Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Dobrý den, dnes som mal sud, poziadal som po 6 rokoch od rozvodu o striedavu osobnu starostlivost o 13 ročného syna, ktorý momentalne zije s matkou...momentalne ku mne chodi raz za 13 dni na 4dni pravidelne...sud dnes odrocili na januar, kde chcu vypocut syna, pretoze matka tvrdi, ze syn nechce striedavu osobnu starostlivost a tak isto koliznej to potvrdil a ta tiez striedavu na zaklade toho nedoporucila...podla mojho nazoru je syn spracovavaný matkou dlhodobo a bol pripravený ako má odpovedat (od mojho podania k prvemu pojednavaniu ubehol viac ako rok...) Moja otázka znie, akú mám sancu dosiahnut striedavu osobnu starostlivost za okolnosti, ked podmienky su u mna v poriadku, aj podla sudu, jedina vec proti je nesuhlas matky a syna. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Dobrý deň,

súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti vtedy, ak:

- majú o osobnú starostlivosť o dieťa záujem obidvaja rodičia

- je to v záujme dieťaťa a

- ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov, tak súd musí vždy skúmať, či sú splnené podmienky na to, aby bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.

Z uvedených podmienok striedavej osobnej starostlivosti (ustanovených v § 24 ods. 2 zákona o rodine) teda vyplýva, že súhlas matky nie je a ani nemôže byť rozhodujúcim kritériom pri rozhodovaní súdu o tom, či zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti (uvedené vyplýva najmä zo skutočnosti, že rodičia dieťaťa majú často navzájom protichodné záujmy).

Čo sa týka nesúhlasu maloletého dieťaťa, k tomuto je potrebné uviesť, že súd je povinný prihliadnuť na názor maloletého dieťaťa, ktoré je účastníkom konania (podľa § 38 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku), avšak to neznamená, že súd neposúdi napriek názoru maloletého, že striedavá osobná starostlivosť je v jeho záujme (o to viac, že maloleté dieťa nie je vždy schopné objektívne posúdiť, čo je v jeho najlepšom záujme).

Napokon je dôležité uviesť, že súd je povinný pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti podľa § 24 ods. 4 zákona o rodine rešpektovať právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a rovnako prihliadnuť na najlepší záujem dieťaťa - a to najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd je rovnako pri rozhodovaní povinný dbať na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že nesúhlas matky so zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nie je relevantný a hoci súd musí prihliadnuť na názor Vášho maloletého dieťaťa, to neznamená, že na základe súhrnu vyššie uvedených kritérií nemôže posúdiť, že jeho zverenie do striedavej osobnej starostlivosti je v jeho najlepšom záujme.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň. S manželom sa rozvádzame po 15 rokoch manželstva. S manželom som sa odcudzila kvôli jeho denno denným večerným príchodom z práce. Príchody boli často aj na druhý deň v ranných hodinách. Väčšinou sme ja ani syn 14 r nevedeli kedy príde. Nebol dosiahnuteľný. Ako žena som postrádala partnera a pre syna otca. Obaja sme si našli nových partnerov. Manžel je už raz rozvedený a dcéru nemal v striedavej starostlivosti pri našom synovi na tom nástojí. Striedavú starostlivosť chce kvôli tomu, aby mi nemusel platiť výživné na syna. Manžel ma plat 4000 €.  Ja 900 €. O syna som sa od 2 rokov starala ja nakoľko manžel chodil na týždňovky 8 rokov. Neskôr zmenil práci, aby sa mohol synovi venovať ani to sa mu žiaľ nepodarilo lebo príchody z práce boli v čase, keď dieťa spalo a odchody do práce tiež v čase, keď dieťa spalo. Syn ma 14 rokov cíti, že otec ma lepšiu finančnú situáciu. Ja nesúhlasím so striedavou starostlivosťou lebo manželovi neverím za 15 rokov manželstva ma sklamal mnoho krát. Ďakujem.

 

 

 

 

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 24 zákona o rodine platí, že "ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.
Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak otec dieťaťa navrhne striedavú starostlivosť napriek Vášmu nesúhlasu, súd musí skúmať či je striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa.
V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté, ktorého názoru musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti, ktorá už 14 ročného dieťaťa sa už predpokladá.
Právo dieťaťa vyjadriť samostatne svoj názor patrí maloletému dieťaťu v rozsahu jeho schopností a rozumovej vyspelosti s ohľadom na jeho vek. 
Vyjadrenie Vášho syna teba tiež bude brané do úvahy pri rozhodovaní súdu o schválení striedavej starostlivosti, avšak rovnako aj to, že otec dieťaťa často nie je doma a nebude môcť v zodpovedajúcom rozsahu zabezpečiť komplexnú starostlivosť o maloletého.

Vzhľadom na rozdielnosť zárobkových  pomerov Vás ako rodičov môže súd určiť, že pokiaľ maloletý bude vo Vašej starostlivosti, otec dieťaťa bude povinný platiť určené výživné a v čase keď maloletý syn bude v starostlivosti otca, Vy platiť výživné nebudete. Je tomu tak z dôvodu, aby 
bola v čase striedavej osobnej starostlivosti zabezpečená rovnaká životná úroveň maloletého u oboch rodičov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať mame 3 deti pôjdeme sa s manželom pravdepodobne rozvádzať, on bude trvať na striedavej starostlivosti len manžel nemá stálu pracovnú dobu je policajt môže mu súd vyhovieť a dať mu ju, aj keď ja stým súhlasiť nebudem. Ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň, 

V konaní o rozvode a úprave práv a povinností rodičov na čas po rozvode bude súd pri rozhodovaní o zverení detí do striedavej alebo iba výlučnej starostlivosti jedného z rodičov posudzovať najmä najlepší záujem maloletých detí. To znamená, že súd môže rozhodnúť o zverení detí do striedavej starostlivosti oboch rodičov aj bez vášho súhlasu. Je dôležité však poznamenať, že súd bude okrem iného v konaní skúmať aj názor maloletých detí. V tomto prípade odporúčam argumentovať tým, že nemá stálu prac. dobu a nie je to v súlade s najlepším záujmom maloletého, nakoľko nebude mať stabilné výchovné prostredie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by sa spýtať ohľadom rozvodu. Chcela by som podať žiadost o rozvod, manžel s tým však nesúhlasí, manželstvo je z mojej strany bez akéhokoľvek citu, odcudzil sa mi a intímne spolu nežijeme už viac ako päť rokov. Máme spolu 7 ročného syna. Chcela by som vedieť ako by som mala správne túto žiadosť sformulovať, aby mi ju súd nevrátil späť. A ešte by som chcela vedieť, kde mi vydajú potvrdenie o poslednom súčasnom spoločnom bydlisku. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2016)

Dobrý deň  

návrh na rozvod musí obsahovať označenie navrhovateľa, odporcu, opis rozhodných skutočností, musíte označiť dôkazy a napísať čoho sa domáhate. Návrh musí byť podpísaný, datovaný. Rozvod bude náročnejší, kedže Váš manžel s rozvodom nesúhlasí, najmä keď z manželstva pochádza maloleté dieťa, preto treba počítať s tým, že súd by sa mal pokúsiť o vaše zmierenie.

 

Nikto Vás ale nemože nútiť zotrvať v manželstve. Takže skôr či neskor vás rozvedú


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

V detskom domove je na základe predbežného opatrenia umiestnené dieťa. Detská lekárka, v ktorej starostlivosti je t.č. maloleté dieťa, požiadala detský domov (zabezpečuje všestrannú starostlivosť dieťaťu dočasne vyňatému z pôvodnej rodiny), o písomný súhlas k povinnému očkovaniu 10. ročného dieťaťa. Matke detský domov poskytol podrobné objasnenie vo veci povinného očkovania dieťaťa. Napriek tomu, matka písomne vyjadrila nesúhlas s týmto zdravotným úkonom. Lekárka podrobne objasnila prípadné následky nezaočkovania dieťaťa v období, kedy dieťa bude dospelé a aké môže mať negatívne dôsledky, keď bude chcieť založiť si svoju vlastnú rodinu - mať dieťa. Napriek tomu, rodič opakovane nesúhlasil s očkovaním. Ako má detský domov postupovať - v záujme dieťaťa. Poznamenávame, že rodič je dlhodobo negativisticky nastavený, verbálne agresívny, nespolupracujúci. Akým "právnym" spôsobom môžeme matku "presvedčiť", že je to v záujme jej dcéry. Ďakujem pekne. 

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň, z Vášho príspevku nie je úplne zrejmé, akým spôsobom upravil súd vo svojom rozhodnutí práva a povinnosti k maloletému dieťaťu a teda, či rodičom dieťaťa pozastavil výkon rodičovských práv a povinností, obmedzil ich alebo pozbavil. Uvádzate, že dieťa je v starostlivosti detskej lekárky, avšak všestrannú starostlivosť mu poskytuje detský domov. Predpokladám preto, že dieťaťu bola ustanovená náhradná starostlivosť vo forme ústavnej starostlivosti.  V takom prípade rodičia zostávajú naďalej zákonnými zástupcami svojho dieťaťa, teda rozhodujú o všetkých otázkach - bežných i podstatných. Ak však rodičia maloletého dieťaťa boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností, súd ustanoví maloletému dieťaťu poručníka, ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok. Ak boli rodičia obmedzení vo výkone rodičovských práv a povinností, na odňatú časť výkonu súd ustanoví dieťaťu opatrovníka. Detská lekárka môže byť preto poručníkom ako aj opatrovníkom, pričom rozsah práv, ktorými vplýva na výchovu dieťaťa závisí od rozsahu obmedzenia výkonu rodičovských práv a povinností rodičov. Súhlas rodiča s očkovaním dieťaťa preto môže byť potrebný ale aj nemusí. V prípade pochybností sa obráťte na súd, aby ten vyslovil súhlas s očkovaním dieťaťa ako vecou týkajúcou sa výchovy dieťaťa, ktorá je v jeho záujme. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Manzel podal o rozvod po 23 rokoch manzelstva, z ktoreho mame 2 plnoletych synov. Ako dovod uvadza nepravdive veci. Trpi depresiami, na ktore sa lieci a ma na to aj polovicny invalidny dochodok. Mozem jeho terajsi zdravotny stav pouzit ako dovod na nesuhlas, s tym, ze sa nedokaze o seba postarat, financne ani fyzicky. Stale ho lubim a chcem byt pri jeho chorobe s nim a pomahat mu. Od podania navrhu na rozvod odmieta so mnou komunikovat a kazdu moju snahu premeni na hadku.

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, pokiaľ manžel podal o rozvod a Vy nesúhlasite, zamerajte sa na súde na to, aby ste súd presvedčili, že nie sú splnené podmienky na rozvod. Poukázanie na jeho chorobu, s ktorou mu chcete pomôcť môže byť dôvodom, že súd Vás nerozvedie. 

Súdca / sudkyňa musí byť presvečený, že rozvrat manželstva je nezvratný. 

Súd skúma, či spolu hospodárite, žijete v jednej domácnosti, máte spoločné záujmy, známych, trávite spolu čas, či si pomáhate. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. S priateľom - Francúzom sa nám po dlhoročnom vzťahu narodil syn. Neboli sme zosobášení. Po 1,5 roku trvalých nezhôd sme sa obojstranne rozhodli vzťah ukončiť. Momentálne som si našla samostatné bývanie a nebránim mu v styku s dieťaťom. Zatiaľ som nepodala žiadny návrh na súd. Zvažujem však návrat na Slovensko. Bývalý sa mi vyhráža, že mi dieťa nedovolí vziať od neho preč. Mám vážne dôvody na odchod z cudziny. Bývalý má problémy s alkoholom a inými omamnými látkami. Ako môžem postupovať, aby som uspela? Resp. Vás prosím o radu, čo by mal byť prvý krok. Vopred ďakujem

Odpoveď: Nesúhlas jedného rodiča so striedavou osobnou starostlivosťou

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, 

pokiaľ chcete odísť natrvalo z cudziny s dieťaťom a jeho otec neudelí súhlas, potom je možné požiadať príslušný súd o udelenie tohto povolenia. Súd by mal vo všeobecnosti rozhodnúť v najlepšom záujme dieťaťa a zhodnotiť, či dieťa bude mať v "novej krajine" zabezpečené bývanie, zdravotnú starostlivosť, školu a pod. Odporúčam súdu uviesť aj skutočnosti, týkajúce sa otca a jeho sklonov k omamným látkam. Toto by malo platiť vo všeobecnosti. Pre podrobnejšie informácie sa skúste obrátiť na príslušný francúzsky úrad, ktorý sa zaoberá starostlivosťou o deti, alebo na francúzskeho právnika, nakoľko tí Vám poradia najlepšie, pretože poznajú tamojšie predpisy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku