Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Dobry den, rada by som dostala odpoved na niekolko otazok. Zijem s partnerom v jednej domacnosti, mame spolocne dieta, ale nie sme zobrati. Minuly rok sme sa rozhodli vziat si hypoteku, ktora bola poskytnuta len na priatelove meno. Nakolko prispiavam na uver aj byvanie rovnakym dielom, chceli sme to riesit darovacou zmluvou - ak by sme sa nahodou dobuducna rozisli, aby som nezostala na ulici. V banke nam povedali, ze nakolko mame uver pre mladych, priatel by prisiel o statny prispevok, co nechceme. Mozu ma zapisat do uverovej zmluvy s tym, ze suhlasim s vecnym bremenom... a musim splnit urcite podmienky - dokladovat prijem a pod. Nakolko som na materskej, asi podmienky nesplnim. Navrhli nam spisat zmluvu s pravnikom a tym si osetrit, ze nehnutelnost sme ziskali spolocne. No obavam sa, ze v buducnosti v pripade nasho rozchodu takato zmluva pred sudom neobstoji. Nevieme ako postupovat a co by bolo najvhodnejsie. Ci darovacou zmluvou alebo len spisanim nejakej zmluvy. Ma este nejaky vyznam sa vydavat, co sa tyka tychto veci alebo uz ani tato nehnutelnost nepojde do BSM? Vopred velmi pekne dakujem za odpoved :)

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Dobrý deň, vlastníctvo k tejto nehnuteľnosti nadobudnete iba tak, že Vám priateľ buď 1/2 nehnuteľnosti daruje alebo predá. Na základe takejto darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy následne kataster nehnuteľností zapíše na liste vlastníctva aj Vás ako vlastníka nehnuteľnosti v podiele 1/2. Čo sa týka úveru pre mladých, v tomto smere Vám vie viac pomôcť iba banka, ktorá Vám povie ako neprísť o štátny príspevok. Ak by ste aj vlastnili dokument, že ste dom nadobudli spoločne, pre súdy a ďalšie orgány sú záväzným výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnuteľnosti. Na list vlastníctva budete zapísaná iba na základe vyššie uvedených právnych úkonov (darovacia alebo kúpna zmluva). V našom právnom poriadku sa vychádza z toho, že údaje zapísané v katastri nehnuteľností sú považované za pravdivé, kým sa nepreukáže opak. Možnosť preukázať vlastníctvo k nehnuteľnosti spomínaným dokladom od právnika o tom, že ste nehnuteľnosť nadobudli spoločne považujem za málo pravdepodobnú. V tomto smere by nebolo možné zaručiť, že v rámci súdneho konania preukážete spomínaným dokladom Vaše vlastníctvo k nehnuteľnosti. Čo sa týka BSM, je potrebné uviesť, že veci, ktoré ste vlastnili už pred uzavretím manželstva nepatria do BSM. BSM nie je možné rozšíriť v takom smere, aby aj veci, ktoré ste už vlastnili patrili do BSM. Uzavretím manželstva iba z dôvodu, aby nehnuteľnosť patrila do BSM nič nevyriešite. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:




Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň,
poprosím Vás o vysvetlenie nasledujúcej problematiky: synovec mojej manželky chce jej a mne ako manželovi darovať svoj spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti. V mne dostupnej literatúre ako aj v § 143 OZ som sa dočítal o darovaní len v jednotnom čísle (t.j. len jednému z manželov). Môže byt tento spoluvlastnícky podiel darovaný aj obom nám ako manželom, alebo musí byť darovaný len jednému z nás, resp.darovaný len ako podielový ? Pýtam sa preto, lebo nie je mi jasné ako to uviesť do darovacej zmluvy. Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2020)

Dobrý deň,
ust. § 143 Obč. zákonníka pojednáva o bezpodielovom spoluvlastníctve s uvedením, čo do BSM nepatrí.

Aj keď uvedené ustanovenie používa pojem "len jednému z manželov", neznamená to, že synovec nemôže darovať svoj podiel na RD Vám - obom manželom v rovnakom pomere ku konkrétnemu podielu, prípadne v inom dohodnutom pomere k podielu. Darovaný podiel na RD nebude vo Vašom prípade patriť do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, ale do podielového spoluvlastníctva oboch manželov.

V otázke uvádzate, že synovec chce darovať svoj podiel na RD, potom platí aj ust. § 143 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Darovaciu zmluvu odporúčame nechať vypracovať advokátovi. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň.
Má manžel/manželka nárok na nehnuteľnosť/pozemok, ktorý dostane do daru jedna strana od svojho rodiča ? Na základe darovacej zmluvy za obdarovaný zapíše do listu vlastníctva kataster ?
V prípade smrti obdarovaného, kto získava tento pozemok alebo nehnuteľnosť ? Manžel/manželka alebo deti ?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ bola nehnuteľnosť daorvaná rodičmi jednému z manželov, druhý manžel nemá právny nárok, aby obdarovaný mu daroval podiel na predemtnej nehnuteľnosti a ako výlučný vlastník bude v KN zapísaný len obdarovaný.

Ak by došlo k úmrtiu obdarovaného, nehnuteľnosť  ako vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka nepatrí do BSM, a preto bude druhý z manželov len dediť podľa dedič. skupín v čase úmrtia v podstate v závislosti od toho, či manželstvo bolo alebo nebolo bezdetné :

"§ 473 :
(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.
§ 474 :
(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

Ak by došlo napr. k rozvodu manželstva, darovaná nehnuteľnosť jednému z manželov nie je predmetom vyporiadania BSM,  okrem prípadov ak by išlo napr. o byt a počas manželstva by boli vynaložené spoločné fin. prostriedky patriace do BSM napr. do rekonštrukcie bytu; v tomto prípade by druhý z manželov, ktorý nebol obdarovaný, mal nárok na fin. vyporiadanie podľa § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, je možné darovať pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Ak to nie je možné, je možné kúpiť pozemok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za nejakú malú sumu? Ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.10.2019)

Dobrý deň. Veci získané darovaním sú v zásade vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). Existuje však zákonná možnosť, ako nadobudnúť darovanú vec aj do BSM. Darovaniu však musí predchádzať spísanie notárskej zápisnice o rozšírení masy BSM o vec, ktorá sa má získať do BSM darovaním. Zákonný rámec pre takýto postup určuje § 143a Občianskeho zákonníka.

Pre úplnosť ešte uvádzam, že nie je vylúčené aj pozemok kúpiť, ak by sa však dala prinízka cena, dalo by sa uvažovať nad tým, či nejde o zastretý právny úkon - darovanie. Osobne by som Vám preto odporučil navštíviť notára a nechať si notárskou zápisnicou rozšíriť BSM pre daný prípad.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, môj priateľ si tento rok kúpil dom na hypotéku, ja som do hypotéky nemohla vstúpiť bola som dlhodobo PN a teraz by som chcela, aby mi daroval polovicu domu, keď, že tam žijeme spolu a prispievam na úver a kupujem zariadenie. Nechcem vstúpiť do úveru ako spoludlžník len sa stat spoluvlastníkom domu a neviem, či sa to dá. Niekto tvrdí, že to prejde a niekto zas nie. Že banka takéto neodsuhlasi. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň,

keďže na nehnuteľnosti viazne záložné právo v prospech banky, v ktorej je čerpaný úver, v prípade prevodu nehnuteľnosti, alebo jej časti je potrebné vychádzať zo záložnej zmluvy s bankou, v ktorej je čerpaný úver. V zmluve totiž môže byť upravené, že na prevod podielu nehnuteľnosti je potrebný súhlas banky. Odporúčam preto informovať sa priamo v banke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, matka mi počas manželstva darovala 15000 SK na kúpu zahrádky v zahr. osade. Manžel je však zapísaný v katastri ako spoluvlastník, musím mu vyplatiť polovicu trhovej ceny pri rozdeľovaní BSM /rozvádzame sa/ manžel sa prácou ani finančne nepodieľa na oprave záh. chatky, na nákupe potrieb.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2017)

Dobrý deň,

v zásade platí, že finančné prostriedky získané darovaním počas manželstva sú vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorému boli darované. Rovnako platí, že ak nadobudne manžel vec zo svojich výlučných prostriedkov, je aj táto vec v jeho výlučnom vlastníctve. Ak sa nadobudne vec získaná aj z výlučných prostriedkov jedného z manžela zmiešaných s prostriedkami patriacimi do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria napr. príjmy z práce a pod.), patrí celá vec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Uvedené ale neplatí absolútne. Judikatúra súdov totiž dovodila, že aj v tých prípadoch, ak ide o nadobudnutie veci počas manželstva z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak obaja manželia sú uvedení na nadobúdacej zmluve, vychádza sa z toho, že manželia týmto (uvedením oboch na nadobúdacej zmluve) prejavili svoju vôlu aby vec patrila do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

Ak ste teda vo Vašom prípade obaja uvedení na nadobúdacej zmluve (nie je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností ale to, či sú skutočne obe Vaše mená uvedené na nadobúdacej zmluve) vec patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a bude predmetom vyporiadania.

Samozrejme súd pri vyporiadaní môže prihliadnuť na to, kto sa akou mierou zapríčinil o obstaranie majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, s priateľom sme si kúpili byt a nakoľko nie je ani jeden z nás dvoch rozvedení, byt sme napísali na dcéru môjho priateľa. Prosím o radu, ako máme ďalej postupovať, či uzavrieť darovaciu zmluvu medzi priateľovou dcérou, mojim priateľom a mojou osobou, nakoľko som sa dočítala, že ak nadobudneme nehnuteľnosť darovaním, nie je súčasťou BSM. Môžu byt darovacie zmluvy napadnuteľné?

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň. Máte pravdu v tom, že predmety nadobudnuté darovaním sú v zmysle platnej právnej úpravy vylúčené z bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na druhej strane, ak ste predmetný byt financovali Vy s priateľom, pričom vlastnícke právo ste nechali zapísať na jeho dcéru a následne by mala jeho dcéra tento byt darovať Vám a Vášmu priateľovi, darovacia zmluva by bola teoreticky napadnuteľná z dôvodu obchádzania zákona.
V zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka: „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň, ako manželia vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Kvôli úveru potrebujeme, aby pozemok aj dom bol napísaný iba na manžela. Môžem darovacou zmluvou previesť moju časť pozemku na manžela a tým zaniknú moje vlastnícke práva k nehnuteľnosti alebo je to možné iba súdnou cestou rozdelením BSM? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Dobrý deň, režim BSM je špecifický v tom, že obaja manželia vlastnia určitú vec v celosti, bez presného vymedzenia spoluvlastníckeho podielu. Preto nemôže jeden z manželov túto vec previesť na druhého manžela, keďže ten je už jej vlastníkom. Išlo by tak o obchádzanie zákona, v dôsledku čoho by bola darovacia zmluva neplatná. Riešením môže byť zrušenie BSM za trvania manželstva a jeho následné vysporiadanie podľa vzájomnej dohody medzi manželmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobry den, este ma napadla doplnujuca otazka k predchadzajucemu dotazu. Co, v pripade, ak nam bude bankou schvalena darovacia zmluva a jeden z nas v buducnosti zomrie, alebo sa rozideme? V takomto pripade vyplacame jeden druheho? Alebo napriklad zomrie partner a co s jeho polovicou? Ide do dedicskeho konania a dedia jeho najblizsi pribuzni (mame aj spolocnu dceru). Ako je to v pripade ak sme len partneri a ako keby sme boli manzelia? Dakujem, pekny den.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2016)

Dobrý deň, ak vychádzame z predpokladu, že nehnuteľnosť budete vlastniť obaja v podiele 1/2, tak odpovede na Vaše otázky sú nasledujúce: 1/ ak sa rozídete, tak sa môžete na spôsobe zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva dohodnúť (zákon dáva prednosť dohode). Jedným z možných spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva je aj vyplatenie spoluvlastníckeho podielu druhého spoluvlastníka. Ak sa Vám na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nepodarí dohodnúť, môže jeden z Vás podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. 2/ ak niektorý z Vás zomrie, tak jeho spoluvlastnícky podiel patrí do dedičstva a bude sa vyporiadavať v rámci dedičského konania. Ak ani jeden z Vás nespíše závet, postupuje sa podľa zákonných ustanovení. V prvej zákonnej skupine by potom po Vás aj Vašom partnerovi dedil váš potomok (v prípade, že máte viacero potomkov, tak dedia spolu rovnakým podielom). V prípade, že by ste boli zosobášení, tak v prvej dedičskej skupine popri potomkoch dedí ešte aj žijúci manžel (tzn. že po smrti manžela by ste Vy zdelili 1/2 jeho podielu a vaša dcéra tiež 1/2 jeho podielu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie nehnuteľnosti a BSM (Občianske právo)

Dobrý deň,

manžel pred 3 mesiacmi odišiel zo spoločnej domácnosti. Ako prejav dobrej vôle mi daroval auto i byt, ktorý kúpil pred manželstvom a bol jeho výlučným vlastníkom. Spísali sme u notára darovaciu zmluvu a ja už mam vyrozumenie z katastra, že povoľuje vklad.
Teraz manžel tvrdí , že sme vyrovnaní a po rozvode sa už nič deliť nebude. Jemu ostáva dom, ktorý sme kúpili počas manželstva, ale je na jeho mene a nemalé finančne prostriedky na jeho úcte. Myslela som si, že darovaný byt i auto sa vyníma z BSM a po rozvode sa bude deliť chalupa a peniaze na jeho i mojom úcte. Ako to teda je? Sú byt a auto už len moje a manžel po rozvode na to už nebude mat nárok alebo nie? Preštudovala som si občiansky zákonník, ale neviem ako to je s darmi medzi manželmi. Neurobil pre seba chybu, že mi tie veci len tak daroval?

On ešte nepodal žiadosť o rozvod, ja som dala na sud rodičovsku dohodu o styku otca s deťmi a výške vyzivnom (mame dve maloleté deti). Ja som bola 5r. na rodičovskej dovolenke, starala som sa o deti sama, manžel pracuje v Čechách, som zamestnaná, avšak zarábam asi 8x menej, finančne som do domáceho rozpočtu veľa neprispela a nemám ani žiadne úspory.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2014)

Dobrý deň,

byt a ani auto, ak boli vo vlastníctve jedného z účastníkov nepatria do BSM a preto by sa v konaní o vyporiadanie BSM ani nevyporiadavali. Predmetom vyporiadania BSM bude len to, čo ste nadobudli počas manželstva. Ak ste na kúpu chalupy, ktorá je na jeho meno, použili aj peniaze, ktoré patrili do BSM, teda nielen jeho peniaze, potom nie je rozhodujúce, že táto nehnuteľnosť je napísaná na jeho meno. Dokonca, ak by si on vzal úver počas manželstva, tak aj tak by táto nehnuteľnosť patrila do BSM.

Rovnako sa budú deliť aj peniaze na účtoch, ak boli nadobudnuté počas manželstva. Ak by on tvrdil, že peniaze neboli nadobudnuté počas manželstva, musel by to preukázať.

Auto a byt sú teda len Vaše a na tie po rozvode on už nebude mať nárok. Manžel urobil chybu, že Vám to daroval, avšak dajte si pozor na to, on môže požadovať vrátiť dar, ak by ste sa Vy správali k nemu alebo jeho blízkym v hrubom rozpore s dobrými mravmi. Nie každé správanie sa je považované za hrubé porušenie dobrých mravov. Ide najmä o osočovanie, vyhražanie sa,  útoky, teda vážne veci. Nielen bežné hádky. Ak ho budete ignorovať, a nedáte mu príčinu, tak dar nebudete musieť vrátiť.

Dar je možné žiadať vrátiť aj po 10-20 rokoch, tam nie je premlčacia lehota.

 

Z dôvodu, že ste sa starali o deti, ste si nemohli budovať kariéru, preto to, že máte nižší príjem nebude rozhodujúce pri majetkovom vyporiadaní a neznamená to, že máte nárok na menej.

 

 

V prípade otázok alebo ďalšej právnej pomoci, nám napíšte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti a BSM" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku