Máte
otázku?

Dedenie v prípade smrti manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dedenie v prípade smrti manžela

Chcem sa opýtať, mám určitú situáciu. S manželom sme sa vzali a spolu sme kúpili byt. Byt je napísaný na mňa aj na manžela. Manžel má z prvého manželstva dve neplnoleté deti, zatiaľ čo ja mám z prvého manželstva jedno, už dospelé dieťa. Spolu nemáme žiadne deti. Ako sa bude dediť byt v prípade mojej smrti a v prípade smrti môjho manžela?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

Dobrý deň,

pokiaľ ste uvedený byt kúpili počas manželstva, tento byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade úmrtia Vášho manžela, by ste automaticky z titulu bezpodielového spoluvlastníctva získali polovicu nehnuteľnosti a z druhej polovice by ste dedili jednu tretinu spolu s dvoma neplnoletými deťmi Vášho manžela. Ak by ste zomreli Vy, manžel by taktiež získal automatický jednu polovicu z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhá polovica by sa rozdelila medzi neho a Vaše plnoleté dieťa v rovnakom podieli.

Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o vysvetlenie nasledovnej situácie. S manželom sme sa vzali minulý rok po šesťročnom vzťahu a päťročnom spoločnom bývaní. Každý z nás vlastní svoj dom a disponuje vlastnými financiami. Striedavo žijeme u neho a u mňa. Manžel má troch dospelých detí a aj ja mám troch dospelých potomkov. Ako bude v našom prípade prebiehať dedičské konanie? Má manžel nárok na podiel z môjho domu a ja na podiel z jeho majetku? Zdá sa mi, že má obavy, že by som mohla dediť jeho majetok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 28.11.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že spoločné deti s vašim terajším manželom nemáte. Máte svoje nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve každého z vás.

Ak  je náš predpoklad správny, potom v prípade úmrtia jedného z vás,  zákonnými dedičmi po poručiteľovi - manželke/manželovi, budú jeho vlastné deti a preživší manžel, a to v rovnakom pomere k celku a to aj napriek tomu, že nehnuteľnosti, ktorých ste výlučnými vlastníkmi nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vy ako manželka, ako aj váš manžel môžete spísať závet, kde ako výlučných dedičov nehnuteľností určite výlučne vaše vlastné deti. Preživší manžel nemôže závet napadnúť z dôvodu, že nie je závetným dedičom a to z dôvodu, že manžel/manželka nie sú v tomto prípade neopomenuteľnými dedičmi.

Pokiaľ ide o fin. prostriedky, tieto ak boli nadobudnuté v čase trvania manželstva, patria do BSM a preživší manžel má nárok na jednu polovicu titulom vyporiadania BSM, a zostatok - 1/2 sa delí medzi dedičov v  rovnakom pomere. Dohoda dedičov v rámci dedič. konania môže byť aj iná.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý večer. S partnerkou sa plánujeme zobrať. Ona má dve deti a ja mám tri deti. Spoločne sme si kúpili byt, pričom každý z nás vlastní polovicu. Rád by som vedel, ako by to bolo s dedením bytu v prípade, ak by jeden z nás zomrel. Pri kúpe bytu sme obaja boli rozvedení. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 16.10.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu jedného z vás, potom dedičmi po nebohom ako poručiteľovi by boli výlučne jeho vlastné deti a v prípade, že do dňa úmrtia by ste uzatvorili manželstvo, potom aj manžel poručiteľa a to v rovnakom podiele k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka.Predmetom dedenia je vždy len podiel poručiteľa ktorého je vlastníkom ku dňu úmrtia.

Ak by ste ku dňu úmrtia manželstvo neuzatvorili, potom dedičom po poručiteľov by boli výlučne jeho vlastné deti a podiel na byte, ktorého je spoluvlastníkom ku dňu úmrtia.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to s dedením v prípade, keď manžel nadobudol dom 1/3 dedením, 1/3 darovaním a 1/3 mu patrilo. Má dve deti z predchádzajúceho manželstva a spoločné deti nemáme. Ako sa bude dediť po jeho smrti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 13.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by manžel nespísal závet /testament napr. výlučne v prospech jeho detí z predchádzajúceho manželstva/, potom v prípade, že by došlo k jeho úmrtiu, zákonnými dedičmi budete vy ako jeho manželka a všetky jeho deti z predchádzajúceho manželstva a po v pomere po 1/4 k celku nehnuteľnosti. Uvedené vyplýva z ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."   Nie je právne vylúčené, aby vám váš manžel daroval za svojho života určitý podiel na nehnuteľnosti, prípadne aj celú nehnuteľnosť, ale právnou cestou - cestou súdu - ho k tomu nemôžete donútiť. Následne v prípade jeho úmrtia bude predmetom dedenia len podiel, ktorého vlastníkom bude manžel ku dňu úmrtia, pričom pre dedenie tohto podielu platí naša odpoveď ako je uvedené v prvom odseku našej odpovede.
Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by to bolo s dedením po manželovi, keď ešte pred manželstvom dostal darovacou zmluvou dom od rodičov. Taktiež pred manželstvom sme spoločne kúpili druhý dom, v ktorom bývame, no ten je už napísaný na oboch. Nemáme spolu deti a manžel už nemá ani rodičov. Zostali mu len sestra a brat. Kto by v takomto prípade dedil?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade, ak by Váš manžel nezriadil závet by ste v zmysle prvej zákonnej skupiny dedili iba Vy. Podľa ust. § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.   Ak by bol závet zriadený a v ňom by boli určený dediča inak, závet by mal pred zákonom prednosť. 

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj exmanžel je znovu ženatý a je vážne chorý. Máme spolu dve dospelé deti, ktorým sme chceli zanechať dom. Dom je napísaný len na jedného majiteľa, a tým je exmanžel, ktorý ho nadobudol pred svojím druhým manželstvom. Bude mať jeho druhá žena po jeho smrti podielový nárok na časť domu?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 02.08.2023)

Dobrý deň, nárok na dedičstvo bude mať aktuálna žena v čase jeho smrti a deti.
Terajšia manželka bude po svojom manželovi dediť spolu s deťmi rovným dielom.

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, máme s priateľom deti z predchádzajúcich manželstiev. Chceli by sme sa vziať. Momentálne bývame spolu v mojom dome. S jeho deťmi nie sme, prípadne len v minimálnom kontakte, a preto by som chcela vedieť, ako postupovať, aby po mojej prípadnej smrti jeho deti nemali nárok na môj dom. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 17.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenp otázku uvádzame nasledovnú odpoveď a možnosti riešenia:

1./ V prípade, že by došlo k úmrtiu budúceho manžela, váš dom nebude predmetom dedenia, lebo on nie je jeho spoluvlastníkom.

2./ Ak by došlo k vášmu úmrtiu skôr ako vášho budúceho manžela, potom dedičmi  domu bude váš manžela a výlučne Vaše deti, a to v rovnakom pomere k celku. Budúci manžel samozrejme môže svoj podiel na dome následne darovať svojim deťom.

3./ Riešením toho, aby deti vášho budúceho manžela sa nestali vlastníkmi ani spoluvlastníkmi domu je, to, aby vy ste spísali závet výlučne v prospech vašich detí a nie aj budúceho manžela. Môžete tak urobiť, lebo manžel nie je neopomenuteľným dedičom, neopomenuteľnými dedičmi sú výlučne vaše deti z predchádzajúceho manželstva. Súčasne môžete zriadiť vecné bremeno v prospech budúceho manžela spočívajúce v práve doživotného bývania v dome. Na spísanie závetu kontaktujte notára.

 


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako je to s nehnuteľnosťou, ktorá bola nadobudnutá dedičstvom a skolaudovaná ešte pred manželstvom? Nemáme deti a sme manželia necelých 8 rokov.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 02.07.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nemáte deti, lebo ich v otázke nespomínate. Ak nehnuteľnosť bola nadobudnutá niektorým z manželov dedením pred alebo aj po uzatvorení manželstva, táto nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Občianskeho zákonníka.
Uvádzame, že vlastník nehnuteľnosti môže s touto nehnuteľnosťou nadobudnutou dedením nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas druhého manžela.

V prípade úmrtia vlastníka nehnuteľnosti, ktorú nadobudol dedením, pre prípad dedenia zo zákona platí ust. § 474 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. (2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

Z otázky predpokladáme, že chcete dosiahnuť, aby dedičom nehnuteľnosti bol pozostalý manžel. Ak je to tak, potom riešením je, aby manžel, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti spísal závet v prospech druhého z manželov ako jediného závetného dediča.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadne dedenia majetku. Rodičia mi darovali dom, ktorý je v mojom vlastníctve. Mám manželku a dvoch synov. Ako to bude s dedením po mojej smrti, ak by som to nechal takto? A čo potrebujem urobiť, ak chcem, aby moja manželka mala po mojej smrti doživotné právo byvania a užívania nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 04.05.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že nakoľko dom je vo Vašom výlučnom vlastníctve, a teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v prípade Vášho úmrtia ak by ste neurobili iné resp. ďalšie právne kroky, dedičom domu bude manželka a Vaše deti, všetci v rovnakom pomere k celku /§ 473 Obč. zákonníka/.

AK by ste chceli dosiahnúť, aby dedičmi domu boli výlučne Vaše deti a v prospech manželky bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v dome je, potom riešením je spísanie závetu v prospech detí ako budúcich podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti a súčasne so zriadením vecného bremena v prospech Vašej manželky. Závet Vám spíše ktorýkoľvek notár.

Uvádzame, že manželka nebude môcť predmetný závet napadnúť ani súdnou cestou a to z jednoduchého dôvodu, že ona nie je neopomenuteľným dedičom v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka. Neopomenuteľnými dedičmi sú výlučne Vaše deti či už maloleté alebo plnoleté, vlastné alebo osvojené. Naviac ide o Váš výlučný majetok, s ktorým môžete nakladať podľa svojho uváženia. Preto riešením je už za života dom darovať deťom sú súčasným zriadením vecného bremena ako vo Váš prospech, tak aj v prospech Vašej manželky.


Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, nedostal som pozvánku na dedičské konanie po zosnulej manželke. Máme len jediného syna.

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 26.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že predvolanie k notárovi dostal syn zrejme z dôvodu, že bol usporiadateľom pohrebu.
Ak Vám nie je známe meno notára, potom vo veci odporúčam kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska manželky ako poručiteľky v čase úmrtia a zistiť meno notára. Následne kontaktujte notára.


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie v prípade smrti manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Manželovi darovala jeho mama pred smrťou rodinný dom, z ktorého potom vyplatil aj brata. Spoločne sme ho prerobili a zariadili. Dom je vo výhradnom vlastníctve môjho manžela. Manžel má z prvého manželstva tri deti. V prípade jeho smrti, budeme dediť rovnakým podielom?

Odpoveď: Dedenie v prípade smrti manžela

(odpoveď odoslaná: 22.04.2023)

Dobrý deň,  z položenej otázky vyplýva, že nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve manžela, ktorú nehnuteľnosť ste počas trvania manželstva rekonštruovali a teda do nej vložili finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Súčasne manžel z nehnuteľnosti vyplatil svojho brata ako prípadného budúceho dediča. Manžel má 3 deti z predchádzajúceho manželstva.

Uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu manžela, zákonnými dedičmi v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka budete Vy ako manželka deti Vášho manžela, a to v rovnakom pomere k celku /po 1/4/.

Nevieme, či v predmetnej nehnuteľnosti je vo Váš prospech zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania, ale ak nie, bolo by ho dobré zriadiť, čo by bolo vo Váš prospech aj v prípade úmrtia manžela.

Z otázky súčasne predpokladáme, že vyplatenie brata Vášho manžela z nehnuteľnosti bolo zrealizované z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, rovnako ako aj samotná rekonštrukcia bola realizovaná z fon. prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Z tohto dôvodu by bolo spravodlivé, aby Vám manžela daroval podiel na nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy. Potom v prípade úmrtia manžela predmetom dedenia by bol len podiel na nehnuteľnosti, ktorého manžel by bol vlastníkom ku dňu úmrtia.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Uvádzame súčasne, čo je Vám určite známe, že na youtube máme mnoho videí, kde predmetnú problematiku rozoberáme, rovnako aj v našich príspevkoch na FB, ktorú budú pre Vás prínosné.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie v prípade smrti manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava