Máte
otázku?

Exekúcia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Exekúcia

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, či je možné, že ak mi exekútor zriadil na účte viinkulačný podúčet v hodnote 388 eur zo zdravotnej poisťovne, koľko mi musí vrátiť? Vyplatil mi 79 eur, ja som uhradila 106 eur priamo zdravotnej poisťovni a na účet mi vrátil 106 eur. Je možné, že si ponechal zhruba 200 eur? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia

Dobrý deň. 

V prípade, že Vám bol zriadený vinkulačný podúčet v takejto hodnote, tak exekútor Vám z účtu má právo odobrať túto výšku peňazí a to na základe exekučného príkazu. Táto výška okrem Vašej pohľadávky zahrňuje aj úroky z omeškania a zároveň aj odmenu exekútora, ktorá sa vypočítava v zmysle zákona. Preto mal exekútor právo nechať si takúto výšku odmeny, pretože exekútor Vám nemôže zablokovať väčšiu sumu ako je uvedená v exekučnom príkaze. Všetky dokumenty vyhotovené exekútorom Vám exekútor musel poslať a aj výška jeho odmeny je v nich uvedená. Ak odmena exekútora uvedená v exekučnom titule nezodpovedala zrazenej sume, tak je potrebné sa so žiadosťou obrátiť na exekútora a žiadať od neho vyjadrenie. 

Trápi vás "Exekúcia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Rodinný dom sme získali s terajším manželom ešte pred svadbou. Momentálne sa mu nahromadil dlh. Je možné, že sa dotkne nášho domu? Snažíme sa dlh riešiť.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva resp. predpokladáme, že dom je v podielovom spoluvlastníctve v pomere 1/2 k celku, ktorý bol nadobudnutý pred uzatvorením manželstva. Z uvedeného dôvodu dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Súčasne predpokladáme, že vo veci manžel nemá žiadnu exekúciu, resp. len dlhy, vo veci ktorých exekúcia je možná.

Uvádzame, že v prípade, že by došlo k exekučnému konaniu, predmetný dom môže byť predmetom exekúcie, ale len v rozsahu podielu vášho manžela. V uvedenom prípade platí ust. § 166 exekučného poriadku :

"Predaj spoluvlastníckeho podielu (1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov. (2( Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. (3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."   V otázke uvádzate, že manželovi sa dlh nabalil a že tento dlh sa snažíte riešiť. Nevieme o aký dlh a hlavne voči komu, výšku dlhu a ani to, kedy dlh vznikol a koľko ste na úhradu dlhu vrátane úrokov uhradili. Odporúčame opatrnosť pri podpisovaní listín, hlavne v tom smere, aby ste neuznali premlčaný dlh, a neplatili nezákonné úroky, hlavne ak by išlo o nebankové spoločnosti prípadne vymáhačské spoločnosti. Vo veci dlhu preto odporúčam radšej kontaktovať advokáta prípade Centrum právnej pomoci vo vašom okrese. V prípade záujmu môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2007-9 mi DU vyrátal nedoplatok, ktorý vznikol neporiadkom v mojom účtovníctve ako SZČO, vyšplhal sa do výšky cca 154 tis e, túto výšky dlhu som si skontroloval na zázname dlžníkov ešte v rokoch 2010 až 2013. Posledné papiere od DÚ som obdržal ešte, keď som žil na Slovensku do roku 2011, odtvedy som nebol v kontakte s DU, lebo sme sa spolu s manželkou a deťmi odsťahovali do zahraničia kde žijeme doteraz. Byt, ktorý sme spolu s manželkou vlastnili zobral exekútor kvôli inému prípadu, stali sme sa v tom čase roky 2004-6 obeťami bytovej mafie.

Od presťahovania do zahraničia ubehlo 12 rokov a predvčerom mojej manželke zablokovali účet v banke v SR, ktorý si ponechala, aby sme mohli cez tento účet naďalej splácať pretrvávajúci komerčný úver. Na účte sa objavila suma -72154, keď som kontaktoval banku bolo nám povedané, že to zablokoval exekútor na príkaz DÚ. Moja otázka je, má právo exekútor siahnuť na čokoľvek čo vlastní moja manželka, ktorá nemala s mojou živnosťou nič spoločné? Moja manželka má ten spomínaný účet vedený na SK , ale dá sa ovládať na diaľku zo zahraničia plus je v dedičstve zapísaná ako dedička 50% z bytu po jej ešte zatiaľ stále žijúcej mame. S tým súvisí moja druhá otázka, či po úmrtí jej mamy dôjde k zablokovaniu dedičského konania exekútorom, ktorý jej zablokoval predvčerom jej bankový účet? Ďakujem za skorú fundovanu odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 15.06.2023)

Dobrý deň, otázku sme si preštudovali a uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste boli samostatne zárobkovo činnou osobou /SZČO/ a predpokladáme z textu otázky, že ste na základe uvedenej skutočnosti nepodali návrh na súd o zrušenie BSM z dôvodu vykonávania živnostenského oprávnenia ako SZČO. Tonto návrh mohla podať Vaša manželka a následne by ste vyporiadali BSM zrušené súdom. Ak ste tak neurobili, Vy ako SZČO ručíte celým spojím majetkom, ktorý ste spoločne nadobudli počas trvania manželstva a teda je oprávnením DÚ zablokovať predmetný účet. Nepoznáme bližšie okolnosti prípadu, ale odporúčal by som vyhľadať pomoc ohľadom dlhu, či neuplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 85 a nasl. zákona o správe daní a poplatkov /daňová exekúcia/. Pokiaľ ide otázku, či DÚ môže zablokovať predmetný účet a finančné prostriedky na ňom, tu platí, že manželka by musela vedieť preukázať, že predmetné finančné prostriedky na účte nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /§ 88 ods. 9 zákona o správe daní a poplatkov/.

2./ Na ďalšiu Vašu otázku pokiaľ ide o prípadné budúce dedenie Vašej manželky, ktorá by mohla zdediť podiel na byte v 1/2, tu uvádzame, že tento podiel na byte nemôže byť predmetom exekúcie pokiaľ ide o Vaše dlhy a to z jednoduchého dôvodu, že podiel na byte nebude spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pôjde o výlučný majetok manželky.

 


Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či mi hrozí exekúcia. Mám účet v banke, na ktorý mi chodí výplata, ale rovnako na tento účet prichádza aj výplata môjho partnera. Mohol by exekútor tento účet zablokovať, aj keď nemá nárok na partnerove peniaze? Účet je na moje meno. Ako sa môj partner môže brániť proti tomu, aby exekútor siahol na jeho peniaze? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Katarína

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 22.02.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade je riešenie jednoduché : priateľ simusí zriadiť samostatný účet v banke na jeho meno a účet pznámiť zamesnávateľovi, aby mu tam posiela výplatu mzdy v zmysle ust. Zákonníka práce.

Ak Vám hrozí exekúcia, exkútor môže zablokovať fin. prostriedky na účte, exkútor neskúma koho fin. prostriedky boli na Váš účet posielané. Ak by si priateľ svoj vlastý účet nezriadil, potom v prípade zablokovania účtu exekútorom riešením by bolo len podanie žaloby o vylúčenie veci z exekúcie v zmysle exek. poriadku, čo ho bude stať ako čas, tak aj finančné náklady.

Záverom uvádzame, že nie je zákonný dôvod, aby si Váš priateľ nechal posielať mzdu na Váš bankový účet.


Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 22.02.2022)

Dobrý deň,


Trápi vás "Exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: V našej rodine nastala nasledujúca situácia. Švagor má exekúciu. Keďže nevlastní auto (je na splátky) ani nehnuteľnosť, nemajú mu čo zobrať. Jeho manželka vlastní auto, ale to nemá takú hodnotu ako exekúcia. Bývajú u rodičov, preto sa chcem opýtať, či by mohol byť nejako ohrozený dom, v ktorom bývajú. Ďakujem. Klaudia

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 13.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť, v ktorej povinný býva, nie je v jeho vlastníctve, je vo výlučnom vlastníctve jeho rodičov. Z uvedeného dôvodu nehnuteľnosť nemôže byť predmetom exekúcie v konaní proti povinnému - Vášmu švagrovi.


Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, súd poslal rozsudok o zvýšení výživného môjmu právnemu zástupcovi dňa 24. februára 2021. Ten ma o tom neinformoval a ja som naďalej platil pôvodnú sumu výživného pravidelne každý mesiac. Dňa 5. októbra 2021 mi bolo doručené oznámenie o exekúcii ohľadne výživného a poplatkov exekútora. Uvedeným nedostatkom informácií ma právny zástupca uviedol do finančných problémov. Keď som mu telefonoval a povedal mu, že mám exekúciu kvôli výške výživného a opýtal som sa, prečo ma neinformoval o rozsudku zo súdu, jeho odpoveď bola, že mi to poslal na nejakú starú adresu. Avšak, ja nemám žiadnu inú starú adresu a na písomnú komunikáciu som vždy používal iba jednu a tú istú. Som si istý, že mi to v skutočnosti neposlal a zabudol na to. Ako mám postupovať, keď spravil chybu právny zástupca a ja mám kvôli tomu exekúciu? Ďakujem za odpoveď a pomoc. S pozdravom, Peter.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 03.11.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v exek. konaní exekútor nebude brať do úvahy okolnosť, že zo strany advokáta, ktorý Vás zastupoval, ste neboli informovaný o vynesení rozsudku a o jeho znení. Vymáhanú pohľadávku v exek. konaní budete musieť uhradiť.

Pokiaľ ide o advokáta, v tejto veci odporúčame, aby ste ho kontaktovali písomne s tým, aby Vám predložil doklady v zmysle splnomocnenia, oznámili mu čo svojou nečinnosťou spôsobil a oznámili ste mu, že predmetné náklady budete musieť od neho vymáhať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Pred pár rokmi som si zobral tri pôžičky od banky. Tieto pohľadávky prevzala vymáhacia firma a teraz chcú na mňa zaviesť exekúciu. Stále ma volajú, ale nezdvíham im. Môj majetok pozostáva zo starého auta a mobilu. Žijem u mamy. Chcem vyhlásiť osobný bankrot, ale musím čakať až jeden rok od zahájenia exekúcie. Ako mám postupovať? Môžem prepísať auto na niekoho iného, aby mi ho nezobrali? Môžu vstúpiť do bytu mojej mamy, aj keď s tým nemá nič spoločné? Nemám ani ručiteľa; išlo o bezúčelovú pôžičku. Nie som schopný splácať, som dlhodobo pracovne neschopný. Čo mi všetko môžu zobrať? Ďakujem. Tomáš.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 15.09.2021)

Dobrý deň, vo veci Vami položenej otázky uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ste si pred niekoľkými rokmi zobrali z banky pôžičky /neuvádzate dátumu/, ktoré ste zrejme neplatili a banka svoju pohľadávku postúpila na vymáhačskú spoločnosť.

Vzhľadom na chýbajúce bližšie údaje uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba 3 roky, ktorá plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Toto ustanovenie je pre Vás podstatné a znamená, že ak ste v omeškaní s platením splatnej splátky viac ako 3 roky a banka resp. vymáhačská spoločnosť nepostúpili vymáhanie svojej splatnej pohľadávky na súd, potom je nárok veriteľa /banka, vymáhačská spoločnosť/ v celom rozsahu premlčaný a súd návrh zamietne v celom rozsahu aj s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka.

Vymáhačskej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste  mohli uznať premlčaný dlh. Vymáhačská spoločnosť pokiaľ vo veci nebol vydaný exek. titul /platobný rozkaz, rozsudok/, ktorým by ste boli zaviazaný k úhrade dlžnej sumy, nemôže vec postúpiť súdnemu exekútorovi. Zo strany vymáhačskej spoločnosti ide len o zastrašovanie a hrubý nátlak.

Odporúčame Vaše doklady nechať skontrolovať advokátovi a zistiť na príslušnom súde /okresný súd miesta trvalého pobytu/, či voči Vám bola podaná nejaká žaloba. Zoznam súdov nájdete na stránke MS SR.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Do bytu Vašej matky vymáhačská spoločnosť vstúpiť nemôže, rovnako veci patriace Vašej matke nemôžu byť predmetom exekúcie.


Trápi vás "Exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam u rodičov a mám exekúciu približne 11 rokov. Teraz mi hrozia, že môžu prísť k nám a odniesť si veci z domu. Môžu? Dom patrí rodičom.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 16.04.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ bývate u rodičov, je predpoklad, že tam máte aj trvalý pobyt. Ak by ste na adrese rodičov nemali zriadený trvalý pobyt, exekučný poriadok v ust. § 119 predpokladá, že na uvedenej adresu sa bude nachádzať aj váš majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie.

Podľa ustanovení exek. poriadku platí :

"§ 119
(1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená"
" § 120
(1) Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené, spísali veci, ktoré by sa mohli predať, a to v takom rozsahu, aby výťažok predaja spísaných vecí postačil na uspokojenie pohľadávky a jej príslušenstva spolu s trovami exekúcie. Spíšu sa predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť a ktoré sa najľahšie predajú; veci podliehajúce rýchlej skaze sa spíšu, len ak nie je tu dostatok iných vecí a ak možno zabezpečiť ich rýchly predaj. Povinný umožní exekútorovi prístup na všetky miesta, kde má svoje hnuteľné veci umiestnené. Exekútor k vykonávaniu súpisu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce."
 
Ak by mali byť spísané hnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve rodičov, potom platí, že rodičia, keďže so spísaním vecí v ich vlastníctve súhlasiť nebudú, budú musieť podať žaloba na súd o vylúčenie vecí z exekúcie a preukázať, že spísané veci sú ich vlastníctvom /§ 44 exek. poriadku/.
Nevieme, aký veľký dlh máte v exekučnom konaní, ale je treba požiadať súdneho exekútora o splátkový kalendár, prípadne sa obrátiť na oprávneného a dohodnúť sa na splátkach.

Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, mám nasledovnú prosbu. Môj brat náhle zomrel koncom roka. Mal exekúciu na nehnuteľný majetok. Bol rozvedený a po ňom zostali dve dospelé dcéry a jeden trojročný nemanželský syn, ktorí s ním nebývali v jednej domácnosti. Moja otázka znie: Čo sa stane s exekúciou? Môže zaniknúť alebo je potrebné ju splatiť? Za odpoveď srdečne ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
zrejme dedičské konanie nebolo.

Otázkou je rozsah majetku - aktív v dedičskom konaní.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a až následne za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Bez rozhodnutia v dedičskom konaní neuhradzujte žiadne dlhy, rovnako ani exekútor bez toho, aby dedičské konanie bolo právoplatne ukončené, nemôže od potencionálnych dedičov nič vymáhať. V dedič. konaní oznámte, že poručiteľ mal dlhy a prípadne oznámte, u ktorého exekútora je vec vedená.

Ktorý notár bude dedičstvo prejednávať zistite podľa rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa v čase smrti a podľa dátumu úmrtia  poručiteľa. Zoznam súdov a rozvrh práce prísl. súdu nájdete na stránke justice.sk

 

 


Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu týkajúcu sa toho, čo mám robiť a čo ma teraz čaká. Exekútorka po mne pýtala približne 800 eur, no keďže môj manžel je momentálne bez práce a naše výdavky mi nedovoľujú zaplatiť celú sumu naraz, poslala som jej žiadosť o splátkový kalendár. Ona mi však odpovedala tým, že banka, ktorú zastupuje, nesúhlasí s navrhovanými splátkami. Teraz neviem, čo mám robiť. Neviem, či mám navrhnúť vyššie splátky, alebo čo mám robiť inak. Predali sme auto, zrušili poistky, predali čo sa dalo, takže už nemám kde zohnať toľko peňazí naraz. Už teraz mi iná banka strháva z výplaty všetko nad životné minimum. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 20.01.2021)

Dobrý deň,
k postupu exekútorky uvádzame, že platí ust. § 61g/  exek. poriadku :

"Žiadosť povinného o splátky
(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

Na základe vyššie uvedeného zák. ustanovenia odporúčame exekútorke napísať žiadosť o splátky, keďže dlh zrejme nepredstavuje viac ako 2000 € a súčasne uhradiť splátku 50 €. Dlh musí byť uhradený v najviac 10 splátkach. Priepis listu resp. žiadosti pošlite aj oprávnenému v exek. konaní a vysvetlite mu situáciu v akej sa nachádzate a súčasne ho priamo požiadať o povolenie splátok.


Trápi vás "Exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia (Občianske právo)

Dobrý deň, mám dlh na zdravotnom poistení, ktorý je pomerne vysoký. V podstate nemám žiadny hodnotný majetok. Chcel by som sa opýtať, či je pre mňa riešením osobný bankrot. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Tomáš.

Odpoveď: Exekúcia

(odpoveď odoslaná: 12.12.2020)

Dobrý deň,
vo veci odporúčame kontaktovať priamo Centrum právnej pomoci vo Vašom najbližšom okolí, ktoré posúdi, ktorá z možností daných zákonom je pre Vás najlepšia.

V zmysle ust. § 166k/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii dlžník musí byť povinne zastúpený uvedeným Centrom pri podaní návrhu na súd :

"Povinné zastúpenie dlžníka
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci25a) alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného predpisu."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.