'

Dedenie v prípade smrti manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 16. 1. 2014

Otázka: Dedenie v prípade smrti manžela

Chcem sa opýtať, s manželom sme sa zobrali, a kúpili spolu byt./byt je na mňa aj manžela/ Manžel má z prvého manželstva dve neplnoleté deti, ja mám z prvého manželstva jedno už plnoleté dieťa spolu deti nemáme. ako sa bude dediť byt v prípade mojej smrti a smrti môjho manžela?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Dobrý deň,

pokiaľ ste uvedený byt kúpili počas manželstva, tento byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade úmrtia Vášho manžela, by ste automaticky z titulu bezpodielového spoluvlastníctva získali polovicu nehnuteľnosti a z druhej polovice by ste dedili jednu tretinu spolu s dvoma neplnoletými deťmi Vášho manžela. Ak by ste zomreli Vy, manžel by taktiež získal automatický jednu polovicu z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhá polovica by sa rozdelila medzi neho a Vaše plnoleté dieťa v rovnakom podieli.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás o právne stanovisko a vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Ako rozvedená som kúpila v 2018 na hypotéku byt, ktorý je v mojom osobnom vlastníctve a hypotéka je tiež na moje meno na 23 rokov. Mám plnoletú dcéru.
S priateľom, ktorý so mnou býva v tomto mojom byte, sa chceme zobrať. On je tiež rozvedený a ma plnoletú dcéru a neplnoletého vnuka. Ako to bude prosím s dedením v prípade smrti jedného z manželov, keďže hypotéku na byt budem z môjho účtu naďalej splácať počas manželstva ja a partner bude prispievať na klasický nájom, nakoľko on nemá záujem vlastniť tento byt a nechce ani, aby dedili jeho dcéra a vnuk, a tak nechce mať na seba nič napísané. Zároveň chcem, aby v prípade mojej smrti, môj budúci manžel mohol dožiť v tomto byte a po jeho smrti ho zdedí moja dcéra, ako mám prosím postupovať ?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste vlastníčkou bytu, ktorý splácate prostredníctvom hypotekárneho úveru a plánujete uzatvorenie manželstva, pričom obaja máte plnoleté deti. V otázke uvádzate, že počas manželstva bude splácať hypotéku a budúci manžel prispievať na nájom. 

Poznamenávame, že v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka príjem oboch manželov počas trvania manželstva patrí do BSM a teda v prípade Vášho úmrtia by si budúci manžel mohol uplatňovať v rámci vyporiadania BSM v dedičskom konaní nárok vrátenie polovice hypotekárnych splátok, keďže sa jedná Váš výlučný majetok (§ 150  Obč. zákonníka).
Vzhľadom na okolnosť, že zrejme nechcete aj Vy sama ani Váš budúci manžel, aby sa stal podielovým spoluvlastníkom za trvania manželstva, potom najjednoduchším riešením Vami uvedenej situácie bude spísanie závetu, kde za dediča ustanovíte výlučne Vašu dcéru a v závete uvediete, že pre prípad Vášho úmrtia sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúceho v práve doživotného užívania bytu Vašim manželom, pričom musíte konkretizovať byt aj manžela, aby nemohlo dôjsť k zámene.
K ďalšej časti otázky, kde by ste chceli, aby byt zdedila Vaša dcéra až po smrti manžela, toto nie je možné, keďže táto požiadavka už predstavuje podmienku v závete a v zmysle ust. § 478 Obč. zákonníka platí, že "akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako je to s dedením rodinného domu.
Po smrti starého otca je majiteľkou domu moja mama. Aký nárok ma na dedenie otec ( jej manžel).
V prvom rade by sme dedili ja s bratom a otec len akou časťou.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

V prípade ak poručiteľ počas života nezanechal žiadny závet, prichádza do úvahy po jeho smrti dedenie zo zákona. Následne sa tak majetok poručiteľa dedí medzi dedičov na základe 4. dedičských skupín. 

V rámci 1. dedičskej skupiny dedia deti a manžel poručiteľa. Manžel a aj deti poručiteľa v takomto prípade dedia majetok poručiteľa každý rovným dielom. Predtým sa však vykoná vyporiadanie BSM, kde má otec nárok na polovicu majetku. Až zvyšok sa bude dediť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Moja matka bola spolumajiteľkou bytu s bývalým manželom, ktorí nadobudli v roku 1980. Chcel by som si uplatniť právo na polovičku bytu ale neviem sa dostať k dokladom o spoluvlastníctve. Mohli by ste mi poradiť kde by som mal o takýto doklad požiadať a aké doklady musím predložiť ?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate bližšie dátumy ohľadom Vašej matky a jej bývalého manžela, teda či je žijúca alebo nie.

Nepíšete či bolo dedičské konania či ste naň boli predvolaný.

Pokiaľ už nie je medzi živými, viete zistiť na stránke MS SR podľa sídla okresného súdu ktorému notárovi bol pridelený spis na dedičské konanie, ktorú informáciu nájdete podľa miesta posledného trvalého pobytu Vašej matky a to podľa dátumu úmrtia, pričom treba hľadať v rozvrhu práce príslušného okresného súdu.

Informáciu môžete získať aj na základe návštevy informačného centra -príslušného súdu a následne nahliadnutím do dedičského spisu.

Stav nehnuteľnosti zistíte na stránke katasterportal.sk, prípade pomôckou môže byť stránka https://zbgis.skgeodesy.sk/.

Ak ste mali byť dedičom potom podľa ust. § 485 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, Prosil Vás o právny názor vo veci. Zomrel mi manžel, zobrali sme rodinný dom na hypotéku po smrti manžela prešla hypotéka na mňa. Ostala som sama s dvoma deťmi. Sú neplnoleté, polovica domu je moja a druhá polovica po manželovi sa rozdelila na tri časti medzi nás. S finančných dôvodov idem dom predávať. Hypotéka sa vyplatí a zvyšná suma čo ostane po vyplatení hypotéky sa rozdelí medzi mňa a moje deti. Deti majú zriadené účty kde im pôjdu peniaze, keď sa dom predá a súdnou cestou predaj schvália, keďže sú vlastníkmi domu aj neplnoleté deti. Chcem sa spýtať s peniazmi čo budú mať deti na účte môžem ja ako zákonný zástupca manipulovať? Keby som im potrebovala niečo kúpiť napríklad veci. Budem musieť potom dokladovať na súde alebo inde, že kde som použila ich peniaze?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ dané peniaze budú z predaja podielu, ktorého vlastníkom je mal. dieťa, je ich vlastníkom výlučne mal. dieťa. Vy, ako rodič ich len spravujete. Podľa môjho právneho názoru ich použiť nemôžete automaticky. Treba to odlišovať od výživného, ktoré je určené priamo na potreby dieťaťa. Navyše pri dosiahnutí plnoletosti, ako rodič - zákonný zástupca musíte majetok dieťaťa tomuto dieťaťu vydať. Podľa § 32 ods. 3 Zákona o rodine Ak vznikol bez zavinenia osôb, ktoré sú povinné maloletému dieťaťu poskytovať výživu, hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými pomermi maloletého dieťaťa, možno na účel uvedený v odseku 2 použiť aj majetok maloletého dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, zomrel mi manžel a pred smrťou si vzal na svoje meno pôžičky, pôžičky som ja nepodpísala iba on. V dedičskom konaní sme sa aj s deťmi chceli zriecť celého dedičstva, keďže dlhy boli väčšie ako jeho majetok, notárka nám však povedala, že dedičstva sa môžu zriecť len deti a ja pôžičky musím zaplatiť, keďže sme vtedy boli manželia, napriek tomu, že boli len na jeho meno. Chcem sa opýtať, či je to pravda a musím to zaplatiť alebo sa to dá súdne napadnúť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Ďalej podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí : 

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

alebo inakšie : Dedičstvo nemá byť pre dedič príťažou a nikoho nemožno nútiť, aby dedičstvo prijal. Aj keď Vy ako manželka nie ste pri vyporiadaní BSM zákonným dedičom, nastupujete ako dedič spolu s deťmi až následne po vyporiadaní BSM.

Vo veci vzhľadom na okolnosť, že je viac dlhov ako aktív dedičstva, odporúčame, aby ste notárku vyzvali, aby vykonala tzv. konvokáciu, teda vyzvala veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky. S dedičmi, de%tmi sa musíte dohodnúť, že celá mama BSM bude spadať do dedičstva.

Následne platí podľa ust. § 471 Obč. zákonníka : 

"(1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

(2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná."

Záver  :

Názor notárky nezdieľame, že Vy ako manželka musíte uhradiť dlhy za manžela ako poručiteľa. Ako sme uviedli vyššie, požiadajte o tzv. konvokáciu, následne sa snažte s veriteľmi dohodnúť, že im prenecháte dedičstvo na úhradu dlhov. Ak k dohode nedôjde, potom nastupuje tzv.likvidácia dedičstva.

Veriteľom manžela neuznávajte žiadne dlhy písomnou formou, ani nepodpisujte splátkové kalendáre a podobne. 

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj otec sa oženil pred 8 rokmi. Darovacou zmluvou mu bol darovaný dom jeho otcom počas manželstva, výlučne iba môjmu ocovi. Chcem sa opýtať v prípade smrti môjho oca, bude z toho darovaného domu dediť aj jeho žena? Alebo iba ja so svojou sestrou. Ako jeho deti. V tom dome žijem ja, ale vlastník bytu je výlučne otec, keďže mu bol byt darovaný. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ bol v čase smrti vlastníkom nehnuteľnosti Váš otec a zároveň boli ešte stále manželia, tak síce nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, no bude predmetom dedenia, pričom pokiaľ sa pred notárom nedohodnete, kto bude nehnuteľnosť dediť, notár rozhodne podľa dedičských podielov, a v takom prípade by dedila aj manželka. Jedinou výnimkou by bola situácia, kedy by existoval závet, v ktorom by otec určil, že dom máte zdediť len Vy a sestra.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. Po smrti manžela sa síce vysporiadalo BSM a dedila som po ňom ja a dve dcéry - jedna nemanželská a jedna z prvého manželstva. Nie je mi jasne ako je to s účtami v banke. Podnikal a účty boli na jeho meno. Chcela by som si preto vyjasniť lebo každý hovorí inak. Jeden notár hovorí, že účty sa dedia každý tretinu a druhý, že by som mala dediť polovicu z účtov a z druhej polovice tretinu tak ako to vlastne je správne. No mal ešte vkladnú knižku spolumajiteľka bola uvedená aj jedna z dcér. Toto notár rozdelil na polovicu a každá sme z tej polovice dedili 1/3-ňu. Prečo sa teda tak nedelili aj ostatné finančne účty? Teda podľa tohto by som mala dediť ako manželka akú čiastku? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné uviesť, že do BSM spadajú veci nadobudnuté počas manželstva, teda veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov pred manželstvom do BSM nepatria a preto nemôžu byť predmetom vysporiadania BSM. Preto, ak mal Váš manžel vkladnú knižku už pred manželstvom, postupoval notár správne, keď rozdelil vkladnú knižku podľa podielu a následne jeho časť sa stala predmetom dedičstva. Z tohto dôvodu ste dedili všetky 3 rovnakým dielom z jeho polovice.

Na záver uvádzame, že v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka máte nárok na 1/2 všetkého čo spadalo do masy BSM v čase vysporiadania a z druhej 1/2 máte nárok na 1/3 (t.j. 1/6 z celku) ako zákonný dedič. Z vecí, ktoré do masy BSM nepatrili, máte nárok na 1/3. 

Do BSM patrí všetko, čo bolo nadobudnuté počas manželstva (okrem napríklad týchto vecí: získaných darom, dedičstvom alebo získaných reštitúciou).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otec sa 11. 1. 2019 oženil ale 21. 1. 2019 zomrel a mal dom nadobudnutý pred svadbou. Má nárok na majetok terajšia manželka alebo som jediný dedič? Viac detí nemal, za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade má nárok na dom aj jeho manželka. Podľa § 473 Občianskeho zákonníka: "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.", teda čo sa týka domu, každý z Vás nadobudne 1/2. Uvedené sa však vzťahuje na všetok poručiteľov majetok, nie iba na dom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň. V roku 2012 som kúpila dom, je písaný výlučne na mňa. Postupne som ho s partnerom prerobili a mame spolu 2 deti. V roku 2019 chceme uzavrieť manželstvo. Dom ma hodnotu minimálne 100 000 e a partner ma z prvého manželstva 2 deti. Keď uzavrieme sobáš budú dedičmi spomínaného domu aj jeho deti z prvého manželstva alebo máme uzavrieť pred manželskú zmluvu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Keďže ste nehnuteľnosť nadobudli do výlučného vlastníctva možnosťou je previesť časť nehnuteľnosti do vlastníctva Vášho budúceho manžela darovacou zmluvou v podiele na akom sa dohodnete.
Táto nehnuteľnosť nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva ani v prípade, že uzavriete manželstvo.
Predmanželskú zmluvu slovenský právny poriadok nepozná.

V prípade úmrtia  manžela s tým, že bude podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti,  dedičom tejto jeho časti nehnuteľnosti, ktorej časť by ste teraz na neho previedli darovacou zmluvou, by boli jeho deti z prvého manželstva a Vy ako jeho manželka a to v prvej skupine dedičov. 
Podľa § 473 Obč. zákonníka platí :  
"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. 
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

 

V prípade, že by ste zomreli skôr Vy a časť nehnuteľnosti by bola v podielovom spoluvlastníctve manžela, potom  to platí rovnako, ale dedičmi Vašej časti nehnuteľnosti by boli len Vaše spoločné deti a Váš manžel, teda nie deti manžela z prvého manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj priateľ mi chce darovať darovacou zmluvou 50 % z bytu, v ktorom žijeme. Priateľ ma z prvého manželstva jedného syna a aj ja mám z predošlého vzťahu syna, ktorý žije s nami. Spolu deti nemáme. Potrebujeme vedieť, čo sa stane v prípade mojej smrti, keďže syn je maloletý, ako by sa konalo dedičské konanie, keď otec dieťaťa žije v zahraničí a nestará sa o syna. Keďže by syn dedil po mne 50 % z bytu, či by bolo možné, aby ho právne zastupoval niekto iný z rodiny, napr. môj otec. Ide nám len o to, aby ho v prípade mojej smrti ako maloletého mohol zastupovať na dedičskom konaní niekto iný ako jeho pravý otec. Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom Lenka.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň, 
ak by sa Váš priateľ rozhodol darovať Vám podiel na byte v prípade Vášho úmrtia ak by bol dedičom maloletý syn, potom platí ust. § 31 zákona o rodine (citujeme) :
"Zastupovanie maloletého dieťaťa 
(1) Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.
(2) Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník"). 
(3) Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. 
(4) Na ustanovenie kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený."

 

Podľa ust. zákona o rodine § 61 opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme maloletého dieťaťa; súd v uznesení vymedzí rozsah práv a povinností opatrovníka tak, aby bol splnený účel, na ktorý bol opatrovník ustanovený, a aby boli dostatočne chránené záujmy maloletého dieťaťa. 

Z uvedeného vyplýva, že otec nebude ustanovený ako opatrovník maloletého syna, nakoľko jeho záujmy by mohli byť v rozpore so záujmami maloletého.

Podľa ust. Civil. mimosporového poriadku súd ustanoví za opatrovníka maloletého najmä blízku osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Následne po skončení dedič. konania tento úkon, ktorým nadobudne maloletý  majetok v dedič. konaní, v ktorom ho zastupoval kolízny opatrovník, podlieha ešte schváleniu súdom, ktorý posúdi, či je toto dedičstvo v záujme maloletého. 
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk