Máte
otázku?

Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Zahraničie

Otázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

Dobrý deň. Moja manželka a ja sme obaja Slováci. Máme spolu 2-ročného syna. Už 15 rokov žijeme v zahraničí, sme manželia od roku 2007 a manželstvo sme uzavreli na Slovensku. Oba máme záujem o rozvod a vlastníme spoločný byt. Manželka pracuje na plný úväzok a ja pracujem na čiastočný pracovný úväzok a zvyšný čas venujem synovi. V našej domácnosti často vypukajú hádky a dochádza k psychickému napádaniu. Chcel by som sa spýtať, či je možné v našom prípade uzavrieť rozvod na Slovensku a čo by pre mňa bolo výhodnejšie? Na čo mám všetko nárok pre dieťa aj pre seba a ako je to s vysporiadaním finančných záujmov? Počas manželstva sme si obaja sporili. Máme dom, ktorý sme na polovicu kúpili ešte pred svadbou. Na aké výživné mám podľa Vás nárok, keďže mám na starosti dieťa?

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

Dobrý deň, vo Vašom prípade je rozvod na Slovensku možný. 

 

Keďže nepoznáme detailné podmienky rozvodu v krajine, v ktorej žijete, preto Vám nedokážeme posúdiť čo je výhodnejšie. Určite však viem povedať, že na Slovensku sa dá rozvod urýchliť. 

 

Otázku výživného na deti je možné riešiť aj v uvedenej krajine, čo by mohlo byť výhodnejšie, ak by ste sa nesťahovali na Slovensko. Právomoc sudu, ktorý by rozhodoval o dieťati je v mieste bydliska dieťaťa.

 

Nehnuteľnosti sa riešia v štáte, kde sa nachádzajú. Slovenský súd podľa súčasnej právnej úpravy nemôže rozhodnúť o dome v inej krajine.

 

Odporúčam Vám nasledovný postup: Skúste v uvedenej krajine ísť za advokátom, spýtajte sa ho na celý postup, výhody, termíny a potom nám napíšte a my to skonfrontujeme s našim právom a podľa toho sa rozhodnete, čo je pre Vás jednoduchšie.  

Trápi vás "Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku (Rozvod)

Dobrý deň, potrebujem radu. Už 12 rokov žijem v Anglicku s manželom, s ktorým sme sa vzali na Slovensku. Máme spolu 12-ročnú dcéru. Rada by som podala na rozvod s tým, že by sme obaja nemuseli byť prítomní na súde. Môj muž totiž odišiel v máji do Čiech a ja súčasne mám problém dostaviť sa na súd, pretože opatrujem svoju babičku. Žiadosť o výživné som podala na súde v Anglicku, ktorý sa zaoberá výživnými mimo UK. Musím mať v takom prípade na rozvod nejakého advokáta? Ako by mala v takom prípade vyzerať žiadosť? Ešte ma zaujíma jedna vec. Je povinná zmena priezviska po rozvode? Nedávno som si totiž dala robiť cestovný pas a po zmene priezviska by som musela robiť nové doklady. Vopred vám ďakujem za informácie.

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je rozvod na Slovensku možný. 

 

Keďže nepoznáme detailné podmienky rozvodu v krajine, v ktorej žijete, preto Vám nedokážeme posúdiť čo je výhodnejšie. Určite však viem povedať, že na Slovensku sa dá rozvod urýchliť. 

Otázku výživného na deti je možné riešiť aj v uvedenej krajine, čo by mohlo byť výhodnejšie, ak by ste sa nesťahovali na Slovensko. Právomoc sudu, ktorý by rozhodoval o dieťati je v mieste bydliska dieťaťa. Úprava práv k maloletému dieťaťu bude tiež riešiť súd v Anglicku.

Nehnuteľnosti sa riešia v štáte, kde sa nachádzajú. Slovenský súd podľa súčasnej právnej úpravy nemôže rozhodnúť o dome v inej krajine.

Prvá podmienka rýchleho rozvodu je správne napísaný návrh na rozvod manželstva. Návrh musí spĺňať všetky náležitosti podľa Zákona o rodine a Občianskeho súdneho poriadku. Na vyššie uvedenej stránke nájdete všetky náležitosti, ktoré musí návrh na rozvod spĺňať. Ak by návrh na rozvod nebol správne napísaný, súd Vás vyzve na jeho doplnenie alebo úpravu. Výzva zo súdu príde do 2-3 týždňov, stratíte však zbytočne čas. Pokiaľ chcete rýchly rozvod, neodporúčame spoliehať sa na stiahnutý návrh na rozvod z internetu. Opakovane sa stretávame s tým, že tieto návrhy nie sú úplne.

Návrh na rozvod manželstva si môžete spísať sama alebo Vám ho spíše advokát. 

Ďalšia podmienka rýchleho rozvodu je priloženie všetkých príloh k návrhu na rozvod a samotný  návrh na rozvod v potrebnom počte. Pokiaľ s manželom nemáte deti, nemusíte súdu zasielať iné doklady. Súdu pre rýchly rozvod postačí sobášny list v dvoch vyhotoveniach (stačia fotokópie). Taktiež nie je potrebné zasielať potvrdenie o príjme alebo doklady o bydlisku oboch manželov, tieto dokumenty neovplyvnia rýchlosť rozvodu, nakoľko súd ich k rozvodu nepotrebuje. Návrh na rozvod pošlite tiež súdu v dvoch vyhotoveniach. Fotokópie nemusia byť úradne overené.

Odporúčam vám určite riešiť rozvod s advokátom. 

Z doslovného výkladu ustanovenia paragrafu 27 zákona o rodine je zrejmé, že manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko.

V prípade, ak o zmenu nepožiadate v lehote troch mesiacov od rozvodu na príslušnej matrike, musíte o zmenu požiadať na okresnom úrade v mieste trvalého bydliska, kde bude nutné zaplatiť aj súdny poplatok.

O zmenu priezviska môže požiadať len ten z manželov, ktorý si pri uzatvorení manželstva priezvisko zmenil a prijal priezvisko bývalého manžela. Nie je možné, aby manžel požadoval, aby si manželka zmenila priezvisko proti svojej vôli. V prípade, ak jeden z manželov prijal spoločné priezvisko, ale zároveň si ponechal svoje predošlé, môže matričný úrad do troch mesiacov od právoplatného rozhodnutia o rozvode požiadať, aby od spoločného priezviska upustil a ponechal si len predošlé priezvisko.

Zmena priezviska po rozvode sa nedotýka priezviska spoločných detí z manželstva. V prípade, ak by ste ho aj tak chceli zmeniť a medzi rozvedenými manželmi nedôjde k dohode, môže o tejto skutočnosti rozhodnúť súd. V prípade dohody medzi manželmi o zmene priezviska dieťaťa stačí podať žiadosť na Okresnom úrade v mieste trvalého bydliska dieťaťa. Ak je dieťa maloleté nad 15 rokov, je nutné doložiť aj jeho overený súhlas so zmenou priezviska.

Žiadosť o zmenu môžete podať v písomnej forme, ale aj ústne do zápisníc na príslušnej matrike. K zmene priezviska po rozvode nie je nutné, aby so zmenou súhlasil bývalý manžel, a ani túto zmenu nemôže nijako ovplyvniť.

Na matrike k zmene priezviska je nutné priložiť právoplatné rozhodnutie o rozvode, sobášny list, rodný list a doklad totožnosti. Po vyplnení tlačiva matrika vykoná zmenu zápisu v matričnej knihe o vašom priezvisku do 30 dní.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku (Rozvod)

Som vydatá za občana Rakúska už 9 rokov. Momentálne prebieha rozvod vo Viedni. Oba sme dôchodcovia. Poberám dôchodok v sume 320 eur na Slovensku. Na rozvode nemám vinu. Môj manžel mi chce platiť výživné 100 eur mesačne na dobu jedného roka. Jeho dôchodok je v hodnote 1700 eur. Nemal by o výške výživného rozhodnúť súd? Dočítala som sa, že mi prináleží 40% zo súčtu oboch dôchodkov. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám pokračovať a na čo mám nárok? Vopred ďakujem za informácie a pomoc.

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

(odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň,

podľa nám dostupných poznatkov z rakúskeho práva platí  v prípade rozvodového konania, že manžel, ktorý sám alebo prevažne nesie vinu na rozvode, je povinný poskytovať primerané výživné druhému manželovi, pokiaľ jeho príjmy z majetkov a zo zárobkovej činnosti, ktorú je od neho možné vzhľadom na životné pomery očakávať, nie sú postačujúce.

Ak vinu na rozvode nesú obaja manželia, pričom žiaden z nich nenesie prevažnú vinu, je možné manželovi, ktorý nie je sám schopný zabezpečiť si živobytie, priznať príspevok na živobytie, pokiaľ to vzhľadom na jeho potreby a majetkové a zárobkové pomery druhého manžela zodpovedá slušnosti.

Prispievaciu povinnosť je možné časovo obmedziť. Pri rozvode dohodou sa môžu manželia slobodne dohodnúť, či jeden druhému má platiť výživné alebo či sa navzájom vzdajú nárokov na výživné.

Vo veci odporúčame podať žiadosť o bezplatnú právnu pomoc v Rakúsku a na dohodu s manželom zatiaľ nepristupovať, keďže možnosť, ktorú ponúka rakúske právo je za zákonom splnených podmienok až 40 % čistého príjmu.

Právna pomoc sa poskytuje iba vtedy, ak Vy ako žiadateľ o právnu pomoc na základe posúdenia príjmu a majetku a vyživovacích povinností nie ste schopná znášať náklady konania bez ohrozenia ohrozenia nevyhnutnej úrovne existenčného minima umožňujúcej jednoduchú životnú úroveň.

Pre podanie žiadosti o právnu pomoc sa povinne používa tlačivo označené ako "ZDform 1", ktoré pod týmto označením nájdete aj na internete, prípadne Vám ho poskytne súd. 

 


Podotázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku (Rozvod)

Dobrý deň, píšem v mene svojej kamarátky. Je občiankou Poľskej republiky. Minulý rok sa vydala za Slováka na Slovensku. Obaja však žijú v Írskej republike. Tu nastáva problém, keďže Írsko rozvádza až po niekoľkých rokoch separácie. Jej manžel však nechce podpísať separačné papiere. Preto potrebuje zistiť, či by nebolo jednoduchšie urobiť to na Slovensku bez jeho súhlasu. Som si vedomá, že bez dohody to bude trvať dlho, avšak ona potrebuje aspoň potvrdenie, že je v rozvodovom konaní. Už nežijú v spoločnej domácnosti, ale majú maloletú dcérku. Ďakujem.

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

(odpoveď odoslaná: 25.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ by chcela ona, aby boli rozvedení na Slovensku, musela by ona žiť na území Slovenskej republiky aspoň jeden rok. To je podmienka právomoci slovenských súdov k rozvodu, ak je občiankou Poľska. Druhá možnosť je, že požiada o rozvod v Poľsku, tam by stačilo 6 mesiacov bývania v Poľsku a to bezprostredne pred podaním návrhu na rozvod. To, že býva v Poľsku respektíve na Slovensku nie je potrebné nejakým spôsobom preukázať (pokiaľ to protistrane nenamietne), stačí, ak to uvediet v návrhu. Ak by to však manžel poprel, musela by to preukázať.


Trápi vás "Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku: Mám mesačnú dcéru so Švajčiarom, s ktorým nie som vydatá. Chcem, aby sa určilo otcovstvo a následne požiadať o alimenty. Neviem aký je postup. S partnerom sme sa rozviedli a on vylučuje možnosť urobiť test DNA na Slovensku, lebo vraj neverí Slovákom. Akým spôsobom môžem vyriešiť môj problém? Ďakujem.

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

(odpoveď odoslaná: 28.04.2016)

Dobry den, na konanie je prislusny sud, kde ma dueta obvykly pobyt. Ak na slovensku, podajte navrh na slovensku a cez sud ziadajte DNA. Da sa to riesit aj doziadanim nasho sudu na svajciarsky sud. Takze mu mozu robit testy aj vo svajciarsku.


Podotázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku (Rozvod)

Dobrý deň, v septembri uplynuli tri roky, odkedy som sa vydala vo Švajčiarsku. Momentálne už pol roka žijem na Slovensku a chcem sa nechať rozviesť. Spolu máme trojročného syna, ktorého si chcem ponechať v mojej starostlivosti. Momentálne zažiadam o slovenské občianstvo pre neho, keďže sa narodil vo Švajčiarsku. Potrebovala by som pomoc s rozvodom, ako aj s vytýčením výživného pre malého i pre mňa. Od narodenia syna nepracujem a nemám žiadny príjem. Vedela by mi v tom vaša kancelária pomôcť? Môže byť problémom, ak by som sa mala cestovať do Bratislavy, pretože mám syna neustále u seba. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, s rozvodom ako aj určením výživného na dieťa Vám vieme pomôcť. Bude potrebné, aby ste mali sobášny list a rodný list dieťaťa. Ak sa Vám ho nepodarí zabezpečiť, môžeme Vám pomôcť to vybaviť. 

Výživné na dieťa sa určuje v konaní o rozvod manželstva. Výživné na Vás sa však určuje v inom konaní. Je teda potrebné podať dva návrhy.

Čo sa týka cestovanie do BA, s tým si nemusíte robiť starosti, máme pobočky (spolupracujúcich advokátov) našej kancelárie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku (Rozvod)

Som vydatá za Švajčiara už 10 rokov a keďže tam vôbec nežijem, neviem, aké kroky podniknúť, aby som sa mohla rozviesť. Som totiž neznalá v oblasti práva vo Švajčiarsku. Navyše, náš sobáš bol uzatvorený práve vo Švajčiarsku. Vopred vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

(odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň, rozviesť sa môžete aj na slovensku, nie je podstatné, kde bol uzatvorený sobáš. Vo Vašom prípade, ak ste Slovenka je možný rozvode aj v SR. Ak chcete rozvod urýchliť, napíšte nám, pomôžeme Vám s tým.


Trápi vás "Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku (Rozvod)

Tiež mám manžela Švajčiara. Nemáme deti a pred viac ako troma mesiacmi som sa vrátila na Slovensko. Chcela by som sa rozviesť. Môžem Vás kontaktovať o pomoc? Čo si mám pripraviť?

Odpoveď: Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku

(odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte deti, rozvod bude jednoduchší. Pripravte si sobášny list, vec preberieme osobne alebo telefonicky.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Bydlisko v zahraničí a rozvod na Slovensku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.