Máte
otázku?

Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

Rád by som sa opýtal, či potrebujem súhlas manžela, ak plánujem vycestovať na dovolenku trvajúcu 8 dní do zahraničia. Nie sme rozvedení a žijeme v spoločnej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia rovnako. Obaja môžu zastupovať dieťa, spravovať jeho majetok, vyživovať ho. Obaja s ním môžu tráviť čas podľa dohody alebo rozhodnutia súdu, pretože dieťa má právo na styk a kontakt s oboma rodičmi. Spôsob trávenia času s dieťaťom je na úvahe rodiča, pokiaľ je to v záujme maloletého. Podľa judikatúry, pokiaľ nejde o trvalé vysťahovanie sa do cudziny, potom rodič nemá povinnosť vyžadovať súhlas druhého rodiča. V zmysle Zákona o rodine má rodič právo na informácie o dieťati, a preto je vhodné informovať druhého rodiča o tom, že s dieťaťom idete na dovolenku.  Súhlas však, ako som už uviedol, nepotrebujete.

Pripájam aj právny názor Krajského súdu v Košiciach

Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný. 

Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Som rozvedený a mám v starostlivosti 15-ročné dieťa. Styk s dieťaťom nie je súdne upravený, fungujeme len na základe dohody. V lete plánujeme 8-dňovú dovolenku v Turecku a následne ďalších 8 dní v Chorvátsku. Stačí, ak bude dieťa mať cestovný pas, alebo je nutný aj overený a preložený písomný súhlas druhého rodiča? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 23.02.2024)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade paltí, že súhlas druhého rodiča na vycestovanie na dovolenku nepotrebujete. Písomný súhlas by ste v zmysle ust. Zákona o rodine potrebovali len v prípade, že by išlo o trvalé vysťahovanie do iného štátu.

Odporúčam však, aby ste otca dieťaťa informovlai, že dieťa bude v konkrétnom čase na dovolenke, lebo aj otec má rodičovské práva a má  právo vedieť, kde sa jeho dieťa nachádza. Je to vhodné aj z dôvodu nepredvídateľných skutočností po ceste a v mieste pobytu. Odporúčam tiež registráciu na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR. Tiež odporúčam, aby ste si na uvedenej stránke preštudovali aké dieťa bude potrebovať doklady k vycestovaniu a vstupu do konkrétnej krajiny.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a s bývalým manželom máme dve neplnoleté deti. Budúci rok by sme s mojím priateľom chceli ísť na dovolenku do Grécka a chceli by sme deti zobrať so sebou. Je potrebný súhlas otca detí, keďže máme súdom určenú striedavú starostlivosť?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň,
v každom prípade bude potrebné otca písomne alebo elektronicky informovať. Ak bude dieťa na dovolenke v čase, keď majú byť podľa rozhodnutia deti u otca, tak bude potrebné otcovi tiež navrhnúť náhradný dátum styku v rozsahu v akom mu nebude umožnené byť s deťmi kvôli dovolenke.

Samozrejme súhlas otca by bol vhodný, nie je však nevyhnutný, nakoľko nejde o trvalé premiestnenie. Grécko tiež nie je krajina, kde by deťom hrozilo objektívne nebezpečenstvo.

V čase keď máte mať deti Vy, nepotrebujete jeho súhlas. To isté, on nepotrebuje Váš súhlas v čase keď je s deťmi on a chce ísť na dovolenku. 

Tiež si treba dať pozor nato, či štát do ktorého cestujete nevyžaduje súhlas oboch rodičov, toto má každý štát upravené osobitne a túto informáciu Vám budú vedieť poskytnúť aj na príslušnej ambasáde. 

 


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či potrebujem písomný súhlas od otca detí, keďže ideme na dovolenku do Egypta a on žije v Holandsku. Alebo sú dostatočné ich platné pasy, kópie rodných listov a oznámenie otca, kam pôjdeme? Ďakujem.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 17.04.2023)

Dobrý deň, súhlas otca detí na dovolenku nepotrebujete. Je však potrebné, aby ste otca detí informovali, že v konkrétnom čase budete na dovolenke v Egypte. Ide o to,  že otec detí má právo vedieť, kde sa jeho deti nachádzajú, ako aj z dôvodu nepredvídaných okolnosti.

Pozrite si aj stránku Min. zahraničných vecí a eur. záležitostí SR aké sú podmienky vstupu do Egypta v prípade maloletých detí v sprievode iba jedného rodiča.


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn nie je manželov. Má iné priezvisko. V piatok cestujeme do Chorvátska. Chcem sa opýtať, či synovi stačí len pas, alebo potrebuje aj môj úradne potvrdený a podpísaný súhlas s vycestovaním? Ďakujem.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 13.08.2022)

Dobrý deň,
zákon predmetné nerieši, avšak odporúčame vám pre istotu vystaviť vášmu manželovi splnomocnenie, v ktorom bude aj váš súhlas s tým, že s ním môže dieťa cestovať do zahraničia- Chorvátska na dovolenku. Problémy by však v tomto smere nemali nastať, ak by ste ho aj nevystavili. Úradne potvrdený byť nemusí. Naviac uvádzam, že o tomto pobyte by ste mali informovať biologického otca vášho dieťaťa, za predpokladu, že tento existuje, napr. SMS-kou alebo emailom, nakoľko tento má rovnaké právo vedieť, kde sa jeho dieťa nachádza. 


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať: Môj priateľ a ja nie sme zosobášení a nežijeme v jednej domácnosti. Máme spolu dieťa, ktoré má 5 mesiacov. Chcem odcestovať do zahraničia, kde mám rodinu. Potrebujem na to súhlas otca dieťaťa?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň,

 

v prípade ak ide o dočasné vycestovanie do zahraničia, napr. za účelom dovolenky alebo návštevy rodiny, tak súhlas druhého rodiča v zásade nie je potrebný. Niektoré štáty však vyžadujú už pred vycestovaním aj písomný súhlas druhého rodiča. V prípade ak by išlo o dlhodobejší pobyt o tejto skutočnosti má už vedieť aj druhý rodič a písomnou formou udeliť súhlas.  Ak by druhý rodič na takýto odchod nedal súhlas, môže ísť o neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa mimo krajiny obvyklého pobytu. 

Odporúčam Vám vyhľadať si krajinu do ktorej chcete cestovať a overiť si aké doklady pre maloleté dieťa vyžadujú, a to cez nasledovnú web stránku: https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia. 

V každom prípade, aj keď by ste súhlas rodiča nepotrebovali, v zmysle zákona o rodine má rodič právo na informácie o dieťati, a preto je vhodné informovať druhého rodiča o tom, že s dieťaťom idete do zahraničia.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. S bývalým priateľom máme dvojročnú dcéru a ráda by som v lete na týždeň vycestovala na dovolenku. Podľa súdneho rozhodnutia bola dcéra zverená do mojej osobnej starostlivosti. Bolo určené, že má byť s ňou každý týždeň v utorok a vo štvrtok. Chcem sa teda opýtať, či by mi mohol v prípade potreby zakázať s ňou vycestovať, keďže nemáme veľmi dobré vzťahy. Ďakujem, Michaela

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 02.04.2022)

Dobrý deň,
keďže vo Vami uvedenom prípade ide len o dovolenku, súhlas otca dieťaťa nepotrebujete, čo vyplýva z ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Odporúčam pre vycestovaním zsitiť aktuálne podmienky vycestovania dokonkrétnej krajiny, čo zistíte na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Otca dieťaťa informujte aspoň emailom, že v určenom čase budete na dovolenke s maloletým dieťaťom.


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a deti sú mi zverené do osobnej starostlivosti. Otec má možnosť vidieť deti každý párny víkend. Chceli by sme vycestovať do zahraničia na dovolenku na päť dní. Potrebujem nejaký súhlas? Otec bol informovaný, ale nesúhlasí. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 26.02.2022)

Dobrý deň,
na bežné vycestovanie rodiča s deťmi za účelom dovolenky sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča. Každý s rodičov je oprávnený sa s dieťaťom stýkať. Ani jeden z rodičov nemôže toho druhého nijako obmedzovať v tom, ako bude so svojimi deťmi tráviť čas. Spôsob trávenia času s dieťaťom je na úvahe rodiča. Jedinou podmienkou v tomto smere je, aby toto bolo v súlade so záujmom maloletého. Aj podľa judikatúry platí, že pokiaľ nejde o trvalé vysťahovanie sa do cudziny, potom rodič nemá povinnosť vyžadovať súhlas druhého rodiča, ak tento chce deti vziať na dovolenku do cudzej krajiny na obmedzený počet dní. V zmysle Zákona o rodine má však rodič právo na informácie o dieťati, a preto je dobré, že ste otca detí informovali, že s nimi idete na dovolenku. Súhlas však, ako som už uviedol, nepotrebujete. Preto aj akýkoľvek jeho nesúhlas v tejto veci je bezpredmetný. Ak by ste šli však do krajiny, kde hrozí nebezpečenstvo pre dieťa, tak súhlas budete potrebovať. 


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či potrebujem súhlas bývalého partnera (neboli sme manželia), ak chcem vycestovať do zahraničia na dovolenku. Súd sme ešte nemali ohľadom starostlivosti o deti a výživného. Deti sú so mnou. Ďakujem.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 35  zákona o rodine :
"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že súhlas otca detí nepotrebujete na vycestovanie do zahraničia na dovolenku.

Odporúčame pozrieť na  stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí  SR aké doklady a prípadné potvrdenia v súvislosti s COVID potrebujete.


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, s partnerom už nežijeme spolu viac ako pol roka. Súd mi predbežne zveril našu dcérku do starostlivosti, keďže má len 9 mesiacov. Partner sa mi vyhráža a napriek súdnemu príkazu o výživnom, mi neplatí peniaze. Neuveduje sa o dcérku a ani sa s ňou nestretáva. Rada by som na tri mesiace vycestovala za rodinou do zahraničia a potom sa vrátila naspäť. Je potrebný súhlas otca mojej dcérky?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
nie, v takomto prípade nie je potrebný súhlas otca na vycestovanie s dieťaťom. Pokiaľ ide o krátkodobé vycestovanie pre účely dovolenky, môžete cestovať aj bez súhlasu. Samozrejme pokiaľ nemá súdom určený styk a Vaša cesta by mu tento styk zmarila. Súhlas by ste potrebovali jedine ak by sa jednalo o trvalé vysťahovanie sa do cudziny.


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže prosím manželka po rozvode vziať deti za hranice na dovolenku bez môjho súhlasu?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 17.04.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :

"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na vycestovanie na dovolenku manželka nepotrebujete súhlas manžela. Otázkou je, hlavne v súčasnej situácii COVID, či destinácia, kde chce vycestovať vyžaduje pri vstupe do krajiny súhlas druhého rodiča, čo zistíte na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR. Treba však druhého rodiča o vycestovaní informovať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.