Máte
otázku?

Rozvod s cudzincom mimo EU


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Zahraničie

Otázka: Rozvod s cudzincom mimo EU

Jedná sa o rozvod s cudzincom. Mám trvalý pobyt v SR, manžel je cudzinec z európskej krajiny, ktorá nie je členom EÚ. Momentálne žijeme práve v tejto krajine a tu vyrástli aj naše tri deti. Manžel už dlhšie nepracuje a ani sa o prácu nepokúša. Doma panuje zlá atmosféra. Ráda by som sa rozviedla (manželstvo sme uzavreli na Slovensku) a vrátila sa späť na Slovensko. Predpokladám, že manžel bude stavať všemožný odpor, očakávajúc, že stratí kontakt s deťmi a aj svojho živiteľa. Zaujíma ma, ako postupovať a ako urobiť proces čo najmenej stresujúcim. Je príslušný súd ten, ktorý je v mieste môjho trvalého pobytu? (V rovnakom mieste sme sa aj zosobášili.) Čo ďalej môžem očakávať? Nie som si istá, či by som kedykoľvek dokázala dohodnúť s manželom jeho súhlas. Pravdepodobne ani jeho osobnú účasť na pojednávaní na Slovensku. (Pravdepodobne by ma brzdil v mojej účasti.) Ktoré kroky vyžadujú moju cestu na Slovensko? V akom časovom rozmedzí by sa celý proces mohol odohrať? Viem, že je to komplikované. Vopred vám ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

Dobrý deň,

pokiaľ ide o rozvod s cudzincom mimo EÚ (Európskej únie), tak v tomto prípade sa uplatní zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, podľa ktorého je rozhodujúce občianstvo. Ak ste občiankou SR, potom súd o rozvod manželstva môže prebehnúť aj v SR.

Súd na Slovensku by mohol prebehnúť aj bez jeho účasti, ak by sa nechcel pojednávania zúčastniť. Dôležité je aj to, či by sa súdu podarilo doručiť mu zásielky. 

Nezriedka sa stretávame s tým, že súd ustanovia pri rozvode s cudzincom opatrovníka a konanie prebieha s týmto opatrovníkom. 

Vo svojej otázke nepíšete, ci sú deti plnoleté alebo ešte nie. To môže skoplikovať celý rozvod, pretože s konaním o rozvod je spojené aj konanie o úpravu práv a povinností k deťom. 

Obyčajne rozvod trvá 3 mesiace, ak by však robil manžel problémy, resp. sa konania nezúčastňoval, rátajte s tým, že to môže trvať aj 3-4x dlhšie obdobie.

Pred samotným rozvodom by som Vám odporúčal sa presťahovať na Slovensko, aby ste videli, ako manžel zareaguje, ak sa nebude nič diať, podáte návrh na rozvod.

Rozvod s cudzincom mimo EÚ nie je o nič zložitejší, ako rozvod s cudzincom, ktorý je občanom krajiny EÚ.

Trápi vás "Rozvod s cudzincom mimo EU" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod s cudzincom mimo EU (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako je to v prípade rozvodu Slovenky a Egypťana, ktorý žije na Slovensku a má udelený trvalý pobyt na 5 rokov. Máme spolu syna. Môže v prípade rozvodu naďalej zostať na Slovensku? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

(odpoveď odoslaná: 14.07.2023)

Dobrý deň,

pokiaľ je váš obvyklý pobyt momentálne na Slovensku, na konanie o rozvode Vášho manželstva bude mať právomoc slovenský súd príslušný podľa vášho posledného spoločného bydliska. Uvedené upravuje čl. 3 NARIADENIA RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000. K návrhu na rozvod  je potrebné priložiť sobášny list. Ak ste sobáš uzavreli v zahraničí, potom bude potrebné najprv sobášny list apostillovať a takýto apostillovaný ako predložiť súdu. 

Ak tu spoločne vychovávate aj svoje maloleté deti, potom konanie o rozvod manželstva bude spojené s konaním o úpravu práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode, nakoľko pokiaľ vaše deti majú na Slovensku obvyklý pobyt, má vo veciach starostlivosti o ne právomoc slovenský súd. 

V prípade, ak má manžel udelený trvalý pobyt na 5 rokov na účel zlúčenia rodiny, nakoľko sa oženil za vás ako Slovenku, rozvodom dôjde k strate účelu, na ktorý mu bol trvalý pobyt udelený. Dôsledkom je, že cudzinecká polícia začne konanie o zrušenie jeho pobytu. 

Uvedené ustanovuje § 50 ods .1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, podľa ktorého „Policajný útvar zruší trvalý pobyt, ak manželia nevedú spoločný rodinný život, ak ide o trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a).“ 

Akonáhle sa teda cudzinecká polícia dozvie skutočnosť, že došlo k rozvodu, začne konanie o zrušenie pobytu. Dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode nedochádza teda automaticky k zrušeniu trvalého pobytu, ale je potrebné, aby prebehlo konanie o zrušenie pobytu na cudzineckej polícii. Riešením by bolo, ak by si váš manžel do rozvodu vybavil pobyt na iný účel, napríklad na účel zamestnania, samozrejme za predpokladu, že chce aj po rozvode zostať pracovať na Slovensku. Alebo kvôli synovi. 

Ak by však mal váš manžel na Slovensku neobmedzený pobyt, tento sa mu nezruší a v tomto prípade by mohol na území SR zotrvať aj naďalej.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod s cudzincom mimo EU (Rozvod)

Dobrý deň, Jedná sa o rozvod manželstva s cudzincom z Indie. Sme manželmi od roku 2016. Svadba sa konala na úrade v Indii. Máme štvorročnú dcéru, ktorá sa narodila na Slovensku. Jej meno po narodení bolo moje dievčenské a až neskôr sme oficiálne priznali otca. Obaja žijeme na Slovensku. Naša dcéra chodí do škôlky a ja pracujem. Môj manžel pracuje v zahraničí, konkrétne v USA. Na Slovensko, kde má trvalý pobyt, príde zhruba dvakrát ročne na 1-2 mesiace. Chcela by som vedieť, podľa ktorého práva by som sa mala rozvádzať? Existuje riziko, že mi môžu zobrať dcéru? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 92 CIvilného mimosporového poriadku platí :

"Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."

T.j. : Mieste príslušným súdom bude okresný súd Vášho súčasného trvalého pobytu. Rozvod sa bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

Pokiaľ dieťaťu zabezpečujete všetky potreby nie ej dôvod, aby Súd rozhodol o zverení maloletej do starostlivosti otca.

Na spísanie návrhu na rozvod môžete využiť aj informácie na našej stránke ohľadom rýchleho rozvodu.

Ohľadom maloletej najlepšie by bolo,, keby ste spísali dohodu o jej zverení do Vašej osobnej starostlivosti, ako aj dohodli sa na výživnom pre maloleté dieťa.
 

 


Podotázka: Rozvod s cudzincom mimo EU (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o postupe pri rozvode. Mám manžela z Ekvádora, vzali sme sa na Slovensku v roku 2012 a máme dve deti. V poslednej dobe sa často hádame a manžel sa pri hádkach stáva agresívnym. Napríklad, schytí stôl a prevráti ho, alebo iný predmet. Prednedávnom rozbil päsťou sklenené dvere a podobne. Voči deťom agresívny nie je, ale mňa nemá problém sotiť tak, že spadnem a ublížim si, alebo mi dať "hlavičku". Svedkov na tieto situácie nemáme, každý v našom okolí si myslí, že máme harmonické manželstvo. Viete mi, prosím Vás, poradiť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je daná právomoc slovenských súdov v manželstvách, kde aspoň jeden z manželov je slovenským štátnym občanom. Tzn. že o rozvode Vášho manželstva môžu rozhodovať slovenské súdy. Ďalšou skutočnosťou podstatnou pre postup vo veci je určenie miestnej príslušnosti slovenských súdov. Tá sa určuje podľa ustanovenia § 92 CMP podľa Vášho súčasného spoločného bydliska. Po ustálení týchto podstatných skutočností je možné pristúpiť k vypracovaniu návrhu na rozvod manželstva. Ohľadom bližšieho postupu, detailov návrhu a najmä úpravy výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode Vám odporúčame dohodnúť si osobný termín konzultácie, kde je možné túto záležitosť bližšie a detailne rozobrať. Termín konzultácie si môžete dohodnúť na našej stránke.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom mimo EU" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom mimo EU (Rozvod)

Rozvod cudzinca (mimo EÚ) so slovenskou občiankou: Je možné, aby sa súd na Slovensku uskutočnil aj bez jeho účasti, ak by sa cudzinec nechcel zúčastniť pojednávania? Môže napísať vyhlásenie, v ktorom potvrdí, že sa neplánuje zúčastniť pojednávania, no s rozvodom súhlasí? Je nutné, aby bol fyzicky prítomný na pojednávaní, alebo môže byť zastúpený advokátom a celé pojednávanie môže prebehnúť bez jeho účasti? Ide o bezdetné manželstvo.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň. Nie je vylúčené, aby súdne konanie o rozvod manželstva prebehlo bez osobnej účasti jedného z manželov na pojednávaní. Možno sa však stretnúť aj so sudcami, ktorí zvyknú trvať na osobnej účasti oboch strán, keďže v konaní o rozvod manželstva ide o statusovú vec.
Každopádne ak je manželstvo bezdetné, druhá strana s rozvodom súhlasí, pričom z účasti na pojednávaní sa riadne ospravedlní, nemal by byť problém pojednávať v neprítomnosti jedného z manželov. Šance na rýchly a bezproblémový rozvod môžete zvýšiť tým, že neprítomný manžel by sa nechal zastúpiť advokátom. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom mimo EU (Rozvod)

Potrebujem sa rozviesť, ale žijem v zahraničí a môj manžel je momentálne vo väzení. Aké informácie potrebujete k tomuto procesu?

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

(odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň, rozvod je možný aj keď je jeden z manželov vo väzení. V prípade ak sa chcete rozviesť a chcete byť v konaní zastupovaná, advokát musí vedieť či má vôbec slovenský súd právomoc rozhodovať. Napíšte nám, kde bývate, v ktorom štáte je manžel a akými štátnymi príslušníkmi ste (obaja).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod s cudzincom mimo EU (Rozvod)

Dobrý deň, už rok a pol čakám na spravoplatnenie rozvodu, keďže sa dosiaľ nepodarilo doručiť rozsudok. Môj manžel je z Afriky. Je možné s tým niečo urobiť? Od súdu nemám žiadnu správu od posledného pojednávania, ktoré bolo pred rokom a pol. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

(odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň, žiadajte ustanoviť opatrovníka na doručovanie. Následne by sa to mohlo doručiť opatrovníkovi a bude to právoplatné. Toto je bežný problém.

 


Trápi vás "Rozvod s cudzincom mimo EU" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom mimo EU (Rozvod)

Dobrý deň, som slovenskej národnosti a môj manžel je občanom Sýrie. Už viac než rok spolu nežijeme a manželstvo nespĺňa žiadnu zo svojich funkcií – manžel so mnou neplánoval založiť rodinu, nestaral sa o moje potreby a naviazal vzťahy s inými ženami. Ráda by som podala žiadosť o rozvod. Sobáš sme mali v Českej Republike, kde sme tiež spolu žili. V súčasnosti pracujem v Českej Republike a mám tu prechodný pobyt. Rada by som sa opýtala, či by pre mňa bolo jednoduchšie žiadať o rozvod na Slovensku. Čelím tiež problému, že neviem, kde sa môj manžel momentálne nachádza. Od jeho známych som sa dozvedela, že je v Sýrii, ale nemám to potvrdené. Nemám jeho súčasnú adresu, jeho mobilné číslo je zrušené a ani jeho rodina mi nedokáže presne povedať, kde sa v súčasnosti nachádza. Potrebujem, aby rozvod prebehol bez komplikácií a v čo najkratšom čase, pretože sa obávam, že by mohol narobiť dlhy a pritiahnuť ma tak do problémov. Vopred vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom mimo EU

(odpoveď odoslaná: 12.02.2015)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o rozvod s cudzincom mimo EÚ (Európskej únie) uplatňuje sa zákono medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, podľa ktorého je na založenie právomoci slovenského súdu potrebné, aby jeden z manželov bol občanom Slovenskej republiky. Nie je teda dôležitá národnosť ale štátna príslušnosť. Ak ste občiankou SR, máte právo podať návrh na rozvod s cudzincom mimo EU aj na Slovensku.

 

Rozvod sa dá urýchliť správnym postupom, správny vyplnením žiadosti o orzvod. Čo sa týka pobytu manžela, pokiaľ ho neviete zistiť, spôsobí to mierne predĺženie súdneho konania, je však možné požiadať súd, aby ustanovil Vášmu manželovi opatrovníka, ktorý ho bude zastupovať. Všetky listiny sa budú doručovať tomuto opatrovníkovi s tým, že sa budú považovať za doručené, aj keď sa o nich manžel nedozvie. Takýto rozvod môže trvať aj 6 mesiacov (niekedy aj viac).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod s cudzincom mimo EU" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.