Styk s maloletou dcérou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčiansky
Odpovedá: Advokát Trenčín
Odpovedané dňa: 10. 1. 2017

Otázka: Styk s maloletou dcérou

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať či mám nárok zobrať si dcéru k sebe aspoň na deň..dva..žena tvrdí že mi ju nedá..podala žiadosť o rozvod. Súd zatiaľ neprebehol ani žiadne rozhodnutie nemám..dcéra má 11 mesiacov a mam pre ňu vytvorené podmienky..zároveň sa môžem o ňu postarať...tiež tvrdí že s ňou navštevuje psychológa..lenže mi zatiaľ nedala žiadne potvrdenie o návšteve psychologa...má vôbec význam navštevovať psychologa s tak malým dieťaťom ktoré nemám problém s vývinom? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Styk s maloletou dcérou

Ako otec dieťaťa máte samozrejme rovnaké práva a povinnosti voči dieťaťu, ako má jeho matka. Matka Vám teda nemôže brániť v styku s dieťaťom. Pokiaľ je tomu však tak, stretávanie s maloletou dcérou môžete dosiahnuť podaním návrhu na neodkladné opatrenie, ktorým budete žiadať rozhodnúť o úprave styku s maloletou dcérou do času právoplatného skončenia konania o rozvode. Matka bude povinná takéto rozhodnutie rešpektovať a umožniť Vám s dcérou sa stretávať. Takéto konanie matky je taktiež vhodné oznámiť orgánu sociálnej kurately (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorá o tom spíše záznam a taktiež môže podniknúť potrebné kroky. Tento záznam bude aj podkladom pre zaujatie stanoviska úradu  a podanie jeho vyjadrenia na súd v rámci rozvodného konania. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí