Okamžité skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 22. 2. 2016

Otázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, zamestnávateľ mi chce dať okamžitú výpoveď, kedže mu nepodpíšem dohodu o ukončení pracovného pomeru, bojím sa, že bude chcieť použiť nejaké porušenie pracovnej disciplíny. Nie som si vedomá žiadneho porušenia pracovnej disciplíny, ako sa môžem brániť pokiaľ ma "obviní" z porušenia neoprávnene, teda niečím, čo som neurobila príp. nezavinila? 

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň. Zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer okamžite iba z dvoch zákonných dôvodov, a to ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu. Pokiaľ dané dôvody neexistujú, pričom zamestnávateľ s Vami okamžite skončí pracovný pomer, môžete sa na súde domáhať neplatného skončenia pracovného pomeru. V takýto prípadoch je dôležité, aby ste zamestnávateľovi po neplatnom skončení pracovného pomeru oznámili, že trváte na pokračovaní pracovného pomeru. Pokiaľ ide o dohodu o ukončení pracovného pomeru, k jej uzavretiu Vás zamestnávateľ nemôže nútiť. 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi zamestnávateľ môže za absenciu krátiť dovolenku a zároveň dať okamžitú výpoveď ( dvojitý trest ) a ako sa proti tomu brániť. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku odpovedáme :
V otázke uvádzate, že pracovný pomer skončil okamžitou výpoveďou. 
Podľa ust. § 59 a nasl. ZP pracovný pomer môže skončiť buď výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru.
V prípade výpovede dôvodom zo strany zamestnávateľa podľa ust. § 63 ZP sú okolnosti na strane zamestnanca, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
Okamžité skončenie prac. pomeru podľa § 68 ZP Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu.

Zákonník práce nestanovuje resp. neklasifikuje čo je menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a čo je závažné porušenie pracovnej disciplíny
Je vecou súdu, aby posúdil, či sa zamestnanec dopustil zavineného porušenia pracovnej disciplíny a v prípade kladného záveru rozhodol, o aký stupeň porušenia pracovnej disciplíny v danom prípade ide. Pri týchto úvahách nie je súd obmedzovaný žiadnymi konkrétnymi hľadiskami, či hranicami, ale berie v úvahu iba špecifiká prejednávanej veci a podporne i platnú judikatúru.

Z uvedeného vyplýva, že pri posudzovaní stupňa intenzity porušenia pracovnej disciplíny nie je súd viazaný tým, ako zamestnávateľ vo svojom pracovnom poriadku alebo v internom predpise hodnotí určité konanie svojho zamestnanca.
T.j. : Súd v konaní bude sám posudzovať o aké porušenie pracovnej disciplíny sa jedná a nie je viazaný názorom zamestnávateľa uvedenom v listine o skončení prac. pomeru /výpoveď alebo okamžité skončenie prac. pomeru/. 

Krátenie dovolenky upravuje ust. § 109 ods. 3 ZP /citujeme/ :
"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."
T.j. : Nejedná sa o dvojitý postih zamestnanca, ale zrejme zamestnávateľ si túto možnosť krátenia dovolenky vysvetlil nesprávne.

ZP dáva možnosť zamestnávateľovi krátiť dovolenku pri absencii, ale pri neprítomnosti v práci v častých intervaloch resp. dlhšiu dobu dáva možnosť zamestnancovi dať výpopveď alebo okamžite s ním skončiť prac. pomer. 
Príklad : Za jeden deň absencie zamestnávateľ kráti dovolenku 2 dni, ďalšie nasledujúce 3 dni absencie  posúdi ako závažné porušenie prac. disciplíny a okamžite skončí prac. pomer so zamestnancom.
Je samozrejmé, že neodpracované dni sa nezarátavajú do odprac. dní, za tieto dni nie je ani nárok na mzdu.


Možnosti Vaše sú v tom, že môžete podať na súd žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77  ZP a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.


Môžete nás kontaktovať za účelom spracovania žaloby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa len spýtať. Mojej zamestnávateľke som ústne oznámila, že by som chcela skončiť pracovný pomer. Po chvíľke rozhovoru, mi povedala, aby som si zbalila veci a opustila pracovisko. Tak som aj vykonala, s tým, že som jej odovzdala pípak na dochádzku a kľúčik od skrinky. Potom mi napísala sms, aby som došla na druhý deň pre doklady, len som nestíhala, tak som ju poprosila, či by mi to nemohla poslať poštou. Nakoniec mi poslala list, že ma vyzýva, aby som nastúpila do práce, keď nie tak mám hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Poslala som jej aj dva listy. Jeden vôbec neprevzala a druhý esta čakám.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň, takýto postup zamestnávateľa nie je úplne v súlade s právom a morálkou. Tým, že Vás poslala preč a následne Vás vyzývala, aby ste nastúpili späť do práce (hoci to ani jedna zmluvná strana nechcela), sa snaží vytvoriť zákonné podmienky pre okamžité skončenie pracovného pomeru (práve z dôvodu, že ste hrubo porušili pracovnú disciplínu). Ďalší postup závisí od Vašej vôle a úmyslu vo vzťahu k tomuto pracovnému pomeru. Ukončiť pracovný pomer okamžite takýmto spôsobom môže byť na jednej strane pre Vás výhodou, ak už máte dohodnuté iné zamestnanie a chceli naozaj okamžite skončiť v práci. Na druhej strane ak si až teraz budete hľadať nové zamestnanie a tento nový zamestnávateľ si vypýta na Vás referencie od bývalého zamestnávateľa, bude tam uvedené, že ste skončili pracovný pomer okamžite z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny. Môže to spôsobiť, že Vás tento zamestnávateľ nezamestná. V prípade, že s týmto postupom zamestnávateľa nesúhlasíte, budete sa môcť po doručení okamžitého skončenia pracovného pomeru brániť podľa ustanovenia § 77 a nasl. Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk