POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Trvalé bydlisko a exekúcia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Bratislava

Otázka: Trvalé bydlisko a exekúcia

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom bývania. Mám priateľa, ktorý si chce kúpiť dom na hypotéku s tým, že mi tam zriadi trvalé bydlisko. Práve som o bývanie prišla kvôli realitnej kancelárii. Problém je však v tom, že mám exekúcie. Platím ich, no moja otázka znie: Môže mi dať trvalé bydlisko na dome, ktorý si berie na hypotéku, bez toho, aby mu kvôli mne exekútori robili problémy? Je to pre mňa veľmi podstatné, keďže s priateľom chceme žiť spolu a chcem, aby som aj ja s dcérou už konečne niekde patrila. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň. S pozdravom

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

Dobrý deň,

 

pokiaľ by ste mali zriadené trvalé bydlisko na adrese domu svojho priateľa, môže to spôsobiť iba ten problém, že bývam na túto adresu chodili zásielky od exekútora, prípadne by Vás exekútor osobne mohol na tejto adrese navštíviť. Nemôže sa však stať, že by exekútor siahol na túto nehnuteľnosť (dom) a predal ho, nakoľko dom nie je vo Vašom vlastníctve. Vášmu priateľovi nehrozia žiadne podstatné problémy.

 

Exekútor sa môže domnievať, že v tomto dome máte hnuteľné veci, ktoré patria Vám a môže si vyžiadať vstup do nehnuteľnosti.

Trápi vás "Trvalé bydlisko a exekúcia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či môže do bytu vojsť exekútor. Ďakujem.

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 27.09.2023)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 180 ods. 2 exekučného poriadku :

"Na účel uspokojenia práv na nepeňažné plnenie podľa tejto hlavy je exekútor oprávnený vynútiť si vstup na nehnuteľnosti. Rovnaké oprávnenie má osoba poverená exekútorom alebo osoba, ktorá sa na úkone zúčastňuje."

Pre spísanie vecí exekútorom platí ust. § 120 exekučného poriadku :

"Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené, spísali veci, ktoré by sa mohli predať, a to v takom rozsahu, aby výťažok predaja spísaných vecí postačil na uspokojenie pohľadávky a jej príslušenstva spolu s trovami exekúcie. Spíšu sa predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť a ktoré sa najľahšie predajú; veci podliehajúce rýchlej skaze sa spíšu, len ak nie je tu dostatok iných vecí a ak možno zabezpečiť ich rýchly predaj. Povinný umožní exekútorovi prístup na všetky miesta, kde má svoje hnuteľné veci umiestnené. Exekútor k vykonávaniu súpisu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce."

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o postupe. Myslím si, že môj manžel má niekde nejaké dlhy. Žijeme v rodinnom dome. Dom je môj. Hypotéka je zapisaná na mňa. Dom som kúpila ešte pred manželstvom. Manžel má tu trvalý pobyt. Aký je postup, ak by sa naozaj zistili nejaké dlhy a on by ich neplatil? Je možné, že by sa mi mohlo stať, že mi siahnu na dom? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 05.04.2023)

Dobrý deň, dom, ktorý je vo Vašom výlučnom vlastníctve a teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manžel nie je ani podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, nemôže byť predmetom exekúcie z dôvodu dlhov manžela.

Prihlásenie na trvalý pobyt v tomto smere nie je podstatné, keďže prihlásenie na trvalý pobyt má v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR len evidenčný charakter.


Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Aké práva má vlastník bytu v obytnom dome, keď je jeho byt v exekúcii?

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 17.03.2023)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že na byt je zriadené exekučné záložné právo v zmysle exekučného poriadku. Ak je to tak, potom máte riadne práva a povinnosti v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ostatní vlastníci bytov prpadne správca bytového domu nie ej oprávnený Vás z výkonu Vašich práv vylúčiť.

Samotné zriadenie exekučného záložného práva Vám neobmedzuje v právach a povinnostiach, ktoré Vám vyplývajú z vlastníctva bytu.


Trápi vás "Trvalé bydlisko a exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či hrozí vlastníkovi nehnuteľnosti nejaké riziko, ak osoba prihlásená na trvalý pobyt nie je vlastníkom dané nehnuteľnosti. Konkrétne, či môže dôjsť k zhabaniu majetku alebo nehnuteľnosti v prípade, že takáto osoba má exekúciu alebo pôžičku od banky či nebankovej inštitúcie. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 11.01.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste ako vlastník nehnuteľnosti /byt, dom/ dali túto nehnuteľnosť do nájmu nájomcovi, ktorý má exekúcie a na adrese nájmu je aj prihlásený na trvalý pobyt.
Uvádzame, že v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti. AK by došlo k exekúciu v neprospech nájomcu, exekútor nie je oprávnený siahnúť na nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je iná osoba. Z otázky súčasne predpokladáme resp. usudzujeme, že nehnuteľnosť ste dali do nájmu zariadenú /nábytok, spotrebiče/, a že o odovzdaní bytu/domu do nájmu ste spísali zápis aj o stave nehnuteľnosti a jej zariadení, z ktorého je následne zrejmé, že vlastníkom uvedených vecí ste Vy ako vlastník nehnuteľnosti a prenajímateľ. Takže v tomto smere sa nemusíte obávať, lebo máte preukázané, že ste vlastníkom týchto vecí, ktoré ste ste dali do nájmu ako zariadenú nehnuteľnosť a exekútor na tieto veci siahnuť nemôže.

Ak takýto zápis o stave odovzdania nehnuteľnosti nemáte, môžete ho spísať aj dodatočne a to s tým, že ho musí podpísať aj nájomca nehnuteľnosti.


Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Momentálne mám exekúciu a prišla mi ďalšia. Môj právnik ma smeroval k osobnému bankrotu, ktorý doteraz nedokončil a zdá sa, že ho ani nedokončí. Neustále ma zavádza a požaduje po mne peniaze. S manželkou máme spoločný bytový majetok a ona má vlastnú hypotéku na byt. Moja prvá otázka znie: Mali by sme zmeniť trvalý pobyt, aby som neohrozil svoju domácnosť a rodinu? Ak áno, ako priamo ich ohrozuje moja situácia? Moja druhá otázka sa týka pohľadávok: Môj čistý plat je 1 200 €, som ženatý a máme dve deti. Manželka je momentálne na materskej dovolenke. Chcem splácať svoje záväzky, ale bojím sa prípadne vysokiej čiastky pohľadávky. Mohli by ste mi, prosím, poradiť ako by som mohol postupovať v tejto situácii? Vopred ďakujem za odpoveď. Som zúfalý kvôli tomuto právnikovi.

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 06.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovné :

1./ Pokiaľ ide o právnika prípadne advokáta odporúčam odvolať splnomocnenie v celom rozsahu v písomnej forme doporučeným listom. V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí, že dlžník pri podaní návrhu v zmysle citovaného zákona musí byť povinne zo zákona zastúpený Centrom právnej pomoci. Preto v tomto smere odporúčam kontaktovať kanceláriu Centra právnej pomoci vo Vašom okrese /adresy kancelárií nájdete na internete/. Uvádzame súčasne, že otázka zmeny trvalého bydliska nie je v tomto prípade podstatná.

2./ Nevieme v akom stave je vymáhanie dlhov veriteľmi voči Vašej osobe. Túto otázku budete riešiť rovnako v Centre právnej pomoci. Odporúčam nateraz veriteľom nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplýval prísľub veriteľa, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vami Vám zostatok odpustia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som rozvedená a s bývalým manželom sme mali úver, ktorý sa neplatí, a preto ma čaká exekúcia. Teraz bývam s priateľom, ktorý si kúpil byt a je jeho vlastníkom. Môže exekútor zobrať nejaké veci z bytu, keď byt nie je môj? Ďakujem.

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň,
súdny exekútor môže zablokovať iba majetok vo Vašom vlastníctve. Na majetok inej osoby nemôže siahnuť, a to ani v prípade, že sa jedná o Vášho partnera.


Trápi vás "Trvalé bydlisko a exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. S manželom bývame v prenajatom byte, kde máme len prechodný pobyt. Ja mám trvalý pobyt u svojich rodičov a on momentálne nikde. Má spotrebný úver z minulosti, ktorý však nestíhame platiť, preto sme požiadali o odklad. Rodičia ho nechcú prihlásiť k nám na trvalý pobyt, lebo sa obávajú, že ak by došlo k exekúcii, siahne sa na ich byt, ktorý vlastnia. Chcem sa opýtať, či by sa tak mohlo stať. Či exekútor môže siahnuť na majetok len preto, že tam má človek trvalý pobyt, aj keď nie je jeho vlastníkom. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. Eva

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že vy máte trvalý pobyt hlásený v inej nehnuteľnosti o rodičov, váš manžel tam nemá trvalý pobyt.

Z ustanovení zákona o hlásení pobytu občanov SR vyplýva, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Teda ak manžel by mal hlásený trvalý pobyt na adrese rodičov, byt rodičov nemôže byť predmetom exekúcie, lebo váš manžel nemá vlastnícke právo k bytu.

V otázke uvádzate, že bývate v prenajatom byte a manžel má spotrebný úver z minulosti, ktorý zrejme vznikol pred uzatvorením manželstva. Nepíšete podrobnosti o spotrebnom úvere, teda napr.  výška úveru, kedy bol braný, koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na istinu, poplatky a úroky. Usudzujeme, že ide o pôžičku z nebankovej spoločnosti.

Napriek uvedeným chýbajúcim údajom odporúčame zmluvu o spotrebiteľskom úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /treba poslať len kópiu zmluvy/ a následne budete vedieť ako pokračovať. Ak bol poskytnutý spotreb. úver z nebankovej spoločnosti, je skôr pravdepodobné, že zmluva bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky v rozpore s ust. Obč. zákonníka a teda je neplatná.

Prípadne napíšete podrobnosti o spotreb. úvere, aby sme vám mohli pomôcť.

 

 


Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, zaujíma ma, či moja mama má exekúcie v prípade svojho 75-ročného veku, a či sú tieto exekúcie sťahované cez sociálnu poisťovňu z dôchodku. Chcem vedieť o výhodách, ktoré z toho plynú, hlavne čo sa týka dopravy v našej dedine a podobných vecí pre dôchodcov. Nechcem byť znovu prekvapený exekútorom. Existuje nejaký dokument, ktorým sa môžem chrániť pred exekúciami z jej strany, ak ju prihlásim? Alebo by to mohlo byť problémom pre mňa a moju rodinu?

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí :

" (1) Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
(2) Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným a orientačným číslom2) a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu,4b) ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.
(3) Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá k nehnuteľnosti vlastnícke práv. Exekútor teda nebude môcť siahnúť na predmetný byt, kde by Vaša mama mala hlásený trvalý pobyt.

Exekútor rovnako nemôže siahnúť na Váš majetok, vykonávať zrážky z Vašej mzdy, rovnako zo mzdy manžela, prípadne detí.

Pokiaľ by aj mamu navštívil exekútor u Vás doma (menej pravdepodobné vzhľadom na vek a vykonávanie zrážok zo star. dôchodku) a spísal by teoreticky Váš hnuteľný majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie, museli by ste preukázať, že je to Vaše vlastníctvo, že ste to kúpili prípadne mať fotodokumentáciu bytu pred nasťahovaním Vašej matky k Vám. Možnosťou následne napriek prípadného spísaniu zo strany exekútora, by bolo podania žaloby na súd /vylučovacia žaloba/.

Prihlásenie na prechodný pobyt nie je podstatné, keďže toto prihlásenie na prechodný pobyt zrejme neprinesie Výhody pre Vašu mamu a napriek prechodnému pobytu ju môže exekútor navštíviť vo Vašom byte /menšej pravdepodobnosti návštevy píšeme vyššie/.


Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj brat má dlhy a hrozí mu exekútor. Momentálne býva v zahraničí, no trvalý pobyt má u našich rodičov, kde žijeme aj my s rodinou. Môže exekútor zobrať veci aj nám a rodičom? Brat okrem oblečenia a dlhov nič ďalšie nevlastní. Vopred ďakujem. M.

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 05.09.2020)

Dobrý deň,
ak by bol doručnený nejaký list od súdneho exekútora na Vašu adresu, je treba súdneho exekútora informovať, že brat žje v zahraničí. To, že brat má trvalý pobyt na Vašej adrese, exekútor do nehnuteľnosti môže vstúpiť v zmysle ust. § 119 exek. poriadku :

"Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená."

Ak by došlo k spísaniu majetku zo strany exekútora, budete musieť podať vylučovaciu žalobu v zmysle ust. exek. poriadku. Odporúčame pripraviť si doklady o nadobudnutí majetku, ktorý sa v nehnuteľnosti nachádza. Rovnako odporúčame riešiť trvalý pobyt brata a požiadať ho, aby sa odhlásil z trvalého pobytu. Ak k tomu nedôjde z jeho strany, odporúčame kontaktovať obec a zrušiť mu trvalý pobyt podľa ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR.

 

 

 

 


Trápi vás "Trvalé bydlisko a exekúcia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalé bydlisko a exekúcia (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, zmenil som trvalý pobyt. Kuriér adresoval poštu na starú adresu a na súde prebiehalo, už je ukončené, aj odvolacie konanie o zastavení exekučného konania. Je zmena trvalého pobytu dôvodom na zastavenie exekúcie podľa zákona? Pýtam sa preto, pretože upovedomenia a ďalšie dokumenty od exekútora alebo súdu sú napísané na starú adresu. Zmena trvalého pobytu nastala z pracovných dôvodov, bez iných dôvodov. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Trvalé bydlisko a exekúcia

(odpoveď odoslaná: 19.05.2020)

Dobrý deň,
zmena trvalého pobytu nie je zákonným dôvodom na zastavenie exekúcie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trvalé bydlisko a exekúcia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.