Máte
otázku?

Ako ukončiť pracovný pomer?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Ako ukončiť pracovný pomer?

Potreboval by som čo najskôr ukončiť pracovný pomer vo Švajčiarsku. Skúšobná doba mi už skončila a v zmluve mám dvojmesačnú výpoveď. Zamestnávateľ nedoržiava termíny výplat, výplata ešte ani raz neprišla včas, vždy mešká minimálne týždeň alebo je uhradená len čiastočne. Pracujem ako technik na výstavbe pre mobilných operátorov, a teda na Slovensku je moje pracovisko považované za rizikové, keďže pracujem vo výškach. Zamestnávateľ mi neposkytol žiadne osobné ochranné pracovné pomôcky a ani náradie potrebné na prácu. Ak chcem pracovať, musím si priniesť svoje. Našiel som si prácu na Slovensku, no zamestnávateľ mi hrozí, že ma bude právne stíhať vo Švajčiarsku, v prípade že nenastúpim. Poradte mi, ako z tejto situácie vyjsť.

Odpoveď: Ako ukončiť pracovný pomer?

Dobrý deň, predpokladám, že pracujete na základe pracovnej zmluvy uzavretej v zmysle Zákonníka práce s miestom výkonu práce vo Švajčiarsku. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré uvádzate vo Vašom príspevku, máte možnosť skončiť pracovný pomer cez inštitút okamžitého skončenia. V zmysle § 69 Zákonníka práce, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, alebo je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. Vo Vašom prípade do úvahy pripadá prvá aj druhá uvedená podmienka. Okamžite skončiť pracovný pomer môžete iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Tento právny úkon musíte urobiť písomne, musíte v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musíte ho v ustanovenej lehote doručiť zamestnávateľovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Trápi vás "Ako ukončiť pracovný pomer?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako ukončiť pracovný pomer? (Pracovné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu, čo mám ďalej robiť.
• Dala som výpoveď v pondelok 27. 04. 2020 telefonicky, som oznámila konateľovi spoločnosti , že by som poprosila o ukončenie prac.zmluvy dohodou k 4. 4. 2020
• Oznámil mi, že mu to mám poslať a on sa vyjadrí.
• 28. 04. 2020 som mu poslala výpoveď dohodou poštou – prevzatá zásielka bola29. 04. 2020 ( potvrdenie v prílohe )
• 29. 4. Ma telefonicky kontaktovala riaditeľka, a oznámila, že „čím skôr si niekoho za seba nájdem, tým skôr ma pustia“, pýtala sa ma na dôvody, odpovedala som jej, že potrebujem zmenu a dostala som novú pracovnú ponuku. Ďalej sa ma pýtala na to, či by som vedela o niekom kto by to zvládol, ale nemám o tom zatiaľ hovoriť, povedala som jej mena ekonómky a prevádzkarky hotela. „ Vraj o tom nemám hovoriť konateľovi“. Na to kontaktovala prevádzkarku, na ktorú som jej poskytla telefónne číslo s tým, či by pracovnú pozíciu riaditeľa hotela prevzala, odpovedala kladne. Následne na to kontaktoval aj pán Konateľ, a tiež sa uisťoval, či by prácu prijala.
• Potom kontaktoval mňa s tým, že si ju ide preveriť, či ju môže prijať a dá vedieť, ku ktorému dňu bude prebiehať protokolárne odovzdanie hotela, s tým, že mám kontaktovať vedúcu auditu pani a dať jej vedieť, že sa bude hotel odovzdávať, a či je všetko prichystané.
• Zápisnicu, dokumenty aj všetko potrebné som prichystala a čakala.
• Na moje prekvapenie mi vo štvrtok 30. 4. 2020 poobede prišiel mail od riaditelky, že s výpoveďou dohodou nesúhlasia- nepodpísaná s textom, že mi príde aj poštou.
• Do dnes mi poštou nič neprišlo je 9. 5. 2020.
• Tak som 30. 04. 2020 poštou poslala žiadosť o výpoveď podľa paragrafu 67 zásielka prevzatá dna 04. 05. 2020
• Ani na túto mi neprišla žiadna odpoveď.
• Pričom je zrejmá aktivita zo strany zamestnávateľa o dohováraní nového riaditeľa, ako aj obsadzovanie iných pozícii – čiže moje kompetencie mi už boli neoficiálne odobraté. (mailová komunikácia zo 04. 05. 2020 )
• Pani prevádzkarka, mi osobne oznámila, že je táto pozicia ponúknutá bola 29. 04. 2020, ona ju prijala, rovnako jej bolo oznámené zo strany a pána konateľa že v najbližších dňoch bude preberať hotel.
• Ja som na protokolárne odovzdanie funkcie a hotela dávno pripravená, poslala som aj znenie zápisnice, a žiadanku na dovolenku, a samozrejme návrh na ukončenie pracovnej zmluvy dohodou mailom 06. 05. 2020 (, keďže teraz nie je zjavne, ktorá výpoveď, či dohoda ma platiť – preverím u právnika) priamo pánovi konateľovi dna 06. 05. 2020, pretože mi žiadne vyjadrenie neprišlo poštou – beriem ohľad na koróna opatrenia – nemožnosť osobného stretnutia, aj na iné ale v konečnom dôsledku je toto jednanie neštandardné. Do dnes dodržiavam všetky náležitosti pracovnej zmluvy a pracovnej náplne, aj napriek tomu, že neviem, či ešte vôbec mám a hlavne nerozumiem, či som vo výpovednej lehote alebo bude moja zmluva ukončená dohodou.

Odpoveď: Ako ukončiť pracovný pomer?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste zamestnávateľovi poslali výpoveď podľa § 67 ZP, ktorú zamestnávateľ prevzal 4.5.2020. Výpovedná doba preto začne plynúť až 1.6.2020 a prac. pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Ak prac. pomer trval viac ako jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

Na výpoveď z prac. pomeru nepotrebujete súhlas zamestnávateľa.

Vy nie ste povinná za seba hľadať náhradu a to ani na základe príkazu zamestnávateľa.

V priebehu plynutia výpovednej doby môže dôjsť aj k inému spôsobu skončenia prac. pomeru.

Poznamenávame, že zamestnávateľ nie je povinný reagovať na Váš návrh dohody o skončení prac. pomeru, či už by ste ho predložili písomne alebo emailom.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako ukončiť pracovný pomer?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.