Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Dobrý deň, rada by som dostala odpoveď na niekoľko otázok. Žijem s partnerom v jednej domácnosti, máme spoločné dieťa, ale nie sme sobášení. Minulý rok sme sa rozhodli vziať si hypotekárny úver, ktorý bol poskytnutý len na meno môjho partnera. Keďže prispievam na úver aj na bývanie rovnakým dielom, chceli sme to riešiť darovacou zmluvou - ak by sme sa náhodou v budúcnosti rozišli, aby som nezostala bez bývania. V banke nám však povedali, že keďže máme úver pre mladých, partner by prišiel o štátny príspevok, čo nechceme. Navrhli nám, že môžu ma zapísať do úverovej zmluvy s tým, že súhlasím s vecným ťarchou, avšak musím splniť určité podmienky, napríklad dokladovať príjem atď. Keďže som na materskej dovolenke, asi tieto podmienky nesplním. Navrhli nám spísať zmluvu s právnikom a tým si ošetriť, že nehnuteľnosť sme získali spoločne. Obávam sa však, že v prípade nášho rozchodu v budúcnosti takáto zmluva pred súdom neobstojí. Nevieame, ako postupovať a čo by bolo najvhodnejšie. Či riešením by bola darovacia zmluva alebo len spísaním inej zmluvy. Zaujíma ma tiež, či má ešte nejaký význam sa vydávať, pokiaľ ide o tieto veci, alebo či táto nehnuteľnosť už nebude patriť do bývalého spoločného majetku. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď. :)

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Dobrý deň, vlastníctvo k tejto nehnuteľnosti nadobudnete iba tak, že Vám priateľ buď 1/2 nehnuteľnosti daruje alebo predá. Na základe takejto darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy následne kataster nehnuteľností zapíše na liste vlastníctva aj Vás ako vlastníka nehnuteľnosti v podiele 1/2. Čo sa týka úveru pre mladých, v tomto smere Vám vie viac pomôcť iba banka, ktorá Vám povie ako neprísť o štátny príspevok. Ak by ste aj vlastnili dokument, že ste dom nadobudli spoločne, pre súdy a ďalšie orgány sú záväzným výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnuteľnosti. Na list vlastníctva budete zapísaná iba na základe vyššie uvedených právnych úkonov (darovacia alebo kúpna zmluva). V našom právnom poriadku sa vychádza z toho, že údaje zapísané v katastri nehnuteľností sú považované za pravdivé, kým sa nepreukáže opak. Možnosť preukázať vlastníctvo k nehnuteľnosti spomínaným dokladom od právnika o tom, že ste nehnuteľnosť nadobudli spoločne považujem za málo pravdepodobnú. V tomto smere by nebolo možné zaručiť, že v rámci súdneho konania preukážete spomínaným dokladom Vaše vlastníctvo k nehnuteľnosti. Čo sa týka BSM, je potrebné uviesť, že veci, ktoré ste vlastnili už pred uzavretím manželstva nepatria do BSM. BSM nie je možné rozšíriť v takom smere, aby aj veci, ktoré ste už vlastnili patrili do BSM. Uzavretím manželstva iba z dôvodu, aby nehnuteľnosť patrila do BSM nič nevyriešite. 

Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, ako 18-ročná som dostala od otca a tety starší dom ako dar. Po svadbe sme s manželom nejaký čas v tomto dome bývali, kde sme vymenili okná a postavili krb. Neskôr sme si na hypotéku kúpili byt, na ktorý sme umiestnili ťarchu zo spomínaného domu a presťahovali sme sa do neho. Po rozvode ani jeden z nás v byte nezostal bývať. Môj expartner sa odmieta dohodnúť na delení majetku a trvá na tom, že pristúpi len na dohodu, pri ktorej si on ponechá byt a mne ostane dom, pôvodne získaný ako dar, s tým, že z neho bude odstránená ťarcha. Domnievam sa, že to nie je fér. Má na to právo? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 08.01.2024)

Dobrý deň,

správne uvažujete. Nakoľko dom ste dostali darom bezohľadu na to, či za existencie alebo neexistencie manželstva, tento je iba vo vašom výlučnom vlastníctve. tento preto nebude predmetom vyporiadania vášho BSM. Predmetom vyporiadania bude preto len byt, na ktorý máte ako exmanželka nárok v podiele 1/2. Rovnako v prípade, že ste naň brali spolu hypotéku, na tejto ste polovičným spoludlžníkom rovnako ako váš exmanžel.  Preto, ak sa chcete vyporiadať tak, že exmanžel si vezme byt a prevezme aj zostatok na hypotéke,  je Vás povinný vyplatiť za predpokladu, že zostatok hypotéky je menší než súčasná hodnota bytu. V takomto prípade však bude potrebné, aby sa ťarcha - záložné právo previedlo na byt a nezostalo na vašom dome, ktorý ste dostali darom. 

Pokiaľ ide o investíciu v podobe okien a krbu do de facto vášho domu, váš exmanžel by mal nárok na vrátenie investícií, ktoré na to vynaložil, tu však treba dbať na premlčaciu dobu, ktorá je dvojročná a plynie odo dňa právoplatnosti rozvodu, ak sa investície vykonala počas manželstva (počas manželstva totiž premlčacia doba neplynie). Čiže je otázka, či nárok vášho manžela už nie je premlčaný. To platí ak by to investoval zo svojho. Ak by to investoval zo spoločného, tak potom sú tam 3 roky na vysporiadanie. 

Ak by ste chceli s tým pomôcť, dajte nám vedieť a my Vám s tým pomôžeme. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, som vydatá, a moja dcéra mi chce darovať byt z dôvodu, že je to moje druhé manželstvo a chce vynechať môjho súčasného manžela.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 11.04.2023)

Dobrý deň, nie je v tom právny problém, aby Vám dcéra nemohla darovať byt. Dcéra nie je povinná zo zákona obdarovať aj Vášho druhého manžela. Vaša dcéra nepotrebuje k tomu, aby Vám darovala byt súhlas Vášho druhého manžela.

Uvádzame tiež, že darovaná nehnuteľnosť nebude patriť do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, svokrovci majú v pláne na nás prepísať dom prostredníctvom darovacej zmluvy. Avšak, podľa tvrdenia advokátky (ako mi oznámila svokra), je možné dom prepísať iba na syna, nie na mňa, pretože sme manželia len krátko, konkrétne jeden rok. Je to naozaj tak? Ďakujem. Kata

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň, informácia, ktorá vám bola sprostredkovaná svokrou, nie je pravdivá. To, že ste manželia len jeden rok nie je vôbec podstatné pre darovanie nehnuteľnosti.

Svokra vám môže darovať podiel na nehnuteľnosti, avšak vy si toto darovanie nemôžete vymôcť ani právnou cestou, resp. cestou súdu. Váš manžel vám však môže darovať podiel na nehnuteľnosti v podiele, na akom sa dohodnete, avšak ani toto nie je právne vymožiteľné.  Manžel vo váš prospech môže zraidiť vecné bremeno - právo doživotného užívania domu, čo však neznamená, že bude spoluvlastníčkou domu.

Predpokladáme, že v nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom darovania, máte nahlásený trvalý pobyt, ktorý však nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Uvádzame tiež, že keďže ste manželia a predpokladáme, že v darovanom dome aj spolu bývate s manželom, vám ako manželke po darovaní vzniká odvodené právo bývania v uvedenej nehnuteľnosti a to na základe ust. § 18 zákona o rodine, v zmysle ktorého je povinnosťou manželov žiť spolu. Z toho následne vyplýva, že aj keby došlo napr. k rozvodu a len manžel by bol vlastníkom darovaného domu, ktorý mu chce darovať svokra, manžel vás z domu nemôže vyhodiť resp. vysťahovať na ulicu /na túto časť našej odpovedet ste sa síce nepýtali, ale skúsenosti v našej advokátskej kancelárii sú aj takéto/.

Môžete nás sledovať aj na FB, kde máme množstvo zaujímavých článkov a odpovedí na otázky našich čitateľov.

 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, som zatiaľ vydatá. Návrh na rozvod nebol zatiaľ podaný a s manželom už nežijeme spolu. Ja som s dcérou odišla k rodičom a on zostal bývať v našom spoločnom dome. Moji rodičia majú na stavebnom sporení celoživotné úspory, ktoré mi chcú darovať. Plánujem, že tie peniaze (už v ten deň alebo do týždňa po darovaní) použijem na kúpu bytu. Môžem to urobiť tak, že byt kúpim na svoje meno a môj manžel nebude mať na polovicu toho bytu nárok? Samozrejme, že mi nič nikdy nepodpíše ohľadom nenárokovania si polovice bytu. Alebo môžem do kúpno-predajnej zmluvy uviesť, že celá kúpna suma pochádza z darovaných financií? Jozef

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 17.01.2022)

Dobrý deň,
na Vami uvedneú otázku uvádzame odpoveď :

Z otázky vplýva, že rodičia Vám chcú darovať peniaze a z týchto peňazí chcete kúpiť byt a to tak, aby bol vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Podľa § 143 Obč. zákonníka platí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí majetok nadobudnutý niektorým z manželov napr. dededním, darovaním, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných podľa prdpisov o reštitúcií majetku niektorému z manželov. Z uvedneého zák. ustanovenia vyplýva, že peniaze, ktoré by ste dostali darom nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a rovnako ani byt, ktorý následne kúpite. Odporúčame, aby peniaze boli darované resp. poslané len na Váš bankový účet s poznámkou o účele prevodu - dar od rodičov a následne kúpna cena za byt hradená rovnako z tohto účtu.V tomto prípade ide v podstate len o transformáciu majetku z peňažnej formy na nehnuteľnosť. Uvádzame tiež, že ak by čo i len časť kúpnej ceny bytu bola zaplatená zo spoločných prostriedkov patriach do BSM /napr. Vám vyplatená mzda/, potom byt bude patriť do BSM. Ak budú splnené tieto podmienky, manžel nebude mať nárok na byt ani na podiel byte, vrátane fin. vyrovania.

Kúpnu zmluvu na byt si nechajte vypracovať advokátovi, aby ste mali právnu istotu, že zmluva bude právne perfektná.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o vysvetlenie nasledujúcej problematiky: synovec mojej manželky chce darovať mne a mojej manželke svoj spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti. V dostupnej literatúre, ako aj v § 143 OZ, som sa dočítal o darovaní len v jednotnom čísle (t.j. len jednému z manželov). Môže byť tento spoluvlastnícky podiel darovaný aj obom nám ako manželom, alebo musí byť darovaný len jednému z nás resp. len ako podielový? Pýtam sa kvôli tomu, lebo nie je mi jasné, ako to uviesť do darovacej zmluvy. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 13.12.2020)

Dobrý deň,
ust. § 143 Obč. zákonníka pojednáva o bezpodielovom spoluvlastníctve s uvedením, čo do BSM nepatrí.

Aj keď uvedené ustanovenie používa pojem "len jednému z manželov", neznamená to, že synovec nemôže darovať svoj podiel na RD Vám - obom manželom v rovnakom pomere ku konkrétnemu podielu, prípadne v inom dohodnutom pomere k podielu. Darovaný podiel na RD nebude vo Vašom prípade patriť do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, ale do podielového spoluvlastníctva oboch manželov.

V otázke uvádzate, že synovec chce darovať svoj podiel na RD, potom platí aj ust. § 143 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Darovaciu zmluvu odporúčame nechať vypracovať advokátovi. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň. Má manžel alebo manželka nárok na nehnuteľnosť alebo pozemok, ktorý jeden z manželov dostane do daru od svojho rodiča? Platí to aj v prípade, keď je daná nehnuteľnosť alebo pozemok zapísaný v liste vlastníctva katastra na základe darovacej zmluvy? V prípade smrti obdarovaného, kto získava danú nehnuteľnosť alebo pozemok - manžel, manželka, alebo deti?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 31.08.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ bola nehnuteľnosť daorvaná rodičmi jednému z manželov, druhý manžel nemá právny nárok, aby obdarovaný mu daroval podiel na predemtnej nehnuteľnosti a ako výlučný vlastník bude v KN zapísaný len obdarovaný.

Ak by došlo k úmrtiu obdarovaného, nehnuteľnosť  ako vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka nepatrí do BSM, a preto bude druhý z manželov len dediť podľa dedič. skupín v čase úmrtia v podstate v závislosti od toho, či manželstvo bolo alebo nebolo bezdetné :

"§ 473 :
(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.
§ 474 :
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

Ak by došlo napr. k rozvodu manželstva, darovaná nehnuteľnosť jednému z manželov nie je predmetom vyporiadania BSM,  okrem prípadov ak by išlo napr. o byt a počas manželstva by boli vynaložené spoločné fin. prostriedky patriace do BSM napr. do rekonštrukcie bytu; v tomto prípade by druhý z manželov, ktorý nebol obdarovaný, mal nárok na fin. vyporiadanie podľa § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné darovať pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva manželom? Ak nie je takáto možnosť, je prípustné kúpiť pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za nejakú malú sumu? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 21.10.2019)

Dobrý deň. Veci získané darovaním sú v zásade vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). Existuje však zákonná možnosť, ako nadobudnúť darovanú vec aj do BSM. Darovaniu však musí predchádzať spísanie notárskej zápisnice o rozšírení masy BSM o vec, ktorá sa má získať do BSM darovaním. Zákonný rámec pre takýto postup určuje § 143a Občianskeho zákonníka.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že nie je vylúčené aj pozemok kúpiť, ak by sa však dala prinízka cena, dalo by sa uvažovať nad tým, či nejde o zastretý právny úkon - darovanie. Osobne by som Vám preto odporučil navštíviť notára a nechať si notárskou zápisnicou rozšíriť BSM pre daný prípad.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, môj priateľ si tento rok kúpil dom na hypotéku. Ja som nemohla vstúpiť do hypotéky, pretože som bola dlhodobo na PN. Teraz by som rada, aby mi daroval polovicu domu, keďže tam spolu žijeme a prispievam na úver a kupujem zariadenie. Neželám si však vstúpiť do úveru ako spoludlžník, len sa stať spoluvlastníkom domu. Nevím, či je to možné. Niektorí tvrdia, že to je možné, zatiaľ čo iní si myslia, že nie. Hovoria, že banka takéto riešenie neschváli. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň,

keďže na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, v ktorej je čerpaný úver, v prípade prevodu nehnuteľnosti, alebo jej časti je potrebné vychádzať zo záložnej zmluvy s bankou, v ktorej je čerpaný úver. V zmluve totiž môže byť upravené, že na prevod podielu nehnuteľnosti je potrebný súhlas banky. Odporúčam preto informovať sa priamo v banke.


Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, počas nášho manželstva mi moja matka darovala 15000 SK na kúpu záhrady v zahraničnej osade. Moj manžel je však zapísaný v katastri ako spoluvlastník. Musím mu pri rozdeľovaní BSM (rozvádzame sa) vyplatiť polovicu trhovej ceny? Manžel sa prácou ani finančne nepodieľal na oprave záhradnej chatky ani na nákupe potrieb.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

v zásade platí, že finančné prostriedky získané darovaním počas manželstva sú vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorému boli darované. Rovnako platí, že ak nadobudne manžel vec zo svojich výlučných prostriedkov, je aj táto vec v jeho výlučnom vlastníctve. Ak sa nadobudne vec získaná aj z výlučných prostriedkov jedného z manžela zmiešaných s prostriedkami patriacimi do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria napr. príjmy z práce a pod.), patrí celá vec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uvedené ale neplatí absolútne. Judikatúra súdov totiž dovodila, že aj v tých prípadoch, ak ide o nadobudnutie veci počas manželstva z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak obaja manželia sú uvedení na nadobúdacej zmluve, vychádza sa z toho, že manželia týmto (uvedením oboch na nadobúdacej zmluve) prejavili svoju vôlu aby vec patrila do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Ak ste teda vo Vašom prípade obaja uvedení na nadobúdacej zmluve (nie je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností ale to, či sú skutočne obe Vaše mená uvedené na nadobúdacej zmluve) vec patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a bude predmetom vyporiadania.

Samozrejme súd pri vyporiadaní môže prihliadnuť na to, kto sa akou mierou zapríčinil o obstaranie majetku.


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, spolu s priateľom sme si kúpili byt a nakoľko ani jeden z nás nie je rozvedený, byt sme previedli na dcéru môjho priateľa. Chcela by som požiadať o radu, akým spôsobom by sme mali postupovať ďalej. Máme uzavrieť darovaciu zmluvu medzi priateľovou dcérou, mojim priateľom a mnou samotnou? Dočítala som sa, že ak získame nehnuteľnosť darovaním, nezapadá to do rámca BSM. Je možné, že môžu byť darovacie zmluvy napadnuté?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň. Máte pravdu v tom, že predmety nadobudnuté darovaním sú v zmysle platnej právnej úpravy vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na druhej strane, ak ste predmetný byt financovali Vy s priateľom, pričom vlastnícke právo ste nechali zapísať na jeho dcéru a následne by mala jeho dcéra tento byt darovať Vám a Vášmu priateľovi, darovacia zmluva by bola teoreticky napadnuteľná z dôvodu obchádzania zákona.
V zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka: „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.