Odpredaj spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 8. 3. 2017

Otázka: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň. So sestrou som spoluvlastník nehnuteľnosti v pomere 5/16 obaja. Rozhodol som sa odpredať svoj podiel dohodou mimosúdne, len problém je v tom, že na jej podiel sú uvalené 4exekúcie. Chcem sa spýtať komu vlastne doručovať písomný návrh s predkupným pravom? Sestre? Exekútorom? Alebo aj sestre aj exekútorom?

Odpoveď: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Keďže chcete previesť podiel na spoluvlastníka, ktorý je zároveň Vašou blízkou osobou, potom nemusíte ostatným spoluvlastníkom ponúkať svoj podiel na predaj. Do zmluvy o prevode podielu by som však uviedol, že ide o prevod blízkej osobe, a preto sa predkupné právo neuplatňuje.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mala by som otázku k predaju môjho spoluvlastníckeho podielu z dedičstva po otcovi (sme 3 spoluvlastníci, každý vlastní 1/3, sú to dvaja súrodenci môjho otca a ja - ich neter). Jeden z nich ma požiadal (ústne) o predaj môjho podielu jemu - môžem tak urobiť a predať mu ho na základe kúpno-predajnej zmluvy alebo musím ponúknuť svoj podiel aj druhému z nich a potom postupovať až podľa ich vyjadrenia? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň, nakoľko ide o blízke osoby podľa ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, môžete svoj podiel predať záujemcovi aj bez toho, aby ste ho najprv ponúkli druhému spoluvlastníkovi. Za blízku osobu by ste sa nepovažovali iba v prípade, ak s bratmi Vášho otca neudržiavate žiadny rodinný vzťah a v prípade, že by sa im stala akákoľvek ujma, tú by ste nepociťovali ako svoju vlastnú ujmu. Vzhľadom na zachovanie dobrých rodinných vzťahov, by však bolo vhodné ho o tom upovedomiť a prípadne postupovať spoločne so všetkými spoluvlastníkmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
pred manželstvom som bola vlastníkom nehnuteľnosti a finančných prostriedkov vo fondoch. Deti má len manžel. Môžem v záveti nejakým spôsobom zakotviť, že v prípade mojej smrti môže dediť len manžel a po ňom v žiadnom prípade jeho deti ? Môže dediť len môj súrodenec ak napíšem ho v záveti ? Ďakujem.

Odpoveď: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že nemáte deti, vlastné deti má len Váš manžel. Chcete, aby dedičom Vášho majetku bol len Váš manžel prípadne súrodenec, s tým, že po smrti manžela sa nesmú stať vlastníkmi nehnuteľnosti manželovi deti.

Treba uviesť, že deti Vášho manžela nie sú zákonnými dedičmi, lebo sa nejedná vo Vašom prípade o Vaše vlastné prípadne osvojené deti.

V závete nemôžete určiť, že po Vašom manželovi nesmú zdediť Váš majetok manželove deti. Po Vašom úmrtí manžel môže so svojim zdedeným majetkom nakladať podľa svojho uváženia.

Riešením, aby ste za života vyriešili resp. vylúčili z dedenia Vášho domu aj deti manžela, je,  že spíšete závet v prospech súrodenca s doživotným právom užívania a bývania v nehnuteľnosti v prospech Vášho manžela. Možnosťou je tiež, že vlastníctvo nehnuteľnosti budete riešiť už za života napr. tak, ako uvádzate v otázke, že darujete dom Vášmu súrodencovi so zriadením vecného bremena doživ. užívania bývania v dome pre Vás a Vášho manžela.

Finančné prostriedky vo fondoch, ktoré ste nadobudli pred uzatvorením manželstva nepatria do BSM, do BSM patria však úroky a výnosy z týchto vkladov.  Rozhodujúci je však stav fin. prostriedkov ku dňu úmrtia.

Na spísanie závetu vzhľadom na špecifickosť požiadaviek odporúčame kontaktovať advokáta prípadne notára, ako ohľadom nehnuteľnosti, tak aj fin. prostriedkov vo fondoch.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás ako a kde vybaviť odkúpenie podielu na spoločných prístupových cestách k nehnuteľnosti? Suseda mi odpredá zo svojho podielu na týchto spoločných prístupových cestách, ale neviem ako a čo potrebujem k takémuto vybaveniu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň, na takéto odkúpenie podielu Vám stačí kúpna zmluva, ktorá musí mať písomnú formu. Na základe tejto zmluvy potom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa stanete vlastníkom tohto podielu. Pri predaji podielu je však potrebné, aby predávajúca najskôr ponúkla podiel, resp. časť jej podielu na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, nakoľko títo majú zákonné predkupné právo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk