Máte
otázku?

Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

Dobrý deň, mám päťročné dieťa a budúci rok sa s ním sťahujem do Nemecka, v ktorom som získala prácu. S bývalým partnerom, s ktorým sme neboli zosobášení, nemáme žiadne súdne dohody ohľadom opatery. Chcela by som sa opýtať, aký je postup v mojej situácii? V rodnom liste dieťaťa je uvedený ako otec. Dieťa má tiež moje priezvisko a má spoločný trvalý pobyt so mnou. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

Dobrý deň,

podľa Zákona o rodine majú rodičovské práva a povinnosti obaja rodičia. Rodič má podľa § 24 ods.5 Zákona o rodine okrem iného aj právo na informácie o dieťati a s tým súvisí povinnosť rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, tieto informácie, vrátane informácii o aktuálnom bydlisku dieťaťa poskytnúť. 

Pokiaľ sa s dieťaťom chcete vysťahovať do zahraničia, potrebujete súhlas jeho otca. Nezáleží na tom, či je výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu upravený Vašou vzájomnou dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Ak tento súhlas odmietne udeliť, môžete podľa § 35 Zákona o rodine požiadať miestne príslušný súd, príslušný podľa bydliska maloletého, aby rozhodol.

Ak odídete bez súhlasu otca, otec má právo žiadať návrat dieťaťa (v 1 ročnej prekluzívnej lehote).

 

 

Trápi vás "Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, som rozvedená a mám trojročnú dcérku, ktorá je zverená do mojej starostlivosti. Môj bývalý manžel má súdnym príkazom povolené stretávať sa s ňou každý druhý víkend. Rada by som sa presťahovala do Čiech za prácou, ale on mi to nedovolí, preto sa chcem obrátiť na súd. Aká je, prosím Vás, šanca, že mi to súd povolí? Má niekto s tým skúsenosť? Ďakujem.

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
bez podrobnej znalosti veci je to veľmi ťažké uviesť. Súd by zohľadňoval to, akým spôsobom otec prejavoval záujem o dieťa, ako často sa s ním stretával, akým spôsobom by bolo toto jeho právo stretávať sa s dieťaťom obmedzené, či vôbec. Nakoľko ide o rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov (v otázke presťahovania sa do zahraničia), súd bude zohľadňovať záujem dieťaťa. Čiže presťahovanie dieťaťa do Česka musí byť aj v záujme dieťaťa. Práve v tomto smere bude potrebné hľadať argumenty a tvrdenia, prečo by mal súd rozhodnúť o tom, že je možné sa s dieťaťom presťahovať do zahraničia.

V prípade, že by ste chceli Vašu vec podrobne prediskutovať, môžete si na našej stránke objednať telefonickú konzultáciu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa s deťmi presťahovať do zahraničia. Viem, že potrebujem súhlas bývalého manžela, no napriek tomu to chcem podať na súd. Vedeli by ste mi pomôcť s tým, ako by som to mala napísať? Existuje na to nejaký vzor? Ďakujem.

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 25.01.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na Vašu otázku, predpokladám, že otec s presťahovaním dieťaťa nesúhlasí. V takom prípade je možné podať podľa ustanovenia § 35 Zákona o rodine návrh na rozhodnutie súdu o nezhode rodičov. V tomto návrhu z pohľadu obsahu je najpodstatnejšie popísať problém, na ktorom sa neviete dohodnúť a zároveň odôvodniť riadne, prečo bude takéto presťahovanie v záujme dieťaťa. Na internete nájdete rôzne vzory, avšak najmä v takýchto špecifických prípadoch neodporúčam použiť vzory, ale kontaktovať advokáta. Pomôže Vám so spísaním návrhu a zastupovaním v konaní tak, aby maximalizovala šanca, že súd súhlas otca s presťahovaním nahradí súdnym rozhodnutím.


Podotázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím, má môj súčasný manžel v prípade rozvodu nášho manželstva právny nárok žiadať odo mňa, aby som so synom bývala v blízkosti jeho domu? Tento dom je v podstate dom jeho rodičov, v ktorom chce manžel po rozvode bývať. Pochádzame z rôznych okresov a ja by som rada zostala bývať v blízkosti mojich rodičov. Manžel to zdôvodňuje tým, že má právo bývať v blízkosti svojho syna. Ďakujem.

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 22.05.2021)

Dobrý deň,
ak sa rozvediete, manžel nemôže žiadať a ani právne dosiahnúť to, aby ste naďalej bývali so synom v jeho blízkosti. Ak by ste sa však chceli vysťahovať do zahraničia, potrebovali by ste súhlas otca dieťaťa na vysťahovanie sa s maloletým dieťaťom, čo vyplýva z ust. § 35 Zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

.


Trápi vás "Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Plánujem sa presťahovať so synom (7 rokov) do zahraničia, konkrétne do Českej Republiky. Som v dlhodobom vzťahu a môj priateľ už v ČR pracuje. S otcom môjho dieťaťa nemám dobrý vzťah. Vidí sa so synom približne dve hodiny týždenne. Neboli sme zosobášení a nemáme žiadne podmienky určené súdom, ani výšku výživného. Otcovstvo uznal, keď mal syn 4 až 5 rokov.
Dokáže nám s presťahovaním robiť problémy? Sťahovať sa chceme začiatkom júla, kedy by som mala začať s prípravou? Zaujíma ma, či je presťahovanie zdĺhavý proces a čo všetko budem potrebovať.
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ vám otec dieťaťa nedá písomný súhlas na vysťahovanie do zahraničia, možnosťou je len obrátiť sa na súd, aby nahradil súhlas otca dieťaťa s vysťahovaním.

Začať treba čo najskôr, a to predovšetkým na súčasnú situáciu COVID. Podstatné v prípade súdneho konania je to, či v novom mieste budete mať prácu, zabezpečené bývanie, ako bude zabezpečená starostlivosť o maloletého a podobne.

To, že s otcom dieťaťa nemáte upravené či už dohodou alebo súdnym rozhodnutím výživné, prípadne upravený styk maloletého s otcom dieťaťa, nie je v tomto prípade podstatné.

Odporúčame písomne vyzvať otca dieťaťa na udelenie súhlasu na vysťahovanie a ak vám súhlas nedá, podať žalobu na súd. Pre rýchlejšie vybavenie veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Môže sa bývalá manželka odsťahovať s dcérou do zahraničia, keď jej bola súdom zverená do starostlivosti a jej partner s tým nesúhlasí?

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 24.06.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :

"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Ak bola bývalej manželke zverená maloletá do osobnej starostlivosti,  neznamená to, že sa môže s maloletou natrvalo vysťahovať do zahraničia, potrebuje na to súhlas otca dieťaťa. Ak sa nedohodnete, bývalá manželka bude musieť požiadať súd o nahradenie súhlasu otca dieťaťa s vysťahovaním.

Ak by sa vysťahovala s maloletou bez súhlasu otca dieťaťa bude môcť požiadať o vydanie rozhodnutia o návrat maloletého do SR.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou priateľkou máme sedemročnú dcéru. Ja som Slovák a ona je Češka. Chce sa s dcérou presťahovať do Rakúska k priateľovi. Mám s dcérou veľmi blízky vzťah. Počas týždňa ju navštevujem v Česku a na víkendy si ju beriem na Slovensko. Toto máme aj súdne podložené. Nesúhlasím s ich presťahovaním. Aké práva mám, prosím Vás? Ďakujem.

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

podľa Zákona o rodine majú rodičovské práva a povinnosti obaja rodičia. Rodič má podľa § 24 ods.5 Zákona o rodine okrem iného aj právo na informácie o dieťati a s tým súvisí povinnosť rodiča, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, tieto informácie, vrátane informácii o aktuálnom bydlisku dieťaťa poskytnúť. 

Ak sa mama s dcérou chce vysťahovať do zahraničia, potrebuje na to váš súhlas. Nezáleží na tom, či je výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu upravený vzájomnou dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Ak tento súhlas odmietnete udeliť, môže ona podľa Zákona o rodine požiadať miestne príslušný súd, príslušný podľa bydliska dcéry, aby rozhodol o tomto vysťahovaní.

Ak odíde bez vášho súhlasu, máte právo žiadať návrat dieťaťa (v 1 ročnej prekluzívnej lehote).


Trápi vás "Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Už štvrtýkrát sa súdim o svoje dieťa, ktoré nemôže vycestovať do zahraničia. Súd mi stále zamietna moje žiadosti kvôli obmedzovaniu práv otca môjho dieťaťa. Napriek tomu, že mám zabezpečené všetky podmienky pre dieťa v Českej republike, som nútená žiť na Slovensku v podnájme, ktorý mi musia platiť rodičia, kvôli môjmu bývalému partnerovi. Nemôžem sa tu zamestnať, keďže mi to nedovolí. Myslím si, že je súd proti mne zaujatý a neviem, kam sa mám s touto situáciou obrátiť. Mám nového partnera, s ktorým očakávam druhé dieťa. Keďže môj partner žije v Českej republike, chcela by som sa samozrejme presťahovať za ním aj so svojím synom. Ale to sa mi nepodarilo, pretože neviem, ako postupovať ďalej. Bola som ochotná nechať svojho syna na Slovensku s ex-partnerom. Syn už je dosť starý a má veľmi dobrý vzťah s otcom. O sebe však nemôžem povedať to isté, keďže ma psychicky a duševne vydiera. Môj ex-partner nechce syna u seba, ani ho nechce pustiť so mnou. Neviem, aké riešenie by som mala hľadať.

Odpoveď: Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia

(odpoveď odoslaná: 15.07.2018)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že súd Vám návrh na udelenie súhlasu na vysťahovanie maloletého do zahraničia zamietol už zrejme niekoľkokrát. V otázke nepíšete, či v súčasnosti žijete spolu s otcom dieťaťa, resp. nie je to zrejmé.

V súdnom konaní je potrebné preukázať splnenie podmienok pre život dieťaťa v zahraničí /bývanie, škola, zdrav. starostlivosť, Vaše zamestnanie, zabezpečenie všetkých potrieb maloletého/. Nepíšete vek dieťaťa, nakoľko aj jeho stanovisko je dôležité s ktorým rodičom chce zotrvať, aký je vzťah maloletého so súčasným Vašim priateľom, s ktorým očakávate dieťa. 

Pripomíname, že podľa Dohovoru o právach dieťaťa, dieťa, ktoré je schopné formulovať vlastné názory, má právo dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú; má právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka. Teda názor dieťaťa je dôležitý. 

Vec, ktorá môže mať vplyv na rozhodnutie súdu, je že by ste uzatvorili manželstvo s priateľom, s ktorým očakávate dieťa. 

Možným nápadom resp. čo by vo veci pomohlo, je navrhnúť otcovi dieťaťa zverenie do striedavej starostlivosti , a tu by zrejme k dohode nedošlo.  

Vo veci  odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý posúdi doterajšie Vaše návrhy a súdne rozhodnutia.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Presťahovanie sa s dieťaťom do zahraničia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.