Máte
otázku?

Dedenie po otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Dedenie po otcovi

Dobrý deň. Tento rok mi neočakávane zomrel otec, ktorý nenapísal závet, a preto proces dedičstva prebieha zo zákona. Sme dve sestry a naša mama. Otec vlastnil byt, chatu, auto a garáž. Chcem vedieť, ako by som mohla dediť, keďže sa nachádzam v exekúcii a mám trvalý pobyt na obci. Momentálne žijem v Rakúsku s celou rodinou, kde máme trvalé bydlisko. Mám dvoch synov, jeden je starý 20 rokov a druhý 12 rokov. Ten starší žije na Slovensku, ale nemá trvalý pobyt, len prechodný na obci. Chcela by som sa dedičstva zriecť v prospech mladšieho syna, ale aj on má trvalý pobyt v Rakúsku. Čo by ste mi poradili? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Dobrý deň. Trvalý pobyt na Slovensku nie je podmienkou, aby ste mohli na Slovensku dediť. Ako dedič ste daná zákonom. Trvalý pobyt je len evidencia o Vašom pobyte, ktorá slúži najmä na doručovanie písomností. V dedičskom konaní môžete uviesť inú adresu trvalého pobytu, prípadne korenšpondenčnú adresu. Dedičstvo môžete odmienuť, prípadne sa môžete dedičstva vzdať v prospech Vášho syna. Avšak vo Vašom prípade budú problémom exekúcie. Pokiaľ máte exekúcie, máte zákaz disponovať so svojim majetkom bez súhlasu súdneho exekútora. Týka sa to aj majetku, ktorý napríklad v budúcnosti zdedíte. Pokiaľ sa vzdáte majetku v prospech Vášho syna v dedičskom konaní a exekútor sa o tejto skutočnosti dozvie má právo sa súdnou cestou domáhať neúčinnosti tohto právneho úkonu. Nakoľko aj napriek tomu, že ste vedeli že máte exekúcie ste sa vzdali svojho majetku a tým ste ukrátili svojich veriteľov. 

Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala. Sme tri sestry a budeme dediť rodinný dom po našom otcovi, ktorý ešte žije. Ale radi by sme ho "kúpili" ešte pred dedením. Keďže už nemáme dvadsať rokov, nemôžeme získať hypotéku. Dom sa nachádza v chatárskej oblasti a je celoročne obyvateľný. Pred deviatimi rokmi, keď nám zomrela mama, bol jeho hodnota 30 000 eur. Určite je dnes vyššia. Moja otázka je, ako postupovať ďalej, aby sme vyšli výhodne, ale zároveň nechcem ukrátiť sestry.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 04.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že riešenie je jednoduché.

Ak chcete od vášho otca vy ako jedna z jeho dcér kúpiť dom, potom riešením je spísanie kúpnej zmluvy. Možno ste v otázke slovom "kúpiť" mysleli to, aby vám ho otec daroval. Predpokladáme, že otec v predmetnom dome býva, preto je potrebné v kúpnej prípadne darovacej zmluvy spísať aj dohodu o zriadení vecného bremena v prospech otca spočívajúceho v práve doživotného bývania. Ak nechcete ukrátiť sestry, potom riešením je, aby ste dom nadobudli všetky 3 do podielového spoluvlastníctva a následne sa dohodli na finančnom vyporiadaní /napr. formou splátok z vašej strany, keďže uvádzate, že hypotéku nedostanete zrejme s ohľadom na vek/.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám dve manželské a jedno nemanželské dieťa. Po mojej smrti by som chcel, aby majetok zdedili moje dve manželské deti. Akým spôsobom môžem vydediť nemanželské dieťa, s ktorým som nebol 40 rokov v kontakte? Stačí napísať závet alebo prepísať majetok na deti? Ide sa hlavne o byt, ktorý užívame spolu s manželkou. Ďakujem za odpoveď. F.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 23.08.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché :

Za života je potrebné darovať byt manželským deťom do ich podielového spoluvlastníctva  so súčasným spísaním dohody o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania spolu s manželkou. Súhlas nemanželského dieťaťa na darovanie bytu nepotrebujete a darovaciu zmluvu nebude môcť právne napadnúť.

Uvádzame, že ak by ste spísali len závet a určili dvoch závetných dedičov - deti z manželstva, závet by bol v tejto časti neplatný, lebo plnoletý dediť má právny nárok na minimálne jednu polovicu jeho zákonného podielu na dedičstve.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, riešim dedičské konanie po mojom otcovi. Má druhá manželka môjho otca nárok na pozemky, ktoré otec zdedil po svojom otcovi v čase, keď ešte s ňou nebol ženatý? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň,
aj keď druhá manželka vášho otca nebola v manželskom zväzku s vašim otcom v čase nadobudnutia pozemkov, bude dedičom v I. skupine zákonných dedičov podľa ust. § 473 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na okolnosť, že predmetné pozemky váš otec zdedil a teda nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, má právny nárok na podiel na pozemku v rozsahu jednej polovice pozemkov, ako aj vy ako dcéra vášho otca - poručiteľa /predpokladáme, že ste len jediným dieťaťom vášho otca/.

Dohoda dedičov v dedičskom konaní je možná aj iná, napr. že vy sama zdedíte všetky pozemky, ktoré otec nadobudol dedením.


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Narodila som sa mojej matke ako nemanželské dieťa. Krátko po mojom narodení sa ale v roku 1971 vydala za iného muža. Až do roku 1977 som mala rovnaké priezvisko ako moja matka, kým som rozhodnutím MNV neprijala priezvisko môjho otčima. Celý život ma presviedčal, že ma osvojil. Moja matka zomrela v roku 2006. Dnes som však objavila skenované rozhodnutie, ktoré hovorí len o zmene priezviska, nie o osvojení. Môj biologický otec tiež zomrel a nebola som prizvaná na dedičské konanie. V tom čase som to nevnímala ako problém, pretože som žila v presvedčení, že moje osvojenie otčimom ma zbavilo akýchkoľvek nárokov voči biologickému otcovi. V rozhodnutí sa však uvádza, že zmenou priezviska mi nevznikol žiadny právny nárok voči osobám s priezviskom, ktoré som prijala rozhodnutím. Môžem teda vhodne interpretovať, že nešlo o osvojenie, ale len o zmenu priezviska?

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 07.07.2023)

Dobrý deň, ak je situácia taká, že ste mali len priezvisko po matke a manžel Vašej matky si Vás neosvojil, potom ste mali byť zákonnou dedičkou po Vašom biologickom otcovi. Zmena priezviska neznamená na priezvisko manžela Vašej matky neznamená, že si Vás osvojil.

Ak Váš biologický otec zomrel, mali ste byť pozvaná na dedičské konanie ako jeho potomok - zákonný dedič. Ak však od právoplatnosti dedičského konania uplynulo viac ako 3 roky, max. 10 rokov, s vydaním dedičstva od dedičov po Vašom biologickom otcovi nič neurobíte.

Nepíšete v otázke kedy zomrel biologický otec, v tomto smere odporúčam kontaktovať informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a žiadať o kópiu dedičského rozhodnutia, lebo máte na to právny nárok - ste jeho potomkom a zákonným dedičom, načo Vám bude postačovať preukázať Váš rodný list. Následne treba kontaktovať dedičov po Vašom otcovi o vydanie dedičstva.


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Po smrti môjho otca nám po ňom zostala nehnuteľnosť, zložená z domu, v ktorom sú kuchyňa, obývačka, izba, chodba a kúpeľňa. Dedičmi bola celá naša rodina - tri sestry a matka. Dedili sme v rovnakých dieloch, takže každá z nás mala jednu štvrtinu, vrátane matky, keďže otec bol jediný dedič. Moje sestry sa však svojho majetkového podielu vzdali v môj prospech, takže ja momentálne vlastním tri štvrtiny majetku. Matka naďalej vlastní len štvrtinu. Napriek tomu sa deje, že ja môžem obývať len kuchyňu a kúpeľňu, pretože matka obýva obývačku a izbu. Tieto dve miestnosti si zamyká a nechce ma do nich vpustiť, tvrdí, že sú jej. Chcem sa spýtať, ako je to s vlastníctvom. Ktoré časti domu mi skutočne patria, keď vlastním tri štvrtiny a matka len jednu štvrtinu? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň. Podľa Občianskeho zákonníka má každý spoluvlastník právo na spoločné užívanie veci a na jej správu. Ak by sa však matka klientky snažila ovládať väčšiu časť domu alebo celý dom a vy by str nemali prístup k svojmu majetku, mohli by ste podať žalobu na, ktorou by bola matka vylúčená z užívania spoluvlastníckeho podielu alebo tiež môžete žalovať určenie spôsobu užívania veci. Bolo by potrebné urobiť hladovanie a pri hlasovaní ju prehlasovať, keďže mate väčšinu. Ak. Chcete vedieť viac, odporúčam Vám konzultácie, na ktorých Vám to vysvetlíme.


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Keď nám zomrel otec a bude dedičské pojednávanie, ale predtým mu pred dvoma rokmi zomrel syn. Kto ho bude zastupovať? Synovia, alebo manželka?

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 06.06.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vám zomrel otec, ktorý okrem Vás mal aj syna, ktorý zomrel dva roky pred úmrtím otca. Tento nebohý syn má dvoch synov.
Ak je náš predpoklad správny, potom dedičmi po Vašom otcovi budú len synovia nebohého syna, lebo sú potomkami a budú dediť podiel na dedičstve, ktorý by pripadol na ich otca.Manželka nebohého syna nie je dedičom, lebo nie je potomkom Vášho otca.

Uvedené vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."   Ak chcete zistiť ktorý notár bude prejednávať dedičstvo, kontaktujte príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a následne kontaktujte notára.

 


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno prebehlo dedičské konanie po mojom otcovi. Otec mal syna z prvého manželstva, s ktorým neudržiaval žiadny vzťah. Ten si však nárokuje svoj podiel. Existuje nejaká možnosť, ako ho vydediť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 06.06.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že prebehlo dedičské konanie po poručiteľovi a preto predpokladáme, že dedičské konanie je ukončené. AK je náš predpoklad správny, potom už nie je možné nič urobiť.

V prípade, že dedičské konanie nie je ukončené, k tomu uvádzame, že ak poručiteľ - otec potomka, ktorý sa o neho nezaujímal, nevydedil, má nárok na svoj zákonný dedičský podiel.

Poznamenávame, že samotný nezáujem dediča - syna o svojho predka - otca nie je bez ďalšieho okolnosťou, ktorá by mohla byť dôvodom vydedenia. Je možný aj taký stav, že samotný poručiteľ - otec vyvolal tento nezáujem a to svojim správaním a konaním tak, že si sám neprial, aby ho jeho potomok kontaktoval.

Uvádzame záverom, že samotná skutočnosť, že ide o syna poručiteľa z prvého manželstva nie je podstatná pre dedenie.


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec sa vzdal otcovstva svojim dvom ďalším deťom pred viac ako dvadsiatimi rokmi kvôli novému manželovi svojej prvej manželky. Ako je to, prosím, s dedičstvom? Budú tieto deti v prípade otcovej smrti dedičmi? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 26.05.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že 2 deti Vášho otca boli osvojené manželom jeho prvej manželky. Ak je to tak, potom tieto deti nie sú zákonnými dedičmi po Vašom otcovi. Tieto deti b mohli dediť len v prípade, že by otec spísal závet a určil ich ako svojich závetných dedičov. Uvádzame, že ak by došlo /skôr teoreticky k takejto situácii/ závet by bol v tejto časti neplatný s ohľadom na ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

 


Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám nárok na dedičstvo po biologickom otcovi, s ktorým už nežijem od päť rokov? Som dospelý a žijem samostatne, mám svoju vlastnú rodinu. Biologický otec nebol celý život so mnou v kontakte, má svoju rodinu a dospelé deti. Obáva sa, že časť dedičstva po ňom bude musieť ísť aj mne. Existuje nejaký spôsob, vďaka ktorému by ma dokázal vylúčiť z dedičstva? Napríklad, nejavíme záujem nielen zo jeho strany, ale aj z mojej. Alebo je možné, že jednoducho nepotrebuje dôvod a môže ma vydediť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, na to, aby vás váš biologický otec mohol vydediť, musí existovať niektorý zo zákonných spôsobov vydedenia. Ak by neexistoval, vydediť vás nemôže. Súčasne tak musí urobiť formou listiny o vydedení, ktorá musí mať rovnaké náležitosti ako závet. Tzn. môže ju napísať vlastnou rukou, alebo ju zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. V listine musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná a súčasne aj dôvod vydedenia, ktorý musí byť konkrétne špecifikovaný, inak by bola neplatná.

Dôvody vydedenia sú štyri a síce, ak potomok:

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život. 

Ak by sa vás niektorý z vyššie uvedených dôvodov mohol týkať, potom vás váš otec môže oprávnene vydediť. Musí tak urobiť zákonným spôsobom, v opačnom prípade bude vydedenie neplatné. V listine o vydedení môže váš otec ako poručiteľ súčasne uviesť, že účinky vydedenia sa vzťahujú aj na vašich potomkov. 

Vzhľadom na uvedené, ak vás otec platne nevydedí, potom máte nárok po ňom dediť v rovnakom podiele ako jeho ostatné deti.


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa dedičstva. Už mám len otca, ktorý má priateľku. Otec sa rozhodol predať svoj dom a spolu s priateľkou si chcú kúpiť nový. Chcem sa spýtať, ako to bude v prípade otcovej smrti s dedičstvom. Pripomeniem, že neplánujú sa zosobášiť a jeho priateľka má dve deti z iného vzťahu. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

(odpoveď odoslaná: 14.04.2023)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že otec je vlastníkom domu, ktorý chce predať a kúpiť nový dom alebo byt. Otázkou je kto bude vlastníkom nového domu, či len on alebo dom/byt bude v podielovom spoluvlastníctve.

Ak by novokúpený dom bol vo výlučnom vlastníctve Vášho otca, potom v prípade, že by došlo k úmrtiu otca, zákonnými dedičmi budete len Vy - jeho deti a nie aj jeho priateľka a dedičmi nebudú ani deti jeho priateľky, lebo Váš otec nie je ich biologickým otcom.

V prípade, že novokúpený dom/byt by bol v podielovom spoluvlastníctva otca a jeho priateľky, potom predmetom dedenia bude len spoluvlastnícky podiel otca a rovnako aj v tomto prípade platí, že zákonnými dedičmi budete len Vy - jeho deti. Priateľka a ani jej deti nebudú zákonnými dedičmi po Vašom otcovi.

Odporúčam, aby otec kúpnu zmluvu minimálne konzultoval s advokátom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie po otcovi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava