Máte
otázku?

Zákaz styku otca s maloletými deťmi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Zákaz styku otca s maloletými deťmi

Dobrý deň, Prosím poraďte mi, ako mám chrániť vlastné deti pred výchovou ich biologického otca? Som rozvedená matka s dvoma maloletými synmi (3 ročný a 5 ročný). Bohužiaľ, ich biologický otec nie je typ starostlivého otca, veľmi sa vyjadruje vulgárne nielen pred deťmi, ale sa vyjadruje vulgárne aj na moju osobu. Ex manžel sa správa často agresívne, nezodpovedne, tiež ako manipulant, často klame, a nielen ja, ale aj viacerí ľudia, ktorí ho poznajú si myslia, že trpí asi schizofréniou. Deti mám zverené do starostlivosti ja, a podľa rozsudku sa môžu deti stretávať s otcom len po dohode so mnou/s matkou . Väčšinou sa ex ozve zo dňa na deň, cca len 2-3 krát do mesiaca (pričom je nezamestnaný), či si ich môže vziať. Vždy som sa snažila vyhovieť aspoň na pár hodín. Ex má problém posielať výživné (už som podala návrh na vymoženie dlžného výživného). Píšem Vám, lebo mám obavy o staršieho syna (5.ročný). Keď nie je s biologickým otcom ani si naň ho nespomenie, a ak áno, povie krstným menom otca, alebo ten zlý tata. Ale keď má ísť k nemu/k biologickému otcovi na pár hodín, tak sa vytešuje, a hovorí tata, Ale to len vtedy, keď už ich biologický otec je za dverami. Skôr si myslím, že sa tešia, že idú von s ním, keďže ho vidia len párkrát do mesiaca, ale dôvodom je, že ex nejaví seriózny záujem o deti. Starší syn sa mi priznal, že ho ex odhodil na zem, keď ťahal svojho brata, za nohu, ...dôvodom bolo, že ex mal na rukách jeho mladšieho brata, a chcel sa aj on/starší syn ponosiť, ale ex mu to nedoprial. Ex už v minulosti, ešte počas manželstva, robil veľké rozdiely medzi starším synom a mladším synom. Mám aj spísané svedectvá ľudí, ktorí boli pritom, keď sa tak negatívne k nim správal, ešte, keď s nami žil v spoločnej domácnosti. To, že deti chodia od neho hladní je ďalšia vec. Ex deťom namiesto jedla dáva sladkosti - mám vážne obavy, aby nedostali zo zlej životosprávy detskú cukrovku, alebo cukrovku do budúcna. Dokonca ex jazdil s deťmi bez autosedačiek, dokonca, mi klamal, že má autosedačky kúpené, ale starší syn povedal, že nebol ani pripútaný, ani na autosedačke nesedel!!! Už som ex niekoľkokrát napomínala, prosila, dohovárala, aby zmenil svoje správanie. Bohužiaľ, viem, že ex núti syna klamať, a zatajovať skutočnosti. Niekoľkokrát som ho ja, alebo moja mama (ich babina) pristihla, ako niečo začal hovoriť, potom si chytil ústa rukami, a povedal, že to nesmie povedať. Dokonca určitú dobu často kreslil postavičky s nožmi a so zbraňami, a povedal, že ho to ex naučil. Aj keď som synovi zakázala takéto kresby kresliť, a snažila sa to vysvetliť, kreslí to naďalej, hoci nie tak často, ale po návšteve od ex to kreslí. Dokonca už aj starší syn povedal vulgárne slovo "k...t" čo doteraz nehovoril žiadne vulgarizmy. Mám obavy, že keď budú deti v prítomnosti ich biologického otca, ktorý sa neustále vyjadruje vulgárne, začnú aj ony sa tak vyjadrovať. Tiež sa stalo, že raz mi starší syn povedal, že ho bolelo to, ako ho ex hodil do trávy, a potom povedal, že ex ho nebil, len kopal v tráve. Ja chcem zakázať styk s ich biologickým otcom, ale neviem, či vôbec to v mojom prípade je možné. Prosím o radu, pretože neviem, kde sa mám obrátiť. Ďakujem Mohli by ste mi, prosím, zodpovedať ešte na dve otázky? Prvá otázka: Keby som chcela urobiť psychologický posudok na dieťa (staršieho syna, ktorý veľa vecí už vníma, hoci má len 5 rokov), tak je nutné len na základe rozhodnutia súdu, alebo môžem aj z vlastnej iniciatívy požiadať o tento posudok. Druhá otázka: Musím požiadať o odborné vyšetrenie len súdnou cestou, ak mám vážne podozrenie, že ex trpí schizofréniou, teda ak chcem, aby sa ex manželovi urobil psychologický posudok? Ďakujem Vám za Vašu odpoveď

Odpoveď: Zákaz styku otca s maloletými deťmi

Dobrý deň,

Zákon o rodine v § 25 ods. 3 upravuje inštitút obmedzenia a zákazu styku rodiča s maloletým dieťaťom. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že tento inštitút je považovaný za výnimočné riešenie, keďže predstavuje vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností. Obmedzenie alebo zákaz styku rodiča s dieťaťom môže byť odôvodnený len vážnymi okolnosťami na strane dieťaťa. 

Jediným kritériom, podľa ktorého súd rozhoduje je aktuálna nevyhnutnosť takéhoto opatrenia a záujem dieťaťa, z ktorého táto nevyhnutnosť vyplýva. Súd je pri rozhodovaní o návrhu rodiča na obmedzenie, príp. zákaz styku druhého rodiča s dieťaťom povinný spoľahlivo zistiť dôvod, prečo bol návrh podaný. V aplikačnej praxi súd spravidla v konaní o návrhu na obmedzenie, resp. zákaz styku rodiča s dieťaťom vykonáva dokazovanie smerujúce k poznaniu rozhodujúcej skutočností, či styk rodiča s maloletým dieťaťom skutočne ohrozuje záujem dieťaťa, a to na základe znaleckých posudkov psychológov, pediatrov, pedopsychológov, prípadne psychiatrov.

Ak by súd dospel na základe dokazovania k záveru, že najlepší záujem maloletého dieťaťa vyžaduje, aby bol styk rodiča s ním obmedzený alebo zakázaný, súd styk obmedzí alebo zakáže. V prípade zákazu nie je rodič po právoplatnosti súdneho rozhodnutia oprávnený sa s dieťaťom vôbec stretávať, v prípade obmedzenia styku súd napríklad rozhodne, že rodič sa môže s dieťaťom stýkať napr. len pár hodín za mesiac. V takomto prípade súd súčasne môže určiť aj podmienky tohto styku napr. tak, že bude môcť prebiehať len za prítomnosti druhého rodiča alebo inej osoby a pod. alebo len na určenom mieste.

Na záver možno uviesť, že z aplikačnej praxe vyplýva, že súdy styk rodiča s dieťaťom spravidla zakážu v tých prípadoch, ak dieťaťu hrozí v dôsledku tohto styku ujma na fyzickom zdraví alebo na psychickom zdraví dieťaťa alebo môže ísť aj o ujmu v inej než zdravotnej oblasti (morálna, osobnostná a pod.).

Ujma na fyzickom zdraví môže spočívať napr. v bití, kopaní a pod., ktoré je vhodné preukázať napr. lekárskym vyšetrením a obhliadkou tela. Ak by sa následne preukázalo, že túto ujmu spôsobil druhý rodič bol by to dôvod na zákaz styku. K Vašej otázke je ale relevantné uviesť napr. aj to, že zákaz styku môže byť odôvodnený aj inou ujmou než fyzickou či psychickou - a to morálnou, osobnostnou a pod. V týchto prípadoch súd zákazom styku chráni iný než zdravotný záujem dieťaťa a ide napr. aj o situáciu, keď je rodič svojím spôsobom života pre dieťa nesprávnym príkladom, ak marí správne výchovné pôsobenie druhého rodiča a pod. Tieto skutočnosti musia byť v konaní náležite preukázané.

Napokon treba upozorniť aj na skutočnosť, že súd je povinný v prípade, ak je to možné, uprednostniť menej intenzívny zásah do rodičovských práv a povinností pred intenzívnejším. Ak by teda súd dospel k záveru, že pre zachovanie najlepšieho záujmu dieťaťa postačí obmedzenie styku s prípadným stanovením jeho podmienok, ktoré sme príkladmo uviedli vyššie, bude preferovať obmedzenie pred zákazom styku.

K Vašej otázke týkajúcej sa znaleckých posudkov z oblasti psychológie na Vaše staršie dieťa možno uviesť, že objednať vyhotovenie znaleckého posudku a znaleckého dokazovania môžete aj Vy, bez nariadenia súdu. Ak bude znalecký posudok riadne znalcom vyhotovený, pôjde o rovnaký dôkaz, ako keby znalecké dokazovanie nariadil súd. Rovnako je možné podať návrh na obmedzenie alebo zákaz styku rodiča s dieťaťom a navrhnúť v ňom súdu vykonanie tohto znaleckého dokazovania vo vzťahu k deťom.

Vo vzťahu k otázke týkajúcej sa znaleckého dokazovania psychologického stavu otca detí je potrebné uviesť, že Vy ako druhý rodič nedisponujete žiadnymi právnymi prostriedkami na to, aby sa otec Vášho dieťaťa podrobil znaleckému dokazovaniu jeho psychického zdravia. Vo vzťahu k otcovi detí môže nariadiť znalecké dokazovanie len súd. Je ale potrebné uviesť, že na to, aby súd takéto znalecké dokazovanie nariadil, bude potrebné v návrhu na začatie konania, resp. počas konania dostatočne preukázať odôvodnenosť návrhu na skúmanie psychického zdravia otca detí znalcom.

Trápi vás "Zákaz styku otca s maloletými deťmi" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zákaz styku otca s maloletými deťmi (Rodinné právo)

Dobrý deň, som matkou päťročnej dcéry a desaťročného syna. Môjho manžela momentálne vyšetrujú pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia mojej dcéry. Manžela udali na polícii moji rodičia s mojou sestrou. Ti tvrdili, že moja dcéra, keď bola u mojich rodičov na prázdninách, tak im prezradila, že ju môj manžel sexuálne zneužil. Ja si však myslím, že to na manžela násilí, dcéru zmanipulovali, môjho muža moji rodičia doslova neznášajú, očierňujú ho pred mojimi deťmi. Môj syn je úplne zmanipulovaný mojou matkou, nakoľko sme niekoľko rokov, keď bol syn malý bývali u mojich rodičov. Tá na neho nemala ani pred synom pekného slova. Momentálne ma muž zákaz styku s mojimi deťmi a zákaz vstupu do domu, kde sa nachádzajú. Ja bývam s deťmi u mojich rodičov, čo však veľmi zle psychicky znášam. Mame advokáta, ktorý podal oznámenie na sociálku a na súd, že odchádzam bývať domov, a že manžel odchádza bývať ku svojim rodičom - je to však jeden veľký dvor - každý dom ma svoj vlastný východ a vchod a domy sú vzdialené cca 30 m. Advokát mi povedal, že, aby som si pobalila veci a odišla domov, načo matka volala na sociálku a ona im povedala, že v žiadnom prípade, že to bude mať zlé následky nielen pre manžela ale aj pre mňa. Pani na sociálke vôbec nezaujíma, aj som jej to hovorila, že moja matka negatívne hovorí o mojom manželovi pred deťmi, hovorí, že to určite urobil, že je zruda a rôzne iné veci. Dokonca volala aj na sociálku, že som bola s dcérou a manželom na prechádzke, čo vôbec nie je pravda. Chce očierniť aj mňa, aby som nemohla odísť aj s deťmi. Ta pani na sociálke mi nechce dať inú možnosť len byť u svojich rodičov, čo ma veľmi negatívny vplyv na našu rodinu. Kým sme bývali doma, syn mal s mužom normálny vzťah a ako sme u mojich rodičov, tak ho úplne neznáša, na polícii vypovedá klamstva - myslím si, že na podnet mojej matky. Myslím si, že je moja matka v kontakte s pani na sociálke, pretože nič iné nechce pripustiť len zostať u nich. Chcem sa spýtať, mám poslúchnuť advokáta, môžem ísť domov a muž ku svojim rodičom, aj keď je to blízko, nemôže prísť sociálka a nemôže mi zobrať deti a manžela do väzby?

Odpoveď: Zákaz styku otca s maloletými deťmi

(odpoveď odoslaná: 08.01.2018)

Dobrý deň, určite poslúchnite svojho advokáta, radi vám dobre. 

Vaša matka nezmôže nič. Ak má otec zakázaný styk s dieťaťom a chcete to zrušiť, tak si nájdite detského psychológa, ktorý vyšetrí dieťa a zistí, že to nie je pravda. 

Svojej matke môžete zakázať sa stretávať s deťmi. Vy ste matka. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zákaz styku otca s maloletými deťmi" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.