'

Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 1. 3. 2017

Otázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Zdravím, chcem sa opýtať. Mám rozsudok, že mám zaplatiť nejaké peniaze určitým ľuďom. Som ženatý a nemám vysporiadané BSM so ženou. Môže exekútor siahnuť manželke na výplatu.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Dobrý deň, vymáhanie pohľadávok z BSM formou exekúcie je možné iba v prípade, ak exekúcia prebieha na vymoženie pohľadávky, ktorá Vám vznikla počas manželstva. Ak totiž Váš dlh vznikol pred uzavretím manželstva, tak sa veriteľ tohto dlhu nemôže uspokojiť z majetku patriaceho do BSM. Tzn. že odpoveď na Vašu otázku, či sa exekúcia dotkne aj majetku patriaceho do BSM závisí na tom, kvôli akému dlhu prebieha u súdneho exekútora exekučné konanie. Zároveň si Vám dovoľujem uviesť, že nárok na vyplatenie mzdy nepatrí do BSM. Do BSM patrí až príjem, ktorý má Vaša manželka vyplatený ako mzdu. Tzn. že aj keby exekúcia bola vedená za dlh, ktorý Vám vznikol počas trvania manželstva, Vašej manželke by nemohli zo mzdy zrážať určitú čiastku, ale jej účet by podliehal exekúcii.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom BSM. S exmanželom sme si počas trvania manželstva vzali úver na auto počas manželstva sa úver riadne splácal ale po rozvode ho prestal platiť. Dala som žiadosť o BSM kde nám súd rozhodol takto :auto a úver prechádza výlučne na exmanžela, keďže to prebrala vymahacska spoločnosť BSM som im poslala a povedali, že oni budú rešpektovať rozhodnutie súdu. No nedávno mi prišiel list, že sa to podáva na súd a bude sa to zjavne riešiť exekúciou. Moja otázka znie budú exekuovat aj mňa? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2019)


Dobrý deň,

z otázky nevyplýva, kedy došlo k vyporiadaniu BSM cestou súdu, teda keby nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudok súdu a kedy bola uhradená posledná splátka úveru na auto.
Samotné vyporiadanie BSM cestou súdu aj pokiaľ ide o otázku toho, že na bývalého manžela prešla povinnosť platiť úver, toto rozhodnutie súdu nemá pre veriteľa právne účinky. Veriteľ - banka nebol účastníkom súdneho konania a  súdne rozhodnutie nie je pre veriteľa záväzné. 

Podľa ust. § 531 Obč. zákonníka platí : 
"(1) Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal."

T.j. : K tomu, aby dlh prevzal bývalý manžel potrebujete súhlas veriteľa - banky.
Dôležité vo Vami uvedenom prípade je kedy bola uhradená posledná splátka úveru a či nedošlo k jeho premlčaniu. Z otázky usudzujeme, že  veriteľ  - zrejme banka - postúpil dlh nebankovej spoločnosti. To však neznamená, že prestala plynúť premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. Obč. zákonníka je tri roky.
Odporúčame kontaktovať priamo banku ako veriteľa a dohodnúť sa na zmene úverovej zmluvy podľa rozsudku súdu.
Vzhľadom na okolnosť, že v otázke neuvádzate konkrétne dátumy - právoplatnosť rozsudku o vyporiadaní BSM, ako ani dátum úhrady poslednej splátky úveru, je možné že došlo už k premlčaniu pohľadávky veriteľa, preto odporúčame krátku konzultáciu u advokáta a to z dôvodu, aby ste neuznali premlčaný dlh.

Odporúčame súčasne nebankovej spoločnosti ani banke nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, splátkový kalendár prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, ďakujem za odpoveď, ale mám ešte jednu otázku. Máme s manželkou dom na hypotéku. Viem, že exekútor môže požiadať banku o súhlas na vymoženie pohľadávky. No počul som, že by exekútor mal nechať neaku čiastku na bývanie vraj je to okolo 10 000e. Máme dve neplnoleté deti. Môže nám zobrať dom, keď si platíme poctivo hypotéku a máme dve nezaopatrené deti? Ďakujem.

Odpoveď: Čo môže exekútor pri vymáhaní dlhu z BSM

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň,

inštitút nepostihnuteľnej hodnoty obydlia sa uplatňuje len pri osobnom bankrote, nie v exekučnom konaní. V exekučnom práve uvedený inštitút nie je.

Súdny exeketúr volí jednotlivé spôsoby vykonania exekúcie na peňažné plnenie tak, aby bola jednak uspokojená pohľadávka veriteľa - avšak súčasne ak existuje v danom prípade viacero spôsobov vykonania exekúcie, volí tie, ktoré majú nižší negatívny vplyv na dlžníka. Ak je napr. možné vykonať exekúciu zrážkami zo mzdy a vymáhanie týmto spôsobom je efektívne, nebude exekútor spravidla voliť exekúciu predajom nehnuteľností. Toto rozhodnutie je ale výlučne na exekútorovi.

Súdny exekútor zo zákona nemôže vykonať exekúciu na vymoženie peňažnej pohľadávky predajom nehnuteľností v ktorej povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a výška pohľadávky bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu exekútorovi na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2.000,- €. V prípade, ak je proti povinnému vedených viac exekučných konaní pre pohľadávky, ktorých výška v súhrne presahuje 2.000,- €, súd môže povoliť exekúciu aj predajom nehnuteľností, v ktorej má povinný prihlásený trvalý alebo prechodný pobyt.

Skutočnosť, či má povinný nezaopatrené deti alebo či riadne platí hypotéku, ktorá je zabezpečená záložným právom na dom, je pri výbere spôsobu vykonania exekúcie pre exekútora právne bezvýznamná - samozrejme nebráni to tomu, aby na tieto skutočnosti v rámci svojej voľnej úvahy pri výbere spôsobu exekúcie prihliadol.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk