Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako je to s výpoveďou počas PN-ky v skúšobnej dobe.

Zamestnankyňa má pracovnú zmluvu na dobu neurčitú (3 mesačnú skúšobnú dobu) a po týždni od podpísania PZ sa vypísala obvodným lekárom.

Môže sa dať výpoveď zo strany zamestnávateľa počas PN-ky a popri tom ešte v skúšobnej dobe? Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

S pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Dobrý deň,

veľmi dôležité je vedieť, že "výpoveď" a "skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe" sú dve odlišné veci.

 

Pokiaľ zamestnankyni ešte neuplynula skúšobná doba, tak pracovný pomer so zamestnankyňou neukončujte výpoveďou (na výpoveď sa totiž počas trvania PN vzťahuje zvýšená zákonná ochrana - zákaz výpovede) ale skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

 

Počas ukončenia skúšobnej doby je možné pracovný pomer ukončiť podľa ustanovenia § 72 Zákonníka prace tzv. "skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe".

 

Podľa § 45 Zákonníka práce možno dohodnúť písomne v pracovnej zmluve skúšobnú dobu maximálne na 3 mesiace (prípadne 6 mesiacov, ak ide o osobitnú kategóriu vedúcich zamestnancov). Skúšobnú dobu zamestnávateľ so zamestnancom uzatvára z dôvodu zistenia, či si vzájomne budú vyhovovať a práca bude vykonávaná bez problémov.

 

Na tento spôsob ukončenia pracovného pomeru sa nevzťahuje zvýšená zákonná ochrana. Podľa tohto ustanovenia je možné počas skúšobnej doby písomne ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľ a aj zamestnanca aj bez udania dôvodu. Zamestnávateľ musí bližšie dôvod uvádzať iba v prípade tehotnej ženy, matkou s dieťaťom do 9 mesiacov a dojčiacou ženou. Písomné oznámenie o ukončení pracovného pomeru počas skúšobnej doby Vám odporúčam zamestnankyni odovzdať osobne do vlastných rúk alebo jej zaslať poštou v obálke určenej do vlastných rúk.

 

V skúšobnej dobe môže skončiť pracovný pomer tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak nie je ustanovené inak.

 

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Z uvedeného tak vyplýva, že ak chce zamestnávateľ skončiť pracovný pomer s takouto zamestnankyňou, skončenie pracovného pomeru musí náležite odôvodniť.

 

Zákonník práce vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť (ak sa táto lehota nedodrží, dôjde i tak k platnému skončeniu pracovného pomeru).

 

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení.

 

Ak by oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by nasledoval po uplynutí skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby.

 

Ak by účastník zabudol v oznámení uviesť deň skončenia, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia.

Zákonné znenie:

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý, ja sa chcem spýtať mám podmienku 3 roky plus 3 roky probačný dohľad a došiel mi papier, že som sa neosvedčil v podmienke. Môže to byť za to, že som nepreukázal probačnému úradníkovi šeky, ktoré mám platiť?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
ak ste mali uloženú popri skúšobnej dobe aj povinnosť zaplatiť určitý dlh na výživnom alebo nahradiť spôsobenú škodu, a túto povinnosť ste si nesplnili, tak s veľmi vysokou pravdepodobnosťou došlo k premene podmienečného trestu na nepodmienečný trest práve z tohto dôvodu.

V takom prípade Vám dôjde výzva na nástup na výkon trestu odňatia slobody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý večer, ďakujem Vám za odpoveď na moju otázku len ešte mám k tomu dodatok. Moja ekonómka tvrdí, že, keď sme už prešvihli skúšobnú dobu(ako som Vám písala zamestnanec ma PN už 7 mesiacov), že skon. prac pomer už nemôžeme, že až, keď nastúpi do práce. Ale to môže trvať donekonečna a, keďže mám 4 zamestnancov na dlhodobej PN, zdvihlo mi RTVS kategóriu zamestnancov, tak to chcem preriediť. Že vraj sa na to pýtala v Krose a tam jej to nedoporučujú. Vďaka.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, ochranná doba PN sa vzťahuje výlučne na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, avšak nie na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Skúšobná doba sa predlžuje podľa ustanovenia § 45 ods. 2 Zákonníka práce. Ochrannú dobu upravuje ustanovenie § 64 Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý večer, zamestnanec je dlhodobo PN (7 mesiacov), predtým odpracoval necelý mesiac, čiže ak dobre chápem Vás výklad, že skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci, je teda stále v skúšobnej dobe. Môžem s ním aj po takej dobe skončiť prac.pomer? A ešte otázka, čo s PNkou, ktorú mi nechal ako začiatok, kde ju mám odovzdať ak už dotyčný nebude môj zamestnanec? Vďaka.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň, áno správne ste to pochopili, skúšobná doba sa predlžuje o prekážky na strane zamestnanca. Tzn. že v tomto prípade skúšobná doba ešte trvá (ak bola platne písomne dohodnutá). Nakoľko sa jedná o ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, nevzťahuje sa na tento prípad ochrana počas PN. PN-ku po prvých desiatich dňoch treba odovzdať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň,

prosím Vás o radu. Máme zamestnankyňu, ktorej vznikol TPP pomer 1. 6. 2019 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Skúšobná doba by jej uplynula 31. 8. 2019. Dňa 18. 8. 2019 bola vypísaná na PN, ktorú ukončila 27. 9. 2019. Je možné s ňou skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, nakoľko, podľa ustanovenia § 45 ods. 2 Zákonníka práca sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca? A ak tomu dobre rozumiem, jej skúšobná doba sa predĺžila o počet dní, kedy bola PN?

Ďakujem za odpoveď

s pozdravom.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň. Uvažujete správne, ak dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca považujete za prekážku v práci na jeho strane. Správne tiež aplikujete režim predĺženia skúšobnej doby zamestnanca o jeho dobu trvania jeho prekážky v práci. O dobu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca sa teda predlžuje dohodnutá skúšobná doba, čo Vám dáva priestor na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe aj v súčasnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som v skúšobnej dobe, no ochorela som. PN trvá už vyše tri mesiace a ešte bude. Keďže mi už skončila skúšobná doba, zamestnavatel so mnou ukončil pracovný pomer, no mám tam 20 dni dovolenky. Zaujíma ma, či mi bude dovolenka riadne vyplatená? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

v prípade skončenia pracovného pomeru je najčastejšie situácia taká, že zamestnávateľ nechá zamestnanca čerpať zvyšok jeho dovolenky do skončenia výpovednej lehoty.

Pokiaľ by Vám zamestnávateľ neumožnil čerpanie dovolenky, potom by Vám musel túto nevyčerpanú dovolenku preplatiť.

 

Je nevyhnutné si uvedomiť, že samotné čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Zamestnávateľ určuje alebo schvaľuje zamestnancovi dovolenku.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Prosím Vás, chcem ukončiť pomer v skúšobnej dobe a môj vedúci mi povedal, že až k 1 augustu môžem, a ak neprídem jeden deň, že mi nemusí vyplatiť mzdu. Za tieto odpracované 2 týždne ako to je?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 72 Zákonníka práce môže v skúšobnej dobe ukončiť pracovný pomer zamestnávateľ alebo aj zamestnanec písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 

Výpoveď by mala byť vášmu zamestnávateľovi doručená aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 

Na základe vyššie uvedeného argument zamestnávateľa, že vám nezaplatí mzdu za odpracované týždne je právne irrelevantný a nemá žiadnu oporu v zákone. Mzdu Vám musí vyplatiť, aj keby ste skončili v skúšobnej dobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, či je platné skončenie PP v skúšobnej dobe, ak PP trval od 01. 01. 2019, skúšobná doba bol 3 mesiace, od 25. 02. 2019 zamestnanec nastúpil na PN a dnes 11. 04. 2019 mu bolo doručené kuriérom skončenie k 29. 03. 2019. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2019)

Dobrý deň, podľa nášho právneho názoru je takéto skončenie pracovného pomeru platné, nakoľko podľa § 45 ods. 2 Zákonníka práce: "Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.". Medzi takéto prekážky na strane zamestnanca patrí aj PN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu spojenú so skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Chcela by som vedieť, či je lepšie podať oznámenie o skončení pracovného pomeru osobne alebo poslať poštou? Keď to pošlem poštou musím ísť ešte niečo riešiť so zamestnávateľom? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 72  Zákonníka  práce platí (citujeme) :

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedeného vyplýva, že oznámenie o skončení prac. pomeru je potrebné zaslať  zamestnávateľovi doporučenou poštou alebo doručiť osobne proti podpisu aspoň 3 dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. 


Podľa ust. § 75 Zákonníka práce môžete zamestnávateľa požiadať o pracovný posudok, ktorý je povinný Vám zamestnávateľ vydať do 15 dní od jeho požiadania.

Súčasne platí, že pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä

a) dobu trvania pracovného pomeru,

b) druh vykonávaných prác,

c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,

d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,

e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý večer, som tehotná, ešte vo skúšobnej lehote, ale doktorka ma vypísala na PN. Môže mi zamestnávateľ ukončiť prác. pomer počas trvania PN, keď som v skúšobnej lehote?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2018)

Dobrý deň, podľa ustanovení Zákonníka práce môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu a to aj s tehotnou ženou.

§ 72 Zákonníka práce: "(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Ochranná doba počas PN sa vzťahuje na výpoveď. V tomto prípade však nepôjde o výpoveď, ale o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, čo robiť v prípade ak zamestnanec odmieta prevziať písomne oznámenie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe (ústne mu to oznámené bolo). Zamestnanec je momentálne práceneschopný a ohradzuje sa zákonníkom práce, ktorý zrejme nepochopil správne, a tvrdí, že mu nemôžeme dať výpoveď. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame odpoveď :

Podľa ust. § 72 Zákonníka práce platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Ústne oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe nepostačuje.

Podľa ust. § 38 Zákonníka práce ohľadom doručovania platí, že "písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk". Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

 

Z uvedeného vyplýva, že oznámenie o skončení prac. pomeru treba zaslať zamestnancovi do vlastných rúk na jeho adresu , prípadne môžete oznámenie odovzdať osobne najlepšie za prítomnosti svedka, ktorý by v prípade odopretia prevzatia zásielky potvrdil uvedenú skutočnosť. Keďže je práceneschopný, mal by sa zdržiavať doma.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Môže zamestnávateľ dať do zmluvy, že aj v skúšobnej dobe sa mu musí skončenie pracovného pomeru ohlásiť minimálne mesiac vopred inak je zamestnanec povinný zaplatiť pokutu? Je to v poriadku, keď skúšobná doba je aj o tom, že sa môže odísť kedykoľvek a to aj bez udania dôvodu?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. V zmysle Zákonníka práce platí uzavretý počet zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve. Ustanovenie § 20 ods. 1 Zákonníka práce totiž určuje, že: "Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva."

Aj s prihliadnutím na citované zákonné ustanovenie som toho názoru, že zmluvná pokuta, ktorá je opísaná vo Vašej otázke, je neplatná. Navyše nie je možné sankcionovať výkon práva, za ktorý možno považovať aj skončenie pracovného pomeru kedykoľvek v skúšobnej dobe.

Pre úplnosť si Vám ešte dovoľujem dať do pozornosti ustanovenie § 72 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého platí: "Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Rozumiem teda tomu správne, ak si myslím, že ani mesačná doba na oznámenie o skončení v skúšobnej dobe ani zmluvná pokuta aj napriek tomu, že je v zmluve, nie je v poriadku?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň. Áno, rozumiete tomu správne. Zastávam názor, že nie je možné určovať zamestnancovi termín, aby v skúšobnej dobe oznamoval mesiac vopred svoj zámer skončiť pracovný pomer pod hrozbou akejsi zmluvnej pokuty. Išlo by to totiž voči samotnej podstatne skúšobnej doby, ktorá predstavuje priestor pre zamestnanca aj zamestnávateľa na zhodnotenie, či v pracovnom pomere pokračovať alebo nie.

Navyše nie je možné zabezpečovať práva a povinnosti v pracovných vzťahoch inými zabezpečovacími prostriedkami než aké ponúka Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe a prešla som na PN z dôvodu, že som ostala tehotná a na rizikovom. Môže mi zamestnávateľ poslať poštou, resp. dať výpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň. Napriek tomu, že v zadanej otázke uvádzate výpoveď, Vaša otázka sa zrejme týka skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe možno aj vo vzťahu k tehotnej zamestnankyni, avšak v porovnaní s iným zamestnancom je potrebné splniť osobitné podmienky.

Zamestnávateľ totiž môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že tehotnou zamestnankyňou je na účely Zákonníka práce taká zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať som skúšobnej dobe do 17. 6. 2018 a som na PN od 10. 6. 2018. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď?

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň, tzv. zákaz výpovede, resp. ochranná doba zákazu výpovede sa uplatňuje výlučne pri výpovedi, ktorú dáva zamestnávateľ. Zákonné obmedzenia pri zákaze výpovede sú uvedené v ustanovení § 64 Zákonníka práce. Zákaz výpovede sa však nevzťahuje na ostatné spôsoby ukončenia pracovného pomeru, ktoré upravuje Zákonník práce. Tzn. že ak by chcel s Vami zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce, nič mu v tom nebráni. Zákaz výpovede sa nevzťahuje na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Ak by zamestnávateľ prešvihol skúšobnú dobu a chcel by Vám dať výpoveď, už sa uplatní ochrana zákazu výpovede podľa ustanovenia § 64 Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, som v skúšobnej dobe a na PN. Podal som žiadosť o vzájomnú dohodu ukončenia pracovného vzťahu ku koncu mesiaca. Mám to považovať za platné? Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že chcete skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe dohodou so zamestnávateľom, o čom ste  informovali zamestnávateľa. Nepíšete, kedy bol prac. pomer dojednaný a kedy končí skúšobná doba.

2./ Podľa ust. § 72 Zákonníka práce  platí : 

" Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že k skončeniu prac. pomeru v skúšobnej dobe nepotrebujete súhlas zamestnávateľa a ani sa s ním na uvedenom skončení prac. pomeru dohodnúť.

3./ Pokiaľ by sme sa na vec pozreli podrobnejšie z hľadiska výkladových pravidiel podľa ust. § 35 a nasl. Obč. zákonníka v nadväznosti na ust. § 1 ZP , potom platí : 

"§  35 (1) Prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím; môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť.

(2) Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom.

§ 36 (1)Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno viazať na splnenie podmienky. Na nemožnú podmienku, na ktorú je zánik práva alebo povinnosti viazaný, sa neprihliada.

(4) Na splnenie podmienky sa neprihliada, ak jej splnenie spôsobí zámerne účastník, ktorý nemal právo tak urobiť a ktorému je jej splnenie na prospech."

 

Z uvedeného vyplýva, že ak by Vám zamestnávateľ napísal, že nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru dohodou v skúšobnej dobe , a teda splnil by podmienku podľa § 36 ods.4 Obč. zákonníka, na splnenie tejto podmienky sa neprihliada. Prac. pomer tak skončí dňom, ktorý ste uviedli vo Vašom liste zamestnávateľovi. Predpokladáme, že bol zaslaný doporučene.

V prípade, že by Vám bolo niečo nejasné, môžete uviesť pripomienku do podotázok s uvedením dátumu, kedy Vám končí skúšobná doba podľa prac. zmluvy a kedy ste poslali list zamestnávateľovi, vrátane Vami uvedeného dátumu skončenia prac. pomeru v skúšobnej dobe.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Pracovný pomer trvá od 12. 02. 2018 s 3 mesačnou skúšobnou dobou a žiadosť som poslal 27. 03. 2018 s uvedeným dátumom k 31. 03. 2018 samozrejme doporučené.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý večer, 

ďakujeme za reakciu a doplňujúce informácie.

Vo veci môžete ešte napísať zamestnávateľovi dopor. list, kde len oznámite, že Váš list z 27.3.2018 nech považuje za oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe a to ku dňu 31.3.2018, nakoľko ku skončeniu prac. pomeru v skúš. dobe nie je potrebná dohoda.

 

Dúfame, že napriek práceneschopnosti sa Vám podarí zaslať predmetný list 29.3.2018, resp. jeho zaslanie viete zabezpečiť.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť prešla som pod firmu mala som skúšobnú od januára do marca od apríla do júna a teraz pol roka čiže skúšobná doba mi konci 31. 12 tohto roku problém je ten, že som sa 4. 12 dala vypísať s dôvodu, že som tehotná musela som ísť na rizikové a asi o týždeň mi poslali ukončenie pracovného pomeru. A preto sa chcem spýtať mohli to urobiť ďakujem.

 

 

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.12.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 45 ZP platí :

"V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

 

2./ V otázke uvádzate, že v roku 2017 ste prešli pod zamestnávateľa a že v podstate celý rok 2017 ste boli v skúšobnej dobe.  Z otázky usudzujeme, že  ste uzatvorili stále pracovný pomer na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa a ten určoval stále aj skúšobnú dobu. Pokiaľ je to tak, teda že sa jedná stále o toho istého zamestnávateľa, je toto dojednanie skúšobnej doby neplatné. Skúšobná soba môže byť maximálne dojednaná na 3 mesiace.

3./ Nevieme z akého dôvodu zamestnávateľ s Vami ukončil prac. pomer v skúšobnej sobe.  Tu platí ust. § 72 ZP : 

"V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné."

"Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

4./  Podľa ust. § 77 ZP platí :  "Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

5./ Máme za to, že pokiaľ ste mali uzatvorené pracovné pomery v roku 2017 stále u toho istého zamestnávateľa, je dojednanie skúšobných dôb v prac. zmluvách  neplatné a preto je prac. pomer uzatvorený na dobu neurčitú, čo vyplýva z ust. § 48 ZP : 
"Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne."

V zmysle ust. § 77 ZP neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

 

Záver

Dovoľujeme si vysloviť pochybnosti o správnosti resp. zákonnosti uzatvorenia prac. pomeru 3  krát  stále so skúšobnou dobou u toho istého zamestnávateľa a preto odporúčame konzultáciu priamo s advokátom, aby boli vykonané prípadne právne kroky s podaním na súd v zmysle ust. § 48 a 77 ZP.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, so zamestnankyňou bol ukončený pracovný pomer podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce, napr. k 3. 11. 2017. Bývala zamestnankyňa nám zaslala poštou potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti od 6. 11. 2017. Chcem sa utvrdiť v presvedčení, že zamestnávateľa sa už práceneschopnosť zamestnanca netýka a nepotvrdzujeme, ani neevidujeme lekárom vystavený lístok PN. Ďakujem za Vás čas i odpoveď. 

 

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2017)

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

1./ Ak došlo ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe v zmysle ust. § 72 Zákonníka práce, pracovný pomer skončil dňom ako píšete vo Vašom prípade 3.11.2017.

2./ Práceneschopnosť  po skončení prac. pomeru už nie je vo Vašej réžii a zamestnanec sa musí so svojimi  nárokmi obrátiť na sociálnu poisťovňu.

3./ Pre Vašu informáciu uvádzame ešte nasledovné :

Zákonník práce vyžaduje, aby sa písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru doručilo druhej strane aspoň tri dni predo dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť (ak sa táto lehota nedodrží, dôjde i tak k platnému skončeniu pracovného pomeru).

Pracovný pomer sa skončí dňom, ktorý je uvedený v oznámení.

Ak by oznámenie bolo doručené v čase trvania skúšobnej doby a účastník by ako deň skončenia uviedol deň, ktorý by nasledoval po uplynutí skúšobnej doby, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa skúšobnej doby.

Ak by účastník zabudol v oznámení uviesť deň skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobry den, prosim vas o pomoc. Som tehotná a treti mesiac zamestnana. Pracovala som 2 mesiace pre agenturu s 3-mesačnou skušobnou lehotou. S touto agenturou firma ukončila spolupracu ale počas toho som zistila, že som tehotna. Bola som nutena pracovať pre inu agenturu, kde mi znova plynie 3-mesačna skušobna lehota. Ak oznamim tehotenstvo, môžu ma hned prepustiť? Čítala som, že v takom prípade musia uviesť dôvod, ktory nebude mať suvislosť s mojim tehotenstvom. Viem, že firma ma nedostatok zamestnancov a stale robi nabor nových. Chcem sa ešte opytať, či budem mať narok na matersku davku, ked som predtym bola szčo ale platila som si len zdravotne poistenie? Do socialnej poistovne som neodvadzala, kedže mi narok podla danoveho priznania nevznikol. Ďakujem.

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 72 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Táto zákonná úprava je odrazom zákazu diskriminácie tehotných žien v pracovnoprávnych vzťahoch. Pre platné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa vyžaduje jednak písomná forma skončenia, len výnimočnosť prípadu a uvedenie skutočných opodstatnených dôvodov, ktoré nesúvisia s tehotenstvom alebo materstvom. Podľa § 48 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Vzhľadom na to, že ste nebola nemocensky poistená v uvedenú dobu, nárok na dávku Vám nevznikne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu. Som u zamestnávateľa v skúšobnej dobe a zistila som, že som tehotná. Oznámila som to ústne svojej nadriadenej, ktorá sa šla poradiť na personálne oddelenie a tam jej povedali, že v práci zotrvám do konca skúšobnej doby (t.j. ešte jeden mesiac) a potom so mnou pracovný pomer ukončia. Chcem sa spýtať či tak môžu spraviť, aj keď mi je jasné, že ako dôvod uvedú niečo iné. Žiadne problémy v práci so mnou nemali. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem

Odpoveď: Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.10.2015)

Dobrý deň, podľa § 72 ods. 1 Zákonníka práce, v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. V zmysle uvedeného sa pre platné skončenie pracovného pomeru vo Vašom prípade vyžaduje, aby bolo uskutočnené v písomnej forme, malo výnimočný charakter a aby boli uvedené skutočné opodstatnené dôvody, ktoré nesúvisia s materstvom. Uvedené dôvody nemôžu taktiež obchádzať ustanovenia Zákonníka práce a byť v rozpore s dobrými mravmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku