Máte
otázku?

Je ústna pracovná zmluva platná


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je ústna pracovná zmluva platná

Zdravím, chcem sa spýtať, či je pravda, ze podla zákonníka práce pracovná zmluva nemusí byť podpísaná,  ako mi tvrdí môj zamestnávateľ. Zmluvu som totiž neodpísala a on mi tvrdí, že napriek tomu je platná a už pár mesiacov pracujem na túto ústnu zmluvu.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Dobrý deň,

áno, pracovná zmluva uzatvorená ústne je platná, pretože zákonník práce nesankcionuje nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy neplatnosťou. Dôležité však je, aby za Vás zamestnávateľ platil odvody do poisťovní. Podmienkou je dohodnúť sa na všetkých zákonných náležitostiach pracovnej zmluvy. To, či platí za vás odvody do poisťovní si môžete overiť aj sám priamo na pobočke Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovni.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či ústna dohoda na vykonanie práce platí, aj keď som nemal písomnú dohodu. Nakoľko som prácu vykonal a dotyčná mi nezaplatila, len mi odpisuje sms, aby som počkal. Dotyčné sms pojednáva ju aj o práci a placy. Ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch právna prax hovorí o tzv. faktickom pracovnom pomere. Ak ste prácu vykonali bez platnej zmluvy, patrí Vám dohodnutá odmena. Problematické je však dokazovanie v prípadnom súdnom konaní, kedy je bez podkladov veľmi ťažké preukázať jednak to, že ste pre niekoho pracovali, ale najmä to za akých podmienok ste sa na práci dohodli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa poradiť, čo mám robiť v prípade, že som stratila pracovnú zmluvu. Je spôsob ako sa môžem dostať ku nej okrem požiadania o vydanie kópie svojho zamestnávateľa ? Vedel by mi sociálny úrad vydať kópiu, prípade inšpektorát práce ? Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom, V.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,

úrad práce, soc. poisťovňa ani inšpektorát práce Vašu PZ nemá. Odporúčame obrátiť sa priamo na zamestnávateľa, nie je právny dôvod, aby kópiu PZ nedal. Ak napriek žiadosti Vám PZ nedá, kontaktujte prísl. inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Nastúpil som do zamestnania a dva dni na to sa muselo zavrieť kôli situácii s vírusom. Som v skúšobnej dobe majiteľ mi ešte stále nedal podpísať pracovnú zmluvu, ale na sociálke a zdravotnej že vraj som nahlásený. Vedeli by ste mi poradiť čo ďalej.
Ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2020)

Dobrý deň, či zamestnávateľ za Vás platí odvody na soc. a zdrav. poistenie viete si zistiť na stráke Soc. poisťovne v individuálnom účte poistenca, rovnako aj po zaevidovaní na stránke prísl. zdrav. poisťovne viete zistiť či zamestnávateľ  odvody platí.

Otázkam skúšobnej doby sa v našej poradni venujeme často; odpovede môžu byť pre Vás tiež nápomocné.
V otázke uvádzate, že ste nastúpili do práce, prac. zmluvu nemáte.

Napriek tomu, že nemáte písomnú pracovnú zmluvu, neznamená to, že pracovný pomer nevznikol. Zákonník práce nestanovuje, že zo zákona musí byť pracovná zmluva písomná. Iné je to ohľadom skúšobnej doby, ktorá musí byť dojednaná zo zákona povinne písomne.

Ak prac. pomer vznikol - chodíte do práce, aj keď zrejme momentálne nie z dôvodu COVID19, dodatočne v písomnej prac. zmluve nie je  možné dohodnúť spätne skúšobnú dobu, takáto dohoda o dojednaní skúšobnej doby by bola neplatná. Konštantná judikatúra ustálila, že skúšobnú dobu nemožno dojednať spätne, rovnako ju možno dohodnúť najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru. Podľa § 46 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. Najneskôr v tento deň je ešte možné dohodnúť skúšobnú dobu. Ak by sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na uzavretí skúšobnej doby až nasledujúci deň, nešlo by o platne dojednanú skúšobnú dobu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracovala som v sprostredkovateľskej firme ako finančný maklér/administratívny pracovník dva mesiace. Pracovala som na živnosť ale za tieto dva mesiace ma nestihli ešte zaevidovať vo firme ani v NBS takže oficiálne som nikde nebola evidovaná, že mám nejaký pracovný vzťah s touto firmou. Vyplácaná som bola tým pádom "na ruku" v hodnote 800 eur/mesačne. 400 eur mi dávali kolegovia, ktorý využívali moje administratívne služby a druhých 400 eur mi dávali firma ako "kapitál" na rozbehnutie, ktorý by sa im prostredníctvom obchodov, ktoré by som uzavrela vrátil. V dôsledku toho, že na mňa tlačili a žiadali odomňa využívať pri práci praktiky, s ktorými som nebola stotožnená som dala "výpoveď". Po tomto čine odomňa začali žiadať, aby som im vrátila čiastku 1600 eur za oba mesiace. Zmluva, ktorú som podpísala (a nedali mi z nej rovnopis) neobsahuje nič o "kapitále"a ani o tom, že ak človek ukončí spoluprácu tak je povinný peniaze vrátiť. Prišla mi predžalobná výzva, že ak do konca týždňa nepošlem na účet peniaze, začnú to riešiť súdnou cestou. Chcem sa spýtať, majú právo na tieto peniaze ak v mnou podpísanej zmluve nebolo nič o tomto spomenuté? Ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2020)

Dobrý deň,

požiadajte osobu resp.  spoločnosť, ktorá Vám zaslala výzvu, aby predložila písomné splnomocnenie na zastupovanie, ako aj písomné podklady, na základe ktorých od Vás požaduje úhradu. Zrejme by Vám mala predložiť zmluvu, ktorá Vám nebola daná, len ste ju podpísali.

Ak Vám peniaze boli dané "na ruku", teda spoločnosť nemá doklad o ich prevzatí Vami, neuhradzujte im žiadne peniaze.

Ak sa na Vás vzťahujú ust. zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní, odporúčame uvedenú praktiku po zvážení nahlásiť NBS ako dozorujúcemu orgánu nad finančníctvom.

Ak sa na Vás ustanovenia uvedeného zákona nevzťahujú, nahlásiť konanie spoločnosti na príslušný inšpektorát práce podľa sídla spoločnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý večer. Poraďte mi prosím v neľahkej situácie pre mňa a môjho priateľa, lebo malo chápem v slovenskom právnom poriadku. Môj priateľ pracoval na stavebnej firme svojho brata, skoro rok, ale nezamestnaný, stále vyhováral sa brat, že potom ho zamestná. Platil mu veľmi malo, zálohu dá a akoby ostatné dá potom. Vyhovaral sa, že majitelia nevyplatili všetko, a iné vyhovorki. Jasne, že s bratom nechcel sa hádať. Ale nakoniec zišlo tak, že posledné tri mesiace ťahal tak čas, aby len dorobili dva byty, a nič nevyplatil nakoniec. Dlžný môjmu múzu veľa peňazí a vie, že nič mu nebude za to lebo pracoval nezamestnaný, do súdu ísť nadarmo. Veľa nervou stratené, a nevieme ako si vrátiť svoje zarobené peniaze. A svadbu našu zase treba odložiť na potom. Poraďte prosím, čo môžme spraviť, aby vynútiť vyplatiť peňazí. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň,

základnou otázkou je, či brat Vášho priateľa má oprávnenie na vykonávanie živnostenského podnikania.
Ak je odpoveď kladná, zo zákona platí, že na uzatvorenie prac. zmluvy nie je povinná zo zákona písomná forma, postačuje aj ústne uzatvorenie pracovnej zmluvy. Dôležité je, či platil odvody na sociálne a zdravotné poistenie. 
Riešením Vami uvedenej situácie je, aby Váš priateľ  brata vyzval z úhrade odmeny za vykonanú prácu - mzde, a v prípade, že táto uhradená nebude oznámil mu, že vec nahlási príslušnému inšpektorátu prácu a živnostenskému úradu, že práce v jeho firme ako živnostníka sa vykonávajú bez pracovnej zmluvy. Tu je však riziko postihu ako pre brata, tak aj pre Vášho priateľa podľa zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako živnostník. So svojim zamestnávateľom mám uzatvorenú pracovnú zmluvu na moju živnosť. Za porušenie tejto zmluvy pýta odškodné nehoráznu pokutu. Momentálne sa mi naskytla možnosť lepšie platenej práci, do ktorej ma samozrejme nechce pustiť. Preto sa chcem opýtať má na to vôbec právo? Budem musieť platiť pokutu ? Môžem zrušiť živnosť a nastúpiť no novej práci ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň, 

nevieme  na základe akého zákona máte uzatvorený zmluvný vzťah, či podľa ust. Zákonníka práce alebo podľa ust. Obchodného zákonníka.

Poznamenávame, že podľa ust. zákonníka práce uzatvoriť pracovný pomer so živnostníkom, v ktorom živnostník bude je na strane zamestnanca nie je možné. 

Podľa ust. § 1 ods. 3 ZP platí, že "závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.
 

Toto je základ, z ktorého je potrebné vychádzať pri riešení Vášho vzťahu so "zamestnávateľom".

Ak ste v pracovnom pomere a Váš pracovný vzťah sa riadi ust. Zákonníka práce, zamestnávateľ od Vás môže požadovať len náhradu škody, za ktorú by ste zodpovedali podľa ust. Zákonníka práce, ktorej existenciu, Vašu zodpovednosť, ako aj výšku škody Vám musí preukázať.

AK by ste dali výpoveď z prac.pomeru, platí dvojmesačná výpovedná doba a vo výpovedi nemusíte uviesť žiaden dôvod. Danie výpovede z Vašej strany nemôže byť sankcionované žiadnou pokutou, lebo sa jedná o  Vaše právo.

Ak by ste chceli uzatvoriť novú prac. zmluvu, k tomuto nepotrebujete súhlas Vášho terajšieho zamestnávateľa a nemusíte živnostenské oprávnenie zrušiť.

Tu platí ust. § 83 Zákonníka práce :

"Výkon inej zárobkovej činnosti

(1) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil."

Pre bližšie zodpovedanie otázky ohľadom terajšieho zamestnávateľa nám pošlite terajšiu zmluvu na prekontrolovanie poľa inštrukcií na úvodnej stránke ficek.sk, ale žiadnu pokutu ani nehorázne odškodné neplaťte.

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, pracovala som v jednej reštaurácii bez dohody a zmluvy čiže na čierno a sú mi dlžný peniaze, ktoré mi nechcú vyplatiť kde sa môžem s týmto mojom problémom obrátiť? Ale mám komunikáciu Sms, s majiteľkou ohľadom dlžných peňazí ďalej mám svedkov, o to, že som tam pracovala, ďalej mám fotografie s práce s kolegami, ďalej ak som žiadal o zmluvu bolo mi povedané, že ma prihlásili do zdravotnej poisťovní, dokonca dnes som tam opakovane bola ešte matka majiteľky to priznala pred moji priateľom, že som tam robila na čierno, a, že potom čo chcem, keď som jej povedala, že to budem riešiť právnou cestou povedala pred priateľom, že vie o tom, že sú mi dlžný peniaze konkrétne 180 euro. Pracovala som tam vyše mesiaca a ešte mi povedali, keď som nastúpila, že keď príde kontrola mám povedať, že vraj tam chodím pracovať iba na 2 hodiny denne, čo ma zarazilo lebo potom mi stále majiteľka hovorila, že dostanem zmluvu nemám sa čoho báť, dokonca, keď som si žiadal o doplatenie peňazí mi oznámila, že peniaze dostanem a výplatný termín, ktorý však nebol dohodnutý lebo naša dohoda znela, že ma budú vyplácať týždenne. Vopred Vám chcem veľmi poďakovať za Vašu odpoveď s pozdravom L. K.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2019)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Predpokladáme, že máte aspoň nejakú dokumentáciu resp. SMS o tom, že ste zamestnávateľku žiadali o písomnú pracovnú zmluvu.

K požiadavke pracovnej zmluvy v písomnej forme uvádzame, že zákonník práce nevyžaduje, aby pracovná zmluva bola vyhotovená v písomnej forme; podstatné je to, či za Vás boli platené odvody na soc. a zdrav. poistenie. Zrejme v tejto veci ostalo iba pri sľuboch.

Alebo inakšie, pracovná zmluva uzatvorená ústne je platná, pretože zákonník práce nesankcionuje nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy neplatnosťou. 

Skutočný stav si môžete zistiť na zdrav. poisťovni aj cez elektronickú pobočku poisťovne;  pre soc. poisťovňu môžete zistiť postup na tomto linku :

https://www.socpoist.sk/aktuality-online-pristup-k-individualnemu-uctu-poistenca-socialnej-poistovne-uz-ma-takmer-60-tisic-poistencov/1794s65942c?.

Vo veci odporúčame písomne doporučeným listom vyzvať zamestnávateľa, aby Vám uhradil mzdu za odpracované obdobie a súčasne oznámil, či Vás prihlásil a hradil prísl. odvody do soc. a zdravotnej poisťovne. 

Pokiaľ v primeranej lehote neobdržíte mzdu a odpoveď na otázky, odporúčame vec oznámiť príslušnému inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa, ako aj na soc. a zdravotnú poisťovňu. 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom problémov s mojou bývalou zamestnávateľkou. Pracovala som u nej iba pár dni s tým, že som ich považovala za skúšobné, no inak som mala mať zmluvu na dohodu. Momentálne som nezamestnaná a nahlásená na úrade práce, tam odo mňa požadujú, aby som im z danej práce doniesla dohodu a iné vyplnené papiere nakoľko ma bývala zamestnávateľka nahlásila na zdravotke. Odkedy po nej žiadam dane papiere, tak so mnou nekomunikuje - nezdvíha telefón a neodpovedá na správy. Na úrade práce ma chcú kvôli nedodaniu daných papierov vyradiť. Majú na to právo? Môžem to ešte nejako riešiť, aby sa to nestalo? A ešte nakoľko som sa dozvedela od bývalých kolegýň ďalšie informácie ako:, že zmluvu nemal nikto, aj keď im ju sľubovala, že za nikoho neodvádzala zdravotné ani sociálne poistenie, že nevyplatila nejaké hodiny, že jej firma patrí medzi dlžníkov a dokonca mala aj kontrolu na inšpektoráte práce, kde dostala pokutu. Tak by sme to radi riešili. Vedeli by ste mi prosím poradiť na koho sa obrátiť a akým spôsobom to riešiť? Znovu na inšpektorát práce, či spísať trestne oznámenie, či niečo iné? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň, vo veci odporúčame krátkou cestou kontaktovať zamestnávateľku /SMS, email/, s tým  aby Vám vydala potvrdenie o zamestnaní podľa ust. § 75 Zákonníka práce v súlade s ust. zákona o službách zamestnanosti /citujeme pre Vašu informáciu/ :

"zákon o službách zamestnanosti § 34 :

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

(1) Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti alebo na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom35e) o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.

(2) Skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať. Zoznam dokladov, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktoré sú súčasťou žiadosti, sú uvedené v prílohe č. 2 písm. A.

Príloha A : ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ŽIADOSTI O ZARADENIE DO EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, A DOKLADOV, KTORÉ UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE PREDKLADÁ NA ÚČELY SPROSTREDKOVANIA ZAMESTNANIA

A. Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 34 ods. 2 sú tieto doklady:

a) kópia potvrdenia o zamestnaní65) alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,

b) kópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

c) čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,13)

d) kópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2,

e) potvrdenie o ukončení školy, atď."

§75 ods. ZP : 

"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."

 

Môžete ju upozorniť, že ak doklady Vám nedá, budete od nej vymáhať náhradu škody v sume spočívajúcej v platení poistného na soc. a zdrav.poistenie, ktoré by za Vás platil štát. Trestné oznámenie z dôvodu neplatenia odvodov na zdrav. a soc. poistenie môžete podať, rovnako aj aj podnet na Inšpektorát práce, nie je podstatné to, že už jej bola uložená pokuta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, potreboval by som od Vás právnu radu a to: Som učiteľom na strednej škole, chcel som ísť do svojej osobnej zložky u zamestnávateľa a spraviť si kópie z dokumentov. Personalistka mi to odmietla nahliadnuť, vydať, spraviť si kópie na príkaz riaditeľa školy. Keď som prišiel za riaditeľom školy, tak mi povedal, že si musím napísať žiadosť a potom, že ešte to zváži. Bol som na inšpektoráte práce, kde mi povedali, že mám na to právo. Dnes som opäť bol za prersonalistkou, nedala mi to a pán riaditeľ, že to zváži. Nerozumiem tomu. Ako to mám vysvetliť riaditeľovi, že mám na to právo. Na inšpektoráte práce mi povedali, že mám zavolať políciu. Neviem, či je to dobrá rada, nakoľko sa vyhrotí situácia. Prosím o radu. S úctou Tibor Papp.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak vychádzame zo základných právnych predpisov - Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov, potom platí, že "zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. /čl. 11 ZP/"
Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní."

Zamestnávateľ podľa ust. § 41 ZP nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie 
a) o tehotenstve, 
b) o rodinných pomeroch, 
c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, 
d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.


Podstatným je ust. § 75 ZP, ktoré stanovuje, že "zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie."

Podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov platí, že "dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o 
a) účele spracúvania osobných údajov, 
b) kategórii spracúvaných osobných údajov, 
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, 
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu."

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom podľa Vašej požiadavky /písomne, emailom/. Využitie tohto práva nesmie mať pre Vás nepriaznivé dôsledky.

Záver

Požiadajte zamestnávateľa písomne o sprístupnenie osobného spisu a ak máte záujem, tak aj o oznámenie aké osobné údaje o Vás zhromažďuje s uvedením formy predloženia týchto údajov Vám /písomne, emailom/.

Ak Vám nebudú poskytnuté osobné údaje, ktoré o Vás zamestnávateľ zhromažďuje, môžete podať návrh na konanie na úrad na ochranu osobných údajov.


Budeme radi ak  nám dáte vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Obraciam sa na Vás s otázkou, či som v skúšobnej dobe a môžem odísť z práce, ktorá bola dohodnutá len ústne nemám pracovnú zmluvu a v práci som bola 3 dni. Pred nástupom do práce mi zmluva nebola doručená ani v prvý deň práce nechcem ďalej pracovať bez písomnej zmluvy. Na pohovore sme prehodili len zopár slov o skúšobnej dobe. Chcem odísť z práce čím skôr ale neviem ako, keďže nemám pracovnú zmluvu.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2018)

Dobrý deň,

aj ústna pracovná zmluva je platná. Ak ste sa ústne dohodli na skúšobnej dobe, táto dohoda je neplatná a skúšobná doba nevznikla a nikdy nezačala plynúť. Preto nemožno ani využiť skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Ak vychádzame z toho, že medzi Vami existuje pracovný pomer na základe ústnej pracovnej zmluvy, tak v prípade, ak ho chcete ukončiť, je potrebné tak urobiť výpoveďou, dohodou, či okamžitým skončením pracovného pomeru. 

Ak by ste skončili pracovný pomer v mimo vyššie uvedených spôsobov, napr. tzv. zo dňa na deň, vystavili by ste sa riziku, že ak by zamestnávateľ podal žalobu na neplatné skončenie pracovného pomeru, pracovný pomer by aj tak neskončil.

Odporúčam sa preto dohodnúť so zamestnávateľom. Ak máte podozrenie, že porušuje zákon, môžete sa obrátiť aj na Inšpektorát práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Chcel by som sa Vás opýtať ako to je, keď tohto času pracujeme ako stavebný robotníci na stavbe pre jedného podnikateľa. Jedna sa o betónové potery a pokládku dlažby. Je to štátna zákazka. To len pre informáciu. Ja by som chcel vedieť, že keby časom vznikla nejaká škoda napríklad, že by sa dlažba odlepila od poteru, alebo poter popraskal, či môže od nás vymáhať škodu. Pýtam sa to preto, lebo, keď sme robili ten poter tak sme ho upozornili, že vrstva je dosť tenká a, že keď na neho vojde auto tak ho môže popraskať a tým pádom oduje aj dlažbu. Tak povedal, že to necháme tak a nech kladieme dlažbu ďalej. Ono by to malo vydržať nejaký ten čas, ale ja sa len bojím, aby nám o rok nezavolal, že to máme prísť na vlastné náklady opraviť. Pracujeme na čierno a nemáme žiadnu zmluvu. Jediné čo som mu raz podpísal bolo prevzatie zálohy 500 eur, a keď nám doplatil za prácu tak k tomu dopísal, že nám doplatil k tej zálohe 1200 eur a za tieto práce. Myslíte, že keby sa niečo pokazilo ohľadom našich prác tak môže to riešiť aj súdnou cestou keď  sme boli na čierno, alebo by to pre neho bolo riziko. Ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2018)

Dobrý deň,

Vami položená otázka obsahuje 3 okruhy právnych problémov :

1./ V otázke nepíšete v akom vzťahu ste k podnikateľovi, teda či práce vykonávate ako živnostník na základe živn. oprávnenia alebo sa jedná vzťah pracovnoprávny bez pracovnej zmluvy a bez prihlásenia na soc. poistnenie. 

Ak neexistuje medzi Vami žiadna zmluva, jedná sa o porušenie ust. zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, podľa ktorého platí :

Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu.

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu

a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,

b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra. 

Za porušenie ustanovení zákona môže byť uložená pokuta a aj dodatočné platby  a to dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala, ďalej dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie, ktoré by bola povinná odviesť, pokiaľ by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút podľa osobitných predpisov.

Poznamenávame, že povinnosť uhradiť sankcie a dodatočné platby môže prejsť aj na právnickú alebo fyzickú osobu, pre ktorú sa predmetné práce vykonávajú, teda vo Vašom prípade na toho, pre koho sa realizujú stav. práce.

Ďalej poznamenávame, že v prípade, že by došlo k prac. úrazu a podobne, nebudete mať nárok na nemocenské dávky. 

2./ Otázka zodpovednosti za kvalitu vykonávaných prác : Predpokladáme, že sa jedná o dodávku prác medzi podnikateľom a štátom /štátna zakázka/ a teda že vo veci existuje projekt, pracovné postupy, stavebné normy a podobne. Cena stavebných prác bola stanovená na základe rozpočtu, ktorý vychádza zo technických a stavebných noriem, ktorých nedodržanie má samozrejme vplyv na vznik vád v záručnej dobe. Z dôvodu nedodžania stav. postupov môže dôjsť k tomu, že stavebné práce nebudú ani prevzaté objednávateľom stavby  resp. stav. prác /nie podnikateľom, pre ktorého Vy pracujete/  a budete musieť práce vykonať opätovne. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov; pri zhotovení stavby je záručná doba 3 roky, pri niektorých častiach stavieb to môže byť najmenej 18 mesiacov. Predpokladáme, že na stavenisku sa vedie aj stavebný denník, do ktorého Vy zrejme ani nič zapisovať nemôžete, nakoľko nemáte žiadnu zmluvu. Toto konanie podnikateľa považujeme za veľkú nezodpovednosť a môžme povedať , že aj ukracovanie /slušný výraz/  zo spoločných finančných prostriedkov. Zrejme nedodržanie stavebných noriem a nedodržanie stav. postupov sa odzrkadlí nielen na kvalite prác, ale niekde tie peniaze aj skončia.

3./ Je na Vašom zvážení, či budete informovať o tom objednávateľa prác, teda nie podnikateľa, pre ktorého pracujete, ale toho, pre koho sa stavba realizuje na nedodržanie stavebných postupov. Prípadná Vaša zodpovednosť by mohla byť daná len na základe všeobecných ustanovení Obč. zákonníka, čo by pre dotyčného podnikateľa bolo riziko.  Na Vašom zvážení je aj ohlásiť uvedenú činnosť prísl. orgánom podľa ust. zák. č. 307/2017 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

©

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o platnosti ústnej žiadosti. Môj nadriadený ma požiadal na základe incidentu v práci ústne spolu so svojim svedkom, aby som mu podala písomne vyjadrenie k incidentu. Nakoľko som si nepamätala podrobnosti, ako dátum a pod. napísala som mu mailom - žiadosť o písomnú výzvu, kde ho žiadam o písomnú výzvu za účelom môjho vyjadrenia. On si ma predvolal a tvrdil, že môj mail neakceptoval nakoľko tam chýbal môj podpis a ma právo o niečo ma žiadať ústne. Ako mám ďalej postupovať, nakoľko pri ústnej žiadosti by so mala podpisovať formulár o prijatí ústnej žiadosti.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2018)

Dobrý deň,

nie je mi celkom zrejmé o aký proces by sa malo jednať. Ak postup, ktorý popisujete, teda nutnosť písomnej výzvy, alebo formulára a o prijatí ústnej žiadosti upravujú napr. Vaše interné smernice, potom je nimi viazaný aj zamestnávateľ. V tomto momente Vám nedokážem s presnosťou odpovedať, nakoľko Vaša otázka je príliš všeobecná. Ako som uviedol, ak je to zaužívaný postup, prípadne vyplýva z interných smerníc. potom by Vás zamestnávateľ mal vyzvať písomne, prípadne dať podpísať formulár o prijatí ústnej žiadosti.

Pokiaľ ide o údajnú neplatnosť mailovej žiadosti, podľa Občianskeho zákonníka sa aj právny úkon urobený prostredníctvom elektronických prostriedkov považuje za písomný a platný, pokiaľ z neho vyplýva kto právny úkon urobil.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, s obchodným zástupcom majiteľa firmy sme sa dohodli na plate a kedy mám nastúpiť. Majiteľ mi len povedal, že ma prihlásil na Soc. poisťovňu, ale zmluvu mi ani po týždni nedal. Od zamestnancov som sa dozvedel, že majú v zmluve dobrovoľne odpracovať pol hodiny denne zadarmo, nadčasy im neprepláca a základnú mzdu majú minimálnu, zbytok majú v príplatkoch. S tým ja nesúhlasím. Pokiaľ mi ju bude chcieť dať podpísať v takej podobe, ako ostatným a odmietnem, je aj tak platná?

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2018)

Dobrý deň,

aj ústne dohodnutá pracovná zmluva sa v prípade, ak spĺňa ostatné náležitosti považuje za platnú. Ak ste sa dohodli na podstatných zložkách zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, mzda a deň nástupu do práce) potom došlo k uzavretiu zmluvy. Zamestnávateľ Vám je však povinný vydať písomné potvrdenie o takto uzavretej zmluve. Pracovnoprávny vzťah však bude existovať už odo dňa nástupu d práce, na základe ústnej dohody. 

Pokiaľ ide o to, že zamestnanci majú údajne pracovať zadarmo, k tomu si dovoľujem uviesť, že takýto postup je nezákonný. Zamestnancovi patrí za vykonanú prácu mzda. Rovnako pri nadčasoch, ak zamestnanci vykonávajú prácu nadčas patrí im za túto prácu mzda a mzdové zvýhodnenie. 

Ak by ste nesúhlasili s takto dohodnutými podmienkami, pričom ste o nich nevedeli pri rokovaní o uzavretí zmluvy, mohlo by sa jednať o tzv. omyl pri uzatváraní zmluvy. V takomto prípade by bolo možné odstúpiť od uzavretej zmluvy. (§ 19 ods. 1 ZP Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.)

Ak už vykonávate prácu, pracovný pomer už existuje, a preto podpis "novej" pracovnej zmluvy nebude mať vplyv na to, kedy pracovný pomer vznikol. Za zváženie pre to stojí vyššie uvedené odstúpenie od zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať, ako môže postupovať človek, zamestnanec, ak mu zamestnávateľ sľubuje no opätovne odďaľuje vydanie pracovnej zmluvy, resp. jej uzatvorenie. Zamestnanec pracuje u daného zamestnávateľa, no nie je vedený na Upsvar a nedostal zatiaľ ani sľúbenú zmluvu. Ak bude tento skutok nahlásený na SOI, bude pokutovaný zamestnanec aj zamestnávateľ? Ako postupovať v takejto situácii? Za skorú odpoveď vopred vďaka. 

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Zákonník práce nesankcionuje neuzatvorenie pracovnej zmluvy neplatnosťou; pracovná zmluva uzatvorená ústne je platná.

Odporúčame Vám zistiť v soc. a zdrav. poisťovni či zamestnávateľ za Vás platí odvody na soc. a zdrav. poistenie.

Vychádzame z predpokladu, že Vami vykonávaná práca spĺňa charakteristiku závislej práce podľa ust. § 1 Zákonníka práce :

"(2) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. 
(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

 

V prípade negatívneho výsledku na soc. a zdrav. poisťovni, teda že zamestnávateľ neplatí odvody, odporúčame vec konzultovať so zamestnávateľom a následne prípadne oznámiť príslušnému úradu práce. Jedná sa tu "nielen" o pracovnú zmluvu v písomnej forme, ale aj Vašu ochranu a bezpečnosť pri práci, ako aj nespochybniteľnosť Vašich nárokov vyplývajúcich z prac. pomeru.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, zúčastnila som sa v spoločnosti pohovoru, kde ma opäť zavolali na ďalšie kolo do pekárne. Tam mi majiteľ povedal, že mi ukáže prostredie a dohodneme sa na zmluve. Ukázal mi priestory a povedal, aby som mu poslala OP. Lenže my sme sa nedohodli na žiadnych podmienkach, resp. mi ponúkal dohodu o pracovnej činnosti. Medzičasom ma prihlásil na UP, aj do SP, ale ja som nič nepodpísala a ani tam nenastúpila. Up ma vyzval, aby som to objasnila. Ale ja nemám ani dohodu, ktorú som nepodpísala. S ním sa mi nedá spojiť. Do firmy som písala. Môžem podať trestné oznámenie za falšovanie podpisu na zmluvu. Ja som nezamestnaná a týmto ma oberá o podporu v nezamestnanosti. Vopred ďakujem za pomoc,.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, on Vás mohol prihlásiť do poisťovní aj bez zmluvy. Prihlásenie sa robinzec formulár. V tomto prípade sa uponáhľal. Nedopustil sa trestného činu. Urobte vysvetlenie a vec sa vyrieši.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, či som v skúšobnej dobe ak som nastúpila do práce 01. 10. 2017 a zamestnávateľ mi dal podpísať len pracovnú náplň a do dnešného dňa sme nepodpísali pracovnú zmluvu a nedali mi ani platový dekrét. Prihlásili ma do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Na pohovore sme len prehodili pár slov o tom, že skúšobná doba bude 3 mesiace a prijímajú ma na 1 rok ( nebola to ani ústna dohoda bol to len neformálny rozhovor). Od vtedy chodím každý deň do práce, nepáči sa mi tam a nemôžem dať výpoveď, nakoľko nemám sa na čo odvolať. Má význam v takom prípade podať písomnú žiadosť o ukončenie pracovného pomeru, alebo jednoducho nemám nastúpiť do práce? A okrem toho zamestnávateľ ma núti zúčastniť sa pracovnej cesty ( myslím, čo by mohlo byť ešte aj v poriadku, keby zotrvanie na pracovnej ceste bolo na nevyhnutné potrebný čas), vyžaduje moju prítomnosť na pracovnej ceste deň predtým a deň potom na cestovanie ( popritom cesta na miesto konania by trvala 1 hodinu). Majú na niečo také právo? Pracovná zmluva nebola podpísaná, na pracovnom pohovore sa vôbec nejednalo o pracovných cestách. Prosím Vás, ako mám postupovať ak nemám záujem zotrvať na takomto pracovnom mieste? Za Vašu odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2017)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte pracovnú zmluvu, tak tým pádom neexistuje ani dohoda o tom, že ak by ste nezotrvali na svojom mieste počas plynutia výpovednej lehoty, tak má zamestnávateľ nárok na náhradu škody. To znamená, že od Vás nemôže požadovať náhradu škody pokiaľ by nejaká vznikla.

Preto ak neprídete do práce a iba sms-kou alebo mailom oznámite zamestnávateľovi, že s ním ukončujete pracovný pomer, nič Vám nehrozí.

Do práce nemusíte nastúpiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, dcéra mala záujem o brigádu (fotenie produktov). Na druhom pohovore sa predbežne dohodli, že by to skúsila, zároveň urobili 4 skúšobné fotosnímky, s tým, že jej dali domov zmluvu, ktorú si mala preštudovať a doniesť podpísanú. Keďže zmluva obsahovala aj iné náležitosti, na ktorých sa nedohodli a bola jednoznačne výhodná len pre budúceho zamestnávateľa, tak sa rozhodla, že z toho dôvodu nemá záujem o tu prácu a zmluvu nepodpíše, čo im oznámila aj osobne. Budúci zamestnávateľ však odpovedal, že to na čom sa dohodli na pohovore je ústna dohoda, ktorá platí. Zároveň dodatočne vystavil faktúru na 100 eur za "fotoslužby", ktoré im dcéra vyplatila bez dokladu na tom pohovore. Chcem sa opýtať, môže sa takýto ústny pohovor považovať za ústnu dohodu ? 

              Ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

V otázke píšete o záujme Vašej dcéry o brigádu, teda predpokladáme, že sa  jedná o študentku.

1./  Podľa ust. § 277  a nasl. Zákonníka práce  dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku. Prácu  na základe uvedenej dohody možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere.

2./ Podľa ust. § 228   Zákonníka práce  dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.

3./ Podľa ust. §  1 ZP   pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patrí aj dohoda o brigádnickej práci študenta.

4./ Podľa ust. §  18 ZP pracovná   zmluva podľa tohto zákona alebo iných pracovnoprávnych predpisov je uzatvorená, len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu.

5./  Zákonník práce v ust. §§ 177  a nasl. zodpovednosť zamestnanca a zodpovednosť zamestnávateľa za vzniklú škodu, ako aj osobitné prípady zodpovednosti.  V  ust. ZP sa všade v týchto prípadoch hovorí o zamestnancovi a zamestnávateľovi. 

Odporúčanie a záver : Keďže Vaša dcéra žiadnu dohodu nepodpísala, nedošlo ani k vzniku povinností pre Vašu dcéru, ktoré by vyplývali z uvedenej zmluvy alebo dohody.

Ak  máte exemplár dohody, ktorá bola daná Vašej dcére na podpis, odporúčame, aby ste uvedené konanie  zamestnávateľa oznámila ako podnet na príslušný inšpektorát práce a zaslala im aj kópiu predmetnej dohody, ako aj kópiu faktúry  za "fotoslužby" na sumu 100,- €, plus uviedla okolnosti prípadu.

Podnet resp. oznámenie môžete podať aj anonymne, potom však sa neozviete o výsledku kontroly resp. šetrenia a je na posúdení hlavného inšpektora či sa budú zaoberať anonymným podnetom. Môžete požiadať  o zachovanie anonymity.

Náklady vzniklé zamestnávateľovi a úhrada sumy 100,- € nie sú ničím odôvodnené v zmysle  ust. ZP.  Ak dcéra vykonala práce v rámci pohovoru resp. konkurzu na brigádnickú  prácu a budúcemu zamestnávateľovi tým vznikli náklady /pozn. : vyslovujeme pochybnosť o nákladoch/ tieto náklady musí znášať zamestnávateľ.  Doklad o úhrade sumy nemáte, ale  máte doklad - faktúru, na základe ktorej "zamestnávateľ" žiadal úhradu a keďže k odovzdaniu peňazí došlo druhej - inej osobe, bola by vykonaná úhrada sumy  100,- € na dokazovaní. Napriek uvedenému aj toto konanie "zamestnávateľa" odporúčame oznámiť príslušnému inšpektorátu práce, počkať na výsledok  jeho šetrenia a prípadne žiadať od zamestnávateľa vrátenie sumy  100,- €.

Ak zmluva mala  byť podpísaná podľa iného právneho predpisu, napr. Obchodného zákonníka, táto by bola zo zákona neplatná /§ 1 ZP  : Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov./.

Dcéra  sa nemusí obávať nijakých dôsledkov, ktoré  by voči nej mohol  uplatniť "zamestnávateľ".

Poznámka na záver : Pokiaľ by Vašu dcéru kontaktoval "zamestnávateľ" písomne, dajte nám vedieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem ako brigádnička na pracovnej pozícii animátorky v detskom kútiku. Keď som podpisovala zmluvu nebol prítomný zamestnávateľ, a preto mu mala doručiť jeho zástupkyňa zmluvu na podpis. Neviem, či sa tak stalo alebo nie, no podpísaná zmluva mi nebola doručená. Pracovala som tu 2 mesiace a chcem dať výpoveď. Čo mám robiť? Za skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2017)

Dobrý deň, jedno podpísané vyhotovenie pracovnej zmluvy je Vám zamestnávateľ povinný vydať. Túto jeho povinnosť upravuje ustanovenie § 42 ods. 1 druhá veta Zákonníka práce. Ak Vám doteraz nebola pracovná zmluva doručená kontaktuje zamestnávateľ (či už priamo riaditeľa alebo jeho zástupcu, závisí na tom akým spôsobom sa komunikuje v tejto spoločnosti) a požiadajte ho o vydanie jedného podpísaného vyhotovenia pracovnej zmluvy. Je Vaším zákonom upraveným právom mať k dispozícii jednu pracovnú zmluvu. Zamestnávateľ nemôžu Vašu žiadosť ignorovať. V prípade, aby v budúcnosti nevznikli nejaké problémy, odporúčam Vám v zdravotnej i sociálnej poisťovni zistiť, či ste boli zaregistrovaná ako ich zamestnanec, a či odvádzali za Vás odvody.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pri nástupe do práce som nedostal podpísať pracovnú zmluvu, ktorú nemám do teraz. Nepodpisoval som žiadny dokument, kde by som mal popísané výkon práce na akú som bol prijatý, výška platu, miesto výkonu práce atď. Môžem dať okamžitú výpoveď? Ak áno, čo mám napísať do výpovede. Alebo akú môžem dať výpoveď? Vopred veľmi pekne ďakujem. Miroslav.

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, pracovný pomer môže vzniknúť aj na základe ústnej pracovnej zmluvy. 

Výpoveď môžete dať aj bez uvedenia dôvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracoval som po ústnej dohode v nemenovanej kurierskej firme , pre nemenovaneho dopravcu zamestnava vyše 7 ludi na cierno bez akého kolvek podpisaneho papiera o pracovnej činnosti. Pridelil mi auto, mob.telefón. nedopatrením zmizli peniaze a dopravca odomna žiada vrátenie peňazí , vyhrozuje políciou. Co mi hrozi ked nemam podpísanú žiadnu zodpovednosť, ani ziadnu dohodu snim ? Ako sa mozem branit ? Ďakujem veľmi pekne za odpoved

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobry den, zamestnavatel nepoda va Vas trestne oznamenie, ak ste pracovali bez zmluvy.

Je malo pravdepodobne, ze by za Vas platil aj odvody.

Ak zmizli peniaze a on nema ziaden dokaz, ktory by Vas usvedcoval, potom sa nemusite nicoho bat.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, je teda ústna pracovná zmluva naozaj legálna? Nie je to práca na čierno? V prípade ak ma zamestnávateľ vyhodí, povedzme po dvoch týždňoch, ako, res. na základe čoho si môžem nárokovať plat za tieto dva týždne? Ďakujem

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2016)

Dobrý deň,

Zákonník práce síce uvádza, že pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, no nesankcionuje nedodržanie písomnej formy neplatnosťou. Je to z dôvodu ochrany zamestnancov, teda aj v prípade, že nemáte písomnú zmluvu, no práca spĺňa znaky závislej práce, ide o pracovný pomer. Ste chránený ustanoveniami Zákonníka práce a máte nárok aj na mzdu. Samozrejme dokazovanie je ťažšie. Na druhej strane zamestnávateľ porušuje Zákonník práce a ide teda o konanie v rozpore so zákonom, za ktorý môže byť sankcionovaný, napríklad zo strany inšpektorátu práce a pod.

K otázke "čo ak Vás vyhodí", uvádzam, že pracovný pomer s Vami bude môcť skončiť len podľa ustanovení Zákonníka práce. Ak by znova konal v rozpore so zákonom mohli by ste sa domáhať napr. neplatného skončenia pracovného pomeru na súde.

Mzdu je Vám taktiež povinný vyplatiť. Ak by odmietal mzdu vyplatiť  sám od seba či na základe Vašej výzvy, potom je možné sa domáhať jej vyplatenia súdnou cestou. Dokonca je možné podať trestné oznámenie za trestný čin nevyplatenia mzdy alebo odstupného. Ako som však uviedol, bude sa to náročnejšie dokazovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Dobrý deň, So zamestnávateľom som uzavrela pracovnú zmluvu, kde boli dohodnuté mzdové podmienky. Zamestnávateľ mi však prisľúbil ešte aj iné mzdové výhody. Môžem si na ne nárokovať ak ich nemám zakomponované v pracovnej zmluve? Zamestnávateľ sa totiž riadi iba tým, čo máme dohodnuté v pracovnej zmluve. Ďakujem Monika

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, odmeny nad rámec mzdy nie sú nárokovateľné a preto sa nedajú vymáhať. Museli by ste odmeny pojať do mzdy za prácu, aby ste mali na ne nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je ústna pracovná zmluva platná (Pracovné právo)

Zdravim chcem sa spytat, dna 03.08.2015 som prisiel na pohovor, ale hned som mal aj pracovne monterky na sebe a zacal som pracovat po 1 hod zavolal sef, ze chce udaje meno a ostatne nalezitosti, vsetko som samozrejme poskytol a povedal, ze pripravi pracovnu zmluvu. zmluvu nepriniesol a ja som si myslel, ze ak tu zmluvu som nedostal a vlastne ani nevidel, tak som ako ze nezamestnany v danej firme. ja som sa na druhy den nedostavil do prace, nakolko som si to premyslel a vlastne kvoli zdravotnym problemom. lenze zamestnavetel s ktorym som zmluvu nepodpisal, ani som ju nevidel nedostal, tvrdí ze pracovni pomer je platny nakolko ma prihlasil na socialnu  a zdravot. poistovnu... a este mi poslal aj papier, ze okamzitemu nastupu do prace.. este su tam aj hociake paragrafy, na pokuty az trestne stihanie. je toto vobec aj mozne... sak na druhy den som mu dal vediet, ze sa ospravedlňujem, ale do prace nenastupujem..nakolko som tu pracovnu zmluvu nepodpisal...

Odpoveď: Je ústna pracovná zmluva platná

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ste sa nedohodli na všetkých náležitostiach pracovnej zmluvy, medzi ktoré parí aj pracovná pozícia, cena práce, potom pracovný pomer nevznikol. Ak ste sa ničom nedohodli, zamestnávateľ nemôže tvrdiť, že vznikol pracovný pomer. 

Zamestnávateľ neprimerane požaduje, aby ste zaplatili pokuty (zákonník práce nepozná zmluvné pokuty a preto ich nie je možné ani ukladať). Vaše konanie taktiež nie je trestné. 

Ak chcete, pošlite nám list, ktorý Vám poslal zamestnávateľ, pomôžeme Vám ukončiť s ním túto záležitosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je ústna pracovná zmluva platná" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku