Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 17. 12. 2016

Otázka: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

Dobrý deň, je možné darovať spoluvlastnícky podiel 1/2 celku na nehnuteľnosti (byt), ak byt je stále v bezpodielovom vlastníctve obidvoch bývalých manželov? Ako manželia sme sa rozviedli v roku 2000, majetkovo sme sa nevysporiadali. Tohto roku chceme byt vysporiadať darovacou zmluvou, kde darca je manžel a obdarovanou manželka. Vo výpise z katastra je uvedený spoluvlastnícky podiel 1/1, v darovacej darca daruje 1/2 k celku na nehnuteľnosti. Je to v poriadku? Alebo čo máme urobiť pre to, aby bol byt vo vlastníctve iba manželky? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

Dobrý deň, ak do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva, uplatnila sa zákonná domnienka uvedená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, ak nedôjde do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode k vyporiadaniu BSM platí pre nehnuteľnosti, že ich manželia nadobudli do podielového spoluvlastníctva, kedy podiel každého z nich predstavuje 1/2. Napriek zápisu v katastri nehnuteľnosti v súčasnosti vlastníte nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, každý v podiele 1/2. Ako podieloví spoluvlastníci môžete uzatvoriť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kedy sa vlastníkom nehnuteľnosti stanete Vy bez povinnosti vyplatiť druhého podielového spoluvlastníka. Takáto dohoda však musí mať všetky zákonné náležitosti, aby na základe nej mohlo dôjsť k zmene zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri. V prípade, že by ste mali záujem o vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí