Máte
otázku?

Záznam o priestupku - krádeži


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Záznam o priestupku - krádeži

Dobrý deň. Keď mi bolo 16 rokov, prechádzala som ťažkým obdobím a v obchode som ukradla tričko. Bol som zastavená a dostala blokovú pokutu 10 eur a záznam. Chcela by som sa opýtať, či sa tento záznam vymaže, keď dosiahnem plnoletosť. Zaujímalo by ma tiež, či príde domov nejaký list a aké by mohli byť budúce dôsledky takého konania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

Dobrý deň,

z Vami uvedeného skutkového stavu vyplýva, že Vaša krádež bola právne kvalifikovaná ako priestupok, za ktorý Vám bola uložená sankcia - peňažná pokuta.

Záznam o spáchaní uvedeného priestupku sa nezapistuje do registra trestov - v ňom sa evidujú len záznamy o trestných konaniach (nie o priestupkových) a záznamy o uložených trestoch v týchto konaniach.

Ak ste sa preto doteraz nedopustili žiadneho tresného činu, nemáte v registri trestov evidovaný žiadny záznam.

Nakoľko je Vaše priestupkové konanie skončené (ukončilo sa uložením blokovej pokuty), nie je dôvod, aby Vám chodili k tomuto konaniu ďalšie záznamy.

Jediným následkom Vášho priestupku by bolo to, že ak by ste spáchali ďalšiu krádež v lehote 12 mesiacov od uloženia blokovej pokuty, dopustili by ste sa už trestného činu krádeže (nielen priestupku, a to bez ohľadu na hodnotu takto ďalšej ukradnutej veci).

Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň. Približne pred piatimi rokmi som ako tínedžer ukradol z obchodu čokoládu. Viem, že po piatich rokoch sa register priestupkov automaticky vynuluje, no ak ešte od spomenutej udalosti neuplynulo 5 rokov, moja otázka znie: Môže tento priestupok byť dostatočným dôvodom pre odmietnutie žiadosti o prijatie do Policajného zboru? Krádež bola na mieste finančne uhradená. Veľmi ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 11.07.2023)

Dobrý deň, dovoľte mi odpovedať na vašu otázku súvisiacu s prípadným vplyvom minulého priestupku na vašu možnosť vstupu do Policajného zboru. Predovšetkým je potrebné uviesť, že na Slovensku sa preukazuje bezúhonnosť osoby, ktorá sa uchádza o miesto vo verejnej službe, vrátane Policajného zboru. Bezúhonnosť osoby sa hodnotí na základe trestného registra, do ktorého sa zapíšu len trestné činy, nie priestupky. Váš starý priestupok spojený s krádežou čokolády bol kvalifikovaný ako priestupok a nie trestný čin, by teda nemal ovplyvniť vašu žiadosť o vstup do Policajného zboru. Hoci si určite vyžiadajú aj priestupkový spis, stále sa na vás bude hľadieť ako na bezúhonneho. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o nasledujúcom: Keď som mala 15 rokov, spáchala som priestupok v podobe krádeže, za ktorý som dostala pokutu 10 eur. Bol tento priestupok zapísaný niekde? Vtedy mi hrozili, že tieto informácie môžu byť poslané aj na moju školu. Chcem vedieť, či tieto údaje ostanú uložené navždy, alebo po určitom čase budú vymazané.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
áno, vedie sa evidencia priestupkov, avšak tá sa zo zákona zahladzuje po uplynutí 5 rokov. Ak teraz máte 20-21 rokov, evidencia priestupkov by už mala byť čistá. 


Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môj druh bol odsúdený na 16 mesiacov, no dostal podmienečný odklad na 2 roky. Počas tejto skúšobnej doby sa dopustil krádeže a momentálne je vo výkone trestu. Chcela by som sa opýtať, či mu potom premenia túto podmienku, keďže je vo výkone trestu.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
pri takto spáchaných trestných činoch dochádza jednak k tomu, že je páchateľ odsúdený za aktuálny skutok, ktorý spáchal (ak je totiž spáchaný skutok počas plynutia skúšobnej doby, nie je možné uložiť opätovne podmienečný trest). Zároveň mu však zrejme premenia podmienku, nakoľko v skúšobnej dobe spáchal ďalší trestný čin. Preto okrem už uložených 16 mesiacov, mu bude uložený ďalší trest za nový skutok (krádež). Oba tresty si bude musieť vykonať.


Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?

Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý večer, dnes som sa dopustila veľkej hlúposti. Najprv som v obchode New Yorker ukradla dve tielka a jedny kraťasy. Nezbadali ma, tak som pokračovala do ďalšieho obchodu, kde som zobrala okuliare a peňaženku. Celková hodnota týchto vecí je približne 21 eur. Napokon ma chytili a objavili sa aj tie veci z prvého obchodu. Predavačky zavolali políciu, ktorá ma odviedla na stanicu, kde napísali správu, v ktorej sa podrobne opisuje, ako sa všetko odohrávalo. Nariadili mi pokutu 30 eur, ktorú musím zaplatiť do 15 dní. Mám 18 rokov a chcela by som sa spýtať, či mi príde oznámenie domov. Ako sa to bude ďalej riešiť? Stačí zaplatiť pokutu a potom je všetko vybavené? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
ak táto vec bola vybavené v tzv. blokovom konaní (vzhľadom na to, že Vám dali bloček na úhradu pokuty 30,- €), tak Vám nič nebude domov doručené.

Správne konanie by pokračovalo jedine v prípade, že by bola vec riešená inak, prípadne, že by ste neuhradili pokutu.

Tento priestupok však bude evidovaný na okresnom úrade vo Vašej karte priestupkov, a to nasledujúcich 5 rokov.


Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či sa záznam o tom, že ma pri spáchání obchodnej nekalosti v 16 rokoch chytili s mamou, vymaže. Predmetný incident spočíval v manipulácii s cenami v obchode, za čo nám bola udelená pokuta 20 €. Zaujíma ma taktiež, či by to mohlo negatívne ovplyvniť moju bezúhonnosť. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 04.04.2020)

Dobrý deň,

uhradením pokuty v blokovom konaní sa vec považuje za vybavenú. Pokuty uložene v blokovom konaní sa nezaznamenávajú do registra trestov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň, mám na vás jednu otázku. Za odpoveď vopred ďakujem. Chcem sa opýtať, či som sa dopustil krádeže, ak mi známy dal proti mojej vôli kapsičku, ktorú na mňa zavesil a odišiel preč. Nevie sa isto čo sa v tej kapsičke nachádzalo, vraj tam mali byť doklady, peniaze a mobil, ale to nie je nijako potvrdené. Večer ma okradli a zobrali mi peňaženku, v ktorej som mal vlastné doklady a mobil, ale aj jeho kapsičku. Chcem sa opýtať, akého priestupku som sa dopustil a či ma za to čaká trest. Ďakujem ešte raz za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 07.02.2020)

Dobrý deň prajem,

ak Vám dal kapsičku dobrovoľne a tú Vám následne niekto ukradol, spolu s Vašimi vecami, tak v takom prípade ste sa Vy krádeže nedopustili. Neviem, či ste to oznámili na polícii, pretože to by Vám pomohlo k obhajobe. V trestnom práve (aj priestupkovom) platí zásada in dubio pro reo, teda v pochybnostiach v prospech vinníka. Ak nie je bez pochýb preukázané, že ste kapsičku, či jeho veci vzali Vy, nemôžu Vás podľa môjho názoru potrestať za trestný čin, či priestupok. Ak začne konanie, je potrebné sa brániť včas podanými opravnými prostriedkami (sťažnosť/odvolanie) a namietať to, že nie sú naplnené znaky priestupku proti majetku, ani krádeže.


Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?

Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Je záznam o priestupku evidovaný na polícii? Môže sa stať, že sa jeho obsah dostane na verejnosť, alebo je to zákonom nemožné?

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 24.11.2018)

Dobrý deň, 
predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Záznam o spáchaní priestupku sa nezapisuje do registra trestov - v ňom sa evidujú len záznamy o trestných konaniach (nie o priestupkových) a záznamy o uložených trestoch v týchto konaniach.

Ak ste sa preto doteraz nedopustili žiadneho trestného činu, nemáte v registri trestov evidovaný žiadny záznam.

2./ Podľa zákona o priestupkoch správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní, vedie evidenciu priestupkov. Ústrednú evidenciu priestupkov vedie ústredný orgán štátnej správy do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti zakladajúcej priestupok.

Evidencia priestupkov sa vedie na účely

a) trestného konania,

b) civilného procesu alebo správneho konania,

c) osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.

Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú

a) osobe uvedenej v evidencii,

b) súdom,

c) orgánom činným v trestnom konaní,

d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,

e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,16)

f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Orgán, ktorý vedie evidenciu priestupkov, likviduje údaje z evidencie priestupkov podľa odseku 3 po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia pokuty v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Evidencia priestupkov je neverejná.

3./ Pokiaľ Vám bola uložená pokuta na základe základe porušení zákona o cestnej premávke v priestupkovom konaní, tu platí podľa cit. zákona, že orgán PZ, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel. Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti. 

Súčasne platí, že inej osobe poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka, teda len na základe Vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Z uvedeného vypláva, že aj Vy môžete požiadať o informáciu, aký záznam máte v evidencii priestupkov.

Odpoveď na Vašu otázku, je nie, nemôže sa dostať na verejnosť zmysle toho, aby bola táto skutočnosť všeobecne známa.


Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Ako zistím, kedy mi končí trest za krádež v obchode?

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň,

uvedené môžete zistiť z rozhodnutia, ktorým Vás súd odsúdil a uložil trest. Ak trest podmienečne odložil, musel určiť aj skúšobnú dobu. Na základe toho dokážete určiť, kedy Vám končí podmienka. Potom, musí súd rozhodnúť o tom, že ste sa osvedčili. Ak tak rozhodne, bude sa na Vás hľadieť, ako na neodsúdeného.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.