Máte
otázku?

Môžem vziať trestné oznámenie späť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

Dobrý deň, je možné stiahnuť trestné oznámenie?

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

Dobrý deň, po podaní trestného oznámenie konajú orgány činné v trestnom konaní samostatne, a to aj bez súčinnosti oznamovateľa, ak skutočnosti uvedené v trestnom oznámení naznačujú, že bol spáchaný trestný čin. Určité prelomenie tejto zásady predstavuje tzv. súhlas poškodeného. V zmysle § 211 Trestného zákona platí, že trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, podvodu podľa § 221, podielnictva podľa § 231 a 232, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich. Zároveň platí, že súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť, a to až dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Za splnenia vyššie uvedených zákonných podmienok, je teda možné, vlastným právnym úkonom docieliť zastavenie trestného stíhania.

Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, podal som trestné oznámenie na svojho otca za nebezpečné vyhrážanie. Je možné toto oznámenie vziať späť? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,
trestné oznámenie sa žiaľ vziať spať nedá. Existuje však inštitút súhlasu poškodeného v zmysle Trestného poriadku § 211 a v prípade, že poškodený takýto súhlas zoberie späť, tak sa v trestnom stíhaní nebude ďalej pokračovať. Takýto postup je možný iba pri niektorých trestných činoch, ktorých výpočet je uvedený v ustanovení § 211 Trestného poriadku:

Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.   Trestný čin nebezpečného vyhrážania sa síce nenachádza vo vyššie uvedenom výpočte, teda súhlas poškodeného pri ňom nie je možné uplatniť, avšak mohlo sa stať, že daný skutok bol kvalifikovaný inak orgánmi činnými v trestnom konaní. Pokúste sa teda zistiť či bolo voči Vášmu otcovi vznesené obvinenie a pre aký trestný čin a skontrolujte či by sa inštitút súhlasu poškodeného nedal využiť.  Ešte to nie je stratené. Dôležité je čo bude povedané na výsluchu. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Môj kamarát na mňa podal trestné oznámenie za krádež. Je možné toto trestné oznámenie odvolať? Konkrétne, ide o vec, ktorej hodnota prevyšuje 266 euro. Ako by som mal postupovať v takomto prípade?

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 29.10.2023)

Dobrý deň,
odvolanie trestného oznámenia nie je možné, avšak trestný poriadok pozná inštitút súhlasu poškodeného. Ak je poškodeným v danom prípade Váš kamarát, tak môže vziať súhlas s trestným stíhaním späť, následkom čoho bude, že sa v trestnom stíhaní nebude pokračovať. Uvedené upravuje ust. § 211 Trestného poriadku, pričom sa súhlas poškodeného vzťahuje iba na niektoré trestné činy. Ak však ide o krádež, tak pri tejto je možné vziať súhlas späť. 


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o trestnom oznámení. Už viem, že ho nemožno stiahnuť ani zrušiť, ale som zúfalá a posledné dni sa veľmi trápim. Pred takmer rokom ma napadol a fyzicky zranil môj bývalý priateľ. Bol za to odsúdený na podmienku a pred dvoma týždňami sa niečo zopakovalo. Možno som sa viac-menej len zľakla a možno mi v skutočnosti nechcel ublížiť, ale napriek tomu som podala naňho ďalšie trestné oznámenie. Bol okamžite poslaný do väzby. Mrzí ma, že to takto dopadlo a rada by som, aby ho prepustili na slobodu. No jediný spôsob by bol ten, že by som na polícii musela povedať, že som si všetko vymyslela. To by však znamenalo, že som krivo vypovedala a hrozilo by mi trestné stíhanie. Chcem sa opýtať, čo by mi v takom prípade hrozilo? Alebo, ako by som mohla túto situáciu vyriešiť inak, pretože zo všetkého už som psychicky veľmi vyčerpaná.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 04.10.2023)

Dobrý deň,
trestný poriadok predpokladá aj s takýmito prípadmi. Ako poškodená máte právo nazerať do spisu a vyhotovovať si z neho kópie a zistite v akom je vec štádiu. Poškodený tiež môže podľa § 211 Trestného zákona:

Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

Ak ide o niektorí z vyššie uvedených činov, tak orgány činné v trestnom konaní môžu v trestnom stíhaní pokračovať iba s Vaším súhlasom, pričom tento súhlas môžete odobrať a následkom bude to, že v trestnom stíhaní sa nebude pokračovať. Vo vzťahu k otázke ohľadom zmeny trestného oznámenia, teda, že ste si to celé vymysleli. Daným konaním by ste sa vystavovali riziku trestného stíhania kvôli krivému obvineniu podľa § 345 Trestného zákona:

(1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) z osobitného motívu, alebo b) verejne. (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok. 
Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, môžem zastaviť trestné oznámenie?

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, trestné oznámenie zastaviť nemôžete. Jedine, čo je pri niektorých trestných činoch možné, je odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním. Ak by k takémuto kroku zo strany poškodeného došlo, potom sú OČTK povinné trestné stíhanie zastaviť. Týka sa to ale len obmedzeného počtu trestných stíhaní uvedených v ust. § 211 ods. 1 a ods. 2 Trestného poriadku.

"(1) Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

(2)Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami."

V prípade ostatných trestných činov platí, že OČTK sú povinné konať ex offo, t. j. z úradnej povinnosti, o všetkých protiprávnych činoch, ktoré môžu napĺňať znaky niektorej zo skutkových podstát trestného činu v zmysle Trestného zákona,  V takýchto prípadoch potom nie je možné tzv. vziať trestné oznámenie späť (uvedené sa však vzťahuje na drvivú väčšinu trestných činov). 


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môj bývalý priateľ mi zlomil nos a podala som trestné oznámenie. Následne sme dospeli k dohode a chceli by sme sa vyhnúť súdnemu procesu. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate či bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie. V prípade, ak áno, tak je dôležité za aký trestný čin. V tomto prípade by sa však mohlo jednať o trestný čin ublíženia na zdraví. Ten patrí k trestným činom, kde je dôležitým aj súhlas poškodeného, teda v tomto prípade môžete súhlas s trestným stíhaním vziať späť a ďalej sa v trestnom stíhaní nebude pokračovať a súdu sa vyhnete. Ak by náhodou išlo o iný trestný čin, tak potrebné informácie o súhlase poškodeného nájdete v ust. § 211 Trestného poriadku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom priateľa, ktorý je momentálne vo väzbe za týranie blízkej osoby. Je možné ešte to stiahnuť? Súd ešte nemal. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, trestné oznámenie nie je možné stiahnuť. Trestné právo je právo verejné a orgány činné v trestnom konaní sú povinné konať o každom protiprávnom konaní, ktoré môže napĺňať znaky niektorej zo skutkových podstát trestného činu v zmysle Trestného zákona, a to z úradnej povinnosti. To znamená, že trestné oznámenie nie je možné vziať späť ako žalobu v súkromnom práve, nakoľko takýmto konaním sa páchateľ dopúšťa konania v rozpore so zákonom. 
Existuje však paragraf 211 Tr.poriadku, pri ktorom je možné pri určitých trestných činoch nedať súhlas na trestné stíhanie. Súhlas je možné odvolať. 


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako môžem na polícii odvolať moje trestné oznámenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň, odvolať trestné oznámenie žiaľ nie je možné, ako ani vziať ho späť a pod., a to z toho dôvodu, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) sú z úradnej povinnosti povinné konať o všetkých trestných činoch, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvedeli. Teraz je už vec v rukách polície, ak vyhodnotí, že trestné oznámenie nemá opodstatnenie, tak ho môže odmietnuť, prípadne postúpiť na riešenie v rámci priestupkového konania alebo iného správneho konania. Naopak, ak okolnosti budú nasvedčovať tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin, OČTK budú musieť konať a vec prešetriť. 

Je možné pri určítých trestných činoch nedať súhlas na trestné stíhanie. Ale neplatí to pri všetkých trestných činoch. Ak chcete, môžeme postup prediskutovať cez telefón. Táto služba je však už spoplatnená.


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás, mám otázku. Podal som trestné oznámenie na môjho kamaráta, pretože som sa obával o svoju rodinu. Prakticky to spočívalo v tom, že som mu dal zákaz vstupu na môj pozemok, kde sme kedysi spolu chodievali. Tento zákaz som mu oznámil ústne, písomne a aj prostredníctvom telekomunikácie. Napriek tomu, môj kamarát prišiel na môj pozemok so svojím loveckým nožom a policajnou brokovnicou naplnenou gumovými projektilmi. Vyšiel som naň s cieľom ho z pozemku vykázať, keď na mňa vytiahol nôž. Následne som mu nôž vyrazil z rúk a odstrčil som ho. Pri jednom strome mal v taške spomínanú brokovnicu, ktorú vytiahol a začal po mne strieľať. Zastal a odišiel až keď som mu povedal, že mám na pozemku kamery a pôjde za toto do väzenia. Polícia ho následne zadržala a pri zásahu ho celkom tvrdo spacifikovala, keďže sa bránil. Bol obvinený podľa §294 ods. 2, §360 ods 1 ods 2 a) s poukazom na §138 písm a. Pred nedávnom na mňa prišiel a ospravedlnil sa mi. Momentálne znovu spolu chodievame na môj pozemok a sme znovu kamarátmi. Moja otázka teda znie: je možné toto podané trestné oznámenie stiahnuť? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 14.09.2022)

Dobrý deň,
je mi ľúto, ale trestné oznámenie nie je možné vziať späť, pretože orgány činné v trestnom konaní konajú v zmysle zásady oficiality a sú povinné vo veci konať z úradnej povinnosti. Je pravdou, že pri určitých trestných činoch sa však vyžaduje súhlas poškodeného, aby mohli orgány činné v trestnom konaní pokračovať v trestnom stíhaní, avšak trestné činy, ktoré ste uviedli vyššie, tam nespadajú a teda ďalší postup v tomto konaní má už v rukách polícia a prokuratúra. 

Ako poškodenému Vám však trestný poriadok priznáva určité práva a povinnosti v zmysle § 46:

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Poškodený má právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného konania. Informáciu poskytne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa poškodenému poskytnú potrebné kontaktné údaje. Informácia o stave konania sa neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.

Vášmu kamarátovi môžete pomôcť jedným z vyššie uvedených spôsobov, taktiež máte právo na zastúpenie splnomocnencom v tejto veci, ktorý Vám pri realizácií tohto práva môže pomôcť. 

 


Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám priateľku, ktorej som ukázal nahé fotky na Facebooku. Viem, že to bola chyba zo žiarlivosti a už som sa jej ospravedlnil. Avšak medzitým podala na mňa trestné oznámenie. Rád by som sa opýtal, či je možné to stiahnuť? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 02.06.2022)

Dobrý deň, trestné oznámenie nie je možné vziať späť, a to z toho dôvodu, že orgány činné v trestnom konaní sú z úradnej moci povinné konať o všetkých trestných činoch, o ktorých sa dozvedeli.

 

Preto aj keby ste vzali trestné oznámenie späť, de facto by to nemalo za následok automatické zastavenie trestného stíhania, ak už bolo v predmetnej veci začaté, nakoľko späťvzatie trestného oznámenia už z vyššie uvedeného dôvodu náš Trestný poriadok nepozná.

Čo však náš Trestný poriadok umožňuje je inštitút súhlas poškodeného, ktorý sa však vzťahuje len na explicitne vymedzené trestné činy.

Ak by po právnej stránke išlo o taký druh trestného činu, môže vaša priateľka vziať súhlas s trestným stíhaním späť a trestné stíhanie bude následne zastavené. Avšak vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav sa nám javí, že by sa mohlo jednať o trestný čin poškodzovania cudzích práv v zmysle ust. § 376 Trestného zákona a na tento sa predmetné ustanovenie § 211 Trestného poriadku upravujúce súhlas poškodeného nevzťahuje.  Môžeme vám ale vysvetliť, ako by sa to dalo vyriešiť. Môžete sa objednať u nás na telefonickú konzultáciu. 

 

 


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem vziať trestné oznámenie späť? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som stiahnuť trestné oznámenie, pretože som bola podvedená. Na internete som si našla inzerát na pôžičku a aj keď som zaplatila, pôžičku som nedostala. Podala som na dotyčnú osobu oznámenie, ale už psychicky je to na mňa veľmi ťažké. Na radu lekára by som nemala pokračovať v tomto procese, pretože je veľmi zdĺhavý. Môžem obvinenie stiahnuť aj keď je to práve na polícii v rámci šetrenia? Ďakujem Vám za radu. S pozdravom, J.

Odpoveď: Môžem vziať trestné oznámenie späť?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,

v súčasnosti sa značne rozmnožili podobné formy podvodov, kde fyzické osoby alebo právnické osoby žiadajú vopred platby za to, že Vám bude poskytnutá pôžička.

Platí ust. § 211 Trestného poriadku :

"Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich. "

Z otázky predpokladáme, že nie ste v príbuzenskom pomere k obvinenému, ani jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh, a preto nemôžete zobrať trestné oznámenie späť. Predpokladáme, že daná osoba, ktorá Vám sľúbila pôžičku, takto konala a koná v množstve prípadov. Sme názoru, aby ste sa nedali odradiť, lebo nebude učinené právu zadosť a Vám sa peniaze nevrátia. Či to bude zdĺhavý proces, je vecou vyšetrovateľa a následne súdu.  Vy si uplatnite náhradu škody v trestnom konaní v súlade s ust. § 46 Trestného zákona :

"Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje."

Vo veci v prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem vziať trestné oznámenie späť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.