Máte
otázku?

Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košice

Otázka: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej

Dobrý deň, chcela by som ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom počas mojej materskej dovolenky, na ktorej momentálne som. Dostala som inú pracovnú ponuku a vzhľadom na to, že počas materskej nemôžem pracovať, potrebovala by som zrušiť pracovný pomer a tiež ukončiť materskú. Moje otázky sú nasledovné: 1. Môžem požiadať o ukončenie pracovného pomeru počas materskej dovolenky? Ak áno, ako a s akým časovým predstihom by som mala konanie zrealizovať? 2. Z druhej práce ma tlačia, aby som to urobila čím skôr, avšak zostáva riziko, že čo keď sa vyskytne nejaký problém a do druhej práce ma nezoberú. Ako by som mala postupovať v takom prípade - prihlásiť sa na úrad práce? Dá sa opätovne nastúpiť na materskú, ak si ju zruším? Alebo aj keď ukončím pracovný pomer, pokračuje materská ďalej, ak by som nenastúpila do nového zamestnania? Uvedomujem si, že som to napísala celkom komplikovane. Dúfam, že je moje znenie pochopiteľné. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej

Dobrý deň,

Zákonník práce nezakazuje zamestnancovi, aby podal výpoveď počas materskej dovolenky. Výpoveď teda môžete podať aj počas materskej dovolenky. Výpoveď je zakázaná, len ak by ju v tomto prípade dal zamestnávateľ Vám. Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby (určenej v pracovnej zmluve alebo ak nie je určená, stanovenej Zákonníkom práce). Čo sa týka predstihu, bude zrejme najlepšie dohodnúť sa s Vašim potenciálnym zamestnávateľom a o tom, do kedy môžete nastúpiť vzhľadom na plynutie výpovednej doby.

Ak sa chcete poistiť, môžete s ním pracovnú zmluvu uzavrieť aj teraz a dohodnúť deň nástupu do práce tak, aby Vám to vyhovovalo (napr. hneď po uplynutí výpovednej doby).

Pokiaľ ide o opätovný vznik nároku na materskú dovolenku, dovolím si Vás odporučiť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, kde Vám poskytnú presnejšie informácie vzhľadom k Vašej situácii.

Trápi vás "Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem podať výpoveď počas rodičovskej dovolenky. Mám dvojmesačnú výpovednú lehotu a do práce by som mala nastúpiť 2.10.2024. Kedy by mi mala byť výpoveď presne doručená? Môže byť výpoveď doručená poštou? Ďakujem.

Odpoveď: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej

(odpoveď odoslaná: 25.02.2024)

Dobrý deň,

ak sa po Vašej rodičovskej dovolenke neplánujete vrátiť do Vášho terajšieho zamestnania, tak stačí, ak zamestnávateľovi oznámite, že po skončení Vašej rodičovskej dovolenky nenastúpite do práce. Zamestnávateľ by Vám mal pripraviť "dohodu o skončení pracovného pomeru" podľa § 60 ZP, ku dňu nasledujúceho po skončení Vašej rodičovskej dovolenky. K tomuto dátumu by ste prišli do práce podpísať dohodu a zamestnávateľ by Vám odovzdal výstupné papiere. Je to pre Vás jednoduchší spôsob ako výpoveď. 

Podľa § 60 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Ak by ste chceli dať výpoveď museli by ste najprv ukončiť rodičovskú dovolenku, vrátiť sa do práce a potom podať výpoveď. Pretože počas rodičovskej dovolenky Vám nemôže plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba a rodičovská dovolenka sa navzájom vylučujú. Respektíve, ak by ste aj samotnú výpoveď doručili zamestnávateľovi ešte počas rodičovskej dovolenky, tak výpovedná doba, by Vám aj tak plynula až po skončení rodičovskej dovolenky. Výpoveď je možné doručiť poštou.

Podľa § 61 ods.1 Zákonníka práce, "Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná."

Je potrebné zohľadniť aj počet Vašich dní nevyčerpanej dovolenky, ktorú by ste si buď vyčerpali alebo by Vám ju zamestnávateľ preplatil.  

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa len spýtať, 1. októbra budúceho roka mi končí rodičovská dovolenka, ale do práce sa nechcem vrátiť. Mám dvojmesačnú výpovednú dobu. Je možné ju podať už počas rodičovskej dovolenky a potom sa už do práce nevrátiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej

(odpoveď odoslaná: 28.02.2023)

Dobrý deň, áno, právne je to možné. Vy ako zamestnanec nepotrebujete súhlas zamestnávateľa na podanie výpovede. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Vo výpovedi môžete, ale aj nemusíte uviesť dôvod výpovede.


Podotázka: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ po ukončení mojej rodičovskej dovolenky zmeniť moje pracovné zaradenie. Od roku 2008 som pracovala ako skladník-operátor a v roku 2014 som nastúpila na materskú dovolenku. Teraz, keď mám nastúpiť späť do práce, moje miesto zaniklo a bola mi ústne oznámená možnosť nastúpiť na pozíciu pokladničky na smeny, hoci som doteraz pracovala iba na jednu smenu. Ak túto ponuku odmietnem, mám možnosť dať výpoveď. Môže sa zamestnávateľ takto zachovať? Nemám v prípade zaniknutia pracovného miesta nárok na odstupné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň, ak by ste vo Vašom prípade podali výpoveď, nárok na odstupné by Vám nevznikol.

Pokiaľ odmietnete pozíciu, ktorú Vám zamestnávateľ ponúkol, potom zamestnávateľ má dve možnosti, buď Vás bude naďalej platiť a Vy nebudete musieť nič robiť, alebo Vám dá výpoveď.

Vy nie ste povinná vykonávať inú prácu, ako tú, ktorú máte uvedenú v pracovnej zmluve. Ak zamestnávateľ nemá pre Vás prácu, potom ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Ak by to zamestnávateľ neriešil a neskončil by s Vami pracovný pomer, potom by Vám musel platiť mzdu aj naďalej.

Počkajte teda na zamestnávateľa ako sa zachová, prípadne môžete požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou s odstupným. Dôležité je, aby v dohode bolo uvedené, že máte nárok na odstupné.

 

 


Trápi vás "Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám prosbu o radu, pretože sme sa dostali do komplikovanej situácie. Moja švagriná je na prechodnom invalidskom dôchodku (PN), pretože je riziková tehotná žena pred pôrodom. Jej termín je stanovený na začiatok júla a čaká dvojičky. Pracuje na dohodu a v poslednej dobe jej firma trikrát po sebe uzatvorila zmluvu na dobu neurčitú. Avšak teraz, konkrétne k 28.2, jej zmluva končí a pracovnícke zastúpenie už jej neplánuje ponúknuť novú. Táto situácia rozhodne nie je príjemná, hlavne preto, že moja švagriná a môj brat sú v skutočne zúfalstve. Boja sa, že takto dostanú o 100 eur mesačne menej počas materskej dovolenky, čo by pre nich predstavovalo výrazný problém pri výchove dvojičiek. Rádi by sme vedeli, čo môžeme podniknúť a ako by sme mali postupovať, aby strata peňazí nebol výsledkom tejto situácie. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ mala so zamestnávateľom uzavretú zmluvu na dobu určitú, pracovný pomer končí uplynutím doby, na ktorý bol dojednaný. Keďže pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý musí byť uzavretý slobodne, zamestnávateľa nemožno nútiť k tomu, aby s Vašou švagrinou uzavrel novú pracovnú zmluvu.


Podotázka: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na materskú dovolenku v prípade, že som zamestnaná na trvalom pracovnom pomere od 18.01.2016 a zároveň v pracovnom pomere na dohodu od 1.02.2016. Predpokladaný termín pôrodu mám stanovený na 13.08.2016. Pred 18.01.2016 som nebola v pracovnom pomere. Ďakujem za radu, bola by veľmi nápomocná.

Odpoveď: Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej

(odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, podľa § 48 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. To v zásade znamená, že najmenej v ustanovený čas 270 dní v posledných dvoch rokoch ste boli zamestnancom alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobková činná osoba alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba. V opačnom prípade Vám nárok nevznikne, čo vzhľadom na okolnosti uvedené vo Vašom príspevku pravdepodobne bude pravdou. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál




V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podanie výpovede zamestnávateľovi počas materskej" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.