Máte
otázku?

Darovanie nehnuteľnosti synovi pred vyporiadaním BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie nehnuteľnosti synovi pred vyporiadaním BSM

Dobrý deň, prosím Vás chcem sa poradiť s jednou vecou. S manželom sa rozvádzame, máme spoločný byt a pozemok. Manžel súhlasí, že prepíše byt aj pozemok na nášho 4 ročného syna. Ako to máme urobiť, darovacou zmluvou? Ak by daroval byt aj pozemok nášmu synovi, pred rozvodom pôjdu tieto nehnuteľnosti do majekoprávneho vyrovania? Jedným z dôvodov, prečo sa rozvádzame s manželom sú jeho neustále klamstvá a dlhy. Prosím Vás, ak budú tieto nehnuteľnosti prepísané a darované mojmu synovi. Môžu na ne siahnuť exekútor alebo banka? Poraďte mi prosím Vás.

Odpoveď: Darovanie nehnuteľnosti synovi pred vyporiadaním BSM

Dobrý deň,

ak chcete takýmto spôsobom prepísať nehnuteľnosti na syna, musíte byť s tým súhlasiť obaja a rovnako obaja musíte byť v zmluve uvedení, ako darcovia. Dôvodom je to, že ide o Vaše spoločné nehnuteľnosti. Keďže ide o prevod maloletému dieťaťu, bude sa vyžadovať schválenie právneho úkonu maloletého, o ktorom si môžete podrobne prečítať tu: http://ficek.sk/pravna-poradna/schvalenie-pravneho-ukonu-maloleteho-17. 

Pokiaľ ide o Vašu poslednú otázku, v Občianskom zákonníku je upravená tzv. odporovateľnosť právnych úkonov, pre prípad, ak by sa dlžník chcel zbavoval majetku kvôli tomu, aby sa vyhol povinnosti platiť dlhy, či aby znemožnil vymoženie dlhu. Upravuje ju § 42a OZ Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať

Právny úkon, ktorému veriteľ s úspechom odporoval, je právne neúčinný a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku; ak to nie je možné, má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Darovanie nehnuteľnosti synovi pred vyporiadaním BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku