Máte
otázku?

Alkohol za volantom trest


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Alkohol za volantom trest

Dobrý deň, aký je trest za alkohol za volantom? Jazdil som pod vplyvom alkoholu, neuvedil som si, že môže nafúkať nad 1 promile. Čítal som, že alkohol za volantom sa trestá podmienkou, je to pravda? Dostanem podmienku? Najradsej by som bol, ak by som to všetko mohol vysvetliť, pretože sa mi nestáva, že by som si sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Aký trest mi hrozí za alkohol za volantom?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

Dobrý deň,

pokiaľ ide o alkohol za volantom a trest, obyčajne tento trestný čin neskončí v prípravnom konaní ale v súdnom. Sudca rozhodne trestným rozkazom, uloží páchateľovi, pokiaľ to je prvý krát čo došlo k alkoholu za volantom v jeho prípade peňažný trest alebo podmienečný trest so skúšobnou dobou. Súd zároveň uloží ako trest za alkohol za volantom aj trest zákazu činnosti (minimálne v trvaní 1 roka). 


Alternatívnym trestom môže byť okrem peňažného trestu aj trest povinnej práce alebo trest domáceho väzenia

 

Výška trestu za alkohol za volantom závisí od toho, čo sa stalo, ako došlo ku skutku, prečo si páchateľ sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Súd teda prihliada na okolnosti prípadu. Tie sú zrejmé práve z výpovede páchateľa v trestnom konaní. Preto už v prípravnom konaní je potrebné myslieť na to, čo uvedie páchateľ do zápisnice o výsluchu.

 

Trestný zákon v osobitnej časti uvádza iba tresty odňatia slobody za alkohol za volantom, alternatívne tresty za alkohol za volantom vyplývajú zo všeobecnej časti Trestného zákona.

 

Zákonné znenie trestného činu je nasledovné:

 

"Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

 

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

 

(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,

 

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

 

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy."

 

Len málo páchateľov si uvedomuje, že trestu alkoholu za volantom sa pri správnej obhajobe môže vyhnúť. Všetko to závisí od šikovnosti obhajoby. Pokiaľ nebola vykonaná krvná skúška ale len dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu, tak celé trestné stíhanie sa dá zvrátiť v prospech obvineného (obžalovaného). 

 

Dychová skúška totiž nezohľadňuje vždy na 100 % hodnotu alkoholu v krvi (ktorá je dôležitá pri posudzovani trestnosti skutku), nakoľko každý človek je iný, má inú hmotnosť výšku, zdravotné problémy, atď. To všetko ovplyvňuje nameranú hodnotu alkoholu vo vydychovanom vzduchu.

 

Nejde nám o to, aby sme zbavovali páchateľov trestov, ale o to, aby tieto osoby neboli odsúdené za niečo, čo nespáchali. Páchateľ totiž nameranú hladinu alkoholu v dychu nemusí vôbec mať reálne v krvi a aj tak zostane odsúdeným. 

Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či náhodou neviete aký trest ma čaká za nafúkanie 1, 2 promile bolo to prvý krát čo sa mi niečo také stalo, ale spolupracovala som a pomaly mi to po čase klesalo dole ďakujem moc za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
všeobecnou hranicou, ktorá rozdeľuje priestupkovú zodpovednosť a trestnoprávnu zodpovednosť je v praxi zavedená hranica jedného promile. Závisí to však čiastočne aj od uváženia policajta, nakoľko z hľadiska spáchania trestného činu je dôležitý stav vylučujúci spôsobilosť, ktorý však u každej osoby môže nastať v inom okamihu. Vo vašom prípade pri nafúkaní 1,2 promile pôjde pravdepodobne o trestnoprávnu zodpovednosť. Ide o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, kde skutková podstata v zmysle § 289 Trestného zákona znie nasledovne:

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
 
(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
 
a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,
 
b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
 
c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 
(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.
 
Trestné sadzby sú uvedené vyššie a líšia sa v závislosti od spôsobeného následku. Taktiež je možné za takéto konanie uložiť trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. 
 
Čo sa týka výmery trestu zákazu činnosti, tak k uvedenému platia v zmysle § 61 Trestného zákona nasledovné pravidlá:
 
(2) Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.
 
(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.
 
(5) Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin
 
a) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo
 
Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo je možné uložiť aj za priestupok, avšak v nižšej výmere.
 
Skončí to pravdepodobne podmienkou (podľa okolnosti prípadu do 4-6 mesiacov max.). Zákaz činnosti bude minimálne na 1 rok. Skúste presvedčiť sudcu, ak by ste podávali odpor, nech Vám dá radšej peňažný trest ako podmienku. To zaplatíte a nemusíte sa báť, že niekde "omylom" spáchate nejaký priestupok a súd Vás pošle do výkonu.

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Zdravím. Ja som nafúkal 0, 15 zostatkový ráno do práce a zadržali mi vodičák. Čo môžem očakávať? Bol som si vedomý, že som čistý. Potrebujem ho každý deň. Kvôli práci, deťom, chorá svokra. 20 rokov bez priestupku. Pokuta mi nevadí, len to čakanie, doba bez vodičáka. Poraďte. Dik.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade bude voči Vám vedené priestupkové konanie, nakoľko ste viedli auto pod vplyvom návykovej látky. Okrem peňažnej pokuty Vám bude uložená aj sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Ak chcete mať vec čo najskôr ukončenú, je potrebné správny orgán (príslušné oddelenie PZ SR) urgovať. V konaní bude vhodné argumentovať tým, že ste doteraz neboli trestaný, nemali ste žiadny priestupok... aby bol zákaz činnosti čo najnižší.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať o týždeň mám súd skrz toho, že prídem o vodičský preukaz. Nedá sa zaplatiť aj nejaká pokuta, aby bolo možné trest znížiť?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
v takýchto situáciach odporúčam kontaktovať advokáta vo Vašom okolí, ktorý by Vás vedel obhajovať vo veci. Ak by došlo k uzatvoreniu dohody o vine a treste, dá sa s prokurátorom o výške a druhu trestu diskutovať.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
mal som zákaz požívania alkoholu na 1 rok a podmienku tiež na rok a nafúkal som za volantom 1. 4 promile a bol som odsúdený na 3 mes do väzenia. Chcem sa opýtať, že keď mi premenia podmienku, či mi prirátajú rok ku tým 3 mesiacom? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak ste mali podmienečne odložený výkon jeden ročného trestu odňatia slobody a počas skúšobnej doby ste spáchali ďalší trestný čin, súd bude rozhodovať o premene podmienečne odloženého trestu na nepodmienečný trest. Tzn. že k aktuálne uloženému trestu Vám počítajú ďalší trest.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať skôr laickú otázku. V priestupkovom zákone sa uvádza, že priestupku proti BaPCP sa dopúšťa ten, kto vedie vozidlo v stave vyučujúcom spôsobilosť (nad 0, 47mg/l) avšak nad 0, 47 je už trestný čin. Prosím Vás tak pri akej hodnote alkoholu v dychu vodiča už hovoríme o trestnom čine? Prečo je definovaný aj v priestupkovom zákone?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
o trestný čin sa jedná, ak je nameraná hodnota aspoň 1 promile, čo je cca 0,48 mg/l.

Kým vodič nafúka pod 0,47 mg/l, je to priestupok.

Ak nafúka 0,48 a viac mg/l je to trestný čin.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Priateľ nafúkal 0, 02 bol mu odobratý vodičák na mieste. Aký trest mu hrozí. Nemôžme dúfať, že by mu ho vrátili?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch dávajú fúkať opakovane, lebo takú nízku hodnotu môžete nafúkať aj zo sladkostí, z ústnej vody... V prípade, že priznal, že sa môže jednať o zostatkový alkohol (že predtým pil) bude šanca na vrátenie nižšia. Ak sa však môže jednať o prvý prípad, nie je to stratené. Keď mu bude doručené rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu podajte odvolanie a namietajte nevykonanie opakovanej dychovej skúšky, prípadne ak mu neumožnili ísť na krvné testy.

Nedávno som riešil podobný problém s listerinom. Klientovi bol uložený veľmi mierny trest, ktorý prakticky v čase ukladania už bol vykonaný a vodičský preukaz mu po absolvovaní potrebných úkonov vrátili.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
čo hrozí ak kamarát havaroval do stromu a nafúkal? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že nafúkal nad 1 promile. V takom prípade bude voči nemu začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Ako bude celá vec ukončená a aký trest mu bude uložený to ťažko vopred odhadnúť, nakoľko to závisí od mnohých faktorov. Čo je však isté, že mu bude uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
ak som spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu, nad 1 promile, pri tom sa nikto nezranil. čo mi hrozí?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
ak ste ešte neboli za takýto skutok odsúdený alebo ste nedostali pokutu za priestupok, tak budete mať sadzbu do jedného roka.

 

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Priateľa v nedeľu večer o 22:00 vzali do cpz pre 1, 5 promile teda 0, 64 nafúkal. Na ako dlho mu môžu vziať vodičák a dostane podmienku ak sa to stalo prvý krát?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
ak sa to stalo prvýkrát, tak jeho trestná sadzba na zákaz činnosti viesť motorové vozidlo bude 1-10 rokov. Samozrejme presná výška bude závisieť od mnohých okolností, ktoré je ťažké bez podrobnej znalosti veci posúdiť. Je ťažké sa vyjadriť k presnej výške trestu. Zároveň mu bude uložený aj podmienečne odložený trest odňatia slobody alebo peňažný trest.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás manželovi opakovane zobrali vodičky preukaz za zostatkovú alkohol mal 0, 32 ale už mal raz odobratý v októbri 2017 za zostatkovú alkohol vedy nafúkal 0, 16. Nemáva žiadne pokuty a ani priestupky myslíte, že to bude zohľadnené? Respektíve aký trest môže podľa Vás očakávať?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa jedná "iba" o priepustok. Napriek tomu, že sa to deje opakovane, predpokladám, že mu bude uložená pokuta a zároveň mu bude uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v administratívnoprávnom konaní.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať čo hrozí priateľovi, ak nafúkal 1, 05 promile za volantom. Hrozí mu väzenie? Momentálne je v CPZ.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na výšku hladiny alkoholu v krvi spáchal trestný čin. Ako bude vo veci rozhodnuté o jeho vine a treste je však nemožné predpovedať. Súd prihliada na poľahčujúce aj priťažujúce okolnosti. Na predchádzajúcu trestnú alebo inú protiprávnu činnosť. Rovnako na mnohé ďalšie okolnosti, ktoré sú podstatné pre ukladanie druhu a výšky trestu.

Odporúčame mu zvoliť si obhajcu, ktorý sa bude vedieť na tento prípad podrobne pozrieť a pokúsiť sa viesť vec takým spôsobom, aby Vášmu priateľovi bol uložený iný trest než trest odňatia slobody. Ak nemá prostriedky na obhajcu, môže požiadať aj o ustanovenie ex offo obhajcu.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, že ak mi pri dychovej skúške bolo namerané 1, 1 promile alkoholu za volantom a ja som si istý, že som toho toľko nemohol mať, môžem sa nato nejako odvolať? Môže byt samotný doklad o dychovej skúške braný ako dôkaz na súde? Krv mi nikto neodobral. Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

 

podľa praxe treba vykonať dychovú skúšku opakovane, kalibrovaným prístrojom a pod. V zásade nie je nevyhnutné robiť krvné testy (ibaže by ste o to výslovne požiadali a trvali na tom). Pokiaľ ide o nameranú hodnotu, táto sa spochybniť dá. Je možné v tomto smere vykonať znalecké skúmanie, na podklade ktorého sa s ohľadom na individuálne okolnosti prípadu určí najnižší a najvyšší interval možného množstva alkoholu v krvi. Dychová skúška totiž nedáva presný obraz o množstve alkoholu v krvi.

 

Čo sa týka dokladu o dychovej skúške, tento môže byť použitý ako dôkaz.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, pred 3 dňami mi zadržali vodičský preukaz. Namerali mi 0. 15 po opakovanej skúške som nafúkal 0. 11 a potom ešte raz 0. 9. Čo ma čaká aký trest kedy ma predvolajú som zamestnaný a každý deň šoférujem. Potrebujem to čo najrýchlejšie vybaviť nakoľko ku práci potrebujem auto ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, v zmysle príslušných právnych predpisov bude voči Vašej osobe začaté správne konanie. V tomto konaní Vám podľa zákona o priestupkoch hrozí jednak pokuta vo výške 200 až 1000 eur a zároveň zákaz činnosti viesť MV do piatich rokov. Zákaz činnosti Vám bude zrejme vzhľadom na nízku hladinu, s prihliadnutím na predchádzajúce priestupky, prípadne odsúdenia, uložený v dolnej hranici. Tým, že Vám bude tento zákaz uložený, tak počas jeho plynutia bude Váš vodičský preukaz podľa zákona o cestnej premávke neplatný. Tento budete musieť následne do 7 dní odovzdať na príslušnom oddelení PZ SR, ktorý Vám zákaz uložil.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Zdravím, môj blízky pred 5 mesiacmi nafúkal za volantom 0.4 zostatkový alkohol z predošlého dna, následne mu bol odobratý vodičský preukaz. Dostal pokutu 500e a zadržali mu VP na 2 roky. No pred pár dňami ho znovu zastavili policajti a znova nafúkal nejaký zostatkový alkohol. Aký trest môže čakať?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň, svojím konaním sa mohol dopustiť spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa ustanovenia § 348 Trestného zákona. V prípade, že bude jeho skutok právne kvalifikovaný podľa prvého odseku tohto zákonného ustanovenia, hrozí mu trest odňatia slobody až na dva roky. K výške alebo druhu trestu je veľmi ťažké sa v takejto fáze konania vyjadrovať. Existujú rôzne iné alternatívne tresty k trestu odňatia slobody a tiež tzv. odklony v prípavnom konaní, ktoré umožňujú ukončiť trestné stíhanie inak, než podaním obžaloby. Musí však počítať s tým, že mu bude uložený trest zákazu činnosti, na viac než 2 roky. Rovnako sa pri určovaní druhu a výšky trestu prihliada na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň. Manžela už druhýkrát zadržali za vedenie mot. vozidla pod vplyvom alkoholu. Od posledného trestu, kedy mu bola udelená pokuta vo výške 500,- eur a zadržanie vodičského oprávnenia na 1 rok s podmienečným trestom na 2 roky, uplynulo 29 mesiacov. Pred 4 mesiacmi pritom absolvoval protialkoholické liečenie, bezúspešne. Momentálne je v celé predbežného zadržania. Aký trest mu hrozí? Ma aj psychické problémy a je epileptik, neprihliada sa pri udeľovaní trestu aj na túto skutočnosť? Konfrontuje sa aj lekár, ak mu nezakázal šoférovať? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň,

Váš manžel sa svojím konaním v zmysle ustanovenia § 289 Trestného zákona dopustil trestného činu Ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. Z vami poskytnutých informácii vyplýva, že by vášmu manželovi nemal byť už pričítaný niektorý z kvalifikačných znakov skutkovej podstaty daného trestného činu, nakoľko ak tomu správne chápem ubehlo už 24 mesiacoch od odsúdenia alebo prepustenia vášho manžela z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za takýto trestný čin.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať aký trest dostane priateľ, ak si sadol za volant opitý a nabúral do jedného auta teraz je vo vyšetrovačke pondelok ma rýchly súd za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

Váš priateľ sa v danom prípade dopustil v zmysle ustanovenia § 289 Trestného zákona trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, kde mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. Výška konkrétne udeleného trestu odňatia slobody bude v konečnom dôsledku však závisieť od skutočnosti, či vášmu priateľovi nebude pričítaný aj niektorý z kvalifikačných znakov daného trestného činu (ide najmä o skutočnosti ako výška škody alebo či predmetným trestným činom došlo k ublíženiu na zdraví iného).

Súdy v praxi v takomto prípade najčastejšie ukladajú podmienečný trest odňatia slobody a trest zákazu viesť dopravný prostriedok. Výška daných trestov môže závisieť od veľa skutočností ako napr. doterajší spôsob života, snaha o náhradu škody, opakované spáchanie daného trestného činu v minulosti a iné. 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Priateľ dna 20. 4. 18 nafúkal 0, 21 promile, zostatkový alkohol, zobrali mu vodičský. Po mesiaci a pol mal pojednávanie na polícii, kde mu bolo povedané, že musí zaplatiť 600e a odobratie na 1rok. Nakoľko auto potrebuje na prepravu do práce, dohodli sa, že zaplatí 800e a odobratie na tri mesiace. Dňa 20. 7 si šiel po vodičský, kde mu dotyčný policajt povedal, že mu zabudol povedať, že musí mať papiere od psychiatra a psychológa. Nemusím ani hovoriť, že v čase, keď je dovolenkové obdobie bolo ťažké nájsť doktorov. Absolvoval sedenia a testy, za ktoré sa platí nemalé peniažky. Dňa 13. 8. V nádeji, že mu už dajú vodičský odniesol všetky papiere, no žiaľ dotyčný policajt mu zas po otvorení spisu povedal, nevravel som Vám, že ešte musíte robiť aj testy? Chcem Vás poprosiť, či takýto postup je štandardný, nakoľko mu ani papiere nedali s konečným trestom a vždy si niečo vymyslia. Chápem, že trest musí byt ale myslím, že potrestaný je už dosť, a neviem si ani predstaviť, čo bude ak náhodou testy nespraví. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 91 ods. 6 zákona o cestnej premávke Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); (teda predpisov o cestnej premávke - testy).

podľa § 91 ods. 4 zákona o cestnej premávke Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“). Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo odporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa § 91 ods. 2. Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí, že je zdravotne spôsobilý viesť vozidlo, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo neodporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

To, ako postupuje policajt nemožno podľa môjho názoru považovať za štandardný postup, avšak žiaľ jeho postup nie je možné v tomto momente zvrátiť a je potrebné rešpektovať uložené povinnosti. Ak splní dané podmienky uložené rozhodnutím orgánu policajného zboru, potom mu bude opätovne umožnené viesť motorové vozidlá.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, že aký trest ma môže čakať ak som nafúkal 0. 14 promile a hneď mi policajt odobral vodičský preukaz. Sám mi povedal, že berie to ako zostatkový alkohol ale bohužiaľ. Ale nebol som ešte súdne trestaní a ani som napáchal žiaden priestupok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň,

Vami položená otázka je veľmi častou problematikou v našej poradni.

Podľa ust. § 22 zákona o priestupkoch platí, že priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí okrem iných ten, kto ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme.

Za priestupok možno uložiť uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.

Pri posudzovaní výšky trestu dopravný inšpektorát ako správny orgán prihliadať  na

  • spôsob spáchania priestupku,
  • na jeho následky,
  • na okolnosti, za ktorých bol spáchaný,
  • na mieru zavinenia,
  • na pohnútky, ako aj
  • na osobu páchateľa a či bol už za obdobný skutok v minulosti postihnutý.

 

Vo Vašom prípade sa jedná o priestupok. Podľa ustálenej judikatúry skutok by sa posudzoval ako trestný čin pri nameranom 1 promile a viac.

Podľa staršej informácie Doc. JUDr. MUDr.  Peter Kováč, Phd, súdny znalec k tomu hovorí :

Dychový analyzátor, používaný aj PZ SR je vhodný ako efektívne screeningové zariadenie, ktoré spoľahlivo identifikuje osoby, ktoré alkohol nepožili. Nedokáže však určiť s mierou spoľahlivosti požadovanej pre dôkaz v trestnom konaní, koľko alkoholu má v krvi konkrétny jedinec. Z nameranej koncentrácie alkoholu vo vydychovanom vzduchu nie je možné určiť koncentráciu alkoholu v krvi s potrebnou istotou. Ak má byť dôkaz ovplyvnenia alkoholom nespochybniteľný, treba vždy trvať na vyšetrení koncentrácie alkoholu v krvi.

U nás platí nulová tolerancia na alkohol.  Ak však budete mať pochybnosti o veľkej prísnosti trestu vzhľadom na zbytkový alkohol, odporúčame sa vo veci brániť - podať opravný prostriedok.

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli. 


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý večer. Nafúkal som 0.43 čo je ani nie pol promile zostatkový alkohol. Aký trest mám čakať? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ste ako vodič motorového vozidla viedli toto vozidlo, pričom dychovou skúškou Vám bol zistený alkohol v tele, ak ste "nafúkali" pod jedno promile, dopustili ste sa priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za takýto priestupok Vám pritom hrozí pokuta od 150 do 800 € a tiež sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlá do troch rokov.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, keď som viedol motorové vozidlo, z menšej diaľnice, na ktorej bola 70-tka a ja som mal ešte tu možnosť predbehnúť auto, ktoré predo mnou išlo menšou rýchlosťou a bola povolená rýchlosť v 70-tke, ale hneď za tým autom už bola 50-tka a nevšimol som si pri predchádzaní, hneď ma zastavili dvaja policajti pri meraní rýchlosti, že som prekročil o 30 viac, vraj som išiel 80- tkou, ale mne sa nevidelo, že som toľko išiel, tiež mi dali fúkať, kde som nafúkal zostatkový alkohol najprv 0, 18 a po 20 min. Dali mi opäť fúkať a to som nafúkal 0,15, odobrali mi VP a povedali, že mi príde papier, no neviem aký trest môžem očakávať, a či je možné požiadať o skoršie vrátenie, pretože žijem v zahraničí a VP tam potrebujem aj kvôli práci, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

 

Podľa ust. § 22 zákona o priestupkoch platí :

"Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto /okrem iných/

e)  ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme,

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením

1. v obci najviac o 20 km h-1 alebo mimo obce najviac o 30 km h-1,

2. v obci o 21 až 50 km h-1 alebo mimo obce o 31 až 60 km h-1,

3. v obci o viac ako 50 km h-1 alebo mimo obce o viac ako 60 km h-1.

 

Za priestupky Vám môže byť uložená pokuta od 150 € do 800 € a zákaz činnosti do troch rokov. Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

 

 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Zdravím chcel by som sa opýtať. Dostal som podmienku za alkohol za volantom na 1 rok a odobratie VP na 2 roky. Počas toho som zas šoféroval a nabúral do stromu, ktorý následne poškodil stojace auto a odišiel som. Čo mám očakávať v nasledujúcich mesiacoch? Bol tam svedok a kamera.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa  ust. § 22 zákona o priestupkoch platí :

"Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

(1) Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto (okrem iných)

c) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,

g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku.

 

Ak vychádzame z ustanovení cit. zákona sankcie za uvedneé porušenia zákona sú nasledovné :

" (2) Za priestupok podľa odseku 1

a) písm. a) až c) sa uloží pokuta od 300 eur do 1 300 eur a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov,

b) písm. d) a f) možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,

c) písm. e), g) a i) možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov."

 

Plus náhrada škody pre vlastníka poškodeného auta. 


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý večer, prosím o pomoc, priateľ sa nedostavil na psychotesty s dôvodu choroby tak mu dali na trvalo zákaz vedenia motorového vozidla, je to možné, či sa dá s tým ešte niečo robiť, išiel iba vetreskou po bočnej ulici ani nespôsobil žiadnu nehodu. Namerali mu zostatkový alkohol, ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, ak opakovane už tretí krát viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, potom je možné uložiť zákaz viesť motorové vozidlo do konca života. Nie je pritom rozhodujúce, či v viedol vetriesku alebo iné motorové vozidlo, a či išiel po hlavnej ceste alebo vedľajšej.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, nafúkal som okolo 1. 5 promile a zišiel s autom z cesty do priekopy bol som v aute sám predtým som nemal ani jednu pokutu čakám na rozhodnutie, čo môžem očakávať? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, určite očakávajte, že dostanete trest, v najlepšom prípade to bude peňažný trest (niekoľko stoviek eur). Peňažný trest súdy ukladajú v prípade, ak páchateľ ešte nebol súdne trestaný. Nie však vylúčené, že môžete dostať aj podmienečný trest odňatia slobody.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň. Bol mi zadržaný vodičky preukaz za pozostatkovi alkohol minulý rok nakoľko som nafúkal 0, 21 bolo mi odmietnuté fúkať druhý krát. Skutok sa stal v Senici nakoľko som dal žiadať, aby sa to prejednávalo v Bratislave bolo mi povedané, že stým nieje problém. Jedna sa o vec, že už je to rok a po mojom vodičkom preukaze neni ani stopy nebola mi udelená pokotu a ani zákaz činosti stále mám iba odobraný vodičky preukaz. Volal som na policajné oddelenie kde mi bol odobratý vodičky preukaz tam mi povedal Pán Policajt, ktorý mi odobral vodičky preukaz, že ho zaslal do Bratislavy na obvod 5. Bol som sa tam kontaktovať môj vodičky preukaz tam nebol povedali, že musí byt v Senici tam mi zase tvrdia, že je v Bratislave. Nevedel som ako postupovať tak som volal na Dopravný inspektorak kde mi Pani neznáma povedala, že nevie ako mám postupovať v mojom prípade. Mám pocit, že môj vodičky preukaz stratily je možné, aby rok to nikdo nevysetroval? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 07.10.2017)

Dobrý deň, mohlo sa stať, že sa Váš vodičský preukaz niekde stratil. Urobte to tak, že na Obvodné oddelenie, ktoré vám zadržalo vodičské oprávnenie zašlite doporučený list a vyžiadajte od nich informáciu v akom stave je vaše konanie. Oni Vám musia odpovedať. Zadržanie vodičského preukazu sa ráta do trestu, ktorý Vám uložia.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň. Ráno po oslavách, keď som mal mať voľno ma urgentne stiahli do práce namiesto kolegu. Pri kontrole asi o 8hod som nafúkal zostatkový alkohol 0, 25 po 15 minútach som mal 0, 20 čo nieje ani 10 pivo podľa tabuliek, ktoré ma 0, 28. Aký trest ma čaká. K výkonu povolania potrebujem vozidlo, pokiaľ to bude viac ako 3 mesiace hrozí mi výpoveď. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 28.09.2017)

Dobrý deň, pokiaľ vás chytili policajti a namerali Vám zbytkový alkohol, určite vám bude uložený trest zákazu činnosti a je viac než pravdepodobné že to bude viac ako 3 mesiace. Vaša vec sa nebude prejednávať ako trestný čin alebo priestupok. V trestnom konaní je možné uložiť trest zákazu činnosti minimálne na 1 rok, často sa však stretávame s tým že v priestupkovom konaní sa ukladajú prísnejšie tresty zákazu činnosti ako v trestnom konaní. Čo považujem za absurdné.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, bol mi dnes trestným rozkazom vyrubená pokuta 1. 000, -e a zadržané vodičské oprávnenie na dobu 1rok za alkohol. Nespôsobil som žiadnu nehodu. Jazdím 30 rokov bez nehodu a bez jediného záznamu v karte vodiča. Po 1/2 lehoty môžem požiadať o vrátenie vodičského oprávnenia. Budem musieť absolvovať návštevy psychológa a robiť dopravné testy? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 03.08.2017)

Dobrý deň, ak Vám bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za alkohol, tak sa budete musieť podrobiť obom skúškam. Po polovici trestu môžete požiadať o upustenie od zákazu zvyšku trestu. Tiež je potrebné peňažný trest zaplatiť.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dna 02. 07. 2017 cca o 13:00 hodine som pri dychovej skúške nafúkal hodnotu na prístroji 0, 20, pričom dna 02. 07. 2017 som nepil žiaden alkohol. Požiadal som preto o odber krvi ale policajt to odmietol, zadržal mi vodičský. Podal som ihneď dna 02. 07. 2017 sťažnosť na polícii v Humennom, som SZČO, nemám vodičák a ako súdny znalec robím posudky aj pre okolité súdy a pre políciu. Prosím o zastupovanie od samotného začiatku.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, Príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Zboru ozbrojenej ochrany letísk a zamestnanci obecnej a mestskej polície (ďalej len „policajný orgán“) sú oprávnení v rámci svojej pôsobnosti vyzvať osoby uvedené v § 4 ods. 1 na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Týmito osobami sú osoby vykonávajúce činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť život, zdravie sebe alebo iným osobám alebo poškodiť majetok, nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní tejto činnosti alebo pred jej vykonávaním, ak by počas tejto činnosti mohli byť ešte pod ich vplyvom. 

Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno vykonať lekárske vyšetrenie odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opilosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov.

Zároveň platí, že lekárske vyšetrenie spojené s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu sa vykoná vždy, a to i bez predchádzajúcej dychovej skúšky prístrojom na zistenie alkoholu alebo bez predchádzajúceho orientačného psychomotorického vyšetrenia alebo orientačného vyšetrenia testovacím prístrojom na zistenie omamných látok a psychotropných látok, ak o to požiada osoba, ktorá sa vyšetreniu na zistenie alkoholu alebo omamných látok a psychotropných látok má podrobiť.

V zmysle uvedeného Vám preto policajt bol povinný umožniť lekárske vyšetrenie na zistenie alkoholu spojené s odberom krvi. 

V prípade, že máte záujem o právne zastupovanie Vášho prípadu, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň. Nafúkal som nad 1 promile, nikomu sa nič nestalo, podmienku som nedostal, dostal som peňažný trest a zákaz na 1 rok. Nikdy som predtým nič nemal. Chcem sa opýtať, ako je to s mojou bezuhonostou pri pohovore do práce? Väčšinou sa pýtajú, či ste neboli súdne, trestné stíhaný a bezúhonný atď. Čiže do štátne sféry ísť pracovať nemôžem? Ak teraz som niekde vedený v registri a vrátia mi vodičák po polroku, budem mať trest zahladený? Ďakujem za odpoveď. M.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

podľa Vami opísaného skutkového stavu ste boli trestne stíhaný a v tomto trestnom konaní ste boli odsúdený. Boli ste uznaný za vinného z daného trestného činu, za čo Vám bol uložený trest.

Čo sa týka bezúhonnosti, tento pojem je rôzne vymedzený v rôznych právnych predpisov. To, či budete bezúhonným na tú ktorú činnosť teda závisí najmä od druhu činnosti a ako vo vzťahu k nej vymedzuje bezúhonnosť ten ktorý právny predpis. Napr. niektoré právne predpisy vymedzujú, že bezúhonným je osoba, ktorá nebola odsúdená za majetkový trestný čin, niektoré môžu ustanovovať, že bezúhonným je ten, kto nebol odsúdený za žiadny trestný čin a pod.

V súčasnosti je Vaše odsúdenie za daný trestný čin spolu s uloženým trestom zapísaný v registri trestov. Ak požiadate o svoj výpis z tohto registra, uvedené skutočnosti tam budú uvedené.

Čo sa týka zahladenia Vášho odsúdenia (pričom ak bolo odsúdenie zahľadené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený) pri oboch Vám uložených trestoch (t. j. peňažnom treste ako aj treste zákazu činnosti) dochádza k ich zahladeniu ich vykonaním. Teda ak ste uhradili peňažný trest, tak po uplynutí 1 roku výkonu trestu zákazu činnosti dôjde k zahladeniu Vášho odsúdenia. Po tomto čase vo výpise z registra trestov nebude Vaše odsúdenie (ani uložený trest) uvedené a opäť sa na Vás bude hľadieť, ako keby ste neboli (nikdy) odsúdený.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň. V marci tohto roku ma zadržala hliadka, nafukala som 0, 53 promile. Žiadne rozhodnutie o výške trestu ani dobe zadržania VP mi ešte neprišlo. Prosím, viete mi povedať, aký mi hrozí trest? Prosím o najhoršiu a aj najlepšiu alternatívu trestu. Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 22 ods. 1 pís. d) zákona o priestupkoch, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu. Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov. Logicky je preto najhoršou alternatívou uloženie sankcie v maximálnej sadzbe a naopak. Nie je vylúčené, aby ste z uvedenej situácie vyviazli bez postihu. Policajt, ktorý priestupok bude objasňovať, sa môže dopustiť nezákonnosti postupu alebo vydať nezákonné rozhodnutie, prípadne môže k prístroju na meranie alkoholu v dychu absentovať relevantný certifikát o overení správnosti jeho merania. 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý, chcem sa spýtať. Nafúkal som 0,24 promile, po opakovanom fúkaní 0,23 promile. Vodičák mám 12 rokov. Čo môžem očakávať, aký postih? A akú pravdepodobnú dĺžku zadržania vodičského oprávnenia? Bol to môj prvý prípad. V dotazníku som uviedol ako odôvodnenie stres pri podnikaní. Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 07.04.2017)

Dobrý deň, Vaše konanie podľa všetkého nemožno klasifikovať ako trestný čin Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, nakoľko ste vozidlo neviedli v takom stave vylučujúcom Vašu spôsobilosť, ktorá je potrebná pre uplatnenie trestnoprávnej zodpovednosti. S najväčšou pravdepodobnosťou ste sa však dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Podľa § 22 ods. 1 pís. d) zákona o priestupkoch, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu. Za tento priestupok Vám môže byť uložená pokuta od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Zdravím, 24. 3. 2017 som skoro ráno po ceste do práce nafúkal zostatkový alkohol 0, 15 promile a o niekoľko minút neskôr 0, 11 promile a VP mi bol zadržaný. Vo Vašej odpovedi vyššie na presne takú istú situáciu píšete, že je šanca, aby mi nebol uložený "trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo". Chcem sa spýtať, či mám niečo preto urobiť, napr. poradiť sa s advokátom aby on kontaktoval ODI ohľadom môjho VP ešte pred rozhodnutím alebo počkať na rozhodnutie a potom sa skúsiť odvolať? Všade na internete nachádzam informaciu o tom, že treba absolvovať psychiatra a nejaké sedenia s psychológom. Nemám s tým problém, ale je to náročné po finančnej stránke, je to naozaj nutné? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, výsledok, ktorý alkoholtesterom namerali príslušníci PZ nie je spôsobilým Vám privodiť trestné stíhanie. Podľa Vami uvedených okolností ste sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 pís. e) zákona o priestupkoch. V zmysle tohto ustanovenia, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov. V každom prípade Vám pre ochranu Vašich záujmov odporúčam kontaktovať advokáta pre stanovenie postupu, ktorým minimalizujete rozsah sankcii voči Vašej osobe. Aké konkrétne opatrenia Váš právny zástupca zvolí je na Vašej vzájomnej dohode a vecou poskytovania právnych služieb každého advokáta. Platí však, že absolvovať vyšetrenie spojené s vedením vozidla pod vplyvom alkoholu je osoba povinná až na základe rozhodnutia príslušného orgánu vydaného v rámci zákonných ustanovení.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, nafúkal som 0, 15 mg po 15 minutak som nafúkal 0, 11mg bol mi zadržaný vodičák ako mám postupovať abú som ho dostal naspäť nemám žiadne predošlé priestupky.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň,

ak ste viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu dopustili ste sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch.

Za tento priestupok Vám môže byť v priestupkovom konaní (ktoré bude po zadržaní vodičského preukazu nasledovať) uložený aj sankciu -  zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

V danej veci Vám preto bol policajt oprávnený podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona o cestnej premávke (8/2009 Z. z. v účinnom znení) zadržať vodičský preukaz.

Tento vodičský preukaz Vám môže byť zadržiavaný až do právoplatnosti skončenia konania o Vašom priestupku (§ 70 ods. 3 zákona o cestnej premávke).

Ak Vám právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu v konaní o priestupku nebude uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, vodičský preukaz Vám orgán Policajného zboru (konajúci vo veci) bezodkladne vráti (§ 70 ods. 6 zákona o cestnej premávke).

 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať čo hrozí priateľovi, keď ma v bolestiach viezol do nemocnice, zastavila nás hliadka, ktorej sa priznal, že pil nafúkal 0,67 promile. Nikdy predtým to neurobil. Za 17 rokov, čo má vodičky nemal žiadny záznam.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, čo mu presne hrozí nie je možné vopred ani len odhadnúť. V trestnom konaní je možné vo viacerých častiach ukončiť trestné stíhanie aj inak ako odsúdením osoby za vykonaný skutok. Odporúčal by som mu čo najviac s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracovať, prejaviť ľútosť nad svojím konaním a najmä zdôrazniť, že viezol Vás, ktorá mohla byť v ohrození života a nemali ste inú možnosť. Orgány činné v trestnom konaní sa jeho konaním musia zo zákona zaoberať, ale nie je možné odhadnúť čo mu hrozí a ako to celé dopadne. 


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtat. Mám druhýkrát zadržaný VP za alkohol prvýkrát asi pred 5 rokmi mal som nad 2 promile, teraz v septembri druhýkrát nad 2 promile zadržali mi VP na 30 mesiacov. Možem po uplynutí polovice trestu požiadať o odpustenie zvyšného zákazu. Ďakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, ak pod zadržaním VP máte na mysli súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, tak v takom prípade je možné požiadať po uplynutí polovice trestu o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Vzhľadom na to, že ide opakované odsúdenie na trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo a ak toto druhé odsúdenie bolo podľa ustanovenia § 61 ods. 3 až 5 Trestného zákona, tak v zmysle ustanovenia § 69 ods. 5 Trestného zákona nie je možné podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den. Nedavno sme mali nehodu ked som kamaratovi pozical auto. Ukazalo sa, ze mal vypite, ale to som zistil az ked mu dali fukat. Kazdopadne... V 90 tke sme vyleteli zo zakruty kde bola stopka a naburali sme do rodinneho domu jednemu znamemu (neuda nas) a auto skoncilo na srot... Vodic nemal ani VP. Ja ano, ale mal som tesne pred 18tkou. Na mieste nafukal do 2 promile... Mne fukat nedali... Vodic predtym mal podmienku za kradnutie... Ja som bol cisty... Co nam hrozi? VP mi nevzali

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, Vám nedali fúkať a nevzali Vám vodičský preukaz z dôvodu, že ste neriadili toto motorové vozidlo, aj keď ste jeho majiteľom. Vo Vašom prípade okrem poškodeného auta a prípadnej náhrady škody z trestného hľadiska nehrozí nič. Z pohľadu vodiča motorového vozidla to však bude iné. Aj bez toho, aby ho Váš známy udal, policajti začnú voči trestné stíhanie predpokladám, že za súbeh viacerých trestných činov. Čo presne mu hrozí nie je možné uviesť. Trestné stíhanie je možné ukončiť viacerými spôsobmi. S vysokou pravdepodobnosťou mu hrozí trest zákazu činnosti a tiež iný druh trestu uložený popri tomto treste. Rovnako sa toto jeho konanie zohľadní pri rozhodovaní o jeho osvedčení po uplynutí skúšobnej doby za krádež. 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den! V maji tohto roku mi bol zadrzany vodicsky preukaz nafukal som 2,4 promile a nabural do plotu. Nikomu sa nic nestalo. Dostal som penazny trest 600 eur a zákaz soferovania na 4 roky v tzv. superrychlom konani. Nikdy predtym sa mi nic podobne nestalo. Chcem sa spytat je mozne pripad este nejako presetrit alebo na novo otvorit, keby som chcel skratit dobu zakazu soferovania? Dakujem!

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, právoplatné súdne rozhodnutie je možné zmeniť iba za veľmi striktne ustanovených dôvodov. V prípade, že ste neboli spokojný s výškou trestu zákazu činnosti, mali ste právo v zákonnej lehote podať proti takému rozhodnutiu riadny opravný prostriedok. V súčasnosti je veľmi zložité, ak vôbec možné revidovať toto súdne rozhodnutie iba z dôvodu, že nie ste spokojný s výškou trestu. Po uplynutí polovice trestu zákazu činnosti budete môcť požiadať súd o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu, ak spôsobom vedenia svojho života preukážete, že výkon zvyšku trestu zákazu činnosti nie je potrebný.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den. Soferoval som auto a zastavila ma hliadka, ktorou som bol vyzvany na podrobenie sa testu na drogy v nemocnici. Test preukazal marihuanu. Bol mi zadrzany VP a prednedavnom mi prislo rozhodnutie o zadrzani VP a sucasne oznameni o naplneni skutkovej podstaty podla paragrafu 22 ods. 1 pismena f a l. V dokumente stoji, ze som vykazoval znamky pozitia drogy a nemal som pas. Pas som, ale mal a marihuanu som fajcil dva dni pred jazdou. Viete mi prosim poradit ako postupovat? Pojde o priestupok alebo o trestny cin? V minulosti som nemal problemy s alkoholom ani drogami za volantom. Dakujem za Vasu odpoved.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 08.12.2016)

Dobrý deň, proti každému rozhodnutiu správneho orgánu je možné podať opravný prostriedok v určitej lehote. Na rozhodnutí, ktoré Vám prišlo je uvedené poučenie, kde Vás poučujú o možnosti podať opravný prostriedok. Ak teda nebolo všetko tak ako je uvedené v rozhodnutí odporúčam Vám podať tento opravný prostriedok a namietať jednotlivé tvrdenia. Vzhľadom na to, že Vám bol VP zadržaný a v rozhodnutí sú uvedené ustanovenia paragrafov zo zákona o priestupkoch, policajti posúdili Vaše konanie ako priestupok. Nie je však vylúčené, že po ďalšom dokazovaní alebo zistení nových skutočností preklasifikujú Vaše konanie na trestný čin. Na túto otázku však nie je možné presne zodpovedať (či áno alebo nie). Je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den, chcel by som sa spytat nafukal som 1,4 promile ked som isiel preparkovat auto, lebo som stal na zakaze... Vzali mi vodicak na 2 roky a dostal som podmienecny trest na 18 mesiacov. Mam sa odvolat, lebo tych 18 mesiacov je podla mna vela. Dakujem za reakciu

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 08.12.2016)

Dobrý deň, súdy ukladajú tresty po zvážení všetkých okolností a v zmysle zásad ukladania trestov obsiahnutých v trestnom zákone. Ak máte za to, že súdom uložený trest je príliš vysoký a vzhľadom na skutkový stav Vášho prípadu prísny, odporúčam Vám podať proti nemu odvolanie. Bez podrobnej znalosti jednotlivých detailov Vášho prípadu a odôvodnenia súdneho rozhodnutia nie je možné uviesť, či je to prísny trest alebo nie.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

...len neviem, ci som teraz ludovo povedane v podmienke alebo nie ... Pretoze mna caka este jedno sudne konanie za vseobecne ohrozenie ... Bohuzial...

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 23.10.2016)

Dobry den, v tom pripade rychlo zaplatte penazny trest a poziadajte o vymaz z registra trestov. V podmienke nie ste.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

dobry den, mal som buracku nafukal som nad 1promile. vodicak som nemal, lebo mi ho zobrali pred rokom kvoli alkoholu a auto nemalo poistku predbezna skoda je kolo 10 000 e. co mi za to hrozi?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 23.10.2016)

Dobry den, moze Vam hrozit aj nepodmienecny trest odnatia slobody. Urcite si zvolte advokata.

Okrem trestu odnatia slobody Vam hrozi aj trest zakazu cinnosti

Tiez je dolezite, aky trest ste dostali sudom prvykrat. 

Ak ste vsak neboli sudeny sudom prvy krat, potom by ste mohli vyviaznut s podmienkou.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

dobry den, nafukal som 0,19 ako zbytkovy alkohol, zadrzali mi VP a protokol som podpisal, mam teraz 15 dni na odvolanie, mam sa odvolat ?alebo cakat kym uplynie lehota. nemam predosle priestupky, viete mi prosim povedat ake sankcie ma cakaju?dakujem za odpoved

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 23.10.2016)

Dobry den, to, ci sa mate odvolat zavisi od toho aky trest ste dostali a ci ho povazujete za spravodlivy, t.j. ci boli zohladnene okolnosti, ktore Vas viedli k spachaniu priestupku. Ak sa odvolate, sankcia nemoze byt vyssia.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, pri vedeni vozidla som nafukal 2,29 promile. Nikdy predtym som nemal priestupok za alkohol. Sam som bol v aute a nabural som do odstaveneho auta. Aka je vyška penazneho trestu a na kolko mi mozu zobrat vodicsky preukaz?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň, za trestný čin Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, Vám môže byť uložený trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. V prípade závažnejších následkov, sa trestná sadzba zvyšuje. Namiesto trestu odňatia slobody Vám môže byť uložený peňažný trest, ktorý môže súd uložiť od 160 eur do 331 930 eur. Spravidla Vám súd uloží aj trest zákazu činnosti viesť vozidlo, keďže ste spáchali trestný čin v súvislosti s činnosťou, na ktorú sa vyžaduje osobitné povolenie.  Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať. Včera ma zastavili policajti a podrobil som sa dychovej skúške, bohužiaľ som mal 0,28 promile a na druhej dychovej skúške 0,24 promile. Rád by som vedel ako moc je tento priestupok trestaný pokutovo a na ako dlho by mi mohli zadržať vodičský preukaz. VP nemám ešte ani rok a je to môj prvý priestupok. Ďakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobry den, ak je to Vas prvy priestupok, dostanete mensi trest, avsak nevyhodou je, ze mate vodicsky preukaz len kratko. Penazny trest byva obycajne niekolko 100 eur.

Horsie je to vsak so zakazom cinnosti. Obycajne byva v priestupkovom konani prisnejsi trest zakazu cinnosti ako v sudnom.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den, sudkyna mi v superrychlom konani dala trest /alkohol za volantom - 1,2 prom./ 600€ pokuta a 2 roky zakaz soferovania. To znamena, ze ja som teraz ako v podmienke? A bude tento trest figurovat aj v registri trestov? Dakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň, obidve odsúdenia budú zaznamenané vo Vašom odpise z registra trestov. Obidva tresty (záznamy) sa však po ich vykonaní vymažú (zahladia) z výpisu z registra trestov. Má sa za to, že peňažný trest a trest zákazu činnosti sú zahladené ich vykonaním. Tzn. zaplatením peňažného trestu a uplynutím doby, na ktorú Vám bol uložený trest zákazu činnosti. V podmienke nie ste, pretoze mate penazny trest.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, môjmu známenu odobrali vodičský preukaz za alkohol. Nafúkal zbytkový alkohol 0,22. Dosť často pije a potom robí výtržnosti. Pri sankciách kvôli odobratiu budú páni policajti brať do úvahy aj tieto skutočnosti? Či len čisto čo sa týka vodičského oprávnenia. Aké sankcie mu hrozia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Dobry den, ano, budu sa do uvahy brat aj okolnosti a to ako sa sprava. To mu pritazi.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den moj priatel mal podmienku za alkohol za volantom nafukal vyse 1 promile . no a chytili ho ako soferuje motorove vozidlo bez vodicskeho preukazu takze porusil pomienku chcela som sa opytat na kolko moze byt odsudeny ? Dakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Dobry den, prvy trest mu premenia, to znamena, ze ak dostal prvy krat trest s podmienecnym odkladom, tak si hude musiet trest odsediet. Druhy skutok nie je trestnym cinom, takze tam mu hrozi iba sankcia za priestupok (obycajne financna a zakaz viest motorove vozidlo).


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den chcem sa spytať aky je trest za alkohol ked nafukam druhy krat do jeden promile v poslednych pať rokoch a ak prvy krat som nafukal nad jeden promile dakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 21.06.2016)

Dobry den, ak to bolo do 1 promile, ide iba o priestupok, hrozi Vam penazny trest a zakaz cinnosti. 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry vecer prajem. Moj priatel mal autohavariu pod vplyvom alkoholu (skoro 2 promile). Momentalne lezi v nemocnici, je v dost vaznom stave ale zotavi sa. V aute bol sam a nikomu neublizil. V minulosti mal uz zobraty vodicak za alkohol. Bol aj v base, ale to bolo za bitku, na 9 mesiacov. Momentale mal cisty register trestov a aj vodicsky preukaz mu bol odobraty cca pred 5 rokmi, teraz ho mal cca 1 rok. Chcem sa spytat, ci mu zato hrozi vazenie. Vopred Vam dakujem za odpoved S pozdravom

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 21.06.2016)

Dobry den, aj ked ma teraz cisty register trestov (vypis), v odpise bude vidiet, ze uz bol vo vykontle trestu a ze uz mal trest aj za vedenie motoroveho vozidla pod vplvom alkoholu. Sud mu pravdepodobne ulozi nepodmienecny trest. Moznost vyviaznut miernejsie by mal, ak by dokazal sud presvedcit a uviest dostatocne dobre dovody na to, aby mu sud ukozil miernejsi trest.

Odporucam preto poradit sa s advokatom vo svojom okoli.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, v krátkosti,- nafúkal som 0,19 a Vp preukaz mi bol zadržaný Banskej Bystrici, kde som aj od Dopravného Inšpektorátu dostal rozhodnutie o zadržaní VP, ale ešte som nebol predvolaný na DI. Kedže som zo Zlatých Moraviec chcem sa opýtať aký je postup, alebo čo musím spraviť aby ma riešili na Dopravnom Inšpektoráte Zlatých Moravciach? Stačí žiadosť, a čo by mala obsahovať?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 21.06.2016)

Dobry den, da sa ziadat, aby to bolo pridelene do ZM avsak policia to nemusi akceptovat. Nie je na to pravny narok.

V ziadosti je potrebne uviest dovody, preco chcete, aby to bolo v ZM. 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý, chcem sa opýtať môj kamarát ma odobratý vodičský preukaz a ma už niekoľko priestupkov a teraz nafúkal a šoféroval skúter už je zadržaný, ale viete mi povedať čo ho čaká? ďakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 21.06.2016)

Dobrý deň, v žiadnom trestnom konaní nie je možné presne vopred povedať "čo ho čaká". Súdy ukladajú tresty v zmysle zásad pre ukladania trestov upravených v trestnom zákone. Prihliada sa pritom aj na predchádzajúce odsúdenia páchateľa, na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti... Vzhľadom na to, že ho chytili opakovane a bez vodičského oprávnenia je vysoko pravdepodobné, že mu bude uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo na dlhú dobu, až doživotne. Rovnako je možné, že mu bude uložený trest odňatia slobody (nie je možné povedať či podmienečne alebo nepodmienečne). 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý večer. Manžela chytili v sobotu v noci s alkoholom za volantom. Neviem koľko nafukal, ale asi viac ak 1 promile. Zadrzali ho a odviedli do cpz. Vypočúvali ho ešte dnes v nedeľu alebo bude vypovedať v pondelok? Advokáta mu pridelia? Má význam mu advokáta poslať? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 21.06.2016)

Dobry den, manzel moze byt "vyrieseny" pomerne rychlo v tzv. superrychlom konani". Adbokata mu mozete poslat, je vsak otazka, ci tam je nejaky manevrovaci priestor a ake su dokazy, co sa stalo, atd. 

Sudom ustanoveny advokat nezastupuje klienta s takym nasadenim ako zvoleny (to je bohuzial bezna prax).


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den, bolo voci mne vznesene obvinenie za trestny cin pod vplyvom alkoholu. Doposial som nebola stihana a vodicsky mam takmer 17rokov a jediny zaznam mam z r.2011 za neplatne STK a EK. Bola som ucastnickou dopravnej nehody, ktorej nie som vinnikom, k ziadnemu zraneniu nedoslo. Policia nemala byt privolana, tak povedal vinnik a ze to pojde cez jeho PZP, no neskor tak urobil. Som momentalne nezamestnana, rozvedena s 2 detmi, do auta, ktore potrebujeme som investovala za 18 mes. cez 3 000 €. Polozilo ma to, skolabovala som, vobec som netusila, ze odmiet. dych. skusky je trestne, po asi 3h natlaku som nafukala 0,85. Vysetrenie na zavislost som uz podstupila. Je mozne podmienecne zastavenie trestneho stihania? Ak nie, aky trest ma caka? Prokurator sa nechcel so mnou bavit, odbil ma s tym, ze pojdem pred sud a obdrzim trestny rozkaz. Dakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, podľa § 216 ods. 1 Trestného poriadku, podmienečne zastaviť trestné stíhanie môže prokurátor v konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, so súhlasom obvineného po vznesení obvinenia do podania obžaloby na návrh policajta alebo aj bez návrhu podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak
a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne,
b) nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel dohodu alebo urobil iné potrebné opatrenia na jej náhradu, a
c) vzhľadom na osobu obvineného, s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie považovať za dostačujúce.
Podľa môjho názoru, práve okolnosti prípadu spôsobujú, že podmienečne zastaviť trestné stíhanie pre prečin Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, nie je možné. Po 3 hodinách od nehody, ste mali vo svojom organizme približne 0,85 mg alkoholu, čo predstavuje asi 1,75 promile a zároveň ste boli účastníkom dopravnej nehody. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Za uvedený trestný čin sa ukladá najčastejšie podmienečný trest odňatia slobody v trvaní niekoľkých mesiacov so skúšobnou dobou, alternatívne peňažný trest a taktiež spravidla trest zákazu činnosti viesť motorové vozidla v trvaní jedného az niekoľkých rokov.  

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry Den, Mam taky problem. V noci sme s kamosom mali par piv, posledne o jendnej rano. Kedze som ni nejedol ani nespal o 7:30 som nafukal 0,5 promile. Hraozi mi odobratie vodicaku? ak ano da sa zaplatit vascia pokuta aby mi ho nevzali? Dakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 11.01.2016)

Dobrý deň, za alkohol za volantom hrozí zákaz činnosti. Ak ste nafúkali menej ako 1 promile, potom pôjde o pristupok. Väčšia pokuta a nevzatie vodičského preukazu nie je možné. Alkohol za volantom sa trestá prísne.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať, aký je postup v prípade : Bývaly priateľ nafukal 1,5 promile. pracuje vo Švajčiarsku. Bude musieť byť doma a hlasiť sa na nejakých orgánoch, inštituciach /psycholog, mediator,protialkoholické lečenie... / ? tým pádom príde o prácu... Podotýkam, že je to jeho prvý priestupok. Bude sa na to prihliadať ? Ďakujem. prajem veľa uspechov v novom roku. 

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 05.01.2016)

Dobrý deň, v danom prípade nejde o priestupok ale o trestný čin. Vodičský preukaz mu bude zadržaný (ak sa to už nestalo) a bude mu uložený trest zákazu činnosti (minimálne 1 rok). Následne si bude musieť vybaviť psychologický posudok, preskúšanie..


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry vecer. Chcela by som sa opytat, co caka priatela, ked mu opatovne vzali vodicsky preukaz za alkohol? Nafukal 0,33 promile. Prvykrat mu vzali, ked nafukal po prepocitani 1,66 promile. A este sa chcem spytat, ci policajti mozu vynasat z pracoviska informacie o takychto pripadoch? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na nameranú hodnotu hladiny alkoholu v krvi pri dychovej skúške, do úvahy pripadá postihnutie za priestupok podľa § 22 ods. 1 pís. d) zákona o priestupkoch. Za spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorým páchateľ vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu, možno uložiť pokutu od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do piatich rokov. Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa. Policajti nemôžu prezrádzať informácie o prebiehajúcom konaní Vášho priateľa nepovolaným osobám. Podľa § 80 ods. 1 zákona o policajnom zbore, policajti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh Policajného zboru alebo v súvislosti s nimi a ktoré si v záujme právnických alebo fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobri den chcem sa opytat aka je maximalna mozna pokuta za opetovne nafukanie alkoholu nad 2promile podmienku som uz nemal skoncila mi dostal som 6mesiacov na 2roky a 6rokou zakaz viest motorove vozidlo. Najdem to v rozsudku co som dostal v super rychlom konani? Dakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 27.12.2015)

Dobry den, Vasa vec sa uz nebude prejednavat v priestupkovom konani. Za skutok ste boli odsúdený súdom.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň, nafúkal som za volantom v živote vôbec prvý krát od roku 1998, čo aktívne šoférujem 0,16 mg/l (cca 0,32 promile) a bol mi zadržaný vodičský preukaz. Chcem sa opýtať, aký trest ma čaká, som ochotný samozrejme zaplatiť finančnú pokutu ale dosť sa bojím zákazu činnosti vedenia vozidla na nejakú dlhšiu dobu. Auto potrebujem pracovne i pre rodinu takmer každý deň. Neexistuje možnosť nejakej podmienky (s tým že mi VP hneď vrátia) ? Ďakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo Vám bude s vysokou pravdepodobnosťou uložený a to môže byť az na 5 rokov. 

Pri ukladaní trestu sa pozerajú aj na Vaše priestupky, ktoré ste doteraz spáchali. 

Proti rozhodnutiu bude prípustné odvolanie, ktoré môžete využiť. Podmienka nie je možná.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Zdravim, chcel by som radu, nafukal som 1.3 promile, pri preparkovavani auta o cca 100 metrov, nikoho som neohrozil, bol to moj prvy priestupok za volantom mam vodicky 1,5 roka, policajti prisli pretoze ma niekto nahlasil. Cakam o 3 tyzdne sud ako mi bolo povedane na CPZ. Chcel by som sa spytať aky trest za to asi dostanem? A na kolko mi odoberu vodicske opravnenie? Kedze ma to zivilo, tak je to trocha pre mna problem.. Dakujem za odpoved..

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, nie je možné presne určiť aký druh trestu a v akej výmere Vám uloží súd. Súd pri ukladaní trestov postupuje podľa zásad ukladania trestov, ktoré sa nachádzajú v ustanovení § 34 Trestného zákona. Podľa § 34 ods. 4 TZ "Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosti jeho nápravy". Súd v konaní musí prihliadnuť na všetky vymenované skutočnosti a následne na základe nich rozhodne o druhu a výmere trestu. Zákonná sadzba podľa ustanovenia § 289 ods. 1 pri spáchaní trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky je stanovená "až na jeden rok". Mám však za to, že pri takýchto činoch ako je Váš sudcovia uprednostňujú skôr alternatívne tresty a to, peňažný trest, trest povinnej práce a samozrejme trest zákazu činnosti.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Zdravím, mojou hlúposťou a aroganciou som pri bežnej kontrole nafúkal 0,6 promile. Je to môj prvý priestupok. Policajt mi dal rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Chcel by som sa spýtať, aký trest mi hrozí a taktiež pokuta kedže na tom finančne nie som najlepšie. Možno bude problém aj že som mladý a vodičák mám len niečo cez pol roka. Ďakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, ak ide iba o 0,6 promile, potom nejde o trestný čin ale o priestupok. Bude Vám uložená bloková pokuta. Jej výška bude závisieť od toho, čo poviete pri svojom výsluchu, prečo ste boli pod vplyvom alkoholu. 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den chcel by som sa spýtať aky je trest ak kamarat šoféroval, v meste sme sli 100 a mal ešte vypite a pri dychovej skúške mal skoro 2 promile a v aute sme sedeli štyria. Ďakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, ak mal nad 1 promile, potom pôjde o trestný čin. Ak je to prvý skutok tohto typu, hrozí mu maximálne podmienka, v lepšom prípade peňažný trest. Bude to závisieť tiež od okolností prípadu. To, že boli v aute 4, nie je dobré, je to skôr v neprospech.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den mam taky problem ze som nafukal 2,73 promile alkoholu podotykam za predtym som nemal ziadny priestupok ani ziadny tresny cin za 6 rokov od kedy mam vodicak. Som student VS a prokurator v superrychlom konani mi dal pokutu 500 eur, ktoru som uz zaplatil a zakaz cinnosti viest vozidlo po dobu 5 rokov. V aute som bol sam a nikomu som nic nespravil je to primerany trest podla vas? vdaka za odpoved

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 19.09.2015)

Dobrý deň, zákaz činnosti na 5 rokov, ak ste pred tým neboli trestnaný a ani nemali priestupok, je príliž prísny. Tento trest Vás súd udelil z dôvodu, že ste mali vysokú hladinu alkoholu v krvi a ohrozenie spoločnosti bolo pravdedpodobne z pohľadu súdu vysoké, aj keď sa nič nestalo. 


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Mala som priateľa, ktorý mal za opilstvo v r.2007 odobratý vodičský preukaz, promile nepoznám, len mal zákaz riadiť vozidla a pravidelne sa musel hlásiť na polícii v Českej republike, nakoľko je českej národnosti a tam má aj trvalý pobyt. Teraz sa zdržuje v Poľsku od r.2013 a kde v januári 2015 sa mu stal ten istý trestný čin, keď šoféroval pod vplyvom omámných látok, keď ho polícia poľskej republiky zadržali a namerali mu 3 promile alkoholu v krvi. Bude za to odsúdený podľa poľských trestných zákonov a čo mu môžu prisúdiť keď je recidivista v alkoholizme a nenapraviteľný? Aký trest ho môže poskytnúť? Ďakujem

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 02.09.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade bude súd postupovať podľa poľských predpisov. My sa vyznáme v slovenskom práve, preto Vám nedokážeme poradiť so 100 % presnosťou. Odporúčam obrátiť sa na advokáta v Poľsku.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobry den chcem sa opytat co hrozi vodicovi, ak nafuka viac ako 2 promile a ide o prve zistenie alkoholu za volantom.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o prvý prípad vodiča, odsúdenie môže skončiť peňažným trestom (výška býva obyčajne od 150 eur vyššie, už sme sa stretli aj s 600 eurovým a v jednom mediálnom prípade to bolo 5000 eur). Výška peňažného trestu však závisí od príjmu páchateľa. Páchateľ, ktorý zarába priemernú mzdu nedostane vysoký peňažný trest. Základný trest je síce v  zákonnom ustanovení uvedený ako trest odňatia slobody, prichádza však v takomto prípade do úvahy aj alternatívny trest.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý den. Chcela by som sa spýtat syn dostal trest odnatia slobody na pol roka a je vo výkone trestu druhy mesiac.Kedy by mohol požiadat o skratenie trestu a kam sa to posiela.Trest dostal za alkohol za volantom.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 02.10.2014)

Dobrý deň,

predpokladám, že žiadosťou o skrátenie trestu za alkohol za volantom ste mysleli upustenie od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody.

V prípade Vášho syna je možné podať túto žiadosť po uplynutí polovice výkonu trestu, t.j. po uplynutí 3 mesiacov (vo Vašom prípade).

Nerozumiem však, ako je možné, že Váš syn dostal nepodmienečný trest (v takýchto prípadoch to obyčajne končí nepodmienečným trestom alebo alternatívnym trestom, napr. peňažným trestom). Za určitých okolností je možné sa vyhnúť potrestaniu trestnom odňatia slobody pri tomto trestnom čine. Dôležité je správne postupovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku