Máte
otázku?

Možno vyhotoviť čestné prehlásenie o platení výživného na maloleté dieťa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Možno vyhotoviť čestné prehlásenie o platení výživného na maloleté dieťa?

Dobrý deň. Obraciam sa na vás, pretože si neviem poradiť. Potrebujem spísať čestné prehlásenie o dohode medzi rodičmi týkajúce sa platenia výživného na dieťa, ktoré potom overím u notára. Chcela by som vedieť, ako takéto čestné vyhlásenie má vyzerať a čo by v ňom malo byť všetko napísané. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Možno vyhotoviť čestné prehlásenie o platení výživného na maloleté dieťa?

Dobrý deň, v zmysle § 36 ods. 1 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Podľa § 24 ods. 3, rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. Medzi základnú rodičovskú povinnosť patrí aj vyživovacia povinnosť. Predmetná dohoda o výživnom nemá zákonnom predpísanú osobitnú formu. Je však potrebné upozorniť, že dohoda o výkone rodičovských práv a povinností, ktorá nie je schválená súdom, je síce plátna ako právny úkon, ak spĺňa všetky zákonom požadované náležitosti a rodičia sú povinní sa podľa nej správať, avšak je nevykonateľná, teda jej výkon nemožno vynútiť súdnou cestou. Čestné prehlásenie tak bude len akýmsi potvrdením o tom, že ste uzatvorili ústnu dohodu, obsahom ktorej je povinnosť jedného z rodičov platiť druhému rodičovi určitú výšku mesačnej sumy výživného k určitému dátumu na Vaše maloleté dieťa.

Trápi vás "Možno vyhotoviť čestné prehlásenie o platení výživného na maloleté dieťa?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno vyhotoviť čestné prehlásenie o platení výživného na maloleté dieťa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava