Máte
otázku?

Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

Chcem sa opýtať či musím mať súhlas manžela, ak chcem vycestovať na dovolenku v dĺžke 8 dní do zahraničia /nie sme rozvedený, žijeme v spoločnej domácnosti/. Za odpoved dakujem

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia rovnako. Obaja môžu zastupovať dieťa, spravovať jeho majetok, vyživovať ho. Obaja s ním môžu tráviť čas podľa dohody alebo rozhodnutia súdu, pretože dieťa má právo na styk a kontakt s oboma rodičmi. Spôsob trávenia času s dieťaťom je na úvahe rodiča, pokiaľ je to v záujme maloletého. Podľa judikatúry, pokiaľ nejde o trvalé vysťahovanie sa do cudziny, potom rodič nemá povinnosť vyžadovať súhlas druhého rodiča. V zmysle Zákona o rodine má rodič právo na informácie o dieťati, a preto je vhodné informovať druhého rodiča o tom, že s dieťaťom idete na dovolenku.  Súhlas však, ako som už uviedol, nepotrebujete.

Pripájam aj právny názor Krajského súdu v Košiciach

Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný. 

Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, chem sa opýtať, či potrebujem písomný súhlas od otca deti, nakoľko ideme na dovolenku do Egypta a on žije v Holandsku. Alebo stačia ich platné pásy, kópie rodných listov a upovedomenie otca, kam pôjdeme? Ďakujem.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 17.04.2023)

Dobrý deň, súhlas otca detí na dovolenku nepotrebujete. Je však potrebné, aby ste otca detí informovali, že v konkrétnom čase budete na dovolenke v Egypte. Ide o to,  že otec detí má právo vedieť, kde sa jeho deti nachádzajú, ako aj z dôvodu nepredvídaných okolnosti.

Pozrite si aj stránku Min. zahraničných vecí a eur. záležitostí SR aké sú podmienky vstupu do Egypta v prípade maloletých detí v sprievode iba jedného rodiča.


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
syn nie je manželov, ma iné priezvisko. V piatok cestujú do Chorvátska. Stačí synovi len pas alebo treba aj mnou úradne potvrdený a podpísaný súhlas s vycestovaním? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 13.08.2022)

Dobrý deň,
zákon predmetné nerieši, avšak odporúčame vám pre istotu vystaviť vášmu manželovi splnomocnenie, v ktorom bude aj váš súhlas s tým, že s ním môže dieťa cestovať do zahraničia- Chorvátska na dovolenku. Problémy by však v tomto smere nemali nastať, ak by ste ho aj nevystavili. Úradne potvrdený byť nemusí. Naviac uvádzam, že o tomto pobyte by ste mali informovať biologického otca vášho dieťaťa, za predpokladu, že tento existuje, napr. SMS-kou alebo emailom, nakoľko tento má rovnaké právo vedieť, kde sa jeho dieťa nachádza. 


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať z priateľom nie sme zosobášení ani nežijeme v jednej domácnosti. Máme dieťatko, má 5 mesiacov, chcem odcestovať do zahraničia. Mám tam rodinu. Potrebujem súhlas otca?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň,

 

v prípade ak ide o dočasné vycestovanie do zahraničia, napr. za účelom dovolenky alebo návštevy rodiny, tak súhlas druhého rodiča v zásade nie je potrebný. Niektoré štáty však vyžadujú už pred vycestovaním aj písomný súhlas druhého rodiča. V prípade ak by išlo o dlhodobejší pobyt o tejto skutočnosti má už vedieť aj druhý rodič a písomnou formou udeliť súhlas.  Ak by druhý rodič na takýto odchod nedal súhlas, môže ísť o neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa mimo krajiny obvyklého pobytu. 

Odporúčam Vám vyhľadať si krajinu do ktorej chcete cestovať a overiť si aké doklady pre maloleté dieťa vyžadujú, a to cez nasledovnú web stránku: https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia. 

V každom prípade, aj keď by ste súhlas rodiča nepotrebovali, v zmysle zákona o rodine má rodič právo na informácie o dieťati, a preto je vhodné informovať druhého rodiča o tom, že s dieťaťom idete do zahraničia.

 


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, 
chcem sa informovať : s bývalým priateľom mám 2 ročnú dcérku a chcela by som ísť v lete na týždeň na dovolenku. Na koľko sme mali súd dcéra bola zverená do mojej osobnej starostlivosti a má určené s ňou byť každý týždeň utorok a štvrtok, či by mi mohol nejak zakázať s ňou vycestovať na koľko nemáme veľmi dobré vzťahy. Ďakujem, Michaela

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 02.04.2022)

Dobrý deň,
keďže vo Vami uvedenom prípade ide len o dovolenku, súhlas otca dieťaťa nepotrebujete, čo vyplýva z ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Odporúčam pre vycestovaním zsitiť aktuálne podmienky vycestovania dokonkrétnej krajiny, čo zistíte na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR.

Otca dieťaťa informujte aspoň emailom, že v určenom čase budete na dovolenke s maloletým dieťaťom.


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená, deti sú zverené do mojej osobnej starostlivosti, otec má možnosť vidieť deti každý parný víkend. Chceli by sme vycestovať do zahraničia na dovolenku na 5 dní.
Potrebujem nejaký súhlas? Otec bol informovaný ale nesúhlasí naschvál. Ďakuje m za pomoc.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 26.02.2022)

Dobrý deň,
na bežné vycestovanie rodiča s deťmi za účelom dovolenky sa nevyžaduje súhlas druhého rodiča. Každý s rodičov je oprávnený sa s dieťaťom stýkať. Ani jeden z rodičov nemôže toho druhého nijako obmedzovať v tom, ako bude so svojimi deťmi tráviť čas. Spôsob trávenia času s dieťaťom je na úvahe rodiča. Jedinou podmienkou v tomto smere je, aby toto bolo v súlade so záujmom maloletého. Aj podľa judikatúry platí, že pokiaľ nejde o trvalé vysťahovanie sa do cudziny, potom rodič nemá povinnosť vyžadovať súhlas druhého rodiča, ak tento chce deti vziať na dovolenku do cudzej krajiny na obmedzený počet dní. V zmysle Zákona o rodine má však rodič právo na informácie o dieťati, a preto je dobré, že ste otca detí informovali, že s nimi idete na dovolenku. Súhlas však, ako som už uviedol, nepotrebujete. Preto aj akýkoľvek jeho nesúhlas v tejto veci je bezpredmetný. Ak by ste šli však do krajiny, kde hrozí nebezpečenstvo pre dieťa, tak súhlas budete potrebovať. 


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
hcela by som sa opýtať, či potrebujem súhlas bývalého partnera (neboli sme manželia) ak chcem vycestovať do zahraničia na dovolenku ? Súd sme ešte nemali ohľadom starostlivosti deti a výživného. Deti sú so mnou. Ďakujem.

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 35  zákona o rodine :
"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že súhlas otca detí nepotrebujete na vycestovanie do zahraničia na dovolenku.

Odporúčame pozrieť na  stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí  SR aké doklady a prípadné potvrdenia v súvislosti s COVID potrebujete.


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
S partnerom nežijeme spolu pol roka, súd zveril predbežné dcérku do mojej starostlivosti, keďže ma len 9 mesiacov. Partner sa mi vyhráža a aj napriek nariadeniu súdu o výživné mi peniaze neplatí, nezaujíma s o dcérku a nestretáva sa s ňou. Chcela by som vycestovať za rodinou do zahraničia na 3 mesiace a potom sa spätne vrátiť. Je potrebný súhlas otca mojej dcérky?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
nie, v takomto prípade nie je potrebný súhlas otca na vycestovanie s dieťaťom. Pokiaľ ide o krátkodobé vycestovanie pre účely dovolenky, môžete cestovať aj bez súhlasu. Samozrejme pokiaľ nemá súdom určený styk a Vaša cesta by mu tento styk zmarila. Súhlas by ste potrebovali jedine ak by sa jednalo o trvalé vysťahovanie sa do cudziny.


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môže prosím manželka po rozvode zobrať deti za hranice na dovolenku bez môjho súhlasu ?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 17.04.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :

"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na vycestovanie na dovolenku manželka nepotrebujete súhlas manžela. Otázkou je, hlavne v súčasnej situácii COVID, či destinácia, kde chce vycestovať vyžaduje pri vstupe do krajiny súhlas druhého rodiča, čo zistíte na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR. Treba však druhého rodiča o vycestovaní informovať.


Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať chcela by som ísť s deťmi na dovolenku autom kde by sme prechádzali rôznymi hranicami.
Niektoré štáty ale vyžadujú súhlas druhého rodiča o vycestovaní.
Otec deti mi ale súhlas dať nechce. Rozišli sme sa v zlom. Ako mám ďalej postupovať ?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že nie ste rozvedený. Súhlas na vycestovanie od druhého rodiča, ak tak určujú podmienky niektorých štátov, byb ste mohli dosiahnúť, ale len na základe súdneho rozhodnutia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s Covid19 nepredpokladáme, aby Vám súd súhlas dal, lebo ohrozenie nákazou je možné, čo by nebolo v záujme detí.


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?

Podotázka: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Mám dcérku s bývalým priateľom. Nežijeme spolu už rok. Pár mesiacov mám už druhého priateľa. Chceme ísť na dva týždne na dovolenku do Bulharska a Grécka.
Viem, že súhlas nepotrebujem, ale musím ho informovať o tom, že odchádzame na dovolenku? Aké by mohlo mať následky keby ho neinformujem?
A nebude problém pri kontrole, že dcérka ma jeho priezvisko a ja mám svoje dievčenské?

Odpoveď: Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela

(odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň prajem,

správne uvádzate, že na vycestovanie s dieťaťom do cudziny za účelom krátkodobého pobytu (dovolenky) nepotrebujete súhlas. Podľa zákona o rodine má právo na informácie o dieťati, a preto ho odporúčam informovať o tom, že idete na dovolenku, aby to nezneužil proti Vám a napr. nepodal návrh na súd z dôvodu, že nevie, kde je dieťa. Pokiaľ ide o priezvisko, tu odporúčam zobrať so sebou overenú fotokópiu rodného listu s úradným prekladom, z ktorého bude zrejmé, že ste matkou dieťaťa.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Cestovanie s dieťaťom na dovolenku bez súhlasu manžela" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku