Dedenie v prípade smrti manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 16. 1. 2014

Otázka: Dedenie v prípade smrti manžela

Chcem sa opýtať, s manželom sme sa zobrali, a kúpili spolu byt./byt je na mňa aj manžela/ Manžel má z prvého manželstva dve neplnoleté deti, ja mám z prvého manželstva jedno už plnoleté dieťa spolu deti nemáme. ako sa bude dediť byt v prípade mojej smrti a smrti môjho manžela?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Dobrý deň,

pokiaľ ste uvedený byt kúpili počas manželstva, tento byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade úmrtia Vášho manžela, by ste automaticky z titulu bezpodielového spoluvlastníctva získali polovicu nehnuteľnosti a z druhej polovice by ste dedili jednu tretinu spolu s dvoma neplnoletými deťmi Vášho manžela. Ak by ste zomreli Vy, manžel by taktiež získal automatický jednu polovicu z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhá polovica by sa rozdelila medzi neho a Vaše plnoleté dieťa v rovnakom podieli.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
v roku 2001 som mala za slobodna peniaze na svojom bankovom účte. V roku 2008 som sa vydala, manžel už mal plnoletého syna s inou ženou- (môj nevlastný), nebýval s nami, nepodieľal sa na spoločnej domácnosti. V roku 2010 som vybrala peniaze z môjho účtu a kúpila som byt do môjho výlučného vlastníctva s tým, že v kúpnej zmluve bol podpísaný aj môj manžel kde podpísal vyhlásenie, že na kúpu bytu boli použité len moje vlastne peniaze nadobudnuté pred manželstvom a je si toho vedomý, a že byt nadobúdam len do svojho výlučného vlastníctva, aj na LV som vedená ako jediný vlastník. V kúpnej zmluve bol uvedený bývalý manžel aj v hlavičke len ako vedľajší účastník zmluvy a aj v podpisovej časti bol uvedený ako vedľajší účastník. V roku 2017 môj manžel zomrel, do dedičského konania sa prihlásil aj manželov syn, notár tvrdí, že áno, že ja aj jeho syn patríme do prvej dedičskej skupiny - t.j. polovicu po manželovi dedím ja a jeho syn (môj nevlastný), teda štvrtinu ja a štvrtinu jeho syn. S dohodou kto bude dediť nesúhlasím. Ja som si zarobila peniaze pred manželstvom, mám všetky výpisy z účtov ako dôkazy. Ako môžem dediť štvrtinu zo svojho bytu? Prečo dedí jeho syn? Nesúhlasím. Síce to nebude vyporiadané v BSM, lebo to nepatrí do BSM, ale vraj rovno do dedenia. Obrátim sa aj na dedičský súd.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, ak ste týmto spôsobom nadobudli byt a zo zmluvy nevyplýva vôľa oboch manželov nadobudnúť tento byt do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tento byt nepatrí do BSM a teda nemôže byť ani predmetom dedičstva, nakoľko je to Vaším výlučným majetkom. Nie je nám zrejmé, či hovoríte o tom istom byte alebo o ďalšom. Ak by sa totiž jednalo o ďalší byt, ktorý patrí do BSM, tak áno. V tomto prípade by ste dostali jednu polovicu z BSM a druhá polovica by sa dedila rovným dielom, čiže obaja 1/4 podielu na byte. Ak sa však jedná iba o Váš byt, ten nemá byť predmetom dedičstva a nie nám ani zrejmé ako odôvodnil notár zaradenie tohto bytu do dedičského konania. Samotná skutočnosť, že dedí aj jeho syn je úplne v poriadku a v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ide o jeho neopomenuteľného dediča a v prvej dedičskej skupine budete s ním dediť rovným dielom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a mám maloletého syna z manželstva. S novým priateľom sa ideme sťahovať do jeho domu, ktorý postavil nedávno. Priateľ má jednu hypotéku, kde je založený rodičovský dom a hypotéka je na jeho meno. A druhú hypotéku máme spolu, kde je založený ten dom, do ktorého sa budeme sťahovať. Myslím, že dom je písaný len na neho a hypotéka na neho aj na mňa. Dajme tomu, že by sme bývali v dome pár rokov a náhodou by sa niečo stalo buď mne alebo priateľovi. Priateľ má dve neplnoleté deti s bývalou partnerkou. Zosobášení neboli. Spoločné dieťa nemáme.

1. Ot. Ako by sa postupovalo pri dedení, keby sa priateľovi niečo stalo?

2. Ot Ako by sa postupovalo pri dedení, keby sa stalo niečo mne?

3. Ot. Bol by rozdiel v dedení ak by sme zostali iba partnermi alebo keby sme boli manželia? Ďakujem za zodpovedané otázky.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2020)

Dobrý deň. Poskytnem Vám jednu súvislú informáciu, v rámci ktorej zodpoviem všetky tri Vaše otázky. Vzhľadom na to, že obaja máte deti (Vy jedno a Váš partner dve), pokiaľ nebude spolu zosobášení, tak po ňom, resp. po Vás by dedili len deti. Po Vás by dedilo len Vaše dieťa a po ňom by dedili len jeho deti, nikto iný.

V podstate by sa dedilo v prevej dedičskej skupine, kam patria poručiteľove deti a manžel. Keďže však manželstvo nie je medzi Vami uzavreté, tak by dedili len deti. Do druhej až štvrtej dedičskej skupiny by sa dedičstvo ani nepremietlo, nakoľko prvá skupina má prednosť pred ostatnými (potom aj druhá pred treťou a štvrtou a pod.).

Na druhej strane ak by ste boli manželmi, znamenalo by to, že jeden po druhom by ste dedili (manžel poručiteľa a deti poručiteľa dedia v rovnakom pomere).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás o právne stanovisko a vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Ako rozvedená som kúpila v 2018 na hypotéku byt, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve a hypotéka je tiež na moje meno na 23 rokov. Mám plnoletú dcéru.
S priateľom, ktorý so mnou býva v tomto mojom byte, sa chceme zobrať. On je tiež rozvedený a ma plnoletú dcéru a neplnoletého vnuka. Ako to bude prosím s dedením v prípade smrti jedného z manželov, keďže hypotéku na byt budem z môjho účtu naďalej splácať počas manželstva ja a partner bude prispievať na klasický nájom, nakoľko on nemá záujem vlastniť tento byt a nechce ani, aby dedili jeho dcéra a vnuk, a tak nechce mať na seba nič napísané. Zároveň chcem, aby v prípade mojej smrti, môj budúci manžel mohol dožiť v tomto byte a po jeho smrti ho zdedí moja dcéra, ako mám prosím postupovať ?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste vlastníčkou bytu, ktorý splácate prostredníctvom hypotekárneho úveru a plánujete uzatvorenie manželstva, pričom obaja máte plnoleté deti. V otázke uvádzate, že počas manželstva bude splácať hypotéku a budúci manžel prispievať na nájom. 

Poznamenávame, že v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka príjem oboch manželov počas trvania manželstva patrí do BSM a teda v prípade Vášho úmrtia by si budúci manžel mohol uplatňovať v rámci vyporiadania BSM v dedičskom konaní nárok vrátenie polovice hypotekárnych splátok, keďže sa jedná Váš výlučný majetok (§ 150  Obč. zákonníka).
Vzhľadom na okolnosť, že zrejme nechcete aj Vy sama ani Váš budúci manžel, aby sa stal podielovým spoluvlastníkom za trvania manželstva, potom najjednoduchším riešením Vami uvedenej situácie bude spísanie závetu, kde za dediča ustanovíte výlučne Vašu dcéru a v závete uvediete, že pre prípad Vášho úmrtia sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúceho v práve doživotného užívania bytu Vašim manželom, pričom musíte konkretizovať byt aj manžela, aby nemohlo dôjsť k zámene.
K ďalšej časti otázky, kde by ste chceli, aby byt zdedila Vaša dcéra až po smrti manžela, toto nie je možné, keďže táto požiadavka už predstavuje podmienku v závete a v zmysle ust. § 478 Obč. zákonníka platí, že "akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako je to s dedením rodinného domu.
Po smrti starého otca je majiteľkou domu moja mama. Aký nárok ma na dedenie otec ( jej manžel).
V prvom rade by sme dedili ja s bratom a otec len akou časťou.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

V prípade ak poručiteľ počas života nezanechal žiadny závet, prichádza do úvahy po jeho smrti dedenie zo zákona. Následne sa tak majetok poručiteľa dedí medzi dedičov na základe 4. dedičských skupín. 

V rámci 1. dedičskej skupiny dedia deti a manžel poručiteľa. Manžel a aj deti poručiteľa v takomto prípade dedia majetok poručiteľa každý rovným dielom. Predtým sa však vykoná vyporiadanie BSM, kde má otec nárok na polovicu majetku. Až zvyšok sa bude dediť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Moja matka bola spolumajiteľkou bytu s bývalým manželom, ktorí nadobudli v roku 1980. Chcel by som si uplatniť právo na polovičku bytu ale neviem sa dostať k dokladom o spoluvlastníctve. Mohli by ste mi poradiť kde by som mal o takýto doklad požiadať a aké doklady musím predložiť ?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate bližšie dátumy ohľadom Vašej matky a jej bývalého manžela, teda či je žijúca alebo nie.

Nepíšete či bolo dedičské konania či ste naň boli predvolaný.

Pokiaľ už nie je medzi živými, viete zistiť na stránke MS SR podľa sídla okresného súdu ktorému notárovi bol pridelený spis na dedičské konanie, ktorú informáciu nájdete podľa miesta posledného trvalého pobytu Vašej matky a to podľa dátumu úmrtia, pričom treba hľadať v rozvrhu práce príslušného okresného súdu.

Informáciu môžete získať aj na základe návštevy informačného centra -príslušného súdu a následne nahliadnutím do dedičského spisu.

Stav nehnuteľnosti zistíte na stránke katasterportal.sk, prípade pomôckou môže byť stránka https://zbgis.skgeodesy.sk/.

Ak ste mali byť dedičom potom podľa ust. § 485 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, Prosil Vás o právny názor vo veci. Zomrel mi manžel, zobrali sme rodinný dom na hypotéku po smrti manžela prešla hypotéka na mňa. Ostala som sama s dvoma deťmi. Sú neplnoleté, polovica domu je moja a druhá polovica po manželovi sa rozdelila na tri časti medzi nás. S finančných dôvodov idem dom predávať. Hypotéka sa vyplatí a zvyšná suma čo ostane po vyplatení hypotéky sa rozdelí medzi mňa a moje deti. Deti majú zriadené účty kde im pôjdu peniaze, keď sa dom predá a súdnou cestou predaj schvália, keďže sú vlastníkmi domu aj neplnoleté deti. Chcem sa spýtať s peniazmi čo budú mať deti na účte môžem ja ako zákonný zástupca manipulovať? Keby som im potrebovala niečo kúpiť napríklad veci. Budem musieť potom dokladovať na súde alebo inde, že kde som použila ich peniaze?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ dané peniaze budú z predaja podielu, ktorého vlastníkom je mal. dieťa, je ich vlastníkom výlučne mal. dieťa. Vy, ako rodič ich len spravujete. Podľa môjho právneho názoru ich použiť nemôžete automaticky. Treba to odlišovať od výživného, ktoré je určené priamo na potreby dieťaťa. Navyše pri dosiahnutí plnoletosti, ako rodič - zákonný zástupca musíte majetok dieťaťa tomuto dieťaťu vydať. Podľa § 32 ods. 3 Zákona o rodine Ak vznikol bez zavinenia osôb, ktoré sú povinné maloletému dieťaťu poskytovať výživu, hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými pomermi maloletého dieťaťa, možno na účel uvedený v odseku 2 použiť aj majetok maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, zomrel mi manžel a pred smrťou si vzal na svoje meno pôžičky, pôžičky som ja nepodpísala iba on. V dedičskom konaní sme sa aj s deťmi chceli zriecť celého dedičstva, keďže dlhy boli väčšie ako jeho majetok, notárka nám však povedala, že dedičstva sa môžu zriecť len deti a ja pôžičky musím zaplatiť, keďže sme vtedy boli manželia, napriek tomu, že boli len na jeho meno. Chcem sa opýtať, či je to pravda a musím to zaplatiť alebo sa to dá súdne napadnúť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Ďalej podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí : 

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

alebo inakšie : Dedičstvo nemá byť pre dedič príťažou a nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal. Aj keď Vy ako manželka nie ste pri vyporiadaní BSM zákonným dedičom, nastupujete ako dedič spolu s deťmi až následne po vyporiadaní BSM.

Vo veci vzhľadom na okolnosť, že je viac dlhov ako aktív dedičstva, odporúčame, aby ste notárku vyzvali, aby vykonala tzv. konvokáciu, teda vyzvala veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky. S dedičmi, de%tmi sa musíte dohodnúť, že celá mama BSM bude spadať do dedičstva.

Následne platí podľa ust. § 471 Obč. zákonníka : 

"(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Záver  :

Názor notárky nezdieľame, že Vy ako manželka musíte uhradiť dlhy za manžela ako poručiteľa. Ako sme uviedli vyššie, požiadajte o tzv. konvokáciu, následne sa snažte s veriteľmi dohodnúť, že im prenecháte dedičstvo na úhradu dlhov. Ak k dohode nedôjde, potom nastupuje tzv.likvidácia dedičstva.

Veriteľom manžela neuznávajte žiadne dlhy písomnou formou, ani nepodpisujte splátkové kalendáre a podobne. 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj otec sa oženil pred 8 rokmi. Darovacou zmluvou mu bol darovaný dom jeho otcom počas manželstva, výlučne iba môjmu ocovi. Chcem sa opýtať v prípade smrti môjho oca, bude z toho darovaného domu dediť aj jeho žena? Alebo iba ja so svojou sestrou. Ako jeho deti. V tom dome žijem ja, ale vlastník bytu je výlučne otec, keďže mu bol byt darovaný. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ bol v čase smrti vlastníkom nehnuteľnosti Váš otec a zároveň boli ešte stále manželia, tak síce nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, no bude predmetom dedenia, pričom pokiaľ sa pred notárom nedohodnete, kto bude nehnuteľnosť dediť, notár rozhodne podľa dedičských podielov, a v takom prípade by dedila aj manželka. Jedinou výnimkou by bola situácia, kedy by existoval závet, v ktorom by otec určil, že dom máte zdediť len Vy a sestra.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Po smrti manžela sa síce vysporiadalo BSM a dedila som po ňom ja a dve dcéry - jedna nemanželská a jedna z prvého manželstva. Nie je mi jasne ako je to s účtami v banke. Podnikal a účty boli na jeho meno. Chcela by som si preto vyjasniť lebo každý hovorí inak. Jeden notár hovorí, že účty sa dedia každý tretinu a druhý, že by som mala dediť polovicu z účtov a z druhej polovice tretinu tak ako to vlastne je správne. No mal ešte vkladnú knižku spolumajiteľka bola uvedená aj jedna z dcér. Toto notár rozdelil na polovicu a každá sme z tej polovice dedili 1/3-ňu. Prečo sa teda tak nedelili aj ostatné finančne účty? Teda podľa tohto by som mala dediť ako manželka akú čiastku? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že do BSM spadajú veci nadobudnuté počas manželstva, teda veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov pred manželstvom do BSM nepatria a preto nemôžu byť predmetom vysporiadania BSM. Preto, ak mal Váš manžel vkladnú knižku už pred manželstvom, postupoval notár správne, keď rozdelil vkladnú knižku podľa podielu a následne jeho časť sa stala predmetom dedičstva. Z tohto dôvodu ste dedili všetky 3 rovnakým dielom z jeho polovice.

Na záver uvádzame, že v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka máte nárok na 1/2 všetkého čo spadalo do masy BSM v čase vysporiadania a z druhej 1/2 máte nárok na 1/3 (t.j. 1/6 z celku) ako zákonný dedič. Z vecí, ktoré do masy BSM nepatrili, máte nárok na 1/3. 

Do BSM patrí všetko, čo bolo nadobudnuté počas manželstva (okrem napríklad týchto vecí: získaných darom, dedičstvom alebo získaných reštitúciou).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otec sa 11. 1. 2019 oženil ale 21. 1. 2019 zomrel a mal dom nadobudnutý pred svadbou. Má nárok na majetok terajšia manželka alebo som jediný dedič? Viac detí nemal, za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade má nárok na dom aj jeho manželka. Podľa § 473 Občianskeho zákonníka: "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.", teda čo sa týka domu, každý z Vás nadobudne 1/2. Uvedené sa však vzťahuje na všetok poručiteľov majetok, nie iba na dom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk