Dedičstvo po nebohom otcovi


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičstvo po nebohom otcovi

Dobrý deň, môj otec zomrel. Z prvého manželstva sme dve deti. Po rozvode s mojou mamou, v BSM získal chatu, garáž, auto. 30 rokov sme neboli v kontakte, pretože si to jeho druhá manželka nepriala. Asi pred dvoma troma rokmi sa dozvedel, že je vážne chorý a umiera, tak dal všetko prepísať na svoju druhu manželku. Myslím, že je to účelové. Teraz sme dostali pozvanie na dedičské konanie. Je možnosť získať aspoň niečo z majetku, ktorý nadobudol v manželstve s mojou mamou? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičstvo po nebohom otcovi

Dobrý deň, 

poručiteľ (v tomto prípade váš otec) má právo počas života spísať závet a tým ponechať celý svoj majetok po smrti iba jednej osobe. Pri písaní závetu je však nevyhnutné brať do úvahy, že poručiteľ nemôže zabudnúť na svoje deti. V zmysle občianskoprávnej úpravy ide o tzv. neopomenuteľných dedičov.

V prípade ak ide o plnoleté detí poručiteľa, môže byť ich zákonný podiel znížený o jednu polovicu. Ako neopomenuteľní dedičia však máte právny nárok na určitú časť majetku poručiteľa, ktorá po vysporiadaní BSM pripadne do dedičstva. 

Ak však otec prepísal všetko ešte za života a nebol v tom čase nespôsobilý na právne úkony alebo tu nebol iný dôvod neplatnosti zmluvy o prevode, potom sa s tým nedá nič robiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedičstvo po nebohom otcovi (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sú manželia a manžel platí výživné na dieťa z prvého manželstva. V prípade pojednávania o zvýšenie výživného berie sa do úvahy príjem otca dieťaťa alebo spolu aj príjem jeho terajšej manželky.

Odpoveď: Dedičstvo po nebohom otcovi

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2019)

Dobrý deň,

pre určenie výšky výživného je dôležitým faktorom aj celková životná úroveň povinného rodiča, ktorá sa môže zmeniť v prípade uzatvorenia manželstva, keďže manželia majú voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Pri posudzovaní návrhu na zvýšenie  výživného sa posudzujú majetkové pomery a schopnosti otca, kde sa zohľadňuje aj to, že je v novom manželstve. Súd bude prihliadať i na príjem terajšej manželky. Terajšia manželka bude posudzovaná spolu s otcom dieťaťa. Okrem iného prihliadne aj na to, či sú v novom manželstve ďalšie deti, ku ktorým vznikla vyživovacia povinnosť. Všetko sú to faktory, ktoré môžeme nazvať zmenou pomerov otca. 

Podľa zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd však neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Na strane povinného rodiča je nevyhnutné prihliadnuť na okruh osôb, ktoré sú povinné poskytovať výživné dieťaťu a výšku a spôsob už poskytovaných plnení, kde je potrebné zohľadniť tiež starostlivosť o dieťa a jeho domácnosť. Na strane povinného sa prihliada tiež najmä na jeho schopnosti, faktické príjmy, ale i na jeho možnosti, teda na to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosť, zručnosti, pracovné skúsenosti i situáciu na trhu práce. Okrem toho je potrebné vždy vyhodnotiť i majetkové pomery oboch povinných rodičov. Táto kategória zahŕňa jednak majetok rodičov a jednak ich životný štandard, ktorým sa navonok prezentujú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku