Máte
otázku?

Dedenie v prípade smrti manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dedenie v prípade smrti manžela

Chcem sa opýtať, mám určitú situáciu. S manželom sme sa vzali a spolu sme kúpili byt. Byt je napísaný na mňa aj na manžela. Manžel má z prvého manželstva dve neplnoleté deti, zatiaľ čo ja mám z prvého manželstva jedno, už dospelé dieťa. Spolu nemáme žiadne deti. Ako sa bude dediť byt v prípade mojej smrti a v prípade smrti môjho manžela?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Dobrý deň,

pokiaľ ste uvedený byt kúpili počas manželstva, tento byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade úmrtia Vášho manžela, by ste automaticky z titulu bezpodielového spoluvlastníctva získali polovicu nehnuteľnosti a z druhej polovice by ste dedili jednu tretinu spolu s dvoma neplnoletými deťmi Vášho manžela. Ak by ste zomreli Vy, manžel by taktiež získal automatický jednu polovicu z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhá polovica by sa rozdelila medzi neho a Vaše plnoleté dieťa v rovnakom podieli.

Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, sme manželia už 5 rokov a pred tromi rokmi sme si kúpili byt, ktorý je zapísaný na obidvoch z nás. Nemáme spoločné deti. Môj manžel má z prvého manželstva dospelého syna a neplnoletú dcéru. Po rozvode preniesol svoj podiel na nehnuteľnosti na svoje deti prostredníctvom darovacej zmluvy. Nejačno od kedy, ale nehnuteľnosť bol nedávno predaná a deti dostali svoj podiel. Mám otázku, v prípade úmrtia môjho manžela alebo v prípade môjho úmrtia, kto zdedí našu nehnuteľnosť? Je možné napísať testament ešte pred smrťou? Aký typ závetu by sme mali zvoliť s ohľadom na náš spoločný majetok? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 05.03.2024)

Dobrý deň,

samozrejme môžete spísať testament (závet), avšak treba upozorniť na to, že váš manžel nemôže vylúčiť závetom z dedenia svoje vlastné deti, takýto závet by bol ľahko napadnuteľný, nakoľko deti sú v zmysle zákona neopomenuteľnými dedičmi, tieto je možné jedine vydediť listinou o vydedení z niektorého zo zákonných dôvodov. V opačnom prípade, ak by sa stalo, že manžel by zriadil závet, ktorým by odkázal svoj majetok inej osobe než svojim deťom a tieto by súčasne nevydedil, deti sa môžu na dedičkom konaní domáhať svojho zákonného podielu, čo je v prípade plnoletých detí 1/2 zákonného dedičského podielu, ktorý by im patril, ak by závet nebol poručiteľom zriadený. V prípade maloletých detí, tieto majú v takomto prípade nárok na celý zákonný dedičský podiel. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý večer. S manželom sme sa vzali v roku 2022. Oboje sme predtým boli rozvedení. Po jeho rozvode nemal manžel vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Má dom, ktorý zdedil po svojom otcovi, ale zatiaľ nedosiahol právne uznanie, že je jeho vlastníkom. Spoločne sme dom rekonštruovali – on prispel financiami a moje deti i ja sme mu s rekonštrukciou pomáhali. V tom čase ešte nebol rozvedený. Ja som vlastníčkou svojho domu. Chcela by som vedieť, ako bude prebiehať dedičské konanie v prípade smrti jedného z nás. Bude manžel dediť z môjho domu, alebo naopak, budem ja dediť z jeho domu? Manžel má z prvého manželstva troch dospelých detí. Ďakujem za odpoveď. Ako dôchodkyňa si nemôžem dovoliť právnika a veľmi by mi pomohla Vaša radami. Mám obavy, lebo ľudia ma znepokojujú, že by som si mala tento stav riešiť.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 16.01.2024)

Dobrý deň,  v prípade smrti jedného z Vás, dedičské konanie prebehne nasledovne: Ak zanikne manželstvo smrťou jedného z manželov, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v rámci dedičského konania po zosnulom. To znamená, že všetok majetok, ktorý ste spolu nadobudli počas manželstva (t.j. bezpodielové spoluvlastníctvo), bude predmetom dedičského konania. Ak sa manželstvo zaniklo smrťou, pozostalý manžel a dediči môžu bezpodielové spoluvlastníctvo vyporiadať dohodou, ktorá môže byť uzavretá písomne alebo ústne do zápisnice, a táto dohoda musí byť schválená súdom.

 

Čo sa týka osobného majetku, ktorý patrí každému z Vás zvlášť (napríklad Váš dom, ktorý je vo Vašom osobnom vlastníctve), ten bude predmetom dedičského konania po vás alebo vašom manželovi, v závislosti od toho, kto zomrie. Dedičmi tohto majetku sú najprv pozostalý manžel a deti, pričom ak neexistuje závet, dedí sa podľa zákonných podielov.

 

Váš prípad je špecifický tým, že manžel nemal vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo s bývalou manželkou, a "jeho" dom je dedičstvom po jeho otcovi. Ak nebol formálne prevedený na manžela, môže byť právne stále považovaný za súčasť dedičstva po jeho otcovi, a to môže mať vplyv na dedičské konanie. V takom prípade je dôležité zistiť, kto sú právni dediči tohto domu. Ak je váš manžel právnym dedičom a dom sa stal jeho výlučným vlastníctvom, potom by po jeho smrti vstúpil do dedičského konania ako jeho majetok.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte sa opýtať. Nestíhame odpovedať na všetky otázky, ale snažíme sa ich zodpovedať ľudom čo najviac. 


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, z Vašej predchádzajúcej odpovede som sa dozvedela, že aj keď každý z nás vlastní nehnuteľnosť nadobudnutú pred uzavretím manželstva, v prípade smrti jedného z nás má druhý manžel nárok na časť dedičstva zo spomínanej nehnuteľnosti toho druhého. Chcem sa opýtať, ako by to bolo v prípade, keby sme časť nehnuteľnosti zdedili. V prípade našej smrti, majú na zdedený podiel nárok moje deti alebo jeho deti po otcovi, respektíve po mne? Táto vec nám nie je jasná. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
v tomto prípade treba rozlišovať medzi inštitútmi dedenia a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (BSM). Po Vašom sobáši vzniklo BSM. Majetok, ktorý každý z Vás nadobudol predtým patrí do výlučného vlastníctva Vás a Vášho manžela. Majetok, ktorý ste nadobudli po uzatvorení manželstva patrí do BSM s výnimkou vecí, uvedených v ust. § 143 Občianskeho zákonníka, napríklad vecí nadobudnutých dedením alebo darom.

Ak by jeden z manželov zomrel, tak by sa najprv vyporiadalo BSM, a následne by sa pristúpilo k dedeniu. Na polovicu vecí z BSM by mal nárok pozostalý manžel, pričom druhá polovica majetku by bola predmetom dedenia. Vo vzťahu k majetku, ktorý by bol predmetom dedenia, tento by sa rozdelil buď podľa závetu, ak by ho manžel poručiteľ zriadil alebo v prípade, ak by závet zriadený nebol, tak by sa dedilo podľa zákona. V prvej dedičskej skupine sa nachádzajú deti poručiteľa a jeho manžel. Tieto osoby by si dedičstvo rozdelili rovnakým dielom. Manžel je však v praxi sčasti zvýhodnený, nakoľko mu patrí aj polovica vecí z BSM a následne dedí rovnaký diel zo zvyšku ako deti. Dedičia sa však môžu v dedičskom konaní dohodnúť aj inak. 


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: s manželom sme boli spoluvlastníkmi rodinného domu predtým, ako sme sa rozviedli. Teraz, keď sa môj bývalý manžel znovu oženil, chcela by som vedieť, či jeho nová manželka automaticky zdedí časť jeho polovice nehnuteľnosti v prípade jeho smrti, a to napriek tomu, že sa nijako nepodieľala na financovaní tejto nehnuteľnosti. Môj bývalý manžel má dve deti a jeho súčasná manželka má tiež dve deti. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 17.12.2023)

Dobrý deň,
áno, ak ste si nehnuteľnosť nevyporiadali a ubehli tri roky od rozvodu, nehnuteľnosť máte  v podielovom spoluvlastníctve, pričom podiel každého z vás je o veľkosti 1/2 k celku. Potom podiel vášho manžela v prípade jeho smrti bude predmetom dedenia. Ak v čase smrti bude jeho manželka nažive, potom bude dediť po ňom aj ona spolu s jeho deťmi. Všetci budú dediť rovným dielom. Nededila by iba v prípade, ak by ju manžel z dedenia vylúčil zriadením závetu, ktorým by prikázal spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti iba svojim deťom. 


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel, ktorý mal z prvého manželstva dcéru, ktorá o neho nejavila záujem počas jeho života, nedávno zomrel. Aj ja mám z prvého manželstva jednu dcéru. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako bude prebiehať dedičské konanie? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 08.12.2023)

Dobrý deň, je mi ľúto Vašej stratu. V prípade dedenia po Vašom zosnulom manželovi, ako jeho manželka a jeho dcéra z prvého manželstva budete dediť v prvej dedičskej skupine. Podľa slovenského dedičského práva dedí manžel a deti poručiteľa každý z nich rovnakým dielom. Je dôležité poznamenať, že na dedenie sú povolané všetky deti poručiteľa bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve alebo mimo manželstva.

 

Vaša dcéra z prvého manželstva však nie je biologickým dieťaťom Vášho zosnulého manžela a preto nebude zahrnutá do dedičskej skupiny Vašeho manžela. Teda Vy a dcéra Vášho manžela z prvého manželstva budete dediť po Vašom manželovi, pričom majetok sa rozdelí medzi Vás a jeho dcéru rovnakým dielom. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o vysvetlenie nasledovnej situácie. S manželom sme sa vzali minulý rok po šesťročnom vzťahu a päťročnom spoločnom bývaní. Každý z nás vlastní svoj dom a disponuje vlastnými financiami. Striedavo žijeme u neho a u mňa. Manžel má troch dospelých detí a aj ja mám troch dospelých potomkov. Ako bude v našom prípade prebiehať dedičské konanie? Má manžel nárok na podiel z môjho domu a ja na podiel z jeho majetku? Zdá sa mi, že má obavy, že by som mohla dediť jeho majetok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 28.11.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že spoločné deti s vašim terajším manželom nemáte. Máte svoje nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve každého z vás.

Ak  je náš predpoklad správny, potom v prípade úmrtia jedného z vás,  zákonnými dedičmi po poručiteľovi - manželke/manželovi, budú jeho vlastné deti a preživší manžel, a to v rovnakom pomere k celku a to aj napriek tomu, že nehnuteľnosti, ktorých ste výlučnými vlastníkmi nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vy ako manželka, ako aj váš manžel môžete spísať závet, kde ako výlučných dedičov nehnuteľností určite výlučne vaše vlastné deti. Preživší manžel nemôže závet napadnúť z dôvodu, že nie je závetným dedičom a to z dôvodu, že manžel/manželka nie sú v tomto prípade neopomenuteľnými dedičmi.

Pokiaľ ide o fin. prostriedky, tieto ak boli nadobudnuté v čase trvania manželstva, patria do BSM a preživší manžel má nárok na jednu polovicu titulom vyporiadania BSM, a zostatok - 1/2 sa delí medzi dedičov v  rovnakom pomere. Dohoda dedičov v rámci dedič. konania môže byť aj iná.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý večer. S partnerkou sa plánujeme zobrať. Ona má dve deti a ja mám tri deti. Spoločne sme si kúpili byt, pričom každý z nás vlastní polovicu. Rád by som vedel, ako by to bolo s dedením bytu v prípade, ak by jeden z nás zomrel. Pri kúpe bytu sme obaja boli rozvedení. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 16.10.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu jedného z vás, potom dedičmi po nebohom ako poručiteľovi by boli výlučne jeho vlastné deti a v prípade, že do dňa úmrtia by ste uzatvorili manželstvo, potom aj manžel poručiteľa a to v rovnakom podiele k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka.Predmetom dedenia je vždy len podiel poručiteľa ktorého je vlastníkom ku dňu úmrtia.

Ak by ste ku dňu úmrtia manželstvo neuzatvorili, potom dedičom po poručiteľov by boli výlučne jeho vlastné deti a podiel na byte, ktorého je spoluvlastníkom ku dňu úmrtia.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to s dedením v prípade, keď manžel nadobudol dom 1/3 dedením, 1/3 darovaním a 1/3 mu patrilo. Má dve deti z predchádzajúceho manželstva a spoločné deti nemáme. Ako sa bude dediť po jeho smrti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 13.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by manžel nespísal závet /testament napr. výlučne v prospech jeho detí z predchádzajúceho manželstva/, potom v prípade, že by došlo k jeho úmrtiu, zákonnými dedičmi budete vy ako jeho manželka a všetky jeho deti z predchádzajúceho manželstva a po v pomere po 1/4 k celku nehnuteľnosti. Uvedené vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."   Nie je právne vylúčené, aby vám váš manžel daroval za svojho života určitý podiel na nehnuteľnosti, prípadne aj celú nehnuteľnosť, ale právnou cestou - cestou súdu - ho k tomu nemôžete donútiť. Následne v prípade jeho úmrtia bude predmetom dedenia len podiel, ktorého vlastníkom bude manžel ku dňu úmrtia, pričom pre dedenie tohto podielu platí naša odpoveď ako je uvedené v prvom odseku našej odpovede.

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by to bolo s dedením po manželovi, keď ešte pred manželstvom dostal darovacou zmluvou dom od rodičov. Taktiež pred manželstvom sme spoločne kúpili druhý dom, v ktorom bývame, no ten je už napísaný na oboch. Nemáme spolu deti a manžel už nemá ani rodičov. Zostali mu len sestra a brat. Kto by v takomto prípade dedil?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade, ak by Váš manžel nezriadil závet by ste v zmysle prvej zákonnej skupiny dedili iba Vy. Podľa ust. § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.   Ak by bol závet zriadený a v ňom by boli určený dediča inak, závet by mal pred zákonom prednosť. 
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj exmanžel je znovu ženatý a je vážne chorý. Máme spolu dve dospelé deti, ktorým sme chceli zanechať dom. Dom je napísaný len na jedného majiteľa, a tým je exmanžel, ktorý ho nadobudol pred svojím druhým manželstvom. Bude mať jeho druhá žena po jeho smrti podielový nárok na časť domu?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 02.08.2023)

Dobrý deň, nárok na dedičstvo bude mať aktuálna žena v čase jeho smrti a deti.
Terajšia manželka bude po svojom manželovi dediť spolu s deťmi rovným dielom.

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.