Máte
otázku?

Dedenie v prípade smrti manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie v prípade smrti manžela

Chcem sa opýtať, s manželom sme sa zobrali, a kúpili spolu byt./byt je na mňa aj manžela/ Manžel má z prvého manželstva dve neplnoleté deti, ja mám z prvého manželstva jedno už plnoleté dieťa spolu deti nemáme. ako sa bude dediť byt v prípade mojej smrti a smrti môjho manžela?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Dobrý deň,

pokiaľ ste uvedený byt kúpili počas manželstva, tento byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade úmrtia Vášho manžela, by ste automaticky z titulu bezpodielového spoluvlastníctva získali polovicu nehnuteľnosti a z druhej polovice by ste dedili jednu tretinu spolu s dvoma neplnoletými deťmi Vášho manžela. Ak by ste zomreli Vy, manžel by taktiež získal automatický jednu polovicu z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhá polovica by sa rozdelila medzi neho a Vaše plnoleté dieťa v rovnakom podieli.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
počas manželstva môj manžel zdedil 1/3 domu a ďalšie 2/3 sme spoločne vyplácali. Keďže sa to riešilo v rámci dedičského konania je dom napísaný iba naňho. Máme dve spoločné deti. V prípade jeho smrti sa bude dediť celý dom na tretiny (manželka a dve deti) alebo je polovica moja a dediť sa bude iba jeho polovica ? Ďakujem. Stanislava

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že manžel nadobudol RD na základe dedičského rozhodnutia, pričom ďalší dedičia sa vzdali svojho podielu v jeho prospech s povinnosťou výplaty, pričom k výplate došlo zo spoločných prostriedkov patriacich do BSM /bezpodielového spoluvlastníctva manželov/.

V súčasnosti je manžel výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísaný na LV.

V prípade úmrtia manžela v podstate platí, že dedičom budete Vy ako manželka  ako aj Vaše dve deti, dediť teda budete rovnakým dielom v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Tu poznamenávame, že ak k vyplateniu dedičov 2/3 nehnuteľnosti došlo za trvania manželstva a teda k vyplateniu došlo z prostriedkov patriacich do BSM, máte nárok na na ich vrátenie v rámci vyporiadania BSM, ktoré ako prvé sa vyporiadava v dedičskom konaní v súlade s ust. § 195 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.

(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd. "

Riešením Vami uvedenej situácie, aby sa predišlo nezrovnalostiam v prípadnom dedičskom konaní je, aby Vám manžel daroval podiel na dome vo vzájomne dohodnutom rozsahu. Následne v prípade úmrtia manžela predmetom dedenia by bol len jeho podiel na dome. Rovnako to platí aj v opačnom prípade, teda v prípade Vášho úmrtia by bol predmetom dedenia len Váš podiel.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môj ex zomrel s tým, že syn zdedí po ňom byt, ktorý odkúpil od vojska dávno pred tým, než spoznal svoju ďalšiu ženu, s ktorou bol cca 5-6 rokov a nedal jej trvalý pobyt v tom byte. Vedela, že byt má byť synov a ten mal vyplatiť dcéru. Deťom však nedovolila vstup do bytu po jeho smrti, takže ak mal nejaký testament doma, určite už nie je. Moja otázka, má nárok aj ona na dedičstvo z tohto bytu?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že spolu s bývalým manželom ste mali dve deti, syna a dcéru.  Bývalý manžel žil so ženu, s ktorou neboli manželmi. Ak vychádzame z uvedeného právneho stavu, potom vo Vami uvedenom prípade ide o dedenie v I. skupine dedičov v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2)Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. "
 
 
Zákonnými dedičmi po Vašom bývalom manželovi budú len jeho deti, a nie aj žena, s ktorou zrejme žili v dotknutom byte, ktorý bude predmetom dedenia.
Vo veci v prípade problémov odporúčame kontaktovať advokáta, keďže zrejme bude problém ohľadom opustenia bytu ženou, ktorá tam s Vašim bývalým manželom žila.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
dovoľte mi poprosiť Vás o odpoveď:
v roku 2020/december prebehlo dedičské konanie po našom zosnulom otcovi.
Mama sa rozhodla byt rozdeliť medzi nás 2 deti rovnakým dielom s tým, že jej zostane právo doživotného užívania. Náklady spojené s užívaním bytu si sama financuje. Byt je už zaevidovaný aj v katastri na obidve deti.
Do akej doby je možné zmeniť toto rozhodnutie, z maminej strany, musí byt uvedený aj dôvod tohto jej rozhodnutia. Alebo nemusí. To znamená, že by to bolo tak, že polovica bytu by bola jej a druhá polovica by sa dedila na tri časti na ňu a dve deti. Môže nejako ovplyvniť situáciu myslím v oboch možnostiach to jedno z detí hoci tam už nebýva 10 rokov, má tam stále trvalý pobyt, čiže je tam stále prihlásený, kým žili obidvaja rodičia nijako to neriešili vyhováral sa, že mu tam chodí stále korešpodencia a nechce sa mu to vybavovať.
Ďakujem Vám za Vás čas venovaním sa môjho problému. Prajem len samých spokojných a úctivých klientov. S pozdravom Gaba

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že dedičské konanie je právoplatne ukončené a v rámci dedič. konania ste uzatvorili dohodu, že byt budú dediť deti poručiteľa - vášho otca s tým, že bolo zriadené vecné bremeno v prospech matky, ktoré je aj zapísané na LV. Otázku neuvádzate celkom jasne, resp. sme z otázky nepochopili, čo chcete dosiahnúť.

Z otázky sme  pochopili, že chcete zmeniť vlastníctvo bytu a to tak, aby vlastníkom bytu bola aj mama /?/ a deti jednej z dcér poručiteľa.

Do úvahy prichádza dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva za účasti všetkých spoluvlastníkov, ako aj matky, ktorá nadobudne vami dohodnutý podiel na byte.  Otázka trvalého pobytu pri dedení nie je podstatná z hľadiska platenia poplatkov o notára resp. z hľadiska dane z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedený, mám dom v osobnom vlastníctve, z predchadajúceho manželstva mám dve dospelé deti, teraz mám priateľku, ktorou sa chceme vziať. Chcem sa opýtať, že po sobáši a po mojej smrti ako by sa dedil môj rodinný dom ?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2021)

Dobrý deň,
keďže rodinný dom je vo vašom výlučnom vlastníctve, uzavretím manželstva sa na právnom stave RD nezmení.

Otázkou je, čo chcete teraz dosiahnúť.

Ak sa právny stav ohľadom RD nezmení, v prípade vášho úmrtia, dedičmi budú vaša manželka a vaše deti z predchádzajúceho manželstva. Ak by ste mali ďalšie dieťa, bude dedičom aj toto dieťa, všetci zdedia rovnakým dielom. Dom, ktorý ste teda nadobudli pred manželstvom, nebude patriť do BSM.

Ak nechcete, aby terajšia manželka, prípadne deti po vás dedili, môžete dom darovať napr. manželke, alebo aj deťom resp. určitý podiel na dome. Netreba zabudnúť na zriadenie vecného bremena vo váš prospech.

Na záver uvádzame, že ak nechcete, aby dedila dom aj budúca manželka, možnosťou je spísať závet výlučne v prospech vašich detí.

Základom pre zodpovedanie otázky je teda to, čo vy chcete dosiahnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
manželia majú počas manželstva 3 dcéry. V spoločnej nehnuteľnosti deti vychovali a žili min. 30 rokov. Nehnutelnosť ale nadobudol manžel za slobodna. Má jeho manželka nárok na časť nehnuteľnosti vzhľadom na spoločné užívanie, aj keď nebolo BSM? Medzi manželmi bola láska a silná dôvera. Ale teraz sa dve z troch dcér domáhajú dedičstva, lebo vedia, že matke nič nepatrí. Je to smutné, ale prosím o odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň,
ak je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve manžela, ktorý ju nadobudol pred uzatvorením manželstva, je jeho oprávnením s nehnuteľnosťpou voľne nakladať. Nevieme podľa otázky či manželia stále žijú v predmetnej nehnuteľnosti, alebo jeden z nich už zomrel.

Uvádzame, že ak manželia žijú aj teraz v tejto nehnuteľnsoti počas trvania manželstva, manželke ako nevlastníčke nehnuteľnosti vzniklo odvodené právo bývania v tejto nehnuteľnosti a to na základe ust. § 18 zákona o rodine, kde je uvedené , že povinnosťou manželov žiť spolu :

"Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie."
 
Pokiaľ manželia žijú v predmetnej nehnuteľnosti aj v súčastnosti, žiadna z dcér nemá právny nárok na to, aby ich otec z nehnuteľnosti vyplatil.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať jednu informáciu.
Mám 44 rokov a manželka 39 rokov. Sme bezdetní. Manželia sme spolu 16 rokov.
Ja som byt kupoval do osobného vlastníctva za slobodna ešte pred svadbou.
Ako by sa to riešilo, keby som zomrel? Kto by mal nárok na tento byt, keďže byt bol kúpený za slobodna? (Moji rodičia ešte žijú, a mám aj jedného brata. Môj brat ma dve deti).
Môžem spísať závet ja sám? Komu darujem byt po mojej smrti?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,

Byt, ktorý je vo Vašom výlučnom vlastníctve, nebude predmetom vyporiadania BSM a je súčasťou majetku patriaceho do dedičstva, ktorý sa v konaní vyporiada. Keďže deti nemáte, manželka by dedila v rámci druhej zákonnej dedičskej skupiny. Okrem nej by v rámci tejto skupiny dedili ešte Vaši rodičia (za predpokladu, že by ešte žili) a tzv. spolužijúca osoba, avšak manželka by mala nárok na až polovicu dedičstva. V tomto prípade by byt zdedili Vaši rodičia a manželka, pričom manželka by mala zo zákona nárok na 1/2 bytu. Váš brat by dedil iba v prípade, ak by nemohli dediť ani manželka ani rodičia. Ak by rodičia nežili, dedí všetko manželka.

Ešte doplním pre prípad, že máte aj iný  majetok ako byt, že zavretím manželstva vzniká tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Ak manželstvo zanikne smrťou, vyporiada sa majetok patriaci do BSM v konaní o dedičstve. Notár ako súdny komisár preto vykoná súpis aktív a pasív dedičstva, pričom v konaní sa rozhodne, čo z BSM patrilo zosnulému manželovi, a čo zostane pozostalému manželovi. Zákon všeobecne predpokladá, že podiely oboch manželov sú rovnaké a podľa tejto zásady by sa rozdelil majetok, ktorý ku dňu smrti budete mať v BSM s Vašou manželkou.

Jednou z možností ako môžete predísť dedeniu zo zákona je spísanie závetu, v ktorom môžete konkrétny majetok (napr. byt) odkázať Vami určenej osobe. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. V záujme istoty odporúčam spísať závet priamo notárom do notárskej zápisnice. Do úvahy prichádza aj možnosť darovacou zmluvou previesť vlastníctvo bytu na darcu ešte pred smrťou. Prevod na základe zmluvy sa musí uskutočniť ešte za života a musí sa zavkladovať na katastri. Ak by ste sa rozhodli pre túto možnosť, môžete sa s darcom dohodnúť a v darovacej zmluve zriadiť vecné bremeno v podobe práva doživotného bývania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme spolu 22 rokov, z toho 6 rokov manželia. Všetok majetok nadobudol ešte pred manželstvom. On má z prvého manželstva dve dospelé deti, spolu máme jedno. Chcem vedieť, či by som dedila v prípade jeho smrti a akú časť.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň, pokiaľ ste manželia, je predpoklad, že ste ja za trvania manželstva nadobudli nejaký spoločný majetok. V prípade úmrtia manžela sa najprv vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré v tomto prípade zanikne úmrtím jedného z manželov.vV dedičskom konaní sa v súlade s ust. § 195 Civil. mimospor. poriadku vyporiada najprv zaniknuté BSM v zmysle zásad uvedených v ust. § 150 Obč. zákonník :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedičom po vašom manželovi budete vy ako manželka a deti ako z prvého manželstva a spoločné dieťa z terajšieho manželstva. To znamená, že po vyporiadaní BSM /jedna polovica pripadne vám ako manželke/, a ostatok ide do dedenia, kde váš zákonný podiel bude predstavovať 1/4 z jednej polovice.

Ak ste počas trvania manželstva nenadobudli žiadny majetok, potom celý majetok manžela, ktorý nadobudol pred uzatvorením manželstva nepatrí do BSM a bude predmetom dedenia, kde váš zákonný dedičský podiel predstavuje 1/4 z celku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás spýtať a poprosiť o radu, vo febr. 2021 mi zomrela mamka, ocko s mamkou vlastnili na polovičku byt, v ktorom býva. Sme tri sestry a po mamke ostali dllhy cca 12 000 eur. Ja sa svojej časti bytu vzdávam v prospech sestry, ale ona chce dlhy deliť na tri časti. Môžme sa vzdať časti dedičstva - dlhov a  byt nechať ockovi?
Nemáme to s čoho ani vyplatiť.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. par. 470 Obč. zákonníka platí, že dedič odpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, a to do výšky ceny nadobdunutého dedičstva.

V otázke uvádzate, že predmetom dedenia bude podiel na byte a dlhy vo výške cca 12000 eur. 

V otázke neuvádzate z čoho pozostávajú predmetné dlhy (napr. poplatky za byt,  neuhradené pôžičky a pod.) a či vo veci dlhov boli vydané platobné rozkazy  alebo rozsudky, či bolo začaté exek. konanie. Tu poznamenávame, že v zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba, ktorá je 3 roky a plynie v podstate od splatnoti neuhradenej splátky a preto je namieste uplatniť námietku premlčania. Ak by išlo o pôžičky z neban. spoločností,  tieto sú často v prípadných súdnych konaniach vyhlásené za neplatné a dlžník je zaviazaný uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov, ktoré vyčíslila nebank. spoločnosť. Takže výška dlhu môže byť diamtrálne odlišná od toho, ako ich vyčíslila nebn. spoločnosť.

Pre zodpovedanie tejto oblasti dlhov uvedenej v otázke by sme potrebovali vedieť viac informácií.

Z otázky predpokladáme, že otec bude v byte naďalej bývať. Vec dlhov v dedič. konaní  nie je možné riešiť tak, že dedič nadobudne len aktíva (podiel na byte)  a druhý dedič zdedí len dlhy.

V tejto časti odporúčame, aby ste v dedič. konaní oznámili veriteľov Vašej matky, resp. aby notár vykonal tzv. konvokáciu, t. j. aby vyzval veriteľov na prihásenie svojich pohľadávok. To, že veriteľ svoje pohľadávky prihlási, ešte neznamená, že tieto sú právne opodstatnené a  že s nimi v celosti súhlasíte a že ich aj uhradíte.

Veriteľom nepodpisujte žiadne uznaniedlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
v akom poradí prosím prebieha dedenie bytu v prípade úmrtia manžela, byt manžel nadobudol ešte pred manželstvom, čiže je vlastníkom bytu iba on. Spolu máme dve deti. Prípadne aké práva by som mala ja, ak na byte mám iba trvalé bydlisko. Vopred ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2021)

Dobrý deň, ak byt nadobudol manžel pred uzavretím manželstva, potom byt nepatrí do BSM.

V prípade úmrtia manžela, keďže máte dve deti, pôjde o dedenie v prvej kupine dedičov podľa par. 473 Obč. zákonníka. Keďže byt nepatrí do BSM, ak sa ako dedičia nedohodnete inak, budete mať podiel na byte v dedičskom konaní po 1/3 z celku. S dedičmi sa však v dedičskom konaní môžete dohodnúť aj inak, teda že napr. vlastníkom bytu sa stanete Vy sama a ostatným dedičom vyplatíte ich podiel na byte, prípadne nadobudnete byt bez povinnosti výplaty dedičom. Riešením ako sa vyhnúť prípadným rozporom v dedičskom konaní je, aby manžel teraz daroval Vám podiel na byte darovacou zmluvou so zriadením vecného bremena doživotného užívania a bývania.

Ak by ste aj byt nadobudli v dedičskom konaní len v pomere  1/3 z celku, nie ste povinná sa z bytu vysťahovať. Táto otázka riešenia spoluvlastníckych vzťahov však nie je predmetom dedičského konania a s dedičmi sa následne budete musieť dohodnúť. Ak by však predmetom dedenia bola len 1/2 bytu po manželovi, Vaša situácia by bola lepšia, Váš zákonný dedič. podiel by bol 1/3 z 1/2 bytu, plus vlastníkom 1/2 by ste už boli na základe darovacej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
S manželom vlastníme dom 1/2. Dom sme postavili pred manželstvom. Obaja mame deti z predošlého manželstva. Ako by to bolo v prípade smrti jedného z nás? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
neviem, či máte aj spoločné deti. Pokiaľ nie, tak by po každom z Vás dedilo len jeho dieťa a pozostalý manžel. Mohli by ste nechať závet, podľa ktorého by dedilo len dieťa toho, ktorého, prípadne aj dieťa toho druhého. To je na Vás. 

Ak máte ale aj spoločné deti, tak v takom prípade je to komplikovanejšie, pretože majú nárok na dedičstvo. Po každom by tak dedili spoločné deti + jeho dieťa a manžel. Ak samozrejme poručiteľ v závete neurčí inak. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s partnerom by sme sa chceli zobrať. On vlastní dom a ma 1 dospelé dieťa. Ja vlastním byt a tiež mám 1 dospelé dieťa. Ako to bude z dedením v prípade smrti jedného z nás?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2021)

Dobrý deň,
ak sa vezmete nezanecháte závet, kde by ste odkázali majetok len svojmu dieťaťu (každý svojmu), tak sa bude dediť podľa zákona, kde by manžel / manželka dedil vždy z dieťaťom zomrelého manžela, každý rovným dielom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať manžel si bral úver pred uzatvorením nášho manželstva, vtedy ešte ako slobodný. Ja som si zobrala tiež úver ako slobodná pred uzatvorením nášho manželstva. V prípade smrti jedného z nás teraz ako manželov, dedí automaticky dlh jeden toho druhého? Čiže keby zomrie manžel ja ako manželka dedím dlh na úvere aj po manželovi, ktorý si zobral úver ako slobodný a bez ďalšieho dlžníka úveru?
Ďakujem za vysvetlenie.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
áno, v tomto prípade budete navzájom dediť aj tieto dlhy (hoci vznikli pred uzavretím manželstva). Závisí však v akom pomere, lebo ako pozostalý manžel, málokedy dedí sám celé dedičstvo (buď dôjde k dedeniu v prvej dedičskej skupine s potomkami poručiteľa alebo v druhej dedičskej skupine najčastejšie s rodičmi poručiteľa).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, po smrti manžela som predala garáž, ktorú sme mali v spoločnom vlastníctve cca 30 rokov. Musím podávať daňové priznanie, resp platiť dať z po ňom zdedenej polovice, ak ešte od smrti neubehlo 5 rokov? Ďakujem za odpoveď  Martina

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. §  9 ods. 1 písm. b/ zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

V zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Záver : DP len z dôvodu predaja garáže nemusíte podať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Môj otec bol výlučným vlastníkom domu, kto bude jeho dedičom po smrti, nenechal žiadny závet. Koľko bude stáť prepis nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
nakoľko mal Váš otec potomkov, tak dediť sa bude v tzv. 1 dedičskej skupine. V nej dedia poručiteľove deti a pozostalý manžel (ak je). Ak ste jediným dieťaťom a nemal manželku, budete dediť sama. Ak je viacero dedičov, budete dediť rovným dielom, pričom v dedičskom konaní sa môžete napríklad dohodnúť, že Vy si necháte dom a ostatných dedičov vyplatíte.

Za prepis neplatíte nič, ten bude vykonaný záznamom na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. Budete však platiť poplatok notárovi a súdny poplatok za súdne konanie. Tie sa určujú s prihliadnutím na hodnotu dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ak manžel nadobudol byt pred uzavretím manželstva. Komu prípadne, v prípade úmrtia ? Rodičia mu prispeli finančnou čiastkou. Tvrdia, že ho vyplatili z ich bytu, že nemá nárok už. Ale právne a písomne to nie je podložené. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2020)

Dobrý deň,
keďže byt bol nadobudnutý pred uzatvorením manželstva, byt do bezpodielového spoluvlastníctva nepatrí. V otázke neuvádzate, či máte spoločné deti alebo nie.

V prípade, že by ste mali deti, prichádza do úvahy dedenie podľa ust. § 473 Obč. zákonníka :

" (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

T.j. : dedili by ste spoločne s deťmi, každý rovnakým dielom v pomere k celku.

Ak by ste deti nemali, ide o dedenie podľa ust. § 474 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

V tomto prípade by ste dedili spolu s rodičmi poručiteľa a osobami, ktoré by s Vami žili v spoločnej domácnosti.

Chceme uviesť, že keďže je manžel výlučným vlastníkom bytu, môže s týmto voľne nakladať a aj spísať závet, kde byt odkáže závetnému dedičovi, čo môže byť aj cudzia osoba. Vec môžete riešiť aj za trvania manželstva a to, že manžel Vám daruje podiel na nehnuteľnosti a následne v prípade jeho úmrtia bude predmetom dedenia len podiel, ktorého bude vlastníkom v čase úmrtia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Vlastníkmi pozemku bola mama s otcom. Po smrti mami sa asi v dedičskom konaní na tento pozemok zabudlo a momentálne na liste vlastníctva stále figuruje otec s mamou. Ako je možné prepísať pozemok z mami na otca, aby bol vlastník a na LV bol zapísaný len on ?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
vo veci musíte podať na súd návrh na dodatočné konanie o dedičstve v súlade s ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.
(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

Miestne príslušným súdom je súd, v ktorého obvode mala Vaša mama v čase smrti adresu trvalého pobytu /pôv. okresný súd v dedičskom konaní/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Manželka pred uzavretím manželstva nadobudla byt. Pred ôsmymi rokmi mi zmluvou darovala polovicu a počas manželstva sme spoločne do BSM nadobudli nehnuteľnosť. Manželka, ktorá má z predchádzajúceho manželstva dve plnoleté deti, spísala u notára závet, v ktorom deťom odkázala polovicu ich zákonného podielu. Ako sa posúdi majetok po úmrtí manželky, keďže dar - polovica bytu - nie nízkej hodnoty. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že manželka nadobudla pred uzatvorením manželstva byt, pričom podiel na byte v podiele 1/2 k celku darovala Vám ako manželovi. Manželka má dve deti z predch. manželstva; spísala závet u notára, pričom deťom odkázala 1/2 ich zákonného dedičského podielu.

Podľa ust. § 476 Obč. zákonníka platí, že poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.
Pre závetné dedenie platí o.i. aj ust. § 479 Obč. zákonníka (citujeme) :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

V prípade úmrtia manželky, ak závetom odkázala plnoletým deťom 1/2 ich zákonného dedičského podielu, nemôžu z tohto dôvodu napadnúť neplatnosť závetu.

Pokiaľ ide o nehnuteľnosť, ktorej ste podiel. spoluvlastníkom na základe darovacej zmluvy, v podstate to znamená, že v prípade úmrtia manželky Vy ako manžel nadobudnete 1/2 z podielu manželky a druhú polovicu jej dve plnoleté deti.

Pokiaľ ide o nehnuteľnosť, ktorá je v BSM, zo zákona sa v dedičkom konaní najprv vyporiada BSM, a ostatok bude predmetom dedenia, t.j. : Z jednej polovice, ktorá bude predmetom dedenia - nadobudnete 1/3 a 2/3 deti Vašej manželky. V dedičskom konaní sa samozrejme dáva prednosť dohode dedičov v súlade s ust. § 482 Obč. zákonníka :

"(1) Ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.
(2) Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či v prípade úmrtia manžela vstupujú do dedičského konania okrem nehnuteľnosti aj finančné prostriedky na bankovom účte. Tieto prostriedky mám na mojom účte, na ktorý manžel nemá prístup. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
finančné prostriedky na bankovom účte na Vaše meno pokiaľ boli vyplatené za trvania BSM patria do BSM a teda následne aj do dedičského konania. Nie je podstatné to, že manžel nemá dispozičné oprávnenie k účtu, podstatný je pôvod peňazí na účte.

Ak by išlo o nasporené peniaze z vyplatenej mzdy, patria tieto peniaze do BSM, a teda aj do dedenia po manželovi a to z dôvodu, že v dedičskom konaní sa najprv vyporiada zaniknuté BSM, teda jedna polovica v rámci vyporiadania patrí Vám ako pozostal. manželovi a druhá polovica ide do dedenia (§ 195 Civil. mimospor. poriadku). Iné by to bolo v prípade, ak by išlo o finančný dar výlučne Vašej osobe, alebo napr. o zdedené fin. prostriedky, ktoré do BSM nepatria v súlade s ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
v roku 2001 som mala za slobodna peniaze na svojom bankovom účte. V roku 2008 som sa vydala, manžel už mal plnoletého syna s inou ženou- (môj nevlastný), nebýval s nami, nepodieľal sa na spoločnej domácnosti. V roku 2010 som vybrala peniaze z môjho účtu a kúpila som byt do môjho výlučného vlastníctva s tým, že v kúpnej zmluve bol podpísaný aj môj manžel kde podpísal vyhlásenie, že na kúpu bytu boli použité len moje vlastne peniaze nadobudnuté pred manželstvom a je si toho vedomý, a že byt nadobúdam len do svojho výlučného vlastníctva, aj na LV som vedená ako jediný vlastník. V kúpnej zmluve bol uvedený bývalý manžel aj v hlavičke len ako vedľajší účastník zmluvy a aj v podpisovej časti bol uvedený ako vedľajší účastník. V roku 2017 môj manžel zomrel, do dedičského konania sa prihlásil aj manželov syn, notár tvrdí, že áno, že ja aj jeho syn patríme do prvej dedičskej skupiny - t.j. polovicu po manželovi dedím ja a jeho syn (môj nevlastný), teda štvrtinu ja a štvrtinu jeho syn. S dohodou kto bude dediť nesúhlasím. Ja som si zarobila peniaze pred manželstvom, mám všetky výpisy z účtov ako dôkazy. Ako môžem dediť štvrtinu zo svojho bytu? Prečo dedí jeho syn? Nesúhlasím. Síce to nebude vyporiadané v BSM, lebo to nepatrí do BSM, ale vraj rovno do dedenia. Obrátim sa aj na dedičský súd.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, ak ste týmto spôsobom nadobudli byt a zo zmluvy nevyplýva vôľa oboch manželov nadobudnúť tento byt do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tento byt nepatrí do BSM a teda nemôže byť ani predmetom dedičstva, nakoľko je to Vaším výlučným majetkom. Nie je nám zrejmé, či hovoríte o tom istom byte alebo o ďalšom. Ak by sa totiž jednalo o ďalší byt, ktorý patrí do BSM, tak áno. V tomto prípade by ste dostali jednu polovicu z BSM a druhá polovica by sa dedila rovným dielom, čiže obaja 1/4 podielu na byte. Ak sa však jedná iba o Váš byt, ten nemá byť predmetom dedičstva a nie nám ani zrejmé ako odôvodnil notár zaradenie tohto bytu do dedičského konania. Samotná skutočnosť, že dedí aj jeho syn je úplne v poriadku a v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ide o jeho neopomenuteľného dediča a v prvej dedičskej skupine budete s ním dediť rovným dielom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a mám maloletého syna z manželstva. S novým priateľom sa ideme sťahovať do jeho domu, ktorý postavil nedávno. Priateľ má jednu hypotéku, kde je založený rodičovský dom a hypotéka je na jeho meno. A druhú hypotéku máme spolu, kde je založený ten dom, do ktorého sa budeme sťahovať. Myslím, že dom je písaný len na neho a hypotéka na neho aj na mňa. Dajme tomu, že by sme bývali v dome pár rokov a náhodou by sa niečo stalo buď mne alebo priateľovi. Priateľ má dve neplnoleté deti s bývalou partnerkou. Zosobášení neboli. Spoločné dieťa nemáme.

1. Ot. Ako by sa postupovalo pri dedení, keby sa priateľovi niečo stalo?

2. Ot Ako by sa postupovalo pri dedení, keby sa stalo niečo mne?

3. Ot. Bol by rozdiel v dedení ak by sme zostali iba partnermi alebo keby sme boli manželia? Ďakujem za zodpovedané otázky.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň. Poskytnem Vám jednu súvislú informáciu, v rámci ktorej zodpoviem všetky tri Vaše otázky. Vzhľadom na to, že obaja máte deti (Vy jedno a Váš partner dve), pokiaľ nebude spolu zosobášení, tak po ňom, resp. po Vás by dedili len deti. Po Vás by dedilo len Vaše dieťa a po ňom by dedili len jeho deti, nikto iný.

V podstate by sa dedilo v prevej dedičskej skupine, kam patria poručiteľove deti a manžel. Keďže však manželstvo nie je medzi Vami uzavreté, tak by dedili len deti. Do druhej až štvrtej dedičskej skupiny by sa dedičstvo ani nepremietlo, nakoľko prvá skupina má prednosť pred ostatnými (potom aj druhá pred treťou a štvrtou a pod.).

Na druhej strane ak by ste boli manželmi, znamenalo by to, že jeden po druhom by ste dedili (manžel poručiteľa a deti poručiteľa dedia v rovnakom pomere).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás o právne stanovisko a vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Ako rozvedená som kúpila v 2018 na hypotéku byt, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve a hypotéka je tiež na moje meno na 23 rokov. Mám plnoletú dcéru.
S priateľom, ktorý so mnou býva v tomto mojom byte, sa chceme zobrať. On je tiež rozvedený a ma plnoletú dcéru a neplnoletého vnuka. Ako to bude prosím s dedením v prípade smrti jedného z manželov, keďže hypotéku na byt budem z môjho účtu naďalej splácať počas manželstva ja a partner bude prispievať na klasický nájom, nakoľko on nemá záujem vlastniť tento byt a nechce ani, aby dedili jeho dcéra a vnuk, a tak nechce mať na seba nič napísané. Zároveň chcem, aby v prípade mojej smrti, môj budúci manžel mohol dožiť v tomto byte a po jeho smrti ho zdedí moja dcéra, ako mám prosím postupovať ?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste vlastníčkou bytu, ktorý splácate prostredníctvom hypotekárneho úveru a plánujete uzatvorenie manželstva, pričom obaja máte plnoleté deti. V otázke uvádzate, že počas manželstva bude splácať hypotéku a budúci manžel prispievať na nájom. 

Poznamenávame, že v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka príjem oboch manželov počas trvania manželstva patrí do BSM a teda v prípade Vášho úmrtia by si budúci manžel mohol uplatňovať v rámci vyporiadania BSM v dedičskom konaní nárok vrátenie polovice hypotekárnych splátok, keďže sa jedná Váš výlučný majetok (§ 150  Obč. zákonníka).
Vzhľadom na okolnosť, že zrejme nechcete aj Vy sama ani Váš budúci manžel, aby sa stal podielovým spoluvlastníkom za trvania manželstva, potom najjednoduchším riešením Vami uvedenej situácie bude spísanie závetu, kde za dediča ustanovíte výlučne Vašu dcéru a v závete uvediete, že pre prípad Vášho úmrtia sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúceho v práve doživotného užívania bytu Vašim manželom, pričom musíte konkretizovať byt aj manžela, aby nemohlo dôjsť k zámene.
K ďalšej časti otázky, kde by ste chceli, aby byt zdedila Vaša dcéra až po smrti manžela, toto nie je možné, keďže táto požiadavka už predstavuje podmienku v závete a v zmysle ust. § 478 Obč. zákonníka platí, že "akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako je to s dedením rodinného domu.
Po smrti starého otca je majiteľkou domu moja mama. Aký nárok ma na dedenie otec ( jej manžel).
V prvom rade by sme dedili ja s bratom a otec len akou časťou.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

V prípade ak poručiteľ počas života nezanechal žiadny závet, prichádza do úvahy po jeho smrti dedenie zo zákona. Následne sa tak majetok poručiteľa dedí medzi dedičov na základe 4. dedičských skupín. 

V rámci 1. dedičskej skupiny dedia deti a manžel poručiteľa. Manžel a aj deti poručiteľa v takomto prípade dedia majetok poručiteľa každý rovným dielom. Predtým sa však vykoná vyporiadanie BSM, kde má otec nárok na polovicu majetku. Až zvyšok sa bude dediť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Moja matka bola spolumajiteľkou bytu s bývalým manželom, ktorí nadobudli v roku 1980. Chcel by som si uplatniť právo na polovičku bytu ale neviem sa dostať k dokladom o spoluvlastníctve. Mohli by ste mi poradiť kde by som mal o takýto doklad požiadať a aké doklady musím predložiť ?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate bližšie dátumy ohľadom Vašej matky a jej bývalého manžela, teda či je žijúca alebo nie.

Nepíšete či bolo dedičské konania či ste naň boli predvolaný.

Pokiaľ už nie je medzi živými, viete zistiť na stránke MS SR podľa sídla okresného súdu ktorému notárovi bol pridelený spis na dedičské konanie, ktorú informáciu nájdete podľa miesta posledného trvalého pobytu Vašej matky a to podľa dátumu úmrtia, pričom treba hľadať v rozvrhu práce príslušného okresného súdu.

Informáciu môžete získať aj na základe návštevy informačného centra -príslušného súdu a následne nahliadnutím do dedičského spisu.

Stav nehnuteľnosti zistíte na stránke katasterportal.sk, prípade pomôckou môže byť stránka https://zbgis.skgeodesy.sk/.

Ak ste mali byť dedičom potom podľa ust. § 485 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, Prosil Vás o právny názor vo veci. Zomrel mi manžel, zobrali sme rodinný dom na hypotéku po smrti manžela prešla hypotéka na mňa. Ostala som sama s dvoma deťmi. Sú neplnoleté, polovica domu je moja a druhá polovica po manželovi sa rozdelila na tri časti medzi nás. S finančných dôvodov idem dom predávať. Hypotéka sa vyplatí a zvyšná suma čo ostane po vyplatení hypotéky sa rozdelí medzi mňa a moje deti. Deti majú zriadené účty kde im pôjdu peniaze, keď sa dom predá a súdnou cestou predaj schvália, keďže sú vlastníkmi domu aj neplnoleté deti. Chcem sa spýtať s peniazmi čo budú mať deti na účte môžem ja ako zákonný zástupca manipulovať? Keby som im potrebovala niečo kúpiť napríklad veci. Budem musieť potom dokladovať na súde alebo inde, že kde som použila ich peniaze?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ dané peniaze budú z predaja podielu, ktorého vlastníkom je mal. dieťa, je ich vlastníkom výlučne mal. dieťa. Vy, ako rodič ich len spravujete. Podľa môjho právneho názoru ich použiť nemôžete automaticky. Treba to odlišovať od výživného, ktoré je určené priamo na potreby dieťaťa. Navyše pri dosiahnutí plnoletosti, ako rodič - zákonný zástupca musíte majetok dieťaťa tomuto dieťaťu vydať. Podľa § 32 ods. 3 Zákona o rodine Ak vznikol bez zavinenia osôb, ktoré sú povinné maloletému dieťaťu poskytovať výživu, hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými pomermi maloletého dieťaťa, možno na účel uvedený v odseku 2 použiť aj majetok maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, zomrel mi manžel a pred smrťou si vzal na svoje meno pôžičky, pôžičky som ja nepodpísala iba on. V dedičskom konaní sme sa aj s deťmi chceli zriecť celého dedičstva, keďže dlhy boli väčšie ako jeho majetok, notárka nám však povedala, že dedičstva sa môžu zriecť len deti a ja pôžičky musím zaplatiť, keďže sme vtedy boli manželia, napriek tomu, že boli len na jeho meno. Chcem sa opýtať, či je to pravda a musím to zaplatiť alebo sa to dá súdne napadnúť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Ďalej podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí : 

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

alebo inakšie : Dedičstvo nemá byť pre dedič príťažou a nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal. Aj keď Vy ako manželka nie ste pri vyporiadaní BSM zákonným dedičom, nastupujete ako dedič spolu s deťmi až následne po vyporiadaní BSM.

Vo veci vzhľadom na okolnosť, že je viac dlhov ako aktív dedičstva, odporúčame, aby ste notárku vyzvali, aby vykonala tzv. konvokáciu, teda vyzvala veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky. S dedičmi, de%tmi sa musíte dohodnúť, že celá mama BSM bude spadať do dedičstva.

Následne platí podľa ust. § 471 Obč. zákonníka : 

"(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Záver  :

Názor notárky nezdieľame, že Vy ako manželka musíte uhradiť dlhy za manžela ako poručiteľa. Ako sme uviedli vyššie, požiadajte o tzv. konvokáciu, následne sa snažte s veriteľmi dohodnúť, že im prenecháte dedičstvo na úhradu dlhov. Ak k dohode nedôjde, potom nastupuje tzv.likvidácia dedičstva.

Veriteľom manžela neuznávajte žiadne dlhy písomnou formou, ani nepodpisujte splátkové kalendáre a podobne. 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj otec sa oženil pred 8 rokmi. Darovacou zmluvou mu bol darovaný dom jeho otcom počas manželstva, výlučne iba môjmu ocovi. Chcem sa opýtať v prípade smrti môjho oca, bude z toho darovaného domu dediť aj jeho žena? Alebo iba ja so svojou sestrou. Ako jeho deti. V tom dome žijem ja, ale vlastník bytu je výlučne otec, keďže mu bol byt darovaný. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ bol v čase smrti vlastníkom nehnuteľnosti Váš otec a zároveň boli ešte stále manželia, tak síce nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, no bude predmetom dedenia, pričom pokiaľ sa pred notárom nedohodnete, kto bude nehnuteľnosť dediť, notár rozhodne podľa dedičských podielov, a v takom prípade by dedila aj manželka. Jedinou výnimkou by bola situácia, kedy by existoval závet, v ktorom by otec určil, že dom máte zdediť len Vy a sestra.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Po smrti manžela sa síce vysporiadalo BSM a dedila som po ňom ja a dve dcéry - jedna nemanželská a jedna z prvého manželstva. Nie je mi jasne ako je to s účtami v banke. Podnikal a účty boli na jeho meno. Chcela by som si preto vyjasniť lebo každý hovorí inak. Jeden notár hovorí, že účty sa dedia každý tretinu a druhý, že by som mala dediť polovicu z účtov a z druhej polovice tretinu tak ako to vlastne je správne. No mal ešte vkladnú knižku spolumajiteľka bola uvedená aj jedna z dcér. Toto notár rozdelil na polovicu a každá sme z tej polovice dedili 1/3-ňu. Prečo sa teda tak nedelili aj ostatné finančne účty? Teda podľa tohto by som mala dediť ako manželka akú čiastku? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že do BSM spadajú veci nadobudnuté počas manželstva, teda veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov pred manželstvom do BSM nepatria a preto nemôžu byť predmetom vysporiadania BSM. Preto, ak mal Váš manžel vkladnú knižku už pred manželstvom, postupoval notár správne, keď rozdelil vkladnú knižku podľa podielu a následne jeho časť sa stala predmetom dedičstva. Z tohto dôvodu ste dedili všetky 3 rovnakým dielom z jeho polovice.

Na záver uvádzame, že v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka máte nárok na 1/2 všetkého čo spadalo do masy BSM v čase vysporiadania a z druhej 1/2 máte nárok na 1/3 (t.j. 1/6 z celku) ako zákonný dedič. Z vecí, ktoré do masy BSM nepatrili, máte nárok na 1/3. 

Do BSM patrí všetko, čo bolo nadobudnuté počas manželstva (okrem napríklad týchto vecí: získaných darom, dedičstvom alebo získaných reštitúciou).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otec sa 11. 1. 2019 oženil ale 21. 1. 2019 zomrel a mal dom nadobudnutý pred svadbou. Má nárok na majetok terajšia manželka alebo som jediný dedič? Viac detí nemal, za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade má nárok na dom aj jeho manželka. Podľa § 473 Občianskeho zákonníka: "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.", teda čo sa týka domu, každý z Vás nadobudne 1/2. Uvedené sa však vzťahuje na všetok poručiteľov majetok, nie iba na dom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. V roku 2012 som kúpila dom, je písaný výlučne na mňa. Postupne som ho s partnerom prerobili a mame spolu 2 deti. V roku 2019 chceme uzavrieť manželstvo. Dom ma hodnotu minimálne 100 000 e a partner ma z prvého manželstva 2 deti. Keď uzavrieme sobáš budú dedičmi spomínaného domu aj jeho deti z prvého manželstva alebo máme uzavrieť pred manželskú zmluvu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Keďže ste nehnuteľnosť nadobudli do výlučného vlastníctva možnosťou je previesť časť nehnuteľnosti do vlastníctva Vášho budúceho manžela darovacou zmluvou v podiele na akom sa dohodnete.
Táto nehnuteľnosť nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva ani v prípade, že uzavriete manželstvo.
Predmanželskú zmluvu slovenský právny poriadok nepozná.

V prípade úmrtia  manžela s tým, že bude podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti,  dedičom tejto jeho časti nehnuteľnosti, ktorej časť by ste teraz na neho previedli darovacou zmluvou, by boli jeho deti z prvého manželstva a Vy ako jeho manželka a to v prvej skupine dedičov. 
Podľa § 473 Obč. zákonníka platí :  
"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. 
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 

V prípade, že by ste zomreli skôr Vy a časť nehnuteľnosti by bola v podielovom spoluvlastníctve manžela, potom  to platí rovnako, ale dedičmi Vašej časti nehnuteľnosti by boli len Vaše spoločné deti a Váš manžel, teda nie deti manžela z prvého manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj priateľ mi chce darovať darovacou zmluvou 50 % z bytu, v ktorom žijeme. Priateľ ma z prvého manželstva jedného syna a aj ja mám z predošlého vzťahu syna, ktorý žije s nami. Spolu deti nemáme. Potrebujeme vedieť, čo sa stane v prípade mojej smrti, keďže syn je maloletý, ako by sa konalo dedičské konanie, keď otec dieťaťa žije v zahraničí a nestará sa o syna. Keďže by syn dedil po mne 50 % z bytu, či by bolo možné, aby ho právne zastupoval niekto iný z rodiny, napr. môj otec. Ide nám len o to, aby ho v prípade mojej smrti ako maloletého mohol zastupovať na dedičskom konaní niekto iný ako jeho pravý otec. Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom Lenka.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň, 
ak by sa Váš priateľ rozhodol darovať Vám podiel na byte v prípade Vášho úmrtia ak by bol dedičom maloletý syn, potom platí ust. § 31 zákona o rodine (citujeme) :
"Zastupovanie maloletého dieťaťa 
(1) Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.
(2) Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník"). 
(3) Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. 
(4) Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený."

 

Podľa ust. zákona o rodine § 61 opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme maloletého dieťaťa; súd v uznesení vymedzí rozsah práv a povinností opatrovníka tak, aby bol splnený účel, na ktorý bol opatrovník ustanovený, a aby boli dostatočne chránené záujmy maloletého dieťaťa. 

Z uvedeného vyplýva, že otec nebude ustanovený ako opatrovník maloletého syna, nakoľko jeho záujmy by mohli byť v rozpore so záujmami maloletého.

Podľa ust. Civil. mimosporového poriadku súd ustanoví za opatrovníka maloletého najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Následne po skončení dedič. konania tento úkon, ktorým nadobudne maloletý  majetok v dedič. konaní, v ktorom ho zastupoval kolízny opatrovník, podlieha ešte schváleniu súdom, ktorý posúdi, či je toto dedičstvo v záujme maloletého. 
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme sa pred 4 rokmi rozviedli ale žili sme stále spolu ako manželia 36 rokov. Pred mesiacom manžel umrel. Chcem sa opýtať na čo mám ako bývala manželka nárok. Ďakujem za odpoveď. Mária

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň, 

keďže ste v čase úmrtia bývalého manžela neboli manželmi, BSM zaniklo rozvodom, zo zákona je už aj vyporiadané a preto nebudete zákonným dedičom po bývalom manželovi.

Dedičmi budú Vaše spoločné deti, resp. deti z nového manželstva a manželka titulom vyporiadania BSM.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: náš otec žije s družkou asi 20 rokov, a nedávno prepísal na ňu jeho byt, v ktorom žijú. Je starší od nej o 15 rokov. Keď ho ona prežije, bude byt jej? Čo potom, keď po rokoch zomrie aj ona? Zdedí ho jej rodina? Ona deti nemá.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň, bez ohľadu na to, či Vášho otca vlastníčka nehnuteľnosti prežije alebo nie, táto nehnuteľnosť už patrí do jej výlučného vlastníctva. Ak by prežila Vášho otca, v rámci dedičského konania po nej budú túto nehnuteľnosť dediť jej dedičia (ak nezriadi závet a neodkáže majetok niekomu konkrétnemu) podľa zákonných dedičských skupín. Ak nemá deti, bude sa v druhej dedičskej skupine skúmať, či má rodičov, ak nemá ani rodičov, prichádzajú v tretej skupine do úvahy súrodenci a osoby, ktoré s ňou budú žiť aspoň 1 rok pred smrťou v spoločnej domácnosti. V prípade, že by zomrela skôr a dedilo by sa v druhej alebo tretej dedičskej skupine, tak by to úvahy ako dedič prichádzal i Váš otec, nakoľko s ňou žije v spoločnej domácnosti dlhšie ako rok pred jej smrťou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, zomrel mi manžel, ktorý vlastnil rodinný dom nadobudol ho darom po svojich rodičoch. Mám dve deti z toho jeden syn je vydedený. Ako budem s dcérou dediť dom?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2018)

Dobrý deň, ak bol syn v súlade s právom vydedený a táto listina o vydedení nebude na súde napadnutá pre domnelú neplatnosť, budete v dedičskom konaní ako dedičia vystupovať Vy spolu s dcérou. Ak sa v dedičskom konaní nedohodnete inak, budete dediť v prvej dedičskej skupine, v ktorej dedičia dedia rovnakým podielom (vo Vašom prípade to predstavuje 1/2). V dedičskom konaní však zákon umožňuje dedičom uzatvoriť akúkoľvek dohodu o vyporiadaní dedičstva, ktorá neodporuje zákonu. Tzn. že sa môžete v dedičskom konaní dohodnúť napríklad aj tak, že nehnuteľnosť nadobudne do svojho vlastníctva Vaša dcéra a Vám vyplatí Váš dedičský podiel. Rovnako sa však môžete dohodnúť tak, že Vám dcéra nebude vyplácať z dedičstva nič. V tomto smere máte širokú možnosť ako sa dohodnúť. Závisí to iba od toho, čo je Vaším cieľom a ako by ste chceli upraviť vlastnícke vzťahy k dedičstvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, moje 2 deti budú dediť po ich mame (mojej bývalej manželke). Chcem sa spýtať v súvislosti s dedením pozemkov. Vzhľadom na to, že pozemky pod 2000 m2/osobu sa nesmú deliť, musia sa pozemky napísať len na jedného syna. Ale chceme, aby sa pri notárovi hneď spísala dohoda o tom, že syn, ktorý dedí pozemky, v prípade ich predaja alebo iného konania s nimi, musel vyplatiť polovicu sumy z predaja resp. polovicu zo znaleckého posudku v prípade darovania alebo prepisu na inú osobu. Niečo ako vecné bremeno. t.j. aby druhý syn mal istotu do budúcna. V prípade, že máte štandardnú zmluvu, bol som Vám vďačný za jej zaslanie. Resp. akákoľvek rada by nám pomohla. Prajem veľa dobrej energie. S prianím pekného dňa M. H.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Áno, dohoda o tom, že dedičom pozemkov bude jeden zo synov  je samozrejme v dedičskom konaní možná. Najjednoduchšie resp. najlepšie pre nich, aby v budúcnosti nedošlo k rozporom, by bolo, keby v dedičskom konaní bolo dohodnuté, že dedičom bude jeden zo synov s povinnosťou výplaty druhého dediča syna v stanovenom termíne a dohodnutej sume už teraz. T.j. : Nenechávať vec na dohodu, ktorá bude závisieť od toho, či syn, ktorý bude vlastníkom pozemkov tieto v budúcnosti predá alebo daruje, nakoľko sa tak nemusí stať. Mohol by napr. pozemky dať do nájmu a už by podmienka na výplatu druhého syna - nevlastníka by nebola splnená. 

Notár v konaní by  ich mal o uvedenom rozdiele poučiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, Prosím o Vás právny názor vo veci. Manželovi zomrela mama a bola vlastníčkou bytu a málo pôdy. Manžel má exekúciu. Môže sa manžel zrieknuť tohto dedičstva v dedičskom konaní v prospech svojho syna ? Ďakujem za odpoveď. A. L. 

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Podľa ust. § 473 Občianskeho zákonníka platí, že "v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci." 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že aj keby sa Váš manžel vzdal dedičstva, môže tak urobiť ale len v prospech ostatných dedičov v zmysle ust. Obč. zákonníka. Keďže Váš manžel sa dožil úmrtia matky, je dedičom zo zákona, len v prípade, keby sa nedožil smrti matky, bol by dedičom vnuk, teda jeho syn. Z uvedeného vyplýva, že keďže syn nie je zákonným dedičom nemôže sa Váš manžel vzdať dedičstva v jeho prospech. Mohol by tak urobiť len v prípade, že vnuk, teda jeho syn by bol závetným dedičom.

Musíme uviesť, že aj majetok nadobudnutý dedením môže byť predmetom exekúcie. Dôležité, je či aký je rozsah exekúcie, aká suma v €, či túto spláca, aký je stav vymáhania dlžnej sumy a aká bude hodnota majetku nadobudnutého v dedičskom konaní.

Nevieme, ako sa dedičia dohodnú a teda či Váš manžel by bol jediným dedičom a nadobudol by všetok majetok poručiteľa.  Ak by bolo viacej dedičov, zrejme najlepšie pre neho, ak by táto dohoda bola reálne aj z hľadiska finančného vyrovnania, aby ho z dedičstva vyplatili v dohodnutej lehote, prípadne priamo počas dedičského konania. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať uzavrela som manželstvo v auguste 2018. Môj manžel má z prvého manželstva 2 neplnoleté deti a ja z prvého manželstva 1 dieťa, chcem sa opýtať keby manžel zomrel a ja som si kúpila dom pred manželstvom majú na neho právo aj jeho deti z prvého manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

Dobrý deň, ak ste nehnuteľnosť nadobudli pred uzavretím manželstva, patrí iba Vám. Z toho dôvodu v prípade jeho smrti táto vec nebude patriť do dedičstva po ňom, a to ani sčasti a nebudú môcť jeho deti dediť túto vec. Ak by ste však ako prvá zomrela Vy, Vašimi dedičmi budú Vaše dieťa a pozostalý manžel. Dedili by rovnakým dielom, ak by ste závetom neodkázali celý majetok Vášmu dieťaťu. V tomto prípade by už mohol aj Váš manžel nadobudnúť podiel na nehnuteľnosti a v prípade jeho smrti v budúcnosti by dedili aj jeho deti. Ak chcete dosiahnuť to, aby v prípade ktorejkoľvek varianty nemohli dediť jeho deti, odporúčame Vám závetom odkázať Váš majetok Vášmu dieťaťu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, mala by som takú otázku: Presne pred rokom mi zomrela mama, otec už pred 16 rokmi. Mám 2 sestry, dedili sme rovnakým dielom rodinný dom s pozemkom, čiže každá 1/3. Moja sestra aj s druhom žijú v ňom. Problém je v tom, že moja sestra, ktorá žije v dome, je vážne chorá. Nevieme koľko má ešte, ale je na tom veľmi zle. Jej druh sa chce teraz s ňou narýchlo oženiť. Ona súhlasí. Žijú spolu už viac ako 20 rokov. Po sobáši bude mať nárok na dedenie domu mojich rodičov? To bude už jeho druhé manželstvo, manželstvo je bezdetné.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Ak sa druh Vašej sestry s ňou ožení, v prípade jej smrti bude zákonným dedičom. Manžel poručiteľa totiž patrí do okruhu dedičov prvej aj druhej dedičskej skupiny.

Pokiaľ Vaša sestra zomrie vydatá a bezdetná, celý jej majetok by zdedil manžel (súčasný druh) ako jediný dedič v druhej dedičskej skupine.

Pre úplnosť uvádzam, že ak by sa aj nevzali, nie je vylúčené, že by tento jej druh dedil aj tak, a to ako tzv. spolužijúca osoba. Rozdiel by bol však v tom, koľko by zdedil. Ako manžel by zdedil všetko a ako druh (resp. spolužijúca osoba) by dedil tretinu jej majetku, jednu tretinu by ste zdedili Vy a ďalšiu tretinu by zdedila ďalšia sestra; dedilo by sa totiž podľa tretej dedičskej skupiny.

Podľa ustanovenia § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravujúceho druhú dedičskú skupinu platí, že: "Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."

Podľa ustanovenia § 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka upravujúceho tretiu dedičskú skupinu platí, že: "Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, z predchádzajúceho manželstva mi ostal byt a dve dospelé deti. Chcela by som sa spýtať, či v prípade mojej smrti ma na tento byt nárok môj terajší manžel, s ktorým deti nemáme, alebo dedia len moje deti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň. Pri dedení zo zákona (tzn. ak poručiteľ nezanechá závet, príp. listinu o vydedení) sa postupuje podľa zákonných dedičských skupín. Do prvej dedičskej skupiny pritom patria poručiteľove deti a manžel/manželka s tým, že uvedení dedičia dedia rovnaký podiel na dedičtve.

Preto v prípade Vašej smrti po Vás budú dediť Vaše dve deti z predchádzajúceho manželstva a súčasný manžel. Dedičstvo sa pritom rozdelí na tretiny medzi každého z uvedených dedičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Pri dedičskom konaní sú v BSM uvedené dva účty jeden účet patrí zomrelému otcovi a druhý účet patrí mame, ktorá žije a na účet jej chodí iba raz mesačne dôchodok. Prečo je mamin dôchodok v dedičskom konaní ?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň,

notár vyžiadal informáciu u účte Vašej matky do dedičského konania z dôvodu, že s poručiteľom boli manželia a nie je podstatné na koho bol účet v banke vedený. Dedí sa podľa stavu ku dňu úmrtia poručiteľa.

V dedičskom konaní sa najprv vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov podľa stavu ku dňu úmrtia poručiteľa /Vášho otca/. 

V dedičskom konaní v zmysle ust. § 169 a nasl. Civil. mimosporového poriadku /citujeme/ : 

"§ 169 : Manžel poručiteľa je účastníkom v rozsahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

§ 195 : 

(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.

(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd."

(3) Ak sú medzi účastníkmi sporné skutočnosti o rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na sporný majetok sa neprihliada. Ustanovenie § 198 ods. 2 sa použije primerane."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako postupovať, S manželom vlastníme dom. Mame tri deti, ale dvaja synovia sa nestarajú a veľmi nepomáhajú, kdežto dcéra, aj keď nežije s nami, je nám na veľkej pomoci. Navyše synovia dostali značne sumy peňazí, jeden na štúdia a druhý na podnikanie. Takže som sa rozhodla svoju polovicu domu a pôdu, ktorú vlastním, závetom odkázať dcére. Musím o tom upovedomovať manžela, alebo nie? Mám právo darovať pol domu? A keby manžel zomrel skôr, ako ja, bez toho, aby svoju polovicu domu, niekomu odkázala, ako by sme dedili s deťmi, myslím akým dielom každý z nás? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď : 

1./ Závetom môžete určiť dediča podľa svojho uváženia. Tu však platí v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka, že "plnoletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu týchto potomkov."

 

 

 

Ďalej platí /§ 484 OZ/, že pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.


T.j. :  Dary Vašim synom, ktoré ste im dali za života, sa im započítajú na ich dedičský podiel, k čomu treba dať z Vašej strany príkaz v závete, ale rovnako sa týka uvedené  o započítaní aj Vašej dcéry, pokiaľ od Vás za života obdržala dary, pokiaľ sa nejedná o obvyklé darovanie.

Dom a pozemky môžete však darovať v celosti alebo ich časť aj za života a tak by ste mali istotu, že v dedičskom konaní už kvôli tomu nebudú žiadne nedorozumenia.  Darovacou zmluvou môžete zabezpečiť Vaše doživotné užívanie a bývanie v nehnuteľnosti prípadne spísať aj tzv. zaopatrovaciu zmluvu Vás ako manželov a RD a aj pozemky budete mať vyriešené za života k Vašej spokojnosti.

V prípade, že by manžel zomrel skôr ako Vy, ak je dom vo Vašom bezpodielovom spoluvlastníctve, v prípade dedenia zo zákona by ste nadobudli jednu polovicu domu Vy titulom vyporiadania bezdpodielového spoluvlastníctva a druhá polovica by bola predmetom dedenia - 3 deti a pozostalý manžel po 1/4 z jednej polovice domu, teda v podiele 1/8 k celku /4/8 budú patriť pozostalému manželovi titulom vyporiadania BSM/. 
Tu však tiež platí čo sme uviedli vyššie ohľadom započítania darov za života poručiteľa, ktoré sa dedičom započítajú na ich dedičský podiel.

 


 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Zomrel manžel, s ktorým som prežila 20 rokov v usporiadanom manželstve. S prvého manželstva ma 5 dospelých deti. My spoločné nemáme. Môj vek 78. Notár ma predvolal a povedal, že sa našiel závet, v ktorom je spomenutý iba jeden syn, že dedí po ňom. My máme iba spoločne nadobudnutý 1-izbový byt. Môže mňa vydediť? Alebo sa dá napadnúť závet, aby som neprišla o stechu nad hlavou. Poraďte čo môžem robiť?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň,

vydediť je možné len potomkov. Potomkom, ktorí sú plnoletí sa pritom musí pri dedení dostať aspoň polovica ich zákonného podielu. Ak by závet tomuto pravidlu odporoval, bol by v tejto časti neúčinný. Manželovi nič nebráni vylúčiť manželku z dedenia. Dovoľujem si však zdôrazniť, že v prípade smrti manžela sa v dedičskom konaní najskôr vyporiadava tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pričom z tohto titulu dostane druhý manžel tradične polovicu. Druhá polovica je predmetom dedenia. Ak bol byt v BSM, potom máte nárok minimálne na polovicu. Zvyšok by sa dedil. V takom prípade by ste boli s manželovými deťmi podielovými spoluvlastníkmi. Ak by chceli podielové spoluvlastníctvo zrušiť, majú na to právo, aj súdnou cestou. Avšak súd by prihliadal na to, kto byt reálne využíva a využíval a podľa toho by byt prisúdil konkrétnej osobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň! Chcel by som sa opýtať, že akým podielom bude dedený náš byt s manželkou, keď sme ho kúpili ešte ako partneri a do jeho kúpy sme investovali približne rovnakou sumou. Teraz sme už 2 roky manželia a obaja mame z prvých manželstiev po dve deti, ale len manželkine žijú s nami v spoločnej domácnosti. Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

ak ste byt nadobudli ešte pred manželstvom a vlastníte ho spoločne, potom je vo Vašom podielovom spoluvlastníctve. V takomto prípade by predmetom dedičstva po smrti jedného z Vás bola daná 1/2 bytu, pričom dedičmi tejto polovice by ste boli Vy jej deti. To isté platí aj v opačnom garde, teda keby sa dedilo po Vás. Dedičom Vašej polovice bytu by bola manželka a Vaše deti (jej nie).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Zomrel mi brat, ktorý bol ženatý a bezdetný. Za slobodna kúpil byt a mal hodnotnú zbierku známok. Dedí zo zákona aj tento byt a známky jeho manželka alebo súrodenci? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň, otázkou v takýchto prípadoch je, či Váš brat mal zriadený závet alebo nie. Ak nie, bude sa dediť podľa zákona. Vzhľadom na to, že nemal deti, bude sa dediť v druhej dedičskej skupine. V tejto dedičskej skupine dedia manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Pozostalý manžel podľa zákona musí v tejto dedičskej skupine zdediť najmenej polovicu života. Pri dedení nie je podstatné, či svoj majetok nadobudol pred alebo po uzavretí manželstva. Ak však mali nejaký majetok v BSM (bezpodielovom spoluvlastníctve manželov) bude nutné v rámci dedičského konania vyporiadať BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývame v rodinnom dome so svokrovcami. Dom je ich. Chcem sa spýtať, keďže manžel má súrodencov, či v prípade jeho smrti mám právo ja alebo moje deti na dom, v ktorom bývame 26 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ bývate v rodinnom dome, ktorý patrí Vašim svokrovcom, v prípade ak Váš manžel zomrie a až po jeho smrti by zomreli svokrovci, nastupujú Vaše spoločné deti na dedičské miesto Vášho manžela. V rámci prvej dedičskej skupiny, kam patrí manžel a poručiteľove deti platí tzv. dedičská reprezentácia. Uvedené znamená, že ak nededí niektoré dieťa (t.j. vo vzťahu k Vašim svokrovcom Váš manžel), nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (t.j. deti Vášho manžela). Navyše ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

Možno teda skonštatovať, že ak by Váš manžel zomrel, jeho zákonný dedičský podiel po rodičoch pripadne jeho deťom, nie však Vám, ako jeho manželke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, vo februári 2018 nám zomrela maminka. V roku 2000 si kúpili s otcom dom, v ktorom spolu žili. Obidvaja boli vlastníci. Po smrti maminky sme dedičstvo (dom aj financie) nechali v dedičskom konaní napísať na ocka. Dom bol v dedičskom konaní ohodnotený na 20 000 €. Ocko ho bude predávať a potrebuje radu, či bude musieť platiť daň za predaj nehnuteľnosti daňovému úradu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky usudzujem, že predmetný dom bol v bezpodielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov a po smrti matky prešiel na základe rozhodnutia v dedičskom konaní vo výlučného vlastníctva Vášho otca. Nakoľko Vaši rodičia dom vlastnili od roku 2000, mám za to, že pri predaji by bol Váš otec oslobodený od dane z príjmu za predaj tejto nehnuteľnosti.

Od dane je totiž oslobodený okrem iného príjem z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Manželom sme žili spolu 15 rokov. Z toho posledné 4 roky ako manželia. Mame spoločne kúpený dom. Nakoľko manžel mal exekúciu ja som zobrala pôžičku na prerobenie domu. Do dedičstva ide aj úver na mojom mene? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň, ak manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov, tak sa v rámci dedičského konania musí v prvom rade vyporiadať zaniknuté BSM. Ak ste na zmluve o úvere uvedená iba Vy ako dlžníčka, je tento dlh Vaším výlučným dlhom a nebude predmetom dedičského konania. Podľa spôsobu využitia peňazí z úveru je však možné v rámci vyporiadania BSM žiadať náhradu 1/2 toho, čo ste z výlučného majetku vynaložili na spoločný majetok (t.j. ak ste si vzali sama úver a následne ste tieto peniaze preukázateľne investovali do spoločného majetku).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, zdedil som po rodičoch starší rodinný dom so záhradou. S manželkou som si kúpil družstevný byt. Máme usporené nejaké finančne prostriedky. Mám dvoch synov, z ktorých mladší slobodný býva s nami v spoločnej domácnosti. Ako by to bolo s dedením majetku, prípadne úspor po mne. Môžu sa synovia vzdať majetku prípadne úspor v prospech manželky? Platí sa nejaká dedičská daň z majetku resp. zo zdedených finančných prostriedkov? Pri prípadnom predaji staršieho rodinného domu by platili daň z predaja? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2018)

Dobrý deň, ak by sa rozhodli, že odmietnu dedičstvo po Vašej smrti, tak je to možné.

Z dedičstva sa neplatí daň. Ak by predali nehnuteľnosť po vašej smrti a vy ste ju vlastnili aspoň 5 rokov, potom sa daň z príjmu platiť nebude.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Poprosím Vás o radu. Zomrel mi pred 2 rokmi otec. S mamou bývali v spoločnom dome od roku 1970, obaja tam mali trvalý pobyt. V dedičskom konaní sme sa s bratom vzdali dedičstva v matkin prospech. Keby teraz chcela mama predať dom a pozemky, platila by z nich daň z prijmu? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2018)

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že Vaši rodičia vlastnili dom od roku 1970, pričom v ňom mali zriadený aj trvalý pobyt, som toho názoru, že hoci Vaša matka nadobudla podiel na dome po zosnulom manželovi dedením cca pred dvoma rokmi, pri jeho predaji bude oslobodená od povinnosti platiť daň z príjmu.

Medzi príjem oslobodený od dane z príjmov totiž patrí aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosila by som o právnu radu, zomrel mi otec, ktorý bol rozvedený a nemal ešte BSM akou čiastkou bude jeho bývala ex vyporiadaná notárom, keď počas manželstva nikdy nepracovala takže sa nepodieľala na zveľaďovaní majetku a dokonca ho poškodzovala míňala úspory na ako BMG -INVEST posielala hotovosť šekom svojej rodine a pod.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2017)

Dobrý deň, ak počas života Vášho otca nedošlo k vyporiadaniu BSM a od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynula trojročná lehota (inak by sa uplatnila zákonná domnienka vyporiadania BSM) bude potrebné v rámci dedičského konania vyporiadať zaniknuté BSM. V zmysle príslušných zákonných ustanovení sa na vyporiadanie BSM aj v tomto prípade použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce vyporiadanie BSM. Rozhodujúcim je v tomto smere ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka, ktorý zo zákona určuje, že podiel oboch bývalých manželov je rovnaký. Iba výnimočne je možné rozhodnúť o tom, že podiely bývalých manželov sú v inom pomere ako 50/50. Ak sa počas trvania manželstva manželka nepodieľala rovnakou mierou na zveľaďovaní majetku, musia sa skúmať aj dôvody takého jej konania. Ak sa totiž doma starala o maloleté deti a domácnosť, tak nie je možné na základe toho určiť disparitu podielov. Možné určenie disparity podielov je potrebné v každom jednom prípade posudzovať individuálne s prihliadnutím na všetky skutkové okolnosti prípadu (najmä počas trvania manželstva).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chceli by sme poprosiť o právnu radu. Manžel ešte za slobodna zdedil po mame rod. dom. Dom je písaný na neho. V manželstve sme spolu štrnásť rokov. On má z prvého manželstva jednu dospelú dcéru a ja mám tiež jednu dospelú dcéru, spolu deti nemáme. V prípade smrti môjho manžela kto po ňom dedí. A ako je to v prípade mojej smrti. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2017)

Dobrý deň, nakoľko nadobudol Váš manžel túto nehnuteľnosť ešte pred uzavretím manželstva, patrí táto nehnuteľnosť iba jemu. Rodinný dom je v jeho výlučnom vlastníctve a nepatrí do BSM. Ak by zomrel a nezriadi závet, ktorým by disponoval svojím majetkom (napríklad, že by všetko odkázal svojej dcére), budete po ňom dediť Vy ako pozostalá manželka a jeho dospelá dcéra, v rovnakom pomere. V rámci dedičského konania by ste sa mohli dohodnúť, že nehnuteľnosť nadobudne iba jedna z Vás a druhú vyplatí z jej podielu (závisí na dohode v rámci dedičského konania). V prípade Vašej smrti táto nehnuteľnosť nebude vôbec predmetom dedičstva, nakoľko patrí výlučne Vášmu manželovi. Váš ostatný majetok však budú dediť Váš pozostalý manžel a Vaša plnoletá dcéra, opäť rovnakým podielom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel zdedil pri dedičskom konaní po smrti otca podiel po ňom ale aj po svojej mame, ktorá ešte žije darom, tým pádom vydedila mama dve manželove sestry a nemajú podiel po nej, mám ako jeho manželka nárok po ňom dediť z tohto dedičstva, keď je to napísané naňho? A má jeho nevlastná dcéra (moja pred manželstvom) nárok po ňom dediť ako jeho vlastné deti, aj keď ju vychováva od malička? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, po smrti manžela budete dediť manželov majetok Vy ako manželka a jeho deti (nie nevlastné aj keď ich vychovával), okrem prípadu, že by si dieťa osvojil. Vy a deti budete dediť každý rovným dielom.

Jeho súrodenci nebudú dediť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, kto bude dediť a akým podielom po mojej, alebo manželovej smrti. Po 15 rokoch spolužitia sme sa s priateľom pred rokom zosobášili a teraz sme už manželia. Manžel ma z prvého manželstva už dve dospelé deti a ja z prvého manželstva dospelú dcéru. Spolu deti nemáme. Manžel zdedil po rodičoch pred 7 rokmi rodinný dom/ktorý sme už spolu opravovali a dávali do poriadku/. Teraz v dome s nami žije ešte jeho mama o, ktorú sa spolu staráme. Ja som zdedila ešte 3 roky pred sobášom darom jednu tretinu z bytu mojej mami, ktorá ešte žije. Medzičasom som ochorela na vážnu chorobu. Prosím kto bude a ako dediť po mojej smrti? A ako by to bolo v prípade smrti manžela? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste sa vzali, tak v prípade smrti ktoréhokoľvek z Vás bude v rámci dedičského konania ako prvé vykonané vyporiadanie BSM. Je totiž potrebné po zániku BSM (smrťou niektorého z manželov) v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka vykonať vyporiadanie BSM. Po jeho vyporiadaní sa určí, čo všetko patrí do dedičstva po poručiteľovi. Ak nemáte zriadené závety pre prípad vašej smrti, po Vás oboch budú v prvej dedičskej skupine dediť pozostalý manžel a potomkovia poručiteľa. Tzn. že v prípade Vašej smrti budú Váš majetok dediť Vaša dcéra a pozostalý manžel, a to rovnakým dielom (t.j. každý 1/2). Na presnom rozdelení majetku (kto čo nadobudne, prípadne koľko vyplatí druhému dedičovi) bude predmetom ich dohody v rámci dedičského konania. Ak zomrie Váš manžel ako prvý, budete dediť Vy a jeho dve deti. V tomto prípade dedičský podiel každého z vás bude predstavovať 1/3. Rovnako platí, že o konkrétnom spôsobe nadobudnutia dedičstva sa môžete s ostatnými dedičmi dohodnúť. Ak sa však v rámci dedičského konania nedohodnete, notár (ako súdom poverená osoba) vykoná vyporiadanie dedičstva podľa výšky Vašich podielov (t.j. každý z Vás nadobudne 1/3 z vecí patriacich do majetku poručiteľa).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. S manželom ideme kupovať rodinný dom do BSM/cena nehnuteľnosti je cca 160000e/. Máme neplnoleté dieťa a manžel dve plnoleté z prvého manželstva. Ako by bol rozdelený majetok v prípade manželovej smrti. Mame aj úspory ale na manželovom účte, keďže ja účet nemám. Alebo je lepšie hneď pri kúpe dať do KPZ aj naše dieťa? Manžel aj rozmýšľal nad závetom, že by svoj podiel zanechal mne-manželke a nášmu synovi a úspora z účtu by sa delila na jeho dve deti z 1. manželstva. Lebo vôbec netušíme ako by to bolo keby sa jeho podiel rozdelil medzi manželku a 3deti, aké práva majú jeho deti keby mali časť nehnuteľnosti, a neviem z čoho by som ich vyplatila, ak by súhlasili s odkúpením ich podielu. Podotknem, že s jeho deťmi máme dobre vzťahy ale ich matka ich od mladého veku viedla k tomu, aby od otca vydrnkali peniaze aj, keď ešte platí výživné a založil im účty, kde im posiela peniaze-vreckové a prispieva na štúdium VŠ/-nuž rodičov si nevyberáme. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2017)

Dobrý deň, ak by bol dom v čase smrti v BSM, potom by ste Vy ako manželka získali hneď 1/2 z titulu BSM a potom ešte 1/8. Ostatné deti by získali po 1/8.

Jeho deti by potom mohli žiadať vyplatiť svoje podiely, tomu by ste len ťažko zabránili. Dediť sa budú okrem domu aj peniaze, ak nejaké vtedy budú. Ak by ste kúpili dom a potom časť (spolu s manželom) predviedli na neplnoleté dieťa, uchránili by ste sa pred budúcimi problémami. Prevod na neplnoleté dieťa trvá dlhší čas, pretože to musí ísť cez súd. Môžete si vypočítať, že akou sumou by ste boli schopná v prípade manželovej smrti vyplatiť jeho dospelé deti a podľa toho previesť podiel na spoločné dieťa.

Alebo celú nehnuteľnosť previesť na dieťa, vtedy by ste nevyplácali nič.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel zdedil pred našim manželstvom dom po starom otcovi, daroval mu ho, manželmi sme boli 4 roky, po jeho smrti dedím ja a rodičia, keďže sme nemali žiadne deti. Otázka znie, keď ja mám dlhy, požičala som si peniaze od rodiny a nemám ich splatené, ako sa bude ďalej postupovať, dlhy boli počas manželstva a boli na moje meno, dom manžel zdedil, keď to bola stará barabizňa, dom bude ohodnotený už ako prerobený, alebo sa bude brať do úvahy neprerobený. Investovala som doň dosť veľkú čiastku a príde mi nefér, aby ja som mala z domu iba jednu tretinu a jeho rodičia, ktorí ho psychicky týrali a nepričinili sa k zveľadeniu domu, budú mať väčšiu časť. Ešte ma zaujíma jedna vec, keby dom bol napísaný aj na mňa, čo nie je, tak tiež by po jeho smrti dedili rodičia? Alebo výlučným dedičom by som bola iba ja, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste prerobili dom počas manželstva a teda investovali do domu peniaze zarobené počas manželstva, pôjde o investíciu do majetku jedného z manželov (podľa paragrafu 150 Občianskeho zákonníka). Táto investícia sa musí vrátiť späť do BSM a musí sa vysporiadať. V dedicskom konaní žiadajte vysporiadať BSM. Budete musieť preukázať vložené investície do domu, môžete to urobiť aj znaleckým posudkom. Znalec ohodnotí vložené investície, ak nemáte bloky. Budete potrebovať fotky pred a po rekonštrukcii.

Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, tak, ak by bol dom napísaný na Vás a nebol by súčasťou BSM, potom by nededili.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Pred rokom mi zomrel manžel. Bol vlastníkom bytu. Advokát rozdelil byt tak, že ide na tretiny. Lebo som ja. A dve deti. Nemala by manželka mať polovicu? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň. 

V prípade, že výlučným vlastníkom bytu bol manžel, tak tento byt nepatril do BSM (pretože ho nadobudol pred uzavretím manželstva) a preto v dedičskom konaní ste dedičmi Vy spolu s Vašimi deťmi, každý v rovnakom podiele. V tomto prípade postupoval notár správne.

Ak by ste však byt nadobudli v manželstve, patril by do BSM a vtedy by 1/2 bytu patrila Vám ako vyporiadanie BSM a predmetom dedenia by bola len druhá polovica bytu, ktorá by sa rozdelila na tretiny medzi Vás a Vaše dve deti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Keď som slobodný a kúpil som si byt na úver v prípade mojej smrti kto je dedič mám sestru a rodičov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2017)

Dobrý deň. 

Vo Vašom prípade prichádzajú do úvahy ako dedičia Vaši rodičia a ďalej tí, ktorí žili s Vami najmenej po dobu jedného roku pred Vašou smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na Vás ako poručiteľa. Ak nededí žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Z dôvodu toho, že nemáte deti (deti sú neopomenuteľní dedičia), môžete spísať závet a ako dediča alebo dedičov môžete určiť kohokoľvek. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ako slobodný som po smrti rodičov zdedil s bratom dom, každý 1/2. Oženil som sa a počas manželstva som od brata odkúpil druhú 1/2. Chcem sa spýtať na čo by mala nárok moja manželka v prípade rozvodu? Na celú polovicu?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, v prípade, že ste druhú polovicu spoluvlastnícky práv nadobudli počas trvania manželstva, hoci i len sčasti z majetku patriaceho do BSM, tak táto 1/2 patrí do BSM. Tzn. že pri vyporiadaní BSM po jeho zániku bude súčasťou masy BSM spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2. Matematickým vyjadrením a vychádzajúc z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké, by mala Vaša manželka nárok na 1/2 z 1/2, t.j. 1/4. Prvá polovica, ktorú ste nadobudli dedením patrí iba Vám. Na túto nemá nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chceli by sme poprosiť o právnu radu. S dlhoročným partnerom sa chceme zosobášiť. Partner ma 2 dospelé deti z 1. manželstva a ja mám 1 dospelú dcéru. Ja mám notársky spísaný závet v prospech dcéry. Ale riešime dilemu, ako by sa riešila situácia pri úmrtí manžela. Každý z nás ma vlastný účet v banke. Spadali by do dedičského konania po ňom aj úspory na mojom účte v banke? Je mi jasné, že do BSM patrí len to, čo je nadobudnuté počas trvania manželstva, ale ja mám na účte istú sumu už teraz, ktorá sa priebežne mení a aj sa bude meniť. Ako sa určí, koľko finančných prostriedkov spadá do BSM? Vieme, že aj keby partner vydedil svojich potomkov a spísal závet, mali by nárok ich deti. Existuje aj možnosť vydediť potomkov deti, resp aj deti ich deti? Pripomínam, že partnerove deti o neho neprejavujú záujem už vyše 20 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2017)

Dobrý deň,  v prípade úmrtia Vášho budúceho manžela sa bude ako prvé v rámci dedičského konania vyporiadavať zaniknuté BSM. Práve v tejto časti si môžete uplatniť svoj výlučný majetok na účte a to tak, že notárovi predložíte výpis z bankového účtu o tom, že ste pred uzavretím manželstva mali na účte určitý obnos peňazí. Táto suma by sa následne nezahrnula do BSM. Ustanovenie § 469a ods. 2 Občianskeho zákonníka umožňuje v listine o vydedení vydediť aj deti potomkov. Táto skutočnosť však musí byť v listine o vydedení výslovne uvedená. Rovnako upozorňujem na to, že musia byť splnené aj podmienky na vydedenie a je potrebné ich presne v listine o vydedení opísať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Kúpil som byt za slobodna. Našiel som si partnerku, ktorá má dieťa. Spolu deti nemáme. Žijeme ako druh a družka, kto bude po mne dediť?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že nemáte deti a neuviedli ste, že by ste mali zriadený závet, tak v prípade Vašej smrti sa bude dediť v tzv. druhej dedičskej skupine. V tejto skupine budú po Vás dediť Vaši rodičia a osoby, ktoré s Vami žili v spoločnej domácnosti aspoň rok pred Vašou smrťou a boli výživou odkázané na Vás alebo ste sa starali o spoločnú domácnosť. Tzn. že v tejto dedičskej skupine dedili Vaši rodičia a Vaša partnerka s dcérou (každý rovnakým dielom 1/4). V prípade, ak chcete Vašu družku a jej dieťa vylúčiť z dedenia v prípade Vašej smrti odporúčam Vám zriadiť závet a odkázať celý Váš majetok určitej osobe (rodičom, súrodencovi, príbuznému...).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, zomrel nám otec (mal manželku, moju mamu a s ňou syna, mňa, a dcéru). Spolu s mamou žil v dome, pričom dom je v katastri napísaný na mamu (ten zdedila po svojich rodičoch počas jej manželstva s otcom). Stáva sa teraz dom predmetom dedenia? V druhom prípade je moja mama napísaná v katastri ako 50 % vlastník môjho bytu. Znamená to, že aj moja nehnuteľnosť sa stáva predmetom dedičského konania. Ďakujem

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.12.2016)

Dobrý deň, po smrti Vášho otca (poručiteľa) je predmetom dedičského konania jeho majetok (dedičstvo). Vzhľadom na to, že bezpodielové spoluvlastníctva Vašich rodičov zaniklo jeho smrťou, bude potrebné v rámci dedičského konania vykonať aj vyporiadanie BSM. V prípade, že Vaša mama zdedila dom počas trvania manželstva, táto nehnuteľnosť je jej výlučným majetkom a nepatrí do BSM. Z Vášho opisu nie je možné posúdiť právny osud jej spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/2 na Vašej nehnuteľnosti. Ak je však v katastri zapísaná ona sama ako vlastníčka 1/2 podielu predpokladám, že ani táto nehnuteľnosť nepatrila do BSM. V takom prípade bude predmetom dedičstva iba ostatný majetok Vášho otca. Vami uvedené nehnuteľnosti podľa Vašich opisov nebudú predmetom dedenia po Vašom otcovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať mám priateľa, ktorý je rozvedený a ma 3 dospelé deti. Nemáme spolu žiadne dieťa, ale do budúcna by sme chceli dieťa a možno aj sobáš záleží podla toho, či je lepšie ostať slobodná matka a žiť s nim ako druh a družka. Priateľ má zdedený dom a ja mam nejaké úspory, ktoré som sama nadobudla za slobodna vlastným pričinením za byt. Priateľ o mojich úsporách nevie a bojím sa, že o ne prídem, ak by sme sa zosobášili a nedaj Bože by sa mne niečo stalo a potom aj manželovi, že potom budu dediť jeho deti z prvého manželstva, aj z toho, čo som ja sama našetrila. Neviete mi poradiť, ako si ešte pred sobášom alebo v priebehu sobáša tieto úspory nejakým spôsobom ochrániť? Neviem, či kúpiť byt a potom sa zosobášiť alebo len spolu radšej žiť. Neviem, či budú naň mať tieto deti z 1. manželstva nárok v prípade sobáša a ak by sa mne ako prvej niečo stalo a potom jemu a ako to je ak máme dieťa spoločne, či už v manželstve alebo len ako druh a družka? Dajú sa tieto úspory nejakým spôsobom uchrániť pred dedením trebárs, ak sme zosobášení? Že by som ich dala svojmu dieťaťu, ak budem mať alebo, ak nebudem akým spôsobom zabrániť tomu, aby nededili jeho deti z 1. manželstva, ak mne sa niečo stane a budem bezdetná, ale v manželstve? Že by som ich darovala niekomu z rodiny trebárs rodičom, ak budú žiť, či bratovi. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že majetok, ktorý vlastníte pred uzavretím manželstva je Vaším výlučným majetkom a uzavretím manželstva sa nestane spoločným (v BSM). Dom, ktorý vlastní on bude i naďalej jeho výlučným vlastníctvom a Vaše úspory zostanú tiež vo Vašom vlastníctve. Pre hociktorý prípad uvedený vo Vašej otázke je z Vášho pohľadu najjednoduchším a najistejším spôsobom ako ochrániť svoje úspory zriadiť závet pre prípad smrti (v prípade, že by sa dedilo zo zákona a Váš priateľ by bol už Vaším manželom, mal by zo zákona nárok na určitú časť Vašich úspor). V závete môžete svoje úspory odkázať napr. rodičom alebo v budúcnosti Vášmu dieťaťu. Nakoľko Váš manžel nie je tzv. neopomenuteľným dedičom, vynechanie jeho osoby zo závetu a z dedenia nebude mať žiadny následok v rámci dedičského konania. Všetky Vaše úspory pripadnú osobe, ktorú označíte v závete. Ak by ste počas Vášho života darovali úspory bratovi alebo rodičom, ochránite ho síce predtým, aby hoci čo i len časť zdedil Váš partner/manžel alebo jeho deti, avšak stratíte možnosti nakladať s takýmito prostriedkami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobry den,chcem sa opytat.V novembri sme sa zosobasili s mojim terajsim manzelom.Nebyvame vsak na adrese trvaleho bydliska,ale manzel ma len prechodne ( zdedil po rodicoch ) ale je to vlastne jeho majetok a ja tam aj so synom byvame tiez.Z predchadzajuceho manzelstva ma 2 deti.V pripade jeho smrti,maju narok na dom aj jeho deti?Ak by mali narok,staci ked napise zavet na nas so synom?Dakujem

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň,

áno, ak bude dom vlastniť Váš manžel aj v čase jeho smrti, budú dedičmi aj jeho dve deti z predchádzajúceho manželstva. Deti Vášho manžela sú neopomenuteľnými dedičmi, preto ak by aj Váš manžel spísal závet, v ktorom by Vám a Vášmu synovi odkázal celý svoj majetok, tento závet by bol sčasti pre rozpor so zákonom neplatný.

Podľa § 479 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení sa totiž maloletým potomkom musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu týchto potomkov.

Bez vydedenia teda nie je možné spísať závet, v ktorom neurčí závetca svojim potomkom aspoň toľko svojho majetku, koľko ustanovuje § 479 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Zomrel mi manžel, všetko sme mali v BSM, chcela by som sa spýtať či sa z notárskych poplatkov odpočítajú pasíva ako nesplatený úver a úver ktorý sa spláca v poplatkoch za byt - zateplenie paneláka tento mesač. poplatok je uvedený aj v predpise v nájomnom, splácať budem ešte 6 rokov po 50 eur mesačne. Ďakujem

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň, podľa vyhlášky o odmene notárov sa určuje ich odmena podľa výšky všeobecnej hodnoty majetku. Všeobecnou hodnotou majetku sú súhrn hodnoty všetkých aktív poručiteľa bez toho, aby ste od nich odpočítali všetky jeho dlhy. Tzn. že sa najprv zvlášť určí všeobecná hodnota majetku a zvlášť výška dlhov. Odpočítaním dlhov od všeobecnej hodnoty majetku sa určí čistá hodnota dedičstva. Odmena notára sa vypočíta podľa výšky všeobecnej hodnoty majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dakujem za odpoved. Este mam jednu otazocku. Ak sa vzdam majetku ako celku a tym aj jeho pozicky v prospech jeho deti z prveho manzelstva - lebo my spolu deti nemame -  a majetok nadobudol este kym sme neboli zosobaseny, chcem vediet, ze tym ked sa vzdam dedicstva uz ako terajsia manzelka, ci budem moct byvat v dome. Lebo pred manzelstvom mi dal dozivotne pravo byvania, ktore je zaevidovane aj na LV v katastri ako bremeno. To samozrejme v pripade jeho smrti.... ci sa na tom bremene nic nemeni a zostava, lebo majetok je pisany na jeho meno. Velmi pekne dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2016)

Dobrý deň,

ak je dom zaťažený vecným bremenom spočívajúcim vo Vašom práve doživotného bývania (riadne zapísaného na liste vlastníctva), toto právo doživotného bývania zanikne až Vašou smrťou, ak sa sama nedohodnete s novým majiteľom Vášho domu inak. Nikto Vás však uzavrieť takúto dohodu o zániku vecného bremena.

Vlastnosťou vecného bremena totiž je, že pôsobí aj voči všetkým ďalším nadobúdateľom nehnuteľnosti - teda bude pôsobiť vo Vašom prípade aj voči osobám, ktoré dom nadobudnú v konaní o dedičstve. Dom je totiž súčasťou dedičstva napriek existencii vecného bremena, zriadeného vo Váš prospech.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako prebehne dedičské konanie po smrti manžela, ak byt /družstevný/ bol manželov pred svadbou, ale odkúpený za spoločného manželstva od družstva. Manželstvo je bezdetné. Manžel má neter a synovca. Majú nárok na dedičstvo? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobry den, neter a synovec nemaju narok dedit, ak bol porucitel v case svojej smrti zenaty. Byt cely zdedi manzelka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, píšem v mene švagrinej. Zomrel jej manžel, zanechal jej nesplatenú pôžičku. Môže sa táto časť vymazať z dedičského konania, keď si pôžičku zobral bez jej vedomia? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2016)

Dobrý deň, v rámci dedičského konania sa dedia aktíva (majetky) ale aj pasíva (dlhy) poručiteľa. Pôžička, ktorú si jej manžel vzal (hoci aj počas trvania manželstva) na svoje meno, je jeho výlučným dlhom a v zmysle toho patrí do dedičského konania. Nie je možné žiadnym spôsobom "vymazať" tento jeho dlh a nezahrnúť ho do dedičského konania. V prípade, ak je tento dlh veľmi vysoký a prevyšuje aj jeho majetok je možné dedičstvo po poručiteľovi odmietnuť (odmieta sa však ako celok, t.j. aktíva aj pasíva). Ďalej je potrebné uviesť, že ak by aj nadobudla dedičstvo po ňom a dlhy by prevyšovali jeho majetok, zodpovedala by za jeho dlhy iba do výšky nadobudnutého majetku (§ 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobry den chcem poprosit som druhy krat vydata mala som v osobnom vlastnictve byt s manzelom sme kupili byt nad nami a spojili mezonet on ma dve deti ja jedno.  Viem, že po jeho smrti ich musim vyplatit ale aj s toho prveho bytu? A chcem sa opytat mozem si dat vsetko na seba a deti by dedili po mojej smrti ? Velmi pekne ďakujem Monika

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.10.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ste byty spojili aj právne, to znamená že z správneho hľadiska nejde o dva samostatné byty a potom z listu vlastníctva je zrejmá aj výška podielov na tomto mezonetovom byte. Predmetom dedenia bude iba jeho podiel. Pokiaľ byty nie sú právne spojené, potom predmetom dedenia bude iba druhý byt, z ktorého Vy ako manželka máte (z titulu bsm) nárok na polovicu a druhá polovica sa deli rovnymi dielmi medzi Vas a jeho deti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, keď som dostala darovacou zmluvou dom, ešte pred uzavretím manželstva, na ten dom som zobrala hypotekárny úver na svoje meno a chceme sa s partnerom zobrať (ten má 2.detí z 1.manželstva). Dom sa ešte dokončuje z peňazí z hypoúveru. Aký nárok, prípadne ako predísť tomu, aby po sobáši nemali partnerové detí nárok na dom, v prípade jeho smrti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2016)

Dobrý deň, uvedený dom nebude patriť manželovi a tým pádom v prípade jeho smrti ho jeho deti dediť nebudú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň! Po smrti našej matky sme ako dvaja bratia a náš otec zdedili jej diel rodinného domu, ktorý naši rodičia nadobudli spolu. Otec sa ako vdovec znova oženil a so súčasnou manželkou bývajú v tomto RD. V prípade smrti nášho otca bude dedičom tejto nehnuteľnosti i jeho súčasná manželka? Ak ano, akým dielom? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2016)

Dobrý deň, v prípade smrti vášho otca bude predmetom dedičského konania jeho podiel na dome a tento podiel sa bude deliť rovným dielom medzi vás ako jeho deti a jeho manželku. Vaše podiely vám zostávajú.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. S manželom sme sa zosobášili pred 9 rokmi, on má z prvého manželstva 2 deti, spolu máme 1 dieťa. Chcem sa spýtať, ako by bolo dedenie majetku po jeho smrti ak byt mal manžel vlastný pred našim manželstvom, ale počas nášho manželstva ho dal napísať na poly, čiže v liste vlastníctva je polka bytu moja a polka manželova. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2016)

Dobrý deň,

ak Vám byt daroval a ste jeho podielovou spoluvlastníčkou, bude predmetom dedenia len jeho polovica, nakoľko druhú vlastníte Vy. Dediť budú všetky jeho deti, ak nie sú vydedené. Spoločný majetok, patriaci do BSM (darovaný podiel bytu a ostatný darovaný majetok doň nepatrí) sa bude počas konania o dedičstve vyporiadavať, a to tak, že polovicu dostane manželka a druhá polovica sa delí medzi deti. Takto zhruba by to malo prebiehať, ale záleží na podrobnostiach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ako to je keby teraz (ako vydatá) kúpim byt na moje meno, s hypotékou na moje meno, tak v prípade smrti môjho manžela by dedili aj jeho deti z predchádzajúceho vzťahu ? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2016)

Dobrý deň, pokiaľ kúpite nehnuteľnosť, hoci aj na hypotéku, na svoje meno počas manželstva, potom táto nehnuteľnosť bude patriť do BSM a v prípade smrti manžela budú mať jeho deti nárok na túto nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Prosim o radu. Manzel si pred nasim manzelstvom kupil dom. Rok po kupe domu sme sa zosobasili. V manzelstve si zobral na svoje meno pozicku. Nemame spolu deti ma s prveho manzelstva dve dospele. Ak by zomrel mam narok na jeho dom alebo len jeho deti. A co pozicka, kto ju bude splacat. Ak by som sa vzdala domu pozicka prechadza na koho. Dakujem srdecne

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2016)

Dobrý deň, pokiaľ by Váš manžel v čase svojej smrti vlastnil nejaký majetok, tak tento by ste dedili aj vy spolu s jeho deťmi. Pokiaľ ide o pôžičku, táto by bola tiež predmetom dedičského konania. V dedičskom konaní máte možnosť odmietnuť dedičstvo ako celok, to znamená, ak by ste odmietli dediť pôžičku, odmietnete tým zároveň dedenie nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, náš syn zomrel vo veku 32 rokov. Mal manželku, ale nemali deti. Do dedičského konania sa dostal jeho pozemok, ktorý však nadobudol ešte ako slobodný. Posledné 2 roky s manželkou už nežili v jednej domácnosti. Ako sa bude deliť pozemok? Bude sa brať do úvahy aj to že ho nadobudol ešte za slobodna? Za odpoveď Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2016)

Dobrý deň, ak bol vlastníkom pozemku v čase svojej smrti, potom budete vy ako rodičia spolu s jeho manželkou dediť túto nehnuteľnosť. Nie je pritom rozhodujúce, že túto nehnuteľnosť nadobudol pred sobášom. Rozdiel je len v tom, že nehnuteľnosti nepatrí do bsm a tým pádom manželka dostane menší podiel ako keby táto nehnuteľnosť do BSM patrila.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, moj otec zomrel pred 4 mesiacmi. Súrodencov nemám, iba mamu (jeho manželka). Chce predať byt, v ktorom bývame a peniaze využiť len pre seba. Na aký podiel resp. percento mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.08.2016)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka dedia v prvej dedičskej skupine poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Preto pokiaľ nemáte žiadnych súrodencov, v prvej dedičskej skupine by ste mali dediť Vy a Vaša matka, obaja rovnakým dielom. Pre úplnosť ešte dodávam, že ak bol predmetný byt v bezpodielovom spoluvlastníctve Vašich rodičov, potom sa bude v rámci dedičského konania vyporiadavať aj ich bezpodielové spoluvlastníctvo k predmetnému bytu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Môj manžel má deti z 1. manželstva a ja tiež. Ma peniaze na účte na svoje meno. Peniaze sú z predaja domu po jeho rodičoch. V prípade jeho smrti mám nárok na peniaze? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, ak by manžel zomrel, tak tieto peniaze budete dediť Vy a jeho deti, všetci rovným dielom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som sa spýtat, som rok vydata a manžel mal pred svadbou byt, ktorý zdedil darovacou zmluvou, mam narok na pol bytu po jeho smrti, manžel ma dve deti z prvého manželstva. Dakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2015)

Dobrý deň, ak by ste boli zosobášení včase jeho smrti, potom by ste dedili byt spolu s jeho deťmi v prvej dedičskej skupine, každý rovným dielom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý večer, pred nedávnom som sa druhý krát vydala.Chcem sa spýtať: mám nárok po smrti manžela na polovicu bytu, aj keď ho nadobudol pred manželstvom? Manžel má dcéru, ktorá sa so mnou nerozpráva a bojím sa, že by som zostala na ulici. Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2015)

Dobrý deň, ak by manžel zomrel a boli by ste stále zosobášení, potom by ste dedili byt na polovicu s dcérou, nakoľko ide o dedenie v prvej dedičskej skupine.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku