'

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 8. 7. 2014

Otázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Dobrý deň. Pracujem v jednej medzinárodnej firme ako mechatronik (čiže údržbár). V tejto firme si dosť "potrpia" na medziľudské vzťahy a na to "čo kto kde povie" (vo firme). Keďže mám dosť problematických kolegov, tak sa dostalo do uší mojích nadriadených, že sa úplne nedržím týchto pravidiel. Každý rok má každý zamestnanec tzv. ročný pohovor, kde mu je podaná spätná väzba na jeho osobu. V januári tohto roku mi bola pri tejto príležitosti podaná spätná väzba, že ak sa to nezlepší, tak sa dohodneme na výpovedi. Toto bolo zapísané aj do protokolu, ktorý som však ja s tou poznámkou nepodpísal a kázal som túto poznámku vymazať. Po jej vymazaní som protokol o ročnom pohovore podpísal. V týchto dňoch prišiel vedúci za mnou, že je to síce o niečo lepšie, ale stále to nie je ono (podľa jeho predstáv podotýkam, ja vychádzam s každým bezproblémovo). Bolo mi povedané, že som vynikajúci technik a odborník, ale to nie je všetko a že ak sa to do troch týždňov nezmení, tak že sa dohodneme na výpovedi. V tejto spoločnosti pracujem už 2,5 roka (pracovný pomer na dobu neurčitú) a za celý tento čas som nemal ani jedno písomné napomenutie ani  žiadne iné porušenie pracovnej disciplíny. Dokonca hľadajú k nám ďaľšieho človeka, nakoľko máme prechádzať z dvojzmennej prevádzky na trojzmennú. Takže ani pracovná pozícia sa nejde rušiť. Chcem sa preto spýtať, či má zamestnávateľ právo mi len tak bezdôvodne dať výpoveď a ako sa môžem brániť.
Za odpoveď ďakujem

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Dobrý deň,

podľa Zákonníka práce môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 ZP. Okrem toho musí výpoveď spĺňať ďalšie zákonné náležitosti uvedené v § 62 ods. 1 a 2 ZP. Výpoveď musí byť písomná a doručená a pokiaľ ju dáva zamestnávateľ zamestnancovi, tak dôvod výpovede musí byť skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom; dôvod výpovede nie je možné dodatočne meniť. Ak výpoveď daná zamestnávateľom nespĺňa čo i jednu z uvedených náležitostí, potom sa možno domáhať na súde určenia neplatnosti výpovede. Pokiaľ by Vám teda dal zamestnávateľ výpoveď, ktorá by nespĺňala zákonné náležitosti, je nutné zamestnávateľovi oznámiť, že trváte na pokračovaní Vášho pracovného pomeru, nakoľko výpoveď, ktorú Vám dal je v zmysle zákona neplatnou. Ak by zamestnávateľ napriek uvedenému trval na výpovedi, potom bude uvedené oznámenie predpokladom na priznanie náhrady mzdy.

Osobitnú pozornosť treba venovať výpovedným dôvodom uvedeným v  § 63 ods. 1 ZP, podľa ktorého môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba ak:

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

 b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,

 c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

 d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

 e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Vzhľadom na skutkový stav, ktorý ste vo svojej otázke opísali, sa Vás výpovedné dôvody upravené v písm. a) až c) zrejme netýkajú. V súvislosti s výpovednými dôvodmi uvedenými v písm. d) a e) by som Vám odporučil preštudovať si vnútorné predpisy zamestnávateľa, v ktorých býva upravené, čo sú podľa zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon práce a tiež čo sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Rovnako tak si treba sledovať, či Vás zamestnávateľ v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov spočívajúcich v neuspokojivom plní pracovných úloh alebo či Vás v posledných šiestich mesiacoch zamestnávateľ písomne upozornil na možnosť výpovede v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny.

Pokiaľ by Vám zamestnávateľ poslal upozornenie, vždy je potrebné zamestnávateľovi zaslať odpoveď na toto upozornenie a namietať všetko, čo Vám vytýkal. Vyjadrenie je potrebné zaslať zamestnávateľovi v písomnej forme a doporučene.

Pokiaľ ide o výpoveď danú zamestnávateľom, tak treba mať na zreteli aj tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa, ktorá je upravená v § 63 ods. 2 ZP, podľa ktorého:

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

 a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

 b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Pokiaľ by si zamestnávateľ pred výpoveďou nesplnil tzv. ponukovú povinnosť, potom by bola výpoveď neplatná.

 

Neplatnosť výpovede je možné napadnúť v lehote 2 mesiacov od dátumu, kedy mal pracovný pomer skončiť. Na súde musí zamestnávateľ preukázať, že boli splnené dôvody výpovede. Ak by sa to stalo a dostali by ste výpoveď, kontaktujte nás, pomôžeme Vám s tým.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou (Pracovné právo)

Dobry den, som zamestnancom vo verejnej sprave na obecnom urade 21 mesiacov. Na dane miesto som bola prelozena pocas tejto doby po 13 mesiacoch v ramci uradu. Zamestnavatel na porade nam oznamil, ze meni strukturu organizacie a na moje miesto preklada inu kolegynu a pre mna nema miesto, ze sa stavam nadbytocnou, lebo na jej miesto vyhlasil na internetoej stranke obce vyberove konanie. Naznacil mi, ze mozem odist dohodou s 2 mes. odstupnym alebo vypovedou. Chcem vediet, ci je pre mna vyhodnejsie, aj ked uz spominate vyssie, podobny pripad, nemala som ziadne porusenie prac. discipliny. Dakujem

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, ak ste sa stali nadbytočnou (preukázateľne), tak potom neporušenie pracovnej disciplíny nehrá žiadnu rolu. 

Zamestnávateľ je povinný Vám ponúknuť iné vhodné miesto. Ak spĺňate kvalifikáciu na jej miesto, mal by Vám ponúknuť aj jej miesto, na ktoré vyhlásil výberové konanie. Ťažko Vám takto zhodnotíme, čo je pre Vás výhodnejšie, nepoznáme pracovné podmienky, Vaše možnosti ďalšieho uplatnenia. Budete sa musieť rozhodnúť a zvážiť si, či sa ľahko zamestnáte aj neskôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk