Máte
otázku?

Môžem sa po rozvode odsťahovať do iného mesta?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Môžem sa po rozvode odsťahovať do iného mesta?

Dobrý deň, som rozvedená od konca minulého roka a s bývalým manželom máme tri deti, ktoré boli zverené do mojej osobnej starostlivosti. Rada by som sa opýtala, či mi môže bývalý manžel zabrániť presťahovať sa do iného mesta, bližšie k mojej rodine, keďže deti vychovávam sama. Tiež by ma zaujímalo, kedy môžem podať návrh na úpravu rodičovskej dohody. Pri jej uzatváraní na mňa tlačil bývalý manžel, rovnako aj sociálne pracovníčky, aby sme sa rýchlo dohodli. Teraz však táto dohoda mne aj deťom nevyhovuje. V súčasnosti má bývalý manžel v rodičovskej dohode schválené dva dni poobede v pracovnom týždni a každý druhý víkend. Keďže som tu sama a nemám žiadnu inú rodinu, je to pre mňa veľmi stresujúce. Deti by tiež uprednostnili kratší pobyt počas víkendov. Mám tiež obmedzenia pokiaľ ide o sviatky. Počas školského roka môžem vycestovať k rodine (deti tam majú silné citové väzby) iba raz za dva mesiace. Dokonca aj toto obdobie mám skrátené, napríklad počas jarných prázdnin a Veľkej noci. Rada by som vedela, ako zrealizovať takúto zmenu rodičovskej dohody. Ďakujem vám vopred za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Môžem sa po rozvode odsťahovať do iného mesta?

Dobrý deň,

odsťahovať sa do iného mesta môžete, no musíte o tejto skutočnosti informovať aj druhého rodiča, ktorý má právo byť informovaný o tom, kde má jeho dieťa bydlisko.

Rovnako je nutné uviesť, že ani Vaše presťahovanie nemá za následok zmenu súdom schválenej rodičovskej dohody a túto dohodu ste povinná rešpektovať. 

Zákon o rodine ani Civilný mimosporový poriadok nevymedzujú lehotu, v ktorej je možné podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností vymedzením určitého počtu dní či mesiacov. Táto lehota je stanovená inak - podľa § 26 zákona o rodine súd môže zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností ak sa zmenia pomery. Základom pre zmenu pôvodného rozhodnutia súdu, resp. dohody rodičov o rodičovských právach a povinnostiach je, že od pôvodnej úpravy práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu došlo k takej podstatnej zmene pomerov, ktorá vyžaduje zmenu pôvodnej úpravy, samozrejme pri zohľadnení najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa.

Samotné Vaše presťahovanie z dôvodu, že je to pre Vás vyhovujúcejšie nespôsobuje zásadnú zmenu pomerov, z ktorých vychádzal súd pri schvalovaní Vašej rodičovskej dohody. O zásadnú zmenu pomerov by mohlo v tejto súvislosti ísť napr. v prípade, ak sa od času, kedy bola dohoda súdom schválená tak podstatne zmenil zdravotný stav dieťaťa, že si tento zdravotný stav vyžadoval presťahovanie a pod.

Pri zmene rodičovskej dohody ale rovnako hrozí, že súd rozšíri právo styku druhého rodiča a pod. Súd totiž Vaším návrhom nebude viazaný - môže rozhodnúť akokoľvek. Ak by súd napríklad ustálil v tomto konaní, že Vaše presťahovanie spôsobilo narušenie práva dieťaťa na styk s otcom (ktorý by malo mať v rovnakom rozsahu ako s Vami, keďže obidvaja rodičia majú rovnaké rodičovské práva a povinnosti v rovnakom rozsahu), mohol by zveriť dieťa do osobnej starostlivosti otca a Vám upraviť styk s dieťaťom. Tieto sktutočnosti je preto potrebné rovnako zohľadniť. 

V každom prípade je nutné preferovať dohodu medzi rodičmi - aby jej zmena však bola účinná, bude sa vyžadovať opäť jej schválenie súdom.

Trápi vás "Môžem sa po rozvode odsťahovať do iného mesta?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem sa po rozvode odsťahovať do iného mesta? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa uistiť, či som správne pochopila, že v prípade môjho presťahovania by sa starostlivosť o deti mohla preniesť na otca. Toto by nevadilo ani v situácii, keď by som bola v úplne cudzom prostredí? Potrebovala by som pomoc blízkej rodiny, pretože si neviem predstaviť ostať tu dlhšie. Exmanžel dostáva počas víkendov pomoc od svojej mamy a má dosť náročnú prácu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem sa po rozvode odsťahovať do iného mesta?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň,

ak sa podstatne zmenili pomery od posledného konania, v ktorom súd rozhodoval o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, resp. schvaľoval dohodu o výkone rodičovských práv a povinností, tak súd by opäť preskúmaval všetky okolnosti týkajúce sa maloletého dieťaťa, najmä jeho najlepší záujem.

Samozrejme, ak by súd mal za to, že zmena prostredia je v záujme dieťaťa, súd by nemenil rozhodnutie o zverení do Vašej osobnej starostlivosti. Jediným dôvodom zmenu zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti by nebola len samotná skutočnosť, že by ste sa presťahovali - k tejto skutočnosti by museli pristúpiť iné, pomerne závažné okolnosti.

Bolo ale potrebné Vás upozorniť na skutočnosť, že súd môže rozhodnúť aj iným spôsobom, ako mu navrhnete.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem sa po rozvode odsťahovať do iného mesta?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.