Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu, či je možné odísť zo spoločnej domácnosti s maloletým synom v rámci SR. S manželom sa chcem dať rozviesť, keďže naše manželstvo už nespĺňa svoju funkciu. Už niekoľko mesiacov je naše manželstvo iba o nepríjemných hádkach, čo veľmi zle vplýva na celú rodinu. Manžel nechce zo spoločnej domácnosti odísť, ale ja vzhľadom na situáciu už nemôžem zostať. Neustále ma vyhadzuje, najprv iba mňa, že syna mu musím nechať, ale naposledy mi povedal, že môžem odísť s kým chcem aj so synom. Prosím Vás o radu, či by nevznikol právny problém, ak by som aj so synom spoločnú domácnosť opustila a či to musím manželovi dopredu oznámiť. Ďakujem veľmi pekne, s pozdravom

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Dobrý deň, v súčasnosti žiadne zákonné ustanovenie nezakazuje, a ani nesankcionuje odsťahovanie sa zo spoločnej domácnosti spolu s dieťaťom. Na druhej strane je však potrebné dodať, že  rodičovské práva a povinnosti majú obaja, na ich výkone sa majú v prvom rade dohodnúť. Vo Vašej situácii však toto evidentne možné nie je. Určitý problém môže nastať až vtedy, ak po odsťahovaní zo spoločnej domácnosti budete brániť stretávaniu sa otca s dieťaťom (ak o to otec bude mať vôbec záujem). Toto Vaše konanie by mohol neskôr využiť v súdnom konaní o rozvode (kde sa zároveň koná aj o výkone rodičovských práv a povinností), prípade by mohol podať na súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia týkajúceho sa styku maloletého dieťaťa s otcom. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, bude pre Vás i Vaše dieťa najlepšie ak spoločnú domácnosť opustíte a v čo najkratšej dobe podáte návrh na rozvod manželstva (prípadne spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia). V takýchto prípadoch (aj keď sa otec vyjadril, že sa môžete odsťahovať aj so synom) však často v rámci súdneho konania odporcovia zneužívajú účasť detí (robia naprieky, bránia styku...) na súdnom konaní a snažia sa prostredníctvom nich druhému manželovi ubližovať (pričom si neuvedomujú, že najviac tým trpí najmä dieťa). Odporúčam Vám vyhľadať advokáta vo Vašom okolí a poradiť sa s ním, aký postup by bol vo Vašej situácii najlepší, najmä s ohľadom na Vaše maloleté dieťa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manželka mi oznámila, že podala návrh na rozvod. Poprosil som ju, aby to nerobila, pretože som názoru, že naše manželstvo je ešte udržateľné. Manželka sa zmení vždy, keď príde ku nám jej matka opatrovať choré deti. ( syn Borisko 7 a Tiborko 5 ročný). Momentálne je u nás už tretí týždeň a manželka je od jej prichosu úplne odmeraná. Začala spávať v synovej izbe, ale ja vždy prídem k nej. Mali sme kúpené lístky na koncert, v deň koncertu mi oznámila, že ich predala. Následne som zistil, že zablokovala moju platobnú kartu, kde ona bola vlastník a ja disponent. Toi mi ale do dnes neoznámila. Taktiež je ona disponent na mojom účte a však ja som jej kartu nezablokoval. Mám tak urobiť alebo by mi to na súde zhoršilo moju situáciu? Oznámila mi aj, že si hľadá podnájom a chce odísť aj s deťmi bývať niekde v blízkosti, aby som ich mal nablízku. Alebo, že nech odídem ja to bude pre deti menej stresujúce, keďže mame dom a dvor kde sa deti veľa hrajú. Mám pocit, že to by mohla tiež zneužiť na súde v môj neprospech, že som opustil rodinu. Povedal som jej, že s tým nesúhlasím pokiaľ sme manželia a nech zostaneme v spoločnej domácnosti. Manželka ale trvá na svojom. Poraďte mi ako sa mám zachovať, keď zistím, že so synmi odišla bývať preč. Hlavne mi záleží na synoch a nechcem sa od nich po rozvode časom odpútať čo je v praxi bežná vec. Nie je medzi nami násilie ani vyostrené hádky. Skôr nekomunikujeme, pretože sa separuje odo mňa a je pri mame, ktorá je stále u nás. Ta ju v jej rozhodnutiach podporuje a mám pocit, že na túto cestu aj navádza. Manželkina matka sa rozviedla ale, keď už mala deti zaopatrené. Mala a aj do dnes ma problém s alkoholom. Ja s ňou už nekomunikujem cca 2 roky od kedy som ju našiel pod vplivom alkoholu, keď sa starala o syna, ktorý bol chorý. Ja som sa vtedy nečakane vrátil skôr z práce. Viete sa prosím vyjadriť k mojej situácii a aké by mali byt moje správne kroky, aby som udržal rodinu po kope. Mám vôbec šancu uspieť na súde, keďže manželka trvá na rozvode za každú cenu a podniká veci, aby to vyzeralo, že naše manželstvo je zozvratene( odišla spávať do synovej izby, chce odísť do podnájmu. ). Za skorú odpoveď veľmi pekne ďakujem. Prípadne viete mi poradiť odborníka, ktorého by som mohol kontaktovať v okolí Pezinka, alebo by mi mal súd nikoho prideliť na moju obhajobu? Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň,

v súčasnosti žiadne zákonné ustanovenie nezakazuje, a ani nesankcionuje odsťahovanie sa zo spoločnej domácnosti spolu s dieťaťom. Na druhej strane je však potrebné dodať, že  rodičovské práva a povinnosti majú obaja, na ich výkone sa majú v prvom rade dohodnúť. Vo vašej situácii však toto evidentne možné nie je. Určitý problém môže nastať až vtedy, ak po odsťahovaní zo spoločnej domácnosti bude matka brániť stretávaniu sa otca s dieťaťom. Toto jej konanie by ste mohli neskôr využiť v súdnom konaní o rozvode (kde sa zároveň koná aj o výkone rodičovských práv a povinností), prípade by ste mohli podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia týkajúceho sa styku maloletého dieťaťa s otcom. 

Odporúčam Vám vyhľadať advokáta vo vašom okolí a poradiť sa s ním, aký postup by bol vo Vašej situácii najlepší, najmä s ohľadom na Vaše maloleté dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Zdravím Vás, rad by som sa opýtal na to ako právne postihy bude mať nasledovne : Som 17 ročný chalan a s otcom chceme odísť od jeho manželky a mojej matky a jeho dcéry, mojej sestry. U nás to je tak, že matka je na invalidnom dôchodku a dcéra má 21 rokov a nezarába, je iba doma, ale stále sa hlási na nejakú školu, aj keď tam nechodí, aby ju otec musel živiť. V podstate zarábame len otec a ja. Je to u nás tak, že matka si stále zastáva dcéru a ja pre ňu nie som ani syn. Proste kompletne rozhádaná rodina a ja vychádzam len s otcom. A tak sme sa rozhodli, že od nich odídeme (zbalíme sa, presťahujeme, nezaplatíme im nájom (byt je napísaný na sestru), zmeníme si telefónne čísla) a proste zrušíme všetok kontakt a otec podá návrh na rozvod. No ale boji sa, či nebude stíhaný, lebo je to jeho manželka a dcéra, a či nebude problém, že som odišiel s ním. Poprosil by som Vaše vyjadrenie. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Začneme otázkou. Prečo by malo dôjsť k trestnému stíhaniu Vášho otca ?

Manželstvo je dobrovoľný zväzok muža a ženy, manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. 

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.

Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.

Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.

Maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Dieťa je ďalej povinné

a) spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,

b) plniť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a

c) vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie.

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Dovolili sme si citovať z ustanovení zákona o rodine.

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať.

Dovolili sme si citovať z ustanovení zákona o rodine.

K samotnému rozvodu : Pokiaľ by Vaša sestra chcela výživné od svojho otca, musela by podať návrh na súd. 

Tu platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Výživné  však nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi. Teda v prípade Vašej sestry by musela preukázať opodstatnenosť priznania výživného, štúdium, jej terajšie vzdelanie a z akého dôvodu sa dosiaľ nezamestnala. Ak aj sa stále prihlasuje na vysokú školu a neštuduje, neznamená to, že súd  jej prizná výživné /hovorí sa tomu výživné pre večného študenta/. 

V prípade rozvodu prichádza do úvahy len otázka výživného na Vás ako syna a zverenie Vás do osobnej starostlivosti otca.

Je len potrebné následne rátať s tým, že bude potrebné po rozvode vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, teda Vašich rodičov.

Vo veci návrhu na rozvod odporúčame kontaktovať advokáta.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem odísť s dieťaťom (3, 5 roka) od manžela aj napriek tomu, že to manžel nechce dovoliť? Chcem dať následne žiadosť o rozvod ale manžel sa vyjadril, že mi nedá dieťa a nepustí ho so mnou a rozviesť sa nechce. Ak odídem aj napriek tomu, môže dať na mňa tresné oznámenie za únos a môže mi to potom priťažiť na súde a pri zverení dieťaťa do mojej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2017)

Dobrý deň, dôležité je kam chcete odísť, či to má byť do zahraničia alebo v rámci Slovenska. Pokiaľ máte záujem, môžete si s nami dohodnúť 15 minútové bezplatne konzultácie a my Vám poradíme presne, čo máte urobiť a ako to máte urobiť. Vyplňte formular na našej stránke v právo hore (bezplatná konzultácia) a môžeme sa stretnúť s nami. Ak nemáte dieťa kam dať, môžete si ho vziať so sebou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň, za pár dní by sme oslávili s manželom 20. výrocie, ale pred mesiacom som s deťmi odišla do prenajatého bytu zatiaľ na istý čas. Bývali sme v rodinnom dome, ktorý máme v spoločnom vlastníctve. Necítila som sa tam zdravotne dobre a navyše manžel je skrytým alkoholikom, ktorý si to nepripustí ani pred sebou ani pred druhými, no neubližoval nám fyzicky, iba psychicky. Svoju situáciu nedokážem teraz vyriešiť, manželovi som dala ultimátum. Neviem čo urobí. Chcem sa opýtať, či z právneho hľadiska o niečo prídeme. Zatiaľ o rozvode nerozmýšľam, ale neviem v tejto chvíli, či bude nevyhnutný. A ak hej, či nám tento odchod pri hroziacom rozvode neuškodí. Ďakujem.

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2016)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska nemá Váš odchod z domu, ktorý je či už vo Vašom bezpodielovom alebo podielovom spoluvlastníctve (spolu s Vaším manželom) žiadny právny vplyv na Vaše (spolu)vlastnícke právo k domu, z ktorého ste odišli do prenajatého bytu. Všetky Vaše vlastnícke oprávnenia voči domu Vám naďalej zostávajú zachované.

Odchod zo spoločného domu do prenajatého bytu by ale mohol mať právnu relevanciu napr. v rozvodovom konaní, keďže odchodom zo spoločnej domácnosti možno preukázať závažný rozvrat v manželstve, v dôsledku ktorého ste boli donútená opustiť spoločnú domácnosť. Avšak ako sme už vyššie uviedli, na Vaše vlastnícke práva k domu nemá Váš odchod z tejto nehnuteľnosti žiadny vplyv.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobry den, mam taku otazku odisla som od manzela, ktory o tom ale este nevie. Mysli si, ze som isla von. Mame spolocnu dcerku. Ma dva roky. Ak by som mu, ale povedala, ze odchadzam tak by mi ju nedovoli zobrat a aj by ma zbil. Mam kam s nou ist aj jej poskytnut vhodne prostredie, ale obavam sa toho, ze ak mu poviem, kde sme tak tam bude chodit a robit zle... Bojim sa, ze nas najde a malu mi zoberie a neda. Tak moja otazka znie: musim mu povedat kde sa s malou zdrziavam az do sudu? A musim mu ju ukazat teda dovolit aby ju videl? Bojim sa, ze mi ju zoberie a uz neda. Raz sme v takejto situacii boli a nedal mi ju vyhodil ma a malu mi surovo vytrhol s narucia. To mala nasa dcera necele tri mesiace. Nedovolil mi ju vidiet az po nejakych 10 dnoch aj to na chvilku. A takto to bolo az do sudu a tam som sa rozhodla sa k nemu vratit, lebo som nemala kam ist a keby mam malu ani s nou. No teraz je moja situacia ina. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Odchod zo spol.domacnosti pred rozvodom s dieťaťom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2016)

Dobrý deň, v takomto prípade (keď sa bojíte o svoje zdravie a zdravie svojho dieťaťa) nemusíte Vášmu manželovi oznámiť kam sa sťahujete. Ak mu však budete brániť v styku s dcérou, má Váš manžel právne nástroje na to, aby si prostredníctvom súdu vynútil styk s maloletou dcérou (môže podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia). Ak by mu súd vyhovel, tak by ste mu museli dcéru dávať v súdom určenom čase a zároveň by Vám ju on musel v súdom určený čas vrátiť. Ak by ste mu dcéru v súdom určený čas nedávali, mohol by podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia. Najlepšie bude, ak čo najskôr po odsťahovaní podáte na súd návrh na rozvod manželstva, v ktorom budete zároveň požadovať, aby súd zveril vašu maloletú dcéru do Vašej osobnej starostlivosti a manžela zaviazal na platenie výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku