'

Dedenie po otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát (ll)
Odpovedané dňa: 15. 6. 2017

Otázka: Dedenie po otcovi

Dobrý deň. Tento rok mi zomrel nečakane otec. Nenapísal závet, a tak ideme dediť zo zákona. Sme dve sestry a mamina. Mali dosť majetku a to byt, chatu, auto a garáž. Moja otázka je ako by som mohla dediť, keď mám exekúcie a trvalý pobyt mám na obci. Momentálne bývam v zahraničí v Rakúsku aj s celou rodinou kde mame trvalý pobyt. Mám dvoch synov jeden 20 rokov a druhý 12 rokov. Ten starší býva na Sk ale tiež nemá trvalý pobyt iba na obci. Ja som to chcela zriecť sa v prospech mladšieho syna ale ten ma tiež pobyt v Rakúsku. Čo by ste mi poradili? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Dobrý deň. Trvalý pobyt na Slovensku nie je podmienkou, aby ste mohli na Slovensku dediť. Ako dedič ste daná zákonom. Trvalý pobyt je len evidencia o Vašom pobyte, ktorá slúži najmä na doručovanie písomností. V dedičskom konaní môžete uviesť inú adresu trvalého pobytu, prípadne korenšpondenčnú adresu. Dedičstvo môžete odmienuť, prípadne sa môžete dedičstva vzdať v prospech Vášho syna. Avšak vo Vašom prípade budú problémom exekúcie. Pokiaľ máte exekúcie, máte zákaz disponovať so svojim majetkom bez súhlasu súdneho exekútora. Týka sa to aj majetku, ktorý napríklad v budúcnosti zdedíte. Pokiaľ sa vzdáte majetku v prospech Vášho syna v dedičskom konaní a exekútor sa o tejto skutočnosti dozvie má právo sa súdnou cestou domáhať neúčinnosti tohto právneho úkonu. Nakoľko aj napriek tomu, že ste vedeli že máte exekúcie ste sa vzdali svojho majetku a tým ste ukrátili svojich veriteľov. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Môžem dediť po svojom biologickom otcovi, keď nemám jeho priezvisko.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.06.2019)

Dobrý deň, 

áno, ste zákonným dedičom svojho otca, nie je podstatné to, že máte odlišné priezviská.

Podľa ust. § 473 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

V dedič. konaní budete musieť predložiť Váš rodný list.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň. Veľmi pekne Vás chcem poprosiť a obraciam sa na Vás s otázkou. Mám 3 ročné dieťa s mužom, ktorého som dala dodatočne zapísať do rod. listu dieťaťa, keď mala rok a pol. Nikdy sme nežili spolu v mojej domácnosti, kde žijem sama ako slobodná matka s dcérkou. Mám 2 izbový byt. Otec dieťaťa žije s rodičmi. Časom som sa dozvedela o jeho vysokých dvoch exekúciách, ktoré ani neviem, či spláca. Chcem sa spýtať veľmi pekne, či tieto dlhy prechádzajú na moju dcéru, keďže je uznaný za otca dieťaťa, ale súd o uznaní otcovstva neprebehol. Výživné platí dobrovoľne. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak otec Vášho dieťaťa má dlhy, ktoré neuhradzuje, Vaša dcéra ani Vy nie ste povinná tieto dlhy hradiť, predmetom exekúcie nemôže byť ani Váš byt, ktorý máte vo svojom výlučnom vlastníctve.

V prípade úmrtia otca dieťaťa, Vaša dcéra by bola zákonným dedičom.

Ak by predmetom dedenia boli len dlhy poručiteľa, pre dedičov je daná možnosť dedičstvo odmietnuť. Dedičstvo možno odmietnuť len ako celok, teda aktíva a aj pasíva v celosti.

Záujmy maloletého v dedičskom konaní zastupuje kolízny opatrovník, ktorého úkony v dedič. konaní podliehajú schváleniu súdu.

Aj ak výživné na maloletú platí dobrovoľne, odporúčame spísať dohodu o zverení maloletej do Vašej osobnej starostlivosti a o výške výživného a túto dať na schválenie na súd. Je to z dôvodu, že ak by otec maloletej prestal platiť výživné, museli by ste najprv podať návrh na súd a až následne výživné vymáhať cestou exekútora.

Ústna dohoda o výživnom nie je exekučným titulom a nemohli by ste bez súdneho rozhodnutia podať ani žiadosť o náhradné výživné.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, manželovi zomrel nevlastný otec. Keď mal manžel 3 roky tak ho nebohý otec uznal sa svojho a dal mu priezvisko, moja 1. Otázka znie: ma manžel nárok na majetok po nebohom? 2. Otázka: môže manželova matka rozhodnúť bez manželovho vedomia komu bude dom, auto po zosnulom patriť ak bol len zosnulý vlastníkom ? 3. Otázka: bude aj manžel predvolaný na dedičské konanie? 4 otázka: ako nevlastný syn po nebohom, aj keď si ho osvojil a dal mu priezvisko ma nárok na dedičstvo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Keďže otec Vášho manžela si ho osvojil, považuje sa z právneho hľadiska za rovnoprávne dieťa ako vlastné deti poručiteľa.

Z ust. Obč. zákonníka vyplýva, že Váš manžel je zákonným dedičom po svojom otcovi - poručiteľovi v I. dedičskej skupine. 

V dedičskom konaní sa najprv vyporiada bezdpodielové vlastníctvo manželov a následne zostatok tvorí predmet dedičského konania.

Pokiaľ bol dom, auto v BSM, jeho podiel na dedičstve teoreticky bude predstavovať jednu štvrtinu z celku. 

Pokiaľ dom, auto boli vo výlučnom vlastníctve otca Vášho manžela, jeho podiel na dedičstve predstavuje 1/2 z celku pri 2 dedičoch /manželka a Váš manžel/.

Manželka otca Vášho manžela nemôže o dedičstve rozhodovať a je vecou dedičov ako sa dohodnú; ak sa v dedičskom konaní nedohodnú notár rozhodne podľa dedičský podielov.

Predpokladáme, že manželova matka zabezpečovala pohreb, preto jej povinnosťou nahlásiť všetkých známych dedičov poručiteľa - jeho deti vlastné aj osvojené.

Stav dedičského konania resp. zistenie, komu bol pridelený spis po poručiteľovi - otcovi Vášho manžela môžete zistiť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa príslušného okresného súdu, kde mal poručiteľ trvalý pobyt a dátumu úmrtia - je potrebné pozrieť rozvrh práce prísl. okresného súdu. Na základe uvedeného sa Váš manžel sám môže prihlásiť do dedičského konania.

V prípade, že by ste mali problém s vyhľadávaním, môžete nám napísať do podotázok, potrebovali by sme však vedieť meno otca Vášho manžela, trvalé pobyt a dátum úmrtia a napísali  by sme Vám meno notára, ktorému je pridelený dedičský spis. Odpoveď by sme nezverejnili, bola by zaslaná iba Vám samozrejme ako neverejná. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý podvečer. Obraciam sa na Vás s otázkou, či môže môj partner dediť po svojom otcovi, ktorý zomrel tohto roku. Môj priateľ sa však dozvedel, že mu bol zrušený trvalý pobyt, kde býval. Teraz momentálne má prechodný v Českej republike.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.10.2018)

Dobrý deň,

Pobyt dediča nemá žiadny vplyv na dedenie. Nevadí, ak má Váš partner prechodný pobyt v Českej republike, môže stále dediť po svojom otcovi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, pred mesiacom mi zomrel otec, zanechal po sebe dom aj s pozemkom, včera mi prišlo domov uznesenie, v ktorom sa píše, že nezanechal za sebou žiaden majetok, otec za života darovacou zmluvou prenechal tento dom synovcovi bez toho, aby som ja o tom vedela, mám nárok na vyplatenie z tohto domu? Závet o vydedení nezanechal. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po otcovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Zo zákona platí, že vlastník môže so svojim majetkom nakladať podľa svojho uváženia. Pokiaľ Váš otec daroval synovcovi nehnuteľnosť nepotreboval k tomu Váš súhlas.

Obdarovaný z dôvodu úmrtia darcu nie je povinný na plnenie voči Vám ako dedičovi darcu - poručiteľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk