Máte
otázku?

Trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava

Otázka: Trestné oznámenie

Dobrý deň. Policajt, ktorý sa nepredstavil, mi zavolal z utajeného čísla s tvrdením, že chcú na mňa podať trestné oznámenie. Avšak, dodal, že ak zaplatím dotyčnej osobe sumu 3600 eur do hodiny, tak trestné oznámenie nepodá. Je toto správne? Môže policajt niečo také navrhnúť cez telefón? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestné oznámenie

Dobrý deň, toto určite policajt nepovie, pretože ide o vydieranie. Takže to znamená, že ten kto Vám telefonoval nebol policajt.

Trápi vás "Trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, stala som sa obetou podvodu. Na stránke Vinted.cz som kúpila kabelku za 15 tisíc CZK, ktoré som najavo odoslala. Už sú to dva mesiace a slečna na moje správy nereaguje. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať. Keďže slečna je z Českej republiky a ja som peniaze posielala z českého účtu, ale žijem na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 30.08.2023)

Dobrý deň,
uvedené konanie sa zdá podozrivé, najmä ak nereaguje. Môžete danú osobu písomne vyzvať doporučene poštou, aby Vám dodala tovar a určiť jej nato lehotu, inak nech výzvu považuje za odstúpenie od zmluvy. Môžete tiež uviesť, že ak dlh neuhradí dobrovoľne, tak budete sumu vymáhať súdnou cestou, čím jej vzniknú len ďalšie náklady.

Taktiež môžete uviesť vo výzve, že sa Vám konanie danej osoby javí ako podvod a v prípade, že nebude reagovať, resp. si nesplní svoje povinnosti, tak podáte trestné oznámenie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, ako mám postupovať pri podaní anonymného trestného oznámenia? Hlavné zameranie je na rodinu voči dospelému dieťati, ktoré je ŤZP invalidným dôchodcom. Ďakujem.

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
trestný poriadok upravuje inštitút anonymného trestného oznámenie a je ho možné v zásade podať písomne poštou na políciu alebo prokuratúru. Z daného trestného oznámenia však musí vyplývať dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, preto je potrebné Vám odporúčam pripojiť k oznámeniu aj dôkazy. Podľa ust. § 62 ods. 3 Trestného poriadku:

Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa, sa považuje za anonymné podanie; to platí aj pre trestné oznámenie. Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom konaní nie je povinný anonymné podanie vybavovať; orgán činný v trestnom konaní postúpi takéto anonymné podanie na prešetrenie jeho obsahu inému orgánu, ak z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu. O postupe s anonymným podaním sa vyhotoví záznam. 

 


Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, podali na mňa trestné oznámenie za údajné napadnutie. Dotyčný v ten deň pokračoval v práci - bol to piatok. V pondelok tiež prišiel do práce a počas obeda išiel k lekárke. Trestné oznámenie však podal až v piatok po práci. Zdá sa, že nemá žiadnych svedkov a na kamerových záznamoch pravdepodobne nie je vidieť, čo sa stalo. V skutočnosti bol to on, kto ma napadol. Snažil sa dosiahnuť schválenie pracovného úrazu, avšak bez úspechu. Ako mám postupovať a čo môže nasledovať?

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
ak dotyčný podal trestné oznámenie, tak je daná vec už v rukách orgánov činných v trestnom konaní, teda polícii a prokuratúry. Tie majú viacero možností. Ak prídu k záveru, že bol spáchaný trestný čin, tak začnú trestné stíhanie, pričom, ak bude z okolností spáchania trestného činu vyplývať, že trestný čin spáchala určitá osoba, tak voči nej vznesú obvinenie. Trestný čin napadnutia trestný zákon neupravuje, avšak mohlo by ísť o trestný čin ublíženia na zdraví, ktorý obsahuje viacero skutkových podstát, pričom v zásade platí, že čím vážnejšia je ujma na zdraví, tým závažnejší bude trest. 

Ak osoba, o ktorej hovoríte v trestnom oznámení označila za páchateľa daného skutku Vás, pravdepodobne si Vás polícia predvolá na výsluch. Treba poznamenať, že máte právo nevypovedať, avšak z Vami uvádzaných skutočností vyplýva, že v tomto prípade ste poškodeným Vy a teda pri výsluchu povedzte ako sa veci majú, a teda, že iniciátorom konfliktu ste neboli Vy, ale práve oznamovateľ trestného činu, ktorý Vás napadol.

Ak polícia zistí, že došlo k spáchaniu trestného činu, tak začne trestné stíhanie, pričom taktiež vznesie obvinenie, ak bude zo zistených skutočností vyplývať, že trestný čin spáchala konkrétna osoba. Ak polícia trestné stíhanie nezačne, tak môže rozhodnúť týmito spôsobmi v zmysle § 197 ods. 1 Trestného poriadku:

Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor alebo policajt uznesením vec
 
a)odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie priestupku alebo iného správneho deliktu,
 
b)odovzdá inému orgánu na disciplinárne konanie,
 
c)odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak zanikla trestnosť činu, alebo
 
d)odmietne.
 
§ 197 ods. 2
 
Prokurátor alebo policajt pred začatím trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné...
 
To akým spôsobom polícia rozhodne sa bude odvíjať od toho čo zistia. Chápem, že ide o nepríjemnú situáciu, ale verím, že polícia rozhodne správne a ak dôjde k trestnému stíhaniu a vzneseniu obvinenia, tak potom voči skutočnému páchateľovi. 
 

Trápi vás "Trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, Mohli by ste mi prosím poradiť, kde môžem podať trestné oznámenie na vyšetrovateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa? A podľa akého zákona by som to mal urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
Vy ako oznamovateľ môžete podať trestné oznámenie na ktoromkoľvek oddelení PZ SR. Oni si následne Vaše podanie presunú na príslušné pracovisko. Rovnako tak môžete trestné oznámenie podať na okresnej prokuratúre. Vy ako oznamovateľ oznamujete iba skutok, ktorý sa stal, nemusíte uvádzať právnu kvalifikáciu skutku alebo iné zákonné ustanovenia, ktoré podľa Vás porušil.


Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, Mám právo podať trestné oznámenie na nemocnicu, ktorá pravdepodobne pochybila pri pôrode dieťaťa, a to môže mať trvalé následky?

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
ak máte podozrenie, že mohol byť spáchaný trestný čin, prípadne, že nepostupovali v súlade s aktuálnymi poznatkami (tzv. lege artis), môžete podať nielen trestné oznámenie, ale v prvom rade podnet na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Preveria, či postupovali správne, a či nepochybili. Trestné oznámenie môžete podať aj neskôr, keď zistíte výsledky prešetrenia postupu úradom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, akým spôsobom môžem podať trestné oznámenie vo veci podvodu, ktorého sa dopustil občan cudzej krajiny, konkrétne občan Ruskej federácie. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 03.12.2020)

Dobrý deň,
ak jeho konanie malo následky na území Slovenskej republiky, hoci by konal z Ruska, môžete podať trestné oznámenie aj na našich orgánoch činných v trestnom konaní. Trestné oznámenie môžete podať osobne alebo písomne. Ak sa jedná o zložitejší skutok, najmä ak je potrebné predložiť relevantné listiny, odporúčame vám podať trestné oznámenie písomne, kde podrobne popíšete ako došlo k spáchaniu podvodu.


Trápi vás "Trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň. Podala som trestné oznámenie na manžela, ktorý sa mi opitý vrátil domov a vyhrážal sa mi, dokonca mi dal facku. Boli privolaní policajti a museli sme ísť na výsluch. Nasledujúce ráno ho pustili a začal mi vyhrážať zabitím mňa a mojich detí, ktoré nie sú spoločné. Zľakla som sa a volala som na 158. Policajti prišli a spísali sme trestné oznámenie. Majú aj telefonické nahrávky, na ktorých sa vyhráža zabitím. Nakoniec ho odviedli do CPZ a teraz je v Leopoldove. Rada by som nejakým spôsobom tento postup zrušila, ak možno, nech sa podrobí liečbe, ale nechceme ho za mrežami. Viem, že keby nebol opitý, nikdy by ma neurazil, ani by mi neublížil. Chcela by som toto trestné oznámenie stiahnuť, aby ho pustili. Je nám bez neho ťažko a chcem mu pomôcť.

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.11.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ je obvinený týrania blízkej a zverenej osoby, tak nie je možné trestné oznámenie zobrať späť. Niektoré oznámenia sa dajú vzať späť tak, že poškodený povie, že nesúhlasí s trestným stíhaním, ale to neplatí pri trestných činoch, napr. týrania blízkych osôb. Polícia musí stíhať všetky činy o ktorých sa dozvie. Môžete mu však skúsiť pomôcť tak, že na súde, ako poškodená budete vypovedať a môžete povedať, že navrhujete skôr liečenie, než výkon, aby sa odstránila príčina správania a nie len následok.


Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Môžem podať trestné oznámenie za nevyplatenie mzdy?

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,

 

nevyplatenie mzdy môže za určitých okolností napĺňať skutkovú podstatu trestného činu, a to podľa § 214 Trestného zákona, kde je upravený trestný čin "Nevyplatenie mzdy a odstupného". Pre úplnosť uvediem, že táto norma chráni legálny príjem, a preto neodporúčam podať trestné oznámenie ak by malo ísť o mzdu vyplácanú "na ruku". V takom prípade by ste mohli kriminalizovať samého seba.


Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, moja mama je už asi rok obviňovaná susedou z krivých obvinení, či už v oblasti životného prostredia alebo spolunažívania. Keďže moja mama má 80 rokov, rozhodla som sa v jej mene podať trestné oznámenie za krivé obvinenie, nakoľko všetky vyšetrovania skončili negatívne a boli zastavené. Kde môžem podať toto oznámenie a môžem ho ako dcéra za ňu podávať? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
poškodený (Vaša mama) sa môže nechať zastupovať splnomocnencom. Je však potrebné, aby Vám podpísala splnomocnenie na podanie trestného oznámenia v danej veci a zastupovania v trestnom konaní. Oznámenie je možné podať na polícii, či na prokuratúre. Odporúčame tak urobiť písomne, kde vysvetlíte, čo sa stalo a aký trestný čin v tom vidíte.


Trápi vás "Trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať. Približne pred mesiacom som predala auto a teraz mi zavolala tá pani, tvrdiaca, že auto má stočené kilometre. Vyžaduje, aby som jej vrátila 500 eur. Som v šoku, pretože o stočených kilometroch som nevedela a nechápem prečo by som jej mala vracať peniaze za niečo, s čím nemám ja nič spoločné. Auto sme kúpili za 5300 eur a do následnej opravy sme investovali 900 eur. Ona ho odo mňa kúpila za 4500 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň,

aj keď rozumiem tomu, že ste o tom nevedeli, právna úprava je v tomto smere prísna. Stočené kilometre môžu predstavovať v tomto prípade tzv. vadu, a to skrytú vadu. Podľa ustanovenia § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Je teda právom kupujúceho žiadať zľavu z ceny. Otázkou však je už len dohoda o primeranosti zľavy. Zľava by sa mala stanoviť ako rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a cenou, za ktorú sa predávajú rovnaké autá s týmito skutočnými kilometrami. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava