Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako mám postupovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 19. 1. 2016

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako mám postupovať?

Dobrý deň, so sestrou sme zdedili po rodičoch dom, každá má 1/2. Ja som sa odsťahovala a v dome zostala sestra s priateľom. Užívajú 3 roky nehnuteľnosť. Na moje naliehanie sa rozhodli, že ma konečne vyplatia. Dohodli sme sa, že vyberieme spoločného znalca. Sestra však dohodu porušila a našli si vlastného. Navrhla som, že chcem byť prítomná, keď bude znalec v dome a zisťovať si informácie o nehnuteľnosti. Sestra mi však dala vedieť hodinu pred príchodom znalca, v čase, keď som bola odcestovaná a nemohla som sa toho zúčastniť. Sestra teraz čaká na posudok. Mne sa však jej konanie nepáči, lebo porušila každú našu dohodu. Chcela by som sa spýtať aké by ste odporučili kroky, keď chcem, aby sa už konečne všetko vysporiadalo v súlade so zákonom a aj po právnej stránke? Ak by som si dala vlastného znalca, sestra ho neakcpetuje, kedže si už dala vypracovať svoj znalecky posudok. Aby sme sa len zbytočne naťahovali. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako mám postupovať?

Dobrý deň. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou je v porovnaní so súdnym konaním tou lacnejšou a rýchlejšou alternatívou. Pre objektívne ocenenie predmetu vyporiadania je najvhodnejšie vybrať takého znalca, s ktorým budú súhlasiť všetky zainteresované strany. Preto ak zabezpečila Vaša sestra znalca sama a navyše ste pri obhliadke znalcom nebola prítomná, potom je na mieste nechať si vypracovaný znalecký posudok aspoň skontrolovať nezávislým znalcom, prípadne požadovať úplne nový znalecký posudok. Ako argument môžete použiť to, že pokiaľ nebudú Vaše podmienky akceptované, podáte na súd žalobu o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Nikoho totiž nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo



Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako mám postupovať? (Občianske právo)

Dobrý deň.
Sme piati vlastníci pozemku, poslednú časť 4/16 ma v správe SPF. Existujú na túto časť aj dedičia, vnúčatá po pôvodnom vlastníkovi, ale nemajú záujem riešiť dodatočne dedičské konanie (kontaktovali sme sa s nimi). My ostatní by sme chceli pozemok predať, nakoľko je to celé iba zarastené, a aj susedia sa na to sťažujú.
V prípade, že podáme návrh na súd na vysporiadanie spoluvlastníctva, odporcom bude SPF? Ten by potom v rámci súdneho konania ponúkol túto časť nám ostatným na odkúpenie? Alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že tieto 4/16 pridelí ostatným vlastníkom? Prípadne, mohol by súd pátrať po dedičoch, vnúčatách?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ako mám postupovať?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň, vyriešenie veci môžete postupovať niektorým z nižšie uvedených spôsobov :

1./ Požiadať dedičov, aby podali návrh na dodatočné konanie o prejednanie dedičstva podľa ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.

(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

Možnosťou je tiež s dedičmi uzatvoriť zmluvu o uzatvorení bud. zmluvy, s tým, že po skončení dedič. konania o dodatočnom prejednaní dedičstva Vám pozemok predajú za vopred dohodnutú cenu v samotnej zmluve o uzatvorené bud. zmluvy.

2./ Predate svoje podiely na pozemku kupujúcemu a on následne vyporiada pozemok, ktorý je nateraz v správe SPF podľa postupu v bode 1./.

3./ Podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva by nebolo úspešné a to z dôvodu, že vlastník zomrel a jeho dedičia nemajú záujem o vyporiadanie cestou dodatočného konania o dedičstve, pozemky sú len v správe SPF.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:



1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.



Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk