POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

Dobrý deň. Som otec a mám päťročnú dcéru, ktorú mám nesmierne rád a pravidelne sa s ňou stretávam, dokonca aj v tie dni, ktoré nemám určené súdom. Žijem v Revúcej a moja bývalá priateľka chce presťahovať našu dcéru do Bratislavy. Od môjho bydliska je to pomerne veľká vzdialenosť, približne 300 km. Rád by som sa informoval, či má zmysel obratiť sa na súd s návrhom, aby náš spoločný presun do Bratislavy nebol povolený, pretože sa obávam, že mi to znemožní pravidelné stretnutia s dcérou. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

Dobrý deň

bol preložený návrh na novelu zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, kde sa má riešiť aj Vaša situácia. Pri platnom znení zákona, pokiaľ sa chce rodič presťahovať s dieťaťom do zahraničia, potrebuje súhlas druhého rodiča, resp. pokiaľ sa nedohodnú tak rozhodnutie súdu, aj keď ide len o pár km (napr. Bratislava a susediaca rakúska dedina). Pokiaľ sa však chce presťahovať v rámci Slovenska (napr. Bratislava - Košice) súhlas potrebný nie je. Preto novela zákona chce v danej problematike priniesť zmeny a to tak, že navrhuje, aby bol potrebný súhlas druhého rodiča, prípadne rozhodnutie súdu, pri sťahovaní z okresu, kde má dieťa trvalé bydlisko do iného okresu (nie susedného) a toto odsťahovanie podstatne sťaží styk druhého rodiča s dieťaťom. Novela zatiaľ nie je účinná.

Trápi vás "Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra o dva mesiace oslávi pätnástku. Od malička ju jej matka iba uráža, podceňuje a vyhráža sa jej, že ju pošle do ústavu. Chcel by som, aby sa dcéra presťahovala ku mne. Môže sa sama rozhodnúť, s kým chce bývať, keď je doma neustále psychicky týraná?

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 19.05.2023)

Dobrý deň, sama sa dcéra rozhodnúť nemôže ale môže sa vyjadriť na súde, čo chce.

Pokiaľ je tomu tak, ako píšete a mal. dcéra je zo strany svojej matky, ktorá ju má vo svojej starostlivosti či už psychicky alebo fyzicky týraná, potom je namieste, aby ste vy ako jej otec podali na súd návrh na zverenie dcéry do vašej starostlivosti. Dcéra ešte nie je oprávnená sa v tejto veci sama na súde zastupovať, nakoľko je maloletá. Avšak vy ako jej druhý rodič ste aj jej zákonným zástupcom a tiež Vám patrí aj toto právo podať návrh na súd.

Preto, ak chcete mať dcéru vo svojej starostlivosti (chcete, aby sa k vám presťahovala), podajte na súd návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu. V prípade, ak už raz súd v tejto veci rozhodoval, a dieťa zveril matke, potom podajte návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinností.

V takomto návrhu na zmenu odôvodnite k akej zmene došlo od posledného rozhodnutia súdu. Opíšte, že výchovné prostredie matky, je pre dcéru, pre jej zdravý vývin a vývoj absolútne nevhodné a je v rozpore s jej najlepšími záujmami a že to chce aj dieťa.

Ak súd zverí dieťa vám, potom nevyhnutne zaviaže matku na úhradu výživného k vašim rukám. V prípade, ak by súd mal za to, že pre dcéru nie je vhodné sa s matkou vôbec stretávať, potom matke môže obmedziť aj jej rodičovské práva, aj právo styku. 

Ak by ste potrebovali s návrhom pomôcť, neváhajte nás kontaktovať. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja matka sa chce odsťahovať, ale dieťa nesúhlasí. Aké možnosti mám? Chlapec má 9 rokov.

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 18.05.2023)

Dobrý deň,
matka má samozrejme právo sa odsťahovať. Čo sa týka maloletého dieťaťa, tak v tomto smere je dôležité ako sa dohodnete vy ako rodičia o výkone rodičovských práv a povinností, teda kto sa o dieťa bude starať, či bude jeden z rodičov platiť výživné a pod. Ak sa dohodnúť nedokážete, tak potom jedinou možnosťou je obrátiť sa priamo na súd a podať návrh, aby výkon rodičovských práv a povinností upravil záväzným spôsobom. Dôležitý bude aj najlepší záujem dieťaťa. Vo Vašom prípade ako uvádzate má už 9 rokov, teda ide o vek v ktorom už v určitej miere dokáže vyjadriť svoj názor, ktorý bude súd pri rozhodovaní brať do úvahy. Samozrejme najlepším spôsobom by bolo, ak by ste dokázali dospieť k dohode. Súd bude zaujímať názor dieťaťa. Dokonca si viem predstaviť, ze ak by ste už mali upravené práva a povinnosti k dieťaťu a dieťa by sa nechcelo odsťahovať, ze by to mohol byť dôvod na zmenu zverenia dieťaťa, ak by ste vy zostali bývať v danom obvode. 


Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám s priateľom dieťa a momentálne bývame spolu, ale chcem od neho odísť. Môže ma v tom brániť, keď chcem vziať syna a odísť?

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 11.11.2022)

Dobrý deň,
brániť by Vám nemal nakoľko ste obaja rodičmi a obom Vám patria rodičovské práva a povinnosti, avšak rovnaké práva ako máte Vy má aj otec dieťaťa. V prípade , že sa plánujete odsťahovať, tak výkon týchto práv, teda aj kto bude mať dieťa v osobnej starostlivosti, prípadne, že sa o dieťa budete starať v striedavej starostlivosti, bude predmetom dohody. Ak sa dohodnúť nedokážete, tak je potrebné podať návrh na súd, pričom súd o výkone týchto práv a povinností rozhodne záväzným spôsobom. 

Avšak neodporúčam ak naozaj nejde o vážnu a nezvládateľnú situáciu zobrať syna a nič otcovi neoznámiť, nakoľko aj jemu patria rodičovské práva a povinnosti. Najlepšie bude, ak sa s ním dohodnete na spomínanom výkone práv a ak k dohode nebude možné dospieť, treba sa obrátiť na súd. Taktiež je možné podať návrh na neodkladné opatrenie, ktoré slúži nato, aby do času kým súd o úprave práv a povinností k deťom rozhodne, boli práva a povinnosti k deťom upravené. Možnosťou je nechať si poradiť v celej veci advokátom, ktorý následne môže vypracovať aj vyššie uvedené dokumenty.


Trápi vás "Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže moja bývala manželka bez môjho súhlasu prepísať nášho deväťročného syna do mesta vzdialeného 100 km?

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
zákon uvedené nezakazuje. Pokiaľ je dieťa zverené do jej starostlivosti a ona sa presťahuje, trvalý pobyt má dieťa zvyčajne u rodiča, ktorému je zverené. Ak sa zmení jeho trvalý pobyt, tak ho rodič mení aj dieťaťu. Ak s tým nesúhlasíte, môžete skúsiť podať návrh na súd o rozhodnutí pri nezhode rodičov, ale nepredpokladám, že by to súd zvrátil. Vychádzať bude práve z toho, že nemôže nútiť matku zotrvať v nejakom meste. 


Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať, čo robiť, keď sa moja bývalá žena chce odsťahovať do Maďarska spolu s našimi deťmi. Máme rodičovskú dohodu, ale neviem, či je platná v Maďarsku. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
ak to neupravuje rodičovská dohoda a nemá súhlas súdu, tak bez Vášho súhlasu sa nemôže natrvalo s deťmi odsťahovať do cudziny. V takom prípade by ste mohli na súde žiadať o návrat detí do SR. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám problém. Moja dcéra sa chystá rozvádzať a informovala ma, že sa so svojimi deťmi plánuje presťahovať do Českej republiky. Potrebuje na tento krok súhlas od otca detí? Ďakujem za odpoveď. Zuzana

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 09.03.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 35 Zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že na vysťahovanie s maloletým Vaša dcéra potrebuje súhlas otca. Ak sa nedohodnú na súhlase na vysťahovanie v písomnej forme s úradne overeným podpisom otca maloletého, potom dcéra musí podať návrh na súd o udelenie súhlasu s vysťahovaním do cudziny.  Ak by dcérasúhlas otca maloletého nemala, mohla by ste sa dopustiť neoprávneného premiestnenia dieťaťa, tzv. rodičovského únosu s právnym dôsledkami a krokmi zo strany otca dieťaťa.

Odporúčam kontaktovať advokáta za účelom prediskutovania možností a podmienok udelenia súhlasu cestou súdu. Ide aj o to, z akého dôvodu sa chce dcéra vysťahovať s maloletým do zahraničia, aké má v zahraničí zabezpečené podmienky /práca, bývanie , škola, škôlka, a pod./.

 

 

 


Trápi vás "Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa spýtať, koľko rokov musí mať dieťa, aby súd bral do úvahy jeho rozhodnutie o tom, s ktorým z rodičov chce žiť.

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
závisí to od mentálnej vyspelosti dieťaťa. Z praxe sa dá ustáliť, že dieťa vo veku 8-9 rokov sa už považuje za dieťa, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor. Stretol som sa však aj s prípadmi, kedy aj 6 ročné bolo podľa znalca schopné vyjadriť svoj názor, a naopak, ani 11 ročné nevedelo vyjadriť svoj názor. Je to individuálne v závislosti od konkrétneho dieťaťa.


Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mám právo vedieť, kde bývajú moje neplnoleté dcéry, ktoré sú po rozvode v starostlivosti matky. Sídlime v rovnakom meste, no presnú adresu bydliska mi zatiaľ nechceli prezradiť. Rád by som sa tiež dozvedel, ako môžem riešiť situáciu, keď počas telefonických hovorov s dcérami, ich matka na pozadí vulgarizuje pri vyjadrovaní sa o mne. Vopred vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
samozrejme máte právo poznať takéto informácie o dcérach, ak sa nejedná o prípad, kedy máte napríklad uložený zákaz priblíženia k matke a dcéram. Rovnako ak máte upravený styk súdom, tento je takmer istotne upravený tak, že si deti máte prevziať v mieste ich bydliska, čo je zároveň miestom bydliska matky.


Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, nasťahovala som sa k rodičom aj s mojou deväťročnou dcérou. Každodenné konflikty s nimi sú však pre mňa neakceptovateľné. Môj otec stále hreší a nadáva. Nechce nechať moju minulosť na pokoji a vyhráža sa mi, že ma zabije. Moja matka sa tiež nevie správať - súdi moju minulosť. Keď chcem niečo povedať, priloží mi ruku na ústa a zatvára mi ústa. Vyhráža sa mi, že mi dá facku, ak nebudem ticho. Hľadám podnájom, avšak v blízkosti môjho bydliska nič, čo by vyhovovalo, nie je. To, že moje dieťa navštevuje školu v okolí, ešte sťažuje situáciu. Pochádzam z Čiech a vrátila som sa, aby som bola bližšie k rodičom. Neviem však, na koho sa v tejto ťažkej situácii môžem obrátiť. Mohli by ste mi niekoho doporučiť?

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
odporúčam Vám kontaktovať najbližšie krízové centrum pre matky s deťmi, ktoré Vám poskytnú ubytovanie a pomoc. Prípadne kontaktujte občianske združenie, ktoré pomáhajú rodičom v takýchto situáciách. V prostredí, v ktorom žijete zrejme nebude možné dlhodobo žiť a zotrvať.


Trápi vás "Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a mám dve deti vo veku 6 a 9 rokov. Môžem sa presťahovať do iného okresu na Slovensku aj bez súhlasu exmanžela? Ďakujem.

Odpoveď: Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom

(odpoveď odoslaná: 13.10.2021)

Dobrý deň, predpokladám, ze deti Vám rozsudkom o rozvode boli zverené, teda sú vo Vašej osobnej starostlivosti. V tom prípade sa môžete s nimi odsťahovať do iného okresu aj bez súhlasu ich otca, nakoľko zákon o rodine sťahovanie v rámci Slovenskej republiky nepodmieňuje súhlasom oboch rodičov. V prípade však, že by ste chceli s deťmi odísť za hranice našej krajiny, vtedy by ste písomný súhlas otca maloletých potrebovali, nakoľko v takomto prípade sa jedná o podstatnú vec týkajúcu sa maloletých detí, na ktorej sa majú rodičia dohodnúť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odsťahovanie dieťaťa s druhým rodičom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.