potom ak by došlo napr. k rekonštrukcii alebo modernizácii uvedených domov počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov, manželka v prípade rozvodu by mala právny nárok na vrátenie jednej polovice investovaných fin. prostriedkov, lebo by išlo v podstate o investície do cudzej nehnuteľnosti i keď by ste boli manželia.

Odporúčame preto pre vás z dôvodu právnej istoty dokumentovať stav nehnuteľností pri uzatvorení manželstva /napr. znalecké posudky/.


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetok pred a po svadbe (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Mám otázku. Žijem so svojím priateľom už 18 rokov. Môj priateľ postavil dom, do ktorého sme investovali spolu. Ja vlastním byt. Chceli by sme sa zosobášiť a zaujíma nás, ako to bude s našim majetkom pokiaľ by niektorý z nás zomrel. Existuje nejaké obdobie po zosobášení, kedy by nemovitosti zostali iba jednému z nás? Môj priateľ má jedného syna a ja mám dvoch synov z predchádzajúceho manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Majetok pred a po svadbe

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ sa zosobášite a následne jeden z vás zomrie, pozostalý manžel bude dediť spolu s deťmi zomrelého manžela. Každý z nich rovnakým dielom. Zákon neustanovuje žiaden čas po zosobášení, ktorý by musel uplynúť na to, aby jeden manžel mohol dediť po druhom. Iná otázka by však bola, ak by jeden z vás zomrel skôr ako sa zosobášite. V takomto prípade by dedičmi boli iba deti zomrelého druha, ak by sa dedilo podľa zákona. Odporúčam to ošetriť zmluvou o prevode vlastníctva ešte pred smrťou. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetok pred a po svadbe" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.