Máte
otázku?

Styk dieťaťa so starými rodičmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Dobry den, moja otazka znie: Ako spravne napisat navrh na upravu styku s dietatom so starymi rodicmi. Moji rodicia by si chceli podat tento navrh z dovodu, ze rozchod (brat a jeho partnerka neboli zosobaseni) mojho brata bol dost zlozity, skoncilo to tak, ze sa opil a partnerke podpalil auto, bol vzaty do vazby a tam caka uz 2 mesiace na sud. Jeho partnerka zila s mojimi rodicmi v spolocnej domacnosti vyse 3 roky, za ten cas sa narodil aj ich vnuk (teraz ma 3 roky , takze k mojim rodicom, jeho starym rodicom, ma silnu citovu vazbu. Momentalne tato byvala priatelka mojho brata nekomunikuje ani s mojimi rodicmi, s nikym. Moji rodiacia maju velky zaujem budovat si dalej s vnucikom vztah, ktory bol velmi krasny, maly bol zavisly na babke a dedovi. Teraz by si radi podali ten navrh na sud, aby mohli byt nadalej v kontakte s vnucikom, ale zial netusime ako tento navrh napisat, kolko dni v mesiaci si mozu ziadat a na kolko hodin. Ako je to so stykom dieťaťa so starými rodičmi. Dakujem velmi pekne.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Dobrý deň,

právnu úpravu styku dieťaťa so starými rodičmi možno nájsť v § 25 ods. 5 Zákona o rodine. 

V tomto ustanovení sa uvádza: Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

 

V odseku 5 zákonodarca v súlade s čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa zakotvil možnosť úpravy styku dieťaťa aj s blízkymi osobami. Blízkou osobou podľa § 116 OZ je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

 

Príbuznými sa rozumejú aj starí rodičia. Na to, aby súd určil styk dieťaťa so starými rodičmi je dôležité, že dieťa ma vybudovaný vzťah so starými rodičmi. Pretrhnutie puta s dieťaťom môže mať na dieťa zlý dopad, čo by potvrdil podľa môjho názoru každý psychológ. S týmto je potrebné argumentovať na súde. Je veľmi dôležité, aby starí rodičia podali návrh na súd čo najskôr... zároveň môžu podať návrh na nariadenie predbežného opatrenie, ktoré bude platiť do času, kým súd nerozhodne vo veci samej.

 

Návrh na určenie styku dieťaťa so starými rodičmi spolu s predbežným opatrením je veľmi špecifický a preto odporúčam, aby Vám ho vypracoval advokát vo Vašom okolí. Vzhľadom na to, čo ste napísali si dovolím tvrdiť, že súd styk so starými rodičmi určí. 

 

Pokiaľ ide o intenzitu styku dieťaťa so starými rodičmi, obyčajne súdy určujú 1x za mesiac na niekoľko hodín. To je najčastejšie. Váš prípade je špecifický aj v tom, že dieťa bolo so starými rodičmi každý deň, preto by som Vám navrhoval žiadať upraviť styk buď 2x do mesiaca alebo 1x do mesiaca cez celý víkend. 

 

Paragraf 25 ods. 5 druhá veta odkazuje na primerané použitie odsekov 1 až 4, styk dieťaťa s týmito blízkymi osobami môže byť aj predmetom dohody medzi rodičmi podľa § 25 ods. 1. Rozhodnutie R 63/1965 rozoberalo uvedenú problematiku. Podľa tohto rozhodnutia pri rozhodovaní o tom, či a za akých podmienok možno uložiť rodičom povinnosť strpieť, aby sa ich dieťa stýkalo s inou osobou, ktorá nežije s nimi v spoločnej domácnosti, ktorej dieťa nie je zverené do výchovy a ktorá nemá na styk s dieťaťom právny nárok, treba vychádzať z toho, že tu ide o obmedzenie rodičovských práv rodičov, ktoré môže súd vysloviť len z dôvodov uvedených v § 44 ods. 1 a 2 zákona o rodine (teraz § 38). Súčasná právna úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko, zároveň akceptuje, že dieťa môže mať ku svojim starým rodičom alebo iným príbuzným silné citové väzby, tieto osoby mohli pomáhať pri jeho výchove už od malička a dieťa je na nich citovo naviazané a prerušenie stykov s nimi by mohlo narušiť stabilitu výchovného prostredia, jeho duševný a citový rozvoj a pod. Súd však musí prihliadať aj na vek, zdravotný stav a pod. týchto príbuzných.

 

Zároveň musí súd vziať do úvahy okrem záujmu dieťaťa aj to, že podľa Zákona o rodine majú rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa rodičia, ktorí majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, čo mame robiť. S manželom veľmi túžime vidieť nášho vnuka, ktorý ma deväť mesiacov. Na jeho krstinách, keď mal mesiac, mi nevesta vynadala a povedala, že to nie je žiadna bábika šušu. Tak sme ho nemali ani na rukách. Náš syn sa jej asi bojí. Naliehame na neho, že ho chceme vidieť aspoň cez videohovor. Bývame ďaleko, sám sa s ním bojí ísť tak ďaleko. Prosím poraďte, čo by sme mali alebo mohli urobiť. Ďakujem. S pozdravom. 

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2021)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej situácii aj Vašej snahe stretávať sa s vnukom. Najvhodnejšie by bolo, keby ste sa na podmienkach stretávania s vnukom vedeli dohodnúť, a to s oboma rodičmi. Ale chápem Vašu situáciu. 

Zákon o rodine však v ust. § 36  ods. 1 umožňuje upraviť styk maloletého dieťaťa aj s blízkymi osobami. Keďže ste ako starí rodičia príbuzní v priamom rade, ste v zmysle zákona blízkou osobou k maloletému vnukovi. V zásade platí, že styk so svojou rodinou má dieťaťu zabezpečiť vždy rodič v rámci času s dieťaťom. Váš syn ako otec dieťaťa má rovné rodičovské práva a povinnosti ako matka dieťaťa. Preto, ak Vás chce prísť navštíviť s vnukom, nie je správne konanie nevesty, keď mu vo výkone tohto práva bezdôvodne bráni.

Pokiaľ by Vaša nevesta nebola ochotná dohodnúť sa a nechcela to dovoliť ani vášmu synovi, môžete sa obrátiť na súd a podať návrh na úpravu styku. Súd bude v konaní skúmať, či je určenie styku podľa návrhu potrebné v záujme maloletého dieťaťa a či si to vyžadujú pomery v rodine. Súd bude zisťovať názoroch oboch rodičov na úpravu styku s blízkymi osobami, pretože výchova dieťaťa je v prvom rade zverená jeho rodičom. Súd by mal rešpektovať zhodnú vôľu rodičov. Ak by tá bola rôzna, teda ak by nevesta napriek súhlasu vášho syna nesúhlasila so stretávaním, súd by mal zvážiť konkrétne okolnosti prípadu. Ak by úprava styku bola v záujme maloletého vnuka a pomery v rodine by si to vyžadovali, je vysoko pravdepodobné, že vášmu návrhu vyhovie a úpravu styku upraví.

Návrh môžete podať na miestne príslušný súd, ktorým je súd, v obvode ktorého má váš vnuk v čase začatia konania bydlisko určené dohodou.

Styk sa upravuje obyčajne na niekoľko hodín 1x za mesiac. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Nevesta nám nedovolí sa stretávať s vnučkou. Písali sme jej aj sms-ky, ktoré ignoruje. Dá sa to riešiť aj bez súdu?

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
bez súdu sa to dá riešiť iba formou mediácie alebo iného dobrovoľného a nevynútiteľného spôsobu (rozhovoru). Podľa súdnej praxe majú starí rodičia prioritne uskutočňovať svoj styk s maloletým dieťaťom v čase, kedy je ich vnučka v starostlivosti ich syna. Tzn. keď má Váš syn cez víkend vnučku, vtedy by ste sa s ňou mali stretávať. Ak však Váš syn nejaví záujem o dieťa a nevykonáva styk, môžete podať na súd návrh na úpravu Vášho styku s vnučkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať ohľadom dvoch veci po prvé môj bývali neplatí pravidelne výživné, zaplatí ho každý druhý mesiac dá sa s tým niečo robiť? A po druhé môžem podať žiadosť o zakázanie styku so starou mamou môjho syna a s jeho stykom. Dôvod mám vážny manipulujú s ním, malý je potom ako sa s ním rozprávajú strašne nepozorný, nervózny, nechce sa s nimi stýkať, len sa im to boji povedala. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
ak neplatí výživné, a táto jeho povinnosť je stanovená súdnym rozhodnutím, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor zabezpečí, že výživné bude vždy zaplatené včas (samozrejme ak disponuje majetkom podliehajúcim exekúcii alebo má príjem).

Áno, súd za určitých okolností môže zakázať styk starých rodičov s dieťaťom. Takýto zákaz však musí byť v záujme dieťaťa. Ide totiž o to, že záujmom dieťaťa je aj poznať svoju širšiu rodinu, vrátane starých rodičov. Musí však prevážiť jeho záujem na zdravom všestrannom vývoji. Ak na neho vplývajú negatívne a výrazne ho to ovplyvňuje, súd by mal zakázať jeho styk so starými rodičmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné v mojom záujme a syna 5 r. zákaz styku s babkou po jeho otcovej strane. Partner zomrel pred pár mesiacmi, neboli sme manželia, jeho matka ma však obviňuje, vyvoláva, vypisuje a tvrdí, že je všetko moja vina, po strate syna je psychicky labilná. Preto som jej zakázala sa stretávať so synom. 5 rokov žijú v At, my na SK a neprajem si, aby ho kontaktovala. Ozvala sa mi s tým, že ona dá mňa na súd, že ju ja vydieram, že jej nechcem dať vnúča. Môže niečo také urobiť ? Má nato právo ? Prípadne môžem dať ja návrh na zákaz styku so synom pokiaľ na mňa nadáva, obviňuje. Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2020)

Dobrý deň,
ak by ste chceli podať návrh na súd, aby zakázal styk starých rodičov s vnúčatami, takýto návrh súd neschváli.

Podľa ust. § 36 zákona o rodine platí :

"Úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch
(1) Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane."

Blízkymi osobami v zmysle ust. § 116 Obč. zákonníka sú aj rodičia Vášho nebohého manžela. Súdy obyčajne upravia styk maloletých detí so starými rodičmi na niekoľko hodín do mesiaca. Podstatné je to, či styk so starými rodičmi je v záujme maloletého dieťaťa.

Právna úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko, súčasne berie do úvahy, že dieťa môže mať aj k starým rodičom silné citové väzby, a pretrhnutie týchto vzťahov môže mať pre dieťa nepriaznivé následky na jeho duševný a citový život. Súd však musí prihliadať aj na vek, zdravotný stav a pod. starých rodičov.

Odporúčame vec riešiť dohodou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať mám 5 mesačnú dcérku a ja aj môj manžel sa dlhodobo nepohodneme s mojimi rodičmi moja mama si vymýšľa obviňuje nás z veci, ktoré sa nestali, vymýšľa si, že ma muž týra čo absolútne nie je pravda a podobne veci už teraz má reči ako hucka vnučku proti nám. Robí nám veci za chrbtom a nerespeltuje veci ohľadom výchovy malej. Moja otázka znie, či v prípade, že by nás moja mám dala na súd ohľadom úpravy styku s maloletou je možnosť, že by súd nariadil ich styk s maloletou napriek nášmu nesúhlasu, keďže mala je naozaj ešte maličká a nemá vytvorený vzťah so starými rodičmi. Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine platí :
"Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."
V otázke uvádzate, že dieťa má 5 mesiacov; preto sme názoru, že pokiaľ by aj teraz podali starý rodičia návrh na súd, súd vzhľadom na vek dieťaťa aj keď by sme brali do úvahy, že o tomto bude rozhodnuté v najbližších mesiacoch, tento by zamietol, keďže dieťa je veľmi malé, aby bolo žiadúce, aby upravil styk maloletého so starými rodičmi, keďže jeho vek vyžaduje starostlivosť a blízkosť hlavne jeho matky a otca. 

Naviac vami uvedené dôvody aj v neskoršom veku dieťaťa by mohli byť dôvodom, aby súd návrh zamietol.

Poznamenávame, že pokiaľ ide o intenzitu styku dieťaťa so starými rodičmi, obyčajne súdy určujú 1x za mesiac na niekoľko hodín. 


Citujeme z rozsudku Krajský súd Trnava Spisová značka: 24CoP/13/2016 z 20. 04. 2016 :

"Odvolací súd považoval za primeranú okolnostiam daného prípadu úpravu styku predbežným opatrením tak, že starí rodičia sú oprávnení stretávať s maloletou O. každú tretiu nedeľu v mesiaci v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. za prítomnosti matky, zohľadniac vek maloletej, jej denný režim spojený s popoludňajším spánkom, ako aj vzdialenosť medzi bydliskami. Prítomnosť matky maloletej počas úpravy styku starých rodičov je nevyhnutná, nakoľko ide o dieťa vo veku 1 a pol roka, ktoré je prirodzene naviazané na matku, starí rodičia a maloletá sa nepoznajú, stretli sa iba raz."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Mám 3 ročne dievčatko, ktoré je zverené do mojej starostlivosti, styk upravený nemáme, otec platí výživné, občas príde malú pozrieť, ak mu to vyhovuje. Ta ho už však aj odmieta, lebo si pamätá, že nám psych. ubližoval.
Otázka moja znie- je moja povinnosť informovať v prípade záujmu jeho matku, čiže babku dcérky a musím ísť ku ním, ak si vyžiadajú kontakt? Musím vyhovieť ich požiadavkám, alebo môžem teda navrhnúť aspoň, aby kontakt prebehol doma, aby mala mala istotu? Prípadne nemusím umožniť vždy kontakt? Malá jeho návštevy zle znáša, pocikáva sa, v noci plače, na druhý deň je agresívna. Jeho mama sa o malú nikdy nezaujímala, až teraz. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 25 zákona o rodine platí :

"(1) Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

(2) Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.

(4) Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

(5) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak súdnym rozhodnutím nebol upravený styk so starými rodičmi, nie ste povinná im ho ani umožniť prípadne ich ani informovať.

Nateraz je to na Vašom rozhodnutí, či stretnutia so starými rodičmi umožníte alebo nie, ako aj to, kde sa budete stretávať, či u Vás doma, alebo na inom mieste. Sme však názoru, že aj starý rodičia svoj význam v živote malého dieťaťa tiež zohrávajú.

Pokiaľ sa jedná o otca maloletej, potom by zrejme bolo pre Vás vhodnejšie, aby ste styk s otcom dieťaťa upravili písomne dohodou a túto dali na schválenie na súd.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som prosím Vás poradiť. Mám dieťa ale ex (otec) dieťaťa nie je v rodnom liste dieťa, má už pol roka. Žijeme v Nemecku už to tu rieši aj súd. Chcela by som sa informovať ak bude otec v RL dieťaťa, či ma môže nútiť cestovať na SK za jeho matkou (babkou nášho dieťaťa) alebo, či ona je povinná prísť sem kde má dieťa trvalé bydlisko. Nemáme vôbec dobré vzťahy no isto sa nemienim trepať 900 km, aby babka videla vnučku. Ak chce nech ju príde pozrieť sem. Moja otázka je, že ako je to prosím Vás právne, vedeli by ste mi prosím Vás poradiť? V kontakte brániť nebudem ale cestovať toľko km s tak malým dieťaťom sa mi naozaj nechce. Ďakujem pekne a prajem pekný deň.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

ak sa so starými rodičmi nedohodnete na podmienkach styku, otec dieťaťa, keby ste uzatvorili manželstvo, ani manžel, Vás nemôže nútiť, aby ste cestovali s maloletým dieťaťom na územie Slovenska.

Ak by nastala tá situácia, že starý rodičia zo SR sa chcú s maloletým dieťaťom stretávať a nedohodli by ste sa, starý rodičia by sa museli obrátiť na súd, ktorý by o podmienkach styku rozhodol.

Súdne konanie môže trvať pomerne dlhý čas, a vzhľadom na nízky vek dieťaťa je málo pravdepodobné, aby Vám uložil povinnosť cestovať s dieťaťom na Slovensko, keďže to nie je v záujem dieťaťa.

Uvádzame prípad, ktorý riešil Krajský súd v Trnave (sp. zn. 24CoP/72/2015), kde pri veku detí 5 a 8 rokov určil oprávnenie na stretávanie so starými rodičmi dvakrát ročne v mieste ich bydliska v Nemecku a teda nie tak, že matka maloletých deti bude musieť doniesť na Slovensko.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa poradiť. Moja kamarátka, ktorá zomrela je tomu štyri mesiace, mala s manželom 9 ročnú dcéru. Keď ešte žila pomáhal im vo všetkom jej otec teda dedko malej. Aj, keď mal sám zdravotné problémy vždy sa im venoval hral sa s vnučkou. Dedko ju vozil do škôlky zo škôlky, a tak to bolo aj v čase školy. Dedko sa veľmi staral o svoju chorú dcéru aj vnučku. On bol pre malú veľmi dôležitý vnučka ho mala rada. Otec tej mojej kamarátky nemal dobrý vzťah so zaťom. Odkedy mu zomrela dcéra otec nechce dávať vnučku dedkovi. Dedko tým veľmi trpí nakoľko s vnučkou mal veľmi dobrý vzťah a zaťko robí všetko, aby mala nebola s dedkom. Dedko zostal úplne sám nakoľko mu dávno zomrela žena potom syn a teraz dcéra. Jediná útecha, ktorá mu zostala je vnučka po zosnulej dcére, ktorú nemôže vídať lebo mu v tom bráni zať. Čo môže v tomto prípade robiť? Ma nejakú šancu? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine platí, že "ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami." Zákon odkazuje na ust. § 116 Obč. zák : "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."
Príbuzným je teda aj starý rodič.  

Prvoradé hľadisko je akceptovanie záujmu dieťaťa, maloleté dieťa môže mať vybudovaný silný vzťah so starým rodičom a pretrhnutie puta môže mať nepriaznivé následky ako na jeho citový vývoj, tak aj nadobúdanie vzťahu k bližšej aj vzdialenejšej rodine aj v budúcnosti. Ako sa hovorí, starý rodičia sú druhými najdôležitejšími osobami v živote maloletého dieťaťa.

V prípadnom súdnom konaná súd prihliada aj na zdravotný stav , prostredie v ktorom bude maloletý so starými rodičmi, teda ich bývanie, úroveň starostlivosti o dieťa, bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa bude zdržiavať. Rovnako dôležitý v súdnom konaní bude aj názor maloletého dieťata, ktoré vzhľadom na svoj  vek 9 rokov vie samostatne vyjadriť svoj názor.

V prípade, že sa samostatne nedohodnú, bude starý otec musieť podať návrh na súd.  Podľa ust. § 112 Civil. mimospor. poriadku na konanie je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či ma právo svokra brať nám deti, keď s tým nesúhlasíme ani ja ani môj manžel. Je to manželova mama. Je pravda, že deti ju majú radi a chcú ísť s ňou lebo im dá sladkosť, rozmaznáva ich a podobne len máme dlhodobé nezhody a ani ja ani môj manžel sa s ňou nerozprávame a nechceme, aby deti boli s ňou. Zatiaľ bývame u nej na poschodí ale v zime sa ideme sťahovať do svojho domu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

rodičia sú tí, ktorí majú právo určiť s kým sa dieťa stretáva a môže stretávať. Vzťah dieťaťa s blízkymi osobami, ako sú starí rodičia však je upravený aj v zákone o rodine, ktorý umožňuje, aby sa v určitých prípadoch tieto blízke osoby mohli domáhať svojho práva na styk s dieťaťom. Ak by svokra podala na súd návrh na úpravu styku s Vašimi deťmi a súd by posúdil, že je to v ich záujme, potom by ste museli strpieť styk svokry s deťmi. Túto otázku upravuje § 25 ods. 5 zákona o rodine:

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím Vás o radu. Môj syn žil v Anglicku s priateľkou, s ktorou ma 2 ročného syna. Syn zomrel a priateľka sa presťahovala do Španielska. Chcem dá opýtať, či mám právo ho navštevovať. Ona povedala, že si to nepraje, skôr to je citové vydieranie. Vnuk sa narodil v Španielsku, ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2018)

Dobrý deň,

podľa § 25 ods. 5 Zákona o rodine Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

Teoreticky by to bolo možné, avšak vzhľadom na to, že dieťa je momentálne v Španielsku, situácia sa komplikuje. Nehovoriac o tom, že súdom príslušným rozhodovať o takomto návrhu by bol súd v Španielsku (pretože dieťa má podľa všetkého obvyklý pobyt v Španielsku).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, pre 7 mesiacmi mi zomrel manžel. So svokrou som sa už pred tým dlho nestretávala ani nekomunikovala. No so svojim vnukom sa stretávala stala. A tak to ostalo aj po smrti manžela, stretáva sa s ním, komunikujeme už teraz spolu a stále sme sa vedeli bez problémov dohosnut. Dokonca musím povedať, že v poslednom čase bol syn viac víkendov u nej ako doma. Syn ma dôraz 7 rokov babku ma rad no každý deň večer vyvoláva, rozpráva sa s malým ťahá z neho všelijaké informácie. Dnes som jej povedala, že stačí, keď mu 2 až 3 krát do týždňa zavolá lebo fakt to už lézie do súkromia a nič viac. Spýtala sa ma, či môže zajtra ísť pre malého do škôlky a vziať si ho na víkend. Tak som povedala, že nie. Že bol tam minuli týždeň dokonca od štvrtka. Mali sme takú nepísanú dohodu, že každé 2 týždeň cez víkend bol tam. No za posledný mesiac a pol bol 3 víkendy doma. Snaží sa ho huckať alebo neviem čo. Malému je tam dobre, pretože ako sám povedal babka mu všetko dovolí a kúpi čo si len povie a sám mi povedal, že on nevie prečo ale babka mu dovolí aj mobil jej mať celý deň, pričom doma som ho od toho konečne po 2 rokoch odnaučila, ide do prvého ročníka a jemnú motoriku nemá dobre rozvinutú, preto musí robiť veľa úloh a pod. Ona podporuje telefón. Podstata je ta, že dnes, keď som jej oznámila, že nech mu vola 2 až 3 krát do týždňa  a že tento víkend ostáva doma tak mi povedala, že si požiada súd o stretávanie sa. Pričom som jej nikdy nebránila sa jej stretávať s mojim synom. Iba ho chcem mať občas cez víkend aj doma. Môže o to požiadať súd, aj keď ja jej to stretávanie dovoľujem určitá viac ako by jej určil súd. A ak by požiadala môže to vyhrať? Prosím odpovedzte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 25 ods. 5 zákona o rodine platí, že "ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami." Zákon odkazuje na ust. § 116 Obč. zák : "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."
Príbuznými sa teda rozumejú aj starí rodičia. 

Dôležité je či dieťa má vybudovaný vzťah so starou mamou. Pretrhnutie puta starého rodiča s dieťaťom môže mať na dieťa zlý dopad, čo by určite podľa nášho názoru potvrdil každý psychológ. Prvoradé  hľadisko je rešpektovanie záujmu dieťaťa, dieťa môže mať ku svojim starým rodičom alebo iným príbuzným silné citové väzby, tieto osoby môžu pomáhať pri jeho výchove a dieťa môže byť na nich citovo naviazané a prerušenie stykov s nimi by mohlo narušiť stabilitu výchovného prostredia, jeho duševný a citový rozvoj a pod.

V prípadnom súdnom konaná  súd prihliada aj vek týchto príbuzných, ich zdravotný stav, prostredie v ktorom bude maloletý so starými rodičmi, teda ich bývanie, úroveň starostlivosti o dieťa, bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa bude zdržiavať, okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa, ako aj názor dieťaťa, podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami  (čl. V. zákona o rodine).

V praxi našej kancelárie sme sa stretli aj s prípadom, kedy súd určil stretávanie sa so starými rodičmi 1 x za mesiac na niekoľko hodín v nákupnom centre za prítomnosti matky, ako aj s prípadom, kedy súd návrh starých rodičov zamietol. Najčastejšie súdy určujú stretávanie so starými rodičmi 1 x mesačne na niekoľko hodín. V prípade súdneho konania môžete žiadať vzhľadom na okolnosti ktoré uvádzate v otázke (mobil, jemná motorika, učenie), aby ste boli prítomná pri stretnutiach, ako aj z dôvodu, aby nedošlo k narušeniu Vašich výchovných metód, ktoré sú v záujme dieťaťa.

V zmysle zákona o rodine prvoradé prostredie na výchovu dieťaťa je jeho vlastná rodina, teda rodina založená manželstvom a tvorená jeho matkou a otcom. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie (čl. 2,3,4).

Vec môžete riešiť dohodou, čo je najlepšie aj pre maloleté dieťa, ktoré by ste tak vystavovali stresom. Poznamenávame, že súd vo veci môže nariadiť aj znalecké dokazovanie. Súd v prvom rade bude posudzovať či toto stretávanie sa je potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine. 

Ak sa nateraz nedohodnete napr. cestou advokáta alebo mediátora, v prípade súdneho sporu sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu. 
©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem poradiť. Mám ročnú dcéru jej starý rodičia moji svokrovci o ňu rok nejavyli žiadny záujem na jej prvé narodeniny jej dali upiecť tortu a chcú sa s ňou zrazu stýkať, lenže ja si to vôbec neželám a teraz chcú požiadať o úpravu styku s mojou dcérou, lenže moja dcéra ich nepozná a boji sa ich je možné, že by súd nariadil úpravu styku no, že by sa s ňou mohli stýkať? Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2017)

Dobrý deň,

podľa § 25 ods. 5 zákona o rodine Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

Starý rodičia sú rovnako blízkymi osobami. Môžu sa domáhať toho, aby im súd umožnil stýkať sa s vnučkou. Súd však bude posudzovať najlepší záujem dieťaťa a podľa toho rozhodne. To, ako rozhodne súd nie je možné predvídať, nakoľko až súd bude skúmať všetky okolnosti a dôkazy, aby mohol rozhodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. S manželom sme spolu 4 roky, máme jedno dieťa. Nás synček má 2 roky. Dva roky ho nevideli svokrovci. Doteraz nemali záujem, až dnes oňho prejavili záujem. S manželom tam nechodíme lebo to nemá zmysel. Stále nás riešia a rozkazujú, čo máme robiť. Ale my ich ignorujeme. Bývame u mojej mamy, jej vďačím za všetko. Takže moja svokra ma chce dať na súd, kôli tomu, aby sa stýkala s našim maloletým synon, ale my si to neželáme, aj, keď som jej to vyslovene napísala do sms správy. Svokra si chce nášho syna teda jej vnuka privlastniť a chce ho dostať do svojej pestúnskej opatery, a aby som ja nemala naňho už vôbec nárok. Manžel sa boji svojich nevlastných rodičov. Manžel je totiž adoptovaný. Môžte mi prosím poradiť, čo mám spraviť alebo ako postupovať? Ja nechcem prísť o svojho jediného synčeka. Nás syn pozná len moju mamu-babku. Ona mi s ním od mala pomáha. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.08.2017)

Dobrý deň, vôbec sa nebojte, že by ste prišli  o o svoje  s dieťa. Ak nie ste nezodpovedná matka, nič Vám nehrozí. Pokiaľ doteraz meprejavili o dieťa záujem, nie je dôvod na to, aby Vám strpčovali život. 

Ak podajú návrh na súd je tu možnosť, že by súd ich návrh zamietol, museli by ste preukázať, že nie je vhodné pre dieťa, aby sa s nimi stretávalo. Nie je to jednoduché, ale dá sa to.

V najhoršom prípade môžete žiadať, že ak sa chcú s dieťaťom stretávať (v prípade ak by neexistovali dôvody na zamietnutie žaloby), tak len za Vašej prítomnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, moja svokra chce asi podať na súd, že sa chce stretávať s mojimi deťmi, lebo jej v tom rok bránim. Deti si ani na ňu nespomenú, lebo, keď sme k nej chodievali mala ten vždy len neupratané a smrad, nie je na tom čo sa hygieny týka v poriadku len si to nechce priznať. Čo v takomto prípade robiť? Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2017)

Dobrý deň, pokiaľ by podala takýto návrh, potom sa bráňte práve týmto argumentom. Pre deti nie je vhodné, aby boli v prostredí, ktoré im je nepríjemné a tiež je veľmi dôležité, či to deti chcú. Súd ich nemôže nútiť k styku s babkou, ak to samé nechcú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môže dať moja svokra návrh na úpravu styku s jej vnukom. Nás syn má 4 roky, nepozná ju, až teraz začala chodiť asi 2x tu bola s tým, že mu doniesla nejaké hračky. Nemala doteraz žiadny záujem. Ja nesúhlasím s tým, aby sa stretávala s ním. Vždy na nás kašlala ani na svadbe nebola. Boli to len z jej strany ohováračky. Sama povedala až sa začne "decko" pýtať. Nemala záujem o svojho syna (môjho manžela) celú dobu na nás kašlala tak myslím, že nemá teraz právo sa s ním stretávať. Chce tým len robiť zle. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2017)

Dobrý deň, nie každý starý rodič dokáž získať styk so svojim vnukom (vnučkou) súdnou cestou. Vo Vašom prípade by som povedal, že styk nezíska.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu. Moja dcéra mi zakazuje stretnutia s vnúčikom. Keď sa vydala bývalá aj s manželom v spoločnej domácnosti. Narodil sa im synček a nám vnúčik. Pomáhala som im zo všetkým. Aj vo výchove aj financie. S vnúčikom mám ako babička vybudovaný veľký citový vzťah. Chodili sme spolu do kina, divadla, hrať sa na ihrisko medzi deti, boli sme spolu na dovolenke pri mori a veľa iného. Dcéra sa po troch rokoch s manželstva rozviedla a zať odišiel od nich. Dcéra zostala naďalej v spol.domácnosti u nás. Chodila do práce a ja som jej pomáhala a starala som sa v jej neprítomnosti o vnúčika. Keď mal vnúčik 6 rokov dcéra si našla známosť a po dvoch mesiacoch známosť si kúpili spol.byt. Od vtedy jej priateľ stále útočil, že malého neuvidíme, a že ho len rozmaznávam, a že ani moja dcéra nesúhlasí. Trvá to už 2 roky a ja vidím na malom, že je nešťastný. Nemôže mať svoj názor, ak sa ho niečo niekto spýta, tak odpovedajú za neho. Veľmi ma to trápi som z toho nešťastná, Môj manžel, dedko malého to tak nepociťuje, jemu, že, keď príde tak príde. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.07.2017)

Dobrý deň, ak sa stretávate s vnúčikom aspoň 1x do mesiaca, potom nie je možné toho veľa vyriešiť po právnej stránke. 

Starí rodičia sú na to, aby vnuka rozmaznávali a rodičia, aby ho vychovávali. Nie ste jediná s takýmto prípadom, skutočne je toho teraz veľmi veľa. Najviac pomáha to, ak rešpektujete vôľu rodiča, aby ste sa nedostávali do konfliktu, pretože konfliktom sa Váš problém nevyrieši. Asi viete, čo vadí Vašej dcére na tom, keď je dieťa u Vás. Skúste sa toho vyvarovať a bude to lepšie. 

Môžete to riešiť súdnou cestou a žiadať upraviť styk s vnúčikom, dosiahnete však približne styk v rozsahu len 1 dňa v mesiaci (a to len na pár hodín). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či strary rodičia môžu žiadať súd o styk s dieťaťom pokiaľ s tým ani jeden s rodičov nesúhlasí. Jedna sa o to, že s manželom žijeme v spoločnej domácnosti a nesúhlasíme, aby k nám moja matka chodila nakoľko sme pohádaní. Myslím tým ja a môj manžel s mojou matkou. Ona sa nám vyhráža, že nás nahlási na socialku a vynúti si styk s našou dcérou. Dôvod našej hádky bolo to, že nerešpektovala našu výchovu, napr. -sladkosti mala naša dcéra u nej k dispozícii, aj keď my s tým nesúhlasíme, potom nám nechcela ješt hlavne jedla, mohla ísť spať kedy chcela, rozmaznavala ju, diktovala nám ako sa k nej mame sprvat, no celkovo si ju privlastňovala až to prišlo do tohto štádia. Ja s dcérou sme ju boli navštíviť, ale manžel si naozaj nepraje, aby k nám chodila. Akurát, že ona k nám prišla večer o 8 bez ohlásenia a začala sa mi vyhrážať. A nebola by som nadšená, aby nám súd určil obdobie styku, keď sme obaja podnikatelia a radi by sme mali spoločne víkendy a nemuseli tráviť čas s mojou matkou, keď nám to nevyhovuje ani časovo a ani volá tam nieje. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, dá sa to, môžu požiadať o styk s dieťaťom aj keď rodičia nesúhlasia, avšak ak budú obaja rodičia proti a budú mať na to aj pádne argumenty, súd nemusí povoliť styk so starými rodičmi, preto by bolo dobré, aby ste sa na to pripravili a vedeli, čo a ako to máte povedať na súde. Sociálkou si nevynúti styk, toho sa nemusíte báť. Styk môže riešiť len cez súd. Správnym postupom ale tomu môžete zabrániť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobry deň ako sa mám chovať, keď chcem, aby svokrovci rešpektovali moje rozhodnutia a, aby so mnou netočili ako sa im páči rozišla som sa z ich synom a on do teraz neprispieva na malú ani nejaví záujem iba jeho rodičia ale jeho rodičia robia tak ako im to vyhovuje nie ako ja to chcem oni si určujú pravidlá a podmienky lebo, že keď nebude tak ako oni chcú tak ma dajú na súd, a že údaju tam, že nemám vlastne bývanie to je síce pravda lebo momentálne bývam s priateľom bratom a jeho ženou a aj oni majú dieťa také staré ako ja proste pomáhajú mi ako len viedia potom chcú tam uviesť, že nemám prácu aj to je momentálne pravda lebo si hľadám prácu novú ale najbližšej dobe sa mi rysuje práca ale môj priateľ terajší čo som sním už skoro pol roka sa stará o malú vzorne všetko jej platí, či už sú to lieky, či škôlka, či bývanie alebo strava lebo bývame u môjho brata ale platíme si uňho veci ktoré treba na žitie a ja neviem čo mám spraviť lebo mi sme s malej oteckom sa dohodli mimo súdne, že ju bude mať na víkendy a to je všetko ale on sa o ňu nestará iba jeho rodičia ani na ňu neprispieva a ja nechcem sa hádať so svokrovcami ale neviem sa dopracovať, aby rešpektovali moje pravidlá a neurčovali si ako im sa páči a preto potrebujem pomoc ako to mám vyriešiť z ich synom som žila ako družka 6 rokov naša dcérka má 4 ale sme sa rozišli a ja som sa odsťahovala k bratovi aj s malou a neviem sa dopracovať k tomu, aby bolo ako to poviem ja a ne oni tak prosím pomôžte mi to nejako vyriešiť. Ďakujem Vám za skorú odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2017)

Dobrý deň,

ako rodič dieťaťa máte právo rozhodovať, kto sa s dieťaťom stretáva. Samozrejme, otec má právo na styk s dieťaťom, ale pokiaľ je pravda čo uvádzate, že sa o ňu skutočne nezaujíma a robí to kvôli rodičom, potom by bolo namieste zvážiť, či umožňovať otcovi styk takýmto spôsobom aj naďalej. Starí rodičia samozrejme majú právo podať na súd návrh na určenie styku, avšak súd určí styk dieťaťa s inými blízkymi osobami, len ak to vyžaduje záujem maloletého. Pokiaľ ide o Vaše obavy, ak sa o dieťa vzorne staráte, má zabezpečené bývanie, pravidelnú stravu, ošatenie, lekársku starostlivosť a podobne, potom podľa mňa nie je dôvod na to, aby Vám úrady obmedzovali styk. Samozrejme bolo by lepšie, ak by ste si čo najskôr našli stabilnú prácu. Úrady by sa mali vždy snažiť o to, aby dieťa malo zabezpečený kontakt s oboma rodičmi, čiže keď si plníte svoje povinnosti, nemali by mať dôvod dieťa Vám zobrať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, kolízna opatrovníčka mi tvrdí, že starí rodičia majú na moju dcéru nárok, teda aj na stretávanie sa s ňou bez ohľadu na to, či ich dcéra pozná, aj keď nemá s nimi vytvorený vzťah, že je to v záujme dieťaťa automaticky, aj keď nás vyhodili na ulicu a robili nám zle, že to musím vydržať, že ona nemusí skúmať, či si to vyžadujú pomery v rodine, vraj oni majú na dieťa nárok zo zákona automaticky. Povedala mi, že aj keď mi robili starí rodičia dieťaťa veľmi zle a dcéra ich nepozná, majú nárok, aby ju spoznali. Ja som jej povedala, že len za splnenia oboch podmienok súčasne ale vôbec ma nepočúvaju, som z toho už zúfalá.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, v žiadnom prípade nie ste povinná rešpektovať názor sociálnej pracovníčky na styk Vášho dieťaťa so starými rodičmi. O uvedenom práve starých rodičov ako blízkych osôb môže rozhodnúť len súd. Súd v konaní bude skúmať práve okolnosť, či styk so starými rodičmi si vyžadujú pomery v rodine a súčasne, čo je najdôležitejšie, či uvedené bude v záujme Vášho dieťaťa. Súdne konanie môže byť začaté práve na návrh starých rodičov. Podľa § 36 zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som sa spýtať, či mi môže zať zamedziť styk s vnukom. Jedna sa o návštevu na víkend vnuka u mňa doma / stará mama/. Predtým k nám chodieval každý druhý víkend cca. A odrazu povedal, že ho nepustí. Pritom sme sa o vnuka starali a pomáhali dcére, nakoľko on čiže zať bol 2 roky aj 3 mesiace vo vyšetrovacej väzbe. Ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ má vnuk s Vami vybudovaný vzťah, potom je vhodné, aby sa s vami ako starými rodičmi stýkal. Ak to nie je možné riešiť dobrovoľne, potom máte právo obrátiť sa na súd a žiadať upraviť styk s vnukom. Súd Vám vyhovie ale rátajte s tým, že to bude cca 1x do mesiaca na pár hodín.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň prosím vás o pomoc. Ide o navštevu babky matky otca dieťaťa. Dieťa je zverene NO mne. Otec sa nesmie k nam priblížiť z dôvodu trestnero rozkazu. Musím dovoliť babke vidieť dieťa? odkedy s nimi nie je v kontakte dieťa je pokojne nenadava ma 3 roky. Ak viete poradte. S pozdravom Gabika

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2016)

Dobrý deň,

existujú aj situácie kedy je umožnené aj blízkym osobám stretávať sa s dieťaťom a je keď na to nemajú priamy zákonný nárok.Kritériom však je, aby to bolo v záujme dieťaťa. Nesmie dôjsť k citovej ujme a rovnako nesmie byť ohrozený rozumový a morálný rozvoj dieťaťa.Ak na neho nemajú dotyčné osoby dobrý vplyv, potom nie ste povinná umožniť styk.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem Vašu pomoc. Rozišla som sa s partnerom 2 roky dozadu. Nemal odvtedy o malú záujem, a ani doteraz nema. Svokra mi začala ničit život. Vyhrážky, že mi zoberie malú a nikdy ju neuvidím. A všetko mi vyčíta svokra, že som neschopná a neviem sa o nu starať. Maloletá ma 4 roky a ovplyvnujú ju a rozprava jej zle veci o mne. A hucká ju proti mne. Je tam to riziko, že už dcéru neuvidím. A na svokre som zistila, že je psychicky chorá. Má za sebou ťažkú operáciu. A podotknem maloletu dceru má už zmanipulovanú. Píšem to narychlo, lebo ma prepadla panika a ospravedlnujem sa za chyby v písaní.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2016)

Dobrý deň, neuviedli ste, či ste po rozchode s partnerom upravili výkon rodičovských práv a povinností súdnou cestou alebo súdom schválenou rodičovskou dohodou. Ak ste si rodičovské práva a povinnosti neupravili, stále ich máte obaja v rovnakom rozsahu. Neuviedli ste, akým spôsobom sa Vaša svokra stýka s maloletou. T.j. či ide o návštevy babky, kam vodíte malú Vy alebo babka chodí pre maloletú do škôlky a následne si ju od nej po práci beriete... Ak totiž takýmto zlým spôsobom vplýva stará mama na maloletú a Vy to nechcete dopustiť, nemusíte k nej vôbec chodiť a zamedziť tak kontaktu babky s maloletou. Kým súdom nie je určený styk starých rodičov s maloletou, tento styk nemusíte umožňovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, potrebovala by som radu pri riešení situácie,v ktorej sa ocitol môj syn. Je otcom 7-mes.dcéry, ale nežije s ňou ani s jej matkou v spoločnej domácnosti. Platí pravidelne 100 eur výživné, ako sa s bývalou partnerkou dohodli. Doteraz bolo všetko v poriadku,mohol sa s malou stretávať tak, ako mu to umožňovala práca - pracuje v nepretržitej prevádzke -,ale hlavne tak, ako mu to bývala partnerka dovoľovala. Dcéru navštevoval u nich doma, nebol to problém, takisto oni obidve k nám párkrát prišli na návštevu, keďže syn sa vrátil bývať k nám. Zrazu mu nechce dovoliť, aby syn chodil k nim domov, môže sa s malou stretnúť iba mimo ich bytu, ani k nám už nechce prísť, pretože si myslí, že u nás nie je vítaná, čo samozrejme nie je pravda. Syn sa snaží dohodnúť na stretnutí s dcérou, ale už druhý týždeň mu to nechce bývalá partnerka umožniť. Syn sa chce dohodnúť, ale ona nereaguje na nič. Dokonca povedala, že dá malej zmeniť priezvisko, keďže spolu nebývajú. My ako starí rodičia sme tiež nepochodili u nej, tiež nám nedovolí vídať sa s malou. Mohli by ste nám prosím Vás poradiť ako máme postupovať? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2016)

Dobrý deň,

v prípade, ak Váš syn a matka maloletého syna nie sú manželia, platí, že podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine sa môžu na úprave výkonu rodičovských práv a povinností dohodnúť. Ak sa nedohodnú, k čomu podľa popisu Vášho skutkového stavu dochádza aj vo Vašom prípade, môže podať Váš syn návrh na súd na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, ktorým sa bude domáhať určenia styku so svojím dieťaťom.

Rovnako aj vy ako starý rodičia maloletej sa môžete návrhom na súd domáhať určenia úpravy styku so svojím vnúčaťom. Toto právo Vám vyplýva z § 25 ods. 6 Zákona o rodine, podľa ktorého ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami (ktorými sú okrem iného aj starí rodičia).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, máme 4-ročnú vnučku, ktorá je predbežným opatrením zverená do opatery otcovi - nášmu bývalému zaťovi až do riadneho pojednávania. Počas prázdnin malá ochorela a my, ako starí rodičia sme mali podozrenie, že jej otec zanedbal jej ošetrovanie počas choroby. Po dvoch dňoch, kedy nám nedvíhal telefón sme ju našli v horúčke v byte a on pri nej dva dni spal. Odviezli sme vnučku do nemocnice, kde ju hospitalizovali. Zobrali sme so sebou aj jej otca, ktorý nakoniec súhlasil že bude hospitalizovaný s ňou. Po príchode do nemocnice zakázal zdravotníckemu personálu aby informoval kohokoľvek z rodiny o vnučkinom zdravotnom stave. Lekárke zakázal podávať informácie dokonca aj matke maloletej. Má zať na také niečo právo? A má nemocnica na také niečo právo?

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň,

tým, že je dieťa zverené do osobnej starosltivosti rodičovi, neznamená, že druhému rodičovi zanikajú práva a povinnosti k dieťaťu. Obaja sú stále jeho zákonnými zástupcami. Podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby, a to tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu.

Otec nemá právo zakázať lekárovi poskytovať informácie a lekár teda nie je oprávnený neposkytnúť informácie o zdravotnom stave dieťaťa druhému rodičovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň chcela by som sa informovať, či má svokra nárok na stretavanie sa s mojim 5 mesačným synčekom bez mojej prítomnosti keďže je psychiatricka pacientka a tak isto aj jej mladší syn, ktory trpí ťažkou schizofréniou. Moj partner a svokra si nepraju, aby som bola pri stretnutiach so svokrou, co mi ako matke vadí . Dá sa s tým niečo robiť ? Ďakujem

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň,

podľa § 25 Zákona o rodine Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane. 

Blízkymi osobami je aj starý rodič dieťaťa. Avšak dôležitou podmienkou je, že to musí byť v záujme dieťaťa. Podľa toho, čo popisujete by zrejme nebolo v záujme maloletého, ak by sa s nimi stretával bez Vašej prítomnosti. 

Trvajte na tom, že budete pri stretnutiach prítomná. Ak nebudú súhlasiť majú možnosť požiadať súd o úpravu styku. Súd však bude posudzovať konkrétne okolnosti, a teda aj tieto choroby. Navyše bude posudzovať, či by prípadne stretávanie bolo v záujme maloletého.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj snúbenec je rozvedený a s bývalou manželkou majú 4 ročného syna. Súdom majú určené, že syna má snúbenec každý párny týždeň v mesiaci cez víkend (sobota od 10,00 do nedele 17,00) a každý nepárny týždeň v stredu (10,00-16,00). Problém je v tom, že jeho rodičia, s ktorými ešte býva v jednej domácnosti riešia tieto okolnosti s jeho bývalou manželkou bez vedomia snúbenca. Dohodnú, kedy si pre neho prídu a kedy ho privezú matke naspäť. Ak snúbenec má iné plány alebo je víkend mimo poradia, tak sa snaží im to vyhovoriť ale urobia si aj tak po svojom a maloletého vyzdvihnú starí rodičia, nie jeho otec. Snúbenec je v tomto už zúfalý, lebo dnes 16.7.2016 je to už 3. víkend po sebe, čo mu rodičia syna doviezli bez jeho vedomia a to už v piatok, kedy je snúbenec ešte v práci. Chceme sa spýtať, aké sú v tomto možnosti riešenia, aby sa starí rodičia do toho nemontovali a brali jeho rodičovské práva do úvahy a neignorovali ho. Ďakujem

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2016)

Dobrý deň, v rozsudku o rozvode manželstva je stanovené, že osobou oprávnenou prevziať syna Vášho snúbenca je v mieste jeho bydliska len Váš snúbenec a nie iné osoby. Je do určitej miery akceptovateľné, aby dieťa za výnimočných okolností prevzala aj iná blízka osoba, ale len v prípade, ak sa na tom bývalí manželia dohodnú. Pokiaľ bývalá manželka odovzdáva dieťa na stretnutie s otcom iným osobám, ako je to uvedené v súdnom rozhodnutí a to bez súhlasu a vedomia druhého rodiča, porušuje povinnosť uloženú súdom. Odporúčam, aby ste matku dieťaťa dôrazne upozornili, že dieťa je v zmysle súdneho rozhodnutia na stretávanie oprávnená odovzdávať len otcovi dieťaťa, prípadne inej blízkej osobe, ktorú otec dieťaťa určí. Taktiež na uvedené skutočnosti upozornite starých rodičov, pričom v opačnom prípade sa obrátite na súd, aby im zakázal rušiť nariadený výkon rodičovských práv a povinností.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobry den Rada by som sa opytala, aky narok ma svokra na stretavani sa s mojou 20 mesacnou dcerou. Zijeme v Rakusku a svokra vo Zvolene. Moja dcera je hodne na mna naviazana. Svokra (nie sme s priatelom zosobaseni) sa velmi neprimerane ku mne sprava uz od zaciatku nasho vztahu s priatelom. Skusala som sa s nou po dobrom stretavat, ale vzdy ma len ponizi, alebo sa ku mne nepekne sprava. A mne to naozaj nie je prijemne. Teraz sa ale zacina vyhrazat sudom a podobne, ze nasu dceru ma pravo vidiet. Chapem, ze tam iste pravo je. Ale nasa dcera ju ani nepozna a videla ju 2-3 x v zivote. Teraz ju nevidela 9 mesiacov. Cize ziaden vztah tam nie je vybudovany. Momentalne som tehotna a len ked zavola svokra, tak uz mi bije rychlo srdce. Som v hroznom strese. Prosim, ake mame prava? Za odpoved velmi dakujem. Barbora

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2016)

Dobrý deň,

zákon o rodine umožňuje upraviť styk s dieťaťom aj iným osobám, ako rodičom. Podľa § 36 ods.1 Zákona o rodine Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.

Občiansky zákonník podáva definíciu blízkej osoby- § 116 OZ Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Tento vzťah sa však bude posudzovať medzi matkou Vášho a priateľa a Vašim dieťaťom. Ako však uvádza Zákonník práce, musí byť styk s dieťaťom v záujme maloletého dieťaťa a vyžadovať to pomery v rodine. Vzhľadom na vek Vašej dcéry, a to, že ju videla len párkrát v živote, navyše vzhľadom na vzdialenosť, by sa dalo argumentovať, že stretávanie nebude v záujme maloletej. Cestovanie by mohlo byť veľkou záťažou na tak malé dieťa. Existuje tu aj hypotetické riziko, že matka Vášho priateľa by sa o Vás mohla negatívne vyjadrovať pred dcérou, čo by neprispelo k zdravému psychickému a fyzickému vývinu dieťaťa. Záleží však na podrobnostiach a na tom, ako to posúdi súd. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosila by som o radu. S priateľom žijeme spolu v domácnosti mojej mami v Bratislave už 3 roky. Žijeme tu preto, lebo priateľ pred 3 rokmi od nich utiekol za nevyhovujúce podmienky, nátlak a buzeráciu zo strany rodičov. (teda vlastne otca, ale mama sa ho bojí a v ničom mu neoponuje.) Máme spolu syna, momentálne 11 mesačného. V auguste minulého roku rodičia využili situáciu, že sa priateľovi v práci nedarilo (priateľ je dosť zmanipulovateľný) a prinútili ho odísť bývať k nim na Cerovú (80 km od BA). Našli mu tam prácu a chceli ho tam priviazať hypotékou na byt, čo sa im, našťastie, nepodarilo vybaviť. Syn ostal bývať so mnou v BA. Asi po mesiaci jeho pobytu ho pod vyhrážkami otec prinútil udať ma na Úrade pre dohľad nad starostlivosťou detí, že vraj sa nestarám o syna a žije v nevyhovujúcich podmienkach. Pritom ich obydlie je v dezolátnom stave. Piati bývajú v jednej izbe a nemajú ani vlastnú nehnuteľnosť, všade majú bordel a špinu ani miesto tam nie je. Otec priateľa je dokonca extrémista, patrí do Kotlebovej strany. Bola som predvolaná, zamestnankyne úradu tento námet zamietli, lebo videli že malý je v poriadku. V rámci priateľovho pobytu u rodičov chceli vymalovať, lebo si uvedomili asi svoju chybu. Kúpiť postieľku a veci pre dieťa. Vzápätí na to priateľ prišiel, že oni chcú vnuka tam. Podarilo sa mi to zastaviť, ale oni sú stále na mňa nahnevaní. Po troch mesiacoch teroru a nátlaku to priateľ nevydržal a vrátil sa naspäť ku mne a synovi. Odvtedy od nich nemáme pokoj. Stále volajú, že vnuka chcú tam, ale volajú len priateľa so synom. Sú presvedčení, že ja bránim styku s dieťaťom. S priateľom sme sa dohodli, že keď im vadili podmienky na život tu pre malého, tak v tom prípade malý nepôjde tam, lebo je to dezolátny stav. Okrem toho od malička ma považujú za nezodpovednú matku, lebo oni vychovali troch synov a my sme mali v rodine len samé dievčatá. Kafrali sa do výchovy, v ničom ma nerešpektovali a všetko muselo byť podľa nich, lebo oni vedia, ako vychovať chlapca. Teraz sa to vyostrilo, a začali sa vyhrážať, že ak im nedovolím stýkať sa s ním, tak nás dajú na súd. Pritom som im to nezakázala, len im neviem odpustiť to že ma takmer pripravili o syna. Keby mi syna zobrali, šli by preskúmať podmienky u nich a keďže sú nevyhovujúce, syn by šiel do detského domova (tak mi to vysvetlila pani na úrade). Preto, keď dôjdu oni k nám, ja odmietam byť doma, len priateľ ostane so synom a s nimi. Prosím o radu, aké majú práva a či sme aj my, ako synovi rodičia nejako v práve. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine je potrebné dieťaťu vytvoriť také prostredie, aby mohol svoje vzťahy rozvíjať aj so starými rodičmi. Prvoradým však v tomto prípade je záujem maloletého dieťaťa a nie záujem starých rodičov. Tzn. že ak nie je v záujme maloletého dieťaťa stretávať sa so starými rodičmi (zlý vplyv, neprispôsobivé správanie starých rodičov...) súd nemusí ich návrhu na úpravu styku dieťaťa so starými rodičmi vyhovieť. V súčasnej právnej úprave majú už aj starí rodičia právo podať na súd návrh na úpravu styku s maloletým dieťaťom. Ako som však uviedol vyššie, súd v tomto konaní prihliada v prvom rade na záujem maloletého dieťaťa, až následne na záujem starých rodičov. Ak bude mať súd za to, že stretávanie dieťaťa so starými rodičmi nie je v jeho záujme, súd ich návrh na úpravu styku zamietne. Starí rodičia však majú právo domáhať sa iba úpravy styku s maloletým dieťaťom (určenia presného času, kedy majú právo stretávať sa s maloletým dieťaťom vo Vašej prítomnosti alebo aj bez Vás - závisí na veku dieťaťa, jeho zdrav. stavu...). Nemajú právo domáhať sa zverenia do osobnej starostlivosti, kým Vy poskytujete Vášmu dieťaťu adekvátnu potrebnú osobnú starostlivosť (tak ako Vám uviedla pracovníčka na úrade).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Moji bývalí svokrovci podali návrh na upravu styku s vnučkou (mojou dcérou), ktorá ma rok a 9 mesiacov. So svojím bývalým manželom som žila v byte jeho sestry, kedy ma vyhnali z bytu s trojtýždnovým dieťaťom na ulicu a vôbec za vnučkou svokrovci nechodili. Moja dcéra ich ani raz nevidela, ani ich nepozna, ani za nou vôbec neprišli a teraz ma dali na sud, že sa chcu stretavať s vnučkou každá druhú sobotu od 13 do 18 tej hodiny. Je to male dieťa, ktore je na mna naviazane a vôbec ich nepozna. Co mam robiť? Nechcem dieťa vystavovať stresu. Je možne, že zoberu dieťa matke nasilu? K svokrovcom ist nechcem, pretože mi vulgarne nadavali. 

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 36 ods. 1 zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Najzákladnejším kritériom, ktoré súd posudzuje je záujem maloletého dieťaťa. Záujem existuje predovšetkým vtedy, ak možno hovoriť o silných citových väzbách dieťaťa na blízke osoby, vo Vašom prípade na starých rodičov. Dôležitou okolnosťou je aj jestvujúci návyk dieťaťa na pravidelný kontakt s príbuznými osobami, cez ktorý sa uspokojujú špecifické záujmy dieťaťa. Na základe Vášho príspevku mám za to, že tieto podmienky Vaši bývalí svokrovci nespĺňajú. Taktiež podľa môjho názoru, požadované určenie styku na celé popoludnie každú druhú sobotu, neprimerane obmedzuje Váš voľný čas určený pre starostlivosť o Vašu dcéru. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, matka nášho vnuka je tehotná s iným mužom (svojim manželom) a nechce posielať nášho vnuka synovi. Býva pritom v zahraničí. Nevieme, čo máme robiť, vnuka sme už nevideli veľmi dlho.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2016)

Dobrý deň, vidim, že Vás to skutočné trápi a verím Vám, že je to pre Vás ťažké. 

Nie je to však neriešiteľné. To, že matka je tehotná, nie je dôvod na to, aby sa otec nestýkal s dieťaťom. Neviem, aká to je krajina, ale odporúčam nasledovný postup. Obráťte sa na Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí - ktorá má s takýmito prípadmi skúsenosti. Pomôže Vám podať - resp. Vás usmerniť na podanie návrhu na výkon rozhodnutia v krajine, kde sa dieťa zdržuje. 
Pokiaľ matka nedoržiava styk dieťaťa s otcom, môže byť za to sankcionovaná, dokonca u nás je najprísnejšia sankcia zmena zverenia, t.j. že dieťa sa zverí druhému rodičovi. 

Nevzdávajte sa, zistite si predpisy v krajine, kde matka býva, kontaktujte centrum a konajte. Ak bude treba preložiť rozhodnutie do cudzieho jazyka, tak to urobte a podajte návrh na výkon rozhodnutia. Prípadne si zvoľte advokáta, ktorý Vám s tým celým pomôže a odbremení Vás od všetkého.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. S manželom sme sa teraz rozviedli koli hádkam, psychického týraniu mňa a fyzické týraniu dieťaťa. Stretávanie dieťaťa s manželom v mojej prítomnosti je určené súdom každy druhý víkend. To je v poriadku. Problém je, že sudkyňa bez môjho vedomia určila v rozsudku aj stretávanie na Vianoce každý neparný rok a stretávanie na narodeniny a meniny dieťaťa v byte otca. Myslím si, že po fyzickom týraní, psychickom týraní, po hádkach, a trapeni, ktoré sme zažili v byte to nie je v poriadku a správne riešenie. Nútiť nás vracať sa na miesto, kde sme zažili zle veci a strach si myslím, že môže mať v budúcnosti zlý vplyv na psychicky vývoj dieťaťa. Dieťa má 3 roky. Manžel býva v podnájme. Byt vlastní jeho brat. Chcem sa opýtať aj na stretávanie dieťaťa so svokrom. Vyžadoval stretnutia každý týžden. Od kedy sme sa odsťahovali od manžela 10mesiacov nejavil o vnuka záujem .Počas manželstva nás aj vyhodil z domu. Vyhlásil, že keď sa mu narodí druhý vnuk tak ani k nemu chodiť nemusíme. Viackrát pri ňom dieťa spadlo a udrelo si hlavu, raz mu chcel dať lieky na upokojenie, nezvláda ho, nevenoval sa mu a nie je schopný sa o dieta postarať. Viackrát vedome klamal. Bol agresívny, naposledy sa ho dieťa bálo a plakalo. Svokor navštevuje niekoľko rokov psychiatricku ambulanciu. Môžem žiadať súd o stretávanie svokra s vnukom 1x mesačne v mojej prítomnosti? Prosím Vás o pomoc a za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, v prvom rade, ak súd určil styk v byte otca a Vám sa to nepáčilo, bolo potrebné podať odvolanie. Ak ste odvolanie nepodali, nebude sa s tým dať nič robiť. Jedine, ak by ste vedeli preukázať, že tento styk nie je v záujme dieťaťa a nastala nejaká okolnosť po vykonanom styku.

Pokiaľ ide o styk so svokrom, skutočnosti, ktoré ste uviedli je potrebné na súde preukázať. Ak navštevuje psychiatrickú ambulanciu a chcel dieťaťu dávať lieky na upokojenie, tak to je vážna skutočnosť. Ak sa Vám to podarí preukázať (aspoň toto), tak súd môže určiť stretávanie sa so svokrom za Vašej prítomnosti. Nebude to však viac ako 1x mesačne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň,mám takúto situáciu a chcem sa poradiť. Mala som s bývalým súd, a má určeny čas kedy môže za malým dojst a koľko má platiť. Za malým od začiatku riadne nechodil a teraz už vôbec,a nehovoriac o tom, že neplatí na neho, mám naháňačky po exekutorovi a polícii, je na neho podané trestné oznámenie a keďže, užíva aj predáva drogy aj podnet na kriminálne. No ale ináč máme od neho pokoj, len jeho matka má neustále otravuje, vyvoláva, vypisuje, najnovšie sme ju videli potulovat sa pred naším domom, a to tu byvame tri mesiace. Dosť ma to obťažuje. Malý na ňu navyknuty nie je. Nikto z jeho rodiny to nerieši, len ona. Ja mam dosť výhrady proti nej, lebo ma dvoch synov, čo bývajú pod jej strechou a berú drogy a viem ze ich aj mali či skôr pestovali priamo doma, a ona to všetko vie a tvári sa ze nič, nezelam si aby takáto žena mala niečo spoločné s mojim synom, no stále sa mi vyhráža súdom. to akého ma maly otca a ona syna, to jej je jedno,  len nech sa ona malým chváli ako cvicenou opicou. Tak by som rada vedela, či je možné, že takáto osoba by vôbec niečo dosiahla? dakujem

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že jej deti berú drogy ešte neznamená, že sa nemôže stará matka stretávať s deťmi. Ak sa jej synovia zdržujú v domácnosti starej matky, súd môže určiť, že styk sa bude vykonávať na inom mieste. 

Ak chcete úplne zabrániť styku so starou  matkou, potom musíte nájsť také skutočnosti, ktoré negatívne vplývajú na dieťa priamo zo strany starej matky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať či sa dá nejako zrušiť upravený styk so starým rodičom. Žijem s manželom a s mojím synom z predošlého vzťahu (jeho bio otec nejaví žiadny záujem, má aj súdom upravený styk na 2x za mesiac na 4 hodiny, na ktorý nechodí neozýva sa) a našou spoločnou ročnou dcérkou. Môj syn má teraz skoro 5 rokov a nedávno schválil súd starému rodičovi (otcovi bývalého partnera) raz do mesiaca na 4 hodiny styk. Starý otec v návrhu klamal, že má silné citové puto s malým, že sa o neho pomáhal starať od narodenia, ale to vôbec nie je pravda nakoľko som s malým žila do jeho 9 mesiacov v zahraničí až potom sme sa vrátili na Sk... Do zahraničia nás prišiel navštíviť raz na pár hodín a keď sme sa vrátili bol s malým asi 4-krát... No podal si návrh na predbežné opatrenie, kde nakecal aké silné puto je medzi ním a malým, ako ho vychovával a staral sa o neho a súd mu najskôr schválil predbežné opatrenie na 7 hodín raz mesačne. To sa dostavil zo 6x len 3x a vždy to prebiehalo veľmi zle, pretože sme s ním s mojím manželom veľmi za zlé... Neustály krik, osočovanie a nadávky, ktorých bol svedkom aj malý ešte viac ovplyvnili malého a vôbec k nemu nechce ísť, ani ho nepozdraví, nerozpráva sa s ním... So starým otcom sme mali viacero iných súdnych sporov, kde nás neprávom obviňoval a vždy nakoniec návrh stiahol. Stále keď má prísť tak môj syn plače, že ho nechce vidieť veď ho poriadne ani nepozná. V noci sa pocikáva. Nasilu ho vždy obliekam, aby som splnila súdne rozhodnutie ideme k bráne 10 min mlčí a potom sa bez slova otočí a uteká dnu... Načo starý rodič zle reaguje a vždy dôjde k hádke. Boli sme aj u soc. psychologičky tá po viacerých sedeniach písala správu na súd ako na dieťa zle vplývajú návštevy starého otca ako stresovo to vníma a že nemá so starým otcom žiaden citový vzťah. No súd to vôbec neakceptoval. My žijeme s manželom v úplnej rodine máme ešte spoločnú dcérku a môj syn vníma manžela ako vlastného otca. So starým otcom (otcom môjho bývalého partnera) bol iba 4-5 krát keď mal okolo roka a pol a potom až do terajšieho predbežného opatrenia s ním vyše roka nebol. Myslím si, že pomery v rodine to nevyžadovali, aby musel byť upravený styk so starým rodičom bývalého partnera aj keď je biologickým starým otcom, ale žiadny vzťah ani citové puto tam nebolo. No bohužiaľ to súd neskúmal a vyhovel návrhu starého otca i keď tam bolo klamstvo za klamstvom preto Vás prosím o radu, čo by sa dalo v našej situácii robiť, či sa dá schválený styk zrušiť a za akých podmienok. Ďakujem

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmý právny stav celej veci. Z Vašej otázky vyplýva, že styk so starým otcom je upravený len predbežným opatrením a nie samotným rozsudok upravujúcim styk starého otca s maloletým. V uznesení o nariadení predbežného opatrenia súd stanoví lehotu na podanie návrhu vo veci samej (návrh na úpravu styku). V prípade, že nie je podaný, predbežné opatrenie zo zákona zaniká. Ak k tomu nedošlo môžete podať návrh na úpravu styku maloletého so starým rodičom (resp. o zákaz styku). V návrhu je potrebné uviesť všetky skutočnosti týkajúce sa styku starého otca s maloletým. Jeho klamstvá, z ktorého sa vychádzalo pri nariadení predbežného opatrenia, hádky a situácie, ktoré vznikajú pri styku a tiež (veľmi dôležité) posudok psychologičky, ktorá skonštatovala, že styk so starým otcom vplýva na maloletého veľmi zle. Súd v konaniach týkajúcich sa maloletých prihliada najmä na záujem maloletého. Z opísaných skutočností vyplýva, že styk starého otca s maloletým naozaj nie je v jeho záujme. Na základe toho usudzujem, že by súd Vášmu návrhu na zákaz styku vyhovel. Odporúčam Vám však skontaktovať právnika, aby Vám poradil a tiež aby Vám pripravil spomínaný návrh, aby bol vypracovaný správnym spôsobom, ktorému súd vyhovie (ide o dôležitú vec, preto je potrebné mať všetko dobre vypracované).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, či mi moja dcéra môže zakázať styk s deťmi..čo teda aj robí môžem ich vídať... ani zagratulovat vnučka k narodeninám nechala ma stať o barliach pred domom ani bránku neotvorila. Vyhráža sa tým, ze ma uda na sociálke alebo polícii. My sme sa nepohodli uz davnejsie a od vtedy mi bráni ísť alebo zobrať si vnúčatá. Vnúčatá milujem dala by som život za ne.... keď som jej pomáhala davnejsie ci materiálne alebo radou opateru keď boli menší vtedy bolo dobre. to je už dávno zabudnuté. A teraz sa vyhráža nevidím vnúčatá uz davno... a boli ma s toho srdce.. psychicky som úplne na dne...som po operácii kol. kĺbu ..nemôže kvoli vnúčatám spávať... sníva sa mi s nimi... pred tým to bolo inak... ona stále sa dáva počuť ze ani deti sa nechcú stretávať s mnou ale to je jej robota. Este chcem ze manzel teda dedo je na jej strane a jemu nezakazuje... to len mňa chce vymazať z ich života... to sú doslova jej slová. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, ak sa chcete stretávať s vnúčatami, máte na to právo. Ak to nie je možné dobrovoľne, potom sa musíte obrátiť na súd. Rozsah stretávania býva upravený obyčajne na 1x na pár hodín do mesiaca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň! Chceli by sme sa spýtať aký postup máme uplatniť, keď syn a nevesta sú riadne zosobášení, syna mali ešte pred svadbou, teraz má vnuk dva roky. Syn bol pracovne mimo Slovenska, ale len na pár mesiacov a nevesta zobrala vnuka a odišla k svojej rozvedenej sestre do sociálneho bytu, má dve deti. Syn je už doma viac ako mesiac a nevesta sa nechce vrátiť a ani nám nesme doniesť vnuka. Pritom manželia syn a nevesta v priebehu dňa fungujú normálne, ale syn nocuje u nás doma v rodinnom dome, kde vlastní 1/2 polovicu domu, nevesta má aj dome trvalé bydlisko, taktiež aj vnuk. Dôvod odchodu nepoznáme a nie je možné sa s ňou skontaktovať. Čo robiť.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, syn môže podať návrh na súd na úpravu styku s dieťaťom (môže požiadať aj o predbežné opatrenie) a to aj v prípade, ak sú zosobášení. Taktiež aj vy ako starí rodičia máte právo požiadať, aby súd určil styk s dieťaťom aj pre Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ako postupovať v prípade, že by som chcel súdny zákaz na styk z maloletú osobu, mojej bývalej matka sa podrobuje psychiatrickej liečbe a má problém z alkoholom. Keďže sa bývala priateľka chce k nej nasťahovať mám obavy, že bude ohrozená výchova môjho dieťaťa, ako mám postupovať? ďakujem

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň, na toto poukážte na súde a tiež u kolízneho opatrovníka. Môžete požiadať súd, aby nariadil preskúmanie bydliska matky, či má vytvorené vhodné podmienky pre dieťa. Prípadne môžete sám navštíviť úrad sociálnych vecí a rodiny a požiadať ich o pomoc.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja otázka znie: Naša vnučka má dva roky. Odmala bola u nás veľmi často čo nás tešilo. Snažili sme sa jej dať všetko, pomali sme zabudli na seba. Nevadi obetovali sme sa pre dobrú vec. Jej rodičia žijú neusporiadaným životom. Teda náš syn a jeho družka. Začali nás vydierať aj psychicky aj materiálne. Družka núti syna na prepísanie bytu, v ktorom žijú bezplatne. Majú sklony brať úvery a sú lajdáci. Máme strach o zdravý vývoj dieťaťa. Odmalička ju nepriputavali v aute, fajčili v aute, hocikedy ju budili, malá mala zapálený zadoček a keď sme ich napomenuli, útočili na nás slovne. Keď bola malá u nás, domov nechcela ísť. Družka dostala syna pred dvomi rokmi na psychiatriu. Chceme poprosiť o radu ako ďalej. Ďakujeme

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2015)

Dobrý deň, ak máte podozrenie, že dieťa je v ohrození života alebo zdravia, dajte podnet na úrad práce sociálnych veci a rodiny. Stav v rodine bude preverený. Nezriedka sa stalo, že dieťa bolo odňaté rodičom. Muselo by však ísť o vážnu ujmu, ktorá dieťaťu hrozí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, tento týždeň sme malí súd s bývalým priateľom, ohľadom nášho syna, ktorý má 15 mesiacov. Dohodli sme sa, že otec malého bude s malým dva krat do týždňa dve hodiny a každú druhú nedeľu. Ale tam prehlasil, že aj jeho rodicia chcú viac byť s malým a že si idú podať na súd. Otec dieťa k svojim rodičom chodi, s malým ja mu v tom nebranim, jedine čo si neprajem je, aby po maleho chodili starí rodicia, ale trvám na tom, aby si chodil otec. Toto sa im nepáči. Ja v kontakte s jeho rodičmi nie som po rozchode s byvalym priateľom, to skončilo zle aj s nimi tak som ich žiadala, aby dali mne pokoj. Ale ja nebranim malému, aby tam otec chodil, a ked vyrastie samozrejme bude chodit k nim aj na víkendy. Prosím o radu ci môžu podať niečo na sud jeho rodicia a ako sa určujú návštevy. Ďakujem za radu s pozdravom.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2015)

Dobrý deň, starí rodičia majú nárok na to, aby sa stretávali s dieťaťom a majú právo žiadať na súde, aby súd určil aj ich styk s dieťaťom.

Neplatí to však automaticky a nie vždy sa tento styk upraví. Styk so starými rodičmi sa upraví, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine. Súd teda skúma, či je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a či si to vyžadujú pomery v rodine. Obed podmienky musia byť splnené naraz (kumulatívne). Ak by otec dieťaťa chodil k starým rodičom (svojim rodičom) aj malým synom, potom to pomery v rodine nemusia vyžadovať.

Pokiaľ by aj súd určil styk so starými rodičmi, tak je to maximálne 1x na niekoľko hodín mesiaci bez prespávania. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Styk dieťaťa so starými rodičmi (Rodinné právo)

Dobry den.Chcela by som radu, či možem ako stara mama požiadat byvalu nevestu o styk s vnukom. Vnuk bude mat 14 rokov. Každy rok prosim, aby som s nim mohla byt aspon cez prazdniny. Najprv bol maly, potom ine vyhovorky. Možem s nim byt u jej mami, ale nedovoli ho niekam zobrat, napriklad na vylet alebo kupalisko. Vnukovi volamtelefonujem, priscom on chce ist, len mi povie, že on vie, že mama mi nedovoli. Syn otec mojho vnuka nejavy zaujem, ale ja strašne tužim byt s nim. Možem požiadat sud o suhlas na povolenie styku?Dakujem.

Odpoveď: Styk dieťaťa so starými rodičmi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, súd môže upraviť styk maloletého dieťaťa aj s blízkymi osobami, ak to je potrebné v záujme dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine. Za blízku osobu sa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka považuje aj starý rodič. Predmetné ustanovenie zákona o rodine odzrkadľuje obsah Dohovoru o právach dieťaťa v čl. 8 ods. 1, podľa ktorého má každé dieťa právo na zachovanie svojej totožnosti a rodinných zväzkov. Súd teda na návrh, alebo aj bez návrhu, môže upraviť stretávanie starého rodiča s vnukom za splnenia dvoch základných podmienok. Prvou okolnosťou je záujem dieťaťa, ktorý je v zásade už daný, vzhľadom na potrebu každého dieťaťa rozvíjať pozitívne vzťahy so starými rodičmi, resp. inou širšou rodinou. Druhou podmienkou je fakt, že si úpravu styku vyžadujú potreby v rodine, čo je však otázka posúdenia konkrétneho prípadu. Príkladom je dlhodobé odcestovanie rodiča alebo absencia kontaktu medzi rodičmi a starými rodičmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Styk dieťaťa so starými rodičmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku