'

Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 30. 10. 2013

Otázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Dobry den, chcela by som sa poradit, ako vysťahovať cudziu osobu z môjho bytu, ako mam dalej pokracovat v situacii, ked som zrusila svojmu synovcovi trvaly pobyt vo vlastnom byte, v ktorom tam dodnes so mnou byval. Ci ho mozem len tak poziadat, aby sa z bytu vystahoval, alebo čo mám robiť. Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Dobrý deň, odpoveď na otázku, ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu je pomerne jednoduchá, hoci celkové vysťahovanie cudzej osoby môže trvať oveľa dlhšie.

 

Kľúčovú úlohu zohráva, či táto cudzia osoba býva v uvedenom byte sama alebo tam bývate aj Vy. Ak by ste tam bývali iba vy, odporúčam po zrušení trvalého pobytu vymeniť zámok na vchodových dverách. Samozrejme podmienkou je, že neexistuje žiadna zmluva o tom, že táto osoba má právo v byte býva, prípade to nebolo rozhoduté súdom alebo nie je zriadené vecné bremeno doživotného užívania bytu. Keď teda ide o stav, keď táto cudzia osoba užíva byt neoprávnene.

V tomto prípade (ak bývate s touto cudzou osobou v byte) sa vstupom do bytu nedopúšťate žiadneho protiprávneho konania. Iná by bola situácia, ak by v byte táto osoba bývala sama. Vtedy, aby ste sa vyhli prípadnému konfliktu zo zákonom a prípadnym nepríjemnostiam je jedinou zákonnou cestou podanie žaloby na vypratanie nehnuteľnosti. Ak by osoba odmietala sa vysťahovať, po právoplatnom súdnom konaní by prišlo na rad exekučné konanie. Exekútor už má právo odvŕtať zámok a vstúpiť do bytu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, pred mesiacom som odhlásila z trvalého bydliska môjho otca. Robí veľké problémy, ale v domácnosti žije s mojou mamou, ktorá má z neho strach. Nehnuteľnosť je mojím výhradným vlastníctvom a nechcem, aby aj naďalej spolunažíval v mojom dome, v ktorom všetko platím ja sama. Máme strach, že nebude chcieť poslúchnuť a odísť a máme strach aj z fyzického napadnutia. Môžem sa v tomto prípade obrátiť na políciu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

ak sa neodsťahuje ani po Vašej výzve, potom je jediným riešením podanie žaloby na vypratanie nehnuteľnosti. Neodporúčam ho vypratávať svojpomocne, pretože by ste sa mohli vystaviť riziku spáchania trestného činu. Ak by hrozilo akékoľvek nebezpečenstvo útoku, či násilia, bezodkladne kontaktujte políciu, ktorá má zákonné prostriedky na to, aby zabránila násilníkovi v ďalšom užívaní (vykážu ho z domu a poučia Vás o možnosti podať návrh na súd). Rovnako od neho môžete žiadať aj náhradu za to, že užíva nehnuteľnosť a pritom nič neprispieva (bezdôvodné obohatenie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Po našej babke sme zdedili byt, v tomto byte však s ňou býval aj syn. Syn nemá na byt žiadne vlastnícke ani užívateľské právo. Babka je už rok a pol po smrti a on nechce byt opustiť. Nič nám neplatil ani neplatí. Žiadna nájomná zmluva ani nič iné neexistuje. Má aj zrušený trvalý pobyt. Prosím poraďte nám čo s ním robiť. Veľmi pekne Vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ osoba užíva byt bez toho, aby mala k bytu vlastnícke alebo užívacie právo, môžete voči tejto osobe podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, resp. bytu. Ak v súdnom konaní preukážete, že byt daná osoba užíva bez akékoľvek relevantného právneho základu, súd by mal žalobe vyhovieť a uložiť danej osobe povinnosť byt vypratať.

Ak daná osoba byt nevyprace ani na základe rozhodnutia súdu, po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia môžete podať návrh na vykonanie exekúcie na vypratanie bytu. Následne uskutoční súdny exekútor vypratanie bytu v zmysle ustanovení Exekučného poriadku.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že po dobu, po ktorú daná osoba byt užíva bez relevantného právneho dôvodu, bezdôvodne sa na Váš úrok obohacuje. Z uvedeného dôvodu by ste sa tiež mohli domáhať od tejto osoby zaplatenia tzv. bežného nájomného za užívanie bytu (bežné nájomné sa určí s ohľadom na ceny nájomného v porovnateľných bytoch v danej lokalite).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželom sa rozvádzame, bývame obaja v dome, ktorého vlastníkom je môj otec, obaja tam máme trvalý pobyt. Trvalý pobyt v najbližších dňoch otec pre manžela plánuje zrušiť. Je možné následne manžela vysťahovať z domu za asistencie polície? Alebo musím podať podnet na súd? Bude rozdielny postup pred a po rozvedení manželstva ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

trvalý pobyt nezakladá právo užívania k danej nehnuteľnosti, takže aj keď by sa zrušil trvalý pobyt a manžel by užíval nehnuteľnosť napr. na základe nájomnej zmluvy, či dohody, potom by ho mohol stále užívať (nešlo by o neoprávnené užívanie). Ak svoje právo užívať dom odvíja od existencie manželstva a toto zanikne, zanikne aj jeho právo užívania. Ak nemá iný právny titul (zmluvu) na užívanie, bude ho možné vyzvať aby nehnuteľnosť opustil. Ak tak neurobí dobrovoľne, bude potrebné podať žalobu na vypratanie (tú môže podať vlastník). Neodporúčam ho vypratávať svojpomocne, pretože by ste sa mohli dopustiť trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som dom a poslal som pôvodnému majiteľovi list na vypratanie a on sa nevysťahoval a chcel by som sa spýtať, či ho môžem za pomoci polície a kľúčovej služby deložovať.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2018)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte súdne rozhodnutie a nepodali ste návrh na exekučné vypratanie nehnuteľnosti, tak Vám polícia nepomôže.

Dokonca do uvedenej nehnuteľnosti, ak tvorí jeho obydlie, nemôžete bez jeho súhlasu ani vstúpiť. Mohli by ste sa dopustiť trestného činu porušovania domovej slobody a to aj napriek tomu, že je to Vaša nehnuteľnosť. Je to veľmi paradoxné.

V zmluve, ktorú ste s bývalým majiteľom podpisovali ste sa mohli dohodnúť tak, že peniaze dostane až v tedy, keď sa vysťahuje.

Teraz by bol ale postup taký, že podáte návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Ako dôvod uvediete, že ste vlastníkom nehnuteľnosti a on sa dobrovoľne nevysťahoval. Budete žiadať nahradiť trovy súdneho konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, začnem hneď s problémom. Mám brata, ktorý býva s mamou, a ta by ho rada vysťahovala, brat má 28 rokov a má na danej adrese aj trvalý pohyb. Brat nič mame neplatí a ľudovo povedané "vyžiera ju". Čo kúpi tak to všetko zje a nič neprispieva. Pravidelne sa zdroguje a celé dni masturbuje aj pred mamou. Keď mu mame niečo povie je agresívny. Nevieme si už dať rady, ako ďalej postupovať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch, ak je dieťa už schopné sa samo živiť (neštuduje dennou formou na VŠ a netrpí takou chorobou, ktorá by mu bránila zamestnať sa) je možné podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. To, že má na adrese nahlásený trvalý pobyt nebráni podaniu žaloby. Trvalý pobyt má iba evidenčný charakter a už teraz, keď tam ešte Váš brat býva by mohol vlastník bytu zrušiť jeho trvalý pobyt. Dôvody, ktoré ste uviedli vo svojej otázke iba umocňujú to, že je potrebné Vašej mame poskytnúť ochranu v jej byte a rozhodnúť o vyprataní Vášho brata. V prípade, že by ste mali záujem o poskytnutie právnych služieb pri podaní žaloby, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, po smrti môjho otca bol prepísaný dom na moje meno, s tým, že matka má právo užívanie domu do smrti (dochovať-pochovať). Doteraz s nami býva aj moja sestra s neplnoletými deťmi a manželom. Po smrti našej mamy sa sestra s rodinou nechcú vysťahovať. Rozprávajú o nároku v dome bývať, nárokujú si na maminu polovicu a podobne. Aké sú ich a moje práva? A ako je to vlastne s deťmi? Čo môžem urobiť? Som bezradná. Za odpoveď pekne ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné posúdiť, či ste z pohľadu práva jediným vlastníkom nehnuteľnosti. Vychádzajúc iba z Vašej otázky sa to tak javí, nakoľko píšete, že Vaša mama mala iba právo vyplývajúce z vecného bremena (právo užívania nehnuteľnosti a právo dožitia). V takom prípade po smrti Vašej mamy toto vecné bremeno zaniká a nakoľko vlastníkom nehnuteľnosti ste výlučne Vy, táto nehnuteľnosť sa nebude prejednávať v rámci dedičského konania. Tzn. že Vašej sestre nevzniká nárok na maminu polovicu, nakoľko žiadna mamina polovica nie je. Vychádzajúc z toho, Vaša sestra, jej manžel a ich dieťa nemajú právo užívať nehnuteľnosť. Máte právo podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Problém môže nastať z pohľadu toho, že majú maloleté dieťa. Súd bude totiž v rámci súdneho konania zisťovať, či je v schopnostiach a možnostiach rodičov zabezpečiť inak svoje bytové potreby. V takýchto prípadoch totiž dochádza ku kolízii práva na ochranu vlastníckeho práva a záujmu maloletého dieťaťa. Súd musí individuálne v každom prípade posudzovať, či nariadením vypratania nehnuteľnosti nebude ohrozené maloleté dieťa. Ak súd zistí, že je v možnostiach rodičov zabezpečiť inak svoje bytové potreby (hoci aj formou prenájmu) a záujmy dieťaťa tým nebudú ohrozené, súd nariadi vypratanie bytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Prosím Vás ako mám postupovať, brat si do môjho domu nasťahoval priateľku a teraz ju nemôžem dostať z domu von. Nedá sa to v dome už s nimi vydržať, pijú alkohol potom sú hluční, vulgárni a okráda a ničí môj majetok. Už som z toho na nervy. Prosím poraďte mi. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2017)

Dobrý deň,

v takomto prípade, pokiaľ zlyhávajú všetky žiadosti o nápravu, máte možnosť podať na súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Podľa § 126 Občianskeho zákonníka Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som byt a predávajúci v ňom ma stále podnájomníkov a nechcú sa vysťahovať. Dostali termín, že do 14 dní od prevedenia peňazí na predajcov účet ho majú vyprázdniť, no momentálne to odmietajú urobiť a zistil som to až pri dnes, keď sme spisovali energie. Údajne mu nezaplatili niekoľko X. Poradíte mi ako postupovať? Mám právo ich z bytu vyhodiť ako nový majiteľ, keď so mnou nebudú mať zmluvu napr. o prenájme/podnájme?

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 15.12.2017)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je potrebné v prvom rade vždy posúdiť, či bol s nájomcami v súlade s Občianskym zákonníkom ukončený nájomný vzťah. Zmenou vlastníka nehnuteľnosti totiž automaticky nezaniká nájomný vzťah. Ak pôvodný vlastník nevypovedal nájomnú zmluvu a nezačala plynúť výpovedná doba, bude s nájomcami potrebné ukončiť nájomný vzťah v súlade s ustanoveniami §§ 710 a nasl. Občianskeho zákonníka. Až následne, ak nebudú chcieť opustiť nehnuteľnosť ani po uplynutí výpovednej doby je možné voči nim postupovať súdnou cestou a domáhať sa vypratania nehnuteľnosť. Až po zániku užívacieho práva k nehnuteľnosti sa môžete domáhať vypratania nehnuteľnosti.

 

Podľa ustanovenia § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka

 

Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať prenajala som byt. Asi rok prešiel. Nemám problém s platením. Mám len pocit, že bude ťažké nájomcu vysťahovať. Zmluva mu skončila pred mesiacom po dohode sa predĺžila o mesiac a zasa pred termínom odovzdania bytu vymýšľa. Chcem sa pripraviť ako reagovať ak by nechcel opustiť byt. Čím ho postrašiť alebo aké sú moje práva. A ako je to vlastne s deťmi. Ktoré mi zamlčal pri podpisovaní. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 28.11.2017)

Dobrý deň. V zásade jedinou zákonnou cestou, ako dostať nájomníka, ktorému skončila zmluva, z bytu, je podanie žaloby o vypratanie bytu a následná exekúcia.

V praxi sa však vyskytujú aj prenajímatelia, ktorý sa snažia o svojpomocné vypratanie, čo však nie je právom aprobovaný spôsob riešenia takejto situácie. Okrem toho sa niekedy stáva, že prenajímatelia odpájajú nájomníkov od plynu, elektriny a pod.

Pokiaľ ide o deti, tak v rozhodovacej praxi súdov sa vyskytujú aj názory, že treba chrániť obydlie s mal. deťmi, pričom záujem na ochrane obydlia, v ktorom žijú maloleté deti môže v niektorých prípadoch prevážiť nad ochranou vlastníckeho práva. Inak povedané, po zvážení konkrétnych okolností prípadu sa môže stať, že prípadná žaloba na vypratanie bytu bude zamietnutá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu, v roku 2013 som odkúpila od rodičov byt z dôvodu, aby si mohli povyplácať dlhy, a mala by som otázku ako vysťahovať brata z bytu aj s jeho ženou a s dvoma malými deťmi, ktorí nemajú vlastnícke ani iné užívacie právo, a nemajú nahlásený trvalý pobyt a ani so mnou uzavretú nájomnú zmluvu. V byte žijem aj ja so svojou malou dcérkou a obmedzujú a rušia nás v užívaní bytu. Ako môžem túto situáciu riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vysťahovať cudziu osobu zo svojho bytu?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2017)

Dobrý deň, mať nasťahované maloleté deti vo svojej nehnuteľnosti môže byť problém pri vysťahovaní. Všetko to ale závisí od okolností konkrétneho prípadu. Nedá sa teda paušalizovať, že by maloleté deti boli prekážkou vysťahovania.

Pokiaľ v dome bývate, a teda dom tvorí Vaše bydlisko, potom je vhodné vykonať vysťahovanie formou výmeny zámkov na bráne a na dome. Ak to nechcete tak to riešiť, podajte návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk