Máte
otázku?

Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

Dobrý deň, je možné darovať spoluvlastnícky podiel 1/2 na nehnuteľnosti (byte), v prípade, ak je byt stále v bezpodielovom vlastníctve oboch bývalých manželov? Manželstvom sme sa rozviedli v roku 2000, avšak majetkové vyrovnanie sme ešte neprebehlo. Plánujeme to urobiť tento rok prostredníctvom darovacej zmluvy, v ktorej je manžel darcov a obdarovaná je manželka. Vo výpise z katastra je uvedený spoluvlastnícky podiel ako 1/1, v darovacej zmluve darca daruje 1/2 k celku na nehnuteľnosti. Je to v poriadku? Alebo by sme mali urobiť niečo iné, aby sa byt ocitol vo vlastníctve iba manželky? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

Dobrý deň, ak do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva, uplatnila sa zákonná domnienka uvedená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, ak nedôjde do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode k vyporiadaniu BSM platí pre nehnuteľnosti, že ich manželia nadobudli do podielového spoluvlastníctva, kedy podiel každého z nich predstavuje 1/2. Napriek zápisu v katastri nehnuteľnosti v súčasnosti vlastníte nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, každý v podiele 1/2. Ako podieloví spoluvlastníci môžete uzatvoriť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kedy sa vlastníkom nehnuteľnosti stanete Vy bez povinnosti vyplatiť druhého podielového spoluvlastníka. Takáto dohoda však musí mať všetky zákonné náležitosti, aby na základe nej mohlo dôjsť k zmene zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v katastri. V prípade, že by ste mali záujem o vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Trápi vás "Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Moja dcéra žije v problematickom manželstve a s manželom sú už rozídení rok a pol. To im umožňuje fakt, že vlastnia dva byty. Prvý byt, v ktorom momentálne býva jej manžel, je dvojizbový s garážou. Tento byt vlastnia obaja v podielovom spoluvlastníctve. Druhý byt, v ktorom býva dcéra s dvoma synmi, je trojizbový s garážou, ale vlastnia ho na báze bytového spoločenstva majiteľov (BSM). Jej manžel má v tomto trojizbovom byte aj svoje veci a chodí do neho podľa potreby, keďže má kľúč a prichádza tam aj vtedy, keď je dcéra v práci. Ona naopak do dvojizbového bytu, v ktorom býva jej manžel, vôbec nechodí. Rád by som sa informoval o možnostiach vysporiadať tieto dve nehnuteľnosti tak, aby dvojizbový byt patril manželovi a trojizbový, v ktorom býva s deťmi, patril dcére. Tým by manžel prestal chodiť do bytu, v ktorom býva dcéra. V súčasnosti nie sú rozvedení. Ďakujem vám za odpoveď. František

Odpoveď: Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM

(odpoveď odoslaná: 02.09.2023)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru v položení otázky do našej poradne.

V úvode píšete, že ide o problematické manželstvo, manželia spolu nežijú cca 1,5 roka. Právny vzťah k bytom ste vysvetlili v otázke. Nepíšete však v otázke v čom spočíva problematickosť manželstva.

Riešenie je, pričom predpokladáme, že zatiaľ k rozvodu manželstva nedôjde.

Podľa ust. § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že "zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia ide napr. o prípady alkoholizmu, hrania hazardných hier a podobne.

Jednoduchšie riešenie by bolo, ak by sa vedeli dohodnúť na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva /manželka by darovala svoj podiel na 2 izbovom byte manželovi, a pokiaľ ide o 3 izbový byt v ktorom býva manželka s deťmi, by darovali spoločne svojim synom s doživotným právom bývania pre manželku. Predpokladáme, že deti sp maloleté a teda na darovanie bytu deťom bude potrebný súhlas súdu. Chce to súčinnosť všetkých účastníkov /manželka, manžel/.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie podielu na nehnuteľnosti v BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.