Máte
otázku?

Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal, ako mám postupovať v situácii, kedy moja partnerka musí vyzdvihnúť môjho syna zo škôlky počas môjho pracovného zaneprazdnenia. Stáva sa tak počas doby, keď mám syna zvereného do opatery. Exmanželka sa však odmieta poskytnúť škôlke splnomocnenie na prevzatie dieťaťa. Ďakujem vám za rýchlu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?

Dobrý deň, dôležitou skutočnosťou je fakt, akým spôsobom sú upravené rodičovské práva a povinnosti v rozsudku o rozvode manželstva. Z pravidla však rodičovské práva a povinnosti, ktorými sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa, správa majetku maloletého dieťaťa, patria obom rodičom. Pri ich výkone sú rodičia povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. V bežných veciach je preto oprávnený rozhodovať každý z rodičov samostatne, bez súhlasu druhého rodiča. V zmysle § 7 ods. 8 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, môže zákonný zástupca na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy písomne splnomocniť pedagogickým zamestnancom známu osobu. Podľa môjho názoru je splnomocnenie na prevzatie dieťaťa bežnou vecou, o ktorej ste oprávnený rozhodnúť samostatne.

Trápi vás "Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy? (Rodinné právo)

Som v priebehu rozvodového konania a manželka sa odsťahovala ku svojmu priateľovi, pričom si vzala svoje osobné veci, teda oblečenie. Vyhráža sa mi, že ak jej nedám k dispozícii robot, mixér, fritézu, odšťavovač a mlynčeky, príde si pre veci s policajtmi. Povedal som jej, že tieto predmety sú naše, nie len jej. Má právo na tieto veci? Ešte sme majetkové vzťahy právne nevyriešili. Všetko sme kúpili zo spoločných peňazí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2018)

Dobrý deň, 
odpoveď na Vašu otázku je potrebné hľadať v ust. Občianskeho zákonníka, konkrétne ust. v § 144 (citujeme) :
"Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste v rozvodovom konaní, teda bezpodielové spoluvlastníctvo trvá, nie ste povinný tieto veci manželke vydať.
Polícia nie je oprávnená predmetnú vec riešiť a Vy nie ste povinný z tohto dôvodu políciu ani vpustiť do bytu.

Nevieme, aký je rozsah majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva, ale možno v záujme veci a pre Váš pokoj môžete - nemusíte - ňou požadované veci resp. veci podľa Vášho uváženia - veci manželke odovzdať a to proti podpisu s vyhotovením fotografií, samozrejme formou zápisu s podpísaním oboch zmluvných strán.

Ak by manželka teraz podala návrh na súd na vydanie týchto veci cestou súdu, súd by takýto návrh zamietol.


 
 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy? (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem pomoc. Po rozvode boli deti zverené do starostlivosti matky. Je mi umožnené stretnutie s nimi v určité dni. Problém vzniká so škôlkou, keďže moja bývalá manželka zakázala, aby moju priateľku vyzdvihla deti, keď som v práci. Priateľku som predstavil aj v samotnej škôlke a napísal splnomocnenie. Avšak nikto to nerešpektuje a odvolávajú sa na zákon o rodine. Prosím o radu.

Odpoveď: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?

(odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Dobrý deň,

podľa môjho právneho názoru, treba rešpektovať to, že zákon o rodine je stále súkromnoprávny predpis, a preto by sa mala rešpektovať aj zmluvná voľnosť. Ak Vy, ako nositeľ rodičovských práv sa rozhodnete splnomocniť inú osobu, ktorá je Vašou osobou blízkou na to, aby vyzdvihla Vaše dieťa zo škôlky, v čase keď tak vy urobiť nemôžete a je to v záujme maloletého, potom by Vám v tom nemal nikto brániť. Podobná je totiž napr. aj situácia, kedy by napr. matka nemohla zo škôlky vyzdvihnúť a poslala by napr. starú matku, prípadne kamarátku, či svojho priateľa. Podľa môjho názoru nie je možné vykladať zákon o rodine až takto prísne a zneužívať rodičovské práva, ako sa to snaží robiť matka.


Podotázka: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy? (Rodinné právo)

Som učiteľkou v materskej škole a rada by som vedela, či platí súdne rozhodnutie o tom, kedy sa môže otec stretávať s deťmi aj pre nás, alebo či platí zákon o rodine, podľa ktorého sú obaja rodičia rovnocenní zákonní zástupcovia a môžu si prísť pre dieťa kedykoľvek. Podľa akého zákona môžem, resp. nemôžem, odovzdať otcovi jeho dieťa, keď príde do materskej školy, ak podľa súdneho rozhodnutia ho nemá mať? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň. Ak bol právoplatným, resp.  vykonateľným súdnym rozhodnutím určený styk maloletého dieťaťa s rodičom, takýmto rozhodnutím by sa malo riadiť aj predškolské zariadenie, ktoré maloleté dieťa navštevuje. V uvedenom smere sú rozhodujúcimi predpismi predovšetkým zákon o rodine a Občiansky súdny poriadok.


Trápi vás "Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné splnomocniť partnera na zastupovanie zákonného zástupcu pri riešení školských záležitostí (vybavovanie náležitostí týkajúcich sa triedneho fondu pri prestupe dieťaťa na inú školu)? Splnomocnenie sme škole doručili, avšak triedna učiteľka, od ktorej žiadame vyúčtovanie triedneho fondu, to odmieta rešpektovať. Čo v takom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, splnomocnenie je možné urobiť. V podstate triedna učiteľka akoby odmietala samotného zákonného zástupcu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem splnomocniť družku na prevzatie dieťaťa z materskej školy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.