Máte
otázku?

Trestný čin alebo priestupok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Trestný čin alebo priestupok?

Dobry den, chcem sa Vas opytat aka financna ciastka sa hodnoti ako trestny cin a nie priestupok? Dakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

Dobrý deň, pri mnohých trestných činoch zákonné znenie skutkovej podstaty vyžaduje spôsobenie tzv. malej škody. Bez spôsobenia malej škody sa skutok nepovažuje za trestný čin, v tých prípadoch môže ísť buď o priestupok alebo o skutok, ktorý nie je trestným činom ani priestupkom. Trestný zákon definuje malú škodu ako škodu prevyšujúcu sumu 266,- €. Tzn. aby mohol byť skutok považovaný za trestný čin je potrebné, aby spôsobená škoda predstavovala sumu aspoň 266,01 €.

Považujem za dôležité ešte upozorniť na trestný čin krádeže, ktorý v druhom odseku § 212 nevyžaduje spôsobenie škody, ale špecifický spôsob konania. Bez ohľadu na výšku spôsobenej škody (môže byť spôsobená škoda i 10,- €) sa za trestný čin považuje napr. ak páchateľ spácha čin vlámaním, čin spácha na veci, ktorú ma iný na sebe alebo pri sebe, bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý (v priestupkovom konaní)... (všetky nájdete v § 212 ods. 2 TZ)

Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
cez bazos.sk som chcel kúpiť telefón. S predávajúcim som telefonoval a poslal som mu na účet 270 eur. Zo začiatku sme si písali aj volali, ale už prestal so mnou komunikovať. Môžem na neho podať trestné oznámenie? A či by to malo zmysel. Chyba bola moja, že som dôveroval.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade by mohlo ísť o trestný čin podvodu, avšak daná osoba by musela od začiatku konať v úmysle obohatiť sa na úkor Vášho majetku Vaším uvedením do omylu alebo s využitím Vašeho omylu. Skutková podstata podľa § 221 TZ znie nasledovne:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V takom prípade podajte trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou.

Ak by konanie nespĺňalo vyššie uvedené znaky, tak potom je možnosťou adresovať danej osobe výzvu, aby Vám telefón dodala a určiť jej nato primeranú lehotu a v prípade, že ju nedodrží, tak od zmluvy odstúpiť. Následkom odstúpenia od zmluvy bude povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia a osoba by Vám peniaze mala vrátiť. S vyhotovením výzvy ako aj s riešením celej situácie Vám môže pomôcť aj advokát.

Skôr si myslím, že to od začiatku plánoval. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
pani na FB ma okradla o 100e.
Následne vždy pýtala 300e, no tie som jej už neuhradil.
Ako môžem postupovať?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň,
aby sme mohli vec právne posúdiť, tak záleží na tom ako presne ste sa dohodli a za akým účelom ste jej peniaze dali. 

Avšak, ak na toto plnenie nemala daná pani nárok, tak peniaze môžete požadovať naspäť z titulu bezdôvodného obohatenia. Možnosťou je adresovať danej pani písomnú výzvu, aby Vám peniaze vrátila.

Môžete tiež uviesť, že v prípade, ak tak neurobí, tak budete požadovať toto plnenie súdnou cestou, dôsledkom čoho bude, že jej dlh narastie v prípade jej neúspechu v konaní, nakoľko by znášala aj trovy konania. 

Ako som však už uviedol na začiatku, vo veľkej miere záleží na skutkových okolnostiach tohto prípadu. 

Za určitých okolností by sa mohlo jednať aj o trestný čin podvodu v štádiu pokusu, nakoľko suma 400 eur už spĺňa parametre malej škody definovanej trestným zákonom, avšak muselo by ísť o prípad, že by sa obohatila na škodu Vašeho majetku, tak, že by Vás uviedla do omylu alebo využila Váš omyl.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, pred rokom v novembri som požičala starému známemu peniaze, lebo vraj ho okradli a neviem čo všetko a nemá na objednaný nábytok, nakoľko práve prerábal. Tak som mu požičala prevodom na účet 400e s tým, že hneď po výplate mi ich vráti. Dodnes peniaze neposlal a všade si ma zablokoval. Je možné ho udať a šanca, že mi musí peniaze vrátiť? Mám celú spoločnú konverzáciu aj prevod na jeho účet. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň, rozumiem vám, avšak vec by sme prostredníctvom podania trestného oznámenia neriešil hneď, nakoľko trestné právo je prostriedkom "ultima ratio", čiže krajným prostriedkom nápravy, ku ktorému by sa malo pristúpiť až keď ostatné prostriedky nápravy (civilnoprávne) zlyhajú.  

Ak ale disponujete dokladmi, ktorými by ste vedeli vznik pôžičky a jej poskytnutie preukázať, potom môžete vec riešiť súdnou cestou. Emailová komunikácia na preukázanie vzniku pôžičku ako reálneho kontraktu je dostačujúca aj pre súdne účely, rovnako tak aj výpis z účtu preukazujúci prevod peňazí na dlžníka. Pred podaním žaloby však skúste dlžníka ešte mimosúdne písomne vyzvať na vrátenie pôžičky s tým, že v prípade, ak túto vo vami uvedenej lehote nevráti, pristúpite k podaniu žaloby s čím sú nevyhnutne spojené vyššie náklady, .t.j bude zaviazaný nielen na zaplatenie istiny s úrokom z omeškania, ale aj na náhradu trov konania, ktoré vám ako veriteľovi v dôsledku súdneho konania vznikli. 

Dajte si však pozor na premlčanie, pri pôžičke je 3 ročná premlčacia lehota, ak by ste ale nepreukázali existenciu pôžičky, tak by to boli len 2 roky.

A ak by ste neuspeli ani v civilnom konaní, tak potom odporúčam zvážiť podanie trestného oznámenia pre podvod. Škoda je totiž vyššia ako 266 eur. 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
ak ma niekto oklamal o 75 e a nemá priestupky, tak s tým nič neurobím? 

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2022)

Dobrý deň,
v takomto prípade pôjde pravdepodobne o podvodné konanie, avšak nebude trestným činom nakoľko základná skutková podstata tohto trestného činu ráta so spôsobením malej škody, ktorá je v zmysle trestného zákona určená na výšku minimálne 266 eur a 1 cent. 

Vo Vašom prípade by sa teda mohlo jednať o priestupok proti majetku v zmysle § 50 Zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.  

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.  

O priestupok pôjde samozrejme aj vtedy, ak daný človek predtým žiadny priestupok nespáchal, ak narážate nato.  


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
v januári 2021 som požičala 9- ročnému vnukovi mobil, aby mohol byt v kontakte s nami so starými rodičmi. Asi po 6 mesiacoch mu matka kúpila nový mobil, takže môj mobil používal len sporadicky, posledné mesiace ho už nepoužíval vôbec. Teraz som sa dozvedela, že môj mobil moja nevesta predala a to bez môjho súhlasu. Jedna sa o mobil v hodnote 900e. Chcem sa opýtať, či sa jedna o trestný čin, nakoľko predala mobil, ktorý jej nepatril. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň,
ak existuje dôkaz o tom, že mobil bol len vypožičaný a vnuk ho mal vrátiť a nešlo o dar, tak tým že ho dotyčná predala zasiahla do Vášho vlastníckeho práva. Môžete od nej žiadať náhradu škody, alebo by ste potom museli žalovať nového vlastníka o vydanie veci. Z hľadiska trestného práva si nemyslím, že ide o trestný čin, a to z hľadiska toho, že spoločenská závažnosť nie je tak vysoká, že by sa to muselo riešiť v trestnom práve. 

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
hľadal som spôsoby v máji tohto roka ako získam peniaze na opravu auta a, keďže som začal pracovať ako živnostník od 1. 5. 2022 nebol mi umožnený spotrebný úver. Našiel som nejakú nebankovú spoločnosť, u ktorej som si chcel peniaze požičať a vstupné poplatky som platil viac ako 600 e. Keď už pýtali ďalšie peniaze napísal som im, že chcem, aby mi tie poplatky vrátili. Povedali mi, že majú na to mesiac a do dnešného dňa som peniaze nedostal spať. Na email cez, ktorý sme komunikovali sa už správa poslať nedá a tel. číslo na nich nemám tak isto. Mám uloženú celú komunikáciu a aj účet, na ktorý som peniaze posielal. Potreboval by som poradiť čo mám ďalej robiť. Ďakujem

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ste zrejme naleteli podvodníkom, keďže žiadna banka od vás pred poskytnutím pôžičky resp. úveru nepýta žiadny poplatok, ktorý by ste mali zaplatiť vopred.
Ak ste poplatok 600 € uhradili prostredníctvom banky, potom musíte kontaktovať vašu banku, aby od príjemcu peňazí žiadala ich vrátenie. Ak k dobrovoľnej úhrade zo strany príjemcu peňazí nedôjde, banka vám oznámi identifikačné údaje príjemcu platby a peniaze budete musieť vymáhať cestou súdu. Predpokladáme, že nie ste jediným človekom, ktorý uvedenej "nebankovej spoločnosti" pristál na ich podmienky, odporúčam o uvedenom prípade informovať aj komerčné média /napr. TV JOJ/, aby sa široká verejnosť poučila z vášho príbehu. Je samozrejmé, že vaše meno nebude v TV zverejnené.    
Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
v roku 2020 som si internet. Obchode GIGASTORE objednal TV v hodnote cca. 350 eur, ktorý som aj prevodom uhradil. Bol mi kuriérom doručený rozbitý TV. Krabica bola neporušená tak som si ho prevzal od kuriéra. Asi o hodinu som krabicu rozbalil a zistil som, že obrazovka TV je úplne rozbitá. Kontaktoval som ihneť kuriéra a spísali sme spolu zápis. O nejakú dobu ma kontaktoval GIGASTORE, že si rozbitý TV prevezmú a poslali si preňho kuriéra. Odvtedy rozumej skoro dva roky mi poslali asi 2 x mail, že už situáciu riešia a dúfajú, že sa to uzatvorí. Samozrejme, že sa už absolútne neozývaju a vôbec nereagujú na moje urgencie ohľadom mojej reklamácie. Pripomínam, že majú moje peniaze a môj TV. Prosím Vám vedeli by ste mi poradiť ako to mám riešiť? Nie je to z ich strany trestný čin? Ďakujem pekne. Marcel Loboz.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru.
Riešenie veci je jednoduché :

V zmysle ust. § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa mala byť vaša reklamácia vybavení najneskoršie do 30 dní, ktorá lehota už dávno uplynula. Preto v súlade s ust. § 18 ods. 4 posledná veta zákona o ochrane spotrebiteľa je potrebné odstúpiť od zmluvy - postačuje aj formou emailu na adresu spoločnosti/ a súčasne žiadať vrátenie peňazí /citujeme/ :

"Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok."

Eshop musí vrátiť peniaze najneskoršie do 14 kalendárnych dní na účet, z ktorého bola zaplatená kúpna cena. Ak vráteniu peňazí nedôjde, budete musieť vec postúpiť na súd. Uvádzame tiež, že na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas eshopu, je to vaše právo rozhodnúť sa pre odstúpenie od zmluvy a žiadať vrátenie peňazí.

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, dala som si opraviť auto u jedného pána v hodnote 400e, že mu ich vyplatim až prídem zo zberu z Talianska. No vyhodili ma po 5tich dňoch a vedlajsi príjem nemám. Volal som pánovi, že mu ho splatím na splátky a auto som si zobral už opravené. Považuje sa to za trestný čin? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 26.09.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ je auto Vaše, máte právo s ním disponovať podľa vlastného uváženia. To, že ste auto vzali, nie je trestný čin. Je to Vaše auto. To, čo popisujete podľa môjho názoru nesplňuje znaky trestného činu podvodu, pretože to by ste už na začiatku museli zamýšľať, že ho uvediete do omylu a peniaze mu nikdy nedáte. Ak ste si riadne objednali službu a chceli od začiatku zaplatiť a len sa zmenili životné okolnosti (čo sa stáva) nejde o trestný čin. Neklasifikoval by som to ani ako priestupok proti majetku, pretože Vy to splatiť chcete. Ak by Vás náhodou predvolal policajt, povedzte mu ako to bolo. Odporúčam čím skôr splatiť opravu, inak by na Vás mohol podať žalobu a vymáhať peniaze súdne. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
jeden pán mi urobil cenovú ponuku na fotovoltiku, 2x 1440e, vyplatil som ho. Namočil som do toho aj kamaráta, aj on ho vyplatil. Pán ma stále vodí za nos a stále nedoručil tovar. Ako by ste postupovali? Už to trvá mesiac tvrdí, že panely má. Ja ho neustále čakám a vždy to nakoniec nedoručí. Za rady vopred ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
v závislosti od toho, či ste panely od neho iba kupovali alebo Vám ich mal aj namontovať, tak v tomto prípade došlo k vzniku kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo. V oboch prípadoch je potrebné v prvom rade od týchto zmlúv odstúpiť z dôvodu omeškania druhej zmluvnej strany. V odstúpení je ho nutné vyzvať na vrátenie zaplatenej zálohy. Ak tak nespraví dobrovoľne, je ho možné žalovať následne na súde.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, ako správne postupovať, keď môj 15 ročný syn poslal na účet svojmu "kamarátovi" sumu 120eur s tým, že mu kamarát obratom pošle veci (oblečenie, topánky), na ktorých sa cez sociálnu sieť dohodli, že budú predmetom kúpy? Je to už vyše mesiaca a nemá ani peniaze, ani veci. Aj, keď mu dotyčný povedal, že mu vráti peniaze. Podľa mňa ide o podvodníka.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,

v tomto prípade by sa jednalo skôr o občianskoprávnu zodpovednosť. Je dobré, že sa na danej kúpe dohodli prostredníctvom sociálnej siete, pretože vzájomná komunikácia môže v tejto veci poslúžiť ako dôkaz a tiež, ze peniaze poslal na účet a nedal v hotovosti. 

V tomto prípade bola platne a účinne uzatvorená kúpna zmluva, z ktorej plynú zmluvným stranám určité práva a povinnosti. V prípade, že si dohodli dátum splatnosti ako je uvedené vyššie, teda že kamarát Vášho syna pošle synovi oblečenie a topánky obratom po prijatí uvedenej sumy peňazí, tak potom toto vecné plnenie Váš syn môže požadovať. Ak sa však už dohodli, že mu vráti peniaze, môže ich požadovať späť. 

Išlo by o priestupok voči majetku, ak by sa preukázalo, že kamarát Vášho syna nemal v úmysle dané veci synovi po zaplatený uvedenej sumy odovzdať, resp. že z jeho strany išlo o podvod. Za uvedené konanie je možné uložiť pokutu do 331 eur. O trestný čin by nešlo, pretože minimálna škoda, ktorá je potrebná na vznik trestnoprávnej zodpovednosti musí byť vyššia ako 266 eur.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
mám známeho, ktorého včera zobrali policajti a je stále ešte tam. Povedali, že ukradol bluetooth bedničku, ktorej hodnota je 40 euro. Berie sa to ako trestný čin alebo priestupok ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2022)

Dobrý deň,
v danom prípade by mohlo ísť o krádež, avšak je dôležité vedieť všetky okolnosti prípadu, nakoľko ku krádeži môže dôjsť viacerými spôsobmi. Skutkovú podstatu krádeže máme v § 212 ods. 1 Trestného zákona:

Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
 
a) spôsobí tak malú škodu,
 
b) čin spácha vlámaním,
 
c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
 
d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,
 
e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,
 
f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo
 
g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Spôsobená škoda v hodnote 40 eur síce nespĺňa podmienku škody malej, ktorá musí byť minimálne 266 eur a 1 cent, avšak týmto spôsobom môžeme vylúčiť iba písmeno a) tejto skutkovej podstaty a ku krádeži môže dôjsť aj inými spôsobmi uvedenými v tomto ustanovení. Ak konanie Vašeho známeho spĺňa niektorú z uvedených podmienok, tak pôjde o trestný čin krádeže a v prípade, ak nie tak bude zodpovedný iba za priestupok.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Mám taký problém, majiteľ bytu nás vyhadzoval zo dna na deň. Ja mám malé dieťa, tak sme odišli na 2 mesiace k rodičom a zo súhlasom majiteľa som byt prenajala a peniaze od nájomníkov som si nechala. Čo mi za to môže hroziť? Výška nájomného bola 700e. Ako mám postupovať, ak ma údaju.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ nebola nájomná zmluva riadne ukončená, tak ste stále nájomca a máte právo byt užívať. V takom prípade aj platiť nájomné. Ak ste však odišli s vedomím a súhlasom prenajímateľa, no zmluvu ste neukončili, tak stále trvá Vaša povinnosť platiť nájomné. Ak ste prenajali priamo Vy (Vy ste uzavreli zmluvu) s ďalšími osobami, aby mohli byt užívať, tak sa jedná o zmluvu o podnájme. V takom prípade "podnájomné" patrí Vám a nie majiteľovi bytu. On má nárok na nájomné od Vás a nie od daných podnájomníkov. Nárok na peniaze od nich by mal vtedy, kedy by in priamo s nimi uzavrel nájomnú zmluvu. Ak ste ju ale uzavreli Vy, peniaze patria Vám. Samozrejme, ak stále nezanikla Vaša nájomná zmluva, musíte prenajímateľovi platiť nájomné kým sa riadne neukončí (napr. dohodou, alebo výpoveďou). V takom prípade nezaplatenie nájomného nie je ani trestný čin ani priestupok. 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
vedeli by ste mi povedať výšku škody po ktorej ide už o trestný čin? Aká musí byť výška?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2022)

Dobrý deň,
výška škody je dôležitá z hľadiska rozlíšenia, či ide o trestný čin alebo ešte len o priestupok. Hranicou je v zásade suma prevyšujúca sumu 266 eur, teda suma 266 eur a aspoň 1 cent. 

Trestný zákon tiež upravuje aj škodu väčšiu, škodu značnú a škodu väčšieho rozsahu. Každá z týchto škôd podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby. Výšku škôd upravuje § 125 ods. 1 Trestného zákona: 

Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.
 
Pre sumarizáciu:
 
- škoda malá - minimálne 266 eur 1 cent
- škoda väčšia - min. 2660 eur
- škoda značná - min. 26 600 eur
- škoda veľkého rozsahu - min. 133 000 eur
 
Ak spôsobená škoda nedosahuje ani hodnotu škody malej, tak v danom prípade pôjde o priestupok.
 
Plánuje sa to ale zvýšiť na 500 eur. Už by sa to veru mohlo, pretože týchto 266 eur tu je od roku 2005, vtedy 8000 SK, bola to iná suma ako dnes. 

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
urazila som cudziu osobu nadávkou, pretože mi bránila v státí autom pred vchodom. Udala ma na polícii, riešia to, ako priestupok. Neľutujem, čo som spravila, bola som v práve. Prosím, akú výšku pokuty mi približne mi môžu uložiť. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň,
v takomto prípade ako uvádzate pôjde len o priestupok. Tento čin by sa dal kvalifikovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch :

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech
 
Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 33 eur a to podľa rovnakého zákona § 49 ods. 2:
 
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur
 
Samozrejme nie každá slovná urážka napĺňa túto skutkovú podstatu podľa § 49 ods. 1 písm. a). Závisí to od intenzity a situácie, takže sa pokojne môže stať, že Vám nebude udelená žiadna pokuta, avšak ak by Vám aj pokuta udelená bola, tak jej výška nemôže prekročiť sumu 33 eur.

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Odlomený stierač na starom aute (kúpené za 200 €) je trestný čin?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 09.08.2022)

Dobrý deň,

 

hoci aj bez bližšieho poznania skutkového stavu veci si dovolím uviesť, že odlomený stierač nemusí z hľadiska výšky škody dosahovať trestnoprávne relevantnú škodu. Podľa trestného zákona je malou škodu až škoda prevyšujúca 266 €, čo mi na odlomený stierač na starom aute nevychádza. Nemyslím si teda, že by malo ísť o trestný čin.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
včera sa mi stala taká vec, objednal som si vec z bazošu a zaplatil som za ňu vopred 30 eur, ale daná vec mi neprišla a s osobou, ktorá ma obrala o 30 eur som si písal len cez email. Nemám žiadne jeho údaje, iba mám IBAN, na ktorý som mu poslal peniaze, tak neviem, či sa dá po mocou IBAN kódu z banky zistiť páchateľove údaje. Ak mi viete nejako pomôcť tak Vám ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na vami uvedené skutočnosti to vyzerá, že ste sa stali obeťou podvodu.

Skúste postupovať tak, že banke, ktorej ste peniaze poslali, zašlete písomný list, v ktorom uvediete, že ste omylom zaslali peniaze na cudzí účet a že ju preto chcete požiadať, aby vyzvala príjemcu na vrátenie peňazí.

Ak to nebude možné, tak ju poproste, aby vám aspoň poskytla údaje o majiteľovi účtu. Banka je povinná to urobiť. Nesmiete tam ale písať, že čo sa Vám stalo, napíšte tam len to, že to bol omyl.

Následne môžete na vrátenie vyzvať priamo jeho, s tým, že ho vo výzve upozornite, že ak vám ich nevráti budete to riešiť súdnou cestou. Keď vám ich napriek tomu odmietne vrátiť, môžete voči nemu podať návrh na vydanie platobného rozkazu. O trestný čin podvodu by sa vzhľadom na tak malú škodu nejednalo, nakoľko pre naplnenie tejto skutkovej podstaty sa vyžaduje, aby bola spôsobená aspoň škoda malá, čo je suma minimálne 266 eur. 

Dajte to číslo účtu tiež do google, či náhodou nenájdete niečo podobné. Prípadne to číslo účtu zverejnite a pýtajte sa, či niekto náhodou neposielal na toto číslo účtu peniaze, že ide o podvod. Získate tak viac ľudí, ktorí potom spoločne môžu podať trestné oznámenie a ak bude spoločná škoda vyššia ako 266 eur, tak tá osoba môže byť aj trestne stíhaná.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Modelová situácia:
Obeť si vykračuje po lesnej ceste v prírodnom prostredí.
Potichu za ňou prichádza páchateľ, pričom obeť a páchateľ sa vzájomne nepoznajú.
Náhle páchateľ v blízkosti obete rýchlym pohybom ruky a dlane strhne obetí spoza pása pripútanú tzv. "ľadvinku" a hneď s ňou uniká preč.
Obeť sa ani nemohla pokúsiť páchateľa naháňať, kvôli zdravotnému problému v nohách.
Súčasne nedošlo k žiadnemu fyzickému útoku a tým pádom ani k ublížení na zdraví.
V "ladvinke" boli doklady - preukaz poistenca, občiansky preukaz a suma 20 EUR v hotovosti.
"Ľadvinka" bola pripnutá k pasu rychloupinacou sponou - relatívne pevné, ale spona prudké vytrhnutie štandardne nevydrží.

Moja otázka znie: spĺňa tento skutok definíciu násilného odcudzenia?

ĎAKUJEM.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň,

vami uvedená modelová situácia v konečnom dôsledku by mohla byť kvalifikovaná aj ako lúpežné prepadnutie v zmyslen ust.  § 188 ods. 4 Trestného zákona, kde najvyššia trestná sadzba za splnenia zákonných podmienok môže byť až doživotie :

"(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia."

 

Naša poznámka : o uvedenom konaní odporúčame neuvažovať ani len v teoretickej rovine, lebo neviete nikdy ako môže takéto konanie v skutočnosti dopadnúť a aké môže mať následky, hlavne pre osobu poškodeného.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ako dlho mi môže byt zaistené motorové vozidlo, keď mi ho zobrali policajti z podozrenia, že súvisí so spáchaním trestného činu. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,

zaistenou môže byť len vec dôležitá pre trestné konanie, za ktorú sa považuje vec, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania alebo vec, ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu alebo vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti.

Ak vám bola zaistená takáto vec, teda vo vašom prípade motorové vozidlo a neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie v zmysle Trestného poriadku, tak sa vám motorové vozidlo vráti vtedy, ak už nebude pre ďalšie konanie potrebné, avšak presná lehota v zákone stanovená nie je. Mali sme však prípad, keď to trvalo 2 mesiace, vozidlo bolo odstavené na polícii. Ale tiež sme mali prípad, keď sa na to čakalo 1 rok. Nedá sa to presne určiť, ale môžete raz za mesiac napísali na políciu a žiadať vrátenie vozidla. 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás viete mi poradiť naletela som podvodníčke. Chcela som kúpiť detskú autosedačku - vajíčko cez internet pani som poslala na účet 170e a nemám ani vajíčko ani peniaze nekomunikuje dozvedela som sa, že je známa podvodníčka žiaľ až teraz. Je s tým niečo možné robiť? Ako dostanem spať svoje peniaze? Do banky som volala prevod už bol realizovaný 4. 4. S VÚB do VÚB takže peniaze hneď aj pripísané s pohľadu banky je možné riešiť len výzvu na vrátenie prevodu, ktorú klient čiže príjemca môže odmietnuť nič viac nevedia robiť.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
ak máte potvrdené z médií alebo od iných poškodených, že sa jedná o osobu, ktorá pácha takto podvody, odporúčam Vám kontaktovať políciu a upovedomiť ich o tom, že bol spáchaný ďalší skutok. Zároveň z pohľadu súkromnoprávnych vzťahov môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť a vyzvať ju na vrátenie peňazí. Ak peniaze nevráti, žalovať ju na súde o zaplatenie dlžnej sumy. V prípade, že podviedla viacero ľudí a možno sú aj nejaké exekúcie voči jej osobe už vedené je však nutné počítať s tým, že vymáhanie nemusí byť úspešné. Ak totiž nebude mať majetok, ktorý podlieha exekúcii a z ktorého by bolo možné vymôcť pohľadávku, pohľadávka bude reálne nevymožiteľná.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som vedieť, ako to bude ďalej, keď som podala oznámenie na polícii ohľadom robenia schválnosti na moju osobu. Niekto založil falošný účet na pokeci a poskytol tam moje údaje ako telefónne číslo, adresu, fotky atď. Bude to klasifikované iba ako priestupok? Je možné to poprípade riešiť ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2022)

Dobrý deň,
právna kvalifikácia skutku prináleží vždy orgánom činným v trestnom konaní. Na základe Vášho trestného oznámenia oni vykonajú počiatočné úkony, zistia skutočnosti potrebné pre posúdenie Vašej veci a následne rozhodnú ako naložia s Vaším trestným oznámením. Nie je vylúčené, aby skutok posúdili ako priestupok a odstúpili vec okresnému úradu.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, bola som napadnutá cestou domov v noci, zbitá, mala som dobu liečenia 16 dni. Je to priestupok alebo trestný čin? Dakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,

samotné napadnutie niekoho iného je možné posúdiť ako trestný čin alebo ako priestupok, vždy záleží od závažnosti daného napadnutia. Vo Vašom prípade, keďže ako uvádzate Vás niekto úmyselne napadol a spôsobil Vám také poškodenie zdravia, ktoré si vyžadovalo liečenie po dobu aspoň 7 dní, by sa jednalo o trestný čin ublíženia na zdraví v zmysle ust. § 156 Trestného zákona (TZ). Vzhľadom na to je možné podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania  daného trestného činu.

Zároveň však platí, že by uvedený skutok bol spáchaný verejne, mohlo by sa jednať aj o trestný čin výtržníctva v zmysle ust. § 364 TZ.

V ostatných prípadoch by sa spravidla jednalo o spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívania podľa ust. § 49 zákona o priestupkoch. 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Povedzte mi prosím.
Nakupoval som v obchode, a zabudol na maličký tovar v hodnote 1, 75 e. Po pokladne sbs spravili kontrolu, zobral môj preukaz a niečo riešil. Samozrejme som to zaplatil, a sbs spravili pre seba kópiu bloceka na to euro a 75 centov.
Budem mať nejaký zoznam?
Ďakujem.
P. S. Pozíciu ne volali.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na to akým spôsobom to vyriešili tak to nepredpokladám. Ak by chceli a postupovali by voči Vám, hneď by volali políciu.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa Vás spýtať ako je to z požičiavaním peňazí medzi kamarátmi? Je možné žiadať odmenu za požičanie? Na internete sú rôzne tlačiva typu zmenka, zmluva o pôžičke atď. Je možné tie listiny použiť pri vymáhaní ak mi peniaze nevrátia? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,
áno, pri poskytnutí pôžičky môžete žiadať aj zmluvný úrok (odmenu) za poskytnutie pôžičky. Ak sa jedná o pôžičku najvhodnejšia je zmluva o pôžičke, kde bude výška úroku jasne stanovená. Pôžičku mu poskytnite prevodom na účet a následne ak by nevrátil v dohodnutom čase, budete ho môcť aj žalovať o zaplatenie dlžnej sumy.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Je proti mne vedené súdne konanie vo veci dlhu na výživnom. Minulý rok som zaplatil 90% dlhu, zvyšnú časť som mal doplatiť o pár mesiacov súd sa však kvôli koróne preložil. Som na rodičovskej dovolenke s ďalším dieťaťom a mal som brigády, z ktorých som už čo to poslal na výživné, ale kvôli korone sa mi zrušili aj brigády. Chcem sa spýtať, že ak som nedoplatil celú sumu a nemám ju ani ako doplatiť na ďalšom súdnom konaní môžu ma zavrieť? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
zaplatením výživné počas prebiehajúceho trestného konania, dôjde k uplatneniu tzv. účinnej ľútosti a zanikne trestnosť činu. Trestné stíhanie voči Vám by bolo zastavené.

Ak sa však jedná napríklad o konanie o rozhodovanie, či ste sa osvedčili v skúšobnej dobe a nesplníte uložené povinnosti (hoci iba sčasti), môže súd rozhodnúť, že napriek tomu budete povinný vykonať celý trest.

Pre bližšiu odpoveď by ste museli špecifikovať aké konanie je voči Vám vedené a v akom je v štádiu.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Zakúpil som si cez internet bazos, tovar zaplatil zaň dopredu na účet predávajúcemu ale ten mi doposiaľ tovar neodoslal. Hodnota balíka bola 180 eur. Môžem proti tomu niečo robiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 25.01.2021)

Dobrý deň,

 

môžete druhú stranu vyzvať na plnenie v určitej lehote (napr. 10 dní) a ak tovar nedodá, odstúpite od zmluvy. Následne si viete peniaze vymáhať späť aj súdne.

 

Pokiaľ ide o trestnoprávny rozmer veci, tak z hľadiska výšky škody zrejme o trestný čin nepôjde.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Ak mi niekto daruje nejakú vec, ktorú ale vyhodím a potom zistím, že to bolo kradnuté, tak čo mám potom spraviť, keď som v tej dobe keď mi to dal, nevedel, že to je kradnuté.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
osobne by som nerobil nič. Nič protizákonné ste neurobili. Vy nezodpovedáte za to, že Vám niekto daruje kradnutú vec. Ak ste sa teraz dozvedeli o tejto skutočnosti, mali by ste to oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Tá vec niekomu patrí a tomu sa má vrátiť. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem Vás poprosiť o radu, vzala som si od kamarátky paušál na seba. Neplatilo sa to, to uznávam, mali sme v rodine problémy a úplne som na to pozabudla. Teraz jej prišlo že má uhradiť sumu 300 eur a ja som ochotná to splácať. Lenže ona sa mi vyhráža trestným oznámením. Ja vzhľadom na súčasnú situáciu nemám príjem a som na rodičovskej dovolenke a som samoživiteľka. Mám dva a pol ročné dieťa a ja nemám na to sumu 300 eur uhrádiť teraz, ale som ochotná splácať po 40 eur.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2020)

Dobrý deň,

 

vychádzajúc z opisu Vašej situácie som toho názoru, že o trestný čin nejde a teda ani podanie trestného oznámenia nie je na mieste. Váš úmysel na začiatku nesmeroval k nesplácaniu, ale nesplácanie bolo dôsledkom problémov v rodine.

 

Ak sa aj trestné oznámenie podá, predpokladám, že vec bude odložená.

 

Pokiaľ ide o dlh, tento Vám odporúčam splácať podľa Vašich možností, druhá strana je povinná prijať aj čiastočné finančné plnenia.

 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
s otcom mám dlhodobé problémy (mám 21 rokov a som študent, platí mi výživné).
Mám v jeho dome trvalý pobyt, no vzhľadom ku zlým vzťahom a tiež z dôvodu, že som študoval rok v zahraničí ho nenavštevujem často.
Snažil som sa s ním skontaktovať ohľadom nábytku, ktorý mám v izbe, ktorý mi daroval, že by som si ho rád zobral do izby, ktorú si prerábam inde, ale nijak neodpovedal.
Tak som si ho prišiel zobrať, jedna sa o lacný nábytok v pôvodnej cene do 200e.

On to ale nahlásil na políciu ako vlámanie sa a odcudzenie majetku.
Je vôbec dôvod sa týmto zaoberať, alebo sa nemusím báť, že mi hrozí nejaké postihnutie za to, že som prišiel domov a zobral som si nábytok, ktorý mi bol darovaný?

Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné uviesť, že právna kvalifikácia prináleží orgánom činným v trestnom konaní.

Predpokladáme však, že ste si byt odomkli vlastnými kľúčmi bez toho, aby ste iným nedovoleným spôsobom prekonali uzamknutie. V takom prípade sa nemôže jednať o vlámanie. Rovnako ak ste si vzali svoje veci z bytu, nemôže sa jednať o krádež, lebo ste sa nezmocnili cudzích vecí, ale vlastných. Ak by sa aj nepodarilo v konaní preukázať, že išlo o Vaše veci, o darované veci, vzhľadom na výšku škody by to bol najviac priestupok.

Nemyslíme si však, že v takýchto prípadoch je nutné a vhodné kriminalizovať toto konanie. Pravdupovediac si nevieme predstaviť, že by ste na základe tohto "skutku" mali byť trestaný za priestupok alebo trestný čin.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Ako začať. Od jedného pána som si zobral motocykel na splátky. V hodnote 2800 €. Dohodli sme sa na mes. splátkach po 300 €. Už som mu poslal dokopy 550 €. Žiaľ, kvôli korone som prišiel o zamestnanie. Pracujem len brigádne a aj to za menšiu sumu. Platím podnájom, živím deti. Proste sa starám o chod domácnosti. Pánovi momentálne môžem posielať iba 100 € mesačne, od októbra. Ja som bol donútený (z dôvodu, že neboli financie) motocykel predať (aby som si vyplatil čo som potreboval). Pánovi, ktorému som to predal ho predal ďalej. Momentálne na mňa podal trestné oznámenie a ja sa bojím, čo z toho bude. Dá sa s tým niečo robiť? ĎAKUJEM za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 25.09.2020)

Dobrý deň,

vychádzajúc z Vášho opisu nejde o trestný čin. Váš úmysle na začiatku nebol obohatiť sa, ale zaplatiť za motocykel. Nakoľko sa Vám však objektívne zhoršila životná situácia, nemôžete dodržať pôvode dohodnutý záväzok. Ide o typický civilný spor, nie o trestný čin. Len doplním, že nejde ani o priestupok.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,

poslal som jednomu človeku 1250coinov na jednej stránke, čo sa rovná približne 650e, ktoré sa dajú reálne vybrať na bankový účet cez krypto a rovnako aj vložiť. S tým človekom som už mal rôzne obchody už aj predtým a v tomto prípadne som od neho chcel pomôcť s výberom hernych itemov za tieto moje "coiny" súhlasil s tým, že mu ich môžem poslať a sľúbil som mu 3% za tu pomoc a potom ako som mu ich poslal mi začal písať rôzne nezmysly a zavádzal niekoľko týždňov a dnes som sa dokonca dozvedel, že okradol v tomto čase aj viac ľudí. Dá sa s tým niečo robiť a môžem dostať naspäť celú sumu 650e? Mám jeho reálny fb profil, celú konverzáciu a prevod na tej danej stránke.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
ide o naozaj špecifický prípad, kedy ste prevádzali inej osobe niečo, čo sa síce dá ohodnotiť peniazmi, avšak predsa to nie sú finančné prostriedky.

Na tieto coiny zrejme nemá žiadny právny nárok a z pohľadu práva by to bolo možné posúdiť ako bezdôvodné obohatenie. Teoreticky je to možné žalovať aj v občianskoprávnom konaní, pričom hodnoty tých coinov by sa určila v čase ich prevodu.

Ak však máte vedomosť o ďalších osobách, ktoré boli rovnako okradnuté, efektívnejším by mohlo byť podanie spoločného trestného oznámenia na túto osobu. Následne sa vecou bude zaoberať polícia a vec prešetria. Bude však potrebné predložiť im potvrdenia o vykonaných prevodoch a presnú identifikáciu účtov odkiaľ kam a komu sa posielali "peniaze".


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Keď som ako 12-ročná s kamarátkou ukradla zopár veci z obchodu (nič drahé, nejaké pastelky a podobne) a prichytili nás, volali políciu, stalo sa to iba jediný krát, budem mať z toho záznam v trestnom registri?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň. Môžete zostať pokojná jednak si nemyslím, že by mohlo ísť o trestný čin (resp. čin inak trestný), pretože ste nespôsobili ani škodu malú (tzn. minimálne 266 €). Okrem toho 12-ročné dieťa nie je trestnoprávne zodpovedné. Trestná zodpovednosť nastupuje až dovŕšením 14 rokov života.

Ohľadom daného skutku teda určite nebudete mať záznam v registri trestov.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, zobral som kamarátovi 100e z peňaženky. Po pár hodinách na to prišiel, zavolal políciu. Už som bol doma. 100e som mu doniesol v ten deň naspäť.  Je to trestný čin?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň prajem,

ak ste v posledných 12 mesiacoch neboli potrestaný za obdobný trestný čin a nevzali ste ich z peňaženky keď ju mal pri sebe. Pokiaľ ide o to, čo znamená mať vec pri sebe alebo na sebe, judikatúra to vykladá tak, že ide o prisvojenie veci, ktorú má iná osoba dosahu. Môže ísť o peniaze, šperky, oblečenie. Danú vec môže mať napr. vo vrecku, v taške, či kabelke. Vec nemusí držať v ruke, môže ju napr. aj odložiť bokom, no mala by byť stále v dosahu (bezprostrednej blízkosti).  Aby to bol trestný čin, muselo by to byť viac ako 266 €, prípadne by ste museli vec zobrať keď ju mal dotyčný pri sebe, alebo na sebe, či sa ju snažiť uchovať násilím, a pod. V opačnom prípade by to bol "len" priestupok.

Ak to zadokumentovala polícia a v nasledujúcich 12 mesiacoch by ste sa dopustili daného konania a vzali hoci aj menej ako 266 €, bol by toto nové konanie bolo trestným činom.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

My sme ten stánok chceli poškodiť a nejaké veci odtiaľ zobrať, naše výpovede boli samozrejme rovnaké, povedali sme vo všetkom pravdu, úmysel bol krádež, čo samozrejme ľutujem, v živote som nebol trestaný, register mám čistý, boli sme na to 4, ja mám 24 rokov, kamarát 18 a ďalší 15 roční chlapci, dvere sa nám vypáčiť nepodarilo, jediné čo sme vážne poškodili bol kábel na stánku, ktorá vypla elektrinu v nej. Všetci nám hovoria niečo iné, policajt povedal, že by sme mali dostať len podmienku ale nie som si istý.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň,

rozumiem a ďakujem za doplnenie. Ak úmysel smeroval ku krádeži, tak budete stíhaný za pokus krádeže v súbehu s poškodzovaním cudzej veci. Ak ste neboli trestaní, čin ľutujete tak je šanca na podmienku, no to závisí od úvahy súdu. Garantovať sa to nedá.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Je to trestný čin, ak si niekto dá prepísať časť parcely na seba a jej hodnota je okolo 250 eur.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 03.02.2020)

Dobrý deň prajem,

z Vami uvedeného popisu nie je možné ustáliť, či sa jedná o trestný čin. Ak by sme hovorili o tzv. majetkových trestných činoch, tak na to, aby došlo k ich spáchaniu musí byť splnená podmienka, že bola spôsobená škoda viac ako 266 eur. To, čo popisujete, samo o sebe trestný čin nie je, no na definitívne stanovenie toho, či sa jedná alebo nejedná o trestný čin, by som musel poznať podrobnosti.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Zdravím mám otázku, z kamarátmi nás napadla blbosť, že by sme sa vlámali do novinového stánku, ale nespravili sme to, len prestrihli kábel, a začali páčiť dvere čo sme nedokončili, teraz nás čaká súd a chcem by som vedieť, že nám hrozí väzenie, register mám čistý všetci, dvaja plnoletý a dvaja neplnoletý. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2020)

Dobrý deň,

dôležitý je úmysel a k čomu smeroval. Ak úmysel páčenia dverí smeroval k tomu, aby ste sa dostali do stánku a niečo vzali, tak v takom prípade, by to mohlo byť považované za krádež vlámaním, resp. pokus krádeže (ak by ste chceli vziať veci v hodnote vyššej než 266 eur). Dôležité je, ako budete vypovedať. Ak sa nepreukáže, že ste chceli niečo zo stánku ukradnúť, ale dvere ste páčili povedzme zo zábavy, tak v takom prípade by to bolo klasifikované ako poškodzovanie cudzej veci. Tiež by sa musela preukázať hodnota poškodených vecí. Pri krádeži hrozí trest až na 2 roky, pri poškodzovaní cudzej veci až na 1 rok. Ak ste prvotrestanci, teoreticky môžete dostať aj len peňažný trest. Je to na súde a dôkazoch. Ťažko sa však konanie hodnotí, keď nepoznám presný skutkový stav. Odporúčam kontaktovať advokáta. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, pán advokát,

chcela by som sa poradiť. Odpovedla som na inzerát ohľadne tovaru, poslala zálohu za tovar v sume 200 EUr. Všetko však bolo falošné, meno, adresa len účet bol asi pravý, lebo peniaze sa mi nevrátili.

Mám k dispozícii len mailovú komunikáciu na vymyslený mail, ktorý už bol zrušený. Pomohla by mi informácia na koho meno bol účet založený, alebo IP adresa, to však mne ako fyzickej osobe nikto neposkytne.
Ako môžem v takomto prípade postupovať? Bude sa polícia týmto vôbec zaoberať?

Ďakujem

 

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 09.01.2020)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade, sa nejedná o trestný čin, nakoľko škoda nedosiahla viac ako 266 eur. Riešením je, aby ste navštívili Vašu banku, podali reklamáciu (žiadosť o vrátenie platby). Vaša banka následne bude kontaktovať banku príjemcu a získa tak údaje. Keď budete mať údaje, môžete na neho podať žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Je však možné, ze bolo viac ludi podvedených. Ked Vám banka pošle udaje vlastníka účtu, podajte trestné oznámenie, ak ho podali viacerí, tak začnú trestné stíhanie tejto osoby, pretože škoda sa spočítava. 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Je trestným činom nezaplatenie naschvál dodaného nekvalitného tovaru, ktorý bol úplne v inej hodnote, ako v skutočnosti na kúpnej zmluve? Alebo presnejšie nezaplatenie faktúry fiktívnej hodnoty tovaru a jej kvality, ako skutočnosti bol fakturovaný a predaný tretej osobe úplne pod cenu?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ jedna zmluvná strana nedodala tovar v požadovanej kvalite (akosti) a druhá strana za tento tovar z daného dôvodu odmietla zaplatiť, nejedná sa o trestný čin. Ide o obchodný, resp. civilný spor medzi dvoma zmluvnými stranami, ktorý by sa mohol riešiť podľa môjho názoru pred civilným súdom, nie v rámci trestného konania. Jedna strana by sa domáhala zaplatenia ceny za tovar a druhá by sa bránila tým, že nebol dodaný tovar v požadovanej kvalite a teda došlo k vadnému plneniu, z ktorého pre dotknutú stranu vyplývajú nároky z vád tovaru (napr. nárok na zľavu z kúpnej ceny).


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Ak mi niekto polepi auto napr. nálepkami nejakej politickej strany bez môjho súhlasu dá sa to riešiť s políciou atď?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2019)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade by podľa môjho právneho názoru mohlo ísť maximálne o priestupok, proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch: Priestupku sa dopusti ten kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Ak však nemáte dôkaz (napr. svedka, či kamerový záznam), vinníka sa nepodarí vypátrať a uložiť mu sankciu.

Môžete uvedené ohlásiť polícii, môžno nie ste jediný, komu sa to stalo a začne sa tým zaoberať. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc. Chcem sa opýtať, včera zadržala polícia otca kvôli krádeži v hodnote 300 €. Čo mu hrozí, keď je mentálne retardovaný a koľko dní ho môžu zadržať na polícii? ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň. Nakoľko ide o krádež v hodnote 300 €, tak tu už uvažujeme o trestnom čine, nie o priestupku. Predpokladám, že bol zadržaný pri čine, resp. bezprostredne po ňom a teraz ho polícia rieši v tzv. osobitne skrátenom vyšetrovaní (v médiách je to označované ako superrýchle konanie). V takom prípade by mal byť postavený pred súd do 48 hodín.

Čo sa týka mentálnej retardácie, táto môže ovplyvniť trestnú zodpovednosť, pretože ak Váš otec nebol v čase spáchania činu príčetný, tak by nemal byť trestne zodpovedný a teda by nemal byť odsúdený za spáchanie trestného činu. (Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon neustanovuje inak.)

Pre úplnosť ešte uvádzam, že za krádež v zmysle základnej skutkovej podstaty hrozí trest odňatia slobody najviac vo výmere 2 roky. Tu však treba povedať, že ide o hornú hranicu a spravidla sa za takéto trestné činy ukladá iný, alternatívny trest, napr. trest odňatia slobody s podmienečným odkladom a pod. Reálny výkon trestu odňatia slobody by teda nemal Vášmu otcovi hroziť.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
Pred 2 týždňami ma v Bratislave na hlavnej stanici priamo v autobuse okradli 2 ženy tmavej pleti (cudzinky). Ukradli mi peňaženku so všetkými dokladmi, platobné karty a hotovosť 400 eur. Okamžite som kontaktovala políciu. Policajná hliadka, ktorá tak dorazila, mi podľa môjho popisu ukázala niekoľko fotiek žien cudziniek a 1 z nich som identifikovala. Podala som tresné oznámenie. Je tiež pravdepobobne, že boli zachytené kamerou, ktorá je na nástupišti, prip. v autobuse. Rada by som sa prosím spýtala - ak polícia dane ženy usvedči, je nejaká pravdepodobnosť, že mi ukradnutú sumu vrátia vrátane nákladov na vybavenie nových dokladov a platobných kariet? Prípadne mi prosím môžete poradiť, ako postupovať ďalej? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2019)

Dobrý deň,

keďže ide o sumu 400 EUR, tak v danom prípade cudzinky mohli naplniť skutkovú podstatu krádeže, a teda skutok by mohol byť trestným činom  a nie priestupkom.  

Na to, aby naplnili skutkovú podstatu je potrebné prekročiť sumu 266 EUR (malá škoda).

V trestnom konaní, pokiaľ budú osoby trestne stíhané, sa bude rozhodovať okrem trestu pre nich i o náhrade škody. Keďže ste poškodená, môžete si okrem iného predmetnú odcudzenú sumu uplatniť priamo v trestnom (adhéznom) konaní. Pokiaľ by sa tak nestalo, môžete si sumu nárokovať v civilnom procese na príslušnom súde (mimo trestného konania) žalobou. Odporúčame vám si náhradu škody uplatniť v rámci trestného konania. 

Ak súd odsúdi obžalovaného pre trestný čin, ktorým spôsobil  škodu, uvedenú v § 46 ods. 1 TP, uloží mu spravidla v rozsudku, aby ju poškodenému nahradil, ak bol nárok riadne a včas uplatnený


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, včera som stratil peňaženku, v ktorej som mal kartu a zmizlo mi z nej 160eur. Ako mám ďalej pokračovať? Riešiť s políciou alebo ako? V telefóne mi to ukazovalo, že 160e som platil pričom som už peňaženku nemal.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň prajem,

v takom prípade odporúčam obrátiť sa na políciu a nechať zablokovať kartu. V banke by mali vedieť zistiť, kde sa platilo  a ak tam majú kamerový záznam, ktorý by predajca poskytol polícii, mohla by dotyčného vypátrať. V tomto prípade by sa mohlo jednať aj o trestný čin Neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty. Odporúčam to riešiť na polícii.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, za kradnutie sena podal na mňa majiteľ trestne oznámenie. Nemôžeme sa však dohodnúť na peňažnej pokute. Aký trest môžem dostať. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

V prvom rade je nevyhnutné zdôrazniť, že ak na vás majiteľ sena podal trestného oznámenie, tak orgány činné v trestnom konaní (OČTK) môžu konať následne aj samostatne ak skutočnosti uvedené v trestnom oznámení naznačujú, že bol spáchaný trestný čin. OČTK tak môžu na základe získaných dôkazov začať trestné stíhanie vo veci alebo voči konkrétnemu páchateľovi.

V takomto prípade už nie je možné sa s majiteľom sena dohodnúť na vyrovnaní bez toho, aby vo veci prebehlo vyšetrovanie príslušnými orgánmi.

Trestný čin krádeže je upravený v samostatnej skutkovej podstate § 212 Trestného zákona.

To či sa však dané konanie bude posudzovať ako trestný čin bude v konečnom dôsledku záležať od okolností prípadu. Ak predmetným konaním nebola spôsobená aspoň mala škoda ( viac ako 266,00 Eur) alebo vám nebude pričítaný žiadny z kvalifikačných znakov predmetnej skutkovej podstaty trestného činu, tak by v zmysle príslušných ustanovení zákona o priestupkoch mohlo ísť iba o priestupok proti majetku. 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, pri prerábke kúpeľne sme dali majstrovi zálohu 200 eur na dvere so zárubňou plus 600 eur na materiál. Doklad mame však iba k tým 200 eurám zvyšok sme mu dali na ruku. Z materiálu nám vyfaktúroval 440 eur takže nám dlží 160 za materiál a 200 za dvere dokopy 360 eur. Kúpeľňu dokončil na 80% a teraz nás naťahuje už mesiac, že nám pošle zvyšnú sumu späť na účet. Viete mi prosím poradiť, či sa oplatí podávať trestné oznámenie je to dokázateľne? Prípadne, či je nejaká iná lepšia možnosť?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň,

z otázky predpokladáme, že nemáte žiadnu písomnú zmluvu o dielo so zhotoviteľom diela a teda  že zmluva bola uzatvorená ústne, pričom ste poskytli zálohy v sume spolu 800 €, písomný doklad je len na sumu 200 €.

V otázke neuvádzate, či ste zhotoviteľa žiadali vrátenie zostatku ceny 360 € písomne alebo len ústnou formou /telefonicky/.

Vzhľadom na tieto okolnosti vhodným riešením by bolo, aby ste zhotoviteľa /majstra/ písomne požiadali o vrátenie zostatku poskytnutej zálohy na dielo 360 €, prípadne emailom alebo SMS, na ktorý by mal reagovať rovnakou formou, teda emailom alebo SMS. Dôležité je to, aby Vám bol zaslaný aspoň prísľub vrátenia zálohy, čo by sa dalo považovať za uznanie jeho záväzku voči Vám.

Poskytnite lehotu na vrátenie zostatku kúpnej ceny. V prípade, že k úhrade nedôjde, riešením je opätovné upozornenie zhotoviteľa, že vec postúpite na súd. 
Otázkou je či zhotoviteľ má oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V prípade, že toto oprávnenie nemá /zistite na stránke www.zrsr.sk/, oznámte menovanému, že vykonávanie podnikateľskej činnosti nahlásite na Slov. obchodnú inšpekciu a daňový úrad.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Na Facebooku som sa s chalanom dohodol o predaji tenisiek za 270 €. On mi však na poštu poslal staré topánky a všade si ma zablokoval. Čo mu hrozí a ako mám ďalej postupovať?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 19.03.2019)

Dobrý deň, takéto konanie má dve roviny, a to občianskoprávnu rovinu a trestnoprávnu rovinu. Jednak môžete od Vašej dohody odstúpiť a následne požadovať od neho peniaze späť v občiansko-právnom konaní. Zároveň však môžete podať aj trestné oznámenie, nakoľko jeho konanie môže naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu. Vzhľadom na závažnosť činu nie je možné predpokladať, že by bola táto osoba odsúdená, avšak samotné trestné konanie a začatie trestného konania voči nemu môžu prispieť k tomu, že Vám dobrovoľne vráti dlžnú sumu. Často klienti postupujú v takýchto prípadoch, s ohľadom na výšku pohľadávky tak, že začnú zároveň súdne vymáhanie pohľadávky a podajú aj trestné oznámenie.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku kamarát si odo mňa pred pár mesiacmi požičal peniaze v sume 350 e a stále mi ich nevrátil. Nemám s ním podpísanú žiadnu zmluvu ani doklad. Mám však dôkazy (správy, sms a aj svedka). Je stále možnosť získať peniaze späť?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2019)

Dobrý deň, pôžička je tzv. reálny kontrakt, čo znamená, že vzniká odovzdaním peňazí v hotovosti alebo zaslaním peňazí na bankový účet. Bez toho, aby bolo možné bez pochyby preukázať odovzdanie peňazí sa v každom jednom prípade postupuje ťažko. Z našich skúseností Vám vieme uviesť, že ani sms komunikácia a ani prítomnosť svedka nemusí postačovať na to, aby ste v prípadnom súdnom konaní dokázali dôvodnosť svojho právneho nároku preukázať. Svedok by totiž musel vedieť kedy, kde, koľko presne, s akou splatnosťou... ste mu poskytli peniaze. Rovnako zo vzájomnej komunikácie by muselo jednoznačne vyplývať, že si svoj dlh uvedomuje, uznáva, avšak nie je schopný to v súčasnosti zaplatiť. Vzhľadom na túto Vašu situáciu Vám odporúčame pokúsiť si dať mu podpísať uznanie dlhu, v ktorom by uznal svoj dlh vo výške 350,- € z dôvodu pôžičky a zároveň by ste stanovili splatnosť jeho dlhu. Ak by napriek uznaniu dlhu dlh neuhradil, boli by ste z pohľadu súdneho konania v oveľa lepšom postavení a pohľadávka by bola jednoduchšie vymáhateľná.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, Ako klasifikujete tento čin kto je osoba na podanie trestného oznámenia bývala priateľka alebo zamestnanec pošty ? Skutok sa stal nasledovne: Dostal som šekovú poukážku(preplatok) zo sociálnej poisťovne s tým, že na poste si môžem peniaze vyzdvihnúť do 28. 2. Vzhľadom na to, že dlhodobo pracujem v ČR som požiadal bývalú partnerku nech mi pošle foto šeku, aby som vedel o čo ide. Na druhý deň išla na postu a sumu 1038 e je vyplatili hoci som tam nebol. Žiadne splnomocnenie odo mňa nemá. Kto sa dopustil trestného činu? Ako to riešiť? Ja s bývalou partnerkou nežijem vyše štyroch rokov. Ďakujem PH.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 20.02.2019)

Dobrý deň, 
pokiaľ Vaša priateľka nemala od Vás žiadne splnomocnenie na prevzatie výplaty pošt. poukážky, sme názoru, že pošta jej nebola oprávnená sumu vyplatiť.

Podľa ust. § 33 Občianskeho zákonníka platí (citujeme) :
"(1) Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil. 
(2) Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním. 
(3) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku plnomocenstva vedela."

 

Otázkou je to, o aký poštový poukaz sa jednalo.

Pokiaľ išlo o poštový poukaz do vlastných rúk, pošta nemala peniaze vyplatiť a po uplynutí lehoty vrátiť odosielateľovi Soc. poisťovni.

Ak sa jednalo o poštový poukaz na výplatu na adresu, zrejme priateľka má rovnaký trvalý pobyt a preto jej peniaze pošta vyplatila.

Odporúčame priateľku vyzvať, aby Vám peniaze vrátila, keďže na jej strane vzniklo bezdôvodné obohatenie. Ak peniaze nevráti, môžete na ňu podať trestné oznámenie, na čo ju môžete tiež upozorniť.

Pokiaľ sa postup voči pošte, odporúčame podať reklamáciu na pošte a žiadať výplatu sumy podľa pošt. poukážky s poukázaním na to, že nikoho ste nesplnomocnili na prevzatie sumy na výplatu poštovej poukážky. Ak urobila chybu pošta, peniaze Vám musia vyplatiť. 

K tejto nezrovnalosti došlo zrejme aj z tohto dôvodu, že na uvedenej adrese máte nahlásený trvalý pobyt resp. adresu pre doručovanie a táto adresa je nahlásená aj na sociálnej poisťovni.
Odporúčame zmeniť adresu pre doručovanie zásielok na jednotlivých úradoch resp. oznámiť úradom aktuálne trvalý pobyt, kde Vám má byť doručované zásielky. Táto povinnosť v konečnom dôsledku vyplýva aj z ust. zákona o soc. poistení, o zdravotnom poistení.

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, robím čašníčku v bare a jeden zákazník odišiel bez zaplatenia a nechal tu účet 246 e, na druhý deň som ho osobne informovala o jeho nezaplatenom účte, od vtedy nedvíha mobilný telefón a na sms nereaguje, ako postupovať ďalej ? Podať trestne oznámenie ?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 19.02.2019)

Dobrý deň, 
predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
Zo znenia otázky predpokladáme, že máte viete s určitosťou identifikovať osobu, ktorá svoj účet u Vás nezaplatila  (napr. kamerový systém, svedkov). 
Pokiaľ je to tak, odporúčame menovanému poslať výzvu a to ako písomnou  formou ako aj cez SMS (písomnú výzvu nemusí prevziať) a vyzvať k zaplateniu účtu s tým oznámením, že pokiaľ dlžná suma nebude uhradená, toto konanie oznámite polícii, ktorej poskytnete aj kamerový záznam. 
Keďže Vám vzniklá škoda nepresahuje minimálnu škodu 266 €, je pravdepodobné, že vec bude odstúpená na priestupkové konanie, pokiaľ takýchto oznámení na polícii nebude už viacej.

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa poradiť. Som vlastníkom motorového vozidla, ktoré som požičal známemu lebo som mu chcel pomôcť v jeho zlej životnej situácii, s tým, že mi ho bude splácať, ale to sa nestalo. Neviem sa s ním spojiť a po stretnutí mi odmieta auto vydať mám sa obrátiť na políciu ? Alebo ako mám postupovať? Zmluvy medzi sebou nemáme a ani PZP neplatí a už je zrušené a naďalej na aute jazdí. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci môžete podať trestné oznámenie - podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu podľa ust. § 214 Trestného zákona.

Ako je Vám známe, PZP je zo zákona povinné. Policajt v zmysle ust. § 72 zákona o cestnej premávke  je oprávnený zadržať evidenčné číslo motor. vozidla ak vodič nepredloží doklad o povinnom zmluvnom poistení.
Možnosťou pre Vás je aj dočasné odhlásenie  motorového vozidla z evidencie /link : https://www.minv.sk/?docasne-vyradenie/ a oznámiť uvedené dotyčnému pánovi a že súčasne podávate trestné oznámenie. Platí však, že počas celej doby dočasného vyradenia vozidlo nesmie byť v prevádzke na pozemných komunikáciách, nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu policajného zboru.
Príležitosťou je aj oznámiť neoprávnené užívanie vozidla polícii a prihlásiť auto do hľadania občianskej iniciatíve, ktorá bola nedávno prezentovaná aj v komerčnej televízii ako pomoc pri hľadaní áut. 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či vypílenie zdravého stromu - brezy, kmeň cca 30 cm, je priestupok alebo trestný čin. Obyvateľ na ulici kde bývam si svojvoľne na verejnej zelení, ktorá je pri rieke Nitra v blízkosti rodinných domov, pred svojim domom vypílil zdravú brezu a odniesol si kmeň domov. Spoločenská hodnota takéto stromu je vyše 200 e, podľa veku a ďalších kritérií je možné, že aj 266 e čo už zakladá trestný čin. Bolo to od neho drzé a opovážlivé, napísala som aj na Mesto Nitra životné prostredie. Keď som mu povedala, že ako si to dovoľuje tak mi odpovedal, že čo ma je do toho. Ďakujem za stanovisko.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň, 

v tejto súvislosti je potrebné vychádzať zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa §  47 ods. 4 tohto zákona 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2. Z toho vyplýva, že na výrub stromov s kmeňom nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou je potrebné povolenie. Orgánom, ktorý vydáva povolenie je obec.

Súhlas na výrub sa nevyžaduje ani pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

Podľa § 47 ods. 7 a 8 zákona o ochrane prírody a krajiny  Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu; oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prípady podľa § 9 ods. 1 písm. l). Orgán ochrany prírody môže v tejto lehote určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.

Výrub dreviny podľa odseku 3 možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Podľa § 92 ods. 1 písm. zo) zákona o ochrane prírody a krajiny sa priestupku dopustí ten kto vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez splnenia podmienok podľa § 47 ods. 8, alebo ošetrí chránený strom (§ 49 ods. 3) bez súhlasu orgánu ochrany prírody, alebo sa na požiadanie nepreukáže právoplatným súhlasom na výrub (§ 47 ods. 8) a pôvod prepravovaného dreva (§ 47 ods. 9). 

Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 9 958,17 eura a prepadnutie veci.

Zastávam názor, že príslušný orgán ochrany prírody a krajiny by mal začať konanie o priestupku a prešetriť, či bol spáchaný, alebo nie a podľa toho rozhodnúť, či a akú sankciu uloží.

Aby sa jednalo o trestný čin, musela by byť spôsobená škoda väčšieho rozsahu. Podľa § 306 ods. 1 Trestného zákona - Porušovanie ochrany stromov a krov

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, Mám rodinný dom a sused zviedol úmyselne vodu z jeho lúk, tak, aby valila na môj pozemok a môj dom. Mne z toho začala opadávať fasáda. Skúsili sme napísať list susedovi, aby toto konanie ukončil, ale žiaľ sa to nikam nepohlo. A tak sa prosím chcem opýtať, či sa v tomto prípade jedna o trestný čin, alebo priestupok? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

na to, aby mohlo byť určité konanie považované za trestný čin muselo by sa vyznačovať vysokou mierou spoločenskej nebezpečnosti a zároveň by muselo byť toto konanie klasifikované ako trestný čin v Trestnom zákone. V tejto súvislo skôr do úvahy prichádza priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch, podľa ktorého Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. V tomto smere by ste mohli podať na príslušný okresný úrad podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania priestupku.

Rovnako máte možnosť domáhať sa svojho práva a prípadne aj náhrady škody na súde (za opadanú omietku). Zároveň by ste mohli žiadať, aby súd zakázal susedovi viesť vodu cez Váš pozemok. Ak by súd Vašej žalobe vyhovel a sused by to nerešpektoval, mohli by ste sa splnenia povinnosti domáhať aj u exekútora.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň. S partnerom sme stavali rodinný dom, po rozchode mi upieral akékoľvek právo k domu, až súdnou cestou som sa domohla vlastníctva v 1/2. On vymenil zámok a bráni mi v užívaní domu. Naviac som zistila, že zpeňažil europalety a nevyužitý stavebný materiál, ktorý sme kupovali spoločne a peniaze si ponechal, ide o sumu cca 1500 euro a zároveň si bez môjho súhlasu zakopal, napojil a využíva čističku odpadových vôd, ktorú som kupovala ja, čiže bola výlučne mojim vlastníctvom. Doklady mám, no nechce mi ju zaplatiť, ani nahradiť polovicu nákladov, a už vôbec mi nechce dať polovicu z peňazí za vrátené palety a stav. materiál. Dopustil sa trestného činu krádeže alebo obdobného t.č.? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2018)

Dobrý deň, jeho konanie je možné považovať za trestné. Ak spoluvlastník nakladá s vecou bez súhlasu druhého spoluvlastníka, vec úmyselne poškodí alebo predá dopúšťa sa trestného činu.

Trestný čin nemusíte presne špecifikovať, stačí, ak podáte podnet na polícii.

K oznámeniu priložte aj doklady o tom, že šlo o vašu vec alebo spoločnú.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Zdravím, mám jednu otázočku. Cez bazárový portál som predával hru na Playstation v hodnote cca 30e, napísal mi chalan, či nechcem vymeniť za inú hru v takej istej hodnote. Po dohode som mu poslal hru a od vtedy si ma zablokoval na všetkých možných sieťach. Chcel by som sa len opýtať, je to moja chyba? Resp. Nechal som sa okradnúť vlastnou blbosťou a neprichádza do úvahy už iná možnosť? Ďakujem pekne!

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

ak to správne chápem, on Vám na výmenu žiadnu hru nakoniec neposlal. V takom prípade by som odporúčal kontaktovať políciu, ktorá by mohla zistiť identitu aj na základe profilu, resp. ak ste mu hru poslali, máte minimálne adresu, kde býva, alebo sa zdržiava. Vzhľadom na to, že Vás uviedol do omylu, mohlo by sa jednať o podvod, pričom vzhľadom na hodnotu hry by šlo o priestupok proti majetku. Hru by Vám musel vrátiť a v prípade preukázanie viny by mu bola uložená aj sankcia, napr. pokuta.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Pekný deň prajem s kolegom sme sa opili a mali sme blbú stávku ukradli sme dáždnik v rakúsku. Neuvedomovali sme si to. Veď sranda nič sa nestane, . Polícia prišla k nám vrátili sme ho ale idú to dať na súd do Insbrucku. A budú čakať, aké vyrozumenie dajú. Ospravedlnili sme sa, nemáme žiadny zápis na SK, ani nikde mimo. Čo nás môže čakať? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že naša advokátska kancelária sa nevenuje rakúskemu právu, nedokážeme Vám relevantne odpovedať. Odporúčame sa s Vašim problémom obrátiť na advokáta v Rakúsku, ktorý pozná rakúske predpisy a dokáže zhodnotiť, čo Vám môže hroziť. Vo Váš prospech však podľa môjho názoru hrá to, že ste ho vrátili a nešlo o príliš spoločensky nebezpečný čin. Rovnako je podstatné, že ste svoj skutok úprimne oľutovali.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Bolo by možné podať na dlžníčku žalobu za zavádzanie, neustále sľuby, ktoré sa nevyplnili a klamstvá ohľadom nevrátenej pôžičky?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 11.07.2018)

Dobrý deň. Ak si Vaša dlžníčka nesplnila záväzok vrátiť požičané peniaze, na základe zmluvy o pôžičke môžete dlžníčku žalovať. Žaloba bude konštruovaná na splnenie povinnosti uhradiť požičanú sumu plus príslušenstvo pohľadávky (t.j. súdne trovy a úroky z omeškania).

To, že Vám dlžníčka opakovane sľubovala vrátenie pôžičky, avšak tieto sľuby sa ukázali ako nepravdivé, je skutočnosť, ktorú môžete v žalobe spomenúť. Titulom na podanie žaloby však bude vždy nesplnenie záväzku vrátiť pôžičku v dohodnutom termíne splatnosti.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že na uzavretie zmluvy o pôžičke nie je potrebná písomná forma. Zmluva o pôžičke, ako reálny kontrakt, vzniká na základe poskytnutia pôžičky.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, 4. februára 2018 som svojej kamarátke požičala peniaze v hodnote 160  €, pretože ich súrne potrebovala. Doteraz mi ich však nevrátila a neustále mi len píše klamstvá, prečo mi ich nemôže vrátiť. Vraj ona nemá peniaze alebo, že na budúci týždeň príde a osobne mi ich dá do ruky. Pritom tento stav trvá už pol roka. Viem, že tie slová nemyslí vážne a len ma zavádza. Je možné, že by som na ňu podala trestné oznámenie? Alebo mohla by som od nej nejako tie peniaze vymáhať? Mám doklad o tom, že som jej peniaze vkladala na účet. Mám svedka, ktorý bol pri mne, keď som s danou osobou telefonovala o danej pôžičke a mám facebookovú konverzáciu za celý pol rok, v ktorej ma neustále zavádza a klame o vrátení peňazí.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o nevrátenú pôžičku vo výške 160 €, mám za to, že danú vec je potrebné riešiť skôr civilnou cestou, než podaním trestného oznámenia. Vec má totiž primárne civilný charakter, nakoľko ide o porušenie záväzku vrátiť pôžičku. Ak by sme v danom prípade mali uvažovať napr. o trestnom čine podvodu, dlžníčka by už v čase, keď si od Vás požičiavala musela vedieť, že Vám to nevráti a tiež by musela byť spôsobená škoda prevyšujúca sumu 266 €.

Pokiaľ ide o vymáhanie neuhradenej pôžičky, ak pôžičku dlžníčka nevrátila dobrovoľne (a to ani po opakovaných výzvach), môžete voči nej podať žalobu, ku ktorej ako dôkazy pripojíte Vami spomínaný doklad o vklade na účet, elektronickú komunikáciu, prípade môžete v žalobe ako svedka označiť osobu, ktorú ste spomenuli v zadanej otázke.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Zdravím, chcel som kupovať mačku, poslal som peniaze jednému pánovi na účet suma činila 50 eur na očkovania, ale chcel som mačku, on zaočkoval údajne mačku, lenže potom mi volal, že sa ospravedlňuje ale zistil, že je to kocúr, ja kocúra nechcem, no on mi nechce spätne poslať peniaze, mám aj dôkazy, teda to čo sme si písali, môžem žiadať o odškodnenie? Alebo musí ma odškodniť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň,

v tomto prípade je potrebné mačku ponímať vo svetle Občianskeho zákonníka, teda ako predmet občianskoprávnych vzťahov - vec. S dotyčným ste sa v podstate uzavreli kúpnu zmluvu. Vy, ako kupujúci, ste si svoju povinnosť splnili a vyplatili ste kúpnu cenu, predávajúci svoju povinnosť však nesplnil a neodovzdal Vám predmet zmluvy. Otázkou však je, nakoľko jednoznačne ste sa dohodli na otázke pohlavia mačky. Podľa § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. 

Vy ste si vymienili vlastnosti predmetu prevodu a predávajúci ich nesplnil. Zastávam názor, že môžete odstúpiť od zmluvy. V takom prípade Vám bude povinný vrátiť peniaze.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, bývalý priateľ mi rozbil 2 mesiace starú televíziu, ktorá stala 299 eur. Vedeli by ste mi poradiť o čo ide. Či o priestupok alebo trestný čin, a čo mu pravdepodobne hrozí? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň,

ak dotyčný spôsobil škodu na Vašom majetku, a táto prevyšuje 266,- €, potom by bolo možné uvažovať o tom, že ide o trestný čin. Samozrejme musia byť naplnené aj ostatné znaky skutkovej podstaty trestného činu, v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona: Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Na to, aby išlo o tento trestný čin sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Ak úmysel nebude preukázaný, potom pôjde pravdepodobne o priestupok proti majetku. V prípade priestupku by mu mohla byť uložená napr. pokuta.

Posúdenie bude záležať od príslušných orgánov. Na to, aby okrem trestu bol dotyčný nahradiť aj škodu, si túto v trestnom konaní musíte aj uplatniť a musíte ju preukázať. V opačnom prípade budete odkázaná na civilné konanie (na podanie žaloby na náhradu škody). V prípade náhrady škodu musíte preukázať, že práve dotyčného protiprávnym konaním došlo k spôsobeniu škody.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý večer, ďakujem Vám za Vašu predchádzajúcu odpoveď, keďže vznikla majiteľovi škoda 800 e z otvoreného auta, a veci boli vrátené mu späť, môže si nárokovať, aby mu bola vyplatená škoda?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň,

skutočnosť, že auto bolo otvorené nemení nič na trestnoprávnosti skutku (odcudzenia vecí). Rovnako na tom nemení nič skutočnosť, ak páchateľ veci poškodenému vráti. Momentom prisvojenia si cudzej veci v hodnote vyššej než 266,- € už možno hovoriť o podozrení zo spáchania trestného činu. Trestný čin je týmto momentom dokonaný. Ak dôjde k vráteniu vecí a neexistuje iná škoda, potom nemožno požadovať jej náhradu. Predpokladom náhrady škody je, aby nejaká škoda vznikla a existovala. Ak došlo k vráteniu veci, potom bola škoda nahradená tak, že došlo k vráteniu vecí. Nemožno preto žiadať ešte aj peňažnú náhradu. Iná by bola situácia, ak by sa vrátili veci poškodené, alebo ak by popri vrátených veciach vznikla poškodenému iná škoda.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Vyťahoval som si z bankomatu peniaze (380 €), všetko mi vydalo pekne, prišla sms, že mi stiahlo z účtu. Za cca 10 minút mi ale prišla sms, že transakcia kartou bola stornovaná. Čiže naspäť mi na kartu pribudlo 380 €, čakám už asi štvrtý deň a nič mi neodpisuje z účtu. Mal by som to nahlásiť? Je to trestný čin, ak sa to na to vykašlem? Podľa mňa to je chyba banky a mal by som to nechať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 26.06.2018)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že ste si vybrali peniaze z bankomatu, avšak dotyčná banka zrejme vlastnou chybou nezaregistrovala výber správne a sumu, ktorú ste si vybrali, Vám nezohľadnila znížením zostatku na účte. Ak si peniaze necháte, domnievam sa, že by nešlo o trestný čin, ale skôr o bezdôvodné obohatenie na Vašej strane.

Podľa ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka platí, že: "Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať."

S poukazom na citované zákonné ustanovenie by ste mali danú sumu vrátiť banke.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, ak vznikla majiteľovi škoda 800e odcudzených veci z otvoreného auta, považuje sa to ako priestupok, či už trestný čin? A nebol som potrestaný v priebehu12 stich mes.ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona  

Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.

Uvádzate, že škoda je 800 eur. Potom by už daný skutok mal byť posudzovaný ako trestný čin, samozrejme za predpokladu, že budú naplnené aj ostatné znaky skutkovej podstaty trestného činu (subjekt, objekt, objektívna stránka, objektívna stránka).


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, nechcene ale vedome som kradol v kauflande. Ukradol som vec do 4e. Pri odchode ma zastavil SBSkar, vyžiadal si občiansky preukaz a podpis nejakého papiera. Produkt som zaplatil a odišiel som, no počul som jak sa zhovára s kolegom, či mi nedajú pokutu. Polícia tam nebola, je možné, že mi pokuta príde domu do schránky? A aká vysoká bude pokuta?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 25.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 212 Trestného zákona

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a

a) čin spácha vlámaním,

b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,

c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,

d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom,

e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo

f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

Ak sa jednalo o krádež do 4,- € a nejde o prípad podľa § 212 ods. 2 písm. f) TZ, potom by takéto konanie bolo klasifikované, ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch.

SBS nemá oprávnenie dať Vám pokutu, pretože nedisponuje takou právomocou. Mohol k privolať políciu, ktorá by tak mohla urobiť.

Ak nebola privolaná polícia, potom by stále mohli daný skutok oznámiť Okresnému úradu, ktorý by vec mohol prejednať. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. V priebehu minulého roka som kamarátovi postupne požičal peniaze kde ku koncu roka 2017 sa suma vyšplhala do výšky 500 Eur. Kamarát sľúbil, že mi peniaze vráti v januári 2018 čo samozrejme nesplnil. Môžte mi prosím Vás poradiť ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2018)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte žiadny doklad o poskytnutých peniazoch, ako prvý krok by ste si mali zabezpečiť uznanie dlhu. Uznanie dlhu si môžete vytvoriť a zadarmo stiahnuť zo stránky www.uznanie-dlhu.sk. Ak vám dlžník odmietne tento dokument podpísať a vy nemáte žiadny iný doklad o existencii dlhu, ani výpisy z účtu, podajte trestné oznámenie.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa považuje za trestný čin krádeže, ak mi prišli na účet priateľove peniaze a ja som si ich nechala aj napriek tomu, že som mu sľúbila, že mu ich dám (dlhuje mi peniaze, ale až teraz som sa cez advokáta dozvedela, že ak daný dokument nebol spísaný notárom, tak nemá platnosť takú dobu ako originál spísaný notárom) vrátila som mu polovicu na jeho účet a polovicu ako predplatené výživné na dieťa cca na 6 mesiacov. Aj napriek tomu, že som políciu upovedomila o tom, že polovicu som mu vložila na účet, tak mi prišli domov papiere na uznesenie trestného činu.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2018)

Dobrý deň, ak ste si chceli niečo započítavať, tak je to potrebné urobiť  formou písomného doporučeného listu. Inak si nemôžete  nechať jeho peniaze. Preto sa nečudujem, že vám prišiel list z polície. Započítanie môžete urobiť aj teraz. Nie je však možné si započítavať splátky výživného, ktoré vzniknú v budúcnosti.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať ako by som mala ďalej postupovať, keď mi pred troma mesiacmi prišiel snubný prsteň v hodnote 1250 €, ktorý podľa certifikátu by mal byt zlatý a mal by obsahovať 54 brialiantov. Lenže po necelých troch mesiacoch sa zlato začalo pomaly strácať. Čiže určite to nieje zlatý prsteň a to, či sú na ňom brilanty tiež pochybujem. Síce nie som žiaden špecialista, preto som to prvotné nepostrehla ale momentálne viem s určitosťou povedať, že toto absolútne nie je zlato. Kontaktovala som firmu v Bratislave, ktorá mala výrobu môjho zásnubného prsteňa na starosti. Na môj email nereagujú. On a jeho firma sú v obchodnom registry od roku 2014. Firma za od začiatku javila ako dôveryhodná, našla som si ich sídlo aj v Bratislave, ale po tom čo som ich oslovila o reklamáciu a vrátenie peňazí, tak nereagovali.

 

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 28.02.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Pri cene prsteňa 1250 eur sa v žiadnom prípade nemôže jednať o brilianty.

2./ Podľa ust. Obč. zákonníka pre kúpu tovaru v obchode platí :

"Akosť a množstvo § 616 : Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla."

"§ 620 OZ : Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty."

"§ 623  OZ : Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať."

Poznámka :

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že právo voľby pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci, teda Vy. Sme názoru, že nie je predpoklad, že obdobné výrobky predávajúceho z cenového a hmotnostného hľadiska  budú  lepšej kvality a teda nedôjde k olupovaniu "zlata"  a preto pre Vás neprichádza do úvahy výmena tovaru za iný tovar. Takže trvajte na odstúpení od zmluvy s právom na vrátenie kúpnej ceny.

"§ 625 OZ : Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená."

Na základe uvedeného odporúčame uplatniť u predávajúceho reklamáciu  neodstraniteľných vád tovaru a odstúpiť od zmluvy doporučeným listom s poistením pre vrátený tovar a uvedením, že vraciate tovar z Vami uvedených dôvodov (klamanie spotrebiteľa, olupovanie "zlata" ) a žiadať o vrátenie kúpnej ceny. Súčasne si zabezpečte fotodokumentáciu tovaru ako z internetu, proklamované vlastnosti tovaru na internete a skutočný stav tovaru v čase reklamácie. Predávajúci je povinný  reklamáciu vybaviť do 30 dní.

Pre prípad, že by Vám kúpna cena nebola vrátená, vec budete zrejme musieť odstúpiť na súd podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

3./ Pokiaľ sa jedná o to, že predávajúci zavádza kupujúceho v tom, že tvrdí prsteň s 54 briliantami je v cene 1250 eur, odporúčame podať podnet na prešetrenie na Štátnu obchodnú inšpekciu : https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli  a či bola Vaša reklamácia riadne vybavená - vrátená kúpna cena.

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň. Jednej pani som požičala detský kostým hodnota 8 € a nechce mi ho vrátiť. Neodpovedá na správy a zablokovala ma. Ak mám dôkaz v mobile, že som jej ho dala, a že mi ho nemieni vrátiť viem nejakou inou cestou si ho vymôcť ? Môžem ísť s takou vecou na políciu? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

O trestný čin sa nejedná. Vo veci odporúčame dotyčnú pani kontaktovať prípadne aspoň SMS správou a oznámiť jej, že pokiaľ kostým nevráti vo Vami určenej lehote, podáte na návrh na prejednanie priestupku podľa ust. § 50 zákona o priestupkoch (citujeme) :

Priestupky proti majetku

"(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur."

 

Príslušným na prejednanie priestupku je okresný úrad v obvode ktorého bol priestupok spáchaný.

 

Predpokladáme, že výzva takéhoto znenia by Vám mala pomôcť.

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako môžem postupovať v prípade, keď ja som dotyčnému poslala 230EUR na účet, mám o tom aj potvrdenie a on mi mal poslať balík, ktorý mi už, akože chodí dva týždne, no pritom nič neposlal a mojich 230Eur ma na účte a prestal so mnou komunikovať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 07.12.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade by som dotyčného písomne vyzval, aby Vám balík doručil, resp. aby Vám preukázal, že ho odoslal. Ak balík skutočne odoslal na správnu adresu, mohlo sa stať napr. aj to, že sa balík stratil v preprave. Ak dotyčný nebude na výzvu reagovať, alebo ak odmietne môžete sa svojho práva domáhať na súde.  Ak máte dojem, že mohlo z jeho strany dôjsť k spáchaniu trestného činu, alebo priestupku, môžete podať trestné oznámenie, resp. podnet na začatie priestupkového konania. Vzhľadom na výšku škody, ktorá by Vám mohla vzniknúť (230 €) sa domnievam, že by sa nejednalo o trestný čin podvodu, ale skôr o priestupok proti majetku. Ako som však uviedol v úvode, najskôr je potrebné pokúsiť sa vyriešiť situáciu prostriedkami civilného práva.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať ako postupovať ďalej. Môj známy 22-ročný chlapec (viackrát vyznamenaný študent, ktorý reprezentoval i našu krajinu na rôznych súťažiach) spáchal z núdze vraj podľa polície trestný čin. Brigádoval v nemenovanom obchodnom reťazci, kde z kasy vybral počas troch dni sumu 690 euro, ktoré chcel použiť na operáciu svojej matky, ibaže k činu sa priznal a vrátil sumu 490 euro, teda rozdiel bol len 200 EUR. Celý čin ľutuje, ale policajti, ktorí zasahovali, nevedeli ako postupovať. Najprv mu udelili blokovú pokutu, ktorú zaplatil, neskôr na to ho aj predvolali na policajnú stanicu. Chlapec sa boji, aby nešiel do väzenia. Vedeli by ste poradiť o čo vlastne šlo, o priestupok alebo trestný čin, a čomu pravdepodobne hrozí?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2017)

Dobrý deň,

situácia, ktorú popisujete je značne komplikovaná a nie je možné dopredu jednoznačne určiť, či príslušné orgány kvalifikujú jeho konanie ako trestný čin, alebo ako priestupok.

Podľa ustanovenia § 213 Trestného zákona:

Sprenevera

(1) Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) z osobitného motívu,

c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako správca konkurznej podstaty, alebo

d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo

b) na chránenej osobe.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

Podľa ustanovenia § 50 zákona o priestupkoch:

Priestupky proti majetku

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

(2)  Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.

Kvalifikácia skutku bude závisieť od orgánov činných v trestnom konaní. Bezohľadu na to, či peniaze vrátil, alebo nie, trestný čin bol dokončený, a preto je možné postupovať podľa ustanovení trestného zákon a poriadku.

Skutočnosť, že dotyčný viedol doteraz slušný život a snažil sa pomôcť inej osobe, ktorá bola v núdzi by mohla byť poľahčujúcou okolnosťou. 

Odporúčam, aby dotyčný kontaktoval advokáta osobne a prebral s ním všetky do úvahy prichádzajúce následky.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Mal som inzerát na kúpu motora. Zavolal mi jeden pán. Že presne taký motor má. Mne to veľmi súrilo, lebo auto mám nepojazdné. Nevedeli sme sa dohodnúť. Nakoniec ja som pristúpil na jeho podmienky. Poslal som mu 250 eur. Ako zálohu zbytok mu doplatok, keď bude motor namontovaný. Dodnes nemám ani eurá a ani motor. Stále mi vypisuje. Že eurá mi pošle. Ale tomu neverím. Prosím o rada. Díky.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, myslím si, že to robil úmyselne, keď uviedol sumu 250 eur. Pretože, ak je škoda menšia ako 266 eur nejde o trestný čin ale len o priestupok. Takže Vás oklamal a Aby to nebol trestný čin žiadal iba 250 eur. Podajte preto podnet na políciu, tiež je možné, že ste neboli sám a poškodených je viacero, vtedy sa sumy spočítavajú a môže byť odsúdený aj za trestný čin.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Prosím o informáciu ako postupovať v prípade, že sme zaplatili za dovoz dreva sumu 360 e mladému mužovi, ktorý pracuje ako pilčík, drevo nedoviezol - už štvrtý mesiac sa vyhovára, určuje ďalšie termíny, ktoré nedodrží. Sme dôchodcovia - starobný a invalidný dôchodok. Je to priestupok alebo trestný čin, mame ísť na políciu. Mame podozrenie, že z jeho strany išlo u úmyselný podvod - vraj to urobil aj ďalším občanom.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, nakoľko bola škoda vyššia ako 266 eur, môže ísť v jeho prípade o trestný čin. Trestný čin by išlo vtedy, ak by vás úmyselne uviedol do omylu a už na začiatku vedel, že Vám drevo nedodá.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, som majiteľka večierky a dala som na dlh potraviny zákazníkovi. Nevrátil mi 67 eur a chcela by som sa poradiť, ako mám ďalej pokračovať. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 14.10.2017)

Dobrý deň,

v tomto prípade, ak odmieta vyplatiť peniaze, môžete na neho podať napr. oznámenie na polícii. Jeho konanie by mohlo byť posúdené ako priestupok proti majetku. V prípadnom priestupkovom konaní, môžete uplatňovať aj náheadu škody.

 

§ 50 Priestupky proti majetku

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň. Kúpila som auto od známeho v hodnote 300 eur. Známy tvrdil, že jedinou závadou na aute je prasknutá hadička pri spojke. Obhliadajúcim mechanikom sme zistili, že nie hadička ale celá spojka, že zla, čo je pridrahá oprava. Zistili sme to ešte v ten deň, keď bolo auto kúpené. Po predávajúcom chcem naspäť hotovosť s tým, že ja mu vrátim auto. Je to podvod, keď zamlčal skutočnosti pri predaji? Mám 3 svedkov, ktorí boli aj pri kúpe vozidla aj pri obhliadajúcom mechanikovi, ktorý povedal kde je závada. Ja to chápem ako úmyselne obohatenie sa, keďže predávajúci zamlčal skutočnosti. Kúpnopredajnú zmluvu sme neuzatvorili, keďže ide o menšiu sumu, jediný dôkaz mám komunikáciu formou sms správ a svedkov pri kúpe. Od predaja len samé výhovorky, že nemá čas sa stretnúť a vrátiť peniaze. Poradíte ako postupovať v tomto prípade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2017)

Dobrý deň,

o podvod by sa mohlo jednať, ak by sa preukázalo, že už v čase predaja vedel, že je zlá celá spojka a úmyselne túto skutočnosť zamlčal, aby sa na Váš úkor obohatil. Okrem toho by Vám musela byť spôsobená škoda vyššia než 266,- € (rozdiel medzi reálnou hodnotou auta a kúpnou cenou). Predávajúci by však mohol tvrdiť, že o vade nevedel. 

Máte možnosť postupovať podľa § 597 Občianskeho zákonníka:

§ 597

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Predávajúci Vás ubezpečil, že je to iba prasknutá hadička, avšak toto tvrdenie sa preukázalo, ako nepravdivé a podľa môjho názoru môžete od zmluvy odstúpiť. Odporúčam tak učiniť písomne a určiť mu lehotu na vrátenie peňazí a rovnako mu uviesť, kde a kedy mu odovzdáte auto. Ak nebude reagovať, alebo odmietne, budete musieť podať žalobu na súd.

Samozrejme máte právo podať trestné oznámenie, avšak treba zobrať do úvahy skutočnosti, ktoré som uviedol vyššie.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, našiel som peňaženku a prišlo mi predvolanie z polície za účelom podania vysvetlenia týkajúce sa priestupku podľa zákona o priestupkoch. Čo ma tam môže čakať? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2017)

Dobrý deň,

v otázke nepíšete, či ste peňaženku našiel a odovzdal na polícii alebo našiel a na polícii neodovzdal.

 

 

1./ Podľa ust. § 135 Obč. zákonníka platí : 

Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu. 

Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí desať percent ceny nálezu. Osobitný právny predpis môže inak upraviť oprávnenie toho, kto vec našiel alebo ohlásil.

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj na skryté veci, ktorých vlastník nie je známy, a na opustené veci.

 

 

2./ Podľa ust. zákona o priestupkoch pri priestupkoch proti majetku platí :

Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.

 

3./ Poznamenávame, že  policajt je pri vrátení veci vyzvať vlastníka, aby opísal všetky potrebné informácie k nájdenej veci  a opísať všetky relevantné skutočnosti, za ktorých došlo ku strate veci, k jej opisu, obsahu peňaženky a pod.

 

4./ V prípade, že ste peňaženku našiel a aj takú v celosti odovzdal, nemáte sa čoho obávať.

 V prípade doplňujúcej otázky napíšete do podotázok.

 

 

 

 

 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, v decembri minulého roku (r. 2016) som si objednala služby svadobného kameramana na 22. Apríla 2017 - poslala mu na účet zálohu vo výške 150,00 Eur, no 5 dni na to som objednávku stornovala. Samozrejme som mu predtým volala a dohodla sa s ním. Sľúbil, že peniaze vráti. No dodnes sa vyhovára, resp. už nezdvíha ani telefón, neodpovedá na sms, ani na email. Poslednú správu, ktorú mi poslal bola, že ak ma správne info, peniaze mi jeho kolega poslal naspäť - na to som mu hneď odpovedala, že žiadne mi neprišli. Odvtedy neodpovedá. Chcela by som sa spýtať, či mám vôbec nárok na ich vrátenie? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 19.09.2017)

Dobrý deň, máte nárok na ich vrátenie, ak ste sa dohodli, že Vám ich vráti. Podajte na neho žalobu. Sms a maily môžu slúžiť ako dôkaz.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu otázku. Jeden človek mi požičal vec na hre (teoreticky dal, pretože napísal, aby som si to nechala) v hodnote 650-800e. Dotyčný človek pomne chcel tieto veci spať po nejakej dobe. Ospravedlnila som sa mu, že dane veci nemám. A tak sa mi začal vyhrážať súdom. Že ma uda a tak. Vrátila som mu to začo som to vymenila takže veci v hodnote 630e mu boli poslané naspäť. Na steamu(na hre ako keby) sa odškrtáva, že sa jedna o darček, pretože by to daná hra neriešila. Preto tam dala toto opatrenie. Ten človek mi teraz píše celé dni, že keď mu nevrátim 200e pôjdeme pred súd a tak. Som z toho celá vyklepana. A v strachu som mu povedala, že mu ich vrátim. Ale nato som sa rozprávala s mamkou a ona vravela, že mu nič vraciať nemám. Dúfam, že sa s tým niečo bude dať robiť aj mimosúdne a, že to nieje trestný čin. Ďakujem a prajem krásny deň.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2017)

Dobrý deň,

ťažko posúdiť Vašu situáciu, ale zo znenia otázky mám za to, že by sa vo Vašom prípade mohlo jednať o darovaciu zmluvu. Ak dotyčný skutočne napísal, že si veci môžete nechať a viete to preukázať, máte sa čím v prípadnom súdnom konaní brániť. Ak by od Vás na súde žiadal zaplatiť sumu, mohli by ste namietať, že sa z jeho strany jednalo o dar, čo viete preukázať komunikáciou medzi Vami a ním. O trestný čin by sa jednať nemalo, aj keď je obtiažne podrobne analyzovať prípad zo znenia otázky. Musel by Vám napríklad preukázať, že ste ho úmyselne uviedli do omylu, aby ste od neho vylákali peniaze (trestný čin podvodu), alebo, že ste si prisvojili veci, ktoré Vám boli zverené (sprenevera), čo však v prípade darovacej zmluvy neprichádza do úvahy, keďže darovaním prechádza vlastníctvo na obdarovaného. Ak sa obávate, odporúčam Vám navštíviť advokáta osobne a porozprávať sa  s ním, s uvedením všetkých podstatných informácií.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či aj krádež virtuálnej veci sa počíta ako trestný čin ? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň,

škoda, že ste v otázke bližšie neuviedla čo Vy sama považujete za virtuálnu vec. Ale pokúsim sa Vám odpovedať.

1./  Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.  Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony. Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

2./ Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.  Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

3./ Čo možno scudziť vo virtuálnej realite na internete ? Články, fotografie,  autorské práva chránené zákonom, identitu človeka,  ochranné známky právnickej osoby, všetky tieto veci možno zneužiť vo svoj prospech bez povolenia dotknutej osoby.  Dotknutá osoba fyzická aj právnická sa môže dožadovať svojej ochrany v zmysle ustanovení zákona hlavne občianskeho zákonníka a to ako cestou súdu v občianskom súdnom konaní, tak aj podaním trestného oznámenia a súčasne  žiadať ako odstránenie protiprávneho stavu, tak aj žiadať náhradu  majetkovej aj nemajetkovej ujmy.

5./ Paušalizovať spáchanie konkrétneho činu nie je ľahké, závisí to od konkrétnych okolností prípadu a následne toto  konanie  kvalifikovať ako trestný čin alebo priestupok. Z možných trestných činov, ktorých je možné sa dopustiť aj vo virtuálnej realite  sú trestné činy  napr.  proti autorskému právu , porušovanie práv  k ochrannej známke, ohováranie, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, poškodzovanie cudzích práv, porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, šírenie poplašnej správy, nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné prenasledovanie, atď.  Z hľadiska priestupku by sa mohlo jednať napr.  o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.

Záver : Aj vo virtuálnej realite je  nevyhnutné dodržiavať zákon tak, aby nedošlo k porušeniu zákonom chránených práv ako fyzických tak aj právnických osôb.

V zmysle ust .  § 119 Trestného poriadku : "Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. Dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia sa nesmie použiť v konaní okrem prípadu, keď sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila."

Zdôrazňujeme slovo "najmä", ktoré znamená, že aj internetová komunikácia môže slúžiť ako podporný dôkaz v trestnom konaní. Sledovanie internetovej komunikácie je možné za zákonom stanovených podmienok.

 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem moja mama zapožičala 2000 eur na dobu 2 mesiacov, jednej mojej známej. Písomne sa dohodli, že menovaná celú pozičnú sumu vráti najneskôr do 15. 2. 2017. Nestalo sa tak. Teraz, keď jej mamka volá, tak je, akože stále mimo mesta a posúva termín vždy tak o týždeň. Chcela by som sa opýtať, ako by mamina mala postupovať ďalej, nadobudla presvedčenie, že bol na nej spáchaný podvod. Neviem jej to ale ani ja vylúčiť, lebo moja známa sa vyhýba komunikácií aj so mnou. Ďakujem za radu a prajem pekný deň.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch ide o podvod iba v tom prípade, ak si dlžník požičiaval peniaze už vtedy s úmyslom, že ich nevráti a bude sa zatajovať. V prípade, že v súčasnosti nevie svoj dlh uhradiť "iba" z dôvodu, že je v zlej finančnej situácii, policajti voči nej nezačnú trestné stíhanie. Trestné právo podľa zásady ultima ratio má byť poslednou možnosťou ako dosiahnuť nápravu. V takýchto prípadoch trestné oznámenie skončí zväčša odmietnutím a odkázaním na civilnoprávne súdy. Následne si bude musieť Vaša mama svoju pohľadávku uplatniť v civilnom konaní.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň. Dňa 22.10.2016 som na verejnej sociálnej sieti bola vyžrebovaná ako výherkyňa sedačky v hodnote 300 €. Hneď po zverejnení príspevku som ich kontaktovala. Po pár dňoch sa mi podarilo telefonicky skontaktovať zrejme s konateľom firmy resp. majiteľom. Do telefónu mi povedal, že je momentálne na služobnej ceste mimo SR a že sa mi ozve na druhý deň. Od vtedy sa mi nikto viac neozval, kontaktovala som ich správou na facebook, telefonicky, emailom a aj formou sms. Do dnešného dňa som nebola spätne kontaktovaná a zablokovali mi prístup na stránku. Neviem komentovať príspevok ani sa s nimi spojiť správou. Chcela by som sa Vás spýtať ako postupovať ďalej, kedže ide o trestný čin podvodu, suma sedačky je vyššia ako 266 € čo by mala byť zákonná hranica deliaca trestný čin od priestupku. Zvažujem podať trestné oznámenie a kontaktovať aj SOI aby preverila túto skutočnosť a aby vyvodila dôsledky. Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek radu či odpoveď. 

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobry den, pred tym, ako urobit to co pisete (presne to by som Vam odporucil) napiste im list, slusny ale dorazny, spomente trestne konanie a tiez aj SOI. Dajte tam svoj email a 3 dni na reakciu.

 

Ak nebudu reagovat, urobte to co ste napisali. Ak viete meno firmy, tak Vam mozem pozriet, ci by sa oplatili sudit sa s nimi.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, sedeli sme tak na verejnom mieste pred školou po 10 hodine večer, keď ku nám prišlo policajné auto, videli fľašu alkoholu, ktora bola iba trochu odpita. A mna ako najstaršiu osobu, ktora bude mat čoskoro 18 poprosili o občiansky preukaz. Všetko prebiehalo v poriadku, pýtali sa, či robíme hluk. Ten bol iba z telefónov. Ako zobrali ten občiansky preukaz, vypísali maly A5 papier s mojimi údajmi, zaznelo dovidenia z obidvoch strán a v pokoji odišli. Čaká ma nejaký papier domov? Fúkať nedali nikomu iba odo mna chceli ten občiansky preukaz. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, či osoby, ktoré od Vás žiadali doklad totožnosti, boli príslušníci Policajného zboru SR alebo príslušníci mestskej polície. Je možné, že opísaným postupom si príslušníci zapísali vaše osobné údaje pre potreby následujúcich úkonov voči vašej osobe. Nie je vylúčené, že ste sa svojim konaním mohli dopustiť niektorého z priestupkov alebo ste porušili všeobecne záväzné nariadenie, napr. porušením nočného kľudu. Na základe uvedeného preto nemožno vylúčiť, že budete predvolaný na účel prejednania možného protiprávneho správania.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Otázka: Dobrý deň. Chcem sa spýtať ide o takú vec. U nás v dedine je jeden chlapík našiel na internete inzerát na prácu vo Švajčiarsku. Poslal tam 3 chlapov pracovať. On je dobrovoľne nezamestnaný sedí doma a tí chlapi mu každý jeden z výplaty platí nemalé peniaze. Nemá s nimi žiadnu zmluvu, skratka ich nejako donútil aby mu platili. Chcem sa spýtať či to nie je protizákonné.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 30.12.2015)

Dobrý deň, to, že nemajú uzatvorenú medzi sebou písomnú zmluvu ešte neznamená, že nemajú platne uzatvorenú nejakú dohodu (napr. ústne uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu). Zmluvy a dohody musia mať písomnú formu len ak to zákon vyžaduje. Napriek tomu, ak máte pochybnosti o konaní muža (núti ich platiť, uviedol ich do omylu...) môžete podať na obvodnom oddelení PZ trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi (po detailnejšom preskúmaní celej veci možno i iného trestného činu). Príslušníci PZ následne preskúmajú konanie muža a rozhodnú či začnú proti nemu trestné stíhanie alebo budú postupovať inak v zmysle Trestného poriadku.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Zdravim mam otazku po precitani branneho zakona jednemu nerozumiem co sa stane, ak by sa niekto nedostavil, resp. v pripade vojny nesiel do vojny. vsade je pisane len povinnost nic viac. dakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2014)

Dobrý deň. Porušením ustanovení tzv. Branného zákona môže byť v konkrétnom prípade spáchaný niektorý z trestných činov uvedených v desiatej hlave osobitnej časti Trestného zákona s názvom: „TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI, PROTI CIVILNEJ SLUŽBE, PROTI SLUŽBE V OZBROJENÝCH SILÁCH A PROTI OBRANE VLASTI“.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku