Máte
otázku?

Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku

Dobrý deň, moja mama sa rozhodla darovať svoju polovicu domu a pozemku buď dcére alebo vnukovi, no ešte sa nerozhodla. Chcel by som sa opýtať, ako postupovať v prípade, keď jej manžel ešte žije, ale ona nechce, aby o tom vedel? Ďakujem za odpoveď. Prajem Vám pekný deň.

Odpoveď: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku

Dobrý deň, Vaša otázka je v časti "jej manžel" trochu neurčitá, nakoľko nie je jasné, či máte na mysli manžela Vašej mamy alebo manžela Vašej sestry. Ak ide o prvý prípad, je potrebné najprv posúdiť to, či Vaša mama vlastní nehnuteľnosť spolu s jej manželom v BSM alebo je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Ak vlastnia nehnuteľnosť spolu v BSM, bude potrebné, aby na darovacej zmluve boli obaja manželia uvedený ako darcovia. Inak môže jej manžel zmluvu napadnúť, nakoľko na nakladanie so spoločnou vecou, nie bežným spôsobom je potrebný súhlas oboch manželov. Ak je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, môže 1/2 domu a pozemku bez akýchkoľvek problémov darovať dcére, resp. vnukovi. Nakoľko je nehnuteľnosť jej výlučným vlastníctvom, iba ona sama rozhoduje akým spôsobom bude nakladať s nehnuteľnosťou. Ak Vaša otázka smerovala na manžela Vašej sestry, tak si Vám dovoľujem uviesť, že v zmysle ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka veci nadobudnuté darom počas trvania manželstva, nepatria do BSM. Ak jej manželovi nepoviete, že nadobudla 1/2 domu a pozemku na základe darovacej zmluvy, jediným spôsobom ako sa to môže dozvedieť je kataster nehnuteľností. Prostredníctvom internetového portálu katastra nehnuteľností môže každý vyhľadať konkrétnu nehnuteľnosť (alebo osobu) a zistiť kto je jej vlastníkom (prípadne aké nehnuteľnosti osoba vlastní). Ak nechce Vaša sestra, aby jej manžel zistil, že nadobudla 1/2 domu a pozemku len z dôvodu budúceho vyporiadania BSM, v tomto smere sa nemá čoho obávať, nakoľko v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia veci nadobudnuté počas manželstva darom nepatria do BSM.

Trápi vás "Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku (Spoluvlastníctvo)

Ja a moje tri deti sme vlastníkmi domu a záhrady, pričom každý z nás vlastní rovnaký podiel, konkrétne jednu štvrtinu. Mám však päť detí a dve z nich nie sú spoluvlastníkmi. Ja, ako matka, aj moje prvé tri deti súhlasíme, aby sa aj ich dvaja zvyšní súrodenci stali spoluvlastníkmi a aby sme boli všetci v rovnakom podiele, teda aby každý z nás mal jednu šestinu. Môžeme postupovať tak, že my štyria doterajší vlastníci na jednom doklade uvedieme, že sa každý z nás vzdáva jednej dvanástiny? Konkrétne by sme uviedli, že dvaja z nás sa po jednej dvanástine vzdávame v prospech piatej osoby a ďalší dvaja sa každý po jednej dvanástine vzdajú v prospech šiestej osoby. Alebo by sme mali radšej vystaviť štyri darovacie zmluvy, pričom každá osoba by darovala jednu svoju dvanástinu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku

(odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň, za účelom dosiahnutia Vášho cieľu sa javí ako najjednoduchší (a vzhľadom na poplatkovú povinnosť na katastri a poplatok za úradne overenie podpisov) spôsob vyhotovenie jednej darovacej zmluvy, ktorou by každý z podielových spoluvlastníkov daroval určitý podiel ostatným dom podielovým spoluvlastníkom. Samozrejme výšku darovaného podielu by bolo potrebné vypočítať presne matematicky tak, aby v konečnom dôsledku mal každý podielový spoluvlastník podiel 1/6. Táto zmluva musí mať všetky zákonné náležitosti, aby príslušný okresný úrad katastrálny odbor. Rovnako musí byť zo zmluvy zrejmé, v akom podiele a komu sa darujú podiely.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Moja mama by mi chcela darovať časť domu s vecným bremenom doživotného práva. Mojim bratom patrí menšinová časť domu, na ktorej je exekučné záložné právo. Ako by som mala postupovať? Je možné, aby mi mama bez komplikácií darovala svoj podiel? Ak by som v budúcnosti chcela odkúpiť od exekútora bratov podiel, akú sumu by mohol požadovať? Ďakujem Vám za poskytnutú pomoc.

Odpoveď: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku

(odpoveď odoslaná: 06.08.2018)

Dobrý deň, ak je exekúciou zablokovaný iba spoluvlastnícky podiel Vášho brata, môže Vám mama darovať svoj spoluvlastnícky podiel, ale nemôže zriadiť vecné bremeno práva doživotného užívania a bývania. Na zriadenie vecného bremena je totiž potrebný súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov. Tzn. že v tomto prípade by musel so zriadením vecného bremena súhlasiť aj jej brat. Vo vzťahu k odkúpeniu jeho spoluvlastníckeho podielu je nutné vedieť, že ak by chcel jej brat na Vás previesť spoluvlastnícky podiel, musí vyplatiť všetky exekúcie. Majetok človeka, voči ktorému je vedené exekučné konanie nie je možné prevádzať. Ak by tak spravil, bol by tento právny úkon neplatný. V takýchto prípadoch sa väčšinou postupuje tak, že záujemca o kúpu nehnuteľnosti vyplatí priamo súdnemu exekútorovi všetky exekúcie (čo predstavuje časť kúpnej ceny nehnuteľnosti) a zvyšnú časť vyplatí prevodcovi (v závislosti od hodnoty jeho spoluvlastníckeho podielu a výšky exekúcii).


Podotázka: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Som rozvedený a s exmanželkou vlastníme dvojizbový byt. Svoju polovicu by som chcel darovať a prepísať na dcéru. Aký je, prosím, najjednoduchší spôsob? Exmanželka s tým súhlasí. Ďakujem a prajem pekný večer.

Odpoveď: Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku

(odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň,

ak bol byt v bezpodielovom spoluvlastníctve a nedošlo k jeho vyporiadaniu a od rozvodu neuplynuli 3 roky, potom sa na byt stále vzťahuje režim BSM, v takom prípade, ak by ste chceli previesť časť na dcéru, museli by ste určitý podiel previesť obaja. Inak povedané v BSM neexistujú osobitné podiely a osude nehnuteľnosti musia rozhodnúť obaja (aj bývalí) manželia, pretože potom riskujete neplatnosť právneho úkonu.

Ak by bol byt v podielovom spoluvlastníctve, môžete svoj podiel previesť na dcéru bez toho, aby ste ho ponúkali exmanželke.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie polovice nehnutelnosti+pozemku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.