Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN

Dobrý deň, máme zamestnanca, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú. Tá mu uplynie 31. 7. 2022, avšak zamestnanec je dlhodobo na PN. Otázka znie: Môže mu skončiť pracovný pomer uplynutím doby určitej, aj keď bude pokračovať v PN? Ďakujem. Iva

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN

Dobrý deň, PP končí uplynutím dohodnutej doby prac. pomeru podľa prac. zmluvy, teda dňom 31.7.2022 a to bez ohľadu na to či bude alebo nebude PN. Môžte sa však dohodnúť so zamestnancom aj na skončení PP skôr alebo pracovný pomer predĺžiť. Je to vec dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, 31.5.2024 mi skončil pracovný pomer na dobu určitú, ale medzitým som aj na PN. Musím ísť na úrad práce sa zaevidovať alebo mám zostať doma? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN

(odpoveď odoslaná: 11.06.2024)

Dobrý deň,

ak ste na PN tak úrad práce Vás nezaeviduje, nakoľko počas trvania dočasnej práceneschopnosti občan nemôže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Avšak ste povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči Vašej zdravotnej poisťovni, to znamená oznámiť im skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za Vás poistné. Následne hneď ako Vám skončí PN je potrebné sa obratom zaevidovať na úrad práce, inak budete povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba si sám hradiť zdravotné poistenie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, prijali sme pracovníka počas zastupovania PN zamestnanca, ktorý mal pracovnú zmluvu na dobu určitú. Tomuto zamestnancovi končí pracovný pomer uplynutím doby určitej. On je ešte stále PN, tak sa pýtam, či aj pracovníkovi, ktorý bol prijatý na zastupovanie počas PN, môžeme ukončiť pracovný pomer? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN

(odpoveď odoslaná: 28.05.2024)

Dobrý deň,

ak zastupovanému zamestnancovi skončil pracovný pomer na dobu určitú, tak už nie je koho zastupovať. Teda aj zamestnancovi, kotrý bol prijatý na zastupovanie, sa pracovný pomer skončí. PN nepredlžuje pracovný pomer. 

Zastupovaný zamestnanec mal uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú a táto doba uplynula. 

Zastupujúci zamestnanec bol prijatý na zastupovanie zamestnanca, ktorému už pracovný pomer skončil. Skutočnosť, že dôvod zastupovania (teda PN) stále trvá, neovplyní trvanie pracovného pomeru ani jedného ani druhého zamestnanca, nakoľko táto PN zamestnanca pracovný pomer nepredlžuje. 

Uvádzame podobný prípad, ak by dôvod zastupovania bola materská dovolenka ale aj zamestnankyňa, ktorá zastupovala zostala na materskej, počas ktorej by pracovný pomer zastupovanej zamestnankyne skončil (aj počas jej materskej). Ide o rovnakú situáciu, kedy dôvod zastupovania neovplyvní trvanie pracovného pomeru zastupovaného zamestnanca. 

Ak by ste si  z dôvodu spokojnosti chceli nechať zamestnanca, ktorý bol prijatý na zastupovanie, a mali by ste pre neho miesto, tak môžete s ním uzatvoriť nový pracovný pomer s novou pracovnou zmluvou. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, moja dcéra je tehotná 13 týždňov. Momentálne je na pracovnej neschopnosti z dôvodu rizikového tehotenstva. Pracuje od 1.10.2022 a jej zmluva končí 30.9.2023. Môžem ju v takom prípade prepustiť, pokiaľ je práceneschopnosť predpokladaná na dlhší čas? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN

(odpoveď odoslaná: 25.08.2023)

Dobrý deň,
ak píšete, že pracovný pomer Vašej dcéry má skončiť 30.09.2023, tak jej tento pomer vtedy skončí. Vtedy jej uplynie doba, na ktorú bola zamestnaná. Je to jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru podľa § 71 Zákonníka práce. 

Skôr, ako 30.09.2023 ju prepustiť nemôžu, keďže je PN a zároveň jej aj tehotná, kedy je v ochrannej dobe, počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď.

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Podľa § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku podľa § 166 ods. 3 zamestnancom, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu, do skončenia otcovskej dovolenky, v dobe keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky."

Skutočnosť, že Vaša dcéra je tehotná a je pred materskou dovolenkou, ako aj skutočnosť, že je PN, neovplyvní jej skočenie pracovného pomeru na dobu určitú. Po skončení pracovného pomeru (30.9.2023) sa bude musieť evidovať na úrade práce ako nezamestnaná. 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Synovi končí pracovná zmluva 31. 1. na dohodu. Momentálne si čerpá dovolenku, ale ochorel. Ak nastúpi na PN 26. 2., končí mu táto zmluva, alebo pokračuje? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, bez ohľadu na to, či v čase skončenia pracovnej zmluvy bude tento na PN alebo nie, pracovná zmluva skončí. Od momentu skončenia pracovnej zmluvy, už nebude mať váš syn nárok ani na nemocenskú dávku (PN), ale bude povinný sa prihlásiť na Úrade práce za predpokladu, že plynulo neprejde do iného zamestnania. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas PN" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

  Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo). Dobrý deň, Mám prác.zmluvu na dobu určitú do 31. 1 no som na PN a moja dg si bude ...

 • Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

  Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako je to s výpoveďou počas PN-ky v skúšobnej dobe. Zamestnankyňa má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú (3 mesačnú.

 • Ukončenie pracovného pomeru

  Zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ... PN je dôležitou skutočnosťou iba pri spôsobe skončenia pracovného pomeru ...

 • Vyhodenie počas PN

  Ostala som tehotná a kvôli komplikáciám ostanem na PN dlhšie, odovzdala som ju zamestnávateľke a ... "Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

 • Výpoveď počas PN dohodou

  Ak zamestnávateľ nebude so skončením pracovného pomeru dohodou súhlasiť, ... ak je pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, tak hoci ste na PN, ...

 • Môžem dostať výpoveď počas PN?

  Ak máte so zamestnankyňou uzavretý pracovný pomer na dobu určitú, takýto pracovný pomer končí uplynutím ... "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 • Nárok na odstupné

  Zo zadanej otázky usudzujem, že dôvodom skončenia pracovného pomeru sú ... Dobrý deň, z otázky vplýva, že pracovný pomer bol uzavretý na dobu určitú na ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.