Máte
otázku?

Podozrenie z trestného činu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Podozrenie z trestného činu

Dobrý deň, mám problém so susedom. Už 3 krát mi zbúral ohradu. Cez túto medzeru prechádza z jeho pozemku na náš. Dopustil sa krádeže. Spred vchodových dverí mi ukradol pascu na kuny, ukradol mi orechové napílené drevo. Zo všetkých​ týchto krádeži mám aj kamerový záznam, pretože celý pozemok je chránený kamerovým systémom a aj napriek tomu si neviem pomôcť. Čo mám robiť? Okrem polícii, pretože tam som bola najmenej 10 krát aj s dôkazmi, ale pomôcť mi nepomohli. Ďakujem.

Odpoveď: Podozrenie z trestného činu

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva dôvodné podozrenie z trestnej činnosti Vášho suseda. Nie je mi preto zrejmé, z akého dôvodu Vám polícia (ako orgán činný v trestnom konaní) nepomohla.

Pokiaľ totiž existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu (vo Vašom prípade najmä trestného činu krádeže, prípadne trestného činu poškodzovania cudzej veci), potom je na mieste podanie trestného oznámenia. Pritom pokiaľ trestné oznámenie spĺňa podmienky ustanovené v § 62 Trestného poriadku, orgány činné v trestnom konaní sú povinné takéto podanie vybaviť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Podozrenie z trestného činu (Trestné právo)

Ako mám postupovať, keď chcem podať na polícii oznámenie pre trestný čin nevyplatenia mzdy?

Odpoveď: Podozrenie z trestného činu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň. Trestné oznámenie je možné podať viacerými spôsobmi. Ak chcete podať oznámenie na polícii ústne do zápisnice, je to jedna z možností. V zásade tak môžete urobiť na ktoromkoľvek oddelení.

Dôležité je však Vaše podanie formulovať tak, aby ste sa sám nevystavili riziku trestného stíhania pre krivé obvinenie (ak by sa trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného nepreukázal). Je preto potrebné formulovať Vaše oznámenie tak, že ide o podozrenie zo spáchania trestného činu. Používajte frázy ako "mám dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu" alebo "navrhujem, aby orgány činné v trestnom konaní prešetrili konanie dotknutej osoby v tom smere, či nenapĺňa znaky trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného".

K podaniu trestného oznámenia je potrebné opísať skutkové okolnosti, z ktorých vyvodzujete Vašej podozrenie a tiež predložiť dôkazy, z ktorých vychádzate (najmä pracovnú zmluvu, výplatné pásy, ak sú a pod.).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podozrenie z trestného činu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku