Máte
otázku?

Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Zaujíma ma, či je možné opustiť spoločnú domácnosť s maloletým synom v rámci SR. Môj manžel a ja sme sa rozhodli pre rozvod, keďže naše manželstvo už nespĺňa svoju funkciu. Už niekoľko mesiacov sa náš vzťah niesie v duchu nepríjemných hádok, čo má negatívny dopad na celú našu rodinu. Manžel ani napriek tejto situácii nechce opustiť spoločnú domácnosť. Na druhej strane, ja už v daných okolnostiach nemôžem vo vzťahu pokračovať. Manžel ma pravidelne vyhodí von, pôvodne tvrdil, že syna mi nemôže povoliť odísť so mnou, avšak naposledy mi naopak povedal, že môžem odísť aj s ním. Prosím Vás o radu - mohol by vzniknúť právny problém, ak by som s mojim synom opustila spoločnú domácnosť? Musím takýto zámer vopred oznámiť manželovi? Ďakujem Vám veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Dobrý deň, v súčasnosti žiadne zákonné ustanovenie nezakazuje, a ani nesankcionuje odsťahovanie sa zo spoločnej domácnosti spolu s dieťaťom. Na druhej strane je však potrebné dodať, že  rodičovské práva a povinnosti majú obaja, na ich výkone sa majú v prvom rade dohodnúť. Vo Vašej situácii však toto evidentne možné nie je. Určitý problém môže nastať až vtedy, ak po odsťahovaní zo spoločnej domácnosti budete brániť stretávaniu sa otca s dieťaťom (ak o to otec bude mať vôbec záujem). Toto Vaše konanie by mohol neskôr využiť v súdnom konaní o rozvode (kde sa zároveň koná aj o výkone rodičovských práv a povinností), prípade by mohol podať na súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia týkajúceho sa styku maloletého dieťaťa s otcom. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, bude pre Vás i Vaše dieťa najlepšie ak spoločnú domácnosť opustíte a v čo najkratšej dobe podáte návrh na rozvod manželstva (prípadne spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia). V takýchto prípadoch (aj keď sa otec vyjadril, že sa môžete odsťahovať aj so synom) však často v rámci súdneho konania odporcovia zneužívajú účasť detí (robia naprieky, bránia styku...) na súdnom konaní a snažia sa prostredníctvom nich druhému manželovi ubližovať (pričom si neuvedomujú, že najviac tým trpí najmä dieťa). Odporúčam Vám vyhľadať advokáta a poradiť sa s ním, aký postup by bol vo Vašej situácii najlepší, najmä s ohľadom na Vaše maloleté dieťa. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov, ktorý Vám ochotne poradí. 

Trápi vás "Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manželka mi oznámila, že podala návrh na rozvod. Poprosil som ju, aby to nerobila, pretože som názoru, že naše manželstvo je ešte udržateľné. Manželka sa zmení vždy, keď príde ku nám jej matka opatrovať choré deti. ( syn Borisko 7 a Tiborko 5 ročný). Momentálne je u nás už tretí týždeň a manželka je od jej prichosu úplne odmeraná. Začala spávať v synovej izbe, ale ja vždy prídem k nej. Mali sme kúpené lístky na koncert, v deň koncertu mi oznámila, že ich predala. Následne som zistil, že zablokovala moju platobnú kartu, kde ona bola vlastník a ja disponent. Toi mi ale do dnes neoznámila. Taktiež je ona disponent na mojom účte a však ja som jej kartu nezablokoval. Mám tak urobiť alebo by mi to na súde zhoršilo moju situáciu? Oznámila mi aj, že si hľadá podnájom a chce odísť aj s deťmi bývať niekde v blízkosti, aby som ich mal nablízku. Alebo, že nech odídem ja to bude pre deti menej stresujúce, keďže mame dom a dvor kde sa deti veľa hrajú. Mám pocit, že to by mohla tiež zneužiť na súde v môj neprospech, že som opustil rodinu. Povedal som jej, že s tým nesúhlasím pokiaľ sme manželia a nech zostaneme v spoločnej domácnosti. Manželka ale trvá na svojom. Poraďte mi ako sa mám zachovať, keď zistím, že so synmi odišla bývať preč. Hlavne mi záleží na synoch a nechcem sa od nich po rozvode časom odpútať čo je v praxi bežná vec. Nie je medzi nami násilie ani vyostrené hádky. Skôr nekomunikujeme, pretože sa separuje odo mňa a je pri mame, ktorá je stále u nás. Ta ju v jej rozhodnutiach podporuje a mám pocit, že na túto cestu aj navádza. Manželkina matka sa rozviedla ale, keď už mala deti zaopatrené. Mala a aj do dnes ma problém s alkoholom. Ja s ňou už nekomunikujem cca 2 roky od kedy som ju našiel pod vplivom alkoholu, keď sa starala o syna, ktorý bol chorý. Ja som sa vtedy nečakane vrátil skôr z práce. Viete sa prosím vyjadriť k mojej situácii a aké by mali byt moje správne kroky, aby som udržal rodinu po kope. Mám vôbec šancu uspieť na súde, keďže manželka trvá na rozvode za každú cenu a podniká veci, aby to vyzeralo, že naše manželstvo je zozvratene( odišla spávať do synovej izby, chce odísť do podnájmu. ). Za skorú odpoveď veľmi pekne ďakujem. Prípadne viete mi poradiť odborníka, ktorého by som mohol kontaktovať v okolí Pezinka, alebo by mi mal súd nikoho prideliť na moju obhajobu? Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

v súčasnosti žiadne zákonné ustanovenie nezakazuje, a ani nesankcionuje odsťahovanie sa zo spoločnej domácnosti spolu s dieťaťom. Na druhej strane je však potrebné dodať, že  rodičovské práva a povinnosti majú obaja, na ich výkone sa majú v prvom rade dohodnúť. Vo vašej situácii však toto evidentne možné nie je. Určitý problém môže nastať až vtedy, ak po odsťahovaní zo spoločnej domácnosti bude matka brániť stretávaniu sa otca s dieťaťom. Toto jej konanie by ste mohli neskôr využiť v súdnom konaní o rozvode (kde sa zároveň koná aj o výkone rodičovských práv a povinností), prípade by ste mohli podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia týkajúceho sa styku maloletého dieťaťa s otcom. 

Odporúčam Vám vyhľadať advokáta a poradiť sa s ním, aký postup by bol vo Vašej situácii najlepší, najmä s ohľadom na Vaše maloleté dieťa. Môžete sa obrátiť aj na niektorého z našich advokátov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na to, aké právne následky môže mať nasledujúce: Som sedemnásťročný mladík a s otcom plánujeme odísť od jeho manželky - mojej matky - a jeho dcéry, ktorá je moja sestra. V našej rodine je situácia taká, že moja matka je na invalidnom dôchodku a sestra, ktorá má 21 rokov a nezarába, je stále doma. Hoci sa neprestáje hlásiť na rôzne školy bez úmyslu tam chodiť, otec ju stále finančne podporuje. Jedinými príjemcami sú otec a ja. Moja matka sa vždy zastáva svojej dcéry a ja pre ňu akoby neexistujem. Naša rodina je rozporuplná a ja mám dobrý vzťah iba s otcom. Preto sme sa rozhodli, že od nich odídeme - zbalíme sa, presťahujeme, nezaplatíme im nájom (byt je na meno sestry), zmeníme si telefónne čísla - a úplne prerušíme všetky kontakty. Otec tiež plánuje podať návrh na rozvod. No hrozí nám, že by mohol byť stíhaný, pretože ide o jeho manželku a dcéru, a tiež sa obávame, či nebude problém, že som odišiel s ním. Budem vďačný za Vaše vyjadrenie. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Začneme otázkou. Prečo by malo dôjsť k trestnému stíhaniu Vášho otca ?

Manželstvo je dobrovoľný zväzok muža a ženy, manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. 

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.

Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.

Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.

Maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Dieťa je ďalej povinné

a) spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,

b) plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a

c) vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie.

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Dovolili sme si citovať z ustanovení zákona o rodine.

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať.

Dovolili sme si citovať z ustanovení zákona o rodine.

K samotnému rozvodu : Pokiaľ by Vaša sestra chcela výživné od svojho otca, musela by podať návrh na súd. 

Tu platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Výživné  však nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. Teda v prípade Vašej sestry by musela preukázať opodstatnenosť priznania výživného, štúdium, jej terajšie vzdelanie a z akého dôvodu sa dosiaľ nezamestnala. Ak aj sa stále prihlasuje na vysokú školu a neštuduje, neznamená to, že súd  jej prizná výživné /hovorí sa tomu výživné pre večného študenta/. 

V prípade rozvodu prichádza do úvahy len otázka výživného na Vás ako syna a zverenie Vás do osobnej starostlivosti otca.

Je len potrebné následne rátať s tým, že bude potrebné po rozvode vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, teda Vašich rodičov.

Vo veci návrhu na rozvod odporúčame kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám možnosť opustiť manžela s dieťaťom (3,5 roka), aj keď manžel s tým nesúhlasí? Plánujem podať žiadosť o rozvod, avšak manžel sa vyjadril, že mi dieťa nepustí so mnou a nechce sa rozviesť. Ak odídem napriek jeho nesúhlasu, môže podať trestné oznámenie za únos? Môže to následne negatívne ovplyvniť rozhodovanie súdu o zverení dieťaťa do mojej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 01.02.2017)

Dobrý deň, dôležité je kam chcete odísť, či to má byť do zahraničia alebo v rámci Slovenska. Pokiaľ máte záujem, môžete si s nami dohodnúť 15 minútové bezplatne konzultácie a my Vám poradíme presne, čo máte urobiť a ako to máte urobiť. Vyplňte formular na našej stránke v právo hore (bezplatná konzultácia) a môžeme sa stretnúť s nami. Ak nemáte dieťa kam dať, môžete si ho vziať so sebou.


Trápi vás "Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, za pár dní by sme s manželom oslavili 20. výročie. Pred mesiacom som však s deťmi odišla do prenajatého bytu. Bývali sme v rodinnom dome, ktorý sme mali v spoločnom vlastníctve. Necítila som sa tam zdravotne dobre a navyše môj manžel je tajný alkoholik, ktorý si to nepripustí ani sám pred sebou ani pred druhými. Nikdy nás fyzicky neubližoval, avšak psychicky áno. Teraz svoju situáciu nedokážem vyriešiť a dala som manželovi ultimátum, no neviem aký krok urobí. Chcela by som sa opýtať, či z právneho hľadiska prídeme o niečo. Zatiaľ o rozvode nerozmýšľam, ale v tejto chvíli neviem, či bude nevyhnutný. Ak áno, neviem, či nám tento odchod pri hrozbe rozvodu neuškodí. Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska nemá Váš odchod z domu, ktorý je či už vo Vašom bezpodielovom alebo podielovom spoluvlastníctve (spolu s Vaším manželom) žiadny právny vplyv na Vaše (spolu)vlastnícke právo k domu, z ktorého ste odišli do prenajatého bytu. Všetky Vaše vlastnícke oprávnenia voči domu Vám naďalej zostávajú zachované.

Odchod zo spoločného domu do prenajatého bytu by ale mohol mať právnu relevanciu napr. v rozvodovom konaní, keďže odchodom zo spoločnej domácnosti možno preukázať závažný rozvrat v manželstve, v dôsledku ktorého ste boli donútená opustiť spoločnú domácnosť. Avšak ako sme už vyššie uviedli, na Vaše vlastnícke práva k domu nemá Váš odchod z tejto nehnuteľnosti žiadny vplyv.


Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Nedávno som odišla od manžela, ktorý o tom však ešte nevie. Myslí si, že som len išla von. Máme spoločnú dcéru vo veku dvoch rokov. Obávam sa, že ak mu poviem, že odchádzam, neumožní mi zobrať si ju a mohol by ma dokonca udrieť. Mám kam ísť a môžem jej poskytnúť vhodné prostredie. Ale obávam sa, že ak mu poviem, kde sme, môže tam chodiť a spôsobiť problémy. Obávam sa, že nás nájde, dcéru mi vezme a už mi ju nedá. Takže moja otázka znie: Musím mu povedať, kde sa s dcérou zdržiavame až do súdneho konania? A musím mu dovoliť ju vidieť? Bojím sa, že mi ju zoberie a už mi ju nedá späť. Už sme sa ocitli v podobnej situácii - keď naša dcéra mala necelé tri mesiace, vyhodil ma a dcéru mi brutálne vytrhol z náručia. Nedovolil mi ju vidieť až po asi 10 dňoch a aj to len na chvíľu. Takto to pokračovalo až do súdneho konania, kedy som sa rozhodla vrátiť sa k nemu, pretože som nemala inú možnosť. Teraz je však situácia iná. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 31.08.2016)

Dobrý deň, v takomto prípade (keď sa bojíte o svoje zdravie a zdravie svojho dieťaťa) nemusíte Vášmu manželovi oznámiť kam sa sťahujete. Ak mu však budete brániť v styku s dcérou, má Váš manžel právne nástroje na to, aby si prostredníctvom súdu vynútil styk s maloletou dcérou (môže podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia). Ak by mu súd vyhovel, tak by ste mu museli dcéru dávať v súdom určenom čase a zároveň by Vám ju on musel v súdom určený čas vrátiť. Ak by ste mu dcéru v súdom určený čas nedávali, mohol by podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia. Najlepšie bude, ak čo najskôr po odsťahovaní podáte na súd návrh na rozvod manželstva, v ktorom budete zároveň požadovať, aby súd zveril vašu maloletú dcéru do Vašej osobnej starostlivosti a manžela zaviazal na platenie výživného.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.