Máte
otázku?

Ako postupovať pri internetovom podvode?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Ako postupovať pri internetovom podvode?

Dobrý deň, zakúpila som mobil cez internet zo zahraničnej stránky. Sumu som zaplatila už na začiatku, avšak mobil mi vôbec neprišiel. Opakovane som posielala emaily so žiadosťou o vrátenie peňazí a o odstúpenie od zmluvy, no spoločnosť na moje požiadavky nereaguje. Chcem sa opýtať, či sa môžem obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, aj keď kúpna suma bola nižšia ako 266 €. Je možné s tým niečo robiť? Ako môžem získať svoje peniaze späť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že spôsobená škoda je nižšia ako 266,- € nejde o trestný čin. Z toho dôvodu by bolo možné Vašu vec posúdiť len ako priestupok podľa ustanovenia § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch. Trestné oznámenie, resp. oznámenie o spáchaní priestupku môžete podať na najbližšom obvodnom oddelení Policajného zboru SR. Vo všeobecnosti je však známe, že takéto podvody orgány činné v trestom konaní objasnia vo veľmi malých percentách prípadov. V prípade, že ste si mobil objednávali z nejakej oficiálnej stránky predávajúceho bolo by možné uvažovať aj o vymáhaní Vašej pohľadávky. V tomto smere je však potrebné vymáhanie pohľadávky zvážiť najmä z pohľadu hospodárnosti (či sa Vám za úhradu trov súdneho konania oplatí vymáhať dlžnú sumu).

Trápi vás "Ako postupovať pri internetovom podvode?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, som sa stal obeťou podvodu s kryptomenou cez aplikáciu. Môžete mi poradiť, čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň,
ak máte dojem, že ste boli podvedená, tak Vám odporúčam podať trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, aby daný prípad prešetrili. Trestné oznámenie môžete podať písomne poštou alebo ústne do zápisnice na jednom z orgánov činných v trestnom konaní. V trestnom oznámení si tiež uplatnite nárok na náhradu škody. Ak by ste potrebovali komplexnejšie právne služby v tejto veci, tak sa môžete obrátiť na advokáta s tým, že mu podrobnejšie popíšete celú situáciu.


Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na nasledujúcu vec. Pred približne mesiacom som si od jedného muža kúpil Airpody PRO 2. Cena bola stanovená na 140 €, pričom originálnu cenu, za ktorú ich on kupoval, uviedol ako 272,50 € v Datarte. Tento muž tvrdil, že všetko je originálne a všetko je tak, ako má byť. Všetko bolo v poriadku až do teraz, keď som narazil na platforme TikTok, kde ukazuje, ako okradol ďalších jedincov. Premieta tam peniaze, ktoré z toho získal, a tiež faktúru, ktorú som dostal aj ja. Predpokladám teda, že túto faktúru dáva aj ďalším ľuďom. Chcel by som sa spýtať, či je v tomto prípade možné niečo podniknúť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 21.08.2023)

Dobrý deň, mohli by ste zvážiť podanie trestného oznámenia na polícii za podvod. Ak podviedol viacerých, tak sa škoda spočíta a bude to trestný čin. Inak ak je škoda nižšia ako 266 eur, tak ide o priestupok. V takejto situácii môžete predložiť všetky dostupné dôkazy vrátane faktúry, ktorú predajca používa pre viaceré predaje. Ako advokát vám však musím pripomenúť, že v konečnom dôsledku je rozhodnutie o tom, či došlo k trestnému činu, na orgánoch činných v trestnom konaní a súdnych orgánoch. Najlepšie by bolo spojiť sa s ostatnými poškodenými.


Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Čo mám robiť, ak som sa stala obeťou podvodu a prišla o 1200,00 €? Podvod sa odohral prostredníctvom stránky Amazon. Mám sa obrátiť priamo na políciu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2023)

Dobrý deň,
pri výške škody 1200 eur by sa už mohlo jednať o trestný čin podvodu. Ak sa domnievate, že ste boli obeťou podvodu, tak podajte trestné oznámenie písomne poštou alebo ústne do zápisnice na polícií alebo prokuratúre, aby tento skutok prešetrili. V oznámení zároveň predložte aj dôkazy, ak nejaké máte a súčasne si uplatnite nárok na náhradu škody a tiež ich požiadajte, aby Vás v lehote 30 dni upozornili na prijaté opatrenia. 


Trápi vás "Ako postupovať pri internetovom podvode?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, bola nám poukázaná suma 190 eur na účet xyz. Obávam sa, pretože ide o spoločnosť s uzavretými poisťovacími zmluvami a úvermi. Notár ma požiadal o uhradenie tohto poplatku, aby mohol uzavrieť darovaciu zmluvu finančného majetku, avšak bez jeho úhrady mi nemôže zmluvu poslať. Rád by som sa opýtal, akým spôsobom bude zmluva doručená a či existujú nejaké poplatky za darovaciu zmluvu, keďže darca tohto majetku je z Francúzska. Ďakujem za radu a informáciu.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že Vás kontaktovala nejaká neznáma osoba z Francúzska a podmienkou budúceho "darovania" je to, aby ste uhradili nejaký poplatok. Ponuka Vám prišla zrejme emailom s tým, že daná osoba si Vás vybrala, lebo je veľmi chorá resp. stará a podobne, pričom uvedenú osobu vôbec nepoznáte.

Ak je to tak, potom nič neuhradzujte, lebo ide o podvod a ide len o to, aby ste uhradili poplatok a následne nič nedostanete. Nedajte sa zlákať na "výhodnú" ponuku, lebo ide len o to, aby ste uhradili peniaze a následne nastane hlboké ticho, nič nedostanete, žiadny finančný dar.

 


Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, Stala sa mi nepríjemná vec. Ide o krádež v hodnote približne 1000 eur, avšak keďže sa jedná o predaj tzv. "skinu" v hre, teda predaj na internete, môžem to nahlásiť ako podvod/krádež? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň,
domnievam sa, že aj v takomto prípade by mohlo ísť o trestný čin v zmysle trestného zákona, náročnejšie to je však z pohľadu kvalifikácie trestného činu, teda o aký trestný čin sa jedná. V tomto prípade by mohlo ísť o súbeh trestného činu krádeže a počítačových trestných činov uvedených v ust. § 247 a nasl. Trestného zákona. Podajte trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, opíšte ako sa celá vec odohrala. Objasnenie tohto trestného činu bude pravdepodobne náročné, ako aj pri ostatných počítačových trestných činoch, avšak rozhodne nie nemožné. 


Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám veľké podozrenie, že som sa stala obeťou podvodníkov. Jedná sa o čiastku 17 000 eur. Ďalšie prostriedky bohužiaľ nemám, aby som mohla využiť Vašu platenú podporu. Môžem sa s Vami vyrovnať len v prípade, že prípad úspešne vyriešite.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
ak máte podozrenie, že ste boli podvedená, tak podajte trestné oznámenie na polícií alebo prokuratúre, a to buď ústne do zápisnice alebo písomne poštou. Trestný čin podvodu upravuje ust. § 221 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V trestnom oznámení opíšte ako došlo k spáchaniu trestného činu a tieto tvrdenia podložte aj dôkazmi. Ďalší postup v danej veci budú mať v rukách orgány činné v trestnom konaní, a budú skúmať či k naplneniu skutkovej podstaty podvodu prišlo alebo nie. Trestné činy žiaľ ako advokátska kancelária nevyšetrujeme, túto povinnosť majú orgány činné v trestnom konaní a len oni môžu túto vec prešetriť. Advokátska kancelária Vás však ako poškodenú môže v celom procese zastupovať alebo to vymáhať súdne. Môžete sa k nám objednať na konzultáciu a my objektívne zhodnotíme, či má význam to riešiť súdne. 


Trápi vás "Ako postupovať pri internetovom podvode?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, požiadali sme o úver u jedného internetového poskytovateľa, ktorý nás oklamal o 539 eur a z úveru sme, samozrejme, nič nevideli. Viem, že sme tieto peniaze pravdepodobne stratili, ale chceli by sme zabrániť tomu, aby mohli oklamať viac ľudí. Existuje nejaký spôsob, ako ich zastaviť, nahlásiť alebo podobne? Jedná sa o spoločnosť Office Kredit Online.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2022)

Dobrý deň,

ideálne by bolo, ak by ste danú zmluvu vzali k advokátovi, aby si ju pozrel a zvolil ďalší postup, nakoľko záleží na tom ako ste si v zmluve vymedzili vzájomné práva a povinnosti. Ale zasa nie je vhodné navyšovať náklady, ak by to bol podvod. 

Za istých okolností by sa však v takomto prípade mohlo jednať aj o trestný čin podvodu upraveného v ust. § 221 ods. 1 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Avšak nato, aby sa niekto dopustil spáchania tohto trestného činu, tak by sa muselo preukázať, že Vás daná spoločnosť uviedla do omylu, prípadne využila Váš omyl a obohatila seba alebo iného na Váš úkor. Podmienku malej škody máte v tomto prípade splnenú, nakoľko ju zákon definuje ako škodu minimálne 266 eur a 1 cent. 

Trestné oznámenie je možné podať buď na polícii alebo prokuratúre, a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou. V zmysle zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb ide zároveň v prípade podvodu o trestný čin za ktorý môže niesť zodpovednosť aj právnická osoba. Bolo by dobré, ak by sa Vám podarilo nájsť aj iné osoby, ktoré boli podobným spôsobom poškodené a podať trestné oznámenie spolu. Môžete dat niekde a Facebook alebo do nejakej komunikácie vašu skúsenosť s týmito ľuďmi. 


Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať v nasledujúcej situácii: Objednal som si bundu za 130 eur z jednej slovenskej stránky, ktorá už neexistuje. Dnes mi dokonca prišiel email, ktorý upozorňuje, že stránka je podvodná a že mi bola odobraná suma peňazí.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2022)

Dobrý deň,
škoda v tomto prípade nedosahuje sumu vyžadovanú trestným zákonom pre malú škodu, teda 266 eur a 1 cent. Avšak v takomto prípade existuje predpoklad, že takáto situácia sa nestala iba Vám a daný skutok by sa posudzoval ako pokračovací trestný čin, kde by sa výška škôd sčítala. Bolo by dobré, ak by sa Vám podarilo nájsť aj iné osoby, ktoré boli takýmto spôsobom podvedené a bolo by dobré podať trestné oznámenie spolu na polícii alebo prokuratúre ústne do zápisnice alebo písomne poštou. V prípade trestných činov spáchaných cez internet bude objasnenie náročnejšie a vo všeobecnosti platí, že je ťažšie nájsť páchateľov týchto trestných činov, avšak orgány činné v trestnom konaní s takýmito konaniami už majú určité skúsenosti a netreba strácať nádej. Páchatelia musia byť potrestaní. 

Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Zakúpila som si cez Facebook Marketplace mobilný telefón značky iPhone 13 v hodnote 455 eur, ktoré som poslala na účet. Avšak balík mi neprišiel a osoba si vymazala účet, z ktorého to predávala. Mám len jeho číslo účtu. Viete mi poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň, ide o klasický podvod cez sociálne siete.

Odporúčam kontaktovať vašu banku, aby vyžiadala vrátenie platby od jej príjemcu. Ak príjemca peniaze nevráti dobrovoľne na základe výzvy banky, banka vám poskytne údaje majiteľa účtu a následne budete musieť ak nedôjde k dobrovoľnému vráteniu peňazí, vymáhať ich cestou súdu. Služba zo strany banky bude spoplatnená.

 


Trápi vás "Ako postupovať pri internetovom podvode?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri internetovom podvode? (Trestné právo)

Dobrý deň, vložil som peniaze na účet druhého účtovníka v sume 150 €. Je možné to zrušiť alebo podať nejaké trestné oznámenie? Dominik

Odpoveď: Ako postupovať pri internetovom podvode?

(odpoveď odoslaná: 12.12.2021)

Dobrý deň, nie je právny dôvod podávať trestné oznámenie, keďže platba bola realizovaná na základe Vášho príkazu. Aby platba nebola zrealizovaná, bolo potrebné ju zrušiť v čas. limite, prípadne možnosťou bolo kontaktovať banku.

Ak platba bola realizovaná bez právneho dôvodu z Vašej strany, potom druhú stranu - príjemcu treba žiadať o vrátenie platby vo Vami uvedenej lehote. Ak k vráteniu nedôjde, budete musieť podať žalobu na súd, na čo môžete príjemcu platby upozorniť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri internetovom podvode?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava