Máte
otázku?

Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobry den chcela by som vediet, ci maju manzelia narok pri bezpodielovom vlastnictve aj na majetok nadobudnuty pred uzavretim manzelstva. Dakujem Iveta

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

Dobrý deň,

podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Na majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva teda druhý manžel nemá nárok, pretože BSM vzniká uzavretím manželstva, ak manželia nevyhradili vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Pri vyporiadaní BSM sa však uplatňujú pravidlá uvedené v § 150 OZ

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Teda ak sa napr. na zveľadenie Vášho výlučného majetku použili prostriedky z BSM, potom by druhý manžel mohol požadovať, aby ste mu uhradili pomernú časť.

Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič



4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Mám byt v osobnom vlastníctve. Teraz som sa vydala. Z prvého manželstva mám dospelú dcéru. Chcem vedieť, či v prípade môjho úmrtia, má manžel a jeho syn z prvého manželstva nárok na dedičstvo z môjho bytu. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 31.07.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzam, že ak by došlo k vášmu úmrtiu a právny stav bytu ku dňu úmrtia by bol taký ako teraz /vaše výlučné vlastníctvo/, potom dedičmi tohto bytu by boli vaša dcéra a manžel v podiele 1/2 k celku. Syn vášho terajšieho manžela nie je dedičom po vás.
Zrejme nechcete, aby tento stav v prípade vášho úmrtia nastal a potom riešením na vašej strane je spísanie závetu v prospech dcéry ako výlučnej dedičky tohto bytu. Uvádzame tiež, že manžel by z dôvodu, že nebude dedičom tohto bytu by nemohol napadnúť a to z jednoduchého dôvodu, že byt je vo vašom výlučnom vlastníctve, ktorý ste nadobudli pred manželstvom /nepatrí teda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov/, a manžel nie je neopomenuteľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti či už maloleté alebo plnoleté.

Riešením je aj darovanie bytu dcéra za vášho života.

Závet vám spíše ktorýkoľvek notár.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ako je to s majetkom, ktorý som nadobudla pred manželstvom, nakoľko sme ešte vtedy neboli svoji, ale už sme odkupovali spoločne nevysporiadané pozemky po rodičoch (samozrejme značnú časť platil už terajší manžel, ale prenášalo sa to výlučne na moje meno). Niekde som sa dočítala, že v prípade rozvodu na to nemá nárok, ale v prípade môjho úmrtia sa všetko delí medzi deti a manžela rovnakým dielom, v prípade ak nemám závet. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 23.06.2022)

Dobrý deň,
ak ste pred manželstvom kúpili pozemok od rodičov, s tým, že veľkú časť kúpnej ceny uhradil on, patrí táto nehnuteľnosť iba Vám, ak ste boli jediná na kúpnej zmluve. V prípadnom dedičskom konaní by sa dedil celý pozemok. V prípade rozvodu a rozvod tohto pozemku nedotkne. Bude stále Váš.

Manžel by však v prípade rozvodu mohol mať nárok na vrátenie tej sumy, ktorú investoval do Vášho pozemku. Nemal by teda nárok na podiel z aktuálnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ale mohol by požadovať sumu, ktorú zaplatil namiesto Vás v kúpnej zmluve.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadom bytu, ktorý som nadobudol pred manželstvom. Či má manželka po rozvode nejaké právo alebo podiel, keďže bytom ručíme obaja pri hypotéke, ktorá nebola brána kôli bytu ale kôli refinancu spotrebných úverov? Ďakujem. Dušan

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 26.11.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že byt bol nadobudnutý Vami pred manželstvom, potom platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Keďže byt bol nadobudnutý pred manželstvom, nepatrí do BSM a nebude ani predmetom vyporiadania BSM po rozvode. Otázkou je či ste v uvedenom byte spoločne žili počas trvania manželstva a teda či byt bol rekonštruovaný resp. modernizovaný. Ak je odpoveď kladná, potom manželka v prípade rozvodu a vyporiadania BSM by mala nárok na jednu polovicu vložených investícií do bytu a to z dôvodu, že došlo k zhodnoteniu Vášho výlučného majetku.

Manželka nebude mať nárok na podiel na byte v prípade rozvodu v tom smere, že by sa stala podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

 


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať ohľadom majetku po rozchode.
S bývalým partnerom sme neboli manželia, mame dve dcérky 9 a 3. Pred 8 rokmi sme kupovali rodinný dom. Platila som inkaso a energie, náklady na starostlivosť o deti. Ja som bola celý čas zamestnaná on nie. Po rozchode bývam v podnájme. Stále som však spoluručiteľ hypotéky a zo spoločného majetku nemám právo podľa neho ani na zariadenie bytu, ktoré som kupovala ja a taktiež si deti nemohli odniesť ani jedinú hračku, či knižku. Súd zveril deti do striedavej starostlivosti, aj keď sa otec o deti postarať sám nevie. Dôvod rozchodu bol alkohol a bitky aj pred deťmi.
Chcem sa teda opýtať ako ďalej postupovať, nakoľko všetko zostalo jemu a so striedavou starostlivosťou nie som stotožnená nakoľko počas spoločného života o deti nikdy nejavil záujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,
voči striedavej starostlivosti podajte odvolanie, ak ste ešte v lehote. V prípade, že už lehota uplynula, tak pri najmenších náznakoch problémov to riešte cez úrad práce, soc. vecí a rodiny. Ak sa situácia nebude zlepšovať ani po ich súčinnosti, podajte na súd návrh na zmenu starostlivosti.

Ak ste dom kupovali spoločne a rovnako ste spolu brali úver, toto všetko máte v podielovom spoluvlastníctve. Ak chce zostať bývať v dome, žiadajte, aby Vás z domu vyplatil. Od hodnoty domu je potrebné odpočítať výšku zostatku úveru a následne túto sumu vydeliť 2, to je suma, na vyplatenie ktorej máte právny nárok.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať. Mám kúpený byt 3 r. v osobnom vlastníctve. Priateľ ide kupovať teraz nehnuteľnosť, máme v pláne sa vziať o rok. Mení sa po svadbe nárok priateľa k môjmu bytu alebo mne k jeho domu v prípade ak by sa niečo stalo. Má syna z bývalou manželkou a ja nechcem, aby po mne dedil niečo jeho syn, ja mám dcéru z predošlého vzťahu. Ďakujem pekne. Veronika

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň,
uzatvorenie manželstva nemení  právny stav bytu, ktorý je teraz vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Pokiaľ ide o dedenie, na ktoré sa v otázke pýtate, uvádzame nasledovné :

1./ V prípade, že by ste zomreli za trvania manželstva, manžel a Vaše dieťa budú dedičmi po Vás v I. skupine dedičov. Predmetom dedenia by bol aj Váš byt, ktorý by zdedil manžel a Vaše dieťa v pomere 1/2 k celku ak sa v dedičskom konaní nedohodnú inak. Možnosťou na Vašej strane je, aby ste byt za svojho života darovali Vášmu potomkovi.

2./ Ak by zomrel najprv manžel, predmetom dedenia bude dom, ktorý teraz on kúpil. Dedičom po Vašom manželovi bude jeho syn a Vy ako manželka, rovnako v pomere 1/2 k celku. Rovnako je tu možnosť, aby Vám budúci manžel daroval podiel na nehnuteľnosti a tak predmetom dedenia po ňom bude len podiel, ktorého vlastníkom bude ku dňu jeho úmrtia.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ak som sa rozhodla zosobášiť a vlastním nehnuteľnosti a väčšiu hotovosť a môj nastávajúci ma nemanželské dieťa a ja mám 2 dospelé deti z predchádzajúceho manželstva po úmrtí manžela by som musela vyplácať jeho dieťa aj z môjho čo sme nenabudli počas manželstva? Ďakujem. Žaneta

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň, v prípade úmrtia nastávajúceho manžela pre dedenie platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dedičom v prípade úmrtia manžela by ste boli Vy ako manželka a jeho dieťa, aj keď nemanželské. V dedičskom konaní by sa najprv vyporiadala BSM, a až následne by došlo k dedeniu. Vy ako manželka by ste mali nárok na najmenej jednu polovicu majetku patriaceho do BSM a ostatok bude predmetom dedenia, kde by ste dedili spoločne s nemanželským dieťaťom budúceho manžela v pomere 1/2 k predmetu dedenia, teda v podstate nemanželské dieťa by zdedilo 1/4 z celého majetku. Predmetom dedenia v prípade úmrtia budúceho manžela by nebola nehnuteľnosť, ktorej ste výlučným vlastníkom, ako ani finančné prostriedky, ktoré sú Vašim vlastníctvom. Otázkou je, či predmetné fin. prostriedky by ste počas nastávajúceho manželstva nespotrebovali.
Odporúčame v tomto smere po uzatvorení manželstva spísať notársku zápisnicu o zúžení BSM, ktorú v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka môže spísať u notára až po uzatvorení manželstva., lebo túto môžu spísať len manželia.
 

Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, kto by zdedil byt, ktorý môj manžel nadobudol pred svadbou. Má dve deti z prvého manželstva a ja mám tiež dve deti. Byt nadobudol ako rozvedený. Ďakujem za odpoveď. Gaba

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň,
z Vami uvedenej otázky vyplýva, že byt je vo výlučnom vlastníctve manžela a teda nepatrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva.

V prípade úmrtia manžela platí, pokiaľ nezriadi závet, pre zákonné dedenie ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedičom bytu v prípade úmrtia Vášho manžela by boli deti manžela a Vy ako manželka, všetci rovnakým dielom.
Ak by ste sa smrti manžela Vy ako manželka nedožili, teda v prípade Vášho úmrtia, byt manžela nebude predmetom dedenia po Vás, lebo ide o vlastníctvo manžela a nededili by ani Vaše deti, lebo nie sú potomkami Vášho manžela, dedili by teda ide vlastné deti Vášho manžela.
Manžel aj keď je výlučným vlastníkom bytu môže podiel na predmetnom byte darovať za svojho života aj Vám ako manželke.
 

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kto by zdedil byt, ktorý si môj manžel kúpil ešte pred našim manželstvom. Mame spolu dve deti, bývame v ňom od času ešte pred uzatvorením manželstva, a celé manželstvo. Manžel už rodičov nemá, len brata s rodinou.
Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade budete dediť Vy ako pozostalá manželka a dve deti rovným dielom. Každý zdedí na byte podiel 1/3 (nakoľko byt patrí iba do jeho vlastníctva).


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o radu. Som vlastníkom domu, ktorý som sa rozhodol rekonštruovať. Keďže som sa medzičasom oženil v banke hypotéku sám nedostanem. Musí s ňou súhlasiť aj manželka. Dá sa získať nejakým spôsobom hypotéka na rekonštrukciu domu bez toho, aby toho bola súčasťou aj manželka? Samozrejme, že hypotéku by som splácal sám.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 03.05.2021)

Dobrý deň,

ak chcete manželku vyňať z hypotekárneho úveru, odporúčam Vám postupovať podľa § 143a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžete dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Dovolím si však dať do pozornosti, že takúto dohodu o zúžení rozsahu BSM musíte uzavrieť ešte pred samotným uzavretím zmluvy o úvere, pretože týmito modifikačnými dohodami nie je možné meniť právny režim už existujúceho vlastníctva. Dohoda musí byť pod sankciou neplatnosti uzavretá iba vo forme notárskej zápisnice. Odporúčam Vám v tejto veci vyhľadať notára, ktorý s Vami notársku zápisnicu spíše. Druhá možnosť je zrušiť si BSM počas manželstva. K tomu nájdete na našej stránke www.ficek.sk veľa otázok a odpovedí. 

 


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Ja som nadobudla byt na úver pred manželstvom. Zobrali sme sa a z manželom sme kúpili druhý byt ale úver sme spojili v jeden. Na byte číslo 1 sú nájomníci, ktorý splácajú polku úveru a druhu polku za byt číslo 2 splácame spoločne. Chcem sa spýtať ako by to bolo napríklad pri rozvode? Mame 1 dieťa.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň,

ak vzhľadom na kategóriu otázky sa budem venovať majetkovej rovine. Ak ste byt nadobudli pred manželstvom, tak v prípade rozvodu ostanete stále len Vy jeho vlastníkom. Druhý byt, ktorý ste kúpili po manželstve, by ste mali vyporiadať, buď dohodou, alebo žalobou. Ak to neurobíte do 3 rokov od právoplatnosti rozvodu manželstva, premení sa BSM na podielové spoluvlastníctvo s podielmi 50 na 50. V konaní o vyporiadanie BSM by mohol manžel žiadať, aby sa pri vyporiadaní zohľadnilo to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na Váš výlučný majetok, teda aj na Váš byt. Príjem z nájmu patrí do BSM, takže ak úver platíte zo spoločných peňazí, tak ho platíte z BSM. Preto by mohol žiadať nahradiť to, čo sa z BSM zaplatilo na Váš výlučný úver. Nakoľko ste však spojili úvery do jedného, je to už Váš spoločný nový úver a tak by bolo z jeho strany veľmi zložité súd presvedčiť a preukázať mu, aká pomerná časť išla na Váš byt. Zvlášť, ak si pri podpise úverovej zmluvy bol vedomý toho, že sa bude platiť aj prvý byt. Tým vlastne vyjadril súhlas, a preto by ste sa mohli brániť, že nemá nárok žiadať nahradiť to, čo sa zaplatilo na Váš  byt. Bola by potrebná podrobnejšia analýza, prípadne stretnutie.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S priateľom sme spolu 8 rokov. Mame 3 ročného syna a zachvíľu druhé dieťatko. Zobratí nie sme. Majetok nemáme žiadny. Ani spoločný ani osve. 6 rokov bývame v obecnom byte. Ideme kupovať dom, ktorý bude financovaný cez hypotéku, ktorá bude písaná na priateľa a ja budem spoludlžník. Chystáme sa aj zosobášiť, ale pravdepodobne najskôr kúpime dom. Čo bude s domom v prípade rozchodu alebo rozvodu alebo úmrtia?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, v prípade úmrtia ktoréhokoľvek z vás (ak nebudete zosobášení) bude majetok dediť potomok. Ak by ste sa zosobášili, majetok by dedil rovným dielom pozostalý manžel a potomok. V prípade rozvodu manželstva sa vyporiadanie tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželstva nebude týkať tejto nehnuteľnosti, nakoľko ju nadobudnete pred uzavretím manželstva. Z toho dôvodu môže byť následne vyporiadanie BSM v spojení s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva a úveru trochu komplikovanejšie, ale nie neriešiteľné. Samozrejme konkrétne riešenie bude závisieť od aktuálnej situácie a vôle oboch spoluvlastníkov. V prípade rozchodu budete musieť majetkovo vyporiadať nehnuteľnosť aj úver. Väčšinou sa v takýchto prípadoch postupuje tak, že jeden zo spoluvlastníkov prevezme na seba úver a zároveň sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (pri zohľadnení výšky hodnoty nehnuteľnosti a úveru je možné doplatenie) alebo sa dohodnú, že sa nehnuteľnosť predá, úver vyplatí a zvyšok sa rozdelí rovným dielom. Opätovne to závisí iba od dohody spoluvlastníkov.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa Vás veľmi pekne opýtať, ako to je s bytom, keď ho pred svadbou podľa katastra vlastní muž približne dva roky a po svadbe z neho polovičný podiel na katastri pripíšu manželke. Prešla polovica hypotéky manžela automaticky na manželku po svadbe, a preto je polovičnou manželkou bytu? Je to bežne? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 27.12.2019)

Dobrý deň, 
ak došlo k zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti po uzatvorení manželstva a jednalo sa o nehnuteľnosť, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve manžela, po uzatvorení manželstva manžel daroval podiel na nehnuteľnosti svojej manželke a preto je na LV vedená aj ona.
Samotný prevod podielu na nehnuteľnosti neznamená, že nového podielového spoluvlastník došlo aj k zmene na zmluve o hypotekárnom úvere.
Z ust. § 151j/ Obč. zákonníka vyplýva, že nadobúdateľ podielu na nehnuteľnosti - manželka -  v prípade neplatenia hypotéky by musela zniesť výkon záložného práva v prospech banky.
Banka v prípade neplnenia podmienok zmluvy, teda aj prevod podielu na nehnuteľnosti bez súhlasu banky, môže sankcionovať okamžitou splatnosťou hypotéky.
Ak neboli splnené podmienky banky pri prevode podielu na nehnuteľnosti, odporúčame kontaktovať banku i keď dodatočne.


 


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manžel kúpil byt tesne pred manželstvom. Bral hypotéku na seba a ja som bola ručiteľ. Na byt som dala polovicu aj hypotéku splácame na polovicu. Byt je stále napísaný na neho. Ak by došlo k rozvodu, mám nárok na vyplatenie časti, ktorú som splatila ?

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 18.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku dáva v podstate odpoveď ust. § 150 Občianskeho zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

V prípade rozvodu ak sa nedohodnete, manžel bude povinný uhradiť Vám to, čo sa zo spoločného majetku uhradilo na jeho výlučný majetok, teda splatenie polovice hodnoty bytu a splátky hypotéky z Vašej strany.

Keďže ste ručiteľkou úveru, a ako píšte v otázke, poskytli ste peniaze na kúpu 1/2 z ceny bytu, spravodlivé a skutkovému stavu by zodpovedalo, aby polovica bytu bola darovaná Vám aj teraz za trvania manželstva a byt by tak bol v podielovom spoluvlastníctve Vás oboch.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Chcela by som vyriešiť priateľov problém. V apríli 1999 podpísal kúpno predajňu zmluvu so starou mamou, že od nej kupuje byt za XY vtedy korún. Návrh na kataster bol podaný ten istý mesiac. Ženil sa v máji. Ale kataster mu poslal doklady až v decembri kedy už bol ženatý. Na LV je tiež decembrový dátum. Byt vyplatili jeho rodiča starkej. Má jeho ex nárok na vyplatenie časti bytu v prípade podania vysporiadania BSM ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, 

Vami uvedený byt nepatrí do BSM.

Uzatvorenie manželstva neznamená, že došlo k transformácii výlučného majetku jedného z manželov na majetok patriaci do BSM.

Nie je rozhodujúce kto zaplatil kúpnu cenu.

Aby byt patril do BSM musela by  byť spísaná dohoda o rozšírení BSM o predmetný byt a to formou notárskej zápisnice podľa § 143a/  Občianskeho zákonníka po uzatvorení manželstva.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, pred manželstvom mám kúpený byt a idem kúpiť dom. S partnerom sme sa dohodli, že spiseme papier o tom, že dom bude patriť obom rovnako, no oficiálne budem figurovať na dokladoch iba ja. Ako to bude po manželstve, v prípade rozchodu alebo úmrtia jedného z nás. Obaja mame po 2 deti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň,

ak predáte Váš byt, potom peniaze z neho sú Vašim výlučným majetkom, pričom v prípade, že kúpu domu budete musieť ešte doplatiť zo spoločných peňazí z BSM, potom bude aj dom v BSM. Ak by došlo k zániku manželstva (smrťou, či rozvodom), potom môžete žiadať nahradiť polovicu zo sumy z bytu späť, pretože podľa zákona môžete žiadať to, čo sa z Vášho majetku vynaloží na spoločný majetok. Pokiaľ ide o dedičstvo, ak nemáte spoločné deti, potom bude každé dieťa dediť len po svojom rodičovi. Pričom najskôr sa vyporiada BSM a zvyšok ide do dedičstva a tam sa postupuje už riadne ako pri dedení. 

Dovoľujem sa vyjadriť tiež k tomu, že v našom právnom poriadku nemôžete platne spísať dohodu, podľa ktorej budete vlastníci obaja, ale v katastri bude len 1. Vlastnícke právo sa totiž nadobúda vkladom do katastra a vlastníkom je ten, komu bol povolený vklad. Druhá osoba, hoci to má v písomnej zmluve nebude vlastníkom a svojho vlastníckeho práva sa nedomôže.


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, pred uzavretím manželstva partneri rovnakým dielom si zakúpili byt, v prípade smrti jedného z nich ma nárok na dedičstvo aj rodinný príslušník? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 29.01.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak kúpili byt partneri pred manželstvom rovným dielom (t.j. 1/2) a neskôr uzavreli manželstvo, byt stále ostane v rovnakom pomere v ich výlučnom vlastníctve a nespadá do BSM.

V takomto prípade, po smrti jedného z manželov, bude jeho polovicu dediť jeho manžel a jeho deti. Každý z nich rovnakým dielom. Ak manžel, ktorý zomrel nemá potomkov, alebo títo nededia, bude dediť manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. V tomto druhom prípade nadobúdajú dedičstvo rovnakým dielom, manžel však vždy aspoň 1/2.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. 5. 12. 2018 mi zomrel manžel. Pred uzatvorením manželstva vlastnil auto a jednu tretinu bytu, ktorú zdedil po svojom otcovi a mal dlh na soc. poisťovni a zdravotnej. Spolu máme syna a z prvého manželstva má dcéru. Obaja ešte študujú. Zaujíma ma ako dopadne dedičske konanie. Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 18.01.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade, budete dediť Vy a jeho deti, teda syn, aj dcéra z prvého manželstva, každý z Vás rovnakým dielom, t.j. 1/3. Rovnako sa však budete podieľať aj na jeho dlhoch. Ak by ste však dediť nechceli, je možné vzdať sa dedičstva. Treba tak urobiť buď písomne na súd, alebo ústne na súde avšak iba do jedného mesiaca odkedy Vás súd oboznámi o možnosti dedičstvo odmietnuť a o následkoch takéhoto odmietnutia.


Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa spýtať po úmrtí otca, ktorý majetok nadobudol pred manželstvom dedím ja ako jediný syn alebo aj jeho manželka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň,

Po smrti Vášho otca dedíte zo zákona, ako dedičia prvej skupiny, Vy a jeho manželka a to každý rovnakým dielom. Vy sám by ste dedili iba v prípade, keby Vás Váš otec závetom ustanovil ako jediného dediča. 


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. 19 rokov žijem v rodinnom dome s mojou partnerkou. Obaja sme rovným dielom majitelia domu, ale pozemok patrí iba mne. Ak sa zoberieme bude v prípade úmrtia niektorého z nás dediť pozostalá všetko? Ak nie, čo spraviť, aby to tak bolo? Deti nemáme, rodičov tiež už nie. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom

(odpoveď odoslaná: 17.09.2018)

Dobrý deň, ak by ste sa vzali a ani jeden z Vás už nemá rodičov, ani deti (či už spoločné alebo vlastné) a rovnako s Vami nebude nikto žiť v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred Vašou smrťou, jediným dedičom v tzv. druhej dedičskej skupine bude pozostalý manžel. Pre posilnenie právnej istoty Vás oboch Vám však (s ohľadom na to, že nemáte deti, tzv. neopomenuteľných dedičov) odporúčame obom zriadiť závet, v ktorom by ste odkázali všetok Váš majetok tomu druhému. Obaja tak budete mať do budúcna istotu, že v prípade úmrtia jedného z Vás, zdedí ten druhý všetok majetok, ktorý bude predmetom dedičského konania.



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na majetok nadobudnutý pred manželstvom" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku