Okamžité skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 9. 7. 2015

Otázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň, prosím o radu. Manžel už tri mesiace nedostáva stravné lístky, ani príspevok od zamestnávateľa, výplata za apríl 2015 ešte nie je a od februára 2013 nedostáva a ani nevidel výplatné pásky. Žiadal to aj od šéfa, ale žiadna reakcia, len toľko, že netreba jesť! Sú len 4 robotníci a ide to dole vodou. Môže podať okamžitú výpoveď? Vopred Vám ďakujem a želám krásny deň.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k okamžitému skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnanca, ktoré je upravené v ustanoveniach §§ 69 a 70 Zákonníka práce. V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je jedným zo zákonných dôvodov na uplatnenie tohto inštitútu skutočnosť, že zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Lehota 15 dní sa počíta od nasledujúceho dňa po dni splatnosti mzdy s tým, že podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel (tzn. vo Vašom prípade v lehote jedného mesiaca po uplynutí 15 dní odo dňa, kedy mu nebola vyplatená mzda alebo jej časť). Z formálneho hľadiska musí byť v okamžitom skončení pracovného pomeru skutkovo vymedzený dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, musí byť v ustanovenej lehote doručené druhému účastníkovi (vo Vašom prípade zamestnávateľovi) a musí mať písomnú formu. Pri nesplnení čo i jednej z uvedených náležitostí pôjde o neplatný právny úkon, a teda aj o neplatne skončený pracovný pomer.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či aj meškajúce stravné lístky (v mojom prípade za dva odpracované mesiace) sú dostatočným dôvodom na okamžite ukončenie pracovného pomeru? Existuje nejaký konkrétny termín v mesiaci pre zamestnávateľa, do ktorého musí stravné lístky zamestnancovi odovzdať, tak ako je to v prípade vyplatenia mzdy? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2019)

Dobrý deň,

ak máte na mysli dôvod okamžitého skončenia prac. pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, v zmysle ktorého 

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Z doslovného znenia tohto ustanovenia vyplýva, že v prípade stravných lístkov uvedené neplatí a nemôžete skončiť pracovný pomer okamžite, nakoľko táto možnosť nie je uvedená v danom výpočte. 

Zamestnávateľ by podľa zákona mal stravné lístky odovzdať zamestnancovi na začiatku daného mesiaca. Ak by počas daného mesiaca mal zamestnanec napr. dovolenku, tak v nasledujúcom mesiaci (znova na začiatku pri odovzdávaní lístkov) sa od počtu, ktoré máte na daný mesiac dostať odráta počet dní, za ktoré ste v minulom mesiaci nemali nárok na stravný lístok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Okamžité skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dodrý deň,chcel by som sa spýtať ako mám postupovať v prípade, kedy zamestnávatel nevyplaca mzdu vo výplatnom termíne ktorý je posledný deň v mesiaci. Necelá polovica mzdy my bola vyplatena 17.11.2015 a doteraz nebola doplatená .A vyše roka nám nezabespečuje pracovné oblečenie.Ďakujem.

Odpoveď: Okamžité skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2016)

Dobrý deň, ak Vám mešká s vyplatením viac ako 15 dní, môžete okamžite skončiť praocovný pomer, a na druhý deň nenastúpiť do práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk