POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?

Žijeme s mojou manželkou v Rakúsku a máme dve deti vo veku 5 a 3 rokov. Moja manželka si praje rozviesť sa a odísť do Nemecka a plánuje vziať si deti so sebou. Je to možné aj napriek tomu, že s tým nesúhlasím? Môžem niečo podniknúť? Ďakujem.

Odpoveď: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?

Dobrý deň, v zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine majú obaja rodičia vykonávať rodičovské práva a povinnosti k svojim maloletým deťom a to v zásade spoločne resp. po vzájomnej dohode. Súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva je aj úprava rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, najmä zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, jeho zastupovanie a spravovanie jeho majetku. Otázka, komu budú deti zverené do osobnej starostlivosti preto ešte nie je vyriešená. Vždy však má byť rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy sa prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd pri rozhodovaní dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Trápi vás "Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem s deťmi odcestovať na pár dní na výlet do Českej republiky. Chcem sa spýtať, či potrebujem k tomu súhlas ich otca, keďže sme v rozvodovom konaní, ale ešte stále žijeme v jednej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň,
ak sa jedná iba o krátky výlet, tak nepotrebujete súhlas druhého rodiča na pobyt s deťmi v zahraničí.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať: Môj syn je rozvedený a starostlivosť o jeho syna má výhradne matka. Avšak po dohode sa starostlivosť striedajú, pretože môj syn má veľmi silný vzťah so svojim 10 ročným synom. Sú veľmi na seba naviazaní, až by som povedala, že je to chorobne (pardon za výraz). Jeho matka si našla priateľa, ktorý pracuje v IT a plánuje sa k nemu odsťahovať. Napriek tomu, že vnuk s tým nesúhlasí, súhlasí so všetkým, len aby sme mali pokoj a jeho matka nebola nahnevaná. Moja otázka teda znie: Môže ho matka jednoducho zobrať so sebou do iného mesta, hoci jeho otec s tým nesúhlasí? Ďakujem za každú radu. Vladimíra

Odpoveď: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?

(odpoveď odoslaná: 13.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na vysťahovanie maloletého potrebuje rodič písomný súhlas druhého rodiča s vysťahovaním.


Podotázka: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia? (Rodinné právo)

Môžem sa presťahovať žiť do zahraničia, do Maďarska, s deťmi? Som rozvedená a významná je skutočnosť, že tam pracuje aj môj bývalý manžel. Taktiež tam vlastní dom, avšak tam neobyčajne býva, naopak tam pracoval a teraz tam bude opäť pracovať. Plánujem začleniť deti do tamjšieho školstva, lenže môj bývalý manžel nesúhlasí s mojim zámerom presťahovať sa tam s deťmi. Napriek tomu, považujem za dôležité spomenúť, že aj keď sa v Maďarsku nachádza jeho bydlisko, trávi čas aj na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2020)

Dobrý deň,

na Vašu vec je potrebné použiť § 35 zákona o rodine, ktorý hovorí: "Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 

Keďže ste sa na vysťahovaní detí do zahraničia s druhým rodičom nedohodli, bude potrebné pred ich vysťahovaním zabezpečiť súdne rozhodnutie.


Trápi vás "Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia? (Rodinné právo)

Môže moja manželka vycestovať do Českej republiky zo Slovenska bez môjho súhlasu? Momentálne prebieha náš rozvodový proces a dočasne má pridelené deti ona, až do rozhodnutia sudkyne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2018)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí, či matka cestuje s deťmi do zahraničia iba na krátku dovolenku/výlet alebo sa tam chystá presťahovať s úmyslom žiť tam dlhodobo alebo až trvalo. Na vycestovanie do zahraničia na krátku dobu - dovolenka, výlet - totiž matka nepotrebuje Váš súhlas a v čase kedy deti nemáte mať vo svojej starostlivosti Vy, môže takto konať. Ak by však do zahraničia išla s úmyslom dlhodobého alebo trvalého bývania potrebovala by Váš súhlas, a to bez ohľadu na to, že jej súd do rozhodnutia o rozvode zveril deti do osobnej starostlivosti. V prípade, že by sa vo Vašom prípade jednalo o druhý vymenovaný prípad, podľa Haagskeho dohovoru Vám vzniká právo podať na súd v mieste ich reálneho pobytu (na niektorom súde v ČR) návrh na rozhodnutie o návrate detí do krajiny svojho pôvodu. Ak však nepodáte tento návrh do jedného roka od kedy sa matka s deťmi presťahovala a Vy ste sa o tom dozvedeli, bude sa mať za to, že ste s týmto vysťahovaním súhlasili.


Podotázka: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám problém. Moja priateľka sa momentálne na Slovensku rozvádza so svojím manželom. Chcel by som sa opýtať, či môže, v prípade, že jej súd zverí deti do opatery, vycestovať za mnou do Anglicka aj bez povolenia jej manžela? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2018)

Dobrý deň, pokiaľ by šlo o trvalé vycestovanie do zahraničia, potrebuje k tomu súhlas otca. Ak by ho nemala otec by mohol žiadať navrátiť deti späť na územie Slovenskej republiky. A kto však otec do jedného roka neurobí tak sa ma za to že s vycestovaním súhlasí a po jednom roku by sa nemusela vrátiť. Veľakrát to matky práve takto robia, že vycestujú do zahraničia bez súhlasu a následne po uplynutí roku sa uplatní domnienka, že s tým otec súhlasí.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže manželka bez môjho súhlasu odísť s deťmi žiť do zahraničia?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.