POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa "bezdôvodného bránenia v realizácii práva na styk rodiča s dieťaťom". Existuje na to nejaký konkrétny zákon na Slovensku? Doteraz bolo všetko v poriadku, no tento rok som dcéru nevidel a počul som ju iba raz. Ani jeden balík, ktorý som jej poslal s vecami do školy, si neprevzala. Mobil mi ani mojim rodičom nezdvíha. Mali sme návštevu z Čiech, aj moju tetu, a nikto sa s ním nedovolal. Chceli aspoň počuť, ako sa má. Neviem, ako postupovať ďalej a nerád by som robil problémy mojej ex-partnerke. Avšak ak to inak nejde, nemám na výber. Bolo by pre mňa veľmi užitočné, ak by ste mi vedeli poradiť s konkrétnymi paragrafmi, podľa ktorých sa viem v zákone zorientovať. Neviete mi tiež poradiť, ako by som najlepšie postupoval? Ďakujem Vám veľmi pekne.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

Dobrý deň, pokiaľ ide bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom, tak v zákone o rodine si pozrite ustanovenie § 25. 
Ak Vám matka bráni v styku s dieťaťom, máte právo požiadať súd o úpravu styku. Súd Vám tento styk upraví v pravidelných intervaloch. Pokiaľ by matka bránila v styku aj napriek vydanému rozhodnutiu, potom sa máte právo obrátiť na súdny výkon rozhodnutia. Ak by sa aj ten minul účinkom, jej konanie by bolo trestným činom a je dokonca možné požadovať zmeniť zverenie dieťaťa Vám ako otcovi.

Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj brat je v situácii, v ktorej počas stále trvajúceho manželstva jeho manželka vzala deti a odsťahovala sa s nimi k jej rodičom. Svojim deťom bráni v kontaktoch s otcovi a dovoľuje im len minimálny kontakt. Jeho manželka plánuje podať žiadosť o rozvod na základe neharmonického manželského vzťahu, kým manželstvo stále pretrváva. Mohli by ste mi prosím poradiť, aké má brat možnosti, aby mohol mať deti aspoň v čiastočnej starostlivosti, kým sa nerozhodne súdny proces ohľadom detí? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, a teda matka detí, resp. manželka Vášho brata na takéto konanie nemá právo. Ak nie je možné sa s ňou dohodnúť, tak potom bude treba podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v ktorom súd môže rozhodnúť o úprave styku s deťmi do času, kým nebude rozhodnuté o rozvode a úprave práv a povinností k maloletým deťom. 

Neodkladné opatrenia sa vydáva v prípadoch, keď je potrebná bezodkladná úprava pomerov, teda aj v tomto prípade, keďže manželka obmedzuje prístup Vášho brata k deťom.

V návrhu treba uviesť všetky tieto skutočnosti, hlavne ohľadom bránenia styku s deťmi a zároveň ich podložiť dôkazmi. Taktiež je možnosťou vyhľadať pomoc advokáta, ktorý by Vám s celou touto záležitosťou ako aj vypracovaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia mohol pomôcť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môže matka môjho 10-ročného syna (ktorý je jej zverený do starostlivosti a žijeme od seba 45 km) zakazovať používať mobil, cez ktorý s ním komunikujem?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade bol styk s dieťaťom upravený súdnym rozhodnutím, prípadne dohodou schválenou súdom. Dôležitý je obsah daného rozhodnutia, resp. dohody.

Avšak vo všeobecnosti môžeme povedať, že aj keď bolo Vaše dieťa zverené do osobnej starostlivosti jeho matky, to neznamená, že ako otec dieťaťa už nemáte žiadne rodičovské práva a povinnosti a matka dieťaťa na takýto zákaz nemá právo. Z hľadiska výchovy dieťaťa je kľúčovým kritériom tzv. najlepší záujem dieťaťa, pričom udržiavanie pravidelného kontaktu s dieťaťom aj keď prostredníctvom telefónu, môžeme považovať za prospešný pre dieťa. Obmedzovanie kontaktu dieťaťa s Vami by prichádzalo do úvahy len v prípade, ak by Váš styk s dieťaťom bol obmedzený alebo zakázaný, čo je však možné urobiť iba súdnym rozhodnutím a musí nato existovať zákonný dôvod. Nesmie to telefonovanie presahovať rozumnú mieru. Čo je to rozumná miera právny predpis nestanovuje a posudzoval by sa každý prípad osobitne. Je rozdiel ak bol otec denne s dieťaťom ako keď ho videl 2x za mesiac.

Viem si predstaviť, ze ak mu matka takýmto spôsobom zakazuje mobil používať mohlo by ísť o dôvod na zmenu rozhodnutia o úprave rodičovských práv a povinností, nakoľko ste stále vo vzťahu k svojmu dieťaťu nositeľom rodičovských práv a povinností. Dôležitá je aj vôľová úroveň dieťaťa. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, do kedy môže moja manželka bývať s našimi dvoma malými dcérkami u rodičov, ak ich odniesla z miesta našeho trvalého bydliska. Máme totiž nezhody, a ona to vyriešila tým, že sa odsťahovala s deťmi aj napriek môjmu nesúhlasu. Neviem, čo mám robiť. Nie som násilník ani konfliktný typ, skôr naopak. Ako otec neviem, či mám nejaké práva. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň,
takéto jej konanie nie je obmedzené časovo. To, že deti bývajú na inej adrese, než je ich trvalý pobyt nie je dôvodom, aby jej súd prikazoval návrat do nehnuteľnosti, kde majú trvalý pobyt. Treba riešiť skôr to, aby Vám umožňovala deti vidieť a stretávať sa s nimi. Ak Vám totiž bráni v styku a deti nevidíte z dôvodu, že nebývate spolu, je možné žiadať, aby súd rozhodol o určení Vášho styku s deťmi. Ak nemáte s deťmi žiadny kontakt, na mieste je aj rozhodnutie tzv. neodkladným opatrením.

Odporúčam Vám kontaktovať advokáta, ktorý Vám s touto vecou pomôže. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov.  


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. S bývalou partnerkou mám päťročného syna. Mám platné súdne rozhodnutie, ktoré určuje, že mám právo sa so svojim synom stretávať každý prvý víkend v mesiaci. Lenže jeho matka neustále toto rozhodnutie nedodržuje. Bol som viackrát na polícii, dva razy som spísal s policajtami trestné oznámenie pre marenie súdneho rozhodnutia. Videl som síce syna a bol som s ním na jednodňovom výlete počas vianočných prázdnin, o čom sme sa vopred dohodli. Lenže ja chcem zachovať pravidelnosť stretávania sa so synom, pretože to prospieva nám obom, a nie len vtedy, keď to vyhovuje jeho matke. Môj syn na mňa reaguje normálne. Poprosím o radu. Ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame matku maloletého upozorniť, že pokiaľ nebude plniť a dodržiavať súdne rozhodnutie, v súlade s ust. § 370 a nasl. Civil. mimosporového poriadku podáte návrh na súdny výkon rozhodnutia.

Uvádzame, že príslušným súdom je okresný súd podľa miesta trvalého bydliska maloletého dnutia vo veciach maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. V súdnom konnaí možno nariadiť pojednávanie a predvolať povinného, oprávneného, maloletého alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na pojednávaní vyzve povinného, aby sa rozhodnutiu podrobil a upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí. Súd môže matke maloletého uložiť pokutu až 1000 €. Pokutu možno uložiť aj opakovane za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia /§ 382 Civil. mimospor.  poriadku/.

V prípade záujmu na spísanie návrhu na súd kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 

 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja partnerka mi bráni vidieť našu dcéru a je do toho tlačená aj jej rodičmi. Na moje telefonáty neodpovedajú. Obávam sa, že sa jej mohlo niečo stať, keďže som zistil, že má problémy s drogami. Od tej doby neviem, kde sa nachádza.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.11.2021)

Dobrý deň,

predpokladám, že ste výkon rodičovských práv a povinností nemali osobitne upravený súdnym rozhodnutím. V takom prípade odporúčam Vám podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a zároveň podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v časti úpravy styku. Vzhľadom na to, čo ste uviedli, môžete návrh na nariadenie neodkladného opatrenia dokonca odôvodniť tým, že život, zdravie a priaznivý vývoj maloletej je vážne ohrozený alebo narušený, a žiadať, aby Vám súd maloletú dočasne zveril do Vašej starostlivosti. O takomto návrhu bude musieť súd rozhodnúť do 24 hodín od jeho doručenia. Vaša žena, resp. osoba, ktorá má maloletú pri sebe, Vám na základe vydaného neodkladného opatrenia bude musieť styk s dcérou umožniť, inak sa môžete domáhať výkonu rozhodnutia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, Moja manželka odišla s našim dieťaťom k svojim rodičom a bráni mi v kontaktovaní s našou dcérou. Čo by som mal robiť?

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 20.04.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že ste zatiaľ nemali súdom upravený výkon rodičovských práv a povinností. V takom prípade Vám odporúčam jednak podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a zároveň podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v časti styku. Tým dosiahnete, že kým súd rozhodne vo veci samej, aspoň v minimálnej miere sa budete môcť stretávať s dcérkou.


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné žiadať o úpravu styku so starými rodičmi a vnúčatami, aj keď ich rodičia žijú v manželstve? Moje kontakty s vnúčatami bráni moja nevesta, hoci deti by sa so mnou chceli stretávať. V podstate ma vydiera. Môj syn sa jej nepostaví, pretože vždy, keď sa pokúsi niečo povedať, ona začne kričať a on radšej mlčí. Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
áno, môžete to žiadať. Umožňuje Vám to Zákon o rodine. Práve na podobné prípade je tu ustanovenie § 25 ods. 5 podľa ktorého Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

Môžete ju upozorniť, že pokiaľ Vám nebude umožňovať styk, podáte si návrh na súd a ten ju k tomu zaviaže.


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám ročného syna s bývalou priateľkou, ale nedá sa s ňou normálne dohodnúť. Už tretíkrát zrušila moje stretnutie s ním a nevidel som ho takmer dva mesiace. Viem, že musím podať návrh na súd. Chcem sa opýtať, je možné podať návrh aj mimo trvalého bydliska? Matka s dieťaťom totiž bývajú v Martine, ja v Ružomberku, ale trvalý pobyt majú zapísaný v Michalovciach. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 24.03.2020)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je skutočne potrebné podať návrh na súd. Návrh sa podáva na okresný súd v obvode ktorého má dieťa bydlisko, nie trvalý pobyt. Ak majú bydlisko v Martine, tak treba podať návrh na Okresný súd Martin a súdu uviesť do návrhu, prečo návrh podávate tam. Hoci je dieťa útleho veku, máte právo na styk, matka si toto právo nemôže uzurpovať a rozhodovať o tom, kedy a či dieťa uvidíte. Máte rovnaké práva, ako ona. 


Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám pre seba vážny problém s mojou manželkou a kontaktom s deťmi. Žili sme spoločne v zahraničí a po deviatich rokoch sa nám vyskytol problém, v dôsledku ktorého sme sa pohádali a ja som skončil vo väzení. To však nie je ten hlavný problém. Manželka so deťmi utiekla späť na Slovensko a teraz nemám možnosť tráviť s nimi čas. Neviem, ako mám postupovať, keďže stále žijem v zahraničí a stále sme manželia. Rovnako nie som si istý, či jej mám posielať peniaze, vzhľadom na to, že sme stále manželia a nemám súdny príkaz na platenie alimentov. Chcem mať deti späť. Starší syn sa chce vrátiť, avšak manželka ho ignoruje. Má tu svojich priateľov a navštevoval tu školu, z ktorej ho manželka odstránila ešte pred ukončením školského roka. Ako mám postupovať a je vôbec možné získať deti späť? Neviem, či to môžem riešiť súdnou cestou, keďže ešte nie sme rozvedení. Vedeli by ste mi, prosím, poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 05.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 

Vo veci je potrebné vychádzať z noriem medzinárodného práva, ustanovení zákona o rodine a Dohodou o ochrane práv dieťaťa, ktorého signatárom je aj SR.

Predpokladáme, že sa nachádzate v štáte, kde ste spoločne žili, na  území niektorého štátu EÚ.

Dohovor o právach dieťaťa zakotvuje povinnosť každého zmluvného štátu, vrátane SR, zabezpečiť, aby bol najlepší záujem dieťaťa riadne a konzistentne uplatňovaný v každom kroku verejnej inštitúcie, najmä vo všetkých vykonávacích opatreniach a súdnych konaniach, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú deti s prihliadnutím najmä na okolnosti, ktoré súvisia s individuálnymi charakteristikami dieťaťa (najmä vek, pohlavie, stupeň zrelosti, skúsenosti a pod). 
Článok 11 Dohovoru ustanovuje, že štáty musia urobiť opatrenia na zabránenie nezákonného premiestňovania detí do zahraničia a ich nevrátenie späť.  Za týmto účelom sa musia štáty usilovať o uzatvorenie dvojstranných a mnohostranných dohôd alebo o prístup k existujúcim dohodám. Štát má povinnosť zabrániť a napraviť únos alebo zadržiavanie detí v zahraničí rodičom alebo treťou osobou.


Ignorovanie názoru dieťaťa rieši Dohovor tiež.  Štáty musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni. Za týmto účelom sa dieťaťu musí predovšetkým poskytnúť možnosť, aby bolo vypočuté v každom súdnom alebo administratívnom pojednávaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu alebo jeho príslušného orgánu, a spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva.
Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor, jeho požiadavky majú byť brané do úvahy v každej záležitosti alebo postupe, ktoré sa ho týkajú.

Medzinárodný rodičovský únos dieťaťa je protiprávne premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa mimo štátu jeho obvyklého pobytu bez súhlasu druhého rodiča alebo súhlasu súdu štátu, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt pred premiestnením alebo zadržaním a zadržanie dieťaťa v zahraničí počas dlhšej doby, než bola doba s ktorou druhý rodič súhlasil. 

Štátom obvyklého pobytu dieťaťa je štát, v ktorom sa dieťa fakticky zdržiava počas dlhšej doby, t.j. miesto, kde dieťa žije, má tam lekára a je zdravotne poistené, má vytvorené rodinné a sociálne zázemie so svojimi kamarátmi, miesto, kde dieťa chodí do školy a podobne. 
Štát, v ktorom sa dieťa narodilo alebo štátna príslušnosť dieťaťa, prípadne štát, v ktorom je dieťa zaevidované k trvalému pobytu (alebo inému druhu pobytu), nemusí byť miestom jeho/jej obvyklého pobytu. Presná definícia obvyklého pobytu neexistuje a rozhodnutie, ktorý štát je/bol štátom obvyklého pobytu je v kompetencii príslušného súdu, ktorý o ňom rozhoduje.

 

Záver 

Keďže Vaša manželka nemala Váš písomný súhlas na presťahovanie na SK, resp. ani súdne rozhodnutie, ktoré by nahradilo Váš súhlas, je možné jej konanie vzhľadom na okolnosť, že v danom štáte ste žili 9 rokov, za rodičovský únos dieťaťa.

Vo veci sa budete musieť obrátiť na prísl. súd miesta kde sa teraz nachádzate, prípadne vyhľadať pomoc organizácie obdobnej ako Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, aby Vás v konaní o navrátenie detí do štátu obvyklého pobytu zastupovala. 

Pokiaľ sa jedná o výživné na deti, iniciátorom vo veci určenia výživného súdnou cestou mala byť Vaša manželka. Výživné odporúčame rovnako riešiť v súčinnosti s obdobnou organizáciou štátu miesta obvyklého pobytu na ochranu detí a to výlučne písomne.

Ak by ste uviedli do podotázky miesto Vášho terajšieho pobytu, nájdeme túto organizáciu na ochranu detí.

 


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať na nefunkčnú rodinnú situáciu, ktorá trvá už cca 3 mesiace. Otec mojich detí odišiel z domu a deti sú teraz u neho. Jeden syn má 5 rokov a druhý 9 rokov. Ten mladší by chcel ísť k mame, ale chce ísť len, keď pôjde aj starší. Majú dohodnutú striedavú starostlivosť o deti - po týždni. No otec sa vyhovára, že robí všetko preto, aby starší syn išiel za mamou. Vymýšľa rôzne výhovorky, prečo nechce ísť. Príznačné je, že keď bol mladší syn u mamy celý týždeň sám, všetko bolo super. Neviem, či otec staršieho syna zastrašuje alebo čo sa deje. Možno ho teší, že deti sú na neho takto naviazané, ale voči ich mame to nie je spravodlivé. Ona sa o nich predtým starala a túto vypätú situáciu nespôsobila. Chce len vidieť svoje deti, ktoré jej veľmi chýbajú. Teraz sú dohodnutí, že deti má otec odovzdať 13. 8. 2018. Ak ich do tej doby neprinesie, mala by zavolať policajtov pre obstrukciu styku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 31.07.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade by Vám polícia nevedela pomôcť, nakoľko predpokladám neexistuje ešte žiadne súdne rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (uviedli ste, že sa na striedavej osobnej starostlivosti dohodli). Ak by otec matke bránil v styku, treba sa obrátiť na miestne príslušný súd a podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Tento je možné podať aj v tých situáciach, kedy jeden z rodičov zneužíva svoje postavenie a sám si určuje (diktuje) pravidlá styku (prípadne dokonca aj neumožňuje dohodnutý styk). Deti sú vo veku, kedy potrebujú byť v kontakte s oboma rodičmi, nakoľko akékoľvek narušenie vzájomného vzťahu detí a ktoréhokoľvek rodiča by v budúcnosti mohlo byť iba veľmi ťažko napraviteľné. Kým rodičia nemajú súdom upravený výkon rodičovských práv a povinností, ani zákon o rodine nepriznáva rodičom účinnú a rýchlu obranu v takýchto situáciach. Preto je vhodné, ak vznikajú problémy pri dohadovaní styku, podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Ak sa rodičia vedia dohodnúť, treba vypracovať, podpísať a následne súdu predložiť rodičovskú dohodu na schválenie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bezdôvodné bránenie v styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.