Máte
otázku?

Obmedzenie styku s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Obmedzenie styku s dieťaťom

Dobrý deň, chcem sa spýtať na obmedzenie styku s dieťaťom, s manželom som sa rozviedla pred 2 rokmi. Súd zveril našu malú 4-ročnú dcéru do jeho starostlivosti, pretože ja aj napriek tomu, že chcem s ňou tráviť čas, nemôžem, pretože často chodím na služobné cesty. Podľa mňa dcéra ešte nevie posúdiť situáciu a tiež nechcem, aby na mňa zabudla úplne, a preto sa s ňou chcem stratávať čo najviac. Problém je, že mi to jej otec nedovolí a navyše súd určil, že sa môžem s dcérou stretávať len raz za mesiac.Môže mi v tom súd alebo bývalý manžel brániť? Ďakujem

Odpoveď: Obmedzenie styku s dieťaťom

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o obmedzenie styku s dieťaťom, tento problém je na súdoch pomerne často riešený. Ak sa pozrieme na otázku obmedzovania styku s maloletou, resp. či súd má na to právo alebo nie existuje dosť podrobný judikát Ústavného súdu SR, ktorého znenie pripájam k mojej odpovedi. V podstate, práva aj povinnosti majú obaja rodičia voči deťom rovnaké, a to aj po rozvode (ak súd zo závažných dôvodou neurčí inak). V otázke rozvodu a úprave styku s dieťaťom je vždy prioritný záujem dieťaťa, pretože dieťa je ten, kto trpí najviac počas rozvodu. Je nutné povedať, že dieťa nie je možné prinútiť k tomu, aby sa s rodičom stretávalo proti svojej vôli ale vzhľadom na to, že má len 4 roky nevie, ako ste správne poukázala, posúdiť situáciu. Preto Ústavný súd  SR vyslovil názor, že neexistuje dôvod, aby bol rodičovi zakázaný alebo značne obmedzený styk s dieťaťom. 

 

Vo Vašom prípade by som sa pokúsil podať návrh na úpravu styku s maloletým dieťaťom na čas po rozvode a v návrhu uviedol aj priložený judikát Ústavného súdu SR, pretože ÚS SR ako jediný môže podávať záväzný výklad Ústavy, ktorým sú viazaný všetky subjekty v štáte (fyzické osoby, právnické osoby aj štátne orgány a teda aj súdy).

 

Sp. zn. III. ÚS 125/98

"Po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti ctiť a rešpektovať svojich rodičov, kým rodičovská zodpovednosť (za riadnu výchovu detí) je prikázaná obom rodičom; preto pokiaľ sa nezistia také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti, nie je ani pri plnom rešpektovaní práv samých maloletých zákonný, o to menej ústavný právny dôvod na to, aby rodičovi, v ktorého priamej starostlivosti maloleté dieťa nie je, bol styk s ním zakázaný, resp. neprimerane obmedzený."

Trápi vás "Obmedzenie styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Obmedzenie styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ako to je s obmedzením styku s otcom ak by som chcela ísť s dcérkou k detskej psychologicke kvôli tomu, že mám podozrenie, že na ňu otec zle vplýva a odmieta k nemu ísť na dlhšiu dobu. Môžem uspieť na súde ak psychologička uzná, že to naozaj tak je? Dcérka ma 6 rokov a sťažuje sa, že sa u otca nudí a otec ma svoje záujmy. Chodí tam s tým, že musí, keďže ma súdom určené každý druhý víkend. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.08.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ by ste chceli zmeniť súdom určený styk otca s dieťaťom, bolo by potrebné podať na súd návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. Takýto návrh má šancu na úspech vtedy, ak sa v konaní preukáže podstatná zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala navrhovanú zmenu (v tomto prípade menší rozsah styku dieťaťa s otcom).

V konaniach, v ktorých súd rozhoduje o starostlivosti o maloleté dieťa, je rozhodujúci tiež najlepší záujem maloletého dieťaťa. Pritom ak má Vaše dieťa 6 rokov a dokáže samo vyjadriť čo chce, malo by sa na názor dieťaťa v súdnom konaní prihliadať.

Dieťa v danom veku sa potrebuje rozvíjať a mať pozornosť rodiča a nie z povinnosti chodiť niekam, kde sa mu nikto nevenuje a len sa tam nudí.

Pokiaľ ide o otázku toho, či by ste boli v prípadnom súdnom konaní úspešná, toto sa nedá s určitosťou vopred povedať. Spravidla to závisí od toho, čo sa v konaní podarí preukázať.


Podotázka: Obmedzenie styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 6 ročne dieťa, o ktorého otec nemal záujem 6 rokov. Otec ho videl iba raz v pôrodnici. 3 roky nechcel uznať otcovstvo. Vôbec nechcel platiť výživné. Vždy vyplatil až po podaní trestného. Ja som sa pred 3 rokmi vydala a dieťa považuje manžela za otca. Teraz otec žiada o zníženie výživného na minimum a žiada styk s dieťaťom. Lieči sa na psychiatrii a tvrdí, že ma sklony ku samovražde. Mne sa vyhrážal, že sa pomstí cez dieťa. Ako postupovať?

Odpoveď: Obmedzenie styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosti uvedené vo Vašom príspevku predpokladám, že otcovstvo k Vášmu dieťaťu otec napokon uznal a rozhodnutím súdu mu bola určená vyživovacia povinnosť. K zníženiu výživného na maloleté dieťa možno pristúpiť vtedy, ak sa na strane povinného rodiča v negatívnom zmysle slova zmenili majetkové pomery. Najčastejším dôvodom je strata zamestnania povinného rodiča alebo iná strata pravidelného príjmu, z ktorého súd pri určení výživného vychádzal. Ak preto k žiadnej zmene pomerov na strane otca nedošlo, súd by mal návrh na zníženie výživného zamietnuť. Návrh na úpravu styku je komplikovanejšou otázkou, pri ktorej súd musí vyriešiť, či stretávanie sa dieťaťa s otcom bude v jeho záujme. Ak v dôsledku psychickej choroby alebo poruchy, ktorá spôsobuje citovú nestabilitu rodiča alebo jeho ohrozenie, bude táto negatívne vplývať na Vaše dieťa, súd styk zakáže, prípadne v podstatnej miere obmedzí alebo určí stretávanie sa len pod dohľadom dospelej osoby. Podľa § 25 ods. 3 zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obmedzenie styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku