Ukončenie pracovného pomeru porušenie disciplíny


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ukončenie pracovného pomeru porušenie disciplíny

Dobrý deň, Na začiatku týždňa mi šéf oznámil, že somnou chce ukončiť PP. Bolo to po dvojmesačnej PN ke. Chcel to urobiť dohodou samozrejme bez odstupného. Nakoľko tam pracujem 7 rokov mám na odstupné právo. Ako dôvod chcel udať komunikáciu. Ja som mu však doniesla o 3 dni správu od lekára, že túto prácu nemôžem vykonávať a žiadosť o preloženie. Tie tri dni mi zakázal chodiť do práce ale nedal mi to písomne. Nemám žiaden dôkaz, že som mu odovzdala lekársku správu a žiadosť. Na to mi na druhý deň oznámil, že zajtra sa PP skončí. V ten istý deň som mu poslala doporučené túto správu a žiadosť ale do ďalšieho dňa mu nestihne doísť. Pravdepodobne mi chce dať výpoveď za hrubé porušenie lebo som nebola v práci, do ktorej mi zakázal prísť. Ak mi dá takúto výpoveď mám právo to nejako riešiť alebo kde sa mám odvolať. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru porušenie disciplíny

Dobrý deň. 

Zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď alebo s Vami skončiť pracovný pomer okamžite len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce. 

V zmysle § 77 Zákonníka práce neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

V zmysle § 79 Zákonníka práce ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Na základe vyššie uvedených ustanovení Zákonníka práce je potrebné po doručení výpovede hneď oznámiť zamestnávateľovi, že trváte na tom, aby Vás naďalej zamestnával a že výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru považujete za neplatné. Následne je potrebné podať žalobu na súd v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Odporúčam vo Vašom prípade obrátiť sa na advokáta, ktorý urobí všetky potrebné kroky na uplatnenie Vašich práv. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk