Máte
otázku?

Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

Dobrý deň, mám otázku ohľadom "bezdôvodného bránenia v relizácii práva na styk rodiča s dieťaťom".  Je na to nejaky zakon na Slovensku? Pretože doteraz bolo vsetko v poriadku a tento rok som malu nevidel a pocul som ju len raz. Neprebrala si ani balik, ktory som poslal malej aj s vecami do skoly a nezdviha mobil ani mojim rodicom. Mali sme tu navstevu z Čiech, moju tetu, a nezdvihala, chceli aspon pocut malinku, ako sa ma. Neviem co dalej a nerad by som ex robil problemy, ale ak to nejde podobrom, ina moznost nieje. Ak by ste mi pomohli ason paragrafmi, aby som sa vedel zorientovat v zakone, len neviem kam zamierit. Dakujem Vam velmi pekne.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

Dobrý deň, pokiaľ ide bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom, tak v zákone o rodine si pozrite ustanovenie § 25. 
Ak Vám matka bráni v styku s dieťaťom, máte právo požiadať súd o úpravu styku. Súd Vám tento styk upraví v pravidelných intervaloch. Pokiaľ by matka bránila v styku aj napriek vydanému rozhodnutiu, potom sa máte právo obrátiť na súdny výkon rozhodnutia. Ak by sa aj ten minul účinkom, jej konanie by bolo trestným činom a je dokonca možné požadovať zmeniť zverenie dieťaťa Vám ako otcovi.

Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,

prosím, brat je v situácii, kedy počas stáleho trvania manželstva jeho manželka zobrala deti, odsťahovala sa s nimi k jej rodičom a bratovi bráni v kontakte s ich dcérami, dovolí mu len minimálny kontakt. Jeho manželka sa chystá podať žiadosť o rozvod z dôvodu neharmonického manželského vzťahu. Manželstvo však stále pretrváva.

Prosím, aké ma brat možnosti, aby mohol mať deti aspoň v čiastočnej opatere, kým neprejde súdny proces ohľadom detí?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, a teda matka detí, resp. manželka Vášho brata na takéto konanie nemá právo. Ak nie je možné sa s ňou dohodnúť, tak potom bude treba podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v ktorom súd môže rozhodnúť o úprave styku s deťmi do času, kým nebude rozhodnuté o rozvode a úprave práv a povinností k maloletým deťom. 

Neodkladné opatrenia sa vydáva v prípadoch, keď je potrebná bezodkladná úprava pomerov, teda aj v tomto prípade, keďže manželka obmedzuje prístup Vášho brata k deťom.

V návrhu treba uviesť všetky tieto skutočnosti, hlavne ohľadom bránenia styku s deťmi a zároveň ich podložiť dôkazmi. Taktiež je možnosťou vyhľadať pomoc advokáta, ktorý by Vám s celou touto záležitosťou ako aj vypracovaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia mohol pomôcť.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, môže matka môjmu10 ročnému synovi (je zverený v jej starostlivosti a žijeme od seba 45 km) zakazovať používať mobil cez ktorý s ním komunikujem?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade bol styk s dieťaťom upravený súdnym rozhodnutím, prípadne dohodou schválenou súdom. Dôležitý je obsah daného rozhodnutia, resp. dohody.

Avšak vo všeobecnosti môžeme povedať, že aj keď bolo Vaše dieťa zverené do osobnej starostlivosti jeho matky, to neznamená, že ako otec dieťaťa už nemáte žiadne rodičovské práva a povinnosti a matka dieťaťa na takýto zákaz nemá právo. Z hľadiska výchovy dieťaťa je kľúčovým kritériom tzv. najlepší záujem dieťaťa, pričom udržiavanie pravidelného kontaktu s dieťaťom aj keď prostredníctvom telefónu, môžeme považovať za prospešný pre dieťa. Obmedzovanie kontaktu dieťaťa s Vami by prichádzalo do úvahy len v prípade, ak by Váš styk s dieťaťom bol obmedzený alebo zakázaný, čo je však možné urobiť iba súdnym rozhodnutím a musí nato existovať zákonný dôvod. Nesmie to telefonovanie presahovať rozumnú mieru. Čo je to rozumná miera právny predpis nestanovuje a posudzoval by sa každý prípad osobitne. Je rozdiel ak bol otec denne s dieťaťom ako keď ho videl 2x za mesiac.

Viem si predstaviť, ze ak mu matka takýmto spôsobom zakazuje mobil používať mohlo by ísť o dôvod na zmenu rozhodnutia o úprave rodičovských práv a povinností, nakoľko ste stále vo vzťahu k svojmu dieťaťu nositeľom rodičovských práv a povinností. Dôležitá je aj vôľová úroveň dieťaťa. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na to, dokedy môže manželka byť odsťahovaná s dvoma malými dcérami u rodičov, ak ich zobrala z miesta trvalého bydliska. Máme totiž nezhody a vyriešila to odsťahovaním, aj napriek môjmu nesúhlasu brať so sebou deti. Neviem čo mám robiť. Nie som násilník ani konfliktný typ, skôr naopak a ako otec neviem, či mám nejaké práva. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
takéto jej konanie nie je obmedzené časovo. To, že deti bývajú na inej adrese, než je ich trvalý pobyt nie je dôvodom, aby jej súd prikazoval návrat do nehnuteľnosti, kde majú trvalý pobyt. Treba riešiť skôr to, aby Vám umožňovala deti vidieť a stretávať sa s nimi. Ak Vám totiž bráni v styku a deti nevidíte z dôvodu, že nebývate spolu, je možné žiadať, aby súd rozhodol o určení Vášho styku s deťmi. Ak nemáte s deťmi žiadny kontakt, na mieste je aj rozhodnutie tzv. neodkladným opatrením.

Odporúčam Vám kontaktovať advokáta, ktorý Vám s touto vecou pomôže. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.  


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Potrebujem poradiť.
S bývalou partnerkou mám 5 ročného syna. Mám platné súdne rozhodnutie, ktoré určuje, že mám právo sa so svojim synom stretávať každý prvý víkend v mesiaci. Lenže jeho matka neustále toto rozhodnutie nedodržuje. Bol som niekoľkokrát na polícii, 2x som spísal s policajtami trestne oznámenie pre marenie súdneho rozhodnutia. Syna som síce videl, a bol som s ním na 1dennon výlete, cez vianočné prázdniny, o tom sme sa vopred dohodli. Lenže ja chcem zachovať pravidelnosť stretávania sa so synom, prospeje to aj mne aj jemu. A nie len vtedy, keď to vyhovuje jej. Môj syn na mňa reaguje normálne.
Poprosím o radu.
Ďakujem.
Tomáš

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame matku maloletého upozorniť, že pokiaľ nebude plniť a dodržiavať súdne rozhodnutie, v súlade s ust. § 370 a nasl. Civil. mimosporového poriadku podáte návrh na súdny výkon rozhodnutia.

Uvádzame, že príslušným súdom je okresný súd podľa miesta trvalého bydliska maloletého dnutia vo veciach maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. V súdnom konnaí možno nariadiť pojednávanie a predvolať povinného, oprávneného, maloletého alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na pojednávaní vyzve povinného, aby sa rozhodnutiu podrobil a upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí. Súd môže matke maloletého uložiť pokutu až 1000 €. Pokutu možno uložiť aj opakovane za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia /§ 382 Civil. mimospor.  poriadku/.

V prípade záujmu na spísanie návrhu na súd kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
žena mi bráni vidieť dcéru, rodičia ju do toho nútia. Nezodpovedajú na mobil. Bojím sa, že sa jej niečo stalo, ona je drogovo závislá, som zistil. Od vtedy neviem kde je.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.11.2021)

Dobrý deň,

predpokladám, že ste výkon rodičovských práv a povinností nemali osobitne upravený súdnym rozhodnutím. V takom prípade odporúčam Vám podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a zároveň podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v časti úpravy styku. Vzhľadom na to, čo ste uviedli, môžete návrh na nariadenie neodkladného opatrenia dokonca odôvodniť tým, že život, zdravie a priaznivý vývoj maloletej je vážne ohrozený alebo narušený, a žiadať, aby Vám súd maloletú dočasne zveril do Vašej starostlivosti. O takomto návrhu bude musieť súd rozhodnúť do 24 hodín od jeho doručenia. Vaša žena, resp. osoba, ktorá má maloletú pri sebe, Vám na základe vydaného neodkladného opatrenia bude musieť styk s dcérou umožniť, inak sa môžete domáhať výkonu rozhodnutia.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
žena odišla aj s malou k svokrovcom. A bráni mi byť s malou. Čo mám robiť?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že ste zatiaľ nemali súdom upravený výkon rodičovských práv a povinností. V takom prípade Vám odporúčam jednak podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a zároveň podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v časti styku. Tým dosiahnete, že kým súd rozhodne vo veci samej, aspoň v minimálnej miere sa budete môcť stretávať s dcérkou.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň,
je možné požadovať úpravu styku starého rodiča s vnúčatami aj keď ich rodičia žijú v manželstve. Styku mi bráni nevesta, hoci oni by chceli sa so mnou stretávať. Doslova ma vydiera. Syn jej nič na to nepovie, lebo hneď robí krik a on je radšej ticho.
Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
áno, môžete to žiadať. Umožňuje Vám to Zákon o rodine. Práve na podobné prípade je tu ustanovenie § 25 ods. 5 podľa ktorého Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

Môžete ju upozorniť, že pokiaľ Vám nebude umožňovať styk, podáte si návrh na súd a ten ju k tomu zaviaže.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou priateľkou mame ročného synčeka, no nedá sa s ňou normálne dohodnúť, už tretí krát zrušila moje stretnutie s ním, nevidel som ho pomaly dva mesiace, viem, že musím podať návrh na súd, no spýtam sa, je možné podať návrh aj mimo trvalého bydliska? Keďže matka s dieťaťom bývajú v Martine, ja v Ružomberku, ale trvalý pobyt majú zapísaný v Michalovciach? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je skutočne potrebné podať návrh na súd. Návrh sa podáva na okresný súd v obvode ktorého má dieťa bydlisko, nie trvalý pobyt. Ak majú bydlisko v Martine, tak treba podať návrh na Okresný súd Martin a súdu uviesť do návrhu, prečo návrh podávate tam. Hoci je dieťa útleho veku, máte právo na styk, matka si toto právo nemôže uzurpovať a rozhodovať o tom, kedy a či dieťa uvidíte. Máte rovnaké práva, ako ona. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám pre mňa vážny problém s mojou manželkou a kontaktom s deťmi. Žili sme spoločne v zahraničí a po 9 rokoch sa nám vyskytol problém, pri ktorom sme sa pochytili a poslala ma do väzenia. To však nie je problém. Ona utiekla späť na SK aj s deťmi, ktoré teraz nemôžem vídať a tráviť s nimi čas. Neviem ako mám postupovať, keďže ja som stále v zahraničí a sme stále manželia. Rovnako neviem, či jej mám posielať peniaze aj naďalej, keďže ako som spomenul sme manželia a nemám žiaden súdny príkaz o platení. Ja chcem mať deti späť a starší syn sa chce vrátiť, no manželka ho ignoruje. Ma tu svojich priateľov a riadne tu chodil do školy s, ktorej ho manželka vzala pred ukončením ročníka. Ako mám postupovať a môžem vôbec získať deti späť ? Neviem, či to môžem riešiť súdnou cestou, keďže nie sme rozvedený. Vedeli by ste mi prosím poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Vo veci je potrebné vychádzať z noriem medzinárodného práva, ustanovení zákona o rodine a Dohodou o ochrane práv dieťaťa, ktorého signatárom je aj SR.

Predpokladáme, že sa nachádzate v štáte, kde ste spoločne žili, na  území niektorého štátu EÚ.

Dohovor o právach dieťaťa zakotvuje povinnosť každého zmluvného štátu, vrátane SR, zabezpečiť, aby bol najlepší záujem dieťaťa riadne a konzistentne uplatňovaný v každom kroku verejnej inštitúcie, najmä vo všetkých vykonávacích opatreniach a súdnych konaniach, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú deti s prihliadnutím najmä na okolnosti, ktoré súvisia s individuálnymi charakteristikami dieťaťa (najmä vek, pohlavie, stupeň zrelosti, skúsenosti a pod). 
Článok 11 Dohovoru ustanovuje, že štáty musia urobiť opatrenia na zabránenie nezákonného premiestňovania detí do zahraničia a ich nevrátenie späť.  Za týmto účelom sa musia štáty usilovať o uzatvorenie dvojstranných a mnohostranných dohôd alebo o prístup k existujúcim dohodám. Štát má povinnosť zabrániť a napraviť únos alebo zadržiavanie detí v zahraničí rodičom alebo treťou osobou.


Ignorovanie názoru dieťaťa rieši Dohovor tiež.  Štáty musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni. Za týmto účelom sa dieťaťu musí predovšetkým poskytnúť možnosť, aby bolo vypočuté v každom súdnom alebo administratívnom pojednávaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu alebo jeho príslušného orgánu, a spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva.
Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor, jeho požiadavky majú byť brané do úvahy v každej záležitosti alebo postupe, ktoré sa ho týkajú.

Medzinárodný rodičovský únos dieťaťa je protiprávne premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa mimo štátu jeho obvyklého pobytu bez súhlasu druhého rodiča alebo súhlasu súdu štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt pred premiestnením alebo zadržaním a zadržanie dieťaťa v zahraničí počas dlhšej doby, než bola doba s ktorou druhý rodič súhlasil. 

Štátom obvyklého pobytu dieťaťa je štát, v ktorom sa dieťa fakticky zdržiava počas dlhšej doby, t.j. miesto, kde dieťa žije, má tam lekára a je zdravotne poistené, má vytvorené rodinné a sociálne zázemie so svojimi kamarátmi, miesto, kde dieťa chodí do školy a podobne. 
Štát, v ktorom sa dieťa narodilo alebo štátna príslušnosť dieťaťa, prípadne štát, v ktorom je dieťa zaevidované k trvalému pobytu (alebo inému druhu pobytu), nemusí byť miestom jeho/jej obvyklého pobytu. Presná definícia obvyklého pobytu neexistuje a rozhodnutie, ktorý štát je/bol štátom obvyklého pobytu je v kompetencii príslušného súdu, ktorý o ňom rozhoduje.

 

Záver 

Keďže Vaša manželka nemala Váš písomný súhlas na presťahovanie na SK, resp. ani súdne rozhodnutie, ktoré by nahradilo Váš súhlas, je možné jej konanie vzhľadom na okolnosť, že v danom štáte ste žili 9 rokov, za rodičovský únos dieťaťa.

Vo veci sa budete musieť obrátiť na prísl. súd miesta kde sa teraz nachádzate, prípadne vyhľadať pomoc organizácie obdobnej ako Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, aby Vás v konaní o navrátenie detí do štátu obvyklého pobytu zastupovala. 

Pokiaľ sa jedná o výživné na deti, iniciátorom vo veci určenia výživného súdnou cestou mala byť Vaša manželka. Výživné odporúčame rovnako riešiť v súčinnosti s obdobnou organizáciou štátu miesta obvyklého pobytu na ochranu detí a to výlučne písomne.

Ak by ste uviedli do podotázky miesto Vášho terajšieho pobytu, nájdeme túto organizáciu na ochranu detí.

 


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať priateľ opustil matku svojich detí, odišiel z domu, deti sú teraz u neho naviazané kvôli tomu, že odišiel /je to cca 3 mesiace čo je táto situácia/. Jeden syn má 5r. a druhý 9r. Ten mladší by k mame išiel, ale chce ísť len, keď pôjde 9r tiež. Zároveň majú dohodnuté, že si majú deti striedať po týždni. Na to jej povie, že vraj robí všetko preto, aby starší za mamou išiel, že ho nevie prinútiť. Vyhovára sa na všetky možné okolností prečo nechce ísť. A pritom ten mladší bol u mamy celý týždeň sám a bolo super. Či zastrašuje toho staršieho nechoď tam to neviem. Asi mu robí dobre, že sú deti na neho takto naviazané, ale voči ich mame, ktorá sa celý starala to nie je v poriadku, pretože ona túto vypätú situáciu nespravila. Ona chce len vidieť svoje deti, ktoré jej chýbajú. Teraz sú dohodnutí, že si deti majú odovzdať 13. 8. 2018 ak ich neprinesie má volať policajtov, že bráni v styku s deťmi? Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade by Vám polícia nevedela pomôcť, nakoľko predpokladám neexistuje ešte žiadne súdne rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (uviedli ste, že sa na striedavej osobnej starostlivosti dohodli). Ak by otec matke bránil v styku, treba sa obrátiť na miestne príslušný súd a podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Tento je možné podať aj v tých situáciach, kedy jeden z rodičov zneužíva svoje postavenie a sám si určuje (diktuje) pravidlá styku (prípadne dokonca aj neumožňuje dohodnutý styk). Deti sú vo veku, kedy potrebujú byť v kontakte s oboma rodičmi, nakoľko akékoľvek narušenie vzájomného vzťahu detí a ktoréhokoľvek rodiča by v budúcnosti mohlo byť iba veľmi ťažko napraviteľné. Kým rodičia nemajú súdom upravený výkon rodičovských práv a povinností, ani zákon o rodine nepriznáva rodičom účinnú a rýchlu obranu v takýchto situáciach. Preto je vhodné, ak vznikajú problémy pri dohadovaní styku, podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Ak sa rodičia vedia dohodnúť, treba vypracovať, podpísať a následne súdu predložiť rodičovskú dohodu na schválenie.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môjmu synovi sa narodila dcéra ale bohužiaľ s priateľkou sa rozišli ešte na začiatku tehotenstva lebo ona si dieťa chcela dať zobrať aj napriek snahe zo synovej strany sa vzťah nepodarilo udržať. Počas tehotenstva sa snažil nadviazať kontakt aj ponúkol pomoc ale bezvýsledne. Otcovstvo podpísal ešte pred narodením dieťaťa a maličkú videl len v pôrodnici. Kde bývalej priateľke odovzdal aj komplet výbavičku pre maličkú od vtedy matka odmieta podať akékoľvek informácie o maličkej a odmieta akúkoľvek formu dohody. Bojíme sa nakoľko bývala priateľka nášho syna je psychicky narušená, ako aj nervovo labilná osoba, ktorá sa už v minulosti pokúsila o samovraždu a liečbu odmietala a jej depresívne stavy pokračovali aj počas spolunažívania s našim synom. Prosím ako pokračovať a ako požiadať súd o návštevy a kontroly nad správaním matky maloletého dieťaťa, ktoré bude mať už mesiac a my žiadne informácie. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 26.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ jeden z rodičov maloletého dieťaťa bráni v styku  s týmto dieťaťom druhému rodičovi, je na mieste podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Bránenie v styku dieťaťom je zásahom nielen do práv rodiča, ale aj do práv dieťaťa, a preto Vami opísaný stav nie je akceptovateľný.

Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv podajte na miestne príslušný súd, ktorý sa určuje podľa bydliska dieťaťa. V návrhu sa domáhajte najmä úpravy styku otca s dieťaťom, pričom ohľadom styku navrhnite konkrétne dni a časové intervaly, kedy bude mať otec právo sa s dieťaťom stýkať. V návrhu tiež opíšte, ako matka bráni otcovi stretávať sa dieťaťom, hoci sa otec o dieťa zaujíma.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj priateľ ma 3 ročnú dcérku. Ma súdom určený deň a čas kedy s ňou ma byť. Ale jej matka mu ju odmieta dosť často dávať s tým, že mala je chorá. Malú má mať každú pärnu sobotu na 3 hodiny a ani to mu ju nechce dať. Dcérku tak vidí raz za mesiac niekedy ani to nie. Prosím o radu, čo môžme a ako máme v takom prípade postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.01.2018)

Dobrý deň, vždy keď má mať styk, nech ide do miesta bydliska matky, kde sa nachádza dieťa a ak mu ho nedá, nech podá oznámenie na políciu. Toto keď urobí 3x, tak potom môže žiadať súdny výkon rozhodnutia. Súd ju vyzve, aby plnila súdne rozhodnutie. Tiez má otec právo žiadať, aby preukázala, že dieťa bolo v tom čase choré. Ak dieťa nebolo choré, potom matka môže dostať pokutu a to aj opakovane.

Takto ju donútite, aby plnila súdne rozhodnutie.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel 7 rokov nejavil záujem o dcéru, ani o mňa, ani ju nekontaktoval a nestretaval sa s ňou. Neplatil mi výživné v sume, v akej sme sa dohodli. Teraz, keď som to spustila súdnym konaním, odrazu sa opäť chce stretávať s dcérou. Dcéra ma z neho strach, nepozná ho, je to pre ňu, akoby cudzí človek. Aké práva ma v tomto prípade dieťa. Lebo všade je len právo a povinnosť obidvoch rodičov podieľať sa na výchove. Ak dieťa však nechce? Podľa okolností? Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň, v každom konaní, ktorého predmetom je starostlivosť o maloleté dieťa, je základným kritériom pre rozhodnutie súdu jeho záujem.  Ak sa v konaní rozhoduje o práve rodiča na stretávania sa s dieťaťom, súd bude aj o tomto rodičovskom práve rozhodovať s ohľadom na oprávnený záujem maloletého dieťaťa. Zákon o rodine vo svojich ustanoveniach predpokladá, že spravidla je v záujme dieťaťa, aby udržiavalo zdravý citový vzťah k obidvom rodičom a preto sa možno domnievať, že budete ako matka, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti a ktorá sleduje jej zdravý telesný a duševný vývin, vplývať na svoju dcéru citlivým spôsobom, aby udržiavala aj kontakt so svojim otcom. Súd tieto otázky bude prihliadať a posudzovať s ohľadom na konkrétne okolnosti a aj s ohľadom na charakterové vlastnosti a osobné pomery otca. Ak bude v konaní preukázané, že stretávanie s otcom je v záujme dieťaťa, styk upraví. Vzhľadom na dlhodobé odlúčenie je možné predpokladať, že stretávanie sa s otcom bude najskôr prebiehať v kratších časových intervaloch a pravdepodobne aj za Vašej prítomnosti.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Chcela by som Vás poprosiť on radu alebo riešenie. Môj priateľ ma dcérku z predošlého vzťahu. Pred 3 rokmi sa rozišli a súde mu bohužiaľ určili stretávanie sa s dcérkou iba v nedeľu od 9:00 do 19:00 a výživné 200 Eur. Jeho ex pravidelne porušuje rozhodnutie. Často si plánuje program vtedy, keď ju má mať. A nedáva mu ani náhradný termín. Ľúto mi bolo, keď minulý rok bol zrovna deň otcov v nedeľu a ona samozrejme mala program. Dlho ju žiadal, aby sa dohodli na zmene, každý druhý víkend. Ona to dlho nechcela, až nakoniec si našla známosť a potom privolila. Od minulého roka 08/16 nám ju dávala každý druhý víkend (piatok až nedeľa) samozrejme niekedy ju nevidel aj mesiac. Podľa jej nálady. Furt sa vyhovárala, že mala je chorá ale samozrejme, že niektorý víkend nám ju bola schopná dať aj chorú dokonca ešte tak, že celý týždeň ju trápila bez liekov a v piatok išla k lekárovi a v horúčkach s liekmi mu ju v piatok odovzdala. V marci sa rozhodla, že ona sa bude riadiť podľa rozhodnutia súdu a bude ju mať zase iba v nedeľu. Dôvod “ že u nás vždy ochorie “. Vždy keď ju požiada o informácie ohľadne škôlky alebo zdravotného stavu odmieta s ním komunikovať. Sám išiel za detskou lekárkou a zistil že dcérka nemá absolvované povinné očkovania a to že bývalá chorá, je normálne keď navštevuje škôlku. Čo sa týka škôlky akonáhle zistí, že sa informoval alebo ho tam stretne tak mu robí peklo. Ďalšia vec chceli sme ísť s deťmi do rakúska na kúpalisko a do zábavného parku. Nechcela nám dať pas a nedovolila, ale ona bez jeho povolenia môže ísť do Egyptu na 2 týždne na dovolenku. Permanentne ho citovo cez dieťa vydiera. Jedna podstatná vec ešte v čase súdu bývali obaja v Komárne. Situácia, sa zmenila priateľ býva v Novej Dedinke iný okres a je ochotný pre ňu chodiť do Komárna ešte šťastie, že tam má rodinu tak majú kde byť keď ju má teraz tých 10 hodín. Nová Dedinka – Komárno 90 minút cesty. Odvtedy čo ma zase iba nedele si vymyslela, že má pre ňu chodiť do Levíc keďže, tam chodieva tráviť víkendy k priateľovi. Nová dedinka – Levice 120 minút. Z tých 10 hodín čo mu určil súd, má s dcérkou presedieť 4 hodiny v aute. Trápi nás to, že takto robí zle aj malej a aj nám cielene. Tamarka, tak sa volá, sa k nám vždy veľmi tešila, teraz ju hucká proti nemu a nechce, aby k nám chodila preto to zmenila. Nevieme čo máme robiť. Zistili sme, že v takýchto situáciách majú otcovia iba povinnosti a práva žiadne. Ako sa ma brániť, na polícii mu povedali že ak mu ju nedá v nedeľu, že tam nemá chodiť oni nič neurobia. Celý víkend nič iné nerobia iba takých ako je on posielajú preč. Smutné je, že on s dcérkou chce byť, má záujem, platí výživné a nič nezmôže. Viete nám nejako poradiť čo. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.05.2017)

Dobrý deň, nie je pravda, že v takýchto situáciách majú otcovia iba povinnosti a žiadne práva. Na jednej strane, ak mu matka bráni v styku s dcérou môže sa súdnou cestou domáhať núteného výkonu súdneho rozhodnutia. To isté platí aj o informáciách o maloletej. Zákon o rodine dokonca dáva možnosť rodičom, ktorým deti neboli zverené do osobnej starostlivosti domáhať sa informácií o dieťati súdnou cestou. Na druhej strane, vzhľadom na zmenu pomerov od posledného súdneho rozhodnutia a tiež podľa Vašich slov bezproblémového styku počas celých víkendov sa môže Váš priateľ súdnou cestou domáhať aj úpravy (rozšírenia) styku s maloletou dcérou na každý druhý víkend. Zmysle relevantnej judikatúry má rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti právo na strávenie polovice voľného času dieťaťa s ním. Mám za to, že 10 hodín každý druhý víkend pre styk otca s dcérou je veľmi krátky čas, ktorý ak nie je odôvodnený nedostatočnou starostlivosťou otca, nie je v záujme maloletého dieťaťa.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu, či jestvuje spôsob ako prinútiť syna a nevestu, aby mi dovolili stretávať sa so svojou trojročnou vnučkou. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 36, ods. 1 Zákona o rodine ,, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. V zmysle Občianskeho zákonníka sa za blízku osobu považujú aj starí rodičia. Máte teda právo obrátiť sa na súd s návhrom na úpravu styku v ktorom uvediete kedy v akom čase by ste mali záujem stretávať sa s maloletým dieťaťom. Pred súdnym konaním môžete skúsiť aj mediáciu. Ide o mimosúdne riešenie sporov, kde prostredníctvom mediátora môžete nájsť riešenie celej situácie aj bez súdu. V prípade ak si nebudete vedieť s návrhom poradiť môžete sa obrátiť na nás, odporučíme Vám advokáta, ktorý Vás bude celým súdnym konaním sprevádzať. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Má súd povinnosť zaoberať sa mojou požiadavkou vymedzenia časového rozpätia telefonického kontaktu matky s dieťaťom počas styku s otcom? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom telefonického kontaktu matky so synom počas styku otca so synom, tak tieto otázky súd vôbec nerieši. 

Telefonické kontakty sa súdne riešia, ak ide o prípady, keď rodič, ktorému dieťa nebolo zverené, býva veľmi ďaleko od dieťaťa a nemá možnosť sa s ním pravidelne intenzívne stretávať.

Súd nerozhoduje o rozsahu telefonického kontaktu matky s dieťaťom, pokiaľ je dieťa u otca na styku. Otec, ktorý zobral dieťa na realizovanie styku nie je povinný matke umožní komunikovať s dieťaťom počas tohto času. Styk otca, ak bolo dieťa zverené matke, býva štandardne v rozsahu dvoch-troch dní. Počas týchto dní matka nemôže nútiť otca, aby dieťa s matkou telefonovalo.

 

 

 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, s expriateľom máme 3-ročného syna. Neboli sme zosobášení a vyše roka a pol žijeme od seba. Ja s malým sa budeme sťahovať za súčasným snúbencom do Bratislavy momentálne bývame v Bardejove. Nemáme spísaní žiadnu dohodu ani súdom určené výživné. Dohodli sme sa na výživnom 60e, ktoré som už viac ako 6 mesiacov nevidela. Syn sa s otcom stretáva, majú krásny vzťah ale keďže sa budeme sťahovať a on nebude vychovávať dieťa ale najmä môj snúbenec a ja, neviem, či je potrebné to podať na súd? On už ma druhé dieťa s terajšou priateľkou. Dovolil sa nám presťahovať ale neviem, ako to máme vyriešiť, čo sa týka styku takto na diaľku a momentálne aj výživného, ktoré plánuje zaplatiť ale momentálne ma finančne ťažkosti. Ešte otázočka otec si ma vyzdvihnúť malého? Nie ja mu ho priviesť? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 36 zákona o rodine platí, že rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Zákon teda uprednostňuje dohodu rodičov o výkone rodičovských práv a povinností, teda aj v otázke osobnej starostlivosti, rozsahu vyživovacej povinnosti a úpravy výkonu práva stretávať sa s rodičom. Podmienky, za akých sa Váš syn bude stretávať so svojim otcom je teda na Vašej vzájomnej dohode. V prípade neplnenia vyživovacej povinnosti zo strany otca, sa máte právo domáhať splnenia tejto povinnosti na súde.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn je nešťastný, lebo jeho manželka je tak upätá na svojho syna, že mu bráni, aby išiel s dieťaťom sám von, sám k starým rodičom. Vždy sa rozreve, že mu dieťa nedá. Vraj nechce, aby malý začal za ňou plakať a ona nechce, aby jej dieťa plakalo. Čo má robiť syn, aby si mohol dieťa vziať aj sám bez nej?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či už má Váš syn upravený výkon rodičovských práv a povinností súdnym rozhodnutím. Ak áno, musí sa súdnou cestou domáhať výkonu súdneho rozhodnutia. Ak nemá súdom upravený výkon rodičovských práv a povinností bude potrebné v tejto veci podať návrh na súd, aby upravil výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. V tomto konaní je možné podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, o ktorom musí súd rozhodnúť v skrátenej lehote 7 dní. Ak matka bezdôvodne bráni v styku otca s dieťaťom je veľká pravdepodobnosť, že súd jeho návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovie.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať moja žena podala návrh na neodkladné opatrenie + žiadosť o rozvod, po fyzickom útoku z mojej strany. Mal som zákaz vstupu + priblíženia, no uz sa to skončilo. Dnes je v práci a ja chcem ísť po deti k susedom, u ktorých sú ale ona nesúhlasí. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 36 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Keďže sa s manželkou nedokážete dohodnúť o výkone práva stretávania sa s deťmi, podajte na súd návrh, aby výkon tohto rodičovského práva upravil súd svojim rozhodnutím. Uvedené rozhodnutie však bude účinné len do dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nakoľko súd je v konaní o rozvode povinný nanovo upraviť aj výkon všetkých rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Moja zatiaľ ešte manželka podala žiadosť o rozvod na súd pred 2 mesiacmi ale doposiaľ neprišli ešte žiadne rozvodové papiere. Nechce mi dávať deti, vždy sa vykrúca, že sú choré alebo, že majú rodinnú oslavu. Deti som nevidel už niekoľko týždňov. Preto by som chcel vedieť, či sa mám zatiaľ obrátiť na UPSVaR alebo rovno ísť na políciu a podať na ňu trestné oznámenie za bránenie styku s deťmi?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, v konaní o rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú aj maloleté deti, sa rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (napr. aj o úprave osobného styku s rodičom, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti), avšak vždy na čas po rozvode manželstva. Ak sa teda s matkou nedokážete dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností do času, kým bude manželstvo rozvedené, podajte na súd návrh, aby výkon rodičovských práv a povinností v otázke osobnej starostlivosti a stretávania sa s druhým rodičom, upravil súd. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, Mám 1, 5 ročného syna. Chlapca mám aj v rodnom. Moja bývalá ex podala žiadosť na výživné. Obávam sa toho ako mi súd určí styk. Ja a moje dieťa máme vybudovaný pekný vzťah. Dovolím si tvrdiť. Lepší ako k matke. Obávam sa toho, že keď súd rozhodne. Matka sa bude riadiť tým. Môj záujem o dieťa je veľký a hlavne sa chcem podieľať na výchove. Tiež si neviem predstaviť, že ho budem vidieť každý druhý týždeň. Vôbec neviem aké mám nároky na styk pri 1,5 ročnom dieťati. Náš vzťah sa rozpadol na bývaní. Odmietla ísť bývať do rodinného domu a vymenila rodinu za románik s druhým. Môže súd brať ohľad aj na správanie matky ako pristupovala. Je toho veľmi veľa. Nerád by som to tu celé uvádzal.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň, nie je možné uviesť, v akom rozsahu Vám prináleží právo na styk pri 1,5 ročnom dieťati. Každý prípad sa posudzuje individuálne a na základe konkrétnosti daného prípadu. Vzhľadom na to, že podľa Vašich slov máte so synom vybudovaný pekný a silný citový vzťah bolo by možné uvažovať minimálne o rozšírenom styku. Vek dieťaťa je ešte príliš nízky na to, aby bolo zverené do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov (súdy pri zverení maloletých detí do striedavej osobnej starostlivosti berú ohľad i na vek dieťaťa). Rovnako je potrebné uviesť, že súdy pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností často a radi rozhodujú spôsobom ako prebieha starostlivosť a styk s maloletým dieťaťom. Rozhodujú podľa zaužívaného spôsobu starostlivosti o dieťa. 


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer. Prosím Vas o radu. Podala som navrh na sud. Ide o môjho štvor mesačneho syna. Jeho biologicky otec ho navštevuje každy deň na dve hodiny. Je však častejšie vybušny a agresivnejši.Byvam u svojich rodičov. Moja otazka znie, či som povinna mu maleho ukazovať každy deň? Za odpoveď velmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň,

súd v obdobnej veci rozhodol, že úprava styku s jedným rodičom na "každú sobotu v roku" nie je v záujme maloletého dieťaťa. To síce nie je  Váš prípad, no dala by sa naň použiť argumentácia súdu, podľa ktorého by takáto úprava znamenala, rodič, ktorý má zverené dieťa do starostlivosti by nemohol s dieťaťom stráviť ani jeden víkend nerušene. Vo Vašom prípade by to znamenalo, že by ste s dieťaťom nemohli stráviť ani jeden celý deň nerušene. Úprava styku závisí na dohode rodičov, ak sa nedohodnú rozhodne súd. Otcovi ste zo zákona povinná umožniť pravidelný a rovnocenný styk s dieťaťom, nakoľko je to jeho právo. Ak nebude otec spokojný s intenzitou styku, môže sa obrátiť na súd.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer ja mám taky problém ohľadom môjho syna. Pred rokom som poziadal súd o zverejnenie syna do opatery otca, jeho matka ho nechala na mňa, no nedávno bol súd a ona chce striedačku, no ja nie, ale problém je teraz taky, že do toho súdu matka vôbec nejavila zaujem o syna až teraz a zobrala ho zo škôlky pred dvoma týždňami. Ona je momentálne v nemocnici lebo rodila tretie dieťa s tretím mužom a jej matka mi nechce dať malého.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň,

jej matka Vám nesmie brániť v styku s dieťaťom. Ak nemáte súdom upravený styk, máte právo sa dohodnúť, pričom je potrebné rešpektovať právo oboch rodičov na stretávanie s dieťaťom. Ak Vám je bránené v styku, môžete podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým súd rozhodne o styku. 

Pokiaľ ide o striedavú starostlivosť, podľa § 24 ods.2 Zákona o rodine Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

K striedavej starostlivosti Vás nikto nútiť nemôže. Rovnako odporúčam na súde uviesť skutočnosť, že sa o syna doteraz vôbec nezujímala.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zverenia dieťaťa do starostlivosti. Môj problém spočíva v tom, že mám trojmesačneho syna a s jeho otcom už nedokážeme viac spoločne fungovať. Nie sme manželia a ani nežijeme spolu. Priateľ bol liečený na psychiatrii a aj hospitalizovaný na psychiatrii, berie tabletky na ukľudnenie a je agresívny, impulzívny a trpí bludmi. Chcela by som sa spýtať, aké máte skúsenosti v takýchto prípadoch. Bojím sa o malého, že by mu mohol ublížiť, nie vedome, ale keď dostane amok tak častokrát nevie čo robí. Bolo by možné, aby mu súd zakázal navštevovať malého, lebo to je podľa mňa najlepšie riešenie. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 12.08.2016)

Dobrý deň  

ak ide  o veľmi malé dieťatko, potom s najväčšou pravdepodobnosťou (pokiaľ nie sú iné prekážky) bude dieťa zverené do starostlivosti matky. Je možné žiadať aj zákaz styku otca s maloletým dieťaťom. Súd schváli zákaz styku v tom prípade, pokiaľ dokazovaním zistí, že takýto zákaz je v prospech maloletého a v záujme dieťaťa je to nevyhnutné. Súd prihliada na záujmy dieťaťa a preto je možný aj takýto vážny zásah do rodičovských práv.

 

Muselo by sa v súdnom konaní preukázať, že otec je pre dieťa ohrozenim, inak súd nezakáže stretávanie s dieťaťom.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den.Chcem sa opytat ako mam postupovat.Opustila som mojho ex koli nevere ale dcerku mi nechce dat a nechce ani aby sme sa vidali.Nakolko som momentalne nezamestnana,zijem v Rakusku a do teraz som snim nebola v Kontakte az vdaka jeho tete sa konecne ozval nemame dohodnute nic.Ani vyzivne a opateru malej.Je sanca aby som ju ziskla k sebe AJ ked som momentalne bez prace?Dakujem

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň,

súdy rozhodujú vždy tak, aby to bolo v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. Dieťa musí mať vytvorené zdravé prostredie, zabezpečené bývanie, stravu, školské potreby, zdravotnú starostlivosť a tiež aj rôzne mimoškolské aktivity, výlety a podobne. Psychický a fyzický vývin dieťaťa pritom nesmie byť ohrozený. Nemenej dôležité je mať k dieťaťu vybudovaný vzťah. Dieťa by samo chcelo byť s Vami a nik, dokonca ani súdy, ho k tomu nesmie prinútiť. Ak dokážete dcére vytvoriť vhodné prostredie na jej rozvoj a preukážete to súdu, potom by bola šanca, že Vám ju súd zverí. Odporúčam však hľadať si prácu, aby ste v prípadnom súdnom konaní, preukázali, že skutočne robíte všetko pre to, aby dcéra bola s Vami a že bude mať u Vás zdravé a vhodné výchovné prostredie.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa informovať, ako je to s deťmi. Zatiaľ nie sme s manzelom rozvedení, máme 2 chlapcov, ktori majú rok. Ich otec s nami nebyva. Kým k nám chodieval prespavať (keďže má inde trvalý pobyt), nikdy sa extra nezaujímal o deti, stale chodieval neskoro a aj tak riešil svoje záležitosti, aj keď mal byť s nimi. Takže z jeho strany žiadna pomoc ani cez deň ani v noci. A ani finančné prostriedky nám nedaval, žil len sám pre seba. Keď niečo kúpil, platila som to ja.Teraz, keď s nami ani neprespava, chce, aby sa mohol stretávať s deťmi. Poradte mi prosím ako mam postupovať, keď nikdy nebol z jeho strany zaujem, ten je až teraz, keď nie je pri nich. Mne sa vyhráža, že má zabije, ponižuje ma, uráža, zbil ma. Bojim sa, ze bude ubližovať aj deťom. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 01.08.2016)

Dobrý deň, správanie Vášho manžela voči Vám je neakceptovateľné. Odporúčam Vám podať trestné oznámenie na miestne príslušnú okresnú prokuratúru pre spomínané fyzické a psychické ataky zo strany Vášho manžela. V prípade, ak k uvedeným násilnostiam dôjde v budúcnosti, okamžite privolajte políciu, ktorá v rámci svojich úloh ma kompetenciu okamžite a dočasne riešiť násilie páchané v rodine. Toto konanie spravidla diskvalifikuje rodiča ako osobu, ktorá má vhodným spôsobom výchovne pôsobiť a poskytovať starostlivosť svojim maloletým deťom, pričom o zdravie a bezpečnosť sa osobitne dbá pri deťoch nízkeho veku. Váš manžel ako otec detí síce má garantované právo na osobné stretávanie sa so synmi, avšak jeho osobné pomery spôsobujú, že výkon tohto práva nebude v ich záujme. Podľa môjho názoru preto máte právo odmietnuť, aby sa otec s deťmi osobne stýkal. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som radu v otázke stretávania sa s dieťaťom v ešte uzatvorenom manželstve. Som ženatý, minulý týždeň sa mi narodilo dieťa, po príchode z pôrodnice sme sa s manželkou pohádali a vyhodila ma z bytu. Byt patrí nej - nadobudla ho pred uzatvorením manželstva. Problém je, že mi bráni v styku s mojím synom - velmi rád by som ho videl. Každý deň s ňou komunikujem, prosím ju o stretnutie - ona odmieta, prípadne podmieňuje stretnutie tým, že mi syna príde ukázať jej otec. Jej otec sa však pričinil o moj odchod z bytu, preto sa s ním stretnúť odmietam. Stále sme právoplatní manželia. Aké sú moje práva? Ako by som mal ďalej postupovať?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 16.07.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na Vašu situáciu a to, že Vám akýkoľvek spôsobom odmieta stretnúť sa so synom Vám odporúčam podať na súd návrh na úpravu styku otca s dieťaťom na čas do rozvodu (podanie sa tak volá, nie je potrebné podať návrh na rozvod, ide o úpravu na čas do rozvodu) a zároveň návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Nakoľko sú súdne konania časovo náročné, je možné podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by súd rozhodol na čas do rozhodnutia vo veci samej. Ak v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súdu osvedčíte odôvodnenosť Vášho návrhu, neodkladným opatrením umožní Váš styk s maloletým synom. Takéto súdne rozhodnutie je tzv. predbežne vykonateľné, tzn. že aj keby Vaša manželka podala proti súdnemu rozhodnutiu odvolanie, rozhodnutie je vykonateľné. Ak by napriek rozhodnutiu nechcela umožniť Vaše stretnutie so synom, mohli by ste podať na súd návrh na výkon rozhodnutia. Vzhľadom na nízky vek Vášho syna je potrebné počítať s tým, že ak by aj súd nariadil, že máte právo stretávať sa s Vaším synom, s vysokou pravdepodobnosťou by tak rozhodol výlučne za prítomnosti matky.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer, čo ma robiť otec, ak matka bráni styku otcovi s deťmi. Matka vymenila všetky zámky na dome, neposiela deti do školy a je podozrenie, že matka holduje alkoholu. Neberie telefon, ani deťom neumožňuje, aby sa otec s nimi nekontaktoval. Na pošte si prebrala všetky sociálne dávky, aj keď neboli na jej meno. Aké práva ma otec, ak nie sú s matkou rozvedení?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 36 ods. 1 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Otec dieťaťa má teda právo obrátiť sa na súd, aby ten uložil matke povinnosť umožniť stretávanie otca s deťmi. Vzhľadom na Vami uvedené okolnosti týkajúce sa výchovného prostredia, ktoré vytvára resp. nevytvára matka, je dôvodné požadovať od súdu zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti otca. Požadovať od súdu úpravu výkonu rodičovských práv má každý z rodičov kedykoľvek v priebehu trvania manželstva, ak nedôjde k vzájomnej dohode, ako aj v rozvodovom konaní na čas po rozvode manželstva. V prípade vyplatených dávok neoprávnenej osobe, kontaktujte s reklamáciou samotný poštový podnik, ako aj matku detí so žiadosťou o bezodkladné vrátenie sociálnych dávok. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer. Potreboval by som poradiť ako postupovať ďalej. Manželka odišla k rodičom bez môjho vedomia, keď som bol v práci aj s malou dcérkou. Píše mi pokiaľ chcem vidieť malú,tak podľa zákona mi nemôže brániť a musím si prísť pre ňu a musím ju aj priniesť. Na ničom sa s ňou nedá dohodnúť stále robí napriek.Nechce mi dať jej nové číslo a komunikujeme len cez messenger. Aj tam už málo kedy odpisuje. Keď jej napíšem že by som chcel vidieť malinku tak nereaguje a vyhovára sa,že keď ma vidí a dovoláme spolu tak si nevedia rady s ňou. A kopec ďalších vecí. Čo v takomto prípade mám robiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 27.04.2016)

Dobrý deň, 

v zmysle medzinárodnoprávnych dokumentov ako aj Zákona o rodine je právo na styk s dieťaťom jedným s najdôležitejších práv rodiča. Dieťa má právo na kontakt s oboma rodičmi. Pokiaľ zlyháva komunikácia a možnosť dohodnúť sa s matkou, existuje možnosť podať na súd návrh na úpravu styku s maloletým dieťaťom. Túto možnosť ustanovuje § 36 ods. 1 Zákon o rodine, podľa ktorého Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane. Skúste sa teda s matkou dohodnúť a ak zlyhá aj tento pokus, bude zrejme jedinou možnosťou žaloba.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Potrebujeme poradiť, ako máme postupovať ďalej. Máme vypracovaný návrh na stretavanie s vnučkou. Stačí odoslat jeden original doporučene na sud alebo je potrebne zaplatit aj nejaký poplatok? Dakujem. 

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 25.04.2016)

Dobrý deň, návrh na začatie súdneho konania spoločne s prílohami sa má súdu doručovať v takom počte vyhotovení, aby súd a každý účastník obdržal jedno vyhotovenie návrhu a jeho príloh. Aj keď uvedené pravidlo nebude dodržané, súd sám vyhotoví potrebný počet exemplárov a doručí ich účastníkom. Podľa § 4 ods. 1 pís. a) zákona o súdnych poplatkoch, od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo. 


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Moja byvala manzelka mi brani stretavat sa s nasim spolocnym synom. A podala na mna navrh na exekuciu lebo chce dlzne vyzivne jednorazovo zaplatit, pricom mi to urcil urcil v splatkach. Co mam robit? Dakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.03.2016)

Dobrý deň, ak nemáte rozhodnutím súdu upravený styk s Vašim dieťaťom v presne stanovený čas, odporúčam Vám podať návrh na úpravu styku s maloletým dieťaťom. V rozhodnutí žiadajte stanoviť presný deň a hodinu, v ktorom budete mať právo stretávania sa. Ak už máte upravený presný čas styku so synom, pričom Vaša bývalá manželka rozhodnutiu súdu nerešpektuje, obráťte sa na súd s návrhom na súdny výkon rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa. Súd bude postupovať tak, že najskôr predbežne vyzve povinného (Vaše exmanželku) na splnenie povinnosti. Za týmto účelom môže požiadať o spolupôsobenie príslušný úrad práce, sociálnych vecí o rodiny. Ak výzva súdu zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie pokutu vo výške 200 eur. Pokutu pritom možno uložiť aj opakovane. Taktiež môže súd pre Vašu exmanželku zastaviť výplatu sociálnej dávky. Podľa § 273 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, súd je oprávnený v súčinnosti s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne s príslušným orgánom obce zabezpečiť odňatie dieťaťa tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť, a postarať sa o jeho odovzdanie tomu, komu bolo podľa rozhodnutia zverené, alebo tomu, komu rozhodnutie priznáva právo na styk s dieťaťom po obmedzený čas. 

V prípade platenia výživného je nevyhnutné riadiť sa vykonateľným rozhodnutím súdu o čase a spôsobe jeho platenia. V takom prípade Vám žiadna exekúcia nehrozí. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Som otec 3-ročnej dcéry, ktorá nie je so mnou v domácnosti 7 mesiacov. Doposiaľ som ju mal každý deň a zrazu mi už týždeň nechce bývalá priateľka dať dcéru. Výživné jej posielam. Na koho sa mám obrátiť, aby mi dávala dcéru? Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.03.2016)

Dobrý deň, 

v otázke neuvádzate či bola Vaša dcéra zverená do starostlivosti Vašej priateľky súdom alebo je starostlivosť upravená len na základe Vašej vzájomnej dohody.Dôležitou skutočnosťou je, že rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, a to vrátane práva styku.

Pokiaľ Vám Vaša priateľka nechce dávať dcéru, je možné požiadať súd, aby upravil styk s maloletou, resp. podať návrh na zverenie dcéry do Vašej osobnej starostlivosti alebo striedavej starostlivosti oboch rodičov. Podľa § 36 ods.1 zákona o rodine platí, že rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

Ak už vo veci starostlivosti a styku o dieťa rozhodol súd, je aj v tomto prípade možné podať na súd návrh na úpravu práv a povinnosti k maloletému dieťaťu, pretože podľa § 25 ods. 4 Zákona o rodine platí, že ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti. To znamená, že by mohol súd zveriť dcéru napr. do Vašej osobnej starostlivosti. Tento postup je možné použiť ak už súd rozhodol o starostlivosti o dieťa.

Odporúčam Vám teda upozorniť matku dieťaťa, že na stretávanie s dcérou máte rovnaké právo, ako ona a v prípade, že to nebude ani napriek tomu rešpektovať, môžete použiť jeden z vyššie uvedených postupov (podľa toho, ktorý sa na Vás vzťahuje).


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, veľmi by som potrebovala poradiť so situáciou, v ktorej sa nachádzam so svojim synom. Môj syn ma 2 roky a 4 mesiace. S jeho otcom som rozvedená už rok, pričom sme od narodenia nášho syna ani len nežili v spoločnej domácnosti. Odo dňa, čo sa mi narodil syn, až doposiaľ, so synom žijeme v jednej domácnosti s mojimi rodičmi. Po rozvode začali naše problémy, hlavne zo strany rodičov môjho exmanžela. Rok aj 3 mesiace od narodenia nášho syna ma ignorovali a urážali, pričom sa mi vyhrážali DNA testami svojho vnuka, s čím som samozrejme nemala problém. Môj syn ich nepozná a aj po niekoľkých stretnutiach s nimi, na ktoré som pristúpila sa naše vzťahy nezmenili. Nikdy som s nimi nemala žiaden vzťah a ani ich doslova nepoznám, keďže sme sa ani len počas môjho tehotenstva nestretávali. Rovnako to vníma aj môj syn. Sú to pre neho cudzí ľudia a dokonca s nimi ani len nechce byť. Na stretnutiach môj syn plače so slovami, že chce isť domov a rodičom môjho exmanžela hovorí citujem "chod preč, nedotýkaj sa, nepozerám". So svojim exmanželom vychádzam dobre. On sam mi na tuto situáciu povedal, že on sa do toho miešať nebude, a že ho nemáme do toho zaťahovať. Ani len vlastný otec môjho syna s týmto nechce mať nič spoločné a dokonca mu na tom ani len nezáleží. Rodičia a súrodenci môjho exmanžela ma neustále otravujú a dokonca sú schopní mi vyzváňať za dverami. Hadajú sa so mnou neustále a dokonca aj pred mojim synom. Vyhrážajú sa mi, že mi za každú cenu vezmú syna. Obmedzujú ma a ubližujú mi každým slovom a skutkom. Nerešpektujú ani len čas, kedy môj syn spinka a otravujú ma dokonca aj v čase, kedy je môj syn chorý. Táto situácia je už na nezvládnutie. Nechcem týchto ľudí stretávať a ani s nimi tráviť svoj voľný čas so synom. Viem že sú to stari rodičia môjho syna, no nikdy sa ako stari rodičia ani len nesprávali. Môj syn ich nepotrebuje a nepozná. Potrebujem vedieť, ako správne riešiť tuto situáciu, lebo sa mi už aj vyhrážajú sudmi, ale ja peniaze na to nemám. Už aj keby sme sa dostali až na sud, čo myslite, vyhrali by tento spor a sud by im určil styk s mojim synom? Dakujem pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 01.02.2016)

Dobrý deň, podľa § 36 ods. 1 tretej vety zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Zákon teda v prvom rade predpokladá záujem dieťaťa na stretávaní sa s napr. starými rodičmi. Dôvodom môžu byť teda len silné citové väzby na blízke osôb, návyk dieťaťa na pravidelný kontakt s nimi a podobne. Na základe Vášho príspevku nepredpokladám, že medzi starými rodičmi a Vašim dieťaťom existujú také citové väzby. Vzájomné stretnutia sú skôr silným stresujúcim zážitkom, ktoré Vášmu synovi neprospievajú. Podľa môjho názoru, nie sú preto splnené zákonné predpoklady na úpravu styku a to aj s ohľadom na pomerne násilné domáhanie sa svojich práv zo strany rodičov Vášho exmanžela, ktoré taktiež neprimerane obmedzujúco zasahuje do Vášho súkromného života. 


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den. Momentalne zijeme rozdelene s priatelkou a mame 6 mesacnu dceru. Ona uz nekoji. Byva s rodicmi, ktori mi brania sa stretavat s malou a priatelka podla nich kona. Mam pravo vidiet malu? Ako by to bolo najlepsie riesit? Ja pracujem v Rakusku a rad by som ju videl aspon cez vikendy, aby si na mna zvykla. Vedeli by ste mi poradit? Ja som od nich odisiel kvoli jej rodicom, lebo sa som si nerozumel s jej otcom. Dakujem

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 01.02.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine sa majú rodičia dieťaťa, ak spolu nežijú, o výkone rodičovských práv a povinností v prvom rade dohodnúť. Ak dohoda medzi rodičmi nie je možná, je možné podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Súdu je potrebné zaslať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, v ktorom budete požadovať súdnym rozhodnutím upraviť styk s maloletou dcérou, nakoľko Vám v styku bráni jej matka. Aby súd Vášmu návrhu vyhovel, musíte uviesť všetky podstatné skutočnosti. Je dôležité uviesť, že súd v týchto konaniach (starostlivosť o maloletých) nie je viazaný návrhom, tzn. že súd môže rozhodnúť aj inak než navrhnete. To však neznamená, že súd styk s maloletou dcérou neupraví vôbec. Vzhľadom na Vašu situáciu je možné predpokladať, že by Vám súd v návrhu vyhovel a styk upravil, buď na základe Vami navrhnutého spôsobu, alebo by sa súd rozhodol inak (týka sa to rozsahu styku). Nakoľko má Vaša dcéra len 6 mesiacov nie je možné s istotou povedať, či by súd umožnil styk bez prítomnosti matky. Súdy v takýchto prípadoch často nariaďujú, aby pri stretnutí otca s dieťaťom bola prítomná i matka (i s ohľadom na to, že ste o ňu doteraz vôbec nestarali a maloletá Vás nepozná).


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Máme s expriateľkou syna. Problém je, že ma neuznala ako otca, takže malý ani nemá moje meno. Malého veľmi ľúbim a chcem ho. Problémom je, že matka dieťaťa mi zakazuje styk, nedvíha telefón a nedá sa s ňou dohodnúť. Berie to ako pomstu voči mne. Dokážem malého zabezpečiť lepšie ako ona a dokážem mu toho dať ovela viac. Chcem sa opýtať, či existuje spôsob ako matke zabrániť zakazovať mi stykáť sa s maloletým synom a tiež to, či mám právo požiadať súd o opateru malého, aj keď nie som uvedený ako otec dieťaťa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 04.01.2016)

Dobrý deň. Mám za to, že za daných okolností je potrebné Vašu situáciu riešiť návrhom na určenie otcovstva, s ktorým je v zmysle zákona obligatórne spojené aj konanie o výchove a výžive maloletého dieťaťa. Ohľadom určenia otcovstva bude vykonané predovšetkým znalecké dokazovanie (napr. krvné skúšky, DNA diagnostika, genetické skúšky, prípadne iné). Pokiaľ ide o výchovu a výživu dieťaťa, v tomto smere súd vykoná dokazovanie ohľadom osobnostných, majetkových a iných pomerov rodičov dieťaťa, pričom na základe zistených skutočností rozhodne aj o zverení dieťaťa do starostlivosti rodičov, prípadne určí styk tomu rodičovi, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, určí kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok a taktiež určí aj výšku výživného.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den, dcerin syn si nasiel starsiu priatelku. Osobne ju nepozname, videli sme ju len na fotke. Napisali sme vnukovi do e-mailu, ci nema rozum, ved ma iba 22 rokov a skolu pred sebou. Ona mu vsetko kontroluje, aj email mu otvorila! Jej reakcia bola: Moje dieta v zivote neuvidite! Je to krasny, zdravy 10 mesacny chlapcek. Boli nas srdce, ked v poslednom case vidime jeho fotky a videa na fb.. Darcek k vianociam (policajne auto) si vnuk s prislubom, ze pridu na navstevu vyzdvihol. Nikto nas k nim este nepozval, hoci sme vnuka spolocne s jeho matkou vychovali. Co mame robit, aby sme maleho aspon uvideli nazivo? Mame pravo vidiet vnucika a pravnucika? Samozrejme, nie sudnou cestou. Na koho sa mame obratit s nasou ziadostou? Dakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň,

na základe toho, čo uvádzate vo Vašej otázke sa obávam, že vo Vašom prípade nebude možné domôcť sa zákonnou a zároveň mimosúdnou cestou stretnutia s Vaším vnukom a pravnukom. 

Prvou skutočnosťou je to, že vnuk je plnoletá osoba, a teda nie je možné uplatniť ustanovenia týkajúce sa úpravy styku s dieťaťom  a domôcť sa tak stretnutia s ním. Plnoletá osoba nepožíva zákonnú ochranu záujmov, tak ako maloleté dieťa a nemôžete ju ani nútiť robiť to, čo jej zákon neukladá.

Pokiaľ ide o pravnuka situácia je značne komplikovaná a špecifická, nakoľko chcete vyriešiť problém mimosúdnou cestou. Vo Vašom prípade je zrejme jediným spôsobom len dohoda s rodičmi pravnuka. Odporúčal by som teda snažiť sa o dosiahnutie kompromisu, čo môže viesť rodičov pravnuka k tomu, aby Vám umožnili stretnutie. 

V aplikačnej praxi súdov sa vyskytujú prípady, kedy sa starí rodičia domáhajú styku s vnukom/vnučkou, no nie je mi známy prípad, v ktorom by o úpravu styku podľa § 25 ods.5  Zákona o rodine žiadali prastarí rodičia, čo samozrejme nevylučuje túto možnosť.

Pokiaľ by ste podali takýto návrh na súd, verím, že by mu súd vyhovel.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Ja mám podobný problém až na to, že vo veciach ohľadne detí už rieši súd, neviem však, ako mám postupovať vo veci, že mňa už skoro bývalý manžel vyhodil z domu, nechce ma vpustiť do domu, pokúšala som sa o to niekoľko krát, dokonca bola privolaná aj polícia. Dom je náš spoločný.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 23.09.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade, ak ste to už riešili aj políciou a spísali ste zápisnice (alebo aspoň jednu), tak môžete podať návrh na súd, ktorým sa budete domáhať vstupu do domu. Súdu musíte predložiť túto zápisnicu ako dôkaz. Zároveň môžete podať predbežné opatrenie, na to, aby Vám manžel umožnil vstup do domu. Ak by pokračoval vo svojom konaní aj po rozhodnutí súdu, potom sa môže dopúšťať trestného činu.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den, s manzelom sa rozchadzame, ziadost o rozvod este nie je podana. On mi brani vziat si deti k sebe - k mojim rodicom. nechce ma vpustit do domu, kde mame obaja trvaly pobyt. velmi pekne vas prosim o pomoc, ako tuto situaciu riesit. dakujem zufala matka

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 23.09.2015)

Dobrý deň, manžel Vám samozrejme nemôže brániť v styku s deťmi, nemôže Vám brániť ani v tom, aby deti šli k Vašim rodičom. Ak nemáte upravené zverenie detí na čas do rozvodu, môžete tak urobiť návrhom na súd. Zároveň môžete žiadať nariadiť predbežné opatrenie, v ktorom budete žiadať, aby boli deti do času rozhodnutia súdu vo veci samej zverené do starostlivosti Vám. 

Pokiaľ ide o druhú otázku ohľadom vpustenia do domu, taktiež Vám nemôže brániť v stupe do domu. Ak máte v uvedenej nehnuteľnosti trvalý pobyt a on Vás nechce pustiť do domu, zavolajte políciu, ostaňte na mieste a počkajte kým prídu. Ukážte im občiansky preukaz s adresou trvalého pobytu. Veľa krát to pomôže, nemôže však čakať, že polícia je všemocná. Ak sa on rozhodne Vás nevpustiť, trvajte na tom, aby sa spísala zápisnica, potom ju použijete neskôr v súdnom konaní.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja bývalá manželka rafinovane mení miesto pobytu-raz je v ČR, inokedy v SR (teraz boli skoro celé prázdniny na Slovensku). Mám právne upravený kontakt s mojimi 3 deťmi súdom v ČR. Deti môžem vidieť každý nepárny týždeň cez víkend. Keď som sa o to však pokúšal, nevpustili ma dnu, a keď som privolal políciu, za dverami bez mojej prítomnosti ma policajtom vykreslili ako tyrana, demolizéra a vraj deti majú zo mňa strach. Všetky moje tri deti sú zverené do opatery matky. Všetky tri majú syndrom zavrhnutého rodiča. Polícia ma vždy odkázala na sociálku, sociálka ma odkazuje na políciu a takto to ide uz 3 roky a 4 mesiace... Deti sa mi úplne za ten čas odcudzili, predstavujú im mňa ako vraha a skazeného človeka. Pritom predtým na mne deti doslova viseli a mali sme spolu veľmi pekný blízky vzťah. Poraďte mi či sa ešte tu na Zemi dočkám spravodlivosti a moje deti (o mňa až tak nejde) budú odškodnené (že im vzali otca a vzťah s ním, najstaršia dcéra už nenávidí mužov) Ďakujem vopred.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ máte upravený styk s deťmi v čechách a matka žije prevažnú väčšinu času s deťmi v Čechách, potom sa uplatní právny poriadok ČR. Poviem Vám však, ako by ste mali postupovať, keby to bolo na Slovensku (postup v ČR sa môže o niečo líšiť).

V prvom rade, v deň keď máte právo byť s deťmi, prídite do miesta bydliska matky. Ak Vám deti nevydá, potom choďte na políciu a žiadajte spísať zápisnicu. Ak sa toto zopakuje 3x, vždy trvajte na spísaní zápisnice, aj keby Vám policajt povedal, že to nie je trestný čin. Vy potrebujete doklad o tom, že ste boli u matky v tento deň a žiadali deti.

Následne tieto tri policajné zápisy a rozsudok pošlete na súd s návrhom na výkon rozhodnutia. Súd matku poučí, aby Vám deti dávala. Ak to bude pokračovať opätovne choďte na políciu a žiadajte spísať zápisnicu. Keď sa poučenie minie účinkom, súd nariadi pojednávanie a vypočuje oboch rodičov. Súd za každý nezrealizovaný styk môže uložiť pokutu 200 eur, ktorú bude musieť matka zaplatiť. Na súde predložíte ďalšie potvrdenia z polície a budete trvať na výkone rozhodnutia. Ak matka nebude rešpektovať ani súdne rozhodnutie, potom nielenže zaplatí 200 eur za každý nezrealizovaný styk, ale aj môže byť odsúdená na marenie výkonu úradného rozhodnutia. 

Argumenty, že deti sa Vás boja alebo niečo podobné budú nepodstatné, pretože máte súdom upravený styk.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám maloleté dieťa zverené do starostlivosti, otec dieťaťa má styk určený. Cez prázdniny má syna na týždeň každý mesiac, no počas toho týždňa sa so synom neviem skontaktovať. Má telefón, ale buď je týždeň v kufri auta alebo vypnutý. Nie je možné dovolať sa ani otcovi dieťaťa. Je povinný mi zabezpečiť kontakt so synom počas pobytu u neho? Vzťahy, bohužiaľ, nemáme najlepšie a aj z toho pramení môj strach, keď dlhšiu dobu o synovi nič neviem, ani to, kde sa nachádza. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.08.2015)

Dobrý deň, rozumiem Vášmu strachu, avšak kontakt s dieťaťom počas pobytu u otca je založený iba na dohode rodičov. Do súdneho rozhodnutia sa ani nedáva, že otec má povinnosť počas svojho styku umožniť matke kontakt so synom. Nie je to potom ani vynútiteľné. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozviedol som sa s manželkou pred 2 rokmi. Máme spolu dcéru, ktorú súd zveril do starostlivosti matky a mne určil právo stretávať sa s ňou raz za 2 týždne cez víkend. Problémom je, že častokrát sa s ňou ani po tých 2 týždňoch nestretnem pretože, podľa jej matky musí chodiť do školy a učiť sa a preto nemá čas. Dcéra navštevuje umeleckú školu v inom meste a preto je na stredoškolskom internáte. Je prosím Vás možné, aby mi bolo upreté moje právo len kvôli tomu, že musí chodiť do školy? Ďakujem, David.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 10.10.2014)

Dobrý deň,

ako je uvedené v náleze ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 363/03 školská dochádzka rozhodne nemôže byť sama osebe dôvodom na výrazné obmedzenie styku otca s maloletým dieťaťom, ktoré je v starostlivosti matky.

 

To znamená, že povinnosť Vašej dcéry chodiť do školy nemôže obmedzovať Vaše právo stýkať sa s ňou.Možno by bolo vhodné dohodnúť sa s jej matkou na inom dni alebo podať návrh na úpravu styku s maloletou na súd. Súd by totiž po dôkladnom preskúmaní mal určiť vhodný čas pre stretnutia tak, aby neboli dotknuté práva a záujmy maloletej alebo Vaše. 

 

Vo vyššie uvedenom rozhodnutí sa tiež uvádza:

 

Z ústavnoprávneho hľadiska nemožno nariaďovať modely fungovania vzťahy medzi oddelenými rodičmi a maloletými deťmi, ktoré majú orgány verejnej moci vžité, nad záujem dieťaťa, ktorý je definovaný v čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa. Je preto vecou všeobecných súdov, aby pri zohľadňovaní všetkých konkrétnych okolností daného prípadu a z nich vyplývajúceho záujmu dieťaťa, ktorý musí byť vždy prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti tákajúcej sa detí, či už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, alebo správnymi orgánmi, rozhodli o konkrétnej podobe najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Na tom nič nemôže zmeniť ani to, že rodičia ne sú schopní sa na takomto usporiadaní dohodnúť.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opytat. Som rozvedena byvaly manzel si vzal syna na jesenne prazdniny pocas ktorych navstivil so synom psychologa bez mojho vedomia, mal na to pravo?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 24.11.2013)

Dobrý deň,

návšteva psychológa otcom dieťaťa môže mať dva významy. Buď otec má obavu o dieťa z pohľadu jeho vývoja a preto sa chcel poradiť so psychológom alebo sa na niečo pripravuje (prípadný návrh na zmenu rozhodnutia). 

 

Pokiaľ ste boli rozvedení, súd určite rozhodoval o úprave práva a povinností k maloletému dieťaťu. Predpokladám, že dieťa bolo zverené Vám a otec mal upravený styk s dieťaťom. Počas toho, keď ma otec upravený styk s dieťaťom môže navštíviť psychológa alebo iného odborníka. V tomto čase rozhoduje otec, ako bude s dieťaťom tráviť čas. Preto odpoveď na otázku, či má otec právo navštíviť psychológa s dieťaťom, odpoveď je áno, má na to právo.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku