POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako stiahnuť trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice

Otázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie

Dobrý deň, už som Vám raz písal o svojom probléme a ďakujem za odpoveď. Išlo o incident, pri ktorom ma kamarát udrel päsťou do tváre, v dôsledku čoho mi vypadli dva zuby a zlomil sa mi nos. Strávil som 53 dní na nemocenskej. Pochopiteľne, som to nahlásil a situácia bola riešená v priestupkovom konaní. Na základe rady, ktorú som dostal, som nenechal vec tak a podal trestné oznámenie v tej istej veci. Momentálne vyšetruje polícia v našom meste, kde bol prizvaný aj znalec v oblasti medicíny, pretože sa jedná o vážne ublíženie na zdraví. Ozval som sa policajtovi, že neželám aby sa v tomto prípade pokračovalo. Odpovedali mi, že to už nie je možné stiahnuť, ale môj názor zaznamenajú a pridajú, že nechcem aby bol dotyčný trestaný. Je možné, že bude trestaný? Môžu pokračovať v stíhaní aj bez môjho súhlasu? Nechcem, aby bol dotyčný trestaný. Prosím Vás, poraďte mi, čo mám ešte urobiť, aby všetko dopadlo dobre. Môžu jednať aj bez môjho súhlasu a stiahnutia trestného oznámenia? Čo bude ďalej? Prosím Vás o skorú odpoveď a pomoc! Ďakujem Vám, pán advokát.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

Dobrý deň,

pokiaľ bol ten istý skutok riešený v priestupkovom konaní a bolo právoplatne rozhodnuté (či už o vine alebo nevine), potom by už orgány činné v trestnom konaní konať nemali, nakoľko ten istý skutok nemôže byť potrestaný dvakrát. V opačnom prípade, aj v prípade keď nesúhlasíte, orgány činné v trestnom konaní konajú z úradnej povinnosti. Na trestné stíhanie ťažkého ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 157 TZ je potrebný súhlas poškodeného. To, či konanie dotyčného bolo úmyselné alebo nedbanlivostné posúdia orgány činné v trestnom konaní. Ak by bolo nedbanlivostné bol by na ďalšie stíhanie potrebný Váš súhlas.

Trápi vás "Ako stiahnuť trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné stiahnuť trestné oznámenie podané na druhú osobu pre fyzické a psychické týranie. Toto oznámenie som podala s predpokladom, že dostanem vyjadrenie druhý deň. Keď som sa však informovala, bolo mi povedané, že môže trvať až 30 dní. Pokiaľ mi nič neprišlo, môžem trestné oznámenie stiahnuť? Uvedomila som si, že ak ho zavrú, ja a deti nebudeme môcť finančne existovať. A ešte jeden dotaz: Je potrebné ísť osobne, alebo môžem zriadiť oznámenie aj iným spôsobom? Cítim sa nepríjemne, keď musím tam chodiť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
podané trestné oznámenie nie je možné vziať späť a orgány činné v trestnom konaní by mali o podanom trestnom oznámení rozhodnúť do 30 dní od jeho prijatia. Ako určitý prostriedok, ktorým sa dá zabrániť trestnému stíhaniu môže slúžiť súhlas poškodeného, avšak súhlas poškodeného sa dá uplatniť iba pri niektorých druhoch trestných činov. Podľa ustanovenia § 211 TP:

Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.   Ak ide o jeden z uvedených trestných činov, tak potom v prípade, že odoberiete/neudelíte súhlas s trestným stíhaním, tak sa v trestnom stíhaní nebude pokračovať, resp. sa ani nezačne. Avšak v prípade ako uvádzate pôjde pravdepodobne o trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby a v takom prípade sa na súhlas poškodeného neprihliada.    V prípade, že osoba na ktorú bolo podané trestné oznámenie je zároveň rodičom maloletého dieťaťa a nastala by situácia, že by bola odsúdená a bol by jej uložený trest odňatia slobody, tak treba dodať, že vyživovacia povinnosť tejto osoby nezaniká, ak má majetok, exekútor ho môže zabaviť a predať. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, Podal som trestné oznámenie na kolegu, ktorý ma napadol v práci. Neskôr sme sa však osobne stretli a dohodli sme sa, že situáciu necháme takto. No zabudol som stiahnuť trestné oznámenie a medzitým nám prišlo predvolanie na Okresný úrad. Môžem ešte stiahnuť trestné oznámenie? Ako by som mal teraz postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 11.11.2021)

Dobrý deň,
ak prišlo predvolanie na okresný úrad, riešia to ako priestupok. Oznámenie nie je možné vziať späť a orgán prejednávajúci vec musí vo veci postupovať z úradnej povinnosti. V konaní však môžete vypovedať spôsobom, že ste sa s ním už dohodli, došlo k urovnaniu a ďalšie konanie úradu nepovažujete za potrebné a nutné. Ak by aj bol uznaný vinným zo spáchania priestupku, nemuseli by a zrejme by mu ani neuložili pokutu, ale by ho iba pokarhali.


Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je ešte možné stiahnuť trestné oznámenie na manžela, ktorý sedí vo vyšetrovačke.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 26.07.2019)

Dobrý deň,

trestné právo sa riadi zásadou oficiality, podľa ktorej ak sa orgány činné v trestnom konaní dozvedia o akomkoľvek trestnom čine, musia ho vyšetrovať, a preto nie je možné už podané trestné oznámenie vziať v každom prípade späť. Trestný poriadok však obsahuje výnimku, a to v § 211 Trestného poriadku, podľa ktorého:

(1) Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, podvodu podľa § 221, podielnictva podľa § 231 a 232, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.

Záleží za aký trestný čin je vyšetrovaný. Ak za niektorý z vyššie uvedených a Vy ste poškodená, potom by bolo možné vziať súhlas späť.


Trápi vás "Ako stiahnuť trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné stiahnuť trestné oznámenie na môjho priateľa, ktoré som podala. Je to riešené za lúpež, súd to však už rieši. Ak sa dá odvolávať, chcela by som vedieť, ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 08.07.2019)

Dobrý deň,

V zmysle súčasne platnej právnej úpravy nie je možné vziať už podané trestné oznámenie späť.

Orgány činné v trestnom konaní môžu postupovať aj samostatne, ak je z podaného trestného oznámenia zrejmé, že sa skutok stal, je trestným činom a prípadne aj okolnosti uvedené v trestnom oznámení nasvedčujú tomu, kto je páchateľom daného trestného činu.

Výnimku z vyššie uvedeného predstavuje ustanovenie § 211 Trestného poriadku. V zmysle príslušného ustanovenia Trestného poriadku môže poškodený neudeliť súhlas s trestným stíhaním a teda v prípade nedania tohto súhlasu bude trestné stíhanie zastavené.

Vyššie uvedené ustanovenie sa však vzťahuje výlučne iba na konkrétne trestné činy a voči konkrétnym páchateľom, ktorí sú vo vzťahu k poškodenému v príbuzenskom alebo v rodinnoprávnom vzťahu.  


Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj synovec dostal trestné oznámenie (Uznesenie), ktoré mu prokurátorka zrušila. Zároveň bol obvinený z Tesca, že ukradol peniaze z pokladne. Nepripustil však, že by takýto čin spáchal. Napriek tomu sa rozhodol, že nechce mať nijaké problémy. Dohodol sa s Tescom, že zaplatí sumu, ktorú akože ukradol, pod podmienkou, že vedúca, ktorá na neho podala trestné oznámenie, ho zo všetkých obvinení stiahne. Policajt mu povedal, že sa to už ďalej nebude riešiť a že to ukončí, ale ešte musí prísť na výsluch. Môžeme mu veriť? Môže to byť pravda? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že trestné oznámenie nie je možné stiahnuť späť alebo vziať späť. Ak je už raz podané a orgány činné v trestnom konaní sa dozvedia o spáchaní trestného činu, musia túto vec prešetriť a primeraným spôsobom rozhodnúť. Ak orgány činné v trestnom konaní posúdili po právnej stránke jeho konanie ako krádež, môže poškodený odvolať súhlas s trestným stíhaním a následne orgány činné v trestnom konaní trestné stíhanie voči Vášmu synovcovi zastavia. Napriek tomu, ak by taký postup nebol možný (pre odlišnú právnu kvalifikáciu) sú viaceré možnosti ako alternatívne ukončiť trestné stíhanie bez toho, aby bola voči nemu podaná obžaloba. Nepredpokladáme, že ide o vysokú sumu, pričom v takýchto prípadoch sa vyšetrovatelia naozaj snažia o to, aby vec bola čo najmiernejšie z pohľadu obvineného ukončená, najmä ak došlo k náhrade škody. Treba byť pri tomto postupe obozretný, aby Váš synovec nepodpísal nejaký dokument, ktorým by uznal vinu alebo si inak poškodil.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné stiahnuť trestné oznámenie, ktoré som podala na môjho syna. Oznámila som ho za to, že nám ukradol peniaze. Taktiež som dala súhlas na začatie trestného stíhania. Avšak v medzičase mi syn peniaze vrátil. Je teda možné stiahnuť dané trestné oznámenie alebo ukončiť stíhanie? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň. Podané trestné oznámenie v zásade nemožno vziať späť. V zadanej otázke však spomínate, že ste dali aj súhlas na začate trestného stíhania. V danej súvislosti možno ozrejmiť, že ide o inštitút súhlasu poškodeného, pričom v zmysle ustanovenia § 212 ods. 2 Trestného poriadku možno tento súhlas vziať späť. Ak Vám teda syn vrátil ukradnuté peniaze a nechcete, aby bol trestne stíhaný, je potrebné, aby ste pred príslušnými orgánmi činným v trestnom konaní vzali súhlas poškodeného výslovným vyhlásením späť.


Trápi vás "Ako stiahnuť trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ako poškodená môžem sa dohodnúť so sudcom. Vzhľadom k tomu, že trestný čin bol spáchaný na mojej osobe, je možné, aby obvinený nebol stíhaný väzobne, ale len ústavnou liečbou pod dohľadom polície? Mám výčitky svedomia a žijem so strachom, že sa incident zopakuje alebo skončí ešte horšie. Domnievam sa, že to by mal byť pre neho dostatočný trest a ponaučenie do života. Máte nejaké odporúčania pre takúto situáciu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 16.08.2017)

Dobrý deň,

to, či sudca uloží trest odňatia slobody, resp. či uloží obžalovanému ochranné opatrenie v podobe ústavnej liečby záleží na úvahe sudcu, ktorý na základe vykonaného dokazovania dospeje k záveru, čo je pre nápravu páchateľa (ak sa preukáže jeho vina) najlepšie.


Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Ide o situáciu týkajúcu sa môjho syna a jeho nevesty. Nechali svoje deti samé doma a následne neznáma osoba volala políciu. Keď ma vypočúvali, povedali mi, že na nich bolo podané trestné oznámenie pre opustenie dieťaťa. Myslela som si, že to urobila sociálna pracovníčka, ktorá bola privolaná na miesto. Len neskôr, keď som si prečítala oznámenie, som zistila, že v ňom bolo uvedené moje meno. Chcela by som sa spýtať, či je možné toto trestné oznámenie stiahnuť. Ďakujem vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

trestné oznámenie nie je možné stiahnuť, tak ako je tomu napríklad pri žalobe v civilnom konaní. Dôvodom je, že orgány činné v trestnom konaní prešetrujú všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedeli. Vo Vašom prípade neprichádza do úvahy, ani tzv. súhlas poškodeného, pretože poškodeným nie ste Vy, ale maloleté deti.


Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať o podaní trestného oznámenia na môjho suseda. Pred približne dvoma mesiacmi sme sa pohádali a napadol ma. Nič sa mi neprihodilo, ale keď som to riešila na polícii a chcela som mu zabrániť, aby sa to v budúcnosti neopakovalo, povedali mi, že je potrebné podať trestné oznámenie. Tak sa aj stalo a celú vec riešili ako priestupok, za ktorý dostal pokutu 33 €. Dnes mi však prišiel list od Všeobecnej vnútornej správy, ktorý ma zaväzuje k ďalšiemu výsluchu. Teraz je medzi nami pokoj, sused sa stiahol a ja nechcem, aby sa táto situácia ďalej komplikovala. Viete mi prosím poradiť, ako by som mala postupovať ďalej? Nemám na to, aby sme sa museli ťahať po súde. Rada by som tomu celému ukončila. Nechcem viesť žiadne ďalšie spory, som nekonfliktný typ. Mám strach, že by sa naše vzťahy ešte viac zhoršili. Prosím Vás o radu. Veľmi ďakujem.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ Vás akýkoľvek štátny orgán (či už súdny alebo správny) predvolá, ste povinná dostaviť sa v určenom čase na dané miesto.
Vychádzajúc z toho, že Vaše trestné oznámenie bolo vybavené v rámci priestupkového konania, ktoré sa skončilo uložením sankcie, dané predvolanie sa teoreticky nemusí týkať tej istej veci. Rovnako je však možné, že priestupkovo prejednaná osoba sa proti rozhodnutiu odvolala.
Každopádne pri výsluchu je potrebné uviesť pravdivé skutočnosti a pokiaľ to považujete za potrebné, môžete uviesť, že v rámci zachovania dobrých vzťahov už ako poškodená netrváte na prejednaní veci.
 


Trápi vás "Ako stiahnuť trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako stiahnuť trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, pán Ficek, Rád by som Vás poprosil o radu. Som v podmieneke a stalo sa, že sme sa pohádali s kamarátom. Neboli sme fyzicky násilní a bol mi uložený blokový pokutový lístok vo výške 30 €. Kamarát nič nepodával na polícii, iba sme museli poskytnúť naše osobné údaje. Rád by som sa opýtal, či by mi to v budúcnosti mohlo spôsobiť nejaké problémy a či by nebolo užitočné navštíviť políciu a vysvetliť, že išlo len o nedorozumenie. Ďakujem a prajem Vám pekný deň.

Odpoveď: Ako stiahnuť trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, po uplynutí podmienky bude súd rozhodovať o tom, či ste sa osvedčili alebo nie. Na rozhodnutie o takomto osvedčení súd vyžiada o Vás komplexné údaje od rôznych štátnych orgánov. Súd bude skúmať aj to, či došlo k spáchaniu priestupku a uloženiu sankcie (napr. pokuty). To, že ste v rámci blokového konania uhradili pokutu 30,- € znamená, že ste uznali vinu zo spáchania tohto priestupku a zaplatením tohto poplatku je táto vec ukončená. V súčasnosti by ste na polícii už zbytočne vysvetľovali, že išlo o nedorozumenie. Bližšie sa k tejto veci budete môcť vyjadriť na verejnom zasadnutí, ktoré nariadi súd na rozhodnutie o Vašom osvedčení. Tam budete môcť sudcovi vysvetliť, že išlo iba o nedorozumenie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako stiahnuť trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.