POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či môže súd predbežným opatrením rozhodnúť o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča. Dieťa bolo súdom zverené do starostlivosti mojej bývalej priateľke, ktorá sa však svojím nerozvážnym konaním dostala do väzenia. Vec potrebujem riešiť rýchlo, pretože dieťa zostalo samo so svojou nevlastnou 19-ročnou sestrou. Vyjde mi súd v ústrety? Rozhodne predbežným opatrením o tom, že dieťa má byť odovzdané do mojej starostlivosti?

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

Dobrý deň, súd pri rozhodovaní v tomto prípade musí prihliadať na záujem dieťaťa. Pokiaľ je rodič, ktorému bolo dieťa zverené vo väzbe, druhý rodič má nielen právo ale aj povinnosť sa o dieťa postarať. Okrem predbežného opatrenia na odovzdanie dieťaťa do starostlivosti druhého rodiča Vám odporúčam podať aj návrh na zmenu zverenia.

 

Pripájam rozhodnutie Krajského súdu v Žiline sp. zn. 7CoP/5/2008:

 

Predbežné opatrenie je najtypickejší zabezpečovací prostriedok civilného procesu, ktorý sa uplatňuje v činnosti súdu pred začatím konania, ale aj v konaní o veci samej. Ide o provizórnu úpravu pomerov účastníkov konania s cieľom umožniť plynulý priebeh rozhodovania vo veci samej. Takéto rozhodnutie je len dočasné, obmedzuje sa na dosiahnutie predbežných účinkov, neprejudikuje výsledok konania pred súdom. Vydanie predbežného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy. Jedným zo základných predpokladov nariadenia predbežného opatrenia je v zmysle ustanovenia § 75 ods. 2 OSP aj odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy.

 

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. b) OSP predbežným opatrením súd môže účastníkovi uložiť najmä, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd.

 

Obsah tohto predbežného opatrenia úzko súvisí s otázkou výchovy maloletého dieťaťa. Starostlivosť, ktorá môže byť obsahom predbežného opatrenia je inštitútom procesného práva a nie je totožná s výchovou. Odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti osoby, ktoré určí súd je faktickým opatrením, ktoré neanticipuje otázku budúcej výchovy. Odovzdanie do starostlivosti druhého z rodičov trvá dovtedy, kým súd nerozhodne o výchove maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako napísať návrh na predbežné opatrenie? Som babka, ktorá úplne nahradila úlohu matky svojej dcéry. Ako mám postupovať, keď otec maloletého dieťaťa nebol súdom zverený do opatery? Dcéra má dieťa vo výchove len na základe dohody rodičov. Vnuk by bol dočasne u svojho otca, až kým by súd nerozhodol o jeho zverení do výchovy otca.

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 26.03.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ o starostlivosti maloletého dieťaťa súd doposiaľ nerozhodol, je možné predbežným opatrením upraviť pomery tak, aby bolo o dieťa postarané.

Tak ako matka, tak aj jeho otec sa o dieťa môže starať, pokiaľ to nie je v rozpore s nejakým súdnym rozhodnutím týkajúcim sa maloletého dieťaťa. 

Predbežné opatrenie je charakteristické svojou dočasnosťou a nevyhnutnosťou upraviť pomer, v čo najlepšom záujme maloletého dieťaťa. 

Návrh sa podáva na rovnaký súd, ako ten, ktorý rozhoduje o zverení dieťaťa. Je potrebné v ňom uviesť meno a dátum narodenia dieťaťa, rodičov, a okolnosti, ktoré Vás priviedli k tomuto návrhu. 

Podľa § 367 Civilného mimosporového poriadku, neodkladným opatrením môže súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého dočasne pri sebe, maloletého dočasne odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti.

K samotnému návrhu na predbežné opatrenie by som určite odporučila využiť služby advokátskej kancelárie, ktorá pripraví kvalifikované podanie po formálnej stránke tak, aby súd rozhodol bez nariadenia pojednávania ale najmä v čo najkratšom čase. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Moja bývalá priateľka bola odsúdená na trest odňatia slobody a naše deti sú momentálne u jej matky. Nikto ma ako otca detí neinformoval o jej uväznení. Aktuálne pracujem v Česku a podal som návrh, aby som mohol mať deti u seba. Prosím, aká je pravdepodobnosť, že mi súd deti zverí? Počas prázdnin ku mne do Česka chodia, mám byt a zázemie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, pokiaľ je vaša bývalá partnerka vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, potom je namieste, aby ste podali návrh na zmenu rozhodnutia o úprave práv a povinností k vašim maloletým deťom. Vy ako rodič ste prvý, kto je oprávnený mať deti v starostlivosti a nie stará matka. Vzhľadom na to, môžete podať na súd návrh, resp. lepšie by bolo riešiť to formou neodkladného opatrenia, nakoľko tu nastali okolnosti, kedy je nevyhnutné bezodkladne upraviť pomery. 

Vzhľadom na uvedené, existuje tu veľká šanca, že by súd pristúpil k zmene zverenia. Môžete preto podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým budete žiadať zmenu zverenia. V tomto však odôvodnite okolnosti, prečo žiadate súd, aby rozhodol vo veci neodkladne (t. j. 7 dní), a teda, že matka, ktorá má deti zverené pôvodným súdnym rozhodnutím bola vzatá do väzby / do výkonu trestu, a teda v súčasnosti sa o nich nedokáže plnohodnotne postarať, dôsledkom čoho je odôvodnená zmena vo výkone starostlivosti o ne.  Príslušným na podanie návrhu bude súd, v obvode ktorého majú deti bydlisko. 

Ak by ste potrebovali pomôcť s podaním návrhu, dajte nám vedieť a pomôžeme vám s tým.


Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dobrý deň,
potrebujem radu ohľadom postupu. Snažila som sa dohodnúť s manželom ohľadom detí. Chcela by som podať žiadosť, v ktorej by som požiadala, aby som mala deti u seba až do rozhodnutia súdu.

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň, pokiaľ sa neviete s manželom dohodnúť na starostlivosti o mal. deti do právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode vášho manželstva a úprave práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode manželstva, potom môžete podať na súd návrh na nariadenie nedokladného opatrenia vo veci zverenia mal. detí na čas do rozvodu do Vašej osobnej starostlivosti. V návrhu súčasne žiadajte, aby Vám manžel na výživu mal. detí prispieval mesačne konkrétnou sumou. Výživné žiadajte na každé dieťa osobitne. Nakoľko sa jedná o neodkladné opatrenie vo veciach starostlivosti o maloletých, súd by mal o ňom rozhodnúť do 7 dní od doručenia návrhu. V tejto lehote je povinný aj vyhotoviť uznesenie. Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia je vykonateľné vyhlásením. Ak sa nevyhlasuje, je vykonateľné, len čo bolo vyhotovené. 

 


Trápi vás "Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj priateľ mal predbežné zverenie našej jednoročnej a polročnej dcéry do opatery. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť počas nášho rozchodu, no neskôr sme sa znovu dali dokopy a fungujeme ako rodina. Ako môžem zrušiť predbežné opatrenie otca, aby sme obaja znovu získali rovnaké rodičovské práva? Zatiaľ som žiadny vzor takéhoto dokumentu nenašla. A je následne možné prehodiť rodičovský príspevok na mňa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Dobrý deň, na to, aby došlo k zrušeniu tohto rozhodnutia, musí otec dieťaťa podať návrh na je ju o zrušenie s odôvodnením, že pominuli dôvody na nariadené tohto opatrenia. Súd vydá uznesenie v ktorom ho zruší. Potom požiadajte priateľa aj o prehodenie príspevku na Vás. 


Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Môj 9-ročný syn bol zverený do náhradnej starostlivosti starých rodičov. Pred mesiacom mi bol opäťovne zverený do mojej starostlivosti. Dieťatov otec, ako aj starý otec, sa však odvolal. Maloletý veľmi psychicky trpí tým, že ešte nemôže byť so mnou, dokonca už raz utiekol za mnou od starého otca. Keď je so mnou cez víkend, odmieta ísť späť k starému otcovi a dostáva sa do veľmi zlého stavu. Môžem v takomto prípade nechať syna u seba, okamžite zavolať sociálneho pracovníka a podať návrh na predbežné opatrenie, aby syn mohol u mňa zostať až do odvolacieho pojednávania, na ktorom sa rozhodne? Je možné, aby súd v tomto prípade rozhodol do 24 hodín, vzhľadom na bezpečnosť dieťaťa? Starý otec je agresívny. Môžem odmietnuť odovzdať mu syna, ak zavolá políciu a syn nebude chcieť ísť s ním? Chcela by som postupovať tak, aby to bolo aj právne v poriadku. Môžete mi prosím poradiť?

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň,

orgány musia rozhodovať tak, aby to bolo v najlepšom záujme dieťaťa. Ak dieťa chce byť s rodičom a ten si plní riadne svoje rodičovské práva a povinnosti, je pre dieťa lepšie, ak ho vychováva rodič, ako nejaká iná, tretia osoba. Ak bolo súdnym rozhodnutím dieťa zverené do Vašej starostlivosti, potom sa musíte riadiť súdnym rozhodnutím. 

 

Podľa § 367 CMP Neodkladným opatrením môže súd nariadiť, aby ten, kto má maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti. O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do siedmich dní od doručenia návrhu. V tejto lehote súd uznesenie vyhotoví. Uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia je vykonateľné vyhlásením; ak sa nevyhlasuje, je vykonateľné, len čo bolo vyhotovené. 

Ak bude dieťa u starého rodiča a ten Vám ho odmietne dať, potom môžete podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. V návrhu je potrebné odôvodniť, že dieťa nechce byť u starého otca a že chce byť s Vami. Takéto rozhodnutie, ak ho súd vydá, je vykonateľné doručením.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dnes nadobudlo platnosť neodkladné opatrenie. O jeho platnosti som otca dieťaťa včera informovala a dala som mu inštrukcie, ako mi má dieťa odovzdať. Napriek tomu to neurobil. Keď som sa osobne dostavila s mojou kamarátkou a požiadala ho, aby mi vrátil dieťa, vysmial sa mi a potom odišiel, tvrdiac, že dieťa nie je s ním (pravdepodobne sa v dome ani nenachádzalo). Na miesto sa dostavila aj polícia, ale prišla v momente, keď už môj bývalý partner odišiel. Napriek tomu sme všetko zdokumentovali. Myslíte si, že sa to môže považovať za trestný čin? Platnosť opatrenia je síce od dnešného dňa, ale ešte nemá právoplatnú moc. Dieťa som už dva týždne nevidela, pretože mi jeho otec bráni v kontakte s ním. Bol naňho podané aj trestné oznámenie na polícii, pretože ma fyzicky napadol.

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, ak máte v rukách predbežné vykonateľné rozhodnutie, neodkladné opatrenie, potom okrem trestného oznámenia podajte aj návrh na výkon rozhodnutia na súd. Otec musí rešpektovať nariadené neodkladné opatrenie.

Za každý deň mu môže súd uložiť povinnosť zaplatiť 200 eur pokutu.

Dva týždne je už dosť dlhá doba.


Trápi vás "Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné nájsť na internete návrh na zrušenie predbežného zverenia do osobnej starostlivosti, ktoré bolo pred rokmi udelené starej mame môjho syna? Momentálne máme záujem o spätnú zmenu do osobnej starostlivosti na mňa - matku. Zatiaľ som sa k oficiálnemu vzoru nedostala. Ďakujem.

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 02.09.2016)

Dobrý deň,

na internete môžete nájsť rôzne vzory, no nemusia byť vždy správne. Ak chcete, aby bolo dieťa zverené opäť do Vašej osobnej starostlivosti, musíte podať na súd návrh. Návrh musí obsahovať to, kto ho podáva, akej veci sa týka (návrh na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti), musíte opísať rozhodujúce skutočnosti a priložiť dôkazy. Návrh musí byť podpísaný a datovaný. Návrh je potrebné adresovať správnemu miestne príslušnému súdu, čo je v prípade maloletého okresný súd v ktorého obvode má maloletý bydlisko. Dodávam, že súd je povinnný posudzovať návrh podľa toho, čo je jeho obsahom a nie podľa jeho formy (ako je nazvaný a pod.). 

Ďalšou dôležitou vecou je, že súd môže rozhodnutie zmeniť, len ak nastane zmena pomerov. Inak povedané za určitého stavu (pomerov) súd rozhodol, že zveruje dieťa do starostlivosti starej matky. Ak sa pomery zmenili (napr. si rodič nájde lepšie bývanie, či prácu), ide o zmenu pomerov. Tú treba súdu preukázať a ten na základe toho rozhodne, či dieťa zverí do Vašej osobnej starostlivosti alebo nie. 

V komplikovanejších prípadoch je lepšie obrátiť sa na advokáta, ktorý si vec dôkladne preštuduje a odporučí najlepší možný postup.


Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Moja manželka sa chce so mnou rozviesť. Návrh na rozvod ešte nepodala. Do tej doby by som chcel získať do svojej starostlivosti našu 3-ročnú dcérku. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak sa nedohodnete s manželkou, potom bude potrebné podať návrh na súd na úpravu práv a povinností k dieťaťu na čas do rozvodu.


Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Podala som na okresnom súde v Trenčíne návrh na zverenie detí do opatery matky. Na sociálke mi povedali, že súd sa môže konať od minimálne 1 do 8 mesiacov. Deti žijú s otcom, ktorý sa oženil 2-krát a deti si nerozumejú s jeho manželkou. Syn chorľavie, rapidne schudol a nechce byť v spoločnej domácnosti s nimi, rovnako ako dcéra. Chcem sa opýtať, môžem podať návrh na predbežné opatrenie dovtedy, kým prebehne normálny súd?

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, návr na nariadenie predbežného opatrenia do rozhodnutia vo veci samej môžete dať, avšak takýto návrh musíte dostatočne odôvodniť a podložiť dôkazmi. Ak nemáte dôkazy a návrh zostane len vo forme tvrdení, potom Vám súd pravdepodobne nenariadi predbežné opatrenie.


Trápi vás "Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dcéru, ktorá má s bývalým priateľom 8-ročného syna. Z dôvodu neschopnosti priateľa uživiť rodinu, našla si dcéra prácu v zahraničí. Tri roky živila nielen svojho syna ale aj priateľa, ktorý nemal záujem nájsť si žiadnu prácu. Keď priateľa po troch rokoch odmietla živiť a chcela si zobrať syna k sebe do zahraničia, kde si za tie roky vybudovala zázemie, získala veľmi dobre platenú prácu a zabezpečila všetky podmienky pre spoločný život so synom, ex-priateľ jej odmietol syna dať. Dcéra podala návrh na súd na zverenie dieťaťa do jej osobnej starostlivosti. Týždeň pred pojednávaním súdu uzatvorila dcéra s ex-priateľom dohodu, v ktorej sa dcéra zaviazala uhrádzať na výživu maloletého 140,- Eur mesačne a ex-priateľ sa zaviazal k odovzdaniu maloletého k dátumu 30.06.2016. Súd predmetnú dohodu založil do spisu, avšak žiadne rozhodnutie, rozsudok a ani uznesenie súdom vydané nebolo. Dohoda rovnako súdom nebola potvrdená. Nakoľko však dcérin ex-priateľ naďalej nikde nepracuje a „žije“ z výživného, ktoré dcéra pravidelne posiela a vyslovene každú platbu očakáva, rozhodla sa dcéra posielať minimálne výživné vo výške 30,- Eur a zvyšok dohodou dojednanej sumy výživného zasiela na účet maloletého, ktorý zriadila na meno maloletého a za tým účelom, aby v prípade potreby maloletého boli finančné prostriedky kedykoľvek maloletému k dispozícii. Podotýkam, že čo sa týka ošatenia, obuvi, školských potrieb a hračiek, všetko nakupuje dcéra. Z dohodou upravenej čiastky sa financovalo len stravovanie maloletého, poprípade iné výdavky potrebné pre školské účely, ostatné prostriedky boli využívané ex-priateľom na zabezpečenie jeho potrieb. Ex-priateľ sa žiadnym spôsobom na výžive a osobnostnom rozvoji maloletého žiadnymi finančnými prostriedkami nepodieľa, ale syna matke opakovane odmieta dať a ako sám maloletý ešte pred tým, ako sa dcéra rozhodla neposielať dohodnuté výživné povedal, že otec nemá v úmysle jej ho odovzdať ani 30.06. a nemá ani v úmysle v žiadnom bode dohodu dodržať. Dieťa momentálne žije so svojim otcom ktorý je čiastočne invalidný, v dome jeho 82-ročnej starej matky, ktorá opatruje svoju slepú dcéru, ktorá je matkou otca dieťaťa. Otec dieťaťa aj napriek tomu, že už niekoľko rokov nikde nepracuje, je neustále pod vplyvom návykových látok. Avšak, keď „príde“ návšteva z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, otec maloletého je triezvy, všetci sa maloletému venujú, maloletý je spokojný. Pritom niekoľkokrát mne, ako jeho starej mame telefonoval, aby som prišla poňho, že „tam nechce byť,“ nehovoriac o tom, že u maloletého je živená nenávisť voči matke a aj voči starým rodičom zo strany matky. My, ako starí rodičia máme zo strany otca dieťaťa zakázané s maloletým komunikovať akýmkoľvek spôsobom, nakoľko sa dieťa pred otcom vyjadrilo, že nechce bývať ani s otcom, ani s matkou v zahraničí, ale s nami. Prosím, poraďte mi čo mám robiť. Vnuka milujem, nechcem aby mu bolo ubližované ani fyzicky a už vôbec nie psychicky a ani nijakým iným spôsobom, ale rovnako nemám v úmysle prekračovať medze zákona. Existuje nejaká možnosť získať dieťa do osobnej starostlivosti starého rodiča? Čo všetko mám pre zverenie dieťaťa do mojej starostlivosti spraviť? Za akúkoľvek odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď: Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča

(odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň, zverenie dieťaťa do starostlivosti starých rodičov nie je možné, ak majú deti rodičov, ktorí sú schopní sa o dieťa postarať (resp. aspoň jedného z nich). To, že sa nevydalo žiadne rozhodnutie na súde bolo predpokladám na základe dohody rodičov. Inak by súd vydal rozhodnutie. Súd musel konanie nejako ukončiť. 

Riešením je predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča. Dcéra by mala ešte raz podať návrh na súd, žiadať nariadiť predbežné opatrenie a zároveň rozhodnutie vo veci samej. V súdnom konaní musí preukázať to, že otec nie je schopný sa o dieťa postarať. Pokiaľ by sa jej podarilo preukázať to, otec je pod vplvyvom návykových látok, pomohlo by to. Aj Vy ako starí rodičia môžete ísť svedčiť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predbežné opatrenie odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.