Rozvod s cudzincom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 5. 12. 2016

Otázka: Rozvod s cudzincom

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj synovec sa oženil s Ukrajinkou, manželia sú ani nie rok a pol, chcel by sa dať rozviesť. Manželstvo uzatvorili na Slovensku. Deti nemajú a predpokladá, že manželka by s rozvodom súhlasila. Sobáš nieje ohlásený na Ukrajine, čiže predpokladám, že tam je stále vedená ako slobodná. Prosím Vás o radu ako má postupovať a aké dokumenty k tomu budú potrebné. Ešte na doplnenie, momentálne spolu už nežijú v jednej domácnosti manželka sa odsťahovala a nieje mu známe kam. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozvod s cudzincom, vždy je lepšie ak nemajú žiadne deti. 

Ak bude mať správne vypracovaný návrh na rozvod, môže to prebehnúť celkom rýchlo.

V prvom rade bude potrebovať sobášny list - originál.

V návrhu na rozvod sa musí zamerať na dôvod rozvratu manželstva a dobre ho odvodniť.

Pokiáľ má záujem, môžeme mu s návrhom pomôcť a celé odôvodnenie vypracovať za neho presne tak, ako to potrebuje súd.

Ak manželka spolupracuje a chce sa dať rozviesť, odporúčam to využiť a zapojiť ju do celej prípravy rozvodu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Môj syn je už rozvedený so svojou ukrajinskou manželkou (sobáš aj rozvod sa uskutočnili na Ukrajine), sú bezdetní, má rozvodový list v ukrajinskom aj v slovenskom jazyku. Čo je ešte potrebné uskutočniť, aby bol rozvod platný aj na Slovensku? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste uviedli, že má rozvodový list v slovenskom jazyku. Ak to myslíte tak, že má rozsudok o rozvode preloží úradným prekladom do slovenského jazyka, tak bude potrebné ešte toto rozhodnutie cudzieho štátu uznať na Slovensku. Postupuje sa pritom podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Tento zákon upravuje potrebné podklady pre vydanie rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia. Všetky potrebné prílohy a tiež postup ako podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za tak skorú odpoveď. Mám však ešte doplňujúce otázky a to: synovec teraz vlastne potrebuje len podať žiadosť o rozvod? Lebo som sa dočítala niečo aj o vyjadrení to však mám pocit, že píše len odporca alebo ho má napísať aj on? A ešte sa chcem opýtať kde má podávať žiadosť o rozvod, lebo v tomto sa tiež rôzne zdroje rozchádzajú, ale dočítala som sa že v mieste ich trvalého pobytu. A posledná otázka znie koľko by stálo dať si u vás vypracovať žiadosť o rozvod? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, rozvodové konanie na súde sa začne iba na základe návrhu jedného alebo druhého manžela. Súd takéto konanie nezačne bez návrhu, a z toho dôvodu musí Váš synovec podať návrh na rozvod manželstva. Vyjadrenie musí podať druhý z manželov (ten kto nepodal návrh na rozvod manželstva). V niektorých prípadoch sa však manželia vopred dohodnú na rozvode manželstva, a vtedy sa stáva, že pre jedného z manželov vypracujeme návrh na rozvod manželstva a tiež vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva (vyjadrenie musí vlastnoručne podpísať druhý manžel). Súd po takomto postupe vo väčšine prípadov rozvedie manželstvo na prvom pojednávaní, prípadne aj bez nariadenia pojednávania (závisí od sudcu). Miestna príslušnosť súdov sa určuje podľa ustanovenia § 92 CMP, ktoré hovorí: Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh podal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. V prípade, že by mal Váš synovec záujem o vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, prípade o zastupovanie v konaní, môže nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí