Máte
otázku?

Obmedzenie styku s dieťaťom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Obmedzenie styku s dieťaťom

Dobrý deň, chcem sa opýtať na obmedzenie styku s dieťaťom. Rozviedla som sa s manželom pred dvoma rokmi. Súd zveril našu malú štyrročnú dcéru do jeho starostlivosti, pretože napriek tomu, že chcem s ňou tráviť čas, nemôžem kvôli častým služobným cestám. Som presvedčená, že dcéra ešte nedokáže posúdiť situáciu. Nechcem, aby ma úplne zabudla, preto sa chcem s ňou stretávať čo najviac. Problém je, že jej otec mi to nedovolí. Navyše, súd určil, že sa môžem s dcérou stretávať len raz za mesiac. Je možné, aby mi v tom súd alebo bývalý manžel bránil? Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie styku s dieťaťom

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o obmedzenie styku s dieťaťom, tento problém je na súdoch pomerne často riešený. Ak sa pozrieme na otázku obmedzovania styku s maloletou, resp. či súd má na to právo alebo nie existuje dosť podrobný judikát Ústavného súdu SR, ktorého znenie pripájam k mojej odpovedi. V podstate, práva aj povinnosti majú obaja rodičia voči deťom rovnaké, a to aj po rozvode (ak súd zo závažných dôvodou neurčí inak). V otázke rozvodu a úprave styku s dieťaťom je vždy prioritný záujem dieťaťa, pretože dieťa je ten, kto trpí najviac počas rozvodu. Je nutné povedať, že dieťa nie je možné prinútiť k tomu, aby sa s rodičom stretávalo proti svojej vôli ale vzhľadom na to, že má len 4 roky nevie, ako ste správne poukázala, posúdiť situáciu. Preto Ústavný súd  SR vyslovil názor, že neexistuje dôvod, aby bol rodičovi zakázaný alebo značne obmedzený styk s dieťaťom. 

 

Vo Vašom prípade by som sa pokúsil podať návrh na úpravu styku s maloletým dieťaťom na čas po rozvode a v návrhu uviedol aj priložený judikát Ústavného súdu SR, pretože ÚS SR ako jediný môže podávať záväzný výklad Ústavy, ktorým sú viazaný všetky subjekty v štáte (fyzické osoby, právnické osoby aj štátne orgány a teda aj súdy).

 

Sp. zn. III. ÚS 125/98

"Po rozpade rodiny s maloletými deťmi nielen etika príbuzenských vzťahov, ale aj zákon zaväzuje deti k povinnosti ctiť a rešpektovať svojich rodičov, kým rodičovská zodpovednosť (za riadnu výchovu detí) je prikázaná obom rodičom; preto pokiaľ sa nezistia také skutočnosti, ktoré by viedli k pozastaveniu výkonu rodičovskej zodpovednosti, nie je ani pri plnom rešpektovaní práv samých maloletých zákonný, o to menej ústavný právny dôvod na to, aby rodičovi, v ktorého priamej starostlivosti maloleté dieťa nie je, bol styk s ním zakázaný, resp. neprimerane obmedzený."

Trápi vás "Obmedzenie styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Obmedzenie styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala, ako je to s obmedzením styku s otcom, ak by som s dcérkou chcela navštíviť detskú psychologičku. Podozrievam, že otec na ňu negatívne vplýva a ona odmieta k nemu dlhodobo chodiť. Mohla by som uspieť na súde, ak by psychologička potvrdila, že to naozaj tak je? Moja dcéra má šesť rokov a sťažuje sa, že sa u otca nudí, keďže on má svoje záujmy. Nútená je k nemu chodiť, keďže má súdom určené trávenie každého druhého víkendu u neho. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 22.08.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ by ste chceli zmeniť súdom určený styk otca s dieťaťom, bolo by potrebné podať na súd návrh na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. Takýto návrh má šancu na úspech vtedy, ak sa v konaní preukáže podstatná zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala navrhovanú zmenu (v tomto prípade menší rozsah styku dieťaťa s otcom).

V konaniach, v ktorých súd rozhoduje o starostlivosti o maloleté dieťa, je rozhodujúci tiež najlepší záujem maloletého dieťaťa. Pritom ak má Vaše dieťa 6 rokov a dokáže samo vyjadriť čo chce, malo by sa na názor dieťaťa v súdnom konaní prihliadať.

Dieťa v danom veku sa potrebuje rozvíjať a mať pozornosť rodiča a nie z povinnosti chodiť niekam, kde sa mu nikto nevenuje a len sa tam nudí.

Pokiaľ ide o otázku toho, či by ste boli v prípadnom súdnom konaní úspešná, toto sa nedá s určitosťou vopred povedať. Spravidla to závisí od toho, čo sa v konaní podarí preukázať.


Podotázka: Obmedzenie styku s dieťaťom (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám šesťročné dieťa, o ktoré jeho otec nemal záujem počas prvých šiestich rokov jeho života. Otec ho videl iba raz a to v pôrodnici. Počas prvých troch rokov nechcel uznať svoje otcovstvo a vôbec nechcel platiť výživné. Platiť začal až po podaní trestného oznámenia. Pred tromi rokmi som sa vydala a dieťa považuje môjho manžela za svojho otca. Teraz ale biologický otec žiada o zníženie výživného na minimum a žiada styk s dieťaťom. Lieči sa na psychiatrickom oddelení a tvrdí, že má sklony ku samovražde. Vyhrážal sa mi, že sa mi pomstí prostredníctvom dieťaťa. Ako by som mala postupovať?

Odpoveď: Obmedzenie styku s dieťaťom

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosti uvedené vo Vašom príspevku predpokladám, že otcovstvo k Vášmu dieťaťu otec napokon uznal a rozhodnutím súdu mu bola určená vyživovacia povinnosť. K zníženiu výživného na maloleté dieťa možno pristúpiť vtedy, ak sa na strane povinného rodiča v negatívnom zmysle slova zmenili majetkové pomery. Najčastejším dôvodom je strata zamestnania povinného rodiča alebo iná strata pravidelného príjmu, z ktorého súd pri určení výživného vychádzal. Ak preto k žiadnej zmene pomerov na strane otca nedošlo, súd by mal návrh na zníženie výživného zamietnuť. Návrh na úpravu styku je komplikovanejšou otázkou, pri ktorej súd musí vyriešiť, či stretávanie sa dieťaťa s otcom bude v jeho záujme. Ak v dôsledku psychickej choroby alebo poruchy, ktorá spôsobuje citovú nestabilitu rodiča alebo jeho ohrozenie, bude táto negatívne vplývať na Vaše dieťa, súd styk zakáže, prípadne v podstatnej miere obmedzí alebo určí stretávanie sa len pod dohľadom dospelej osoby. Podľa § 25 ods. 3 zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obmedzenie styku s dieťaťom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava