'

Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 1. 7. 2016

Otázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobry den chcela by som vediet, ci maju manzelia narok pri bezpodielovom vlastnictve aj na majetok nadobudnuty pred uzavretim manzelstva. Dakujem Iveta

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobrý deň,

podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Na majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva teda druhý manžel nemá nárok, pretože BSM vzniká uzavretím manželstva, ak manželia nevyhradili vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Pri vyporiadaní BSM sa však uplatňujú pravidlá uvedené v § 150 OZ

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Teda ak sa napr. na zveľadenie Vášho výlučného majetku použili prostriedky z BSM, potom by druhý manžel mohol požadovať, aby ste mu uhradili pomernú časť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manžel kúpil byt tesne pred manželstvom. Bral hypotéku na seba a ja som bola ručiteľ. Na byt som dala polovicu aj hypotéku splácame na polovicu. Byt je stále napísaný na neho. Ak by došlo k rozvodu, mám nárok na vyplatenie časti, ktorú som splatila ?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku dáva v podstate odpoveď ust. § 150 Občianskeho zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

V prípade rozvodu ak sa nedohodnete, manžel bude povinný uhradiť Vám to, čo sa zo spoločného majetku uhradilo na jeho výlučný majetok, teda splatenie polovice hodnoty bytu a splátky hypotéky z Vašej strany.

Keďže ste ručiteľkou úveru, a ako píšte v otázke, poskytli ste peniaze na kúpu 1/2 z ceny bytu, spravodlivé a skutkovému stavu by zodpovedalo, aby polovica bytu bola darovaná Vám aj teraz za trvania manželstva a byt by tak bol v podielovom spoluvlastníctve Vás oboch.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Chcela by som vyriešiť priateľov problém. V apríli 1999 podpísal kúpno predajňu zmluvu so starou mamou, že od nej kupuje byt za XY vtedy korún. Návrh na kataster bol podaný ten istý mesiac. Ženil sa v máji. Ale kataster mu poslal doklady až v decembri kedy už bol ženatý. Na LV je tiež decembrový dátum. Byt vyplatili jeho rodiča starkej. Má jeho ex nárok na vyplatenie časti bytu v prípade podania vysporiadania BSM ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, 

Vami uvedený byt nepatrí do BSM.

Uzatvorenie manželstva neznamená, že došlo k transformácii výlučného majetku jedného z manželov na majetok patriaci do BSM.

Nie je rozhodujúce kto zaplatil kúpnu cenu.

Aby byt patril do BSM musela by  byť spísaná dohoda o rozšírení BSM o predmetný byt a to formou notárskej zápisnice podľa § 143a/  Občianskeho zákonníka po uzatvorení manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, pred manželstvom mám kúpený byt a idem kúpiť dom. S partnerom sme sa dohodli, že spiseme papier o tom, že dom bude patriť obom rovnako, no oficiálne budem figurovať na dokladoch iba ja. Ako to bude po manželstve, v prípade rozchodu alebo úmrtia jedného z nás. Obaja mame po 2 deti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň,

ak predáte Váš byt, potom peniaze z neho sú Vašim výlučným majetkom, pričom v prípade, že kúpu domu budete musieť ešte doplatiť zo spoločných peňazí z BSM, potom bude aj dom v BSM. Ak by došlo k zániku manželstva (smrťou, či rozvodom), potom môžete žiadať nahradiť polovicu zo sumy z bytu späť, pretože podľa zákona môžete žiadať to, čo sa z Vášho majetku vynaloží na spoločný majetok. Pokiaľ ide o dedičstvo, ak nemáte spoločné deti, potom bude každé dieťa dediť len po svojom rodičovi. Pričom najskôr sa vyporiada BSM a zvyšok ide do dedičstva a tam sa postupuje už riadne ako pri dedení. 

Dovoľujem sa vyjadriť tiež k tomu, že v našom právnom poriadku nemôžete platne spísať dohodu, podľa ktorej budete vlastníci obaja, ale v katastri bude len 1. Vlastnícke právo sa totiž nadobúda vkladom do katastra a vlastníkom je ten, komu bol povolený vklad. Druhá osoba, hoci to má v písomnej zmluve nebude vlastníkom a svojho vlastníckeho práva sa nedomôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred uzavretím manželstva partneri rovnakým dielom si zakúpili byt, v prípade smrti jedného z nich ma nárok na dedičstvo aj rodinný príslušník? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak kúpili byt partneri pred manželstvom rovným dielom (t.j. 1/2) a neskôr uzavreli manželstvo, byt stále ostane v rovnakom pomere v ich výlučnom vlastníctve a nespadá do BSM.

V takomto prípade, po smrti jedného z manželov, bude jeho polovicu dediť jeho manžel a jeho deti. Každý z nich rovnakým dielom. Ak manžel, ktorý zomrel nemá potomkov, alebo títo nededia, bude dediť manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V tomto druhom prípade nadobúdajú dedičstvo rovnakým dielom, manžel však vždy aspoň 1/2.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. 5. 12. 2018 mi zomrel manžel. Pred uzatvorením manželstva vlastnil auto a jednu tretinu bytu, ktorú zdedil po svojom otcovi a mal dlh na soc. poisťovni a zdravotnej. Spolu máme syna a z prvého manželstva má dcéru. Obaja ešte študujú. Zaujíma ma ako dopadne dedičske konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade, budete dediť Vy a jeho deti, teda syn, aj dcéra z prvého manželstva, každý z Vás rovnakým dielom, t.j. 1/3. Rovnako sa však budete podieľať aj na jeho dlhoch. Ak by ste však dediť nechceli, je možné vzdať sa dedičstva. Treba tak urobiť buď písomne na súd, alebo ústne na súde avšak iba do jedného mesiaca odkedy Vás súd oboznámi o možnosti dedičstvo odmietnuť a o následkoch takéhoto odmietnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa spýtať po úmrtí otca, ktorý majetok nadobudol pred manželstvom dedím ja ako jediný syn alebo aj jeho manželka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň,

Po smrti Vášho otca dedíte zo zákona, ako dedičia prvej skupiny, Vy a jeho manželka a to každý rovnakým dielom. Vy sám by ste dedili iba v prípade, keby Vás Váš otec závetom ustanovil ako jediného dediča. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. 19 rokov žijem v rodinnom dome s mojou partnerkou. Obaja sme rovným dielom majitelia domu, ale pozemok patrí iba mne. Ak sa zoberieme bude v prípade úmrtia niektorého z nás dediť pozostalá všetko? Ak nie, čo spraviť, aby to tak bolo? Deti nemáme, rodičov tiež už nie. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2018)

Dobrý deň, ak by ste sa vzali a ani jeden z Vás už nemá rodičov, ani deti (či už spoločné alebo vlastné) a rovnako s Vami nebude nikto žiť v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred Vašou smrťou, jediným dedičom v tzv. druhej dedičskej skupine bude pozostalý manžel. Pre posilnenie právnej istoty Vás oboch Vám však (s ohľadom na to, že nemáte deti, tzv. neopomenuteľných dedičov) odporúčame obom zriadiť závet, v ktorom by ste odkázali všetok Váš majetok tomu druhému. Obaja tak budete mať do budúcna istotu, že v prípade úmrtia jedného z Vás, zdedí ten druhý všetok majetok, ktorý bude predmetom dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk