POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Trestný čin alebo priestupok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Trestný čin alebo priestupok?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aká finančná čiastka sa hodnotí ako trestný čin a nie ako priestupok? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

Dobrý deň, pri mnohých trestných činoch zákonné znenie skutkovej podstaty vyžaduje spôsobenie tzv. malej škody. Bez spôsobenia malej škody sa skutok nepovažuje za trestný čin, v tých prípadoch môže ísť buď o priestupok alebo o skutok, ktorý nie je trestným činom ani priestupkom. Trestný zákon definuje malú škodu ako škodu prevyšujúcu sumu 266,- €. Tzn. aby mohol byť skutok považovaný za trestný čin je potrebné, aby spôsobená škoda predstavovala sumu aspoň 266,01 €.

Považujem za dôležité ešte upozorniť na trestný čin krádeže, ktorý v druhom odseku § 212 nevyžaduje spôsobenie škody, ale špecifický spôsob konania. Bez ohľadu na výšku spôsobenej škody (môže byť spôsobená škoda i 10,- €) sa za trestný čin považuje napr. ak páchateľ spácha čin vlámaním, čin spácha na veci, ktorú ma iný na sebe alebo pri sebe, bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý (v priestupkovom konaní)... (všetky nájdete v § 212 ods. 2 TZ)

Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, ak mi niekto zničí alebo podpáli maturitné vysvedčenie, rodný list, alebo pracovnú zmluvu, dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 25.12.2023)

Dobrý deň,
áno, toto môže byť priestupok. To sú dôležité dokumenty. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, ak je niekto zachytený na zázname, ako kradne 3000 eur, ale ten človek tvrdí, že zobral iba 1000 eur, jedná sa o priestupok alebo trestný čin, za ktorý môže byť udelený trest odňatia slobody?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň,
malá škoda predstavuje v zmysle trestného zákona 266 eur a 1 cent, preto, ak bola trestným činom spôsobená škoda 1000 eur, tak pôjde o trestný čin. Samozrejme na vznik trestnej zodpovednosti je potrebné aj naplnenie ostatných znakov tej ktorej skutkovej podstaty trestného činu. Skutková podstata trestného činu krádeže je v zmysle § 212 ods. 1 Trestného zákona nasledovná:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a a) spôsobí tak malú škodu, b) čin spácha vlámaním, c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom, f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   V prípade, ak bola naplnená skutková podstata uvedená vyššie, tak páchateľovi môže byť uložený aj trest odňatia slobody, avšak v prípade skutkovej podstaty uvedenej vyššie, ide stále iba o prečin, a pravdepodobne by bol výkon trestu podmienečne odložený, prípadne by došlo k uloženiu iného trestu. 

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem sa opýtať, aká finančná čiastka sa považuje za trestný čin?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 02.11.2023)

Dobrý deň, ak spôsobíte svojím protiprávnym konaním škodu vyššiu ako 266,- EUR, bude sa už jednať o trestný čin. To platí v súčasnosti (dnes je rok 2023). Samozrejme uvedené platí pre trestné činy, kde sa vyžaduje na naplnenie znakov skutkovej podstaty spôsobenie aspoň škody malej.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, nastala sitauácia, že môj priateľ si po ceste vzal z obchodu hasiaci prístroj. Nikto ho nezastavil a bol opitý. Teraz sa situácia rieši a polícia už je pri predajni. Jeho kamarátov, ktorí tam boli s ním, zastavila ochranka a nevieme, čo robiť. Budú považovaní za spolupáchateľov, ak tam boli s ním? Je možné toto vyriešiť?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
v danom prípade pôjde podľa môjho názoru skôr o priestupok. V každom prípade navrhujem, aby ste najprv počkali či zo strany orgánov činných v trestnom konaní nebudú vykonané úkony, napríklad či nedôjde k predvolaniu Vášho priateľa na výsluch a v prípade, ak áno, tak sa môžete s pomocou obrátiť aj na advokáta, aby Vám po detailnejšom oboznámení sa s prípadom poradil ohľadom procesnej obrany.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať v prípade, že nám ako nájomcom majiteľka bytu odmietla vrátiť depozit vo výške 500 eur. Byt sme odovzdali uprataný, čistý a nič sme nepoškodili. Dôvodom zadržania finančnej čiastky je majiteľkin strach z nedoplatkov na energiách. Avšak v zmluve, ktorú sme podpisovali pri preberaní prenájmu, bolo uvedené, že depozit sa nevráti v prípade poškodenia bytu, nábytku či elektrospotrebičov - čo v našom prípade neplatí. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade pôjde o civilný spor. Ak sa domnievate, že ste neporušili zmluvné povinnosti, tak to písomne prenajímateľovi oznámte a vyzvite ho na vrátenie depozitu. Je možné tiež vyhľadať pomoc advokáta, aby si celú zmluvu prezrel a vyhodnotil správny postup, resp. či bolo zadržanie depozitu v súlade so zmluvou alebo nie. Takáto služba by bola však spoplatnená. Ak však bolo zadržanie depozitu naviazané len na poškodenie určitých vecí, tak potom prenajímateľ nemá nárok na ponechanie depozitu, ak ste danú zmluvnú povinnosť neporušili. Možno výzva z advokátskej kancelárie by prenajímateľa presvedčila, že má zaplatiť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím o radu, ako sa máme zachovať, keď nám prišlo trestné oznámenie za krádež balíčka. Balíček bol voľne položený na schránkach a majiteľ má kamerový záznam, ktorý usvedčil vinníka. Cena tovaru je približne 100 eur. Ako by sme sa mali správať, keď balíček vzala naša plnoletá dcéra? Aký je možný trest? Samozrejme, vzniknutú škodu uhradíme, no zaujímalo by nás, či bude potrestaná aj inak - napríklad peňažným trestom. Veľmi pekne ďakujem a prajem krásny deň.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ak bola spôsobená škody v sume 100 eur, tak by nemalo ísť v tomto prípade o trestný čin, ale iba o priestupok. Ďalší postup bude závisieť od orgánov činných v trestnom konaní, avšak podľa nášho názoru by mali prísť k rovnakému záveru a vec postúpiť príslušnému orgánu na prejednanie ako priestupku. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do 331 eur.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj bývalý priateľ ma pod zámienkou odvozu nalákal k sebe domov. Uväznil ma, vzal mi telefón a kľúče od auta, vulgárne ma urážal a nafackal. Následne si k tomuto incidentu zavolal ďalšieho pána. Oba dostali priestupok. Polícia ma odviedla policajným autom na vypočutie a pánom dovolila odsoferovať moje vozidlo. Bolo ich postupovanie správne? A prečo im hneď neboli udelené obvinenia za trestné činy v podobe násilného držania osoby a napadnutia?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň. Ak vás niekto zadrží proti vašej vôli, jedná sa o trestný čin obmedzenia osobnej slobody podľa Trestného zákona Slovenskej republiky. Ak vám niekto ublíži alebo vás napadne, jedná sa o trestný čin ublíženia na zdraví alebo trestný čin napadnutia podľa Trestného zákona. Polícia by mala konanie začať na základe podnetu obete alebo na základe vlastnej iniciatívy. V prípade, že polícia nezačala konanie, môžete podať sťažnosť na nadriadeného policajta alebo na prokuratúru.

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je dlžná suma 6000 eur prečin alebo zločin?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,
na trestnoprávnu zodpovednosť sa vyžaduje naplnenie určitej skutkovej podstaty vymedzenej v trestnom zákone. Ak ste si od niekoho požičali 6000 eur, avšak v súčasnosti dlh nedokážete vrátiť, tak by o trestný čin ísť nemalo. Iná by bola situácia, ak by ste uvedenú sumu ukradli, prípadne niekoho podviedli o daný obnos peňazí, v takom prípade by sa mohlo jednať o trestný čin a pri sume v tejto výške by išlo už o trestný čin a nie priestupok. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať. Ako podnikateľský subjekt som vykonal prácu pre jednu firmu. Konkrétne prekladal som jeho web stránku do cudzieho jazyka. Dohoda bola ústna, túto ponuku mi navrhol konateľ tej firmy, nakoľko z minulosti som mal ešte nevyrovnané účty voči nemu, ktorý záväzok som mu splácal a nikdy som nepoprel a nevyhýbal sa tomu. A týmto spôsobom mi chcel pomôcť znížiť môj dlh, čo ešte ostal voči nemu. Ja som to samozrejme prijal a pomohol mu s prekladom, keďže podnikam sám v podobnej sfére. On však sa zachoval tak, ako by sme sa na ničom nedohodli a samozrejme ani neodpočítal cenu mojej vykonanej práce z dlžnej zostatkovej sumy. Dokonca ma dal na súd za ten zostatok čiastky. Samozrejme na súde som argumentoval s hore uvedenými skutočnosťami, ale súd ma odkázal na ďalší občiansky súd a rozhodol prospech jeho. Ešte pred súdom, keď som sa dozvedel o tento jeho "ja názvem podvod voči mne" som samozrejme vystavil aj faktúru a požiadal ho o zaplatenie mojej práce. On to viac krát odignoroval. Písomne som ho tiež upozornil na dôsledok jeho úmyselného konania, že môže niesť následky trestného oznámenia za podvod. Suma za vykonanú prácu je cez 2000e.
Otázka teda znie. Môžem podať trestné oznámenie za úmyselný podvod, aj keď dohoda bola ústna, ale disponujem emailovou korešpondenciu medzi nami, kde predmetom sú preklady, súbory, komunikácia ohľadom mojej práce.
Podstate ma oklamal, on svoje peniaze získal (ešte som nezaplatil) súdnou exekúciou, stránku si užíva v jazykovej mutácií, ktorú som mu spravil a za ktorú sľúbil vtedy odpočet z dlžoby respektíve vyrovnanie záväzkov.
Ďakujem za pomoc.
Pekný deň.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
trestný čin podvodu upravuje ust. § 221 ods. 1 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Aby sa daná osoba dopustila spáchania tohto trestného činu, tak by sa jej musel preukázať úmysel, že od začiatku nemala v úmysle Vám uvedenú sumu uhradiť.   V uvedenom prípade by však mohlo ísť o zmluvu o dielo v zmysle obchodného zákonníka, avšak nato, aby zmluva o dielo platne vznikla, bolo by potrebné preukázať vznik vzájomnej dohody ohľadom diela, ktoré má byť vykonané a dohodu ohľadom ceny diela. Zmluva by platne vznikla aj vtedy, ak by ste preukázali, že ste sa dohodli, tak, že cena sa neurčuje. Na preukázanie uvedeného by mohli poslúžiť aj správy v elektronickej komunikácií a objednávateľ by Vám bol potom povinný zaplatiť obvyklú cenu. Podľa ust. § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka:   Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.   Ak by tento postup nebol možný, tak by sa dalo žiadať určitú čiastku naspäť podľa zásad bezdôvodného obohatenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 

 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, ak si nechám topánky na chodbe v paneláku pred vchodovými dverami do môjho bytu voľne položené na rohochke a niekto ich ukradne, je možné to kvalifikovať ako krádež a hrozí zlodejovi aj nejaká sankcia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
trestný čin krádeže je upravený v ust. § 212 Trestného zákona:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a a) spôsobí tak malú škodu, b) čin spácha vlámaním, c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom, f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   V prípade, ktorý uvádzate by však skôr mohlo ísť zodpovednosť za priestupok a páchateľovi by mohla byť uložená pokuta do výšky 331 eur, nakoľko nato, aby sa mohlo jednať o trestný čin by musela byť naplnená skutková podstata uvedená vyššie, a teda buď by musela byť spôsobená malá škoda, ktorá predstavuje sumu minimálne 266 eur a 1 cent alebo naplnená jedna z podstát upravených v písmenách b) až g).

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.